Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

pedagógiai szakterületű munkatárs

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "pedagógiai szakterületű munkatárs"— Előadás másolata:

1 pedagógiai szakterületű munkatárs
Tantárgy-tömbösítés Ungvári Jánosné dr. pedagógiai szakterületű munkatárs

2 A tömbösítés első lépés a szakaszos vagy epochális rendszer felé
Formai, szervezeti lehetőség a kívánt pedagógiai cél elérésére Eredetileg olyan órarendi változás, mely a kisebb óraszámú tantárgyakat érintette, ugyanis a tanárok heti 45 percben nem boldogultak az anyaggal

3 TÁMOP pályázat fogalom-magyarázata szerint
A tantárgy-tömbösítés a tanórai foglalkozások ciklikus megszervezésének rendje ennek keretei között adott tantárgy, vagy műveltségterület, egy félévre számított tanórai foglalkozásait nem egyenletesen, minden hétre elosztva, hanem ciklikusan egy-egy időpontra összevonva szervezik meg Kt. 52 §-a figyelembevételével a 2009/2010-es tanévben legalább 5%-ot így kell megszervezni (a következő tanévben 10 %-át, végül két év múlva 15%-át) A ciklusoknak legalább két hetenként váltaniuk kell egymást a tantárgytömböket egymás utáni két napon kell megszervezni 3 és 2 óra egymásután

4 Educatio Kft honlapjára a múlt héten felkerült állásfoglalás ez ügyben
web oldalon az mellékelt jelre kattintva olvashatjuk, jó példákat láthatunk a tantárgy-tömbösítéssel kapcsolatban Az epochális tanterv a Magyar közlöny 2008/177-ers számában jelent meg.

5

6 Az epochális kerettanterv (Magyar Közlöny 2008/177. szám 21479 o.-tól)
Epocha: ciklusos, szakaszos tanítás-tanulásszervezési eljárás. A képességfejlesztés ismereti- érték- és normaközvetítés feladatait a tanulók terhelhetőségének figyelembevételével napi, heti, éves időfelhasználásnak rendeli alá, s azt figyelembe véve tervezi a tantárgyba sorolást, a tanítás-tanulásszervezési kereteket, az ismeretközvetítési és képességfejlesztési célok, követelmények meghatározását.

7 Az epochális kerettanterv az alábbi időbeosztást ajánlja
A tanterv 6-8 hetes ciklusokra, illetve több tanéven átívelő pedagógiai ciklusokra tervez. Stabil naponta változatlan munkarend, amely az egyes ciklusokkal váltja a különböző tantárgyakat, feladatokat. Az egyes tevékenységek során alapelv legyen a mindennapos közös munka az iskolaidő alatt. A tanulók stabil munkarendje változatos módon tartalmazza különböző tanulásszervezési kereteket, az eltérő képességekhez igazodó tevékenységeket, az individuális és közösségi funkciókat, valamint együttműködési formákat

8 Az epochális kerettanterv által ajánlott tanulásszervezési keretek

9 Epochális oktatás a gyakorlatban
Alternatív Közgazdasági Gimnázium Napi 2 x 80 perces epochák már 20 éve Két, háromhetenként váltják a tantárgyakat, amíg az adott témakört be nem fejezik. Bizonyos ideig nem tanítanak egyes alaptantárgyakat Jellemző, hogy egy tanár egy időben legfeljebb két epochális osztályt tanít, velük viszont három hétig mindennap együtt van. A tanulóknak naponta kevesebb tantárgyuk van ezeket viszont mindennap tanulják. Kevesebb házi feladatra van szükség, az egyéni tanulás elmélyültebb, megnő a közös gyakorlás, a spontán elsajátítás aránya A témakörök zárt egységet alkotnak minden témakörnek eleje és három hét múlva vége van. A témakör lezárásakor módot kapnak a gyerekek arra, hogy összefüggően lássanak egy témát. A napi közös iskolai munka során a tanulás egyéni indítékai csoportmunkaként, a kortárs csoport aktív hatásaként jelennek meg. és a Waldorf iskolákban? Kéthetes, napi két tanórás epochák, az alacsonyabb óraszámú tantárgyakból

10 Javaslat a TÁMOP es pályázat tantárgytömbösítéssel kapcsolatos feladatainak megoldásához (www.kosar.educatio.hu) I. A TÁMOP es pályázat egyik fő célja az intézményi fejlesztő programok tevékenységein keresztül a pedagógusok egyéni és közös fejlesztőmunkájának ösztönzése is. A kötelező és választható tevékenységek több formában is lehetőséget nyújtanak az együttműködéshez. Az egyik ilyen lehetőség e cél megvalósítására, az oktatási tartalmak koncentrált, alapos és élvezetes tanítására a tantárgytömbösítés (epochális oktatás). A módszer egy-egy kisebb vagy nagyobb szakaszban, a pedagógiai folyamat előre megtervezett időszakában – ciklikusan elrendezve a nagyobb pedagógiai folyamat egészében, az egész intézmény pedagógiai tevékenységébe illeszkedően - az adott téma, illetve tartalom tantárgyi vagy műveltségterületi egységei előre megtervezett, az adott témával kapcsolatos ismereteinek feldolgozása.

11 Javaslat a TÁMOP es pályázat tantárgytömbösítéssel kapcsolatos feladatainak megoldásához (www.kosar.educatio.hu) II. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium e fejlesztések megvalósítását segítendő adta ki a Magyar Közlöny 2008/177. számában az epochális (szakaszos) oktatás intézményi alkalmazásához azt a kerettantervet, amely az oktatási szintek, évfolyamok mindegyikének ajánl mintákat az epochális oktatás tervezéséhez. (21479.oldaltól) Azok az intézmények, amelyek már önállóan megtervezték és a kiírás szerint elkezdték a tantárgytömbösített (epochális) oktatást, a megvalósítás tapasztalatainak, eredményeinek figyelembe vételével – amennyiben ez szükséges – a kerettanterv ajánlásai alapján módosíthatják, folytathatják a későbbiekben a munkát. Azok a pályázók, akik ezen implementációs tevékenység vonatkozásában még a megvalósítás kezdeti stádiumban vannak, remélhetően jól tudják majd hasznosítani a kerettantervi ajánlásokat a pályázati programba bevont tanulócsoportok mellett az intézmény más osztályaiban, évfolyamain is.

12 A megvalósítás formái A i közleményhez igazodva, a szakrendszerű oktatás kötelező tanórai foglalkozásaihoz rendelkezésre álló intézményi időkeretet figyelembe véve: 1. Tantárgytömbösítés kéthetes ciklusokban szervezve Természetesen ezeket az órákat többféleképpen is el lehet osztani, a helyi humán erőforrások figyelembevételével. A cél az, hogy minél több tanulócsoport, és pedagógus legyen bevonható ebbe a folyamatba. 2. Epochális egységekben megszervezve 3. Az epochális kerettanterv ajánlása szerint is lehet a tanulást szervezni. A szakrendszerű oktatásban az ajánlás szerint egy epocha jellemzően három-négy hét hosszúságú ( tanítási nap). A tevékenységgel kapcsolatos, a Pályázati felhívásban megjelent követelmények csak az adott intézmény, feladatellátási hely adottságainak, igényeinek, lehetőségeinek alapos elemzésére építve és a pedagógiai együttműködés keretei között valósulhatnak meg testre szabottan, fenntarthatóan. A szakmai megvalósítás, illetve szervezés támogatása az intézményi folyamattanácsadó feladata, szoros együttműködésben az intézmény/feladatellátási hely vezetőjével.

13 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "pedagógiai szakterületű munkatárs"

Hasonló előadás


Google Hirdetések