Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MESTERKÉPZÉS SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MESTERKÉPZÉS SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR"— Előadás másolata:

1 MESTERKÉPZÉS infoma@jgypk.u-szeged.hu SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR www.jgypk.hu

2 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR

3 Pedagógiai, tanító- és óvóképző intézmények presztízse Forrás: GVI, Educatio 2008

4 Minősített oktatók aránya az összes oktatóból Forrás: felvi-RANGSOROK

5 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JGYPK mesterszakjai •alkalmazott nyelvészet •andragógia •andragógustanár •egészségfejlesztés-tanár •ember és társadalom műveltségterületi tanár •ének-zene tanár •kollégiumi nevelőtanár •könyvtárpedagógia-tanár •minőségfejlesztés-tanár •multikulturális nevelés tanára •nyelv- és beszédfejlesztő tanár •szaktárgyat idegen nyelven oktató tanár (angol v. francia v. német v. orosz nyelven) •tanulási- és pályatanácsadási-tanár •technikatanár

6 Szakmai mesterszakok

7 Alkalmazott nyelvészet • SZTE JGYPK Alkalmazott Humántudományi Intézet Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék ▫ Levélcím: 6725 SZEGED, Hattyas utca 10. ▫ Telefon: (62) 546-040 ▫ E-mail: alknyelv@jgypk.u-szeged.hu Szakmai mesterszakok

8 Alkalmazott nyelvészet • Képzési idő: 4 félév • Kreditszám: 120 • Szakképzettség: okleveles alkalmazott nyelvész szakos bölcsész • Finanszírozási forma: ▫ Államilag támogatott ▫ Költségtérítéses (150 000 Ft/félév) Szakmai mesterszakok

9 Alkalmazott nyelvészet • Belépési feltétel: Elsősorban anglisztika, germanisztika, magyar, romanisztika, romológia és a szlavisztika alapképzési szakkal rendelkezők számára más figyelembe vehető alapképzési szakok: pedagógia, pszichológia és a szabad bölcsészet alapképzési szakok. figyelembe vehetők továbbá azok az alap- és mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai, egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. Szakmai mesterszakok

10 • Továbblépési lehetőség: alkalmazott nyelvészeti doktori iskola (ELTE), továbbá a szegedi, pécsi és veszprémi doktori iskolákba • Elhelyezkedési lehetőség: civil- és államigazgatási szféra, az iskolai, kulturális és politikai életben (az átlagostól eltérő képességű gyerekek nyelvoktatása, nyelvpolitikai feladatok megoldása, média stb.) • Kulcsszavak: szövegek világa, nyelvpolitika, anyanyelvi nevelés, nyelvi tanácsadás, igazságügyi nyelvészet, szóvivő, médianyelvészet Alkalmazott nyelvészet Szakmai mesterszakok

11 Andragógia SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézet • Levélcím: 6723 SZEGED, Szilléri sgt. 12. • Telefon: (62) 474-255 • E-mail: felnott@jgypk.u-szeged.hu Szakmai mesterszakok

12 • Képzési idő: 4 félév • Kreditszám: 120 • Szakképzettség: okleveles andragógus • Finanszírozási forma: ▫ Államilag támogatott ▫ Költségtérítéses (150 000 Ft/félév) Andragógia Szakmai mesterszakok

13 • Belépési feltétel: • Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: andragógia alapképzési szak, továbbá az 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű művelődésszervező, személyügyi szervező, munkavállalási tanácsadó, egyetemi szintű művelődési és felnőttképzési menedzser, művelődésszervező, humánszervező szakok, illetve ezeknek megfeleltethető korábbi főiskolai, egyetemi szintű szakok (népművelés, közművelődési). • a bemenethez figyelembe vehető további alapképzési szakok: a pedagógia, a pszichológia és az emberi erőforrások alapképzési szakok, továbbá bármely pedagógus szakképzettséget adó szak (tanító, óvodapedagógus, gyógypedagógus). Andragógia Szakmai mesterszakok

14 • Továbblépési lehetőség: Neveléstudományi Doktori Iskola (SZTE; ELTE), Interdiszciplináris: társadalom- és bölcsészettudomány (DE), PTE NI Iskola és társadalom, Pannon Egyetem Veszprém Interdiszciplináris Doktori Iskola, ELTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola • Elhelyezkedési lehetőség: kultúraközvetítési, felnőttképzési, szakképzési, minőségfejlesztési, közgyűjteményi, civil szféra • Kulcsszavak: élethosszig tartó tanulás, felnőttképzés, felnőttoktatás, képzési anyagok kidolgozása, minőségfejlesztés, társadalmi igények, munkaerőpiaci szükségletek Andragógia Szakmai mesterszakok

15 Tanári mesterszakok 1. Első és második szakként egyaránt választható képzések

16 Egészségfejlesztés-tanár SZTE JGYPK Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet • Levélcím: 6725 SZEGED, Boldogasszony sgt. 6. • Telefon: (62) 544-737 • E-mail: egeszseg@jgypk.u-szeged.hu Első és második szakként egyaránt választható képzések

17 1. Rekreációszervezés és egészségfejlesztés, testnevelő-edző, ápolás és betegellátás, egészségügyi gondozás és prevenció, egészségügyi szervező, gyógypedagógia, szociálpedagógia és humánkineziológia szakokkal rendelkezők számára • Képzési idő: 5 félév • Kreditszám: 150 2. Egyetemi vagy főiskolai szintű tanári szakképzettséggel rendelkezők számára: • egy szakon: 2 félév, 60 k • szakpáron: 3 félév, 90k Finanszírozási forma: • Államilag támogatott • Költségtérítéses (150 000 Ft/félév) Egészségfejlesztés-tanár Első és második szakként egyaránt választható képzések

18 • Szakképzettség: okleveles egészségfejlesztés-tanár • Továbblépési lehetőség: neveléstudományi doktori iskolák (Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskolája, az Egészségnevelés oktatási és kutatási program) • Elhelyezkedési lehetőség: közoktatás különböző szintjein történő oktató- és nevelőmunka, helyi, regionális és országos szintű egészségfejlesztő és egészségnevelő és mentálhigiénés (oktató, tanácsadó, egészség­fejlesztő projektkoordinátori) szakemberek • Kulcsszavak: köz- és szakoktatás, egészségfejlesztő szakember, egészségtan tanár Egészségfejlesztés-tanár Első és második szakként egyaránt választható képzések

19 Ember és társadalom műveltségterületi tanár SZTE JGYPK Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet • Levélcím: 6725 SZEGED, Boldogasszony sgt. 6. • Telefon: (62) 544-737 • E-mail: egeszseg@jgypk.u-szeged.hu Első és második szakként egyaránt választható képzések

20 1. Történelem, néprajz, pszichológia, szabad bölcsészet, kulturális antropológia, kommunikáció és médiatudomány, szociológia, társadalmi tanulmányok alapképzési szakokkal rendelkezők számára: • Képzési idő: 5 félév • Kreditszám: 150 2. Egyetemi vagy főiskolai szintű tanári szakképzettséggel rendelkezők számára: • egy szakon: 2 félév, 60 k • szakpáron: 3 félév, 90k Finanszírozási forma: • Államilag támogatott • Költségtérítéses (150 000 Ft/félév) Ember és társadalom műveltségterületi tanár Első és második szakként egyaránt választható képzések

21 • Szakképzettség: Okleveles ember és társadalom műveltségterületi tanár • Továbblépési lehetőség: pedagógia doktori iskola (SZTE) és az ország további pedagógiai doktori iskolái • Elhelyezkedési lehetőség: általános és középiskolai tanárként oktatható tantárgyak: Társadalomismeret, Emberismeret-etika, Ember- és társadalomismeret, Etika c. tárgyak, valamint a NAT "Ember- és társadalom műveltségterület történelmen túlmutató elemeinek oktatása bármely tantárgy keretébe integráltan. • Kulcsszavak: társadalomismeret, jelenismeret, szociális és állampolgári kompetenciák fejlesztése, multikulturális nevelés, médiapedagógia, környezeti nevelés Ember és társadalom műveltségterületi tanár Első és második szakként egyaránt választható képzések

22 SZTE JGYPK Művészeti Intézet Ének-zene Tanszék • Levélcím: 6725 SZEGED, Hattyas sor 10. • Telefon: (62) 544-758 • E-mail: muveszet@jgypk.u-szeged.hu Ének-zene tanár Első és második szakként egyaránt választható képzések

23 1. ének-zene, előadóművészet, alkotóművészet és muzikológia alapképzési szakkal rendelkezők számára: • Képzési idő: 5 félév • Kreditszám: 150 2. Egyetemi vagy főiskolai szintű tanári szakképzettséggel rendelkezők számára: • egy szakon: 2 félév, 60 k • szakpáron: 3 félév, 90k Finanszírozási forma: • Államilag támogatott • Költségtérítéses (200 000 Ft/félév) Ének-zene tanár Első és második szakként egyaránt választható képzések

24 • Szakképzettség: okleveles ének-zene tanár • Továbblépési lehetőség: pedagógiai doktori iskola, SZTE • Elhelyezkedési lehetőség: iskolák, közoktatási és felsőoktatási intézmények • Kulcsszavak: zenei nevelés, előadóművészet, zenetudomány Ének-zene tanár Első és második szakként egyaránt választható képzések

25 Tanári mesterszakok 2. Első és második szakként belépési feltétellel választható képzések

26 Nyelv- és beszédfejlesztő tanár • SZTE JGYPK Alkalmazott Humántudományi Intézet Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék ▫ Levélcím: 6725 SZEGED, Hattyas utca 10. ▫ Telefon: (62) 546-040 ▫ E-mail: alknyelv@jgypk.u-szeged.hu Első és második szakként belépési feltétellel választható képzések

27 • Finanszírozási forma: ▫ Államilag támogatott ▫ Költségtérítéses (150 000 Ft/félév) • Szakképzettség: nyelv- és beszédfejlesztő tanár Nyelv- és beszédfejlesztő tanár Első és második szakként belépési feltétellel választható képzések

28 1.Intézményi hatáskörben választható kizárólag második tanári szakképzettség: • Belépési feltétel: ▫ magyar, vagy 50 kredites tanári előkészítő szakirány ▫ bármely idegen nyelvi alapképzési szak ▫ kommunikáció és médiatudomány, vagy 50 kredites tanári előkészítő szakirány ▫ szabad bölcsészet kommunikáció és médiatudomány szakiránya Nyelv- és beszédfejlesztő tanár Első és második szakként belépési feltétellel választható képzések

29 2.Az egyetemi szintű tanári szakképzettséggel rendelkezők számára: • Képzési idő: ▫ egy szakon: 2 félév, 60 k ▫ szakpáron: 3 félév, 90k • Belépési feltétel: ▫ magyar ▫ bármely idegen nyelvi alapképzési szak ▫ kommunikáció és médiatudomány ▫ szabad bölcsészet kommunikáció és médiatudomány szakiránya Nyelv- és beszédfejlesztő tanár Első és második szakként belépési feltétellel választható képzések

30 3.Egyéb pedagógusi szakképzettség után első tanári szakképzettséget adó mesterképzési szakként is el lehet végezni: • Képzési idő: 3 félév, 90 kredit • Belépési feltétel: ▫ gyógypedagógia logopédia szakiránya ▫ gyógypedagógia hallássérültek pedagógiája szakiránya ▫ óvodapedagógus ▫ tanító Nyelv- és beszédfejlesztő tanár Első és második szakként belépési feltétellel választható képzések

31 • Továbblépési lehetőség: alkalmazott nyelvészeti és más nyelvészeti doktori iskolák (SZTE, ELTE, Pécs, Veszprém) • Elhelyezkedési lehetőség: óvodák, közoktatásban: általános iskolák, speciális képzést adó iskolák, középiskolák stb. • Kulcsszavak: nyelvfejlesztés, beszédfejlesztés, gyógypedagógia, hangzó nyelv, beszédzavarok, beszédviselkedés Nyelv- és beszédfejlesztő tanár Első és második szakként belépési feltétellel választható képzések

32 Szaktárgyat idegen nyelven oktató tanár (angol v. francia v. német v. orosz nyelven) • SZTE JGYPK Alkalmazott Humántudományi Intézet ▫ Levélcím: 6725 SZEGED, Hattyas utca 10. ▫ Telefon: (62) 546-040 ▫ E-mail: alknyelv@jgypk.u-szeged.hu Első és második szakként belépési feltétellel választható képzések

33 Szaktárgyat idegen nyelven oktató tanár • A szakképzettség oklevélben szereplő neve: okleveles [szaktárgy]-t [idegen nyelv] nyelven tanító tanár • A szakot csak közismereti tanárszak mellé lehet felvenni utólag vagy egyidejűleg. • Idegen nyelv szakos tanári szakképzettség mellé másik idegen nyelvet kell választani. • Finanszírozási forma: ▫ Államilag támogatott ▫ Költségtérítéses (150 000 Ft/félév Első és második szakként belépési feltétellel választható képzések

34 1. Belépési feltétel: • Kétszakos képzésben második tanárszakként a belépés feltétele: ▫ a) Alapszakon (BA, BSc) szerzett oklevél és felsőfokú C típusú állami vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga. ▫ Képzési idő: 5 félév és 150 kredit. ▫ b) Főiskolai szintű tanári oklevél és a választott nyelvből felsőfokú C típusú állami vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga. ▫ Képzési idő: 3 félév 90 kredit. Szaktárgyat idegen nyelven oktató tanár Első és második szakként belépési feltétellel választható képzések

35 2. Belépési feltétel: • Egy szakos képzésben ez a tanári szakképzettség akkor szerezhető, ha a jelentkező rendelkezik egyetemi szintű tanári szakképzettséggel és felsőfokú C típusú állami vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgával. ▫ Képzési idő: 2 félév és 60 kredit. Szaktárgyat idegen nyelven oktató tanár Első és második szakként belépési feltétellel választható képzések

36 • Továbblépési lehetőség: alkalmazott nyelvészeti és más nyelvészeti doktori iskolák (SZTE, ELTE, Pécs, Veszprém) • Elhelyezkedési lehetőség: közoktatásban, egyéb oktatási intézményekben • Kulcsszavak: szakmai nyelv, tannyelv, pedagógiai kommunikáció, szakmódszertan, interkulturális kommunikáció • További információ: szaktárgyon a közoktatásban megtalálható, közismereti, szakmai, művészeti és testkulturális tanári szakok, illetve szakképzettségek értendők, idegen nyelven az adott idegen nyelv, beleértve a nemzeti és etnikai kisebbségek nyelveit is. Szaktárgyat idegen nyelven oktató tanár Első és második szakként belépési feltétellel választható képzések

37 SZTE JGYPK Alkalmazott Természettudományi Intézet Technika Tanszék • Levélcím: 6725 SZEGED, Boldogasszony sgt. 6. • Telefon: (62) 544-731 • E-mail: termeszet@jgypk.u-szeged.hu Technikatanár Első és második szakként belépési feltétellel választható képzések

38 1. Pedagógusi szakképzettség után, első tanári szakképzettséget adó mesterképzési szakként is el lehet végezni. • Képzési idő: 3 félév, 90 kredit • Belépési feltétel ▫ tanító (technika műveltségi terület) Technikatanár Első és második szakként belépési feltétellel választható képzések

39 2. Technika szak (főiskolai diploma) és az egyetemi szintű tanári szakképzettséggel rendelkezők: • Képzési idő: ▫ egy szakon: 2 félév, 60 k ▫ szakpáron: 3 félév, 90k • Belépési feltétel ▫ fizika ▫ környezettudomány Technikatanár Első és második szakként belépési feltétellel választható képzések

40 3. Intézményi hatáskörben választható második tanári szakképzettség • Belépési feltétel ▫ fizika ▫ környezettudomány ▫ műszaki képzési terület bármely szakja ▫ 50 kredites technika szakirány • Finanszírozási forma: ▫ Államilag támogatott ▫ Költségtérítéses (150 000 Ft/félév) Technikatanár Első és második szakként belépési feltétellel választható képzések

41 • Szakképzettség: okleveles technikatanár • Továbblépési lehetőség: Fizika, környezettan, informatika és műszaki doktoriskola választása • Elhelyezkedési lehetőség: Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségterület oktatása a 10-16 éves korosztály számára; Műszaki jellegű szakközépiskolákban és szakképzőkben műszaki tárgyak tanítása; • Kulcsszavak: ember és technika, műszaki kommunikáció, anyagtudomány, rendszer és modelltechnika, gépi rendszerek, konstruálás Technikatanár Első és második szakként belépési feltétellel választható képzések

42 Tanári mesterszakok 3. Kizárólag második szakként, előfeltétel nélkül választható képzések

43 SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézet • Levélcím: 6723 SZEGED, Szilléri sgt. 12. • Telefon: (62) 474-255 • E-mail: felnott@jgypk.u-szeged.hu Andragógustanár Kizárólag második szakként, előfeltétel nélkül választható

44 1. Előfeltétel nélkül választható kizárólag második tanári szakképzettség • Képzési idő, kreditszám az első szakban meghatározottak szerint 2. Egyetemi szintű tanári szakképzettséggel rendelkezők: • Képzési idő: ▫ egy szakon: 2 félév, 60 k ▫ szakpáron: 3 félév, 90k Andragógustanár Kizárólag második szakként, előfeltétel nélkül választható

45 • Belépési feltétel: ▫ Nincs • Finanszírozási forma: ▫ Államilag támogatott ▫ Költségtérítéses (150 000 Ft/félév) • Szakképzettség: okleveles andragógus tanár Andragógustanár Kizárólag második szakként, előfeltétel nélkül választható

46 • Továbblépési lehetőség: Neveléstudományi Doktori Iskola (SZTE;ELTE), Interdiszciplináris: társadalom- és bölcsészettudomány (DE), Iskola és Társadalom (PTE) • Elhelyezkedési lehetőség: oktatási-, felnőttoktatási-, szakképzési- és civil szféra • Kulcsszavak: felnőttképzés, felnőttoktatás, szakképzés, élethosszig tartó tanulás, a felnőttképzés szociológiai háttere, társadalmi mobilitásban való szerepe, humánpolitika Andragógustanár Kizárólag második szakként, előfeltétel nélkül választható

47 SZTE JGYPK Tanító- és Óvóképző Intézet Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Tanszék • Levélcím: 6725 SZEGED, Hattyas sor 10. • Telefon: (62) 546-345 • E-mail: tanito-ovo@jgypk.u-szeged.hu Kollégiumi nevelőtanár Kizárólag második szakként, előfeltétel nélkül választható

48 1. Előfeltétel nélkül választható kizárólag második tanári szakképzettség • Képzési idő, kreditszám az első szakban meghatározottak szerint 2. Az egyetemi szintű tanári szakképzettséggel rendelkezők: • Képzési idő: ▫ egy szakon: 2 félév, 60 k ▫ szakpáron: 3 félév, 90k Kollégiumi nevelőtanár Kizárólag második szakként, előfeltétel nélkül választható

49 • Belépési feltétel: ▫ Nincs • Finanszírozási forma: ▫ Államilag támogatott ▫ Költségtérítéses (150 000 Ft/félév) • Szakképzettség: ▫ okleveles kollégiumi nevelőtanár Kollégiumi nevelőtanár Kizárólag második szakként, előfeltétel nélkül választható

50 • Továbblépési lehetőség: SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola • Elhelyezkedési lehetőség: pl. kollégiumokban, bentlakásos intézményekben, lakásotthonokban, a gyermekvédelem területén. • Kulcsszavak: életút tanácsadás, gyermek- és ifjúságvédelem, kognitív, szociális kompetenciák, esélyegyenlőség, tehetséggondozás, önismeret, konfliktuskezelés Kollégiumi nevelőtanár Kizárólag második szakként, előfeltétel nélkül választható

51 SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézet • Levélcím: 6723 SZEGED, Szilléri sgt. 12. • Tel.: (62) 474-255/14 • E-mail: felnott@jgypk.u-szeged.hu Könyvtárpedagógia-tanár Kizárólag második szakként, előfeltétel nélkül választható

52 1. Előfeltétel nélkül választható kizárólag második tanári szakképzettség • Képzési idő, kreditszám az első szakban meghatározottak szerint 2. Az egyetemi szintű tanári szakképzettséggel rendelkezők: • Képzési idő: ▫ egy szakon: 2 félév, 60 k ▫ szakpáron: 3 félév, 90k Könyvtárpedagógia-tanár Kizárólag második szakként, előfeltétel nélkül választható

53 • Belépési feltétel: ▫ Nincs • Finanszírozási forma: ▫ Államilag támogatott ▫ Költségtérítéses (150 000 Ft/félév) • Szakképzettség: ▫ okleveles könyvtárpedagógia-tanár Könyvtárpedagógia-tanár Kizárólag második szakként, előfeltétel nélkül választható

54 • Továbblépési lehetőség: Neveléstudományi Doktori Iskola (SZTE;ELTE), Interdiszciplináris: társadalom- és bölcsészettudomány (DE), Oktatás és Társadalom (PTE) • Elhelyezkedési lehetőség: oktatási-, közgyűjteményi-, civil szféra • Kulcsszavak: könyvtárostanár, könyvtárhasználat, használóképzés, olvasószolgálat, gyerekkönyvtár, tantárgyi programok tervezése, kivitelezése és értékelése, információs szolgáltatások fejlesztésére és szervezésére, szakirodalmi információs tanácsadás Könyvtárpedagógia-tanár Kizárólag második szakként, előfeltétel nélkül választható

55 SZTE JGYPK Tanító- és Óvóképző Intézet Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Tanszék • Levélcím: 6725 SZEGED, Hattyas sor 10. • Telefon: (62) 546-345 • E-mail: minosegfejlesztes.tanar@jgypk.u-szeged.hu Minőségfejlesztés-tanár Kizárólag második szakként, előfeltétel nélkül választható

56 1. Előfeltétel nélkül választható kizárólag második tanári szakképzettség • Képzési idő, kreditszám az első szakban meghatározottak szerint 2. Az egyetemi szintű tanári szakképzettséggel rendelkezők: • Képzési idő: ▫ egy szakon: 2 félév, 60 k ▫ szakpáron: 3 félév, 90k Minőségfejlesztés-tanár Kizárólag második szakként, előfeltétel nélkül választható

57 • Belépési feltétel: ▫ Nincs • Finanszírozási forma: ▫ Államilag támogatott ▫ Költségtérítéses (150 000 Ft/félév) • Szakképzettség: ▫ Okleveles minőségfejlesztés tanár Minőségfejlesztés-tanár Kizárólag második szakként, előfeltétel nélkül választható

58 • Továbblépési lehetőség: SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola • Elhelyezkedési lehetőség: Közoktatási intézmények, profit és nonprofit orientált szervezetek. Óvoda, általános iskola, gimnázium, szakközépiskola, alapfokú művészetoktatási intézmény, diákotthon, kollégium, pedagógiai szakszolgálat, pedagógiai szakmai szolgáltató, többcélú intézmény, egységes iskola, összetett iskola, közös igazgatású intézmény, stb. • Munkakörök: minőségirányítási vezető, minőségügyi előadó, minőségügyi referens. • Kulcsszavak: minőségbiztosítás, minőségmenedzsment, minőségjavulás, életminőség. Minőségfejlesztés-tanár Kizárólag második szakként, előfeltétel nélkül választható

59 SZTE JGYPK Alkalmazott Humántudományi Intézet Alkalmazott Társadalomismereti Tanszék • Levélcím: 6725 SZEGED, Boldogasszony sgt. 6. • Telefon: (62) 546-081 • E-mail: human@jgypk.u-szeged.hu Multikulturális nevelés tanára Kizárólag második szakként, előfeltétel nélkül választható

60 1. Előfeltétel nélkül választható kizárólag második tanári szakképzettség • Képzési idő, kreditszám az első szakban meghatározottak szerint 2. Az egyetemi szintű tanári szakképzettséggel rendelkezők: • Képzési idő: ▫ egy szakon: 2 félév, 60 k ▫ szakpáron: 3 félév, 90k Multikulturális nevelés tanára Kizárólag második szakként, előfeltétel nélkül választható

61 • Belépési feltétel: ▫ Nincs • Finanszírozási forma: ▫ Államilag támogatott ▫ Költségtérítéses (150 000 Ft/félév) • Szakképzettség: ▫ A multikulturális nevelés okleveles tanára Multikulturális nevelés tanára Kizárólag második szakként, előfeltétel nélkül választható

62 • Továbblépési lehetőség: pedagógia doktori iskola (SZTE) és az ország további pedagógiai doktori iskolái • Elhelyezkedési lehetőség: Olyan iskolákban, ahol a tanulók etnikai összetétele vegyes, ezért fokozottan van szükség multikulturális pedagógiai szakértelemre, oktatásra és konfliktuskezelésre. • Kulcsszavak: multikulturális nevelés, konfliktuskezelés, kultúraközi kommunikáció, interkulturális készségek. Multikulturális nevelés tanára Kizárólag második szakként, előfeltétel nélkül választható

63 SZTE JGYPK Tanító- és Óvóképző Intézet Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Tanszék • Levélcím: 6725 SZEGED, Hattyas sor 10. • Telefon: (62) 546-345 • E-mail: tanito-ovo@jgypk.u-szeged.hu Tanulási- és pályatanácsadási-tanár Kizárólag második szakként, előfeltétel nélkül választható

64 1. Előfeltétel nélkül választható kizárólag második tanári szakképzettség • Képzési idő, kreditszám az első szakban meghatározottak szerint 2. Az egyetemi szintű tanári szakképzettséggel rendelkezők: • Képzési idő: ▫ egy szakon: 2 félév, 60 k ▫ szakpáron: 3 félév, 90k Tanulási- és pályatanácsadási-tanár Kizárólag második szakként, előfeltétel nélkül választható

65 • Belépési feltétel: ▫ Nincs • Finanszírozási forma: ▫ Államilag támogatott ▫ Költségtérítéses (150 000 Ft/félév) • Szakképzettség: ▫ okleveles tanulási-és pályatanácsadási tanár Tanulási- és pályatanácsadási-tanár Kizárólag második szakként, előfeltétel nélkül választható

66 • Továbblépési lehetőség: SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola • Elhelyezkedési lehetőség: oktatási intézményekben, kollégiumokban, nevelési tanácsadókban • Kulcsszavak: sajátos szükségletű gyermek, tanulási- és pályatanácsadói munka, tanulási zavar, tehetség, hátránykompenzáció, önismeret Tanulási- és pályatanácsadási-tanár Kizárólag második szakként, előfeltétel nélkül választható


Letölteni ppt "MESTERKÉPZÉS SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR"

Hasonló előadás


Google Hirdetések