Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Tanár leszek!” Hogyan tovább?

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Tanár leszek!” Hogyan tovább?"— Előadás másolata:

1 „Tanár leszek!” Hogyan tovább?
Tájékoztató a BA/BSc képzésben résztvevő hallgatóknak a tanári mesterképzésbe való belépés feltételeiről és lehetőségeiről 2007. április

2 Jogszabályok A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. tv. 145.§ (6)
Tanári szakképzettség csak mesterképzésben szerezhető, a képzés során 150 kreditet kell összegyűjtenie a hallgatónak.

3 Jogszabályok 289/2005. (XII.22.) Korm. rendelet a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás rendjéről a tanári szakképzettséget adó mesterképzési szakra való belépés feltétele a tanári szakképzettség kettős jellege az első és a második tanári szakképzettségek felsorolása

4 Jogszabályok 15/2006. (IV.3.). sz. OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről Várható módosítása – a tanári szakképzettségek követelményeinek megjelenése – áprilisában

5 A tanári mesterszakra való belépés feltételei
a BA/BSc alapképzési szakon szerezhető szakképzettséghez 110 kredit teljesítése, a BA/BSc alapképzési szakon 10 kredit pedagógiai, pszichológiai tárgyak teljesítése, sikeres felvételi eljárás!

6 A tanári szakképzettség elemei
Szakterületi ismeretek + szakmódszertan, gyakorló iskolai tanítás (80 kredit) Tanári képesítés Pedagógiai, pszichológiai elméleti és gyakorlati ismeretek (40 kredit) Összefüggő féléves szakmai gyakorlat (30 kredit)

7 Két szakképzettség Első tanári szakképzettség: az alapképzési szak szakterületi ismereteire épülő, tanári szakon szerezhető szakképzettség. Második tanári szakképzettség: a tanári szakon az első tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan megszerezhető tanári szakképzettség

8 Második szakképzettség
Az első tanári szakképzettség szabadon választható második tanári szakképzettségként is abban az esetben, ha a hallgató a tanári mesterképzésbe történő belépés előtt legalább 50 kreditet szerzett. (50 kredites modul)

9 Második szakképzettség
Kizárólag második tanári szakképzettség: az első tanári szakképzettség idegen nyelven történő oktatására való felkészítő ismeret a NAT szerinti műveltségterület oktatására felkészítő szakterületi ismeret a közismereti, a szakmai és a művészeti nevelés-oktatás speciális területeihez kapcsolódó szakképzettségek (15)

10 Új fogalmak a tanárképzésben
Tanári szakképzettséget adó mesterképzési szak (tanári szak): mesterfokozatot nyújtó szak, amely a Közoktatási törvény alkalmazási feltételeinek megfelelően az 5-12., ill. 13. évfolyamokon, valamint az OKJ-ben meghatározott szakképzési évfolyamokon tantárgyak oktatására és speciális pedagógiai jellegű feladatok ellátására két tanári szakképzettséget nyújt.

11 Új fogalmak a tanárképzésben
Közismereti tanári szakképzettség: az iskolai nevelés-oktatás általános műveltséget megalapozó szakaszában az 5-12, ill a 13. évfolyamon pedagógus munkakör betöltésére jogosító szakképzettség.

12 Új fogalmak a tanárképzésben
Szakmai tanári szakképzettség: az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában az OKJ-ben meghatározott szakképzési évfolyamokon pedagógus munkakör betöltésére jogosító szakképzettség

13 Új fogalmak a tanárképzésben
Művészeti területi tanári szakképzettség: alapfokú művészetoktatási intézményben, művészeti szakközépiskolában, szakiskolában a művészeti tárgynak megfelelő, az alapképzési szakon, szakirányon szerezhető szakképzettség szerinti tanári szakképzettség.

14 Új fogalmak a tanárképzésben
A közismereti, a szakmai és a művészeti nevelés-oktatás speciális területeihez kapcsolódó szakképzettségek Szaktárgyat idegen nyelven tanító tanár További 15 szakképzettség (pl. inkluzív nevelőtanár, kollégiumi nevelőtanár stb.)

15 Az EKF-en tervezett első tanári szakképzettségek
Angoltanár Biológiatanár Ember és társadalom műveltségterületi tanár Ének-zene tanár Földrajz tanár

16 Az EKF-en tervezett első tanári szakképzettségek
Franciatanár Informatikatanár Kémiatanár Környezettan-tanár Közgazdásztanár

17 Az EKF-en tervezett első tanári szakképzettségek
Magyartanár Matematikatanár Némettanár Történelemtanár Vizuális- és környezetkultúra-tanár

18 Az EKF-en tervezett első tanári szakképzettségek
Kommunikáció tanár Mozgóképkultúra és médiaismeret tanár Testnevelő tanár Természetismeret tanár Pedagógiatanár

19 Az EKF-en tervezett második tanári szakképzettségek
Erkölcstan tanár Hon- és népismeret-tanár Karvezetőtanár Technikatanár

20 Az EKF-en tervezett második tanári szakképzettségek
Drámapedagógia-tanár Játék- és szabadidő-szervező tanár Multikultúrális nevelés tanára Inkluzív nevelés tanára Család- és gyermekvédő tanár

21 Az EKF-en tervezett második tanári szakképzettségek
Tanulási- és pályatanácsadási tanár Tehetségfejlesztő tanár Könyvtárpedagógus Kollégiumi nevelőtanár Pedagógiai értékelés és mérés tanára

22 Lehetőségek a BTK-n Anglisztika szakon: Anglisztika vagy
Amerikanisztika szakirány ÉS EU szaknyelvi specializáció vagy 50 kredites modul más szakon (második tanári szakképzettség megszerzésére) és 10 kr. pedagógiai, pszichológiai tanegység

23 Lehetőségek a BTK-n Magyar szakon: Drámapedagógia szakirány vagy
Irodalomtudomány szakirány vagy Ügyvitel szakirány vagy 50 kredites modul más szakon (második tanári szakképzettség megszerzésére) és 10 kr. pedagógiai, pszichológiai tanegység

24 Lehetőségek a BTK-n Romanisztika (francia) szakon:
Francia szakirány vagy 50 kredites modul más szakon (második tanári szakképzettség megszerzésére) és 10 kr. pedagógiai, pszichológiai tanegység

25 Lehetőségek a BTK-n Szabad bölcsészet szakon: Etika szakirány vagy
50 kredites modul más szakon (második tanári szakképzettség megszerzésére) és 10 kr. pedagógiai, pszichológiai tanegység

26 Lehetőségek a BTK-n Történelem szakon: Történelem vagy
50 kredites modul más szakon (második tanári szakképzettség megszerzésére) és 10 kr. pedagógiai, pszichológiai tanegység

27 Lehetőségek a GTK-n Emberi erőforrások szakon:
Szellemi tőke menedzsment specializáció, vagy Humán tőke fejlesztés specializáció, vagy Specializáció nélkül (és 10 kredit pedagógiai, pszichológia tárgyak a közgazdász tanári szakképzettséghez)

28 Lehetőségek a GTK-n Gazdálkodási és menedzsment szakon:
Vagy szakirány nélkül ( kredit), vagy Regionális gazdálkodás szakirány, vagy Vállakozásszervezés szakirány (és 10 kredit pedagógiai, pszichológia tárgyak a közgazdász tanári szakképzettséghez)

29 Lehetőségek a GTK-n Kommunikáció és médiatudomány szakon
Írott sajtó szakirány, vagy Elektronikus sajtó szakirány, vagy Közéleti kommunikáció szakirány, vagy PR és sajtókapcsolatok szakirány, vagy 50 kredites modul más szakon (második tanári szakképzettség megszerzésére) és 10 kr. pedagógiai, pszichológiai tanegység

30 Lehetőségek a GTK-n Nemzetközi tanulmányok szakon
Regionális közpolitika szakirány vagy Esélyegyenlőségi szakirány

31 Lehetőségek a TKTK-n Andragógia szakon
Művelődésszervező szakirány vagy Felnőttképzési szakirány vagy 50 kredites modul más szakon (második tanári szakképzettség megszerzésére) és 10 kr. pedagógiai, pszichológiai tanegység

32 Lehetőségek a TKTK-n Informatikus könyvtáros szakon
Információbróker szakirány, vagy Web-publikátor szakirány, vagy Iskolai könyvtáros szakirány, vagy 50 kredites modul más szakon (második tanári szakképzettség megszerzésére) és 10 kr. pedagógiai, pszichológiai tanegység

33 Lehetőségek a TKTK-n Pedagógia szakon
Oktatási asszisztens szakirány, vagy Nevelési asszisztens szakirány, vagy Oktatáskutatási asszisztens szakirány, vagy 50 kredites modul más szakon (második tanári szakképzettség megszerzésére) és 10 kr. pedagógiai, pszichológiai tanegység

34 Lehetőségek a TKTK-n Szociálpedagógia szakon Nincs szakirány!!!

35 Lehetőségek a TTK-n Biológia szakon
Biológus laboratóriumi szakirány, vagy 50 kredites modul más szakon (második tanári szakképzettség megszerzésére) és 10 kr. pedagógiai, pszichológiai tanegység

36 Lehetőségek a TTK-n Földrajz szakon:
Település- és területfejlesztési és térségfejlesztési szakirány, vagy 50 kredites modul más szakon (második tanári szakképzettség megszerzésére) és 10 kr. pedagógiai, pszichológiai tanegység

37 Lehetőségek a TTK-n Kémia szakon: Borász analitikus szakirány, vagy
50 kredites modul más szakon (második tanári szakképzettség megszerzésére) és 10 kr. pedagógiai, pszichológiai tanegység

38 Lehetőségek a TTK-n Környezettan szakon:
Terepi környész szakirány, vagy Technika szakirány, vagy 50 kredites modul más szakon (második tanári szakképzettség megszerzésére) és 10 kr. pedagógiai, pszichológiai tanegység

39 Lehetőségek a TTK-n Matematika szakon: Matematikus szakirány, vagy
50 kredites modul más szakon (második tanári szakképzettség megszerzésére) és 10 kr. pedagógiai, pszichológiai tanegység

40 Lehetőségek a TTK-n Programtervező informatikus szakon:
Programtervező informatikus, vagy 50 kredites modul más szakon (második tanári szakképzettség megszerzésére) és 10 kr. pedagógiai, pszichológiai tanegység

41 Lehetőségek a TTK-n Sportszervező szakon:
Rekreáció-turisztika specializáció, vagy Eseményszervező specializáció

42 Lehetőségek a TTK-n Testnevelő-edző szakon:
Testnevelői ismeretek szakirány, vagy Edzői ismeretek szakirány, vagy 50 kredites modul más szakon (második tanári szakképzettség megszerzésére) és 10 kr. pedagógiai, pszichológiai tanegység

43 Lehetőségek Bármely, a főiskolán meghirdetett 50 kredites modul szabadon felvehető A karok az egyes modulokat oktatásszervezés szempontjából preferálhatják (karon belül levelező tagozatos hallgatók konzultációinak összehangolása)

44 Teendők a hallgatóknak
Döntés: tanár lesz-e? Döntés a 2. tanári szakképzettségről (amennyiben két közismereti tanári szakképzettség megszerzése mellett dönt: 50 kredites modul!) Szakirány/modul választás: május , Neptun Tanegységfelvétel: alapszak, 50 kredites modul, 10 kredit pedagógai, pszicholgiai tárgy, Neptun, félév kezdete előtt

45 Szakirány/modul választás

46 Szakirány/modul választás

47 Szakirány/modul választás

48 További tájékozódási lehetőségek
TIK-ben Faliújságon Tanszéken web-oldalon Neptun üzenetben Líceum Televízió Paletta


Letölteni ppt "„Tanár leszek!” Hogyan tovább?"

Hasonló előadás


Google Hirdetések