Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A vállalkozás aktuális kérdései 1. 2012-2013. II. félév Dr. Papanek Gábor 1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A vállalkozás aktuális kérdései 1. 2012-2013. II. félév Dr. Papanek Gábor 1."— Előadás másolata:

1 A vállalkozás aktuális kérdései 1. 2012-2013. II. félév Dr. Papanek Gábor gpapanekmex@gmail.com www.ektf.hu/~papanek 1

2 1. Elméleti alapok Vállalkozás és a vállalat. Vállalkozási hajlandóság. A vállalati életgörbe. Kkv-k. Nemzetközi versenyképességi adatbázisok és felhasználásuk Vállalatok, térségek versenyképessége (táblázat) Kötelező irodalom Papanek G. – Borsi B. – Tompa T.: A magyar gazdaság versenyképességét magyarázó tényezők. Külgazdaság. 2007. 3-4. sz. (Az EKF honlapon is megtalálható) Ajánlott irodalom Porter, M. (1980): Versenystratégia. Akadémiai. 1993. Porter, M. (1990): Competitive Advantages of Nations. McMillan. N.Y. IMD (Institut for Management Development) (2012): World Competitiveness Yearbook. Lausanne. 2

3 3

4 Ellenőrző kérdések A nemzetközi szóhasználat szerint mi a vállalkozás (entrepreneurship), illetve a vállalat (enterprise)? R. Coase szerint milyen esetben célszerű vállalatot alapítani? Mi a vállalkozási hajlandóság? A GEM (a Teljes Vállalkozói Mutató) szerint hogyan alakul a vállalkozói hajlandóság (aktivitás) világszerte, illetve Magyarországon? Az elmélet miként ábrázolja a vállalati életgörbét? Hol tér el ez a séma a tapasztalati görbéktől? Melyek a kis és közepes vállalatok (kkv-k)? Hány magyar kkv van? Melyek a versenyképességet minősítő fő mutatók a vállalatok, illetve a nemzetgazdaságok szintjén (mi a legfontosabb különbség a tartalmukban)? A vállalatoknak mely „szereplők” versenyével kell számolniuk M. Porter szerint? Mi az értéklánc? Piacgazdaságokban mely miért fontos a gazdasági együttműködés? Miért célszerű figyelemmel kísérni a vállalat értékének az alakulását? Mi a goodwill? Milyennek ítélhető a magyar gazdaság versenyképessége? 4

5 2. Vezetéselméleti bevezető A vezetés fogalma és funkciói Tervezés. A céloknak, valamint a megvalósítás eszközeinek a meghatározása (ábra). Szervezés, utasítás (és motiváció), koordináció, ellenőrzés Hallgatói feladat: Ismertessen példát korszerű vezetési módszer sikeres alkalmazására! Ajánlott irodalom: Coase, R.H.: A vállalat, a piac és a jog. Nemzeti Tankönyvkiadó. 2003. „A világítótorony a közgazdaságtanban” című fejezet, 255-290. oldal. Papanek G. (szerk.): Gyakorlati vállalkozási ismeretek. EKF. 2007. www.ektf.hu/~papanekwww.ektf.hu/~papanek 5

6 6 2.1. ábra Forrás: szakirodalmi előzmények alapján készített saját ábra

7 Ellenőrző kérdések Melyek a vezetés fő funkciói H. Fayol szerint? Melyek egy terv fő elemei? Mi a küldetés? (példát is kérek!) És mi a hokibot-effektus? (példát is kérek!) Milyen kapcsolatok vannak a különböző időtávú tervek közt? (ábrát és rövid magyarázatot kérek) Milyen 3 fő stratégia típust különböztet meg M. Porter? Mely cégeknek ajánlható ezek követése? Melyek a HR menedzsment fő feladatai és technikái? Hogyan értékeli e technikákat Parkinson? Milyen típusú stratégiákkal segíthető a stratégia megvalósítása Farkas-deBacker szerint? Mi a monitoring, illetve az audit? Miért célszerű az audit során a szakértői értékelés elveinek az érvényesítése? 7

8 3. A magyar gazdaság helyzete Áttekintés A magyar gazdaság helyzetét jellemző főbb adatok 2011-ben AT: Ausztria, CZ: Cseh Köztársaság, DE: Németország, GR: Görögország, HU: Magyarország, LU: Luxemburg, NG: Norvégia, PL: Lengyelország, US: USA. Forrás: http://www.ksh.hu/stadat_eves_3_7http://www.ksh.hu/stadat_eves_3_7 8

9 A GDP forrásai és A GDP ágazati megoszlása felhasználása folyó áron, 2011 (%) 9 Forrás: http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qpt002c.html

10 10

11 A gazdasági egyensúly Az európai paradoxon A kettős lemaradás Ellenőrző kérdések Mely statisztikai mutatószámokkal jellemezhető a nemzetgazdaság teljesítménye, ennek éves változása, s melyekkel a gazdasági egyensúly alakulása? Hogyan értékelhető – számszerűen – a magyar gazdaság fejlettsége (éves teljesítménye) nemzetközi összehasonlításban? Miként változott e teljesítmény az elmúlt években? Mi várható 2013-ban? 11

12 A magyar gazdasági teljesítmény hány %-át adják a nemzetgazdaság fő ágai? Az utóbbi évek során mely szférákban és milyen arányokban került felhasználásra a megtermelt magyar nemzeti jövedelem? Mely tényezőkkel magyarázza a Papanek – Borsi – Tompa (2007) vizsgálat a GDP/fő színvonalát? A statisztikai elvek szerint ki a foglalkoztatott, a munkanélküli és az inaktív? Mely vállalatok a gazellák? A GKI vizsgálata szerint a magyar kkv-k körében mely tényező(k) a siker legfontosabb záloga(i)? S mely tényezők gátolják gyors növekedésüket? Melyek a maastrichti kritériumok? Hogy állunk a teljesítésükkel? Mi az európai paradoxon? 12

13 4. A vállalati jövő előrejelzése Prognózis módszerek (képletek, ábrák) A gazdaság ciklusai A magyar GDP/fő és a GDP növekedés nemzetközi összehasonlításban. A GDP termelés és felhasználás fő arányai. A GDP színvonalát meghatározó fő tényezők. A gazdasági egyensúly gondjai. Az európai paradoxon és a kettős lemaradás A nemzetgazdasági előrejelzés lehetőségei Hallgatói feladat: Vázolja a gazdaságunk helyzetére vonatkozó friss párt-álláspontokat! Kötelező irodalom: Papanek G. – Borsi B. – Tompa T.: A magyar gazdaság versenyképességét magyarázó tényezők. Külgazdaság. 2007. 3-4. sz. 10-38. oldal. 13

14 Adatforrások, adatfeldolgozási technikák Jelenérték: a 0 = a t / (1 + i) t Várható érték a = Σ a i * p i Kockázati diszkont a 0 = a t / (1 + i + β) t Forgatókönyv Eladási ár változása Értékesíthető mennyiség változása Forrás: szakirodalmi előzmények alapján készített saját ábra

15 15 ? Döglött kutya Fejős tehén Piaci részarány, % Piaci növekedés, % BCG mátrix 4.1. ábra Forrás: szakirodalmi előzmények alapján készített saját ábra

16 4.2.ábra 16 Gantt diagram Feladatok Idő Pillanatnyi időpont Szürke négyzet: elkészült feladat. Fehér: el nem végzett feladat mérföldkő Forrás: szakirodalmi előzmények alapján készített saját ábra

17 17 5 A BCD E F G 2 1 21 Hálóterv 4.3. ábra 5 8 Feladatok 2Megvalósítás idő igénye, nap Kritikus út: A – E – F – G. Idő-igénye: 5 + 8 + 5 nap Forrás: szakirodalmi előzmények alapján készített saját ábra

18 4.4. ábra. A GDP dinamika előrejelzései és a statisztikák Százalék 18 Forrás: Papanek – Petz 2012

19 4.5. ábra. Az inflációs előrejelzések és statisztikák Százalék 19

20 4.6. ábra. Az államháztartási hiány / GDP előrejelzése Százalék 20

21 Ellenőrző kérdések Milyen témák vizsgálatát ajánlja M. Porter a SWOT kiegészítéseként? Miért? Mi a Gantt diagram és mi a célja? (ábrát és rövid magyarázatot kérek) Miért fontos, hogy a vállalat BCG mátrixában legyen fejőstehén termék is? És mi a just in time? A szakirodalom milyen üzleti ciklusokat különböztet meg? Milyen nézeteket ismer az okaikról? Melyek a (magyar) nemzetgazdaság perspektíváit jellemző, s 1-1,5 évre viszonylag megbízhatóan előre jelezhető mutatók? S mely mutatók prognózisai a legkevésbé megbízhatóak? 21

22 5. K + F és innováció A fogalmak. Nemzeti Innovációs Rendszer (ábra) Az új tudás létrehozatala Az innovációk terjedése Innováció Magyarországon (táblázat) Ajánlott irodalom: Drucker, P.E.: Innováció és vállalkozás az elméletben és a gyakorlatban. Park, Bp. 1993. 22

23 A kék ba nán 23 Forrás: Brunet

24 24 Az innovációk magyarországi helyzetének néhány indexe *Hányad az összes exportban, 2010 ** 100.000 főre jutó szabadalmi kérelem, 2010 Forrás: IMD (2012), 452. oldal

25 Ellenőrző kérdések Melyek a magyar gazdaság „fizikai” infrastruktúrájának fő jellemzői? Mely gondjaink mérsékelhetők belátható időn belül, s melyek nem? Miként értékeli a kis forgalmú hazai vasutak leállítására, illetve a kis falusi iskolák bezárására irányuló gazdaságpolitikai törekvéseket? Melyek a hazai munkaerő-piac fő feszültségei? A munkaadók hogyan értékelik a fiatal magyar diplomások (munkára) felkészültségét? A mai munkaerő-utánpótlási trendek fényében mekkora foglalkoztatás bővülést vár a következő évek során? Mi indokolja ezt a véleményét? Mi a véleménye a késői fizetéssel és a csalárd csődökkel kapcsolatos magyar gyakorlatról? Melyek az államháztartás fő alrendszerei? 25


Letölteni ppt "A vállalkozás aktuális kérdései 1. 2012-2013. II. félév Dr. Papanek Gábor 1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések