Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Tanár leszek!” Hogyan tovább? Tájékoztató a BA/BSc képzésben résztvevő hallgatóknak a tanári mesterképzésbe való belépés feltételeiről és lehetőségeiről.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Tanár leszek!” Hogyan tovább? Tájékoztató a BA/BSc képzésben résztvevő hallgatóknak a tanári mesterképzésbe való belépés feltételeiről és lehetőségeiről."— Előadás másolata:

1 „Tanár leszek!” Hogyan tovább? Tájékoztató a BA/BSc képzésben résztvevő hallgatóknak a tanári mesterképzésbe való belépés feltételeiről és lehetőségeiről 2007. április

2 Jogszabályok A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. tv. 145.§ (6) –Tanári szakképzettség csak mesterképzésben szerezhető, a képzés során 150 kreditet kell összegyűjtenie a hallgatónak.

3 Jogszabályok 289/2005. (XII.22.) Korm. rendelet a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás rendjéről a tanári szakképzettséget adó mesterképzési szakra való belépés feltétele a tanári szakképzettség kettős jellege az első és a második tanári szakképzettségek felsorolása

4 Jogszabályok 15/2006. (IV.3.). sz. OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről Várható módosítása – a tanári szakképzettségek követelményeinek megjelenése – 2007. áprilisában

5 A tanári mesterszakra való belépés feltételei a BA/BSc alapképzési szakon szerezhető szakképzettséghez 110 kredit teljesítése, a BA/BSc alapképzési szakon 10 kredit pedagógiai, pszichológiai tárgyak teljesítése, sikeres felvételi eljárás!

6 A tanári szakképzettség elemei Szakterületi ismeretek + szakmódszertan, gyakorló iskolai tanítás (80 kredit) Tanári képesítés –Pedagógiai, pszichológiai elméleti és gyakorlati ismeretek (40 kredit) –Összefüggő féléves szakmai gyakorlat (30 kredit)

7 Két szakképzettség Első tanári szakképzettség: az alapképzési szak szakterületi ismereteire épülő, tanári szakon szerezhető szakképzettség. Második tanári szakképzettség: a tanári szakon az első tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan megszerezhető tanári szakképzettség

8 Második szakképzettség Az első tanári szakképzettség szabadon választható második tanári szakképzettségként is abban az esetben, ha a hallgató a tanári mesterképzésbe történő belépés előtt legalább 50 kreditet szerzett. (50 kredites modul)

9 Második szakképzettség Kizárólag második tanári szakképzettség: az első tanári szakképzettség idegen nyelven történő oktatására való felkészítő ismeret a NAT szerinti műveltségterület oktatására felkészítő szakterületi ismeret a közismereti, a szakmai és a művészeti nevelés-oktatás speciális területeihez kapcsolódó szakképzettségek (15)

10 Új fogalmak a tanárképzésben Tanári szakképzettséget adó mesterképzési szak (tanári szak): mesterfokozatot nyújtó szak, amely a Közoktatási törvény alkalmazási feltételeinek megfelelően az 5-12., ill. 13. évfolyamokon, valamint az OKJ-ben meghatározott szakképzési évfolyamokon tantárgyak oktatására és speciális pedagógiai jellegű feladatok ellátására két tanári szakképzettséget nyújt.

11 Új fogalmak a tanárképzésben Közismereti tanári szakképzettség: az iskolai nevelés-oktatás általános műveltséget megalapozó szakaszában az 5-12, ill a 13. évfolyamon pedagógus munkakör betöltésére jogosító szakképzettség.

12 Új fogalmak a tanárképzésben Szakmai tanári szakképzettség: az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában az OKJ-ben meghatározott szakképzési évfolyamokon pedagógus munkakör betöltésére jogosító szakképzettség

13 Új fogalmak a tanárképzésben Művészeti területi tanári szakképzettség: alapfokú művészetoktatási intézményben, művészeti szakközépiskolában, szakiskolában a művészeti tárgynak megfelelő, az alapképzési szakon, szakirányon szerezhető szakképzettség szerinti tanári szakképzettség.

14 Új fogalmak a tanárképzésben A közismereti, a szakmai és a művészeti nevelés-oktatás speciális területeihez kapcsolódó szakképzettségek –Szaktárgyat idegen nyelven tanító tanár –További 15 szakképzettség (pl. inkluzív nevelőtanár, kollégiumi nevelőtanár stb.)

15 Az EKF-en tervezett első tanári szakképzettségek Angoltanár Biológiatanár Ember és társadalom műveltségterületi tanár Ének-zene tanár Földrajz tanár

16 Az EKF-en tervezett első tanári szakképzettségek Franciatanár Informatikatanár Kémiatanár Környezettan-tanár Közgazdásztanár

17 Az EKF-en tervezett első tanári szakképzettségek Magyartanár Matematikatanár Némettanár Történelemtanár Vizuális- és környezetkultúra-tanár

18 Az EKF-en tervezett első tanári szakképzettségek Kommunikáció tanár Mozgóképkultúra és médiaismeret tanár Testnevelő tanár Természetismeret tanár Pedagógiatanár

19 Az EKF-en tervezett második tanári szakképzettségek Erkölcstan tanár Hon- és népismeret-tanár Karvezetőtanár Technikatanár

20 Az EKF-en tervezett második tanári szakképzettségek Drámapedagógia-tanár Játék- és szabadidő-szervező tanár Multikultúrális nevelés tanára Inkluzív nevelés tanára Család- és gyermekvédő tanár

21 Az EKF-en tervezett második tanári szakképzettségek Tanulási- és pályatanácsadási tanár Tehetségfejlesztő tanár Könyvtárpedagógus Kollégiumi nevelőtanár Pedagógiai értékelés és mérés tanára

22 Lehetőségek a BTK-n Anglisztika szakon: –Anglisztika vagy –Amerikanisztika szakirány ÉS –EU szaknyelvi specializáció vagy –50 kredites modul más szakon (második tanári szakképzettség megszerzésére) és 10 kr. pedagógiai, pszichológiai tanegység

23 Magyar szakon: –Drámapedagógia szakirány vagy –Irodalomtudomány szakirány vagy –Ügyvitel szakirány vagy –50 kredites modul más szakon (második tanári szakképzettség megszerzésére) és 10 kr. pedagógiai, pszichológiai tanegység Lehetőségek a BTK-n

24 Romanisztika (francia) szakon: –Francia szakirány vagy –50 kredites modul más szakon (második tanári szakképzettség megszerzésére) és 10 kr. pedagógiai, pszichológiai tanegység

25 Lehetőségek a BTK-n Szabad bölcsészet szakon: –Etika szakirány vagy –50 kredites modul más szakon (második tanári szakképzettség megszerzésére) és 10 kr. pedagógiai, pszichológiai tanegység

26 Lehetőségek a BTK-n Történelem szakon: –Történelem vagy –50 kredites modul más szakon (második tanári szakképzettség megszerzésére) és 10 kr. pedagógiai, pszichológiai tanegység

27 Lehetőségek a GTK-n Emberi erőforrások szakon: –Szellemi tőke menedzsment specializáció, vagy –Humán tőke fejlesztés specializáció, vagy –Specializáció nélkül (és 10 kredit pedagógiai, pszichológia tárgyak a közgazdász tanári szakképzettséghez)

28 Lehetőségek a GTK-n Gazdálkodási és menedzsment szakon: –Vagy szakirány nélkül (180+30 kredit), vagy –Regionális gazdálkodás szakirány, vagy –Vállakozásszervezés szakirány (és 10 kredit pedagógiai, pszichológia tárgyak a közgazdász tanári szakképzettséghez)

29 Lehetőségek a GTK-n Kommunikáció és médiatudomány szakon –Írott sajtó szakirány, vagy –Elektronikus sajtó szakirány, vagy –Közéleti kommunikáció szakirány, vagy –PR és sajtókapcsolatok szakirány, vagy –50 kredites modul más szakon (második tanári szakképzettség megszerzésére) és 10 kr. pedagógiai, pszichológiai tanegység

30 Lehetőségek a GTK-n Nemzetközi tanulmányok szakon –Regionális közpolitika szakirány vagy –Esélyegyenlőségi szakirány

31 Lehetőségek a TKTK-n Andragógia szakon –Művelődésszervező szakirány vagy –Felnőttképzési szakirány vagy –50 kredites modul más szakon (második tanári szakképzettség megszerzésére) és 10 kr. pedagógiai, pszichológiai tanegység

32 Lehetőségek a TKTK-n Informatikus könyvtáros szakon –Információbróker szakirány, vagy –Web-publikátor szakirány, vagy –Iskolai könyvtáros szakirány, vagy –50 kredites modul más szakon (második tanári szakképzettség megszerzésére) és 10 kr. pedagógiai, pszichológiai tanegység

33 Lehetőségek a TKTK-n Pedagógia szakon –Oktatási asszisztens szakirány, vagy –Nevelési asszisztens szakirány, vagy –Oktatáskutatási asszisztens szakirány, vagy –50 kredites modul más szakon (második tanári szakképzettség megszerzésére) és 10 kr. pedagógiai, pszichológiai tanegység

34 Lehetőségek a TKTK-n Szociálpedagógia szakon –Nincs szakirány!!!

35 Lehetőségek a TTK-n Biológia szakon –Biológus laboratóriumi szakirány, vagy –50 kredites modul más szakon (második tanári szakképzettség megszerzésére) és 10 kr. pedagógiai, pszichológiai tanegység

36 Lehetőségek a TTK-n Földrajz szakon: –Település- és területfejlesztési és térségfejlesztési szakirány, vagy –50 kredites modul más szakon (második tanári szakképzettség megszerzésére) és 10 kr. pedagógiai, pszichológiai tanegység

37 Lehetőségek a TTK-n Kémia szakon: –Borász analitikus szakirány, vagy –50 kredites modul más szakon (második tanári szakképzettség megszerzésére) és 10 kr. pedagógiai, pszichológiai tanegység

38 Lehetőségek a TTK-n Környezettan szakon: –Terepi környész szakirány, vagy –Technika szakirány, vagy –50 kredites modul más szakon (második tanári szakképzettség megszerzésére) és 10 kr. pedagógiai, pszichológiai tanegység

39 Lehetőségek a TTK-n Matematika szakon: –Matematikus szakirány, vagy –50 kredites modul más szakon (második tanári szakképzettség megszerzésére) és 10 kr. pedagógiai, pszichológiai tanegység

40 Lehetőségek a TTK-n Programtervező informatikus szakon: –Programtervező informatikus, vagy –50 kredites modul más szakon (második tanári szakképzettség megszerzésére) és 10 kr. pedagógiai, pszichológiai tanegység

41 Lehetőségek a TTK-n Sportszervező szakon: –Rekreáció-turisztika specializáció, vagy –Eseményszervező specializáció

42 Lehetőségek a TTK-n Testnevelő-edző szakon: –Testnevelői ismeretek szakirány, vagy –Edzői ismeretek szakirány, vagy –50 kredites modul más szakon (második tanári szakképzettség megszerzésére) és 10 kr. pedagógiai, pszichológiai tanegység

43 Lehetőségek Bármely, a főiskolán meghirdetett 50 kredites modul szabadon felvehető A karok az egyes modulokat oktatásszervezés szempontjából preferálhatják (karon belül levelező tagozatos hallgatók konzultációinak összehangolása)

44 Teendők a hallgatóknak Döntés: tanár lesz-e? Döntés a 2. tanári szakképzettségről (amennyiben két közismereti tanári szakképzettség megszerzése mellett dönt: 50 kredites modul!) Szakirány/modul választás: május 15-31., Neptun Tanegységfelvétel: alapszak, 50 kredites modul, 10 kredit pedagógai, pszicholgiai tárgy, Neptun, félév kezdete előtt

45 Szakirány/modul választás

46

47

48 További tájékozódási lehetőségek TIK-ben Faliújságon Tanszéken www.tik.ektf.hu web-oldalon Neptun üzenetben Líceum Televízió Paletta


Letölteni ppt "„Tanár leszek!” Hogyan tovább? Tájékoztató a BA/BSc képzésben résztvevő hallgatóknak a tanári mesterképzésbe való belépés feltételeiről és lehetőségeiről."

Hasonló előadás


Google Hirdetések