Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tantárgy-tömbösítés Ungvári Jánosné dr. pedagógiai szakterületű munkatárs

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tantárgy-tömbösítés Ungvári Jánosné dr. pedagógiai szakterületű munkatárs"— Előadás másolata:

1 Tantárgy-tömbösítés Ungvári Jánosné dr. pedagógiai szakterületű munkatárs ungvarine@gmail.com

2 A tömbösítés első lépés a szakaszos vagy epochális rendszer felé Formai, szervezeti lehetőség a kívánt pedagógiai cél elérésére Eredetileg olyan órarendi változás, mely a kisebb óraszámú tantárgyakat érintette, ugyanis a tanárok heti 45 percben nem boldogultak az anyaggal

3 TÁMOP pályázat fogalom- magyarázata szerint  A tantárgy-tömbösítés a tanórai foglalkozások ciklikus megszervezésének rendje  ennek keretei között adott tantárgy, vagy műveltségterület, egy félévre számított tanórai foglalkozásait nem egyenletesen, minden hétre elosztva, hanem ciklikusan egy- egy időpontra összevonva szervezik meg  Kt. 52 §-a figyelembevételével a 2009/2010-es tanévben legalább 5%-ot így kell megszervezni (a következő tanévben 10 %-át, végül két év múlva 15%-át)  A ciklusoknak legalább két hetenként váltaniuk kell egymást a tantárgytömböket egymás utáni két napon kell megszervezni 3 és 2 óra egymásután

4 Educatio Kft honlapjára a múlt héten felkerült állásfoglalás ez ügyben  www.educatio.hu web oldalon az mellékelt jelre kattintva olvashatjuk, jó példákat láthatunk a tantárgy-tömbösítéssel kapcsolatban www.educatio.hu  Az epochális tanterv a Magyar közlöny 2008/177-ers számában jelent meg.

5 http://www.educatio.hu/tanttomb http://www.educatio.hu/tanttombhttp://www.educatio.hu/tanttomb

6 Az epochális kerettanterv (Magyar Közlöny 2008/177. szám 21479 o.-tól)  Epocha: ciklusos, szakaszos tanítás-tanulásszervezési eljárás.  A képességfejlesztés ismereti- érték- és normaközvetítés feladatait a tanulók terhelhetőségének figyelembevételével napi, heti, éves időfelhasználásnak rendeli alá,  s azt figyelembe véve tervezi a tantárgyba sorolást, a tanítás-tanulásszervezési kereteket, az ismeretközvetítési és képességfejlesztési célok, követelmények meghatározását.

7 Az epochális kerettanterv az alábbi időbeosztást ajánlja  A tanterv 6-8 hetes ciklusokra, illetve több tanéven átívelő pedagógiai ciklusokra tervez.  Stabil naponta változatlan munkarend, amely az egyes ciklusokkal váltja a különböző tantárgyakat, feladatokat.  Az egyes tevékenységek során alapelv legyen a mindennapos közös munka az iskolaidő alatt.  A tanulók stabil munkarendje változatos módon tartalmazza  különböző tanulásszervezési kereteket,  az eltérő képességekhez igazodó tevékenységeket,  az individuális és közösségi funkciókat,  valamint együttműködési formákat

8 Az epochális kerettanterv által ajánlott tanulásszervezési keretek

9 Epochális oktatás a gyakorlatban Alternatív Közgazdasági Gimnázium  Napi 2 x 80 perces epochák már 20 éve  Két, háromhetenként váltják a tantárgyakat, amíg az adott témakört be nem fejezik.  Bizonyos ideig nem tanítanak egyes alaptantárgyakat  Jellemző, hogy egy tanár egy időben legfeljebb két epochális osztályt tanít, velük viszont három hétig mindennap együtt van.  A tanulóknak naponta kevesebb tantárgyuk van ezeket viszont mindennap tanulják.  Kevesebb házi feladatra van szükség, az egyéni tanulás elmélyültebb, megnő a közös gyakorlás, a spontán elsajátítás aránya  A témakörök zárt egységet alkotnak minden témakörnek eleje és három hét múlva vége van.  A témakör lezárásakor módot kapnak a gyerekek arra, hogy összefüggően lássanak egy témát.  A napi közös iskolai munka során a tanulás egyéni indítékai csoportmunkaként, a kortárs csoport aktív hatásaként jelennek meg. és a Waldorf iskolákban? Kéthetes, napi két tanórás epochák, az alacsonyabb óraszámú tantárgyakból

10 Javaslat a TÁMOP 3.1.4-es pályázat tantárgytömbösítéssel kapcsolatos feladatainak megoldásához (www.kosar.educatio.hu) I. www.kosar.educatio.hu  A TÁMOP 3.1.4-es pályázat egyik fő célja az intézményi fejlesztő programok tevékenységein keresztül a pedagógusok egyéni és közös fejlesztőmunkájának ösztönzése is.  A kötelező és választható tevékenységek több formában is lehetőséget nyújtanak az együttműködéshez. Az egyik ilyen lehetőség e cél megvalósítására, az oktatási tartalmak koncentrált, alapos és élvezetes tanítására a tantárgytömbösítés (epochális oktatás).  A módszer egy-egy kisebb vagy nagyobb szakaszban, a pedagógiai folyamat előre megtervezett időszakában – ciklikusan elrendezve a nagyobb pedagógiai folyamat egészében, az egész intézmény pedagógiai tevékenységébe illeszkedően - az adott téma, illetve tartalom tantárgyi vagy műveltségterületi egységei előre megtervezett, az adott témával kapcsolatos ismereteinek feldolgozása.

11 Javaslat a TÁMOP 3.1.4-es pályázat tantárgytömbösítéssel kapcsolatos feladatainak megoldásához (www.kosar.educatio.hu) II. www.kosar.educatio.hu  Az Oktatási és Kulturális Minisztérium e fejlesztések megvalósítását segítendő adta ki a Magyar Közlöny 2008/177. számában az epochális (szakaszos) oktatás intézményi alkalmazásához azt a kerettantervet, amely az oktatási szintek, évfolyamok mindegyikének ajánl mintákat az epochális oktatás tervezéséhez. (21479.oldaltól)  Azok az intézmények, amelyek már önállóan megtervezték és a kiírás szerint elkezdték a tantárgytömbösített (epochális) oktatást, a megvalósítás tapasztalatainak, eredményeinek figyelembe vételével – amennyiben ez szükséges – a kerettanterv ajánlásai alapján módosíthatják, folytathatják a későbbiekben a munkát. Azok a pályázók, akik ezen implementációs tevékenység vonatkozásában még a megvalósítás kezdeti stádiumban vannak, remélhetően jól tudják majd hasznosítani a kerettantervi ajánlásokat a pályázati programba bevont tanulócsoportok mellett az intézmény más osztályaiban, évfolyamain is.

12 A megvalósítás formái A 2008.12.12-i közleményhez igazodva, a szakrendszerű oktatás kötelező tanórai foglalkozásaihoz rendelkezésre álló intézményi időkeretet figyelembe véve: 1. Tantárgytömbösítés kéthetes ciklusokban szervezve Természetesen ezeket az órákat többféleképpen is el lehet osztani, a helyi humán erőforrások figyelembevételével. A cél az, hogy minél több tanulócsoport, és pedagógus legyen bevonható ebbe a folyamatba. 2. Epochális egységekben megszervezve 3. Az epochális kerettanterv ajánlása szerint is lehet a tanulást szervezni. A szakrendszerű oktatásban az ajánlás szerint egy epocha jellemzően három-négy hét hosszúságú (15 - 20 tanítási nap). A tevékenységgel kapcsolatos, a Pályázati felhívásban megjelent követelmények csak az adott intézmény, feladatellátási hely adottságainak, igényeinek, lehetőségeinek alapos elemzésére építve és a pedagógiai együttműködés keretei között valósulhatnak meg testre szabottan, fenntarthatóan. A szakmai megvalósítás, illetve szervezés támogatása az intézményi folyamattanácsadó feladata, szoros együttműködésben az intézmény/feladatellátási hely vezetőjével.

13 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! !


Letölteni ppt "Tantárgy-tömbösítés Ungvári Jánosné dr. pedagógiai szakterületű munkatárs"

Hasonló előadás


Google Hirdetések