Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ME BTK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet Ismertető a magyar szakról.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ME BTK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet Ismertető a magyar szakról."— Előadás másolata:

1 ME BTK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet Ismertető a magyar szakról

2 Bölcsészek pályaképe  hagyományos pedagógusi és kutatói munkakörök  közigazgatás  uniós intézményrendszerek és feladatok  a versenyszféra nyelvtudást és kommunikációs, illetve elemzési készséget igénylő része  média  állami, önkormányzati és civil kulturális intézmények  projektmenedzsment, általános szervezési feladatok

3 Bolognai felsőoktatási rendszer  I. alapképzés (BA)  magyar alapszak + választható modulok, 6 félév  II. mesterképzés (MA)  magyartanári mesterszak, 5 félév vagy  magyar nyelv és irodalom (diszciplináris) mesterszak, 4 félév  III. doktori tanulmányok (PhD)  Irodalomtudományi Doktori Iskola, 6 félév

4 Bolognai felsőoktatási rendszer  I. alapképzés (BA)  magyar alapszak + választható modulok, 6 félév  II. mesterképzés (MA)  magyartanári mesterszak, 5 félév vagy  magyar nyelv és irodalom (diszciplináris) mesterszak, 4 félév  III. doktori tanulmányok (PhD)  Irodalomtudományi Doktori Iskola, 6 félév

5 I. Magyar szakos alapképzés  6 félév, 180 kredit  120 kredit: magyar alapszak (irodalomtörténet, nyelvtudomány)  50 kredit:  egy másik alapszak minor változata (pl. történelem, anglisztika, germanisztika stb.) vagy  szabadon választott szakirány, specializáció  10 kredit:  pedagógiai-pszichológiai stúdiumok (tanári mesterszakra készülőknek) vagy  szabadon választott tárgyak

6 I. Magyar szakos alapképzés  6 félév, 180 kredit  120 kredit: magyar alapszak (irodalomtörténet, nyelvtudomány)  50 kredit:  egy másik alapszak minor változata (pl. történelem, anglisztika, germanisztika stb.) vagy  szabadon választott szakirány, specializáció  10 kredit:  pedagógiai-pszichológiai stúdiumok (tanári mesterszakra készülőknek) vagy  szabadon választott tárgyak

7 Alapszakos specializációk  1. Anyanyelvi asszisztens vagy  2. Irodalom- és kultúratudomány vagy  3. Eszme- és retorikatörténet vagy  4. Jelnyelvi szakértő vagy  5. Nyelvmentor

8 1. Anyanyelvi asszisztens  kulturális és közigazgatási intézményeknél, gazdasági társaságoknál, televíziónál, rádiónál, újságnál lehet elhelyezkedni  leendő munkahelyükön tárgyalások, prezentációk és interjúk nyelvi megformálásában és írásos dokumentumok összeállításában vesznek részt  elméleti és gyakorlati ismeretek kiemelkedő anyanyelvi kommunikációs képességek megszerzéséhez  leíró nyelvészeti, nyelvművelő-nyelvhelyességi előadások és szemináriumok  modern technikai ismeretek, a számítógépes programok és kommunikációs eszközök hatékony használata  szakmai gyakorlat kulturális és közigazgatási szervezeteknél, valamint a média különböző területein

9 2. Irodalom- és kultúratudomány  az irodalom történeti vizsgálata során összehasonlítás más művészeti ágakkal, európai művészeti stíluskorszakok és kiemelkedő művek tanulmányozása  képzőművészet  film  fotó  színház  zene  a művészeti formák és a társadalomtudományok összefüggései  kultúra és etnicitás  a közép-európai térség  a diszciplináris mesterképzés megalapozása  jól hasznosítható a kultúrával kapcsolatos számos munkaterületen

10 3. Eszme- és retorikatörténet  a magyar irodalomtörténet nagy korszakainak rendszeres áttekintése, a világirodalmi párhuzamok figyelembevételével  irodalmi intézmények  eszme-, műfaj- és retorikatörténeti kérdések  műelemző szemináriumok  a diszciplináris mesterképzés megalapozása  bevezetés a tudományos munka alapvető módszereibe

11 Bolognai felsőoktatási rendszer  I. alapképzés (BA)  magyar alapszak + választható modulok, 6 félév  II. mesterképzés (MA)  magyartanári mesterszak, 5 félév vagy  magyar nyelv és irodalom (diszciplináris) mesterszak, 4 félév  III. doktori tanulmányok (PhD)  Irodalomtudományi Doktori Iskola, 6 félév

12 II/A. Tanári mesterszak  a képzés kétszakos  a belépés feltétele: befejezett alapszakos tanulmányok  egy 120 kredites alapszakon és  egy másik alapszak 50 kredites (minor) változatán  magyartanárnak tanulhatnak tehát,  akik az alapképzésben teljesítették a 120 kredites magyar alapszakot, vagy  akik az alapképzésben teljesítették az 50 kredites magyar minort, valamilyen más 120 kredites alapszak mellett (pl. történelem, anglisztika, germanisztika stb.)

13 II/A. Tanári mesterszak  5 félév, 150 kredit  40 kredit: a tanári szakképzettség magyar szakos szakterületi ismeretei  40 kredit: a másik választott szak szakterületi ismeretei (pl. a filozófiatanári, a történelemtanári, az angoltanári, a némettanári szak)  40 kredit: pedagógiai és pszichológiai ismeretek  30 kredit: iskolai gyakorlótanítás (összefüggő szakmai gyakorlat)

14 Bolognai felsőoktatási rendszer  I. alapképzés (BA)  magyar alapszak + választható modulok, 6 félév  II. mesterképzés (MA)  magyartanári mesterszak, 5 félév vagy  magyar nyelv és irodalom (diszciplináris) mesterszak, 4 félév  III. doktori tanulmányok (PhD)  Irodalomtudományi Doktori Iskola, 6 félév

15 II/B. Magyar nyelv és irodalom (diszciplináris) mesterszak  azoknak a hallgatóknak ajánljuk, akik  szakmai elmélyedésre vágynak az irodalom- vagy a nyelvtudomány valamely területén  tanulmányaik lezárását követően eséllyel kívánnak felvételizni a bolognai felsőoktatás harmadik szintjére, a doktori iskolai tanulmányokra is  4 félév, 120 kredit  a kreditek túlnyomó többségét az érdeklődésének megfelelő szakirány keretében, az őt érdeklő szakmai részterület tanulmányozásával szerzi meg a hallgató

16 II/B. Magyar nyelv és irodalom (diszciplináris) mesterszak  szakirányok a magyar irodalom terén:  Régi magyarországi irodalom  Klasszikus magyar irodalom  Modern magyar irodalom  Összehasonlító irodalom- és kultúratudomány  szakirányok a magyar nyelv terén:  Leíró nyelvészet  Nyelv, társadalom, kultúra  Szövegtan és stilisztika  Történeti nyelvészet

17 II/A + II/B = egyszakos magyartanár  alapesetben a diszciplináris mesterképzés (II/B) nem képesít tanári működésre  annak azonban nincs semmi akadálya, hogy  a hallgató a diszciplináris mesterképzésen (II/B) való részvételét követően  tanári mesterképzésre (II/A) is jelentkezzék, ahol további kreditek teljesítésével tanári képesítést szerezhet  ezt az utat választva egyszakos, tehát magyar szakos tanári diploma szerezhető  a magyar szak szakmai tartalma így a kétszakos tanári mesterszak magyar szaktárgyi részéhez képest alaposabb és elmélyültebb

18 Bolognai felsőoktatási rendszer  I. alapképzés (BA)  magyar alapszak + választható modulok, 6 félév  II. mesterképzés (MA)  magyartanári mesterszak, 5 félév vagy  magyar nyelv és irodalom (diszciplináris) mesterszak, 4 félév  III. doktori tanulmányok (PhD)  Irodalomtudományi Doktori Iskola, 6 félév

19 III. Doktori tanulmányok (PhD)  ME BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola  szövegtudományi-textológiai centrumú posztgraduális oktatás  szövegtudományi doktori program Magyarországon egyedül nálunk működik  három doktori program  1. Klasszikus szövegtudomány, vezetője Dr. Kecskeméti Gábor  2. Modern irodalom, vezetője Dr. Kabdebó Lóránt  3. Jelentéselmélet és hermeneutika, vezetője Dr. Forrai Gábor

20 1. Klasszikus szövegtudomány  a magyarországi írásbeliség különböző szövegtípusainak megismerésére és kezelésére irányul  az elméleti képzés és a gyakorlati alkotómunka szoros egységére és egyidejűségére épül  a történeti, teoretikus és módszertani ismereteket eredetükben és alkalmazásukban mutatja be, a hagyományos és a modern technika használatával együtt  célja középkori vagy újkori, magyar, latin, német, illetve a magyarországi művelődés történetében szerepet játszó nyelven keletkezett irodalomtudományi, művelődéstörténeti, tudománytörténeti forrásszövegek kritikai kiadásának sajtó alá rendezése  a konkrét szövegek a hallgató felkészültségétől, nyelvtudásától, érdeklődési körétől és távlati terveitől függően kerülnek kiválasztásra

21 2. Modern irodalom  a 20. századi irodalomtörténet tanulmányozása  klasszikus modernség  avantgárd  másodmodernség  utómodernség  posztmodern

22 3. Jelentéselmélet és hermeneutika  az irodalomtudomány számára közvetlenül releváns filozófiai kérdések  a klasszikus értelemben, azaz a szövegek értelmezésének tudományaként felfogott hermeneutika problémái  hermeneutikai kör  történetiség  a hagyomány szerepe  a szerzői intenciók azonosíthatósága  az értelmezések státusa és igazságigénye

23  az érdeklődők további felvilágosítást találnak képzéseinkről és azok változatos kombinációs lehetőségeiről honlapunkon: http://magyarszak.uni-miskolc.hu  ugyaninnét az Irodalomtudományi Doktori Iskola honlapja is elérhető


Letölteni ppt "ME BTK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet Ismertető a magyar szakról."

Hasonló előadás


Google Hirdetések