Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Tanár leszek!” Hogyan tovább? Tájékoztató a BA/BSc képzésben résztvevő hallgatóknak a tanári mesterképzésbe való belépés feltételeiről és lehetőségeiről.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Tanár leszek!” Hogyan tovább? Tájékoztató a BA/BSc képzésben résztvevő hallgatóknak a tanári mesterképzésbe való belépés feltételeiről és lehetőségeiről."— Előadás másolata:

1 „Tanár leszek!” Hogyan tovább? Tájékoztató a BA/BSc képzésben résztvevő hallgatóknak a tanári mesterképzésbe való belépés feltételeiről és lehetőségeiről 2008. május 14.

2 Új fogalmak a tanárképzésben Tanári szakképzettséget adó mesterképzési szak (tanári szak): mesterfokozatot nyújtó szak, amely a Közoktatási törvény alkalmazási feltételeinek megfelelően az 5-12., ill. 13. évfolyamokon, valamint az OKJ-ben meghatározott szakképzési évfolyamokon tantárgyak oktatására és speciális pedagógiai jellegű feladatok ellátására két tanári szakképzettséget nyújt.

3 Új fogalmak a tanárképzésben Közismereti tanári szakképzettség: az iskolai nevelés-oktatás általános műveltséget megalapozó szakaszában az 5-12, ill a 13. évfolyamon pedagógus munkakör betöltésére jogosító szakképzettség.

4 Új fogalmak a tanárképzésben Szakmai tanári szakképzettség: az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában az OKJ-ben meghatározott szakképzési évfolyamokon pedagógus munkakör betöltésére jogosító szakképzettség

5 Új fogalmak a tanárképzésben A közismereti, a szakmai és a művészeti nevelés-oktatás speciális területeihez kapcsolódó szakképzettségek –Szaktárgyat idegen nyelven tanító tanár –További 15 szakképzettség (pl. inkluzív nevelőtanár, kollégiumi nevelőtanár stb.)

6 Jogszabályok A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. tv. 145.§ (6) –Tanári szakképzettség csak mesterképzésben szerezhető, a képzés során 150 kreditet kell összegyűjtenie a hallgatónak.

7 Jogszabályok 289/2005. (XII.22.) Korm. rendelet a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás rendjéről a tanári szakképzettséget adó mesterképzési szakra való belépés feltétele a tanári szakképzettség kettős jellege az első és a második tanári szakképzettségek felsorolása

8 Jogszabályok 15/2006. (IV.3.). sz. OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről – KKK szakterületi és szakmódszertani ismeretek meghatározása bemeneti feltételek

9 A tanári mesterszakra való belépés feltételei a BA/BSc alapképzési szakon szerezhető szakképzettséghez 110 kredit teljesítése, a BA/BSc alapképzési szakon 10 kredit pedagógiai, pszichológiai tárgyak teljesítése, sikeres felvételi eljárás!

10 A tanári szakképzettség elemei Szakterületi ismeretek + szakmódszertan + gyakorló iskolai tanítás (40+40 kredit) Tanári képesítés –Pedagógiai, pszichológiai elméleti és gyakorlati ismeretek (40 kredit) –Összefüggő féléves szakmai gyakorlat (30 kredit)

11 Két szakképzettség Első tanári szakképzettség: az alapképzési szak szakterületi ismereteire épülő, tanári szakon szerezhető szakképzettség. Második tanári szakképzettség: a tanári szakon az első tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan megszerezhető tanári szakképzettség.

12 Második szakképzettség Az első tanári szakképzettség szabadon választható második tanári szakképzettségként is abban az esetben, ha a hallgató a tanári mesterképzésbe történő belépés előtt legalább 50 kreditet szerzett. (50 kredites modul) Pl. magyar alapszakon történelem 50 kr. (magyar-történelem a cél)

13 Második szakképzettség Kizárólag második tanári szakképzettség: az első tanári szakképzettség idegen nyelven történő oktatására való felkészítő ismeret a NAT szerinti műveltségterület oktatására felkészítő szakterületi ismeret a közismereti, a szakmai és a művészeti nevelés-oktatás speciális területeihez kapcsolódó szakképzettségek (15)

14 Az EKF-en 2008-tól indítható első tanári szakképzettségek Angoltanár Ének-zenetanár Kommunikáció-tanár Magyartanár Történelemtanár Vizuális- és környezetkultúra-tanár

15 Az EKF-en 2008-tól indítható második tanári szakképzettségek Etikatanár Játék- és szabadidő-szervező tanár A multikultúrális nevelés tanára Az inkluzív nevelés tanára Család- és gyermekvédő tanár Tehetségfejlesztő tanár Kollégiumi nevelőtanár A pedagógiai mérés és értékelés tanára

16 Az EKF-en tervezett első tanári szakképzettségek Biológiatanár Ember és társadalom műveltségterületi tanár Földrajz tanár Franciatanár Informatikatanár Kémiatanár Környezettan-tanár Közgazdásztanár

17 Az EKF-en tervezett első tanári szakképzettségek Matematikatanár Némettanár Mozgóképkultúra és médiaismeret tanár Testnevelő tanár Természetismeret tanár Pedagógiatanár

18 Lehetőségek a BTK-n Anglisztika szakon: –Amerikanisztika szakirány vagy –EU szaknyelvi specializáció vagy –50 kredites modul más szakon (második tanári szakképzettség megszerzésére) és 10 kr. pedagógiai, pszichológiai vagy szabadon választható tanegység

19 Lehetőségek a BTK-n Elektronikus ábrázolás szakon: –Elektrográfia szakirány vagy –Képanimátor szakirány vagy –Web-design szakirány vagy –50 kredites modul más szakon (második tanári szakképzettség megszerzésére) és 10 kr. pedagógiai, pszichológiai tanegység

20 Lehetőségek a BTK-n Ének-zene szakon szakirány a 4.félévtől: –Egyházzene szakirány vagy –Zenei informatikus szakirány vagy –Zenei könyvtáros szakirány vagy –Karvezetés szakirány vagy –50 kredites modul más szakon (második tanári szakképzettség megszerzésére) és 10 kr. pedagógiai, pszichológiai tanegység

21 Lehetőségek a BTK-n Germanisztika (német) szakon: –Szaknyelvi specializáció vagy –50 kredites modul más szakon (második tanári szakképzettség megszerzésére) és 10 kr. pedagógiai, pszichológiai tanegység

22 Lehetőségek a BTK-n Képi ábrázolás szakon: –Festő szakirány –Grafika szakirány –50 kredites modul más szakon (második tanári szakképzettség megszerzésére) és 10 kr. pedagógiai, pszichológiai tanegység

23 Magyar szakon: –Drámapedagógia szakirány vagy –Irodalomtudomány szakirány vagy –Ügyvitel szakirány vagy –Lexikológia, lexikográfia szakirány vagy –50 kredites modul más szakon (második tanári szakképzettség megszerzésére) és 10 kr. pedagógiai, pszichológiai tanegység Lehetőségek a BTK-n

24 Romanisztika (francia) szakon: –Francia szakirány (nem kell választani!) vagy –50 kredites modul más szakon (második tanári szakképzettség megszerzésére) és 10 kr. pedagógiai, pszichológiai tanegység

25 Lehetőségek a BTK-n Szabad bölcsészet szakon: –Etika szakirány vagy –50 kredites modul más szakon (második tanári szakképzettség megszerzésére) és 10 kr. pedagógiai, pszichológiai tanegység

26 Lehetőségek a BTK-n Történelem szakon: –Történelem (nem kell választani) vagy –50 kredites modul más szakon (második tanári szakképzettség megszerzésére) és 10 kr. pedagógiai, pszichológiai tanegység

27 Lehetőségek a GTK-n Emberi erőforrások szakon a 6. félévtől: –Szellemi tőke menedzsment specializáció, vagy –Humán tőke fejlesztés specializáció, vagy –Specializáció nélkül (és 10 kredit pedagógiai, pszichológia tárgyak a közgazdász tanári szakképzettséghez)

28 Lehetőségek a GTK-n Gazdálkodási és menedzsment szakon a 6. félévtől: –Vagy szakirány nélkül (180+30 kredit), vagy –Regionális gazdálkodás szakirány, vagy –Vállakozásszervezés szakirány (és 10 kredit pedagógiai, pszichológia tárgyak a közgazdász tanári szakképzettséghez)

29 Lehetőségek a GTK-n Kommunikáció és médiatudomány szakon –Írott sajtó szakirány, vagy –Elektronikus sajtó szakirány, vagy –Közéleti kommunikáció szakirány, vagy –PR és sajtókapcsolatok szakirány, vagy –50 kredites modul más szakon (második tanári szakképzettség megszerzésére) és 10 kr. pedagógiai, pszichológiai tanegység

30 Lehetőségek a GTK-n Nemzetközi tanulmányok szakon az 5. félévtől: –Regionális közpolitika szakirány vagy –Esélyegyenlőségi szakirány

31 Lehetőségek a TKTK-n Andragógia szakon –Művelődésszervező szakirány vagy –Felnőttképzési szakirány vagy –50 kredites modul más szakon (második tanári szakképzettség megszerzésére) és 10 kr. pedagógiai, pszichológiai tanegység

32 Lehetőségek a TKTK-n Informatikus könyvtáros szakon szakirányválsztás a 4.félévtől: –Információbróker szakirány, vagy –Web-publikátor szakirány, vagy –Iskolai könyvtáros szakirány, vagy –50 kredites modul más szakon (második tanári szakképzettség megszerzésére) és 10 kr. pedagógiai, pszichológiai tanegység

33 Lehetőségek a TKTK-n Mozgóképkultúra és médiaismeret szakon szakirányválasztás a 2. félévtől: –Mozgókép-készítő szakirány vagy –Multimédiafejlesztő szakirány vagy –50 kredites modul más szakon (második tanári szakképzettség megszerzésére) és 10 kr. pedagógiai, pszichológiai tanegység

34 Lehetőségek a TKTK-n Pedagógia szakon –Oktatási asszisztens szakirány, vagy –Nevelési asszisztens szakirány, vagy –50 kredites modul más szakon (második tanári szakképzettség megszerzésére) és 10 kr. pedagógiai, pszichológiai tanegység

35 Lehetőségek a TKTK-n Szociálpedagógia szakon –Nincs szakirány!!!

36 Lehetőségek a TTK-n Biológia szakon –Biológus laboratóriumi szakirány, vagy –50 kredites modul más szakon (második tanári szakképzettség megszerzésére) és 10 kr. pedagógiai, pszichológiai tanegység

37 Lehetőségek a TTK-n Földrajz szakon: –Település- és területfejlesztési vagy térségfejlesztési szakirány, vagy –50 kredites modul más szakon (második tanári szakképzettség megszerzésére) és 10 kr. pedagógiai, pszichológiai tanegység

38 Lehetőségek a TTK-n Kémia szakon: –Borász analitikus szakirány, vagy –50 kredites modul más szakon (második tanári szakképzettség megszerzésére) és 10 kr. pedagógiai, pszichológiai tanegység

39 Lehetőségek a TTK-n Környezettan szakon: –Terepi környész szakirány a 2.félévtől, vagy –50 kredites modul más szakon (második tanári szakképzettség megszerzésére) és 10 kr. pedagógiai, pszichológiai tanegység

40 Lehetőségek a TTK-n Matematika szakon: –Matematikus szakirány, vagy –50 kredites modul más szakon (második tanári szakképzettség megszerzésére) és 10 kr. pedagógiai, pszichológiai tanegység

41 Lehetőségek a TTK-n Programtervező informatikus szakon: –Programtervező informatikus, vagy –50 kredites modul más szakon (második tanári szakképzettség megszerzésére) és 10 kr. pedagógiai, pszichológiai tanegység

42 Lehetőségek a TTK-n Sportszervező szakon: –Rekreáció-turisztika specializáció, vagy –Eseményszervező specializáció

43 Lehetőségek a TTK-n Testnevelő-edző szakon: –Testnevelői ismeretek szakirány, vagy –Edzői ismeretek szakirány, vagy –50 kredites modul más szakon (második tanári szakképzettség megszerzésére) és 10 kr. pedagógiai, pszichológiai tanegység

44 További lehetőségek Ember- és társadalomismeret 50 kredites modul felvétele Hittan 50 kredites modul felvétele vendéghallgatói jogviszonyban az Egri Hittudományi Főiskolán

45 Hallgatói teendők Döntés: tanár lesz-e? Döntés a 2. tanári szakképzettségről (amennyiben két közismereti tanári szakképzettség megszerzése mellett dönt: 50 kredites modul!) Szakirány/modul választás: május 31-ig, Neptun Tanegységfelvétel: alapszak, 50 kredites modul, 10 kredit pedagógai, pszicholgiai tárgy, (Neptun, félév kezdete előtt)

46 Szakirány/modul választás

47

48

49 További tájékozódási lehetőségek TIK-ben Faliújságon Tanszéken www.tik.ektf.hu web-oldalon Neptun üzenetben Líceum Televízió Paletta

50 Kérdések és válaszok 1. Kérdés: Testnevelő-edző vagy ének-zene modul választásának van-e valamilyen előfeltétele? Válasz: Nincs. Csak az idegen nyelv szakok esetén elvárt a középfokú nyelvismeret.

51 Kérdések és válaszok 2. Kérdés: A munkahelyem elvárja, hogy magyar szakon egyetemi diplomát szerezzek, amivel középiskolában taníthatok. Mit válasszak, modult vagy szakirányt? Egy elsőéves magyar szakos hallgató Válasz: Tanári szakképzettség mesterképzésben szerezhető, mely az 5-12. évfolyamon történő oktatásra, nevelésre jogosít fel. Ha a magyar mellé közismereti tanári szakképzettséget választ, a megfelelő modult fel kell vennie. Ha nem, választhat szakirányt.

52 Kérdések és válaszok 3. Kérdés: Hallottam, hogy indul az amerikanisztika mesterképzés az EKF-en. Lecsúsztam a jelentkezésről? Mik a feltételek? Válasz: Az EKF-nek van szakindítási engedélye, de még nem hirdettük meg. Leghamarabb a nyári pótfelvételi lehet rá esély (júl. 24-ét követően). A jelentkezés feltételét és pontszámítást ld. akkor. A szak nem ad tanári szakképzettséget, un. diszciplináris szak.


Letölteni ppt "„Tanár leszek!” Hogyan tovább? Tájékoztató a BA/BSc képzésben résztvevő hallgatóknak a tanári mesterképzésbe való belépés feltételeiről és lehetőségeiről."

Hasonló előadás


Google Hirdetések