Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Múzeumok fejlesztési lehetőségei Új Magyarország Fejlesztési Terv (2007-2013) Összeállította: Nagy Attila Tamás projekt-referens Oktatási és Kulturális.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Múzeumok fejlesztési lehetőségei Új Magyarország Fejlesztési Terv (2007-2013) Összeállította: Nagy Attila Tamás projekt-referens Oktatási és Kulturális."— Előadás másolata:

1 Múzeumok fejlesztési lehetőségei Új Magyarország Fejlesztési Terv ( ) Összeállította: Nagy Attila Tamás projekt-referens Oktatási és Kulturális Minisztérium Kulturális Örökségvédelmi és Koordinációs Főosztály Szekszárd, november 29. A stratégiai tervezés és végrehajtás aktuális állapota alapján

2 Új Magyarország Fejlesztési Terv – Ágazatpolitikai fejlesztési célok támogathatósága Támogatási konstrukciók; várható pályázati kiírások – „Iskolabarát Múzeum” „Látogatóbarát Múzeum”

3 ALAPELVEK Kultúra = norma- és mintarendszer informális oktatási és képzési potenciál egyén szociokulturális hátterének erősítése = egyéni (társadalmi) versenyképesség erősítése leszakadó társadalmi rétegek és hátrányos települések társadalmi versenyképességének növekedése formális oktatás foglalkoztathatóság növekedése = társadalmi kohézió erősítése (versenyképes társadalom) munkaerő-piaci fejlesztések INFRASTRUKTÚRASZOLGÁLTATÁSOK LLL - stratégia Társadalmi befogadás

4 STRATÉGIAI TERVEZÉS •Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) Forrás: ERFA, ESZA, KA OP-k: TÁMOP, TIOP, ROP-ok, KEOP, GOP... •Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (ÚMVST) Forrás: EMVA Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) •Zászlóshajó projektek – ágazati átfogó programok

5 SZOLGÁLTATÁSOK INFRASTRUKTÚRA TÁMOP TIOP ROP ÚMVP „helyi igények” (pl. városrehabilitációhoz kapcsolódó, külső felújítás) ágazatpolitikai célok (pl. oktatási, képzési célú eszközbeszerzés) A programok struktúrája és koherenciája

6 Az Európai Bizottság jóváhagyása Új Magyarország Fejlesztési Terv ( ) – május 9. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program ( ) – július 30. Társadalmi Megújulás Operatív Program ( ) – szeptember 13. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program ( ) – szeptember 19. ÚMFT Akciótervek ( ) – július 25. ELFOGADVA

7 TÁMOP TIOP ROP ÚMVP

8 Ágazatpolitika és fejlesztés – Múzeumpedagógia és foglalkoztathatóság ISKOLABARÁT MÚZEUM Az egész életen át tartó tanulás elősegítése (specifikus cél) A munkaerőpiaci részvétel (foglalkoztathatóság) erősítése (átfogó cél) informális oktatási és képzési potenciál leszakadó társadalmi rétegek és hátrányos települések társadalmi versenyképességének növekedése formális oktatásmunkaerő-piaci fejlesztések

9 Ágazatpolitika és fejlesztés – Múzeumi „alszektor” Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) Oktatás + Kultúra „újszerű” együttműködések Oktatás + Kultúra „együttműködést támogató” infrastruktúra Múzeumok iskolabarát fejlesztése Közoktatás- fejlesztési „csomag” Múzeumok Mindenkinek Oktatás „kompeten- ciaalapú” ISKOLABARÁT MÚZEUM

10 A beavatkozások struktúrája és koherenciája ISKOLABARÁTLÁTOGATÓBARÁT módszertan programok infrastruktúra látogatói infrastruktúra iskolák érzékenysége vidéki örökség

11 Múzeumok Mindenkinek Program  Cél: a kompetenciafejlesztő közoktatás az egész életen át tartó informális tanulás a családi művelődés fejlesztése érdekében: újszerű múzeumpedagógiai megoldások bevezetése, a múzeumi és oktatási szféra együttműködésének erősítése módszertan programok TÁMOP a), b)

12 Múzeumok Mindenkinek Program módszertan A múzeumi és - kiemelten - a múzeumpedagógiai modernizáció módszertani megalapozása: LLL- és szocio-kulturális műhely szereppel összefüggő módszertani alapkutatások; tanulmánytervek; képzési programok kidolgozása Oktatás, képzés: Kompetenciafejlesztő pedagógusok és múzeumi szakemberek számára Múzeumok, közoktatási intézmények és civil szervezetek együttműködési hálózatának fejlesztése: koordinátori hálózat Disszemináció: kiadványsorozat, tájékoztató honlap - adatbázisokkal, szakkönyvtár, konferenciák, rendezvények TÁMOP a)

13 Paraméterek: •kiemelt projekt •vissza nem térítendő támogatás •támogatási intenzitás: 100% •támogatás összege: 407 millió Ft •kedvezményezett: Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Múzeumismereti Oktatási és Képzési Központ (MOKK) Múzeumok Mindenkinek Program módszertan TÁMOP a)

14 Múzeumok Mindenkinek Program programok Módszertanok, jó gyakorlatok bevezetése a hétköznapokba: múzeumpedagógiai és –didaktikai mintaprojektek megvalósítása, ismertté tétele 3 komponens: a) „Múzeumok és iskolák partnersége” b) „Élmény a múzeumban” c) „Múzeumok az informális tanulásért” TÁMOP b)

15 a) „Múzeumok és iskolák partnersége”: •Múzeumpedagógiai-iskolai programsorozat (tervezés, megvalósítás) •Pedagógus és múzeumi vegyes munkacsoport - múzeumi „kínálat”, de iskolai igény, tantervi illeszkedés - Előnyt élvez: MOKK képzésen részt vett múzeumpedagógus tag. Együttműködési megállapodások. Múzeumok Mindenkinek Program programok TÁMOP b)

16 b) „Élmény a múzeumban”: Több generációs családok számára - hétvégi programcsomag – éves kiállítási programhoz kapcsolódva (pl. kiállítás, kapcsolódó közös foglalkozás, kiadvány, szolgáltatások). Múzeumok Mindenkinek Program programok TÁMOP b)

17 c) „Múzeumok az informális tanulásért”: Felnőtt, ill. idősebb korosztály számára informális oktatás-művelődés biztosítása, az LLL jegyében. (Előadás-sorozatok, pl. szabadegyetem, továbbképzés, a múzeumi kínálathoz igazodó szabadidős előadások, műhelymunka-sorozatok) Múzeumok Mindenkinek Program programok TÁMOP b)

18 Paraméterek: •közvetett támogatás (várhatóan egyszerűbb adminisztráció) •vissza nem térítendő támogatás •támogatási intenzitás: 100% •támogatás min. és max.: 1-5 millió Ft •kedvezményezettek: Működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmények Indítás lehetséges dátuma: II. negyedév Múzeumok Mindenkinek Program programok TÁMOP b)

19 Kapcsolódó közoktatási fejlesztés iskolák érzékenysége Cél: a pedagógus társadalom megtanítása, „érzékenyítése” a múzeum használatára Kompetencia-alapú oktatásfejlesztés; közös „tananyag-csomagok” kidolgozása: a NAT „kompetencia területek” és a múzeumi szakágak egyeztetésével (vegyes múzeumi-pedagógusi csoportok - régiós „pilot-programok” keretében) „Intézmény érzékenyítő tréningek”: Kedvezményezettek: Közoktatási intézmények KERESLET KÍNÁLAT Közoktatási intézményekMúzeumok TÁMOP

20 Múzeumok iskolabarát fejlesztése infrastruktúra Cél: a múzeumok képzési potenciáljának magasabb fokú kihasználásához szükséges infrastrukturális háttér megteremtése TIOP  a képzést segítő, csoportfoglalkozásokra alkalmas, korszerű oktatótermek, közösségi terek, gyermekfoglalkoztatók kialakítása,  a kiállítások formájában nem, vagy ritkán látható műtárgyállományhoz való hozzáférés kiszélesítése érdekében a gyűjteményi raktárak nyilvánosan látogatható tanulmányi raktárakká, látványtárakká való fejlesztése, illetve meglévők bővítése, korszerűsítése  korszerű IKT infrastruktúrával felszerelt, információs pontok kialakítása

21 a) „Gyermek központú múzeum”: a múzeumpedagógiai szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése (pl. jól felszerelt gyermekfoglalkoztatók, oktatótermek, közösségi terek) Támogathatók: •Múzeumi épület építése, bővítése, korszerűsítése, átalakítása, belsőépítészeti kialakítások. •Berendezések, bútorzat, audiovizuális eszközök, múzeumpedagógiai szemléltető eszközök beszerzése. Múzeumok iskolabarát fejlesztése infrastruktúra TIOP a)

22 b) „Látványos múzeum”: gyűjteményi raktárak nyilvánosan látogatható tanulmányi raktárakká, látványtárakká való fejlesztése, illetve meglévők bővítése, korszerűsítése, kiemelt figyelemmel az oktatási hasznosulás lehetőségeire Támogathatók: •műszaki feltételrendszer kialakítása (pl. belső építészet, épületgépészet, tároló rendszerek, műtárgy- és őrzésvédelmi berendezések átfogó modernizációja) •az adott gyűjteményi raktár műtárgyállományának művelődéstörténeti feldolgozása, háttérbemutatása, a korszerű (megelőző) műtárgyvédelmi módszerek közvetítése Előnyt élveznek: a fejlesztési pólus- és társpólus-városok Múzeumok iskolabarát fejlesztése infrastruktúra TIOP b)

23 c) „Virtuális múzeum”: a múzeumba látogatók digitalizált kulturális örökségi értékekhez való hozzáférését biztosító, információs pontok (1 állomás), vagy nagyobb részlegek (több állomás) kialakítása Támogathatók: •szükséges IKT infrastruktúra (gépek, szerver, stb.) •Bútorzat, ill. berendezés •Internet-csatlakozás Előnyt élvez: saját gyűjteményi anyagon és kiállításokon alapuló, ill. azokhoz kötődő saját digitális tartalommegjelenítés Múzeumok iskolabarát fejlesztése infrastruktúra TIOP c)

24 Paraméterek: •egyfordulós pályázat •vissza nem térítendő támogatás •támogatási intenzitás: 100% •támogatás összege: a), c) komponens: 1-30 millió Ft b) komponens: millió Ft •kedvezményezettek: Működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmények Indítás lehetséges dátuma: II. negyedév Múzeumok iskolabarát fejlesztése infrastruktúra TIOP

25 TÁMOP TIOP ROP ÚMVP

26 Támogatható tevékenysg: •Muzeális intézmények, régészeti lelőhelyek látogathatóságára, bemutathatóságára irányuló fejlesztések; •kulturális rendezvények megrendezéséhez szükséges infrastruktúra. •Meglévő gyűjtemények bemutathatóságát szolgáló fejlesztések. A program azoknak a létesítményeknek a támogatását preferálja, melyek látogathatósága vagy a kapcsolódó szolgáltatások révén bevételt generálnak. (pl. belépőjegy) Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása DDOP látogatói infrastruktúra

27 Paraméterek: •kétfordulós pályázat •vissza nem térítendő támogatás •támogatási intenzitás: 50-85% •támogatás min. és max.: millió Ft •kedvezményezettek: Gazdasági társaságok, központi költségvetési szerv és intézményei, helyi, helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv és intézményei, egyházak, non-profit szervezetek, a kedvezményezetti körbe tartozó szervezetek által létrehozott partneri együttműködés. Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása DDOP látogatói infrastruktúra

28 TÁMOP TIOP ROP ÚMVP

29 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program – ÚMVP •Nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálás •Mikro-vállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása •A turisztikai tevékenység ösztönzése •A vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások •A vidéki örökség megőrzése és fenntartható fejlesztése vidéki örökség

30 A vidéki örökség megőrzése és fenntartható fejlesztése A) A kulturális örökség megőrzése ( A) 1.kapcsolódó tanulmányok, tervek készítése. 2.épületek külső és belső felújítása és korszerűsítése, bemutathatóvá tétele, turisztikai funkcióval való ellátása, kapcsolódó zöld felületek (parkok, játszóterek) létrehozása, felújítása, megközelítést szolgáló gyalogutak, passzázsok kialakítása, a helyi népművészeti, néprajzi, kulturális értékek bemutathatóvá tétele. 3.településszerkezeti egységek, épületek és hozzá kapcsolódó környezeti elemek rehabilitációja (minimum három elemből álló egység); az ezekhez szervesen kapcsolódó zöld felületek (parkok, játszóterek) létrehozása, felújítása vidéki örökség

31 Jelenlegi helyzet A stratégiai tervezés utolsó szakaszai: •Pályázat- és program Előkészítő Munkacsoportok (PEMCS) •Akciótervek felülvizsgálata (2008. január-február) •Első kiírások várható időpontja: május STRATÉGIAI TERVEZÉSVÉGREHAJTÁS OPATPDProjekt-generálásHelyzetkép

32 Múzeumok látogatóbarát fejlesztése

33 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium OKM Támogatáskezelő Igazgatósága VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Regionális Fejlesztés Operatív Program Dél-Alföldi Régió Dél-Dunántúli Régió Észak-Alföldi Régió Észak-Magyarországi Régió Közép-Dunántúli Régió Közép-Magyarországi Régió Nyugat-Dunántúli Régió 16/2006. (XII. 28.) MEHVM-PM rend.; 281/2006. (XII. 23.) Korm. rend.; 255/2006. (XII. 8.) Korm. rend.; 85/2004. (IV. 19.) Korm. rend.; évi LIII. tv.; 217/1998. (XII. 30.) 91. §; 1080/2006. EK rend.; 1081/2006. EK rend.; 1082/2006. EK rend.; 1083/2006. EK rend.

34 Nagy Attila Tamás projekt-referens Oktatási és Kulturális Minisztérium Kulturális Örökségvédelmi és Koordinációs Főosztály 1055 Budapest, Szalay u , 683. (+36-1) KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "Múzeumok fejlesztési lehetőségei Új Magyarország Fejlesztési Terv (2007-2013) Összeállította: Nagy Attila Tamás projekt-referens Oktatási és Kulturális."

Hasonló előadás


Google Hirdetések