Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Művészeti nevelés az óvodában Irodalmi nevelés a drámapedagógia eszközeivel Gönczöl Andrea 2009.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Művészeti nevelés az óvodában Irodalmi nevelés a drámapedagógia eszközeivel Gönczöl Andrea 2009."— Előadás másolata:

1 Művészeti nevelés az óvodában Irodalmi nevelés a drámapedagógia eszközeivel
Gönczöl Andrea 2009.

2 Népmese - kontrasztok költészete - hirtelen átalakulás motívuma - élet-halál állandó körforgása - „vágyirodalom” - mágikus gondolkodás - mesei kettős látásmód: reális és irreális, látható és láthatatlan - csoda törvényszerűsége - hőstípusok - varázstárgyak, csodás növények és állatok - meseszimbolika

3 Az óvodai irodalmi nevelés műfajai
I. Népköltészet - népi játékok, népi gyermekköltészet - népmese (állatmese- cselekménye: láncmese és halmozó mese, tündérmese, novellamese, tréfás mese, csalimese, ördögmese, hazugságmese…) - mesei szimbólumok, archetípusok - a népmese stiláris vonásai - a mesélő és közönsége - rítusok, ceremóniák a mesemondásnál - a gyermek és az irodalom kapcsolata - a szórakoztatás és a didaktikusság kérdései - a mesék szerepe a nyelvi szocializációs módokban (ld. tesztkérdések a kaluli nyelvi közösségekben és a hagyományos cigány nyelvi közösségekben)

4 II. Műköltészet - műmese (a népmese és a műmese műfaji sajátosságai) - történetek, elbeszélések - versek - verses mese - meseregény

5 A mesei metamorfózisok a tündérmesékben és a műmesékben
1. Átmeneti metamorfózisok 2. Állatvőlegények és állatmenyasszonyok 3. A büntetés 4. Nemek felcserélése 5. A gonosz alakváltoztató képessége 6. Belső metamorfózis 7. Groteszk és inverz metamorfózis

6 1. Átmeneti metamorfózisok
- mágikus menekülés a Rózsa és Ibolya c. mesében - a feladatmegoldáshoz szükséges - tárgyak és lények is átváltozhatnak (A varázsló és tanítványa)

7 2. Állatvőlegények és állatmenyasszonyok
- a történet középpontjában a megváltás és megváltódás áll - nemek szerint különböző próbák - állatalakban élő nő: A hattyúnő, A kecskelány, Az őzzé változatott királykisasszony, A macskamenyasszony - állatalakban élő férfi: A Békakirályfi, A szép lány és a szörny (a próbák következménye nem ismert a nők előtt, ld. pszichoanalitikus magyarázat, Bruno Bettelheim értelmezése)

8 3. A büntetés - az állati alak nem segítséget nyújt, hanem lealacsonyítást, visszaminősítést jelent 4. Nemek felcserélése

9 5. A Gonosz alakváltoztató képessége
- az átváltozás bosszúból, féltékenységből, félelemből vagy egy ismeretlen törvény öntudatlan megsértéséből következik be - teljes fizikai pusztítás szükséges, a gonosz különböző manifesztációinak elpusztítása, nincs megváltás

10 6. Belső metamorfózis - műmesékre jellemző: belső változás, amely szintáttörést jelent régi és új énje között (Andersen: A kis hableány) 7. Groteszk és inverz metamorfózis - méretváltoztatás képessége, abszurd, groteszk varázslások (L. Carroll: Alice Csodaországban, Milne: Micimackó)

11 A hős és a hősnő hős mítosza: minden kultúrában strukturális hasonlóság mitikus hős, hőstípusok (ld. Nagy Olga) elvárások nemek és mesetípusok szerint mítoszok – tündérmesék kapcsolata: mítoszok „bukott angyalai” tündérmesék - többnyire - győztesei - a népmese-kutatás útjai

12 - Propp-féle attribútum-vizsgálat (funkciók, szerepkörök a varázsmesékben)
- célok és keresőutak szerinti csoportosítás (Boldizsár Ildikó)

13 - női és férfi tematika - Marie - Louise von Franz: Női mesealakok (az európai mesék nőalakjai jellegzetes női magatartásmintákat testesítenek meg, „lelki ősminták”) próbák tartalmi része: Hamupipőke női és férfi változata (Hamupipőke, Nemtudomka, Az aranyhajú kertészbojtár)

14 Hamupipőke Női változat (Perrault és Grimm): esküvő előtti megalázás
álcázott mitikus hős (Nagy Olga) leplezi valódi énjét jellegzetes motívum: mostoha jön a házhoz - türelem próbája, jó-rossz megkülönböztetése

15 Férfi változat (Nemtudomka)
- esküvő utáni megalázás - inkognitóban történő bizonyítás - önfegyelem, indulatok megfékezésének próbája - a megfelelő pillanat kivárása valódi énünk felfedéséhez

16 táltos férfi – táltos nő
(férfiak: bátorságpróba, nők: erő helyett furfangosság dominál, a táltos sokszor egyedül oldja meg a feladatokat, segítőtárs nélkül) - Rózsa és Ibolya típusú mese

17 A HŐS - Propp: varázsmesék kezdőszituációja (hős és családja vagy a mese későbbi áldozata és családja) - családi egyensúly megbomlása - kereső vagy bajba jutott hős - emberi erők felnagyítása (Erős János) - alvilágjárás, próbák (pl. égitestek megszabadítása) - intellektuális hős (A félelemkereső, A halhatatlanságra vágyó királyfi)

18 „szerencse lovagja” típusú hős (Csipkerózsika)
jellegzetes motívum: 3 testvér szerepeltetése (önmagunk fejlődési fokai, lehetőség az újrakezdésre, kővé válás: cselekvésképtelenség, idő az önelemzésre) a férfihősök ellenfelei általában jól kiismerhetők (megtanulható szabályok és technikák) - nők: kiismerhetetlen formában veszélyezteti őket az ellenfél, váratlan támadás, sokszor váratlan segítség

19 A felejtés motívuma Kedves Roland (Grimm):
- elfelejtés motívuma, elveszi az „álmenyasszonyt” - emlékezet elvesztése - a férfiaknak is meg kell tanulniuk a „szívükkel látni és hallani” (Boldizsár Ildikó)

20 A megbocsátás motívuma
Az aranyhegy királya (Grimm) - a királyné tévedése, a tévedés felismerése („nem jutott neki semmi sem”) későn érkezik a megbocsátás gyilkolás, egyedüllét, magány - a mesék nem szokták minősíteni a hősök döntéseit, de hozzásegítenek ahhoz, hogy mi magunk megtehessük ezt

21 Önfeláldozás A kígyó három levele (Grimm)
- a hős arra vágyik, aminek ő híján van: hűség, odaadás, szeretni tudás - mindkét cselekedet – a kérés és a tett is – önmagában mértéktelen (nem állhat helyre az egyensúly) - árulás, hálátlanság, hazugság motívumai (az apa büntet, nem a férj) - a meggondolatlanul kimondott nagy szavak mögött sokszor kisszerűség, csalás és önámítás van

22 A női mesealakokról - férfi női oldala: anima (nő szenvedéséről szóló történetnek férfi a szerzője) - férfi animájának első élménye: anyja - anima-nők: alkalmazkodnak a férfi animájához, s az animaszerepet adják elő a férfinak

23 - a lélektan nyelvén egy isten egy archetípusnak a képi megjelenítése, az istenalakok általános komplexusokat képviselnek - a mesehősök és hősnők modellek, példaképül szolgálnak az embernek a problémák, nehézségek leküzdésében, az ideálisan működő, példás ént szimbolizálják

24 A hősnő - női reakciók (Marie-Louise von Franz: Női mesealakok)
- jellegzetes női sorsok: - sértett nő (Csipkerózsika) - az életből kirekesztett nő (A kezetlen lány) - téves utak választása, apaszerep (A pókká vált nő)

25 Feladatok, sorsok: - tűrés (Hamupipőke) - némaság (A hat hattyú) - jó-rossz megkülönböztetése (Hamupipőke) - erkölcsi bukás (A papucsszaggató királykisasszonyok)

26 - különbség a bűn elkövetésének módjában (megítélésben nem): a nők kiszolgáltatottabbak emberi gyengeségeiknek segítőtársak nélküli feladatmegoldás: Kékszakáll Pancimanci - nagy erejű nők (ritka) A nagyerejű asszony

27 - várakozás, uralkodás a vágyakon, a lélek ereje: Hamupipőke, A kezetlen lány
- csapdahelyzet – leleményesség: Jancsi és Juliska, Az őztestvér

28 A mindent látó királylány
- szembenézés kevésbé szeretett, önmagunk előtt is rejtegetett tulajdonságainkkal - „bukott mesehős” - újrakezdés lehetősége: végre láthatják őt is és ő is önmagát - birtoklásvágy

29 A mesélő és közönsége - közösségi műfaj, a hallgatóság igénye
- rituálé - női és férfi tematika, helyszín (fonóházi mesék – tündérmesék, tollfosztás – babonás, lidérces történetek, pásztorok – zsiványhistóriák, tengerihántás – szerelmi tárgyú, balladás hangulatú történetek)

30 A mesereprodukció formái
mesefolytatás, körmese ismert mesével, majd kitalált történettel mesebefejezés (ismert vagy új történettel) mese egy mesehősről, tárgyról (talált tárgyak története) mese címről mese mimetizálása (pl. szoborjáték, állóképek, mese néma játékkal mesemondás három szó alapján

31 A drámapedagógia története
dráma: „cselekvő emberek utánzásán” keresztül történő nevelés, oktatás Módszertana Angliából származik TIE: Theatre in Education (színházi irányzat, nevelési módszer, társulat) első TIE: Anglia hazai társulatok: Kerekasztal Színházi Nevelési Központ (1992-től), Káva (1994-től)

32 DIE: Drama in Education (dráma-irányzat)
Lényege: a „mintha”-játékhoz hasonló játéktevékenység közben próbáljuk a játékot nevelési céljaink elérésére alkalmassá tenni TIE, DIE célja: a megértés megváltoztatása

33 -TIE: a vizsgált helyzetek, problémák árnyaltabb megközelítése
életkori sajátosságok figyelembevétele TIE-programok kiindulópontjai: 1. történet 2. koncepció és tanulási terület 3. központi kép, vízió 4. résztvevők bekapcsolódásának módja

34 Dráma és színház dráma: belső folyamat
színház: ennek külső megjelenési formája A fizikai jelenlét nélkülözhetetlen eleme a drámának. Elsődleges színházi elemek: drámai tartalom a dráma előrehaladása/cselekmény struktúra konfliktus cselekvő részvétel

35 Másodlagos színházi elemek:
Az előadás formai elemei (háttér, dalbetétek, díszítő hatáselemek, vizuális, akusztikai elemek) A szó ereje!

36 Kérdéstípusok nincs helyes válasz
Információszerző (a játék körülhatárolása) Információt hordozó (sejtetés) Kutatásra ösztönző (a továbblépés előtt tájékozódunk) Ellenőrző (a játék folytatására vonatkozóan)

37 5. Elágazásokat tisztázó (döntés az alternatívákról)
6. Véleményeket kereső 7. Visszajelzéseket előhívó A kérdések nyelvezete: - felszabadító, nem lezárt, a válaszok helyes kezelése, közös szemléletmód kialakítása

38 Drámamódok (munkaformák)
1. Fizikai bemelegítés 2. Mímes játék (Pl. „Tégy úgy, mint…”) – szöveggel vagy anélkül 3. Élőkép (tabló) – megállítja az akciót, időt hagy az elemzésre 4. Rajz (a folyamaton belül készített rajzok)

39 Drámamódok 5. Csoportos jelenet (kidolgozása és bemutatása) „Készítsetek egy jelentet arról, hogy…” 6. Szimuláció („A jelenet három szereplője A, B és C …Beragadtak egy liftbe – mi történik?”) 7. Interjú (feltárja a médiában tapasztalható magatartásformákat)

40 Drámamódok 8. Gyűlés (a csoport szerepbe helyezésének könnyű módja, lehetőséget ad a tanárnak vezetői szerepbe lépésre, a gyűlés szerkezete kontrollként szolgál) 9. Egész csoportot bevonó improvizáció a tanár szerepbe lépésével (a tanár a drámán belül irányít) 10. Gyakorlat (színészmesterség, beszéd, gondolkodás, non verbális játékok) Pl. szoboralkotás, szövegfonetikai gyakorlatok, körmesék különböző stílusokban

41 A színházi forma elemei
Fókusz Feszültség Rítus Kontraszt (pl. szintek tudatosítása, ritmus, hangok tudatosítása) Szimbolikus tárgyak (bot, palást, korona) Idő (lassan kell haladni)

42 Tér (funkcionális és kreatív térhasználat)
Szerep A dráma a gyermeki játékhoz hasonlóan képzeletbeli, „mintha” – jellegű tevékenységben zajlik A képzeletbeli cselekvésből, szerepből bármikor kiléphetnek

43 Beszédre serkentő játékok
- Félmondatos játék - Hangzó pantomim - Összetett kommunikációs játékok - Halandzsa nyelv - Szinoníma játék - Ellentétek gyűjtése - Találós kérdéses játék - Metaforásdi játék gyerekekkel (ld. Fónagy Iván kísérletét)

44 Körmesék Reklámmese Közmondásos játék Sűríts! (Milyen táblát helyeznétek el egy bölcsődében, barlang bejáratánál, pilótafülkében?)

45 Érzékszervfejlesztő játékok
Érzékszervi finomítás Látás: Foltok, árnyalatok, színek felfedezése Formák, vonalak keresése Tenyér, kézfej megfigyelése Nézzünk más helyett! Színek szubjektív érzékelése: színskála, évszakok, napszakok színeinek felsorolása, szokatlan szóösszetételek alkotása: fekete fény, piros öröm, tarka szomorúság Mit jelenthet? (sárga irigység, zöld a méregtől, elsötétedett az arca)

46 - Tekintettel irányítás - Tükörjáték - Farkasszemnézés
Kacsintó Titkos karmester - Cipőünnep játék - Tekintettel irányítás - Tükörjáték - Farkasszemnézés - Improvizációs kígyó ( több elemből álló mozgássorok pontos utánzása: kinesztézia-látás)

47 - Becsomagolás (csukott szemmel neszek megnevezése)
Hallás: - Becsomagolás (csukott szemmel neszek megnevezése) - Szinesztéziás játék - Dallam rögtönzése saját névre - Gurulás lábra szerelt csengővel (kinesztézia-hallás) - Zene-szín, zene-évszak, dallam-korszak társítása Hangszerek felismerése hangról és tapintásról (tapintás-hallás) Hangvadászat

48 Ízlelés: Édes mese Íz-skála - Savanyú ábrázat, csípős természet, keserű vigyorgás eljátszása testünkkel Szaglás: Hangstilisztika Gyümölcsök felismerése illatuk és formájuk alapján (tapintás-szaglás)

49 - Felfedező körút (Mi a simább? Az inged vagy a nadrágod? stb.)
Tapintás: - Kézfogás - Felfedező körút (Mi a simább? Az inged vagy a nadrágod? stb.) - Fogd meg, érintsd meg! ( a gyors reakció előhívása) Mit adtam a kezedbe? Milyen színű lehet? Tapintásélmények felidézése (kréta, sült krumpli, jégcsap)

50 A verbális, vizuális, motoros emlékezet fejlesztése
Holnap hozzád indulok… c. játék (mondat befejezése mozdulattal, cselekményépítés) Mi van a terítő alatt? (pontos leírás színre, formára, elhelyezkedésre vonatkozóan) Mit láttam a vonatból? - Bababeszéd c. játék (Mondd azt, amit én! Pl.: pa-ve-ti-zó) Szó a szavak között c. játék („Tapsolj, ha a lepke, virág, kendő szavakat hallod!”)

51 Fantáziajátékok Milyen cselekvés, mozdulat jut az eszedbe? (Unlak!, Gyere! Jaj, de forró!, Jaj, de ragad!, teve, síléc, csónak, lekvár, szúnyog) Labdázzunk, mintha medvék, robotok, páncélos vitézek, balett-táncosok volnánk! Talált tárgyak története (legszebb-legszomorúbb pillanat) Saját testünkkel jelenítsünk meg: csepegő vizet, nyúlós, nyers tésztát, sülő tojást…

52 Ritmusjátékok Ritmus mese Hangtükör
Számolós játék (hangsúly-gyakorlat)

53 - Ritmusérzék fejlesztése: ritmikus sorok kirakása, ritmusvisszhang-játék, fonológiai kódolás (letapsolni, leugrani) - Testséma és egyensúlyérzék fejlesztése: világ hangjai, sorrendiség (Mi szólt?, Hányszor?, Milyen sorrendben szóltak? – képkirakással kísérjük), hang és hívókép, hosszú-rövid

54 Térhasználat, tájékozódás
Üvegdoboz, kiscsibe tojásban Térkitöltés Tenyérszurkálós Földrengés, kakukktojás

55 Utánzó játékok Kötéltáncos Gyümölcsevés Stilizált mozgások
Grimasztükör Arcjátékok: Édes!, Valami leégett., Savanyú!, Valami fő.

56 - Természetes mozgások (Mássz úgy, mintha fájna a karod
- Természetes mozgások (Mássz úgy, mintha fájna a karod!, Fuss vidáman, szomorúan!), munkamozgások (asztalos, kovács), szoborjáték (öröm, szomorúság szobra, növekedés), mozgásfajták utánzása (képpel), csukott szemmel begyakorlott mozgás végzése (pl. dobás)

57 Lazítás és feszítés Befőttesüveg leesett a polcról
Zenehallgatás közben hang-, szín-, illatgyűjtés Mozgás fakézzel-rongykézzel, falábbal-rongylábbal Fogorvos-kád Test periodikus feszítése és lazítása Gumiember- játék

58 Tekintet Farkasszemnézés különböző feladatokkal
Kerülj a tekintete elé! Mesélj egy tárgyról! (emlékezetből, egy pontra szegezett tekintettel)

59 Gesztusok Találd ki, mire gondoltam! (gesztusjáték pl. ceruzával)
Mit gondolok én most? (pl. lemondó legyintés, vállvonogatás, ijedtség, megdöbbenés, meglepetés gesztusai) Testtartás Milyen testtartás jellemző a győztesre, vesztesre? Ki a király?

60 Kapcsolatteremtés Sziámi ikrek (párban: összenőtt homlokkal, karral stb. táncolni, leguggolni, ajtóhoz menni…) Volt egy öregember c. játék Kis zenekar Mondjuk ketten! Vakjátékok (vakvezetés párban) Autó-sofőr

61 Keresek egy gyereket, aki…
Ki ül az öledben? Elmegyek, ha nem kérdeztek! Képösszerakó

62 Megfigyelőkészség fejlesztése
Mi esett le? Mibe haraptam? Vakrajzolás Abba ne hagyd! (rövid kérdés-rövid válasz) Beszélő képek Félig takart képek Portré (grimaszjáték) - Játszd el a szemeddel! Ilyen állat nincs is!

63 JÁTÉKOK 1. Ismerkedés (járás közben) 2. Bizalomjáték (autó-sofőr)
3. Tekintettel irányítás 4. Ismerkedés (korszak, hasonló érdeklődés) 5. Híres emberpárok 6. Szoborjáték (szobor: előre megtervezett, állókép: megállítom a mozgást)

64 7. Székjáték 8. Ismerkedős játék (testsúly, magasság stb.) 9. Halandzsajáték (halandzsázó és tolmács) 10. Földrengés-játék 11. Kakukktojás

65 12. Mesélés egy témakörben (tűz, víz, levegő, föld)
13. Mi jutott most az eszedbe? (3 fogalom kiválasztása, körmese, némajáték, szinkronizálás, címadás) 14. Történetmesélés és improvizáció (mondatfoszlányok)

66 15. Tenyérszurkálós 16. Saját felhő 17. Tükörjáték (néma, majd hangos tükör) 18. Esőjáték 19. Ki fáradt, aktív, vidám? (Ülj mellé!) 20. Közmondások 21. ALMA játék

67 22. Érvelés – meggyőzés (Kitalálod –e, mit találtunk ki rólad?)
23. Pletykázó asszonyok (beszélgetés mondatfoszlányokban) 24. Ismerkedős játék a név kezdőbetűje alapján (memóriajáték) 25. Rongyos játék (Milyen színű?, bábkészítés, körmese) 26. Kalózos játék 27. „Okos” királyfi

68 DRÁMAÓRATEVEK

69 Zelk Zoltán: Párácska 1. A felhő születése
- Lassított felvétel néma játékkal (kiscsibe -tojás, mag – növény, pára – felhő) - Érzékszervfejlesztő játékok: hideg – meleg játék 2. Vihar és unokái, a szellők - Hangutánzás + mozgás (szél) - Hang és hívóképe (s – süvít a szél, auditív zártság)

70 - szoborcsoport: a Szél családja, szélgyerekek
- hangfelismerés (természeti jelenségek hangjainak felismerése) - ajak- és nyelvgyakorlatok (tükör előtt fújás) - arcmimika – gyakorlatok: pl. grimasztükör - hallási differenciálás, figyelemkoncentráció: ld. A szél meg a nap c. játékot!

71 3. Zivatar - szókincsbővítés, integráció a környezet megismerésére neveléssel: pára, eső, zápor, zivatar, vihar, jégeső, havas eső, ónos eső, hó, hóvihar, köd - a fenti fogalmak közül néhány megformázása állóképpel, szoborjátékkal, mozgással - ritmusjáték: napszakok, életkori szakaszok, évszakok ritmusának érzékeltetése, jégeső – hóesés hangjának differenciálása - Fehér mese (Imants Ziedonis) – integráció irodalmi neveléssel

72 4. Villám, mennydörgés - non verbális játék (arcmimika, testtarás): büszke – szelíd - lazító – feszítő gyakorlatok: gumiember, fogorvosnál – otthon kádban pihenés, feszítés és lazítás fokozatosan az egész testen - szoboralkotás: villám

73 5. Szivárvány - rajz: csomagolópapírra közös festés, kéznyomat, lábnyomat - színskála - színek, formák keresése a csoportszobában, a természetben - szinesztéziás gyakorlatok: színek – hangok összekapcsolása, színek – ízek társítása - gyors reakció előhívása (mentális lexikon aktiválása): Mi piros? - gyors reakció előhívása (mozgás, érintés): Fogd meg, érintsd meg a kéket, hideget, hosszú hajút!

74 - Szoborcsoport: Állítsunk szobrot a szivárványnak!
- Tarka mese (Imants Ziedonis): Tarka mese - Alak – háttér differenciálás: tarka csomagolópapíron adott formák megkeresése, körberajzolása

75 6. Erdő - állókép: erdő - ágak, fűszálak sóhajtozása: esőhívogató, naphívogató mondókák 7. Gazda - állókép: szomorú – vidám 8. Befejezés: Hogyan fejezhetjük be a történetet! Van –e „boldog befejezés”? Szükség van –e a happy end-re?

76 9. Esőjáték 10. Körmese (befejezés másképp) 11. Állóképekre bontva előadni a mesét (iskolásoknak, felnőtteknek

77 Variációk egy témára Színek témakör ARANY Szimbolika
sárga: hitetlenség, árulás, császár színe, alázat, a Nap színe, irigység, Júdás színe, magyar vonatkozásban: halál, betegség - arany: Nap, isteni ragyogás, értelem, halhatatlanság

78 Műfaji megjelenés Szólások, közmondások Aranyat ér a keze
Olyan szerencsétlen, hogy az arany is kővé változik a kezében Aranyba kellene foglalni Aranyat adott, rezet nyert Nem adná egy aranybaltáért sem Félti az aranygyűrűt (szégyelli a munkát)

79 Ha aranytálcán kínálnák, akkor sem kellene
Elszalasztja az aranymadarat Nem mind arany, ami fénylik Aranyhegyeket ígér (teljesen felelőtlenül mindent megígér) Ki korán kel, aranyat lel

80 Sárga, mint a kikerics Olyan sárga, mint a lengyen Sárga, mint a tökvirág Sárga, mint a viasz Sárga lett az irigységtől Leissza magát a sárga földig Hencidától Boncidáig folyt a sárga lé

81 Mesék, versek A sárga kicsi kígyó (Benedek Elek)
Az aranyhajú ikrek (Benedek Elek) A sárga gólya (kínai népmese) Az aranyszőrű bárány (Benedek Elek) Napisten (Benedek Elek) Az arany nyílvessző (Benedek Elek)

82 Az aranymadár (Grimm) Az aranylúd (Grimm) Az aranykulcs (Grimm) Az aranyhegy királya (Grimm) Szilágyi Domokos: Táncol a sárga

83 Lázár Ervin: A kék meg a sárga
Imants Ziedonis: Színes mesék Katajev: Hétszínvirág Szutyejev: A kakas meg a színek

84 Drámajátékok érzékszervfejlesztő játékok (látás, színérzékelés, színek felfedezése) játék a színekkel (szinesztéziás játékok, szín-zene, szín-évszak kapcsolata) arcmimika és testtartás játékai (non verbális játékok)

85 ARIADNÉ FONALA (drámaóraterv)

86 A történet A labirintus a görög mitológia szerint szobákból és folyosókból álló áthatolhatatlan építmény, amelyet Minósz, krétai király parancsára Daidalosz, a legendás hírű ezermester készített a knósszoszi királyi palotában. A király ide zárta Minótauroszt, az ember testű, bikafejű szörnyet, akit Thészeusz, Athén hercege a krétai királylány, Ariadné segítségével legyőzött. Minósz király leánya egy arany gombolyagot adott Thészeusznak, aki miután megküzdött a szörnnyel és végzett vele, a fonalat visszafelé követve kijutott a labirintusból.

87 JÁTÉKOK Árnyalatok, foltok felfedeztetése
Színek megfigyeltetése, érintsd meg a kéket, a sárgát! Színskála 4. Szinesztéziás játékok (szín-évszak, napszak, zene, hangszerek kapcsolata) 5. Szivárvány készítése festéssel, láb- és kézlenyomattal, szoborjáték 6. Imants Ziedonis: Tarka mese, Szürke mese 7. Fantáziajáték (zenehallgatás, színek, hangok, illatok gyűjtése)

88 8. Körmese (Sárga mese, Kék mese)
9. Non verbális játék (Ki korán kel, aranyat lel c. közmondás eljátszása szó szerinti és átvitt értelemben) 10. Asszociációs játék (Piros, mint a…, Sárga, mint a…)

89 11. Labirintus (légzéstechnikát és szemkoordinációt fejlesztő gyakorlat: vatta foci fújása labirintusban), labirintus építése székekből, rajzolás, a labirintus története 12. Útvesztő c. játék: inda készítése kezünkkel (a kapukat az arcmimika jelzéseiből kell felismerni)

90 A labirintus története
A reneszánsz korban a labirintusok spirituális jelentése háttérbe szorult; kezdetben talizmánná, mulatságok és táncok színhelyévé lett, szerencsét hozó mágikus úttá, majd egyszerű díszítőelemmé, vagy játékszerré vált a fényűző európai villák kertjeiben kialakított sövény- és gyeplabirintusok formájában. A mai sokszor hatalmas méretű labirintusok szintén játékos célokat szolgálnak, ügyességi versenyeket rendeznek benne ban grandiózus kerti labirintust hoztak létre az angliai Longleat House-ban; területe 6185 négyzetméter, ami világrekordnak számít.

91 13. Ariadné története (mesélés)
14. Indulás a labirintusba (hátizsákba bepakolás, érzékszervfejlesztő játék - tapintás, szelektálás)

92 Aranyfonal c. játék Labirintus „építése” fonálból, a labirintus termeiben feladatok megoldása: - Varázsige Minótaurusz megjavulására - Hallási differenciáló képességet fejlesztő játék-zörejek, zenei hangok, természet hangjainak felismerése - Találós kérdések megoldása

93 Grimasztükör c. játék (arcmimika gyakorlat, különböző arckifejezések utánzása, szomorú-vidám, haragos-kedves) Rejtjelek c. játék (kártyán található állatok nevének letapsolása – fonológiai kódolás) - Hangutánzó játék (állatok hangjának utánzása a gonosz elűzése céljából)

94 Imaginációs gyakorlat (átváltozás különböző állatokká: hangya, madár, kígyó, hal – mozgás, hang utánzása) Főzetkészítés Minótaurusz megjavulására (Mit dobnál bele az üstbe? Mit tüntetnétek el a földről a varázslókkal? Mit hoznátok a földre?) - Befejezés: kijutás a labirintusból, a kincs megtalálása, a gonosz megjavulása

95 A tengerimalac (Grimm)
Fejezd be a történetet! (befejezést megírni – csoportosan) Szoborjáték (az elrejtőzés három változata) - holló – tojás - a hal gyomrában - tengerimalac - hajfonat

96 3. Lassított felvétel (arcmimika, testtartás, gesztusok): A királylány rájött, hogy legyőzték.
4. A mindent látó királylány szobra (szoborjáték) Melyik tulajdonságának állítanánk szobrot? 5. Állókép: Mi mindent láthatott a királylány az ablakból? (Azt is, ami nem szerepel a mesében)

97 6. Apróhirdetés (Adjunk fel apróhirdetést a királylány nevében!)
7. Lakodalom – szakértői dráma, interjú, a média magatartásformáinak feltárása (élő közvetítés az esküvőről) Kivel készítenél interjút?

98 Imants Ziedonis: Fekete mese
Hogyan élhet egy ördög a napvilágban? - csoportos jelenet szöveggel 2. Egy ördögcsalád mindennapjai - csoportos jelenet kidolgozása szöveggel Szimuláció - bírósági tárgyalás (szerepek kiosztása), vád: A kisördög ellopott egy lámpást és behozta a fényt a birodalomba.

99 Imants Ziedonis: Barna mese
Csoportos jelenet: a mese egyik jelenete némajátékkal, majd szinkronizálás másik csoport által. Vitafórum: szakértői dráma - Léteznek –e a barna emberkék? (két csoportban vitafórum, érv-ellenérv) 3. Körmese a barna emberkéről (a szavakat a játékvezető határozza meg)

100 4. Csoportos meseírás - téma: kék mese

101 Évszakok Szerepek kiosztása (gyerekek-évszakok segédei, feladatok kijelölése, mindenki bejelöli magát a papíron, színválasztás) Kellékek válogatása (székanimáció, étlapkészítés, itallap összeállítása, évszakra jellemző dalok, népszokások, mozgások gyűjtése) Rajzolás (mesemondás a négy testvérről): évszakok lakóhelyének lerajzolása csomagolópapírra

102 4. A tanár szerepbe lépése (Vándor Vendel)
5. Évszakok bálja (zene, ritmusképletek, színek, illatok, hangok kiválasztása) – közös ünneplés 6. Mesemondás (Zelk Zoltán: Négy vándor)

103 Az egerek meg a macska A mese indítása
Közös rajz (lakóhely, egércsalád, szerepek felajánlása, feladatok meghatározása, egércsalád tagjaink bejelölése a rajzon) Tabló (fénykép az egércsaládról) Tanári szerepbelépés (Vándoregér)

104 5. Levél 6. Segítség felajánlása (edzésterv, „alkalmassági vizsga”: reflexek, hallás, lopakodó készség fejlesztése) 7. Varázscsengő – ötletbörze 8. Kiscsoportos improvizáció (próbáljuk ki a legjobbnak ítélt ötleteket) 9. Tabló (fénykép a boldog egércsaládról) 10. Az eredeti népmese bemutatása

105 Tükröződő holdmesék Öngyógyító gyerektörténetek (Bimbó Zoltánné)

106

107

108 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Művészeti nevelés az óvodában Irodalmi nevelés a drámapedagógia eszközeivel Gönczöl Andrea 2009."

Hasonló előadás


Google Hirdetések