Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MŰVÉSZETTÖRTÉNET Előadó: dr. Újvári Edit főisk.docens

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MŰVÉSZETTÖRTÉNET Előadó: dr. Újvári Edit főisk.docens"— Előadás másolata:

1 MŰVÉSZETTÖRTÉNET Előadó: dr. Újvári Edit főisk.docens Tematika: a művészettörténeti korszakok, stílusjegyek, kiemelkedő alkotások áttekintése Követelmény: – Gyakorlati feladat: az Andy Warhol kiállításhoz kapcsolódóan házi dolgozat készítése (REÖK, – ld. kiosztott feladatlap!) leadási határidő: április 23. A megfelelő szintű gyakorlati feladat teljesítése a kollokválás előfeltétele! A gyak.feladat formai követelménye: szakirodalmi hivatkozások (az információk forrásainak pontos jelölése; felhasznált szakirodalom felsorolása – netes forrásoké is!!!) – Kollokvium: az utolsó óra idejében és helyén, csoportbontásban 1. kötelező irodalomra vonatkozó kérdések 2. az előadás anyaga. Az előadásokon vetített PowerPoint diák elérhetőségét biztosítjuk a tanszéki honlapon.

2 Kötelező irodalom Fülep Lajos: Művészet és világnézet. Magvető Kiadó, Budapest, –310 o. Gombrich, Ernst: A művészet története. Gondolat Kiadó, Bp., 1974. Ajánlott szakirodalom: Művészettörténeti albumok

3 Bevezető gondolatok, megközelítések
Művészet: univerzális kulturális jelenség „A művészet fogalma kulturálisan meghatározott” Gombrich: Miről szólnak a képek? Bp Balassi Kiadó. 68. Kephrén fáraó és Hórusz Egyiptom, Kr.e k. Maitreja. Korea VII. sz. Flémalle-i mester: Szentháromság k.

4 Képzőművészet: vizuális kompozíciók alkotása (plasztika, épület, festmény)
Picasso: Az álom. 1932 Niké. Kr. e. V. sz., Akropolisz Magyar Ede: Reök-palota, Szeged, 1907.

5 Művészet történetének tanulmányozása: felfedező út
Cél: friss szemmel nézni; szemlélés Vizuális kommunikáció: színek, formák, kompozíció világa Értelmezés: a történeti dimenzió jelentősége Ld. köt. irod: Fülep Lajos-tanulmány (művészi intenció) Az alkotás funkciója (koronként, kultúránként eltérő) Az alkotó művész szándéka

6 Lucas van Leyden (?): Lót és leányai.
Példa In Oskar Bätschmann: Bevezetés a művészettörténeti hermeneutikába. Bp., 1998, Corvina. 117.o. Szemlélés, elemzés, értelmezés: tanulási folyamat Mit ábrázol a kép, milyen képi eszközökkel jeleníti meg a célját? Ikonográfiai kutatás: a képi tematika beazonosítása (szövegreferencia: Ter 19); jellegzetes képi motívumok, attribútumok Művészettörténeti hermeneutika: a képi folyamatok feltárása: tárgyak és alakok csoportosítása, viszonylatai; kompozíció, színek Lucas van Leyden (?): Lót és leányai. 1510 k. Párizs, Louvre

7 Alapfogalmak A vizuális kommunikáció jelrendszerei (Bálványos Huba)
1. szintaktikai viszony: a jelek mindig rendszert alkotnak („jelnyelvtan”); az üzenet kódjai: színek, formák, kompozíció 2. szemantikai viszony: A jeleknek mindig van jelentése (a jelölő és a jelölt viszony); értelmezés, elemzés 3. pragmatikai tényező: a jelek mindig társadalmi jellegűek; az alkotás funkciója

8 Gombrich – a művészi alkotásról és a művészettörténeti tradíció jelentőségéről
A gyöngy-képződés hasonlata (A művészet története, A kísérleti művészet c. fejezet vége 487.o.) „Gyöngyfüzér”: a művészet története „tradíciók szakadatlanul változó szövedékének története” A hagyomány jelentősége A képi ábrázolás sokrétű lehetősége, új technikák és formák kialakítása

9 Önképzőkör A XX. századi magyar művészet története
A modern művészet, az avantgárd stílusirányzatainak áttekintése – a REÖK aktuális kiállításai kapcsán (Warhol; ef Zámbó kiállítás) Műelemzési módszertan, tárlatvezetési gyakorlat Első alkalom: február óra, Reök-palota


Letölteni ppt "MŰVÉSZETTÖRTÉNET Előadó: dr. Újvári Edit főisk.docens"

Hasonló előadás


Google Hirdetések