Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Oktatás, képzés, fejlesztés

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Oktatás, képzés, fejlesztés"— Előadás másolata:

1 Oktatás, képzés, fejlesztés
SZIE GTK Emberi Erőforrás Szak Összeállította: Dr. Fehér J., alapvetően Dr. Vekerdy Ida „Emberi Erőforrás Gazdálkodás” c. tankönyve nyomán

2 Fogalmak. A képzés céljai, hatékonysága
Összeállította: Dr. Fehér J., alapvetően Dr. Vekerdy Ida „Emberi Erőforrás Gazdálkodás” c. tankönyve nyomán

3 Morális érték, hozzáállás Szemé-lyiség
Fogalom meg-nevezése Ismeret, tudás (tudás: ismeret birtoklása) Készség (ismeret al-kalmazása) Visel-kedés Morális érték, hozzáállás Szemé-lyiség Cél változtatása Oktatás X Eligazodás az életben Képzés X, illetve járulékos jelleggel Járulékos jelleggel (kiv.: spec. program) Konkrét szférában teljesít-ményjavulás Tréning (angol-szász ért.) Járulékos jelleggel Alacso-nyabb mun-kakörök / telj. javulás Fejlesztési folyamat(!) (angol-szász ért.) (Aránylag már kevésbé hangsúlyos) Magasabb munkakörök/ előmenetel Összeállította: Dr. Fehér J., alapvetően Dr. Vekerdy Ida „Emberi Erőforrás Gazdálkodás” c. tankönyve nyomán

4 A képzés céljai Bevezető képzés
Operatív képzés (dinamikus szintfenntartás) Minőség, termelékenység, selejtcsökkentés, balesetcsökkentés, Alkalmazkodó képesség, rugalmasság (nyelvi, szakmai, üzleti, emberi vonatkozások) Elégedettség növelés Összeállította: Dr. Fehér J., alapvetően Dr. Vekerdy Ida „Emberi Erőforrás Gazdálkodás” c. tankönyve nyomán

5 A képzés céljai Stratégiai képzés (megújulás, változtatás)
Versenystratégia kialakításának képessége Változási igény felébresztése Változásmenedzselési felkészítés Műszaki és specifikus vezetési ismeretek; kvalifikációnyújtás, -szélesítés; nyelvi képzés kiterjesztése (stratégiai irányultsággal) A szervezeti felépítés, működés változása (például összevonás, racionalizálás, humanizálás) Szervezetfejlesztés általában, kultúra, kultúrközi érzékenység Összeállította: Dr. Fehér J., alapvetően Dr. Vekerdy Ida „Emberi Erőforrás Gazdálkodás” c. tankönyve nyomán

6 Példa. “GE & BB házasság - Tigrosaurus kialakulása” (Vecsenyi J.)
Hangyák Dinoszauruszok változási készség Vállalkozási és Alacsony Gazellák Gyorsan növekvő vállalkozások Hagyományos kisvállalkozások nagyvállalatok Üzleti és működési tapasztalat Magas Hagyományos, Tigrisek Dinamikus, vállalkozó Üzleti kihívás Egy hagyományos bank átalakítása pénzügyi szolgáltatóvá Átalakítani egy helyi ‘dinoszauruszt’ egy globális ‘tigrissé’ Összeállította: Dr. Fehér J., alapvetően Dr. Vekerdy Ida „Emberi Erőforrás Gazdálkodás” c. tankönyve nyomán

7 Képzési szükséglet felmérése
Szervezeti szint Trendek Stratégia, tervek, vezetés Humánpolitikai elemzés Munkaköri szint Munkakörelemzés, feladatleltár Lehetőség, motiváltság és felkészültség elkülönítése az elemzésben Egyéni szint 2. szint alkalmazása egyénekre Személyes érdeklődés, tanulási habitus Jelen munka; jelen munkakör a jövőben; új/magasabb munkakör Összeállította: Dr. Fehér J., alapvetően Dr. Vekerdy Ida „Emberi Erőforrás Gazdálkodás” c. tankönyve nyomán

8 Vezetőképzés és átalakulás: illesztés a szervezeti környezethez – gyakorlati példa
Előkészületek Szükségletfelmérés. Üzletági és cég specifikus témafigyelés A résztvevők kiválasztásának megtervezése és lebonyolítása. (merítési arány, értékelési módszerek, szakértői idő) Tanárok orientációja. Oktatói csapatépítés, céges belső oktatók és konzulensek tájékoztatása, felkérése A programmal kapcsolatos kommunikáció tervezése, működtetése Összeállította: Dr. Fehér J., alapvetően Dr. Vekerdy Ida „Emberi Erőforrás Gazdálkodás” c. tankönyve nyomán

9 Gyakorlati példa – folytatás/I.
Végrehajtás Résztvevői teamek képzése és –működtetése Személyes fejlesztés. Egyéni fejlesztési terv módszertanának kidolgozása. Az egyéni fejlődés segítése Mentorálási rendszer tervezése és működtetése Projektek rendszere. Belső szponzorok, külső konzulensek. Projekt facilitálás, tanácsadás, értékelés Tanári kommunikáció (elméleti és gyakorlati, külső és belső oktatók) Vezetési know how sorozat Vezetői networking. „Vezetői klub” Összeállította: Dr. Fehér J., alapvetően Dr. Vekerdy Ida „Emberi Erőforrás Gazdálkodás” c. tankönyve nyomán

10 Gyakorlati példa – folytatás/II.
Értékelés és követő program Résztvevői monitoring. Résztvevői értékelés Program értékelés Követő karrier tanácsadás Összeállította: Dr. Fehér J., alapvetően Dr. Vekerdy Ida „Emberi Erőforrás Gazdálkodás” c. tankönyve nyomán

11 A képzésben résztvevők fejlesztésének fő irányai
Gyakorlati példa/IV: A képzésben résztvevők fejlesztésének fő irányai Változások előmozdítása: a saját gyakorlat felülvizsgálata, fejlesztése cégben gondolkodás, ezen belül más szakmák speciális értékeinek megértése, hirdetése a problémák megkeresésével a vezető váljon azok „tulajdonosává”, megoldójává (felelősség, részvállalás) Összeállította: Dr. Fehér J., alapvetően Dr. Vekerdy Ida „Emberi Erőforrás Gazdálkodás” c. tankönyve nyomán

12 Elsajátítandó tudás, készség, szemlélet
Feltétlen szükséges! Még tudnia kellene... Nemsokára szükséges! Általában szükséges! Jó volna, ha tudná! Ezen kívül érdekli... Összeállította: Dr. Fehér J., alapvetően Dr. Vekerdy Ida „Emberi Erőforrás Gazdálkodás” c. tankönyve nyomán

13 Annál az eshetőségnél, hogy képez-zük embereinket, majd távoznak,csak egy dolog lehet rosszabb: ha nem ké-pezzük őket, és maradnak. Összeállította: Dr. Fehér J., alapvetően Dr. Vekerdy Ida „Emberi Erőforrás Gazdálkodás” c. tankönyve nyomán

14 Képzési hatékonyság Illeszkedés Ismérvek
Stratégia Humánpolitika Ismérvek Valós igényeket szolgál Probléma-centrikus (prioritások, specifikus megoldások) Mint tanulási folyamat motiváló, gyakorlat-centrikus, visszajelzést nyújtó Tevékenységorientált (a tényleges tevékenységet befolyásolja- „mit teszek másképpen”?) Eredmény-centrikus, mérhető Időbeni megvalósítás: folyamatos Összeállította: Dr. Fehér J., alapvetően Dr. Vekerdy Ida „Emberi Erőforrás Gazdálkodás” c. tankönyve nyomán

15 Képzési célmeghatározás
Tevékenységmegnevezés: pl. főtengely esztergálás Jellemzés: leíró, számszerű (pl. „x” pontosság, „y” darabszám, „z” selejtszint), tény/tervezett Teljesítés időpontja Célidőpont; közbenső mérési időpontok, elvárt részeredmények A célelérés módja A képzés specifikációja, erőforrásai Összeállította: Dr. Fehér J., alapvetően Dr. Vekerdy Ida „Emberi Erőforrás Gazdálkodás” c. tankönyve nyomán

16 A képzés módszerei Összeállította: Dr. Fehér J., alapvetően Dr. Vekerdy Ida „Emberi Erőforrás Gazdálkodás” c. tankönyve nyomán

17 Példák elsősorban munkához kapcsolódó módszerekre
Demonstráció Megbízott személy ismertet, bemutat, visszajelez Betanító kézikönyv Összevont „tanulás+feladatvégzés” egyre bonyolultabb feladatokon (más néven: „tervezett munkamegtapasztalás”; motiváló hatás) Körbejáratás Újragyakoroltatás (ritkán előforduló kulcsfeladatoknál) Programozott tanulás Összeállította: Dr. Fehér J., alapvetően Dr. Vekerdy Ida „Emberi Erőforrás Gazdálkodás” c. tankönyve nyomán

18 Példák tréning módszerekre
Esettanulmány Szereputánzás Szerepjáték Üzleti játékok – versenyjelleg Szimuláció – tényleges körülmények, esettartalom, szerepek, környezet Outdoor gyakorlatok Önismereti, viselkedési, személyiségfejlesztő tréningek. Csapatépítés Mentorálás. Coaching (utóbbi intenzívebb, hangsúlyosabb a személyes fejlődés) Összeállította: Dr. Fehér J., alapvetően Dr. Vekerdy Ida „Emberi Erőforrás Gazdálkodás” c. tankönyve nyomán

19 A képzési helyszín kérdése
Előny Hátrány Házon belül Kapcsolódás a munkához, jobb transzfer Költségtakarékosság Munkarend, idő, logisztika Bizalmi légkör hiánya Belső oktató módszertani felkészültsége Eszközelhasználódás, selejtgyártás Zavaró tényezők Házon kívül Külső oktató felkészültsége Speciális eszközök Nyugodt környezet Bizalmi légkör Tanulási (nem termelési) helyzetek: ismételhetőség, kockázatmentesség (eszköz) Nem elég speciális Költségesebb Transzfer problémák Logisztikai, időbeni alkalmazkodást igényel Előny/Hátrány Helyszín Összeállította: Dr. Fehér J., alapvetően Dr. Vekerdy Ida „Emberi Erőforrás Gazdálkodás” c. tankönyve nyomán

20 A képzés megszervezése
Alternatívák, döntés a képzési szükséglet alapján Elfogadtatás Vezetés Közvetlen felettesek Érintettek Erőforrás biztosítás Helyszín (kivitelezés, elhelyezés) Személyek Eszközök Részletes tervezés Tananyag Módszer Ütemterv Értékelés, ellenőrzés Összeállította: Dr. Fehér J., alapvetően Dr. Vekerdy Ida „Emberi Erőforrás Gazdálkodás” c. tankönyve nyomán

21 Szintek és felkészültségi igények
Felsővezető Középvezető Közvetlen v. Beosztott sz. szakmai emberközi elvi-stratégiai Összeállította: Dr. Fehér J., alapvetően Dr. Vekerdy Ida „Emberi Erőforrás Gazdálkodás” c. tankönyve nyomán

22 A fejlesztés alapelvei
Kérdés Reális feltevés Válasz A tapasztalatra, IQ-ra, motivációra fókuszálni? „Az emberek nehezen változnak…” Az igényekhez illeszkedő tehetséget kiválasztani! A fejlődés lépcsőit előírni? „Időpazarlás azzal foglalkozni, ami ‘nincs meg’ valakiben...” Az eredményeket előírni! A gyengeségeket azonosítani és fejleszteni? „Jobban megéri azt kihozni, ami ‘benne van’ a személyben…” Az erősségekre koncentrálni! Képezni és följebb léptetni? „Már fentebbiek elvég-zése sem könnyű… A további illeszkedést megtalálni! Összeállította: Dr. Fehér J., alapvetően Dr. Vekerdy Ida „Emberi Erőforrás Gazdálkodás” c. tankönyve nyomán


Letölteni ppt "Oktatás, képzés, fejlesztés"

Hasonló előadás


Google Hirdetések