Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Krúdy Gyula és Szindbád útja. a „régi szép id ő k” írója lírai, hangulatba olvadó, id ő síkokat feloldó próza alkotója magányos, egyetlen írói csoporthoz.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Krúdy Gyula és Szindbád útja. a „régi szép id ő k” írója lírai, hangulatba olvadó, id ő síkokat feloldó próza alkotója magányos, egyetlen írói csoporthoz."— Előadás másolata:

1 Krúdy Gyula és Szindbád útja

2

3 a „régi szép id ő k” írója lírai, hangulatba olvadó, id ő síkokat feloldó próza alkotója magányos, egyetlen írói csoporthoz sem tartozott nem kedvelte az irodalmi életet, ám annál inkább az éjszakázást, ivást, ízletes ételeket, a n ő ket és a kiskocsmákat

4 1878 - 1933

5 1878, Nyíregyháza

6 apja ügyvéd, anyja cselédlány => Törvénytelen gyermek Szülei csak 1895-ben házasodtak össze.

7 Tanulmányok Szatmárnémeti, Podolin, Nyíregyháza

8 1893, megjelent els ő novellája Érettségiig még további 200 (!) elbeszélése született => termékeny író: összesen 60 regény 3000 elbeszélés 5 színm ű

9 Újságírás: Debrecen, Nagyvárad 16 évesen már cikkeket írt. Érettségizni nem akart, apja ezért ki is tagadta. Végül érettségi után folytatta az újságírást Debrecenben és Nagyváradon.

10 1896, Budapest

11

12 1897, Spiegler Bella 1897-ben ismerkedett meg Spiegler Bella írón ő vel, aki Satanella és Bogdán Bella néven publikált. 1899-ben házasságot kötöttek.

13

14 ≈ Krúdy azonban továbbra is bohém életet élt: szállodákban lakott, könny ű vér ű hölgyek társaságában mutatkozott, tékozolta pénzét, lóversenyekre és kisvendégl ő kbe járt. ≈

15 1910-es években házasságra zátonyra futott, majd fel is bomlott.

16 1919, újran ő sült a háború megrendítette 1919-ben a forradalom mellé állt => a Néplap szerkesztése => meghurcolás

17 1918-ban a Margitszigetre költözött

18 1930-ban adósságai miatt fel kellett mondania szobáját a Margitszigeten. Óbudára költözött: nyomor, nélkülözés várt rá. => villanyát kikapcsolták => kilakoltatási végzés született ellene

19

20 Nincstelenül, gyertyafényben halt meg 1933-ban.

21 Sírja mellett pincérek, kofák, zsokék, kártyások gyászolták.

22 Krúdy életének utolsó napjáról szól Márai Sándor Szindbád hazamegy cím ű regénye.

23 Krúdy és Szindbád

24 Krúdy stílusa Hatás: Jókai, Mikszáth 1910-20-as évekre találja meg saját hangját.

25 Krúdy stílusa bels ő monológok id ő felbontás módszere realitás és irrealitás egymásba játszása lírai hang uralkodó a hangulat, háttérbe szorítja a cselekményt és a jellemeket => régi Pest, Nyírség, ódon házak, különc figurák

26 Krúdy különcsége … egy pesti kiskocsmában töltött éjszakán Krúdy megkívánta a balatoni borok zamatát. Kocsit hozatott, és egyenesen Balatonfüredre hajtott, mert ott kapni a legjobb balatoni borokat…

27 Krúdy különcsége Hatalmas termet ű, szívós ember volt Krúdy. Egy estén a Brittania Szállóból egy egész katonatiszti társaságot „kiszórt”, mert nem viselkedtek tisztelettudóan.

28 Krúdy stílusa Prózájának ihlet ő je és meghatározó hangulati eleme a nosztalgia. Nem békül meg jelenével, folyton a régi szép id ő ket idézi, utánuk sóvárog. A félmúlt álomszer ű és visszahozhatatlan. Ebben rejtezik ereje.

29 Krúdy stílusa Novellái egy megállított id ő ben játszódnak, ahol csak az emlékezés és az emlékek hangulata ad kapaszkodót, a történet h ő sei elvesztik ebben az „id ő nkívüliségben” kontúrjaikat.

30 Krúdy stílusa A jelen ebben a világban képzettársítások szövevénye => minden pillanata mögül felsejlik a múlt, emlékek, látomások t ű nnek el ő. A emlékidézés krónikása Krúdy.

31 Krúdy stílusa Az emlékidézési módszeréhez tartozik az is, hogy szabad teret enged az asszociációknak, s az egyes emlékképek nem id ő rendben, hanem az emlékezés bels ő idejének megfelel ő en bukkannak fel a prózájában.

32 Krúdy stílusa Prózájában az események nem a maguk valóságában elevenednek meg, hanem ahogy a lélek bels ő síkján tükröz ő dnek.

33 Krúdy stílusa Alteregója: Szindbád, az Ezeregyéjszaka hajósa valamint Rezeda Kázmér

34 Krúdy stílusa Szindbád utazása valós és egyben a lélek bels ő tájain tett kalandozás. Szindbád egy olyan magyar világnak a vándora, melynek utolsó perceit rögzíti Krúdy.

35 Krúdy stílusa A Szindbád- novelláknak kevés vagy szinte semmi eseménye sincs, helyette egy igazi tér- id ő utazást tehetünk a lélek világában.

36 Krúdy stílusa Hol az a világ, amir ő l Krúdy mesél? Létezett egyáltalán? => Létezett egy szebb világ, ez volt Szindbád ifjúsága. Boldogabb volt ez a (élet)kor, hiszen még hitt a jöv ő ben. => Nem csoda hát, ha Szindbád e korszakhoz fordul vissza, s nem létezik számára csak a múlt.

37 Krúdy stílusa Bergson elmélete => Küls ő, órával mérhet ő OBJEKTÍV ID Ő =>Bels ő történések órával nem mérhet ő, megélt ideje SZUBJEKTÍV ÍD Ő

38 Krúdy stílusa Múlt - erkölcsösebb - letisztultabb - boldogabb - szívmelenget ő bb -barátságosabb -közvetlenebb Jelen A nagyvárosi ember már nem ismeri a kisközösségek biztonságot adó összetartását, figyelmességét. A nagyvárosok emberének érzékei hajlamosak eltompulni az élet szépségeivel szemben.

39 Krúdy stílusa A városi lámpák fénye eltakarja a csillagokat; a gépek zaja elnyomja a cigányzenét.

40 Krúdy stílusa Egyedül a kisvárosok ő riznek még valamit a múltból. Néha fel kell kerekednünk,, kalandok, és önmagunk után indulnunk a kinti világban és bels ő tájainkon egyaránt.

41 Krúdy stílusa A nosztalgia választékos stílust kíván. Az emlékek szépsége, illékonysága csak ilyen eszközökkel örökíthet ő meg. Az emlékek,, akárcsak az álom, tünékenyek: halk és méltó költ ő i eszközökkel ragadhatók meg.

42 Krúdy stílusa Hatalmas összetett mondatok indáznak a szövegben. Segítségükkel adható vissza leginkább a múlt álomszer ű volta. Valami furcsa bels ő zene mozgatja Krúdy prózáját.

43 Krúdy stílusa HasonlatfüzérekHasonlatfüzérek Szeszélyes id ő kezelésSzeszélyes id ő kezelés Asszociációs gazdagságAsszociációs gazdagság Elégikus hang, melankóliaElégikus hang, melankólia

44

45 Huszárik Zoltán: Szindbád (1971)

46

47 Krúdy Gyula emlékkiállítás, Nyíregyháza

48

49

50 Vége


Letölteni ppt "Krúdy Gyula és Szindbád útja. a „régi szép id ő k” írója lírai, hangulatba olvadó, id ő síkokat feloldó próza alkotója magányos, egyetlen írói csoporthoz."

Hasonló előadás


Google Hirdetések