Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

(Magyar Gyógyszerészi Kamara) OEP ÁNTSZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM OGYI

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "(Magyar Gyógyszerészi Kamara) OEP ÁNTSZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM OGYI"— Előadás másolata:

1 (Bizonyos) Igazgatási jellegű feladatokat ellátó szervek a gyógyszerügyben
(Magyar Gyógyszerészi Kamara) OEP ÁNTSZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM OGYI egyebek EEKH V

2 Természetesen az Országgyűléssel és a Kormánnyal kellene kezdenünk, de...
Az Országgyűlés feladata az egészségügy területén: törvényalkotás a Nemzeti Egészségfejlesztési Program elfogadása A Kormány feladata itt: kormányrendeletek alkotása, ebben az egészségügyi tárca és a Nemzeti Egészségügyi Tanács segíti

3 Mire kell emlékezni a „Jogi alapismeretek”-ből itt
Hatóság (államigazgatási szerv) és hatósági joggal felruházott… Ezeket hogyan jelölik ki A Kormány hatásköre Mik a jogszabályok és milyen a tartalmuk

4 Hatósági jogkört… …törvény adhat!
Hacsak törvény minisztert fel nem hatalmaz arra, hogy szervezetet ilyenre kijelöljön! Korábban: a törvény megnevezte a szervet Manapság új jogtechnika: csak utal rá!

5 Új jogtechnika: az intézményeket nem nevezi meg, „kódolja”… 1
Mert változhat a nevük (a konkrét nevet jobb alacsonyabb szintű jogszabályba tenni, könnyebben változtatható) Egészségbiztosítási szerv = OEP Egészségbiztosítási felügyeleti hatóság (= Egészségbiztosítási Felügyelet) Gyógyszerészeti államigazgatási szerv = OGYI Egészségügyi államigazgatási szerv = ÁNTSZ (hogy melyik szerve: lásd később)

6 Új jogtechnika: az intézményeket nem nevezi meg, „kódolja”… 2
Sőt: a minisztereket (Minisztérium!) sem nevezi meg: Az egészségügyért felelős miniszter = egészségügyi miniszter Az államháztartásért felelős miniszter = a pénzügyminiszter

7 Az egyes szervek… …azonosítása és tevékenységük meghatározása Korm. rendelet(ek)ben történik! Itt (az ÁNTSZ-ről szóló Korm. r.-ben) nevesítik, hogy adott más jogszabályban az „egészségügyi államigazgatási szerv” az ÁNTSZ milyen szintű intézményét jelenti!

8 Pl. 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről A 19. §-ban nevezi meg az OGYI-t, mint „gyógyszerészeti államigazgatási szervet”

9 Az egészségügyi miniszter

10 Az egészségügyi miniszter
Miért nem a „Minisztériumról” szól a jogszabály?! (lásd korábban!) Vajon milyen szintű jogszabály? (Lásd korábban) 161/2006. (VII. 28.) Korm. r. az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl

11 Miért felelős a Kormányban?
az egészségügyért 2. az egészségbiztosításért

12 Hogyan csoportosíthatók a feladatai
Kormányzati a Kormány politikájának érvényre juttatása, az ágazati szervezet irányítása Ágazati minden eü. szolgáltató - tulajdontól függetlenül - ágazati irányítása: -jogalkotás -intézményfenntartás (országos, ezeket utasíthatja is) révén

13 Kormányzati feladatai
javaslatot tesz a Kormány közpolitikájára előkészíti az ilyen törvények és Korm. rendeletek, határozatok koncepcióját és tervezetét EüM rendeleteket ad ki képviseli a Kormányt nemzetközi szervezetekben, az EU tagállami szerveit is ideértve közreműködik a nemzeti fejlesztési terv előkészítésében és nyomon követésében gondoskodik egészségügyi statisztikai rendszer működéséről

14 Ágazati feladatai 1 ? 1. Szakképzési és felnőttképzési feladatai keretében meghatározza az egészségügyi tevékenységek gyakorlásához ki végezhet emberen gyógyszervizsgálatot a felsőfokú szakirányú szakképzéshez szakorvos, szakgyógyszerész az ágazati továbbképzéshez „évente hány kreditpont kell, hogy gyógyszertárban dolgozhassak” szükséges képesítési rendszert ill. követelményeket (folytatódik)

15 Ágazati feladatai 2 (Szakképzési és felnőttképzési, folyt.)
szakmai javaslatot dolgoz ki az iskolai tananyag részére (kábítószer, dohányzás, alkohol ellenes küzdelem) irányítja az egészségügyi szakoktatást, működteti a kp-i gyakornoki rendszert, az egészségügyi dolgozók továbbképzési rendszerét ellátja az orvos- és egészségtudományi képzéssel kapcsolatos szakhatósági feladatokat

16 Ágazati feladatai 3 2. Az egészségügyért, egészségbiztosításért való felelőssége körében jogszabály-előkészítés és -alkotás (a Pü. miniszterrel egyetértésben): - egészségpolitika - egészségügyi kutató tevékenység Az E-alap költségvetéséből eredő pénzügyi feladatok ellátásában közreműködés (folytatódik)

17 Ágazati feladatai 4 (Az egészségügyért, egészségbiztosításért való felelőssége… folytatás) irányítja az eü.-i ellátás országos hatáskörű szerveit működteti a Nemzeti Eü.-i Tanácsot irányítja az Egyetemeken folyó eü.-i betegellátó rendszert törvényességi felügyeletet gyakorol a Kamarák fölött

18 „Irányítja az eü.-i ellátás országos hatáskörű szerveit”
Az ÁNTSZ az Országos Egészségbiztosítási Pénztár OEP OGYI EKH Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal OMSZ Országos Mentőszolgálat OVSZ Országos Vérellátó Szolgálat EKI Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet ETI Egészségügyi Továbbképző Intézet (középkáder!) ESKI Egészségügyi Stratégiai Kutató Intézet ORKI Országos Röntgen- és Kórháztechnikai Intézet

19 Ágazati feladatai 5 3. Az egészségügyért való felelőssége körében a) működteti az egészségügyi ellátórendszert, ennek keretében szervezi és összehangolja az állami egészségügyi ellátás rendszerét kidolgozza az ellátórendszer koncepcióját, feladatait, szakmai szabályait és minőségi követelményeit az ellátás személyi-tárgyi feltételeit (folytatódik)

20 Ágazati feladatai 6 (a) működteti az egészségügyi ellátórendszert, ennek keretében folytatás) meghatározza a katasztrófa-egészségügyi és honvédelmi feladatokat (szervei és a helyi szakigazgatás együttműködése) az ágazati közalkalmazotti jogviszony feltételeit (munkakörök, képesítés, elnevezés) a rendkívüli munkavégzés feltételeit (ügyelet!)

21 Ágazati feladatai 7 3. Az egészségügyért való felelőssége körében b) meghatározza a közegészségügyi és népegészségügyi feladatokat (az FVM-el és KVM-el közösen) az egészségre ható tényezők határértékeit itt további fölsorolás következik, csak kivonatolva adom meg:

22 Egészségügyi feladatai (kivonat)
meghatározza az emberi felhasználású gyógyszerek előállításának, minőségének, minőségellenőrzésének, forgalomba hozatala engedélyezésének és forgalomba hozatalának, (orvosi) rendelésének, (betegnek való) kiadásának, reklámozásának és ismertetésének szabályait a feladatokat delegálja!

23 Egészségügyi feladatai (kivonat, folytatás)
meghatározza a kábítószer- és pszichotróp-egyezmény alá tartozó gyógyszerekkel kapcsolatos szabályokat a kórház- és orvostechnikai termékek előállítása, forgalmazása és alkalmazása föltételeit egyes (!) gyógyszerek kereskedelmi árrését (a PM egyetértésével!)

24 Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal EEKH

25 Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal
Korábban az EüM igazgatósága, ma egyes egészségügyi közigazgatási feladatok ellátására létrehozott szerv (az államigazgatás korszerűsítésének elve: lehetőleg a konkrét engedélyezési feladatok kerüljenek el a Minisztériumoktól…) 295/2004. (X. 28.) Korm. r. alapította

26 Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal
Az Egészségügyi miniszter nevezi ki elnökét és felügyeli tevékenységét A Hivatal feladatai: az orvostechnikai eszközök engedélyezése az egészségügyi szakképesítésű személyek mind alap-, mind működési nyilvántartásának vezetése az egészségügyi szakértők hatósági felügyelete (bizonyítvány kiadása is) a kábítószerek és pszichotróp anyagok gyógyászati célú felhasználásával kapcsolatos engedélyek kiadása

27 Gyógyszerész-nyilvántartások
Álljunk meg egy szóra! Gyógyszerész-nyilvántartások Alapnyilvántartás mindenki szerepel benne, akinek magyar (honosított) gyógyszerészi oklevele van Működési nyilvántartás kötelező annak, aki gyógyszerészi diplomához kötött tevékenységet (akar) folytat(ni), feltétele kötelező továbbképzés (kreditpontok)

28 Országos Gyógyszerészeti Intézet OGYI

29 OGYI A(z akkori) Népjóléti Minisztérium közleménye az Országos Gyógyszerészeti Intézet Alapító Okiratának közzétételéről (Népjóléti Közlöny 48, , 1998) Alapítva: 1962! Majd 1982-ben miniszteri rendeletet adtak ki róla, 1988-ban Alapító Okiratot…

30 A hatósági gyógyszer-ellenőrzés intézményei kialakításának néhány korai mérföldköve Magyarországon
1871 Ph. Hg. I. 1925 Országos Közegészségügyi Intézet 1927 „Chemiai osztálya” (gyógyszer-ellenőrző laboratórium, elsősorban a gyógyszertári gyógyszerkészítést) 1933: kötelező (gyári) gyógyszertörzs-könyvezés (a Chemiai osztály részt vesz)

31 (folytatás) 1962 OGYI (az EüM „Műszaki fejlesztési osztály”-ából, ami korábban „Gyógyszerkönyvi laboratórium”) 1968 ide csatolják az OKI „Chemiai osztályát” is (általános hatáskör: gyógyszertörzskönyvezés, -gyártás, -nagyker., gyógyszertárak) 1991 ÁNTSZ megalakulása (a gyógy-szertár-felügyelet leválik az OGYI-ról) Vezetője Prof. Bayer István (mínusz 8,5 hónap)…

32 OGYI Alapító Okirata Alapító és felügyeleti szerv: (EüM) Tevékenysége:
állami feladatként ellátandó alap-tevékenységek (bizonyos) vállalkozási tevékenységek Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv Főigazgatóját - nyilvános pályázat alapján – az egészségügyi miniszter nevezi ki

33 OGYI állami feladatai A hatósági gyógyszerellenőrzés országos szerve
A gyógyszerészet területén a minisztérium szervezési-módszertani, továbbképző és tudományos kutató alapintézménye

34 OGYI: a gyógyszerellenőrzés országos szerve
(szak)hatóság jogszabályban meghatározott esetekben bejelentési, tájékoztató rendszereket alakít(hat) ki felkérésre jogszabály-előkészítés nemzetközi szakmai kapcsolatokat létesíthet (EU, WHO)

35 OGYI: gyógyszerészi módszertani… intézmény
Formulae normales Gyógyszer-utilizáció Módszertani levelek kiadása (az EüM-el egyeztetve) A WHO Gyógyszerinformációs és Gyógyszerminőség-ellenőrzési Együttműködő Központja

36 OGYI: non-profit vállalkozási lehetőség
felkérésre inspekciók (GMP, GLP)  információk gyűjtése, feldolgozása  laboratóriumi vizsgálatok tudományos rendezvények szervezése kiadói tevékenység (pl. Ph. Hg. VIII.)

37 Az OGYI (szak)hatósági tevékenységei...
...ezeket részleteiben az egyes, konkrét gyógyszerügyi tevékenységek bemutatásakor ismerjük meg Felsorolás: humán gyógyszerek forgalomba hozatalának engedélyezése, ideértve értékelés a forg. hoz. eng. kiadása, visszavonása hibás tételek forgalomból való kivonása mellékhatás-figyelés minőségi hibákról döntés, intézkedés

38 Az OGYI (szak)hatósági tevékenységei (folyt.)
Magyarországon nem, de külföldön forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszerek egyedi alkalmazásának elbírálása gyógyszerek jóváhagyott indikációján túli alkalmazásának egyedi engedélyezése gyógyszeradományok (külföldről és külföldre) engedélyezése

39 Az OGYI (szak)hatósági tevékenységei (folyt.)
gyógyszergyártási engedély kiadása a gyógyszergyártók folyamatos GMP-ellenőrzése gyógyszer-nagykereskedelmi engedély kiadása, az engedélyesek GDP-ellenőrzése mindenfajta biztonsági vizsgálatot végző labor GLP-ellenőrzése a humán klinikai („gyógyszer”)-vizsgálatok engedélyezése és GCP-ellenőrzése

40 Az OGYI (szak)hatósági tevékenységei (folyt.)
az Egészségbiztosítási Felügyelet mellett szakhatóság a gyógyszerismertetéssel kapcsolatos felügyeleti eljárásokban (szabálysértések) A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság mellett szakhatóság a gyógyszer-reklámokkal kapcsolatos felügyeleti eljárásokban a Gyógyszerkönyvnek meg nem felelő gyógyszeranyag alkalmazásának engedélyezése a Gyógyszerkönyv módosítása a FoNo módosítása, stb.

41 OGYI-adatok (2009) Létszám: 230, ebből
120 diplomás (főleg gyógyszerész, orvos, vegyész(mérnök), biológus, jogászok…) 3 professzor, 1 MTA-doktor + 18 PhD + 18 egyetemi doktor (dr. univ.) 2008-ben a költségvetés 5 Mlá Ft, 100%-ban bevételből (főleg igazgatási-szolgáltatási díjak)

42 Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat ÁNTSZ

43 Az ÁNTSZ A 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi szolgálatról…

44 Mi a népegészségügy? közegészségügy járványügy eü. fejlesztés
az eü. igazgatási tevékenységek irányítása, felügyelete az eü. ellátás felügyelete Mindez állami feladat, az EüM irányítása alatt az ÁNTSZ látja el

45 Az ÁNTSZ szervezete KISTÉRSÉGIG KIÉPÜLT DEKONCENTRÁLT SZERV
Élén: országos tisztifőorvos Vannak: Központi szervei Regionális Intézetei Kistérségi Intézetei

46 Országos tisztifőorvos
kinevezője a miniszterelnök vezeti az ÁNTSZ-t gyakorolja a jogszabályokban reá nevesített hatósági jogköröket

47 Az ÁNTSZ Központi szervei
Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal OTH (önálló gazdálkodó, teljes jogkör) Országos intézmények (részben önállóan gazdálkodó, az OTH irányítása alatt, főigazgatók vezetik)

48 OTH az országos tisztifőorvos a legfőbb vezetője, de van igazgatója is
jogi személyiségel nem rendelkező, de önálló feladattal ellátott része: az Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdő Főigazgatóság (OGYFI)

49 Országos intézmények Az ÁNTSZ szakmai-módszertani, nyilvántartási, felügyeleti, szakértői feladatokat ellátó szervei külön jogszabály egyéb feladatokat is ruházhat rá

50 Az ÁNTSZ területi szervei a Regionális Intézetek
részjogkörrel rendelkező, részben önálló, vezetője a regionális tisztifőorvos, egyik szakmai helyettese a regionális tisztifőgyógyszerész

51 Az ÁNTSZ helyi szervei a Kistérségi (fővárosi Kerületi) Intézetek
a Regionális Intézet jogi személyiséggel nem rendelkező, önálló feladattal felruházott szerve. Vezetője a kistérségi tisztifőorvos Itt már nincs gyógyszerész!

52 Kinevezések, 1 Minden ÁNTSZ-vezető: pályázat alapján
miniszterelnök az országos tisztifőorvost miniszter az országos tisztifőorvos javaslata alapján: helyettes országos tisztifőorvos, az OTH igazgatója és gazdasági vezetője, országos tisztifőgyógyszerész

53 Kinevezések, 2 országos tisztifőorvos:
az országos intézetek vezetőt a regionális tisztifőorvosokat azok egyetértésével a regionális tisztifőgyógyszerészeket a regionális tisztifőorvos – az országos tisztifőorvos egyetértésével – a kistérségi tisztifőorvosokat

54 Az ÁNTSZ feladatai IGAZGATÁSI közegészségügyi-járványügyi hatósági
az egészségügyi ellátás állami felügyelete A KP-I EÜ. ELLÁTÁS INFORMÁCIÓS BÁZISA SZOLGÁLTATÓ

55 Az ÁNTSZ feladatai Közegészségügyi-járványügyi felügyelet, ellenőrzés (kivéve a fegyveres testületeket) Általános népegészségügy: adat- és állapotelemzés: minden(ki)től jogosult adatot kérni, az egészség-károsító hatások vizsgálata, a fertőző betegségek bejelentésének kialakítása, a határértékek megalapozása

56 Az ÁNTSZ feladatai folytatás
Környezet- és település egészségügy.: légszennyezettségi határértékek, felszíni vizek eü. követelményei, u. ez talajra, a zárt térben a rezgések… Sugáregészségügy.: hasonló normák Kémiai biztonság ipari és háztar-tási kemikáliák engedélyezése, nyilvántartása (rovar- és rágcsálóírtó, fertőtlenítőszerek, fertőtlenítő eszközök = a járványügybe tartoznak!)

57 Az ÁNTSZ feladatai folytatás
Munkaegészségügy.: tárgyi feltételek, foglalkozási betegségek Élelmezés- és táplálkozásegészségügy.: az egészségkárosító anyagok határértékei, az élelmiszer okozta egészségügyi károsodások, a táplálkozási helyzet vizsgálat, a különleges táplálkozási igényt kielégítő élelmiszerek engedélyezése

58 Az ÁNTSZ feladatai folytatás
Járványügy: helyzetelemzés, annak megállapítása, hogy van-e járvány, a védőoltások elrendelése, szűrővizsgálatok, felügyeli a tbc és nemi úton terjedő betegségek felkutatását, meghatározza a védőoltó készítmények készletét. Fenntart közegészségügyi-járványügyi laboratóriumokat is

59 Az ÁNTSZ feladatai folytatás
Egészségügyi fejlesztés és nevelés: szervezi a tanácsadást, az anya- és csecsemővédelmet, a mentálhigiénés és családvédelmi szolgálatot Tömeges egészségügyi károsodások esetén intézkedésekre jogosult

60 Az ÁNTSZ igazgatási feladatai
Egészségügyi szolgáltatók engedélyezése gyógyszertár is! Az ügyeleti és készenléti szolgálat elrendelése gyógyszertár is!

61 Az ÁNTSZ gyógyszerellátási igazgatási feladatai folytatás
“Kijelöli azokat a gyógyszertárakat és egyéb egészségügyi intézményeket, amelyek a… miniszter által meghatározott gyógyszereket… kötelesek készletükben tartani” “Gyakorolja a külön tv.-ben meg-határozott lakossági gyógyszer-ellátással kapcsolatos feladatokat”

62 Kistérségi/Fővárosi kerületi Intézetek
tisztiorvosok tisztigyógyszerészek Az ÁNTSZ szervei Orsz. tisztifőorvosi Hivatal OKI OSZMK OSSKI OKBI OEK OEFI OÉTI OALI OGYEI ORSZÁGOS Regionális Intézetek “TERÜLETI” Kistérségi/Fővárosi kerületi Intézetek „HELYI”

63 Az ÁNTSZ központi szervei
Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH), alárendeltségében: Országos Környezetegészségügyi Intézet (OKI) Országos Epidemiológiai Központ (OEK) Országos Egészségfejlesztési Intézet (OEFI) Országos Élelmiszer és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI) Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ (OSZMK) Országos Alapellátási Intézet (OALI) Országos „Fréderick Joliot Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet (OSSKI) Országos Kémiai Biztonsági Intézet (OKBI) Országos Gyermekegészségügyi Intézet (OGYEI)

64 Az ÁNTSZ regionális Intézetei, 1
Észak-alföldi (Szolnok: Hajdú-Bihar, Jász-Nagykún-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg) Észak-magyarországi (Eger: Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád) Dél-alföldi (Békéscsaba: Bács-kiskun, Békés, Csongrád)

65 Az ÁNTSZ regionális Intézetei, 2
Dél-dunántúli (Kaposvár: Baranya, Somogy, Tolna) Közép-magyarországi (Budapest: Főváros, Pest) Közép-dunántúli (Veszprém: Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém) Nyugat-dunántúli (Győr: Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala)

66 Régiók, kistérségek Összesen 7 régió Kistérségek:
valamennyi fővárosi kerület régiónként Kistérségi intézet, mindegyikhez 1-3 kistérség

67 OSZMK 15/2005. (V. 2.) EüM r. az egészségügyi szolgáltatók szakmai felügyeletéről Országos, megyei és városi szakfelügyelők (területük szakértői, pályázat alapján, az OSZMK nyilvántartásában) De gyógyszertárak: a regionális tiszti(fő)gyógyszerészek egyben a szakfelügyelők is!

68 Az ÁNTSZ hatósági jogköre
A fegyveres szervek kivételével minden jogi és természetes személyre Beléphet minden emberi tartózkodásra szolgáló helyiségbe és ott ellenőrizhet Államigazgatási határozatot hoz !

69 ÁNTSZ-határozatok hiányosság megszüntetésére
addig az intézmény működésének felfüggesztése egészségre ártalmas tárgyak használatának megszüntetése, esetleg megsemmisítés figyelmeztet, helyszíni bírság, fegyelmi kezdeményezése a munkáltatónál

70 ÁNTSZ, másodfokú eljárások
orsz. ti.főorvos Kistér-ségi Int. Regio-nális Int. Egész-ségbiz-tosítási Felü-gyelet OTH (orsz. tisztifő-gyógyszerész is) Országos intézet

71 Az ÁNTSZ konkrét hatósági jogkörei a gyógyszerfelügyelet területén...
…ezeket az egyes, konkrét gyógyszerügyi tevékenységek bemutatásakor ismerjük meg!

72 Országos Egészségbiztosítási Pénztár Regionális Egészségbiztosítási Pénztárak

73 OEP, REP-ek Az OEP dönt a gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásáról és ennek mértékéről, esetleg egyéni méltányosság alapján nagyobb támogatásról A REP szerződést köt orvossal és gyógyszertárral az ártámogatott gyógyszerrendelésre és –kiadásra, ezeket ellenőrzi is Szerepük van a közgyógyellátásban is Részletek: később!

74 Egészségbiztosítási Felügyelet

75 Egészségbiztosítási Felügyelet, 1
2006. évi CXVI. törvény az egészségbiztosítás hatósági felügyeletéről Feladatai: ellenőrzi az egészségbiztosítási szolgáltatást nyújtókat védi a biztosítottak érdekeit ellát más, jogszabályban adott feladatokat

76 Egészségbiztosítási Felügyelet, 2
Pl. „egyéb feladatai”: az egészségügyi szakembereknek nyújtott gyógyszerismertetés minden formájának felügyelete (lásd ott), szakhatóság az OGYI

77 Egészségbiztosítási Felügyelet, 3
Pl. „egyéb feladatai”: az OEP gyógyszertámogatás-ügyben hozott határozatai ellen államigazgatási másodfok ugyanígy államigazgatási másodfok az országos tisztifőorvos és az OTH által hozott határozatok esetében

78 Egészségbiztosítási Felügyelet, 4
Pl. „egyéb feladatai”: ellenőrzi a gyógyszertárak szakmai vezetésének függetlenségét a működtető gazdasági társaságtól magának a gyógyszertár-vezetésnek az összeférhetetlenségét (lásd később)

79 Egészségbiztosítási Felügyelet, 5
Szervezete: Elnök (kinevezi - az egészségügyi miniszter javaslatára – a miniszterelnök 6 évre) + apparátus segíti/felügyeli 7 tagú Felügyeleti Tanács (tagjait a miniszterelnök 6 évre): 2-2 tagot jelöl egészségügyi és pénzügyminiszter 1-1 tagot az Országos Érdekegyeztető Tanács munkavállalói és munkáltatói oldala, valamint a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány kuratóriuma Összeférhetetlenségi szabályok!

80 A gyógyszerészet szakmai szervezetei
Magyar Gyógyszerészi Kamara MGYK köztestület (Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság MGYT) „a gyógyszerésztudományok népszerűsítése” (Magángyógyszerészek Országos Szövetsége MOSZ) személyi jogosok érdekei (Magyar Gyógyszerész Egyesület MGYE) (Gyógyszertár-tulajdonos Gyógyszerészek Egyesülete) nincs kifejezett szakigazgatási szerepük, de véleményüket ált. kikérik

81 Magyar Gyógyszerészi Kamara MGYK

82 MGYK 2006. évi XCVII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról Preambulum: „az Országgyűlés… elismeri az egyes egészségügyi szakmák jogát a szakmai önkormányzathoz”

83 Szakmai önkormányzat:
a szakmák gyakorlói közvetlenül vagy választott testületeik útján – a törvények keretein belül – önállóan intézik szakmai ügyeiket képviselik szakmájuk érdekeit De: a szakmai gyakorlója (gyógyszerész) szabadon dönt, hogy tartozik-e a testülethez, s szakmáját e nélkül is gyakorolhatja!

84 Az egészségügyben működő Kamarák
Magyar Orvosi Kamara MOK Magyar Gyógyszerészi Kamara MGYK Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara minimum 60 fő kell a megalakuláshoz

85 MGYK: köztestület! Csak ez a szervezet köztestület! (MGYT, MOSZ stb. nem!) = “A gyógyszerészi hivatás gyakorlásával kapcsolatos kérdésekben a gyógyszerészek önkormányzattal rendelkező szakmai, érdekképviseleti köztestülete”

86 MGYK feladatai, 1 Megalkothatja alapszabályát, etikai szabályait etikai kódexe az Egészségügyi dolgozók rendtartását fejti ki ezek nem lehetnek ellentétesek jogszabályokkal… de ezek alapján el is járhat Tagjaival szemben etikai eljárásokat folytathat le de nem az etikai kódexe, hanem a Rendtartás alapján Képviselheti, védheti tagjai érdekeit a hivatásuk gyakorlásával kapcsolatos kérdésekben

87 „Rendtartás” EüM rendelet melléklete, az egészségügyi dolgozók viselkedési szabályait tartalmazza

88 A MGYK feladatai, 2 Véleményezi a
tagjai szakmai tevékenységét érintő jogszabályokat és az azt befolyásoló állami, egészségbiztosítási, önkormányzati döntéseket a (szak/tovább)képzés követelményrendszerét

89 A MGYK feladatai, 3 Közzé teheti az elfogadott továbbképzések listáját (rendező, időtartam, pontszám) Továbbképzéseket szervez Tagjairól nyilvántartást vezet Tagjai között – fölkérésre – egyeztetéseket folytat le

90 MGYK, szervezete Országos Területi (MGYK: megyei és fővárosi)
ezek jogi személyek! a tagok (szak)csoportokat alkothatnak

91 MGYK országos szervei Küldöttközgyűlés (4 évre) elfogadja az alapszabályt (2/3!), az etikai-fegyelmi szabályzatot, megválasztja az Országos Elnökséget (elnök, alelnökök, főtitkár, titkárok) és a bizottságok elnökeit, elfogadja azok beszámolóját és a költségvetést Bizottságok felügyelő biz. etikai biz. (eljár) etikai kollégium (kidolgozza a szabályokat) más, az alapszabály szerint

92 Sztori: MGYK Küldöttközgyűlés összehívásának szokásai…

93 Az Elnökség hatásköre A tagfelvételi ügyekben a fellebbezések elbírálása A véleményezések gyakorlása (hacsak az alapszabály másképp nem rendelkezik) Amit az alapszabály ide utal

94 Országos ügyviteli vezető
Képzettsége: az alapszabályban Munkáltatója az országos elnökség összehangolja az országos feladatokat a kamarai apparátus felett ő gyakorolja a munkáltatói jogokat

95 MGYK területi szervei Küldöttközgyűlés (évi min. 1x, 4 évre)
Területi Elnökség (megyei) elnök, alelnök, tag, Etikiai és Fegyelmi Bizottságok elnöke (ugyanarra max. 2x egymás után) Területi Etikai és Fegyelmi Bizottság Egyéb Bizottság(ok)

96 MGYK szervei, ált. szabályok
Kamarai tisztséget nem láthat el, akinek ügydöntő szerepe van a gyógyszerészet szakmai irányításában vagy finanszírozásában tisztsége van érdekvédelmi szervezetben vagy politikai pártban Ugyanazon kamarai szervben nem vehetnek részt rokonok vagy munkáltatói alá-főlérendeltségben lévők

97 Küldöttközgyűlési szabályok
Határozatképes, ha jelen van a taglétszám 50%-a + 1 fő Határozat elfogadása (személy megválasztása): a jelenlévő küldöttek szavazatának 50%-a + 1 fő

98 MGYK: ki lehet tag hazai (honosított) gyógyszerészi diploma
szerepel az Országos (alap) Nyilvántartásban megfizeti a tagsági díjat gyógyszerészi oklevélhez kötött tevékenységet folytat, vagy kíván a jövőben folytatni (gumikövetelmény!) nem zárták ki nem áll gondnokság alatt (cselekvőképtelen)

99 Kizárás Kirívóan súlyos fegyelmi vétség
bíróság jogerősen legalább 1 évre elítélte bíróság jogerősen eltiltotta a gyógyszerészi foglalkozás gyakorlásától

100 Etikai eljárások tagjaival szemben lefolytatja
nem-tagok esetén értesíti a Megyei Etikai Tanácsot és az ÁNTSZ regionális szervét közalkalmazott, közszolgálati alkalmazott tagok: a munkáltatónál kezdeményezi (Ha a munkáltató indít: értesíti a Kamarát) lásd később

101 Fegyelmi büntetés a gyógyszerészi szakmai szabályok, az etikai-fegyelmi szabályok megsértése figyelmeztetés < megrovás < pénzbírság (a minimálbér 1x - 10x) < a tagság felfüggesztése (1 - 6 hónapra) < kizárás

102 Az MGYK törvényességi felügyelete
Állami felügyelet a MGYK fölött: egészségügyi miniszter (az alapszabály, egyéb szabályok, határozatok törvényesek-e) Felhívás kiigazításra határidővel Ha a Kamara nem végzi el: a miniszter közigazgatási bírósághoz fordul (az még felügyelőbiztost is kirendelhet)

103 A MGYK fenntartása Tagdíjak (alapszabály)
ha törvény közfeladatot ad: ehhez a kp-i költségvetésből alapítványi és más támogatások szolgáltatási bevételek pályázat útján elnyert összegek

104 Álljunk meg egy szóra: Etikai eljárások

105 Kamarai tagok: lásd előbb Nem-kamarai tagokkal szemben:
Van : Országos Etikai Tanács, Megyei Etikai Tanácsok OET: titkárságát az ÁNTSZ OTH látja el, a MET-ekét az ÁNTSZ regionális szervei OET: kidolgozza a szakmai etikai Rendtartást (a Kamarák etikai kollégiuma véleményezi), a miniszter rendeletben hagyja jóvá

106 „Rendtartás” Az egészségügyi dolgozók rendtartásáról szóló 30/2007. (VI. 22.) EüM rendelet melléklete

107 Az OET tagjai (5 évre) az ÁNTSZ OTH részéről 3 fő (1 gyógy-szerész, az országos tisztifőorvos nevezi ki) 3 fő az országos kamarák részéről (1 MGYK) 1 fő EüM 1 fő Egészségügyi Tudományos Tanács (ETT) 1 fő a szakmai kollégiumok elnökségéből (összesen 1!) Összesen 9 fő, ebből 2 gyógyszerész

108 A MET tagjai (5 évre) az ÁNTSZ regionális Intézete részéről 3 fő (1 gyógyszerész) 3 fő az országos kamarák helyi szerve részéről (1 MGYK) 1 fő a szakmai kollégiumok elnökségétől 1 fő a területi gyógyintézetektől 1 fő a területi gyógyintézetek tulajdonosaitól

109 Etikai Tanács, Etikai Bizottság
Tehát van Országos Etikai Tanács OET és Megyei Etikai Tanácsok, valamint a Kamarának országos és megyei etikai tanácsai Ha fegyelmi eljárást kell lefolytatni, a mindenütt Tanács tagjaiból ad hoc etikai bizottság alakul meg

110 A Rendtartás megsértése esetén tehát
Kamarai tag esetén a MGYK megyei etikai bizottsága nem-tag esetén a MET-ból alakult megyei etikai bizottság jár el első fokon, kivéve, ha a „vádlott” közalkalmazott és munkakörében követett el vétséget, akkor az illetékes szerv felhívja a munkáltató figyelmét az eljárás lefolytatására Fellebbezés (másodfok): az Országos Etikai Tanácsból alakult országos etikai bizottsághoz kivéve, ha kizárólag kamarai kérdést (kizárás, tagság felfüggesztése) érint: akkor a Kamara országos etikai bizottságához

111 A Rendtartás megsértése esetén tehát
A megyei/országos etikai bizottság által kiszabható büntetés: figyelmeztetés, megrovás, pénzbüntetés (összege: lásd a MGYK-nál), természetesen „kizárás” vagy „tagság felfüggesztése” – mint a kamarai bizottságoknál - nincs

112 Fellebbezés etikai döntések ellen
Ha a MGYK megyei etikai bizottsága hozta: Ha kamarai tagság ügyében: az MGYK Országos etikai bizottságához egyébként az Országos Etikai Tanácshoz Ha a Megyei Etikai Tanács hozta: az Országos Etikai Tanácshoz ezt követően 30 napon belül bírósági kereset adható be a másodfokú határozat ellen

113 Más szervek…

114 Megemlíthető még 1 Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrizheti
gyógyszertárban a nem-gyógyszereket a gyógyszertárak officinájában a kitett reklámanyagokat, Gazdasági Versenyhivatal minden szabályozást (így a Kamara etikai kódexét is!) ellenőrizhet, hogy nem korlátozza-e a versenyt + hatásköre a reklámfelügyelet terén (lásd később) Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete PSZÁF egyre inkább hozzá kerül a gyógyszerreklám-felügyelet

115 Megemlíthető még 2 Egészségügyi Tudományos Tanács (ETT) - a miniszter javaslattevő szerve, de bizonyos saját hatásköröket is adnak jogszabályok (lásd később: klinikai vizsgálatok) Gyógyszerészi Szakmai Kollégiumok (véleményező testületek, plusz módszertani leveleket adhatnak ki) - Gyógyszerellátási - Kórházi-Klinikai gyógyszerészi - Ipari gyógyszerészi

116 Jogszabályok kiadása előtt „illik” velük konzultálni
Ipari szervezetek Jogszabályok kiadása előtt „illik” velük konzultálni Magyarországi Gyógyszergyártók és –nagykereskedők szövetsége MAGYOSZ Innovatív Gyógyszergyártók Szövetsége AIPM

117 Próbáljuk most valahogyan rendezni ezt az anyagot!

118 Ki mit tesz - röviden Jogalkotó (és a jogalkalmazók ált. felügyeleti ellenőrzése) Egészségügyi Minisztérium Jogalkalmazók akik engedélyeznek és ellenőriznek akik a gyógyszerészet bizonyos területén csak ellenőriznek és szankcionálnak Tanácsadó testületek bizonyos „hatósági jellegű” feladatokkal Szakmai szervezetek köztestület nem az

119 A jogalkalmazók, akik (a gyógyszerészet területén) engedélyeznek és ellenőriznek
ÁNTSZ = gyógyszertárak és gyógyszertáron kívüli gyógyszerforgalmazás OEP és REPek = gyógyszer-támogatás, -finanszírozás EEKH = kábítószer, orvostechnika, gyógyszerészi nyilvántartás EBF = gyógyszerismertetés; (+ a gyógyszertár-vezetés függetlensége) OGYI = minden más, pl.: gyógyszer-engedélyezés, klinikai vizsgálat, gyártás, nagyker., stb.

120 Jogalkalmazók, akik (a gyógyszerészet bizonyos területén) ellenőriznek és szankcionálnak
Fogyasztóvédelem = gyógyszertárakban forgalmazott nem-gyógyszer és gyógyszerreklám Gazdasági versenyhivatal, Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete = bizonyos gyógyszerreklám (lásd ott)

121 Tanácsadó testületek bizonyos hatósági jellegű jogkörökkel
A Szakmai Kollégiumok (módszertani leveleket = „soft law” adhatnak ki) Az ETT etikai bizottságai (lásd később): az orvosbiológiai vizsgálatok etikai jóváhagyása = szakhatósági jogkör

122 Szakmai szervezetek Köztestületek a Kamarák, nálunk a MGYK
Kötelező a véleményüket kikérni a szakmai jogszabály-változások előtt (elfogadni nem muszáj!) Egyéb gyógyszerészi szakmai szervezetek gyógyszeripari szervezetek… Nincs szakigazgatási szerepük, csupán „illik” konzultálni velük nagyobb változások előtt

123 Mi lesz tételben?

124 Az egészségügyi miniszter feladatai
Miért nem a „minisztérium” feladatai? Milyen jogszabályban határozzák meg? A miniszter különböző feladatai (felsorolás) Egészségpolitikai: mit szabályoz, irányít (kitérve a gyógyszerügyekre) Hatósági feladatai (mik ezek?)

125 Az Országos Gyógyszerészeti Intézet
A magyar hatósági gyógyszer-ellenőrzés kialakulása Az OGYI jellege, hatósági és módszertani feladatai (más tételekből is össze kell szedni!)

126 Az ÁNTSZ és feladatai Mi a népegészségügy?
Az ÁNTSZ különböző feladatai, kiemelve az igazgatási feladatokat Felépítése: különböző szintű szervezetei (az országosszintről több példa!), az ezekhez nevesített hatósági jogkörök, kiemelten a gyógyszerfelügyelet terén. (Más tételekből is össze kell szedni!)

127 A Magyar Gyógyszerészi Kamara. Etikai eljárások gyógyszerészek ellen
A MGYK jellege Az MGYK feladatai (más tételekből is) Beszéljen az MGYK országos és helyi szerveiről Az MGYI etikai-fegyelmi jogköre Az MGYK felügyeleti szerve A nem-kamarai tag gyógyszerészek elleni etikai eljárás Az etikai eljárások másodfokú elbírálása


Letölteni ppt "(Magyar Gyógyszerészi Kamara) OEP ÁNTSZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM OGYI"

Hasonló előadás


Google Hirdetések