Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM (TÁMOP) HASZNOS TUDNIVALÓK A TÁMOP PÁLYÁZATOKRÓL Lukács Csilla TIT felnőttképzési referens 06-30-213 55 82

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM (TÁMOP) HASZNOS TUDNIVALÓK A TÁMOP PÁLYÁZATOKRÓL Lukács Csilla TIT felnőttképzési referens 06-30-213 55 82"— Előadás másolata:

1 TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM (TÁMOP) HASZNOS TUDNIVALÓK A TÁMOP PÁLYÁZATOKRÓL Lukács Csilla TIT felnőttképzési referens 06-30-213 55 82 lukacsilla@gmail.com

2 Miről lesz szó? 1. A TÁMOP pályázatokról általában 1.1. TÁMOP-prioritások 1.2. ÚMFT-s (2007-2010) TÁMOP pályázatok 1.3. Új Széchenyi Terv (2011) TÁMOP pályázatai

3 1. Bevezetés: A TÁMOP pályázatokról általában A humán erőforrások fejlesztését a 2007-2013 időszakban (ÚMFT/NFT II.) a Társadalmi Megújulás prioritás beavatkozásai szolgálják. Az emberi erőforrás fejlesztés stratégiája az ESZA támogatásával az Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP), az ERFA hozzájárulásával a Társadalmi Infrastruktúra Fejlesztés Operatív Program (TIOP) és a Regionális Operatív Programok (ROP) végrehajtásán keresztül valósul meg.

4 1.1. A TÁMOP prioritásai PrioritásForráskeret 7 évre (KMR forrásokkal együtt): 1 034,8 Mrd Ft 1. A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése és segítése 229,8 Mrd Ft 2. Alkalmazkodóképesség javítása224,7 Mrd Ft 3. Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek 277,8 Mrd Ft 4. A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében 71,7 Mrd Ft 5. A társadalmi befogadás és részvétel erősítése132 Mrd Ft 6. Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés 60 Mrd Ft 7-9.Technikai segítségnyújtás38,8 Mrd Ft

5 TÁMOP forrásai (euró) 1. A foglalkoztathatóság fejlesztése 723 686 775 (17,66 % ) 2. Alkalmazkodóképesség javítása 723 674 998 (17,66 % ) 3. Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek 889 574 998 (21,71 %) 4. A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében 447 736 943 (10,93 % ) 5. Társadalmi befogadás, részvétel erősítése 443 900 000 (10,83 % ) 6. Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés 221 277 983 (5,40 % ) 7. Az operatív program prioritási tengelyeinek megvalósítása a Közép- magyarországi régióban 503 830 553 (12,30 % ) 8.Technikai segítségnyújtás 18 273 647 (0,45 % ) 9.Technikai segítségnyújtás a Közép- magyarország régióban 125 124 155 (3,05 % ) Összesen: 4 097 080 052 (100% )

6 A foglalkoztathatóság fejlesztése ( TÁMOP 1. prioritás) Cél: Cél: munkanélküli és inaktív emberek munkaerőpiaci integrációjának elősegítése Ennek érdekében több és hatékonyabb segítség az álláskeresőknek személyre szabott és a térség helyzetéhez, lehetőségeihez igazodó programok támogatása szervezetfejlesztés, a programok eredményes megvalósításához szükséges szakmai feltételek megteremtése

7 TÁMOP 1. prioritás – fő irányok (intézkedések) Komplex munkaerő-piaci programok a munkanélküli és inaktív emberek foglalkoztatásáért 1.2. Foglalkoztatást ösztönző normatív támogatások (START, START+, START Extra) 1.3. A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése 1.4. Szociális gazdaság, innovatív és helyi együttműködések támogatása

8 Az alkalmazkodóképesség javítása ( TÁMOP 2. prioritás) Cél: változásokhoz való alkalmazkodás segítése Egyének alkalmazkodása a gazdasági és munkaerő-piaci változásokhoz Szervezetek alkalmazkodása a társadalmi- gazdasági változásokhoz Partnerség és a párbeszéd erősítése

9 TÁMOP 2. prioritás – fő irányok 2.1. A képzéshez való hozzáférés segítése (Lépj egyet előre! Munkahelyi képzések támogatása) 2.2. A szak- és felnőttképzés intézményrendszerének fejlesztése 2.3. Szerkezetváltási folyamatok kezelése („Új pálya” program) 2.4. Rugalmasság és biztonság a munkaerőpiacon 2.5. A partnerség és a párbeszéd erősítése 2.6. Civil szervezetek szolgáltatói szerepének megerősítése 2.7. „Átlátható munkaerőpiac”

10 Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek ( TÁMOP 3. prioritás) ÁMOP -3 A kompetencia alapú oktatás és a korszerű pedagógiai módszerek elterjedésének támogatása a közoktatásban és szakképzésben Tanulási lehetőségek bővítése, új tanulási formák elterjesztésének ösztönzése A formális, nem-formális és informális rendszerek összekapcsolása A pedagógusképzés megújítása

11 Az emberi erőforrások fejlesztése a kutatás és innováció területén ( TÁMOP 4. prioritás) A felsőoktatás szerepének erősítése kutatás- fejlesztésben (kutató egyetemek) A tudományos eredmények társadalmi ismertségének és elismerésének erősítése Vállalkozások és a felsőoktatási kutatóműhelyek együttműködésének ösztönzése

12 Egészségmegőrzés és társadalmi befogadás, részvétel erősítése (TÁMOP 5. prioritás) Cél: Munkaerőpiaci és társadalmi hátrányok átörökítésének megelőzése A társadalom leghátrányosabb helyzetű csoportjainak integrációja, segítése („első lépés” a munkaerőpiac felé)

13 TAMOP 5. prioritás – fő irányok 5.1. A leghátrányosabb helyzetű térségek komplex fejlesztése 5.2. Beruházás a jövőnkbe: gyermek- és ifjúsági programok 5.3. A hátrányos helyzetű csoportok társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának előmozdítása 5.4. A szociális szolgáltatások minőségének és hozzáférhetőségének javítása 5.5. Helyi közösségek és a civil társadalom fejlesztése

14 Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés (TÁMOP 6. prioritás) TÁMOP 4 A prioritási tengely egyrészt a munkaerőpiac kínálati oldalának fejlesztését célozza az egészségügyi ellátórendszerben dolgozók alkalmazkodó- képességének javításával; másrészt a lakosság egészségi állapotának javításához járul hozzá, melynek révén növekszik az egészségben eltöltött évek száma.

15 Új Magyarország Fejlesztési Terv (TÁMOP, TIOP, ROP-ok) Új Magyarország Vidékfejlesztési Program ÚJ Széchenyi Terv 1.2. ÚMFT-s (2007-2013) pályázatok – közoktatás, közművelődés, kultúra

16 Az ÚMFT operatív programjai (8 ágazati + 7 területi) Ágazati operatív programok Gazdaságfejlesztési OP (GOP) Közlekedésfejlesztési OP (KÖZOP) Társadalmi Megújulás OP (TÁMOP) Társadalmi Infrastruktúra OP (TIOP) Környezetvédelmi és Energetikai OP (KEOP) Elektronikus Közigazgatás OP (EKOP) Államreform OP (ÁROP) Végrehajtás OP (VOP) Regionális operatív programok Észak-magyarországi OP (ÉMOP) Észak-alföldi OP (ÉAOP) Dél-alföldi OP (DAOP) Közép-dunántúli OP (KDOP) Nyugat-dunántúli OP (NYDOP) Dél-dunántúli OP (DDOP) Közép-magyarországi OP (KMOP)

17 Az operatív programok forrásai (Mrd Ft)

18 ÚMFT: 6 kiemelt terület fejlesztése: Gazdaság Közlekedés Társadalom megújulása Környezet és energetika Területfejlesztés Államreform

19 ÚJ SZÉCHENYI TERV prioritásai: 1. Gyógyító Magyarország – Egészségipari Program 2. Zöldgazdaság-fejlesztési ProgramGyógyító Magyarország – Egészségipari ProgramZöldgazdaság-fejlesztési Program 3. Vállalkozásfejlesztési ProgramVállalkozásfejlesztési Program 4. Tudomány – Innováció ProgramTudomány – Innováció Program 5. Foglalkoztatási ProgramFoglalkoztatási Program 6. Közlekedésfejlesztési ProgramKözlekedésfejlesztési Program 7. Otthonteremtés és lakásprogram

20 Európai Uniós pályázati alapok 1.Kohéziós Alap (a felzárkózó tagállamok részére – környezet + közlekedés) 2.Regionális Fejlesztési Alapok (4 db.)

21 Kohéziós Alap A Kohéziós Alap létrehozásáról a Maastrichti Szerződés rendelkezett. Az Alap a Közösség legszegényebb tagállamainak felzárkóztatását támogatja. A projektek átlagos megtérülési ideje a közlekedésnél és a környezetvédelemnél a legnagyobb, ezért a Kohéziós Alap a környezetvédelemmel és a transz-európai hálózatokkal kapcsolatos nagy kiterjedésű közlekedési beruházásokat támogatja. Az indulástól kedvezményezett négy tagállam (Görögország, Írország, Portugália, Spanyolország) mellett a 2004. évben csatlakozott 10 ország mindegyike jogosulttá vált a Kohéziós Alapokból származó forrásokra. 2007-től Görögország, Portugália, Spanyolország, valamint a 2004-ben és 2007-ben csatlakozott új tagállamok jogosultak a Kohéziós Alap támogatására.

22 Európai Strukturális Alapok A regionális politika finanszírozása 4 alapból történik: 1. Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) 1975- ben alakult meg 2. Európai Szociális Alap (ESZA) - 1960-ban kezdte meg működését (már 1957 Római Szerződésben szó esett a felállításáról) 3. Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap (EMVA)- 1962-ben hozták létre 4. Európai Halászati Alap (EHA) – 1992 óta

23 Strukturális Alapok magyarországi felhasználása (2007-2013) ÚMFT + ÚMVP ~ 8000 Mrd HUF ÚMFT legfontosabb célja: a foglalkoztatás bővítése és a tartós növekedés feltételeinek megteremtése a kiemelt prioritás keretében: „társadalmi megújulás”  2 OP (TIOP, TÁMOP)

24 Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) Forrás: ERFA, ESZA, KA OP-k: TÁMOP, TIOP, ROP-ok, KEOP, GOP... Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégia (ÚMVST) Forrás: EMVA Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) Zászlóshajó projektek – ágazati átfogó programok Oktatás/kulturális ágazati fejlesztések

25 Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) A munkaerő-piaci részvétel növelése a humán-erőforrás minőségének javításával Az egész életen át tartó tanulás elősegítése A társadalmi összetartozás erősítése, az esélyegyenlőség támogatása A közoktatási rendszer hatékonyságának javítása, újszerű megoldások és együttműködések kialakítása (3.2.) „...A formális oktatás önmagában nem képes az öröklődő hátrányokat kompenzálni...„ „... ösztönözzük az oktatási intézmények és a kulturális intézmények partnerségét... ”

26 A közoktatási rendszer hatékonyságának javítása, újszerű megoldások és együttműködések kialakítása (3.2.) SZOLGÁLTATÁSOK INFRASTRUKTÚRA TÁMOP TIOP TÁMOP A közművelődési rendszer atipikus, nem formális képzési szolgáltatásainak fejlesztése A közgyűjtemények oktatási és képzési szerepének erősítése Az aktív állampolgárság erősítése a kompetenciafejlesztés eszközeivel

27 Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) Az aktivitás növelése A humán infrastruktúra területi egyenlőtlenségeinek mérséklése, a hozzáférés javítása A humán közszolgáltatások hatékonyságának növelése, átfogó reformjuk elősegítése Az oktatási és a kulturális intézmények együttműködését...(1.2.); A modern szolgáltató és kutató...(1.3.) „... a formális oktatási rendszer önmagában nem képes a kulcskompetenciák teljes körű elsajátításának biztosítására...„ „... infrastrukturális fejlesztések megvalósítása, amelyek támogatják az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák (...) elsajátítását ”

28 Az oktatási és a kulturális intézmények együttműködését támogató infrastruktúra fejlesztése (1.2.); A modern szolgáltató és kutató felsőoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése (1.3.) SZOLGÁLTATÁSOK INFRASTRUKTÚRA TÁMOP TIOP Multifunkcionális közösségi központok kialakítása Közgyűjtemények iskola-barát fejlesztése és oktatási-képzési szerepük erősítése Kulturális örökségi értékek digitalizálása A fejlesztési pólusok és társpólusok felsőoktatási központjaihoz kapcsolódó innovatív kulturális infrastruktúrafejlesztések

29 Szektorok szerinti fejlesztés Közművelődés – „Építő közösségek” Múzeum – Múzeumok Mindenkinek Program Könyvtár, levétár – Tudásdepó Expressz

30 + EKOP E-levéltár 3 Mrd Ft A k ultúra, közművelődés fejlesztési lehetőségei (2007-2013 ) TIOP Központi szolgáltatások Intézményhálózatok 39 Mrd Ft ROP-ok ROP-ok: Kulturális- és örökségturizmus Településfejlesztés Humán infrastruktúra Kb. 130 Mrd Ft ÚMVP ÚMVP: Integrált közösségi és szolgáltató központok Falumegújítás Vidéki örökség megőrzése, LEADER Kb. 140 Mrd Ft TÁMOP kb. 23,6 Mrd FT + KEOP Történeti kertek és parkok 1,3 Mrd Ft

31 Közművelődés az LLL szolgálatában Építő közösségek 11,75 Mrd Ft 1. kör: A közművelődési intézmények felnőttképzési kapacitásának erősítése 3,77 Mrd Ft 2. kör: A közművelődés a nem formális és informális tanulás szolgálatában 6,97 Mrd Ft Szolgáltató közgyűjtemények Tudásdepó Expressz A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében 7,64 Mrd Ft Kulturális fejlesztések a TÁMOP-ban (Források-arányok) Kulturális fejlesztések a leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásáért 2,38 Mrd Ft Szolgáltató közgyűjtemények Múzeumok Mindenkinek Program Múzeumok oktatási-képzési szerepének erősítése 1,58 Mrd Ft Központi módszertani fejlesztés 0,43 Mrd Ft Pályázat 1,15 Mrd Ft Digitális Tudásbázis 1,25 Mrd Ft

32 Tevékenységek: 2.kör:A közművelődés a nem formális és informális tanulás szolgálatában A) Kulturális szakemberek át- és továbbképzése, e-tanácsadók képzése B) Iskolai oktatáshoz kapcsolódó iskolarendszeren kívüli programok,tehetséggondozás C) Demokratikus jogok gyakorlását segítő kompetenciák fejlesztése D) Digitális írástudás és alapkompetenciák fejlesztése E) Nyelvi kompetenciák fejlesztése TÁMOP „Építő közösségek” – TAMOP 3.2.3/2.kör – Közművelődési intézmények az egész életen át tartó tanulásért

33 Kedvezményezettek: Közművelődési intézmények (az 1997. évi CXL törvény szerint) és/vagy azok fenntartói. Az első körben kizárólag az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Kormányrendeletben és a területfejlesztés 47 kedvezményezett térségének a (leghátrányosabb helyzetű kistérségek) jegyzékéről szóló 311/2007. (XI. 17.) Kormányrendeletben felsorolt települések nyújthatnak be pályázatot. A második körben valamennyi tevékenység esetében előnyt élveznek a fenti települések. A c) d) e) tevékenységek kizárólag a szociálisan hátrányos helyzetű célcsoportra irányulhatnak. Az intézmények által benyújtott pályázatok esetén fenntartói nyilatkozat szükséges. TÁMOP „Építő közösségek” – Közművelődési intézmények az egész életen át tartó tanulásért

34 34 Közművelődési f ejlesztések a TÁMOP-ban: „Építő közösségek I.” 2. kör

35 35 Közművelődési f ejlesztések a TÁMOP-ban: „Építő közösségek”

36 Kulturális fejlesztések a TÁMOP-ban: könyvtárak Könyvtárak Tudásdepó-Expressz a)Az országos könyvtári szolgáltatások rendszerének fejlesztése  az országos elektronikus szolgáltatások bevezetéséhez, bővítéséhez, fejlesztéséhez szükséges feltételek kidolgozása,  az elektronikus formában elérhető, szerzői jog által védett művek használatához szükséges feltételek kialakítása,  az egységes országos lelőhely-nyilvántartás központi struktúrájának létrehozása b) Különféle olvasói csoportokhoz alkalmazkodó szolgáltatásfejlesztés:  online szolgáltatások,  elektronikus katalógusok, adatbázisok,  Közhasznú digitális tartalmak fejlesztése,  interaktív könyvtári honlapok, portálok,  könyvtári minőségfejlesztés,  digitális készségfejlesztés,  az olvasáskultúra fejlesztése,  Iskolai órák a könyvtárban,  könyvtárosok továbbképzése

37 „Tudásdepó-Expressz” – Könyvtári IKT - és műszaki infrastruktúrafejlesztés TÁMOP és TIOP konstrukció egyaránt, egymást kiegészítve (TÁMOP 3.2.4. és TIOP 1.2.3.) Cél: könyvtári szolgáltatások (pl. adatbázisok hozzáférése, egységes katalógusrendszer stb.) kialakítása és fejlesztése

38 Ágazatpolitika és fejlesztés – Múzeumi „alszektor” Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) Oktatás + Kultúra „újszerű” együttműködések Oktatás + Kultúra „együttműködést támogató” infrastruktúra Múzeumok iskolabarát fejlesztése Közoktatás- fejlesztési „csomag” Múzeumok Mindenkinek Oktatás „kompeten- ciaalapú” ISKOLABARÁT MÚZEUM

39 Ágazatpolitika és fejlesztés – Múzeumpedagógia és foglalkoztathatóság ISKOLABARÁT MÚZEUM Az egész életen át tartó tanulás elősegítése (specifikus cél) A munkaerőpiaci részvétel (foglalkoztathatóság) erősítése (átfogó cél) informális oktatási és képzési potenciál leszakadó társadalmi rétegek és hátrányos települések társadalmi versenyképességének növekedése formális oktatásmunkaerő-piaci fejlesztések

40 A beavatkozások struktúrája és koherenciája ISKOLABARÁTLÁTOGATÓBARÁT módszertan programok infrastruktúra látogatói infrastruktúra iskolák érzékenysége vidéki örökség

41 Múzeumok Mindenkinek Program Cél: a kompetenciafejlesztő közoktatás az egész életen át tartó informális tanulás fejlesztése érdekében: újszerű múzeumpedagógiai megoldások bevezetése, a múzeumok és a közoktatási intézmények közötti együttműködések kialakítása, fejlesztése módszertan programok TÁMOP 3.2.8. a), b)

42 Kulturális fejlesztések a TÁMOP-ban: múzeumok Múzeumok Mindenkinek Központi módszertani fejlesztés  kompetenciafejlesztés tervezése a múzeumpedagógia körében  tananyagfejlesztés  képzési programok akkreditációja,  intézmény-akkreditáció  képzések lebonyolítása  MMP koordinátori hálózat fejlesztése Pályázat  „Múzeumok és iskolák partnersége”: óvodai, általános- és középiskolai órák  „Élmény a múzeumban”: családi-, felnőtt és időskorú célcsoportok számára szervezett programok  „Múzeumok az informális tanulásért”: múzeumpedagógiai projektek megvalósítása

43 Múzeumok iskolabarát fejlesztése infrastruktúra Cél: a múzeumok képzési potenciáljának magasabb fokú kihasználásához szükséges infrastrukturális háttér megteremtése TIOP 1.2.2.  a képzést segítő, csoportfoglalkozásokra alkalmas, korszerű oktatótermek, közösségi terek, gyermekfoglalkoztatók kialakítása,  a kiállítások formájában nem, vagy ritkán látható műtárgyállományhoz való hozzáférés kiszélesítése érdekében a gyűjteményi raktárak nyilvánosan látogatható tanulmányi raktárakká, látványtárakká való fejlesztése, illetve meglévők bővítése, korszerűsítése  korszerű IKT infrastruktúrával felszerelt, információs pontok kialakítása

44 a) Oktató múzeum: a múzeumpedagógiai szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése (pl. jól felszerelt gyermekfoglalkoztatók, oktatótermek, közösségi terek) Támogathatók: Múzeumi épület építése, bővítése, korszerűsítése, átalakítása, belsőépítészeti kialakítások. Berendezések, bútorzat, audiovizuális eszközök, múzeumpedagógiai szemléltető eszközök beszerzése. Múzeumok iskolabarát fejlesztése infrastruktúra TIOP 1.2.2. a)

45 b) Látványtár: gyűjteményi raktárak nyilvánosan látogatható tanulmányi raktárakká, látványtárakká való fejlesztése, illetve meglévők bővítése, korszerűsítése, kiemelt figyelemmel az oktatási hasznosulás lehetőségeire Támogathatók: műszaki feltételrendszer kialakítása (pl. belső építészet, épületgépészet, tároló rendszerek, műtárgy- és őrzésvédelmi berendezések átfogó modernizációja) az adott gyűjteményi raktár műtárgyállományának művelődéstörténeti feldolgozása, háttérbemutatása, a korszerű (megelőző) műtárgyvédelmi módszerek közvetítése Előnyt élveznek: a fejlesztési pólus- és társpólus-városok Múzeumok iskolabarát fejlesztése infrastruktúra TIOP 1.2.2. b)

46 c) Virtuális kiállítás: a múzeumba látogatók digitalizált kulturális örökségi értékekhez való hozzáférését biztosító, információs pontok (1 állomás), vagy nagyobb részlegek (több állomás) kialakítása Támogathatók: szükséges IKT infrastruktúra (gépek, szerver, stb.) Bútorzat, ill. berendezés Internet-csatlakozás Múzeumok iskolabarát fejlesztése infrastruktúra TIOP 1.2.2. c)

47 Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) Európai Regionális Fejlesztési Alapból finanszírozandó humán-jellegű beruházások, kizárólag a 6 konvergencia-régió területén 1. Az oktatási infrastruktúra fejlesztése Multifunkcionális közösségi közművelődésiközpontok kialakítása Közgyűjtemények iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési szerepük erősítése 1.2. Az oktatási és a kulturális intézmények együttműködését támogató infrastruktúra fejlesztése Átfogó cél: Az aktivitás növelése Specifikus célok: 1. A humán infrastruktúra területi egyenlőtlenségeinek mérséklése, a hozzáférés javítása 2. A humán közszolgáltatások hatékonyságának növelése, átfogó reformjuk elősegítése 1,949 Mrd €

48 „KELL EGY HELY” A közművelődési intézmények infrastrukturális fejlesztése Ágazatpolitikai koncepció szerint, Ágazatpolitikai koncepció szerint, országos hatókörű fejlesztések valósultak és valósulnak meg a következő projektekben: „Közkincs-hitel” 2005-től Közkincs pályázatok 2007-2008. Integrált Közösségi Szolgáltató Terek (IKSZT) AGÓRA és AGÓRA-PÓLUS – többfunkciós közművelődési intézmények (ROP-fejlesztések)

49 Közkincs előtt – Közkincs után

50 Közkincs fejlesztés - Erdőkertes

51 Közkincs fejlesztés - Mezőkövesd

52 Közkincs fejlesztés

53 Kettős szakmai cél: a)AGÓRA – integrált koncepció mentén működő multifunkcionális közösségi központ létrehozása b)területi közművelődési tanácsadó szolgálat feltételeinek kialakítása TIOP AGÓRA – multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása AGÓRA PÓLUS – Pólus-, illetve társpólus-városok innovatív kulturális infrastruktúrafejlesztéseinek támogatása

54 Kedvezményezett városok AGÓRA Város Összeg (M Ft) Tatabánya1 568 Eger1 746 Hódmezővásárhely1 121 Szolnok1 716 Nyíregyháza1 685 Szekszárd1 713 Kaposvár1 656 Békéscsaba1 703 ÖSSZESEN12 908

55 Fő változtatások Multifunkcionális rendezvényterem kialakítása, korábbi mozi terem helyén Színház-és hangversenyterem korszerű akusztikai és technikai átépítése Művelődési ház bővítés: oktatótermek, tantermek új (civil) irodák építése Szekszárd

56 AGÓRA Eger

57 Szolnok- Terminál

58 Az Agóra-PóLUS program célja a pólusvárosok versenyképességének növelése egy-egy olyan komplex ún. Agóra-PóLUS létrehozásával, amely alkalmas - a pólusváros tematikájához (nanotechnológia, orvostudomány, élettudomány, info-kommunikáció, közlekedés) illeszkedő - közösségi szolgáltatások ellátására. A létrejövő közművelődési intézmény közérthető módon mutatja be a térségi innováció eredményeit, a lakosság interaktív módon ismerheti meg a város felsőoktatásához és gazdaságához szorosan kötődő tudományterületeket. Közművelődés – egyetem – háttéripar összefogása. Közművelődés a tudományért! Az Agóra-PóLUS program támogatási összege 8,2 milliárd Ft.

59 Kedvezményezett városok AGÓRA PóLUS VárosÖsszeg (M Ft) Debrecen1 637 Győr1 672 Miskolc1 681 Szeged1 562 Székesfehérvár1 710 ÖSSZESEN8 262

60 AGÓRA Pólus - Miskolc

61 AGÓRA Pólus - GYőr

62

63 AZ AGÓRA PÓLUS ÉPÜLETE „Ívháromszög” (Wankel motor)

64 A NÉGY ZÓNA Autó, karosszéria és életstílus Energia és hajtás Mozgásvezérlés Tervezés és gyártás

65 AGÓRA Pólus - Debrecen

66 Tudományok Palotája - látványterv

67 AGÓRA Pólus - Szeged

68 Új Magyar Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) Nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálás Mikro-vállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása A turisztikai tevékenység ösztönzése A vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások A vidéki örökség megőrzése és fenntartható fejlesztése

69 3.2.1. A vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások 3.2.3. A vidéki örökség megőrzése és fenntartható fejlesztése A vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság diverzifikálása (ÚMVP, III. intézkedéscsoport) INTÉZKEDÉSCSOPORT TARTALMA: 3.2. A vidéki térségek életminőségének javítását célzó intézkedések: Integrált kistelepülési közösségi és szolgáltató terek Kulturális örökség 3.1. A vidéki gazdaság diverzifikációját elősegítő intézkedések: 3.1.3. A turisztikai tevékenységek ösztönzése

70 1.3. Új Széchenyi Terv (2011- 2013) fejlesztések ÚSZT 2011-2013 akciótervének elérhetősége: M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y – 2011. évi 39. szám (2011. április 13.) – 10344 oldaltól TÁMOP projektek (2011-2013) www.kozlonykiado.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/ MK11039.pdf

71 Új Széchenyi Terv (2011-2013) tervezett TÁMOP pályázatai 2011 I. és II. negyedév

72 TÁMOP 1. prioritás 1.1.2. A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) -2011. I. -Nonprofit szervezet államháztartáson belül 1.1.4. Munkaerőpiaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a KMR-ben – 2011.I. Nonprofit államháztartáson belül

73 TÁMOP 2. prioritás (minden hó utolsó hete) 2.1.6. Újra tanulok-2011.II. -nonprofit szervezet államháztartáson belül 2.1.3. Munkahelyi képzések támogatása - 2011.I. -mikro- és kisvállalkozás, középvállalkozás 2.2.4. Határon átnyúló együttműködés a szakképzés és felnőttképzés területén - 2011.II. - szakképző és felnőttképző intézmények

74 TÁMOP 3. prioritás 3.1.1. XXI. Századi közoktatás-2011.II. félév -nonprofit szervezet államháztartáson belül 3.1.2. Új tartalomfejlesztés a közoktatásban - 2011.I. félév -nonprofit szervezet államháztartáson belül -nonprofit szervezet államháztartáson kívül -közoktatási, közgyűjteményi, közművelődési intézmények, civil szervezetek

75 TÁMOP 3. prioritás 3.1.3. Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban -2011.II.félév -nonprofit szervezet államháztartáson belül -nonprofit szervezet államháztartáson kívül -középiskolák 3.1.4. Innovatív iskolák fejlesztése-2011.II. félév -nonprofit szervezet államháztartáson belül/belül - Közoktatási intézmények

76 TÁMOP 3. prioritás 3.1.9. Diagnosztikus mérések fejlesztése- 2011.II. félév -nonprofit szervezet államháztartáson belül/kívül 3.2.1. Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása-2011.II. félév -nonprofit szervezet államháztartáson belül/kívül -közoktatási intézmények

77 TÁMOP 3. prioritás 3.2.3. „Építő közösségek”-A)közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompetenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában-2011.I. félév -nonprofit szervezet államháztartáson belül/kívül -közművelődési intézmények 3.2.3. Építő közösségek”-B)A korszerű, többfunkciós közm.-i fejlesztéseket szolgáló közösségi programok, együttműködések, új tanulási formák kialakulásának elősegítése-2012.II. negyedév -nonprofit szervezet államháztartáson belül/kívül -Agóra, Agóra Pólus, IKSZT

78 TÁMOP 3. prioritás 3.2.4. „Tudásdepó-Expressz”-A)A könyvtári hálózat nem formális és informális 2011. II. félév -nonprofit szervezet államháztartáson belül/kívül -nyilvános könyvtárak 3.2.4. „Tudásdepó-Expressz”-B)2011. II. félév -nonprofit szervezet államháztartáson belül/kívül -byilvános könyvtárak -nonprofit szervezet államháztartáson belül/kívül -Agóra, Agóra Pólus, IKSZT

79 TÁMOP 3. prioritás 3.2.12. Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében -2011. I. félév -nonprofit szervezet államháztartáson belül/kívül -kulturális intézmények 3.2.13. Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában – 2011.II. félév -nonprofit szervezet államháztartáson belül/kívül -Kulturális, közművelődési, közgyűjteményi 3.3.5. Továbbtanulási utak támogatása általános iskolától az érettségi megszerzéséig - 2011. I. félév -nonprofit szervezet államháztartáson belül/kívül -civil szervezetek 3.3.6. Képzésbe ágyazott foglalkoztatás – 2011. II. félév -nonprofit szervezet államháztartáson belül/kívül -civil szervezetek

80 TÁMOP 3. prioritás 3.3.7. Esélyegyenlőségi elvű minőségi oktatás, vint az egész életen át tartó tanulás támogatása a LHH kistérségekben- 2011. II. félév -nonprofit szervezet államháztartáson belül/kívül -kulturális intézmények 3.4.1. Nemzetiségi és migráns tanulók nevelésének és oktatásának támogatása- 2011. II. félév -nonprofit szervezet államháztartáson belül/kívül -Közoktatási intézmények, civil szervezetek 3.4.2. Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja– 2011. II. félév -nonprofit szervezet államháztartáson belül/kívül -civil szervezetek

81 TÁMOP 3. prioritás 3.4.3. Iskolai tehetséggondozás -2011. I. félév -nonprofit szervezet államháztartáson belül/kívül -nevelési-oktatási intézmények, muzeális és közművelődési intézmény 3.4.4. Országos tehetségsegítő hálózat létrehozása (Magyar Géniusz) -2011. I. félév -nonprofit szervezet államháztartáson belül/kívül -Közoktatási intézmények, civil szervezetek 3.4.2. Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja– 2011. II. félév -nonprofit szervezet államháztartáson belül/kívül -civil szervezetek

82 TÁMOP 4. prioritás 3.4.3. Iskolai tehetséggondozás -2011. I. félév -nonprofit szervezet államháztartáson belül/kívül -nevelési-oktatási intézmények, muzeális és közművelődési intézmény 3.4.4. Országos tehetségsegítő hálózat létrehozása (Magyar Géniusz) -2011. I. félév -nonprofit szervezet államháztartáson belül/kívül -Közoktatási intézmények, civil szervezetek

83 TÁMOP 5. prioritás – sok pályázat Pl. önkéntesség elterjesztése (5.5.2) - 2011.I. félév Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok (5.2.5) - 2013.I. félév


Letölteni ppt "TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM (TÁMOP) HASZNOS TUDNIVALÓK A TÁMOP PÁLYÁZATOKRÓL Lukács Csilla TIT felnőttképzési referens 06-30-213 55 82"

Hasonló előadás


Google Hirdetések