Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A vállalkozás aktuális kérdései II. félév

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A vállalkozás aktuális kérdései II. félév"— Előadás másolata:

1 A vállalkozás aktuális kérdései 1. 2012-2013. II. félév
Dr. Papanek Gábor

2 1. Elméleti alapok Vállalkozás és a vállalat. Vállalkozási hajlandóság. A vállalati életgörbe. Kkv-k. Vállalatok, térségek versenyképessége Nemzetközi versenyképességi adatbázisok és felhasználásuk Kötelező irodalom Papanek G. – Borsi B. – Tompa T.: A magyar gazdaság versenyképességét magyarázó tényezők. Külgazdaság sz. (Az EKF honlapon is megtalálható) Ajánlott irodalom Porter, M. (1980): Versenystratégia. Akadémiai Porter, M. (1990): Competitive Advantages of Nations. McMillan. N.Y. IMD (Institut for Management Development) (2012): World Competitiveness Yearbook. Lausanne.

3

4 Ellenőrző kérdések A nemzetközi szóhasználat szerint mi a vállalkozás (entrepreneurship), illetve a vállalat (enterprise)? R. Coase szerint milyen esetben célszerű vállalatot alapítani? Mi a vállalkozási hajlandóság? A GEM (a Teljes Vállalkozói Mutató) szerint hogyan alakul a vállalkozói hajlandóság (aktivitás) világszerte, illetve Magyarországon? Az elmélet miként ábrázolja a vállalati életgörbét? Hol tér el ez a séma a tapasztalati görbéktől? Melyek a kis és közepes vállalatok (kkv-k)? Hány magyar kkv van? Melyek a versenyképességet minősítő fő mutatók a vállalatok, illetve a nemzetgazdaságok szintjén (mi a legfontosabb különbség a tartalmukban)? A vállalatoknak mely „szereplők” versenyével kell számolniuk M. Porter szerint? Mi az értéklánc? Piacgazdaságokban mely miért fontos a gazdasági együttműködés? Miért célszerű figyelemmel kísérni a vállalat értékének az alakulását? Mi a goodwill? Milyennek ítélhető a magyar gazdaság versenyképessége?

5 2. Vezetéselméleti bevezető
A vezetés fogalma és funkciói Tervezés. A gazdasági perspektívák felmérése. Szervezés, utasítás (és motiváció), koordináció, ellenőrzés Hallgatói feladat: Ismertessen példát korszerű vezetési módszer sikeres alkalmazására! Ajánlott irodalom: Coase, R.H.: A vállalat, a piac és a jog. Nemzeti Tankönyvkiadó „A világítótorony a közgazdaságtanban” című fejezet, oldal. Papanek G. (szerk.): Gyakorlati vállalkozási ismeretek. EKF

6 2.1. ábra

7 ? BCG mátrix 2.2. ábra Döglött kutya Fejős tehén Piaci részarány, %
Piaci növekedés, %

8 2.3.ábra Gantt diagram Feladatok Idő Pillanatnyi időpont mérföldkő
Szürke négyzet: elkészült feladat. Fehér: el nem végzett feladat

9 Hálóterv 2 1 2 1 5 8 5 Feladatok 2 Megvalósítás idő igénye, nap
2.4. ábra Hálóterv 2 1 B C D 2 1 5 F G 8 A 5 E Feladatok 2 Megvalósítás idő igénye, nap Kritikus út: A – E – F – G. Idő-igénye: nap

10 Ellenőrző kérdések Melyek a vezetés fő funkciói H. Fayol szerint? Melyek egy terv fő elemei? Milyen kapcsolatok vannak a különböző időtávú tervek közt? (ábrát és rövid magyarázatot kérek) Milyen 3 fő stratégia típust különböztet meg M. Porter? Mely cégeknek ajánlható ezek követése? Milyen témák vizsgálatát ajánlja M. Porter a SWOT kiegészítéseként? Miért? Mi a hokibot-effektus? (példát is kérek!) Melyek a HR menedzsment fő feladatai és technikái? Hogyan értékeli e technikákat Parkinson? Mi a küldetés? (példát is kérek!) Mi a hokibot-effektus? Adjon rá példát a nemzetgazdasági tervezés területéről! Mi a Gantt diagram és mi a célja? (ábrát és rövid magyarázatot kérek) Miért fontos, hogy a vállalat BCG mátrixában legyen fejőstehén termék is? Milyen típusú stratégiákkal segíthető a stratégia megvalósítása Farkas-deBacker szerint? Hogyan változott az elmúlt évtizedek során a kkv-k gazdasági szerepe a fejlett országokban? Mi a monitoring, illetve az audit? Miért célszerű az audit során a szakértői értékelés elveinek az érvényesítése?

11 3. A magyar gazdaság főbb jellemzői
A gazdaság ciklusai A magyar GDP/fő és a GDP növekedés nemzetközi összehasonlításban. A GDP termelés és felhasználás fő arányai. A GDP színvonalát meghatározó fő tényezők. A gazdasági egyensúly gondjai. Az európai paradoxon és a kettős lemaradás A nemzetgazdasági előrejelzés lehetőségei Hallgatói feladat: Vázolja a gazdaságunk helyzetére vonatkozó friss párt-álláspontokat! Kötelező irodalom: Papanek G. – Borsi B. – Tompa T.: A magyar gazdaság versenyképességét magyarázó tényezők. Külgazdaság sz oldal.

12

13

14

15 4.2. ábra. A GDP dinamika előrejelzései és a statisztikák
Százalék Forrás: Papanek – Petz 2012

16 4.3. ábra. Az inflációs előrejelzések és statisztikák
Százalék

17 4.4. ábra. Az államháztartási hiány / GDP előrejelzése
Százalék

18 Ellenőrző kérdések A szakirodalom milyen üzleti ciklusokat különböztet meg? Milyen nézeteket ismer az okaikról? Mely statisztikai mutatószámokkal jellemezhető a nemzetgazdaság teljesítménye, ennek éves változása, s melyekkel a gazdasági egyensúly alakulása? Hogyan értékelhető – számszerűen – a magyar gazdaság fejlettsége (éves teljesítménye) nemzetközi összehasonlításban? Miként változott e teljesítmény az elmúlt években? Mi várható 2013-ban? A magyar gazdasági teljesítmény hány %-át adják a nemzetgazdaság fő ágai? Az utóbbi évek során mely szférákban és milyen arányokban került felhasználásra a megtermelt magyar nemzeti jövedelem? Mely tényezőkkel magyarázza a Papanek – Borsi – Tompa (2007) vizsgálat a GDP/fő színvonalát? A statisztikai elvek szerint ki a foglalkoztatott, a munkanélküli és az inaktív? Mely vállalatok a gazellák? A GKI vizsgálata szerint a magyar kkv-k körében mely tényező(k) a siker legfontosabb záloga(i)? S mely tényezők gátolják gyors növekedésüket? Melyek a maastrichti kritériumok? Hogy állunk a teljesítésükkel? Mi az európai paradoxon? Melyek a (magyar) nemzetgazdaság perspektíváit jellemző, s 1-1,5 évre viszonylag megbízhatóan előre jelezhető mutatók? S mely mutatók prognózisai a legkevésbé megbízhatóak?

19 5. K + F és innováció A fogalmak. Nemzeti Innovációs Rendszer.
Az új tudás létrehozatala Az innovációk terjedése Innováció Magyarországon Ajánlott irodalom: Drucker, P.E.: Innováció és vállalkozás az elméletben és a gyakorlatban. Park, Bp

20

21 Ellenőrző kérdések A nemzetközi szakirodalom miben látja a K+F, illetve az innováció különbségét? Mennyiben ismert e nézet Magyarországon? Melyek a Nemzeti Innovációs Rendszer elemei? Melyek a fő elemek funkciói? Napjainkban melyek a világgazdaság fő innovációs központjai? Az európai egyetemek milyen típusait ismeri? Mi a spin-off? Melyek a szellemi tulajdonvédelem fő eszközei, s konkrétan mit védenek? Melyek egy találmány szabadalmaztathatóságának a kritériumai? Miként jellemezhető a magyar gazdaságban kialakult innovációs hajlandóság? Megítélése szerint miként lenne fokozható?

22 5. Pénzügyek, hatékonyság
A gazdálkodás alapvető információ igényei Likviditás menedzsment A főbb finanszírozási lehetőségek Hatékonyság Ellenőrző kérdések Mi a Balanced Scorecard (BSC) és melyek a fő témakörei? Mi az SAP? Melyek a vállalat finanszírozás fő forrásai a cég-életgörbe különböző fázisaiban? Melyek a magyar finanszírozási gyakorlat fő hibái? Mi a fedezeti pont számítás? (két ábrát és rövid magyarázatukat kérem)

23 Fedezeti pont lineáris összefüggések feltételezésével
6.1. ábra Fedezeti pont lineáris összefüggések feltételezésével Ft Árbevétel nyereség Összes költség Fix költség veszteség Mennyiség Fedezeti pont Forrás: gyakori szakirodalmi utalások nyomán készített saját ábra

24 Fedezeti pont nem lineáris összefüggések feltételezésével
6.2. ábra Fedezeti pont nem lineáris összefüggések feltételezésével Forrás: Starr (1964), 36. oldal

25 6. A külkereskedelem sajátosságai
Komparatív előnyök Árfolyam Magyar külkereskedelem Ellenőrző kérdések Mely tényezők hozzák létre a külkereskedelemből származó hasznot? Exportunk elsősorban mely ágazatok termékeiből áll és mely országokba irányul? És honnan, mit hozunk be?

26

27 7. Üzleti környezet Infrastruktúra Piac Gazdasági szabályozás

28 Ellenőrző kérdések Melyek a magyar gazdaság „fizikai” infrastruktúrájának fő jellemzői? Mely gondjaink mérsékelhetők belátható időn belül, s melyek nem? Miként értékeli a kis forgalmú hazai vasutak leállítására, illetve a kis falusi iskolák bezárására irányuló gazdaságpolitikai törekvéseket? Melyek a hazai munkaerő-piac fő feszültségei? A munkaadók hogyan értékelik a fiatal magyar diplomások (munkára) felkészültségét? A mai munkaerő-utánpótlási trendek fényében mekkora foglalkoztatás bővülést vár a következő évek során? Mi indokolja ezt a véleményét? Mi a véleménye a késői fizetéssel és a csalárd csődökkel kapcsolatos magyar gyakorlatról? Melyek az államháztartás fő alrendszerei?

29


Letölteni ppt "A vállalkozás aktuális kérdései II. félév"

Hasonló előadás


Google Hirdetések