Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az egészségügyért felelős MINISZTÉRIUM

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az egészségügyért felelős MINISZTÉRIUM"— Előadás másolata:

1 Az egészségügyért felelős MINISZTÉRIUM
(Bizonyos) Igazgatási jellegű feladatokat ellátó szervek a gyógyszerügyben Magyar Gyógyszerészi Kamara ÁNTSZ és népegészségügyi szakig. szervek OEP Az egészségügyért felelős MINISZTÉRIUM OGYI egyebek EEKH V

2 Természetesen az Országgyűléssel és a Kormánnyal kellene kezdenünk, de...
Az Országgyűlés feladata az egészségügy területén: törvényalkotás a Nemzeti Egészségfejlesztési Program elfogadása A Kormány feladata itt: kormányrendeletek alkotása, ebben az egészségügyi tárca és a Nemzeti Egészségügyi Tanács segíti

3 Mire kell emlékezni az „Állampolgári és jogi alapismeretek”-ből itt
Hatóság (államigazgatási szerv) és hatósági joggal felruházott… Ezeket hogyan jelölik ki A Kormány hatásköre Mik a jogszabályok vannak és milyen a tartalmuk

4 Hatósági jogkört… …törvény vagy Korm. r. adhat! Eredendően hatóságnak is és hatósági jogkörrel felruházott intézménynek is! Hacsak törvény minisztert fel nem hatalmaz arra, hogy szervezetet ilyenre kijelöljön! Korábban: a törvény megnevezte a szervet Manapság új jogtechnika: csak utal rá!

5 Új jogtechnika: az intézményeket nem nevezi meg, „kódolja”… 1
Mert változhat a nevük (a konkrét nevet jobb alacsonyabb szintű jogszabályba tenni, könnyebben változtatható) Egészségbiztosítási szerv = OEP Gyógyszerészeti államigazgatási szerv = OGYI Egészségügyi államigazgatási szerv = ÁNTSZ és a népegészségügyi szervek (hogy melyik: lásd később)

6 Új jogtechnika: az intézményeket nem nevezi meg, „kódolja”… 2
Sőt: a minisztereket (Minisztérium!) sem nevezi meg: Az egészségügyért felelős miniszter = jelenleg a NefMI, ott van egészségügyért felelős államtitkár Az államháztartásért felelős miniszter = a pénzügyminiszter

7 Az egyes szervek… …azonosítása és tevékenységük meghatározása Korm. rendelet(ek)ben történik!

8 Az egészségügyért felelős miniszter

9 Az egészségügyért felelős miniszter
Miért nem a „Minisztériumról” szól a jogszabály?! (lásd korábban!) Vajon milyen szintű jogszabály? (Lásd korábban) Korm. rendelet!

10 Miért felelős a Kormányban?
az egészségügyért 2. az egészségbiztosításért

11 Hogyan csoportosíthatók a feladatai
Kormányzati a Kormány politikájának érvényre juttatása, az ágazati szervezet irányítása Ágazati minden egészségügyi szolgáltató - tulajdontól függetlenül - ágazati irányítása: -jogalkotás -intézményfenntartás (országos, ezeket utasíthatja is) révén

12 Kormányzati feladatai
javaslatot tesz a Kormány közpolitikájára előkészíti az ilyen törvények és Korm. rendeletek, határozatok koncepcióját és tervezetét EüM rendeleteket ad ki képviseli a Kormányt nemzetközi szervezetekben, az EU tagállami szerveit is ideértve közreműködik a nemzeti fejlesztési terv előkészítésében és nyomon követésében gondoskodik egészségügyi statisztikai rendszer működéséről

13 Ágazati feladatai 1 ? 1. Szakképzési és felnőttképzési feladatai keretében meghatározza az egészségügyi tevékenységek gyakorlásához ki végezhet emberen gyógyszervizsgálatot a felsőfokú szakirányú szakképzéshez szakorvos, szakgyógyszerész az ágazati továbbképzéshez „évente hány kreditpont kell, hogy gyógyszertárban dolgozhassak” szükséges képesítési rendszert ill. követelményeket (folytatódik)

14 Ágazati feladatai 2 (Szakképzési és felnőttképzési, folyt.)
szakmai javaslatot dolgoz ki az iskolai tananyag részére (kábítószer, dohányzás, alkohol ellenes küzdelem) irányítja az egészségügyi szakoktatást, működteti a központi gyakornoki rendszert, az egészségügyi dolgozók továbbképzési rendszerét ellátja az orvos- és egészségtudományi képzéssel kapcsolatos szakhatósági feladatokat

15 Ágazati feladatai 3 2. Az egészségügyért, egészségbiztosításért való felelőssége körében jogszabály-előkészítés és -alkotás (a Pü. miniszterrel egyetértésben): - egészségpolitika - egészségügyi kutató tevékenység Az E-alap költségvetéséből eredő pénzügyi feladatok ellátásában közreműködés (folytatódik)

16 Ágazati feladatai 4 (Az egészségügyért, egészségbiztosításért való felelőssége… folytatódik) irányítja az egészségügyi ellátás országos hatáskörű szerveit működteti a Nemzeti Egészségügyi Tanácsot irányítja az Egyetemeken folyó egészségügyi betegellátó rendszert törvényességi felügyeletet gyakorol az ágazati Kamarák fölött

17 „Irányítja az egészségügyi ellátás országos hatáskörű szerveit”
Az ÁNTSZ az Országos Egészségbiztosítási Pénztár OEP OGYI EEKH Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal OMSZ Országos Mentőszolgálat OVSZ Országos Vérellátó Szolgálat EKI Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet ETI Egészségügyi Továbbképző Intézet (középkáder!) ESKI Egészségügyi Stratégiai Kutató Intézet EMKI Egészségügyi Minőségfejlesztési és Kórháztechnikai Intézet

18 Ágazati feladatai 5 3. Az egészségügyért való felelőssége körében a) működteti az egészségügyi ellátórendszert, ennek keretében szervezi és összehangolja az állami egészségügyi ellátás rendszerét kidolgozza az ellátórendszer koncepcióját, feladatait, szakmai szabályait és minőségi követelményeit az ellátás személyi-tárgyi feltételeit (folytatódik)

19 Ágazati feladatai 6 (a) működteti az egészségügyi ellátórendszert, ennek keretében folytatás) meghatározza a katasztrófa-egészségügyi és honvédelmi feladatokat (szervei és a helyi szakigazgatás együttműködése) az ágazati közalkalmazotti jogviszony feltételeit (munkakörök, képesítés, elnevezés) a rendkívüli munkavégzés feltételeit (ügyelet!)

20 Ágazati feladatai 7 3. Az egészségügyért való felelőssége körében b) meghatározza a közegészségügyi és népegészségügyi feladatokat (a földművelésüggyel és a környezetvédelemmel közösen) az egészségre ható tényezők határértékeit itt további fölsorolás következik, csak kivonatolva adom meg:

21 Egészségügyi feladatai (kivonat)
meghatározza az emberi felhasználású gyógyszerek előállításának, minőségének, minőségellenőrzésének, forgalomba hozatala engedélyezésének és forgalomba hozatalának, (orvosi) rendelésének, (betegnek való) kiadásának, reklámozásának és ismertetésének szabályait a feladatokat delegálja!

22 Egészségügyi feladatai (kivonat, folytatás)
meghatározza a kábítószer- és pszichotróp-egyezmény alá tartozó gyógyszerekkel kapcsolatos szabályokat a kórház- és orvostechnikai termékek előállítása, forgalmazása és alkalmazása föltételeit egyes (!) gyógyszerek kereskedelmi árrését (a PM egyetértésével!)

23 Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal EEKH

24 Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal
Korábban az EüM igazgatósága, ma egyes egészségügyi közigazgatási feladatok ellátására létrehozott szerv (az államigazgatás korszerűsítésének elve: lehetőleg a konkrét engedélyezési feladatok kerüljenek el a Minisztériumoktól…) 295/2004. (X. 28.) Korm. r. alapította

25 Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal
Az Egészségügyi miniszter nevezi ki elnökét és felügyeli tevékenységét A Hivatal feladatai: az orvostechnikai eszközök engedélyezése az egészségügyi szakképesítésű személyek mind alap-, mind működési nyilvántartásának vezetése az egészségügyi szakértők hatósági felügyelete (bizonyítvány kiadása is) a kábítószerek és pszichotróp anyagok gyógyászati célú felhasználásával kapcsolatos engedélyek kiadása, nyilvántartások

26 Gyógyszerész-nyilvántartások
Álljunk meg egy szóra! Gyógyszerész-nyilvántartások Alapnyilvántartás mindenki szerepel benne, akinek magyar (honosított) gyógyszerészi oklevele van Működési nyilvántartás kötelező annak, aki gyógyszerészi diplomához kötött tevékenységet (akar) folytat(ni), feltétele kötelező továbbképzés (kreditpontok)

27 Mit jegyezzünk meg nagyon
Gyógyszerügyeket, gyógyszerészeket, érintő hatósági feladatok az EEKH-ban: Kábítószer-engedélyek kiadása, nyilvántartások (Alap-és működési nyilvántartás)

28 Országos Gyógyszerészeti Intézet OGYI

29 OGYI A(z akkori) Népjóléti Minisztérium közleménye az Országos Gyógyszerészeti Intézet Alapító Okiratának közzétételéről (Népjóléti Közlöny 48, , 1998) Alapítva: 1962! Majd 1982-ben miniszteri rendeletet adtak ki róla, 1988-ban Alapító Okiratot…

30 Mielőtt az OGYI-ra térünk…
Nézzük át a hatósági gyógyszerellenőrzés hazai kialakulásának néhány mérföldkövét Nincs miért szégyenkeznünk Európában!

31 A hatósági gyógyszer-ellenőrzés intézményei kialakításának néhány korai mérföldköve Magyarországon
1871 Ph. Hg. I. 1925 Országos Közegészségügyi Intézet 1927 „Chemiai osztálya” (gyógyszer-ellenőrző laboratórium, elsősorban a gyógyszertári gyógyszerkészítést ellenőrizte) 1933: kötelező (gyári) gyógyszertörzs-könyvezés (a Chemiai osztály részt vesz)

32 (folytatás) 1962 OGYI (az EüM „Műszaki fejlesztési osztály”-ából, ami korábban „Gyógyszerkönyvi laboratórium”) 1968 ide csatolják az OKI „Chemiai osztályát” is (általános hatáskör: gyógyszertörzskönyvezés, -gyártás, -nagyker., gyógyszertárak) 1991 ÁNTSZ megalakulása (a gyógy-szertár-felügyelet leválik az OGYI-ról) Vezetője Prof. Bayer István (mínusz 8,5 hónap)… Dr. Szepezdi Zsuzsanna

33 OGYI Alapító Okirata Alapító és felügyeleti szerv: (EüM) Tevékenysége:
állami feladatként ellátandó alap-tevékenységek (bizonyos) vállalkozási tevékenységek Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv Főigazgatóját - nyilvános pályázat alapján – az egészségügyi miniszter nevezi ki

34 OGYI állami feladatai A hatósági gyógyszerellenőrzés országos szerve
A gyógyszerészet területén a minisztérium szervezési-módszertani, továbbképző és tudományos kutató alapintézménye

35 OGYI: a gyógyszerellenőrzés országos szerve
(szak)hatóság jogszabályban meghatározott esetekben bejelentési, tájékoztató rendszereket alakít(hat) ki felkérésre jogszabály-előkészítés nemzetközi szakmai kapcsolatokat létesíthet (EU, WHO)

36 OGYI: gyógyszerészi módszertani… intézmény
Formulae normales Gyógyszer-utilizáció Módszertani levelek kiadása (az EüM-el egyeztetve) A WHO Gyógyszerinformációs és Gyógyszerminőség-ellenőrzési Együttműködő Központja

37 OGYI: non-profit vállalkozási lehetőség
felkérésre inspekciók (GMP, GLP)  információk gyűjtése, feldolgozása  laboratóriumi vizsgálatok tudományos rendezvények szervezése kiadói tevékenység (pl. Ph. Hg. VIII.)

38 Az OGYI (szak)hatósági tevékenységei...
...ezeket részleteiben az egyes, konkrét gyógyszerügyi tevékenységek bemutatásakor ismerjük meg Felsorolás: humán gyógyszerek forgalomba hozatalának engedélyezése, ideértve értékelés a forg. hoz. eng. kiadása, visszavonása hibás tételek forgalomból való kivonása mellékhatás-figyelés minőségi hibákról döntés, intézkedés

39 Az OGYI (szak)hatósági tevékenységei (folyt.)
Magyarországon nem, de külföldön forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszerek egyedi alkalmazásának elbírálása gyógyszerek jóváhagyott indikációján túli alkalmazásának egyedi engedélyezése gyógyszeradományok (külföldről és külföldre) engedélyezése

40 Az OGYI (szak)hatósági tevékenységei (folyt.)
gyógyszergyártási engedély kiadása a gyógyszergyártók folyamatos GMP-ellenőrzése gyógyszer-nagykereskedelmi engedély kiadása, az engedélyesek GDP-ellenőrzése mindenfajta biztonsági vizsgálatot végző vizsgálóhelyek (labor) GLP-ellenőrzése a humán klinikai („gyógyszer”)-vizsgálatok engedélyezése és GCP-ellenőrzése

41 Az OGYI (szak)hatósági tevékenységei (folyt.)
A szakembereknek szóló gyógyszerismertetés felügyeleti hatósága (szabálysértések) A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság mellett szakhatóság a (laikusoknak szóló) gyógyszer-reklámokkal kapcsolatos felügyeleti eljárásokban a Gyógyszerkönyvnek meg nem felelő gyógyszeranyag alkalmazásának engedélyezése a Gyógyszerkönyv szerkesztése, módosítása a FoNo módosítása, stb.

42 Mit jegyezzünk meg nagyon:
Ha egy, gyógyszerügyekkel kapcsolatos hatósági feladat nem egészségügyi szolgáltatóval (gyógyszertár) gyógyszerészek személyes ügyeivel (nyilvántartás, fegyelmi), kábítószerekkel (pszichotróp anyagokkal) kapcsolatos, akkor valószínűleg az OGYI-ra nevesítették!

43 OGYI-adatok (2010) Létszám: 231, ebből
120 diplomás (főleg gyógyszerész, orvos, vegyész(mérnök), biológus, jogászok…) 3 professzor, 1 MTA-doktor + 28 PhD + 18 egyetemi doktor (dr. univ.) A finanszírozása 100%-ban bevételből (jóvá hagyott költségvetésén felül az Államkincstárnak keres pénzt, főleg igazgatási-szolgáltatási díjak), évi 3 Milliárd Ft fölött…

44 A központi és a területi népegészségügyi szakigazgatás Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) és a Kormányhivatalok népegészségügyi szakigazgatási szervei

45 Mi a népegészségügy? közegészségügy járványügy egészségügyi fejlesztés
az egészségügyi igazgatási tevékenységek irányítása, felügyelete az egészségügyi ellátás felügyelete Mindez állami feladat, az egészségügyért felelő miniszter irányítása alatt az ÁNTSZ és szakmai irányítása mellett helyi népegészségügyi szakigazgatási szervek látják el

46 A népegészségügyi szakigazgatás feladatai
Közegészségügyi-járványügyi felügyelet, ellenőrzés (kivéve a fegyveres testületeket) Általános népegészségügy: adat- és állapotelemzés: minden(ki)től jogosult adatot kérni, az egészség-károsító hatások vizsgálata, a fertőző betegségek bejelentésének kialakítása, a határértékek megalapozása

47 A népegészségügyi szakigazgatás feladatai folytatás
Környezet- és település egészségügy.: légszennyezettségi határértékek, felszíni vizek eü. követelményei, u. ez talajra, a zárt térben a rezgések… Sugáregészségügy.: hasonló normák Kémiai biztonság ipari és háztar-tási kemikáliák engedélyezése, nyilvántartása (rovar- és rágcsálóírtó, fertőtlenítőszerek, fertőtlenítő eszközök = a járványügybe tartoznak!)

48 A népegészségügyi szakigazgatás feladatai folytatás
Munkaegészségügy.: tárgyi feltételek, foglalkozási betegségek Élelmezés- és táplálkozásegészségügy.: az egészségkárosító anyagok határértékei, az élelmiszer okozta egészségügyi károsodások, a táplálkozási helyzet vizsgálat, a különleges táplálkozási igényt kielégítő élelmiszerek engedélyezése

49 A népegészségügyi szakigazgatás feladatai folytatás
Járványügy: helyzetelemzés, annak megállapítása, hogy van-e járvány, a védőoltások elrendelése, szűrővizsgálatok, felügyeli a tbc és nemi úton terjedő betegségek felkutatását, meghatározza a védőoltó készítmények készletét. Fenntart közegészségügyi-járványügyi laboratóriumokat is

50 A népegészségügyi szakigazgatás feladatai folytatás
Egészségügyi fejlesztés és nevelés: szervezi a tanácsadást, az anya- és csecsemővédelmet, a mentálhigiénés és családvédelmi szolgálatot Tömeges egészségügyi károsodások esetén intézkedésekre jogosult

51 A népegészségügyi szakigazgatás igazgatási feladatai
Egészségügyi szolgáltatók engedélyezése gyógyszertár is! Az ügyeleti és készenléti szolgálat elrendelése gyógyszertár is!

52 A népegészségügyi szakigazgatás további gyógyszerellátási igazgatási feladatai
“Kijelöli azokat a gyógyszertárakat és egyéb egészségügyi intézményeket, amelyek a… miniszter által meghatározott gyógyszereket… kötelesek készletükben tartani” “Gyakorolja a külön tv.-ben meg-határozott lakossági gyógyszer-ellátással kapcsolatos feladatokat”

53 A népegészségügyi szakigazgatás jogköre
A fegyveres szervek kivételével minden jogi és természetes személyre Beléphet minden emberi tartózkodásra szolgáló helyiségbe és ott ellenőrizhet Államigazgatási határozatot hoz !

54 A határozatok hiányosság megszüntetésére
addig az intézmény működésének felfüggesztése egészségre ártalmas tárgyak használatának megszüntetése, esetleg megsemmisítése figyelmeztetés, helyszíni bírság, fegyelmi kezdeményezése a munkáltatónál

55 A központi és területi népegészségügyi szakigazgatás felépítése
323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet az ÁNTSZről, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről 2010. évi CXXVI. törvény a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról

56 A népegészségügyi szakigazgatás szervezete
Országos: az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal az általa irányított országos intézetek Területi: a Megyei/Fővárosi Kormányhivatalok részeként: népegészségügyi szakigazgatási szervek

57 Fővárosi/megyei Kormányhivatal
A Kormány általános hatáskörű államigazgatási szervei vezeti: kormánymegbízott, részei: törzshivatal ágazati szakigazgatási szervek ezek egy költségvetési szervet alkotnak

58 ÁNTSZ Hatásköre országos Vezetője az országos tisztifőorvos
javaslata alapján a miniszter nevezi ki: helyettes országos tisztifőorvosok az OTH igazgatója és gazdasági vezetője országos tisztifőgyógyszerész

59 Országos tisztifőorvos
ÁNTSZ Országos tisztifőorvos Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH) Helyettes országos tisztifőorvos Országos tisztifőgyógyszerész országos intézetek

60 Az ÁNTSZ Központi szervei
Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal OTH (önálló gazdálkodó, teljes jogkör) Országos intézmények (részben önállóan gazdálkodó, az OTH irányítása alatt, főigazgatók vezetik)

61 OTH az országos tisztifőorvos a legfőbb vezetője, de van igazgatója is
jogi személyiségel nem rendelkező, de önálló feladattal ellátott része: az Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdő Főigazgatóság (OGYFI)

62 Az ÁNTSZ országos intézetei
Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH), alárendeltségében: Országos Környezetegészségügyi Intézet (OKI) Országos Epidemiológiai Központ (OEK) Országos Egészségfejlesztési Intézet (OEFI) Országos Élelmiszer és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI) Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ (OSZMK) Országos Alapellátási Intézet (OALI) Országos „Fréderick Joliot Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet (OSSKI) Országos Kémiai Biztonsági Intézet (OKBI) Országos Gyermekegészségügyi Intézet (OGYEI)

63 Országos intézmények Az ÁNTSZ szakmai-módszertani, nyilvántartási, felügyeleti, szakértői feladatokat ellátó szervei külön jogszabály egyéb feladatokat is ruházhat rá (lásd később)

64 OSZMK 15/2005. (V. 2.) EüM r. az egészségügyi szolgáltatók szakmai felügyeletéről Országos, megyei és városi szakfelügyelők (területük szakértői, pályázat alapján, az OSZMK nyilvántartásában) De gyógyszertárak: a szakigazgatási szervek tiszti(fő)gyógyszerészei egyben a szakfelügyelők is!

65 A területi népegészségügyi szakigazgatási szervek
Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízott Megyei tisztifőorvos Helyettese tisztiorvosok Megyei tisztifő-gyógyszerész tisztigyógyszerészek Törzshivatal Szakigazgatási szervek Kistérségi Intézetek Kistérségi tisztifőorvos stb. népegészségügyi

66 Fővárosi/Megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv
Vezetője: fővárosi/megyei tisztifőorvos beosztottja a megyei/fővárosi tisztifőgyógyszerész illetékessége: a megye (Főváros: Budapest és Pest megye) önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egységei a kistérségi/fővárosi kerületi intézetek. Vezetőjük a kistérségi tisztifőorvos

67 Hatáskörök Ha Korm. r. eltérően nem rendelkezik, az „egészségügyi államigazgatási szerv” = a kistérségi népegészségügyi intézet Kivételek: nem ez, hanem a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv pl.: amit korábban a regionális ÁNTSZ-re nevesítettek – gyógyszertárak működési eng. az OTH: pl. gyógyszerügyben: amit korábban is ide nevesítettek (plusz gyógyszertár létesítési eng.! Lásd ott!)

68 Az országos és a területi szervek kapcsolata
az országos tisztifőorvos szakmailag irányítja a szakigazgatási szerveket az OTH ellátja minden egészségügyi szolgáltató szakfelügyeletét (a területi szakigazgatási szervek közreműködnek)

69 megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv
Másodfokú eljárások Első fokú hatóság Másodfokú hatóság kistérségi népegészségügyi int. megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv országos tisztifőorvos ÁNTSZ országos int.

70 Mit jegyezzünk meg nagyon
A népegészségügyi hatósági feladat az egészségügyi szolgáltatók engedélyezése és felügyelete Tiszti(fő)gyógyszerész van az ÁNTSZ OTH-ban és a megyei szakigazgatási szerveknél is (nincs a Kistérségi Intézetekben!) Tehát a gyógyszertárakra vonatkozó hatósági feladatok megoszlanak majd az OTH (országos tisztifőgyógyszerész) és a megyei szakigazgatási szervek (megyei tisztifőgyógyszerész) között!

71 Országos Egészségbiztosítási Pénztár Regionális Egészségbiztosítási Pénztárak

72 OEP, REP-ek Az OEP dönt a gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásáról és ennek mértékéről, esetleg egyéni méltányosság alapján nagyobb támogatásról A REP szerződést köt orvossal és gyógyszertárral az ártámogatott gyógyszerrendelésre és –kiadásra, ezeket ellenőrzi is Szerepük van a közgyógyellátásban is Részletek: később!

73 A gyógyszerészet szakmai szervezetei
Magyar Gyógyszerészi Kamara MGYK köztestület (Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság MGYT) „a gyógyszerésztudományok népszerűsítése” (Magángyógyszerészek Országos Szövetsége MOSZ) személyi jogosok érdekei (Magyar Gyógyszerész Egyesület MGYE) (Gyógyszertár-tulajdonos Gyógyszerészek Egyesülete) nincs kifejezett szakigazgatási szerepük, de véleményüket ált. kikérik

74 Magyar Gyógyszerészi Kamara MGYK

75 MGYK törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról
Preambulum: „az Országgyűlés… elismeri az egyes egészségügyi szakmák jogát a szakmai önkormányzathoz”

76 Az egészségügyben működő Kamarák
Magyar Orvosi Kamara MOK Magyar Gyógyszerészi Kamara MGYK Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

77 Szakmai önkormányzat:
a szakmák gyakorlói közvetlenül vagy választott testületeik útján – a törvények keretein belül – önállóan intézik szakmai ügyeiket képviselik szakmájuk érdekeit A diplomához kötött tevékenység gyakorlója (gyógyszerész) köteles e testülethez tartozni !

78 Kötelező tagság egészségügyi tevékenységet csak kamarai tag láthat el, kivéve akinek joga van ideiglenesen működési nyilvántartásba vétel nélkül egészségügyi tevékenységet végezni* köz- vagy kormánytisztviselő, ha nem kizárólag egészségügyi képesítéshez kötött munkakörben dolgozik (ekkor önkéntesen tag lehet) feladata olyan jogszabály vagy döntés érdemi előkészítése, amire kamarai véleményezési jog vonatkozik (ekkor a tagság összeférhetetlen) *az OTH ideiglenesen engedélyezheti (pl. háziorvos-hiány)

79 MGYK: köztestület! Csak ez a szervezet köztestület! (MGYT, MOSZ stb. nem!) = “A gyógyszerészi hivatás gyakorlásával kapcsolatos kérdésekben a gyógyszerészek önkormányzattal rendelkező szakmai, érdekképviseleti köztestülete”

80 MGYK feladatai Megalkothatja alapszabályát, etikai szabályait ezek nem lehetnek ellentétesek jogszabályokkal… de ezek alapján el is járhat Tagjaival szemben etikai eljárásokat folytathat le az Etikai kódexe alapján Képviselheti, védheti tagjai érdekeit a hivatásuk gyakorlásával kapcsolatos kérdésekben

81 Magyar Gyógyszerészi Kamara
véleményezi (szak/tovább)képzés keretszámait, követelményszintjeit, a szakképesítések hiányszakmának minősítését oklevél-honosítás feltételeit közzéteszi az elfogadott szakmai továbbképzések jegyzékét (pontszám, szervező), minősíti a továbbképzéseket

82 MGYK véleményezés (személyi)
állami, egészségbiztosítási, helyi önkormányzati szervek, valamint egyetemi vezetők kinevezése/leváltása gyógyszerészi diplomához kötött tevékenység végzésével járó vezetők megbízása/felmentése gyógyszerésznek költségvetési szerv intézményi gyógyszertárában való foglalkoztatása/megszüntetése

83 MGYK véleményezés (elvi)
gyógyszerellátást és –forgalmazást érintő javaslatok gyógyszerészi diplomához kötött munkakörökhöz szükséges hatósági engedélyek kiadása

84 A szakmai kamara hatásköre (eldöntendő:)
„A” alternatíva: véleményezi a közvetlen gyógyszerellátást végzők és az egészségbiztosítási szerv közötti szerződések általános szerződési feltételei határidőn belül (ha nem veszik figyelembe: részletes tájékoztatás az okról) „B” alternatíva: ugyanebben egyetértési joga van

85 Országos elnökség feladata: a véleményezések
segíti: országos ügyviteli szerv/ügyvivő (vezetője: az országos elnökséggel munkaviszonyban álló hivatalvezető: közigazgatási szakvizsga)

86 Országos ügyviteli vezető
Munkáltatója az országos elnökség összehangolja az országos feladatokat a kamarai apparátus felett ő gyakorolja a munkáltatói jogokat

87 Etikai vétség etikai vétség: a Kamara etikai kódexe szabályainak
alapszabályban vagy más szabályban foglaltak a választott tisztségviselő kötelezettségeinek megsértése

88 Etikai eljárások Első fok: Másod fok: országos EB
a területi kamarai szervezet EB munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati vagy kormánytisztviselői jogviszonyban álló tag: a gyanúról a kamarai területi szervezet a munkáltatót értesíti. A munkáltató folytat fegyelmi eljárást s erről a kamarát értesíti (ezt akkor is, ha nem a kamara kezdeményezett) Másod fok: országos EB Bírósági felülvizsgálat lehetséges ez után

89 Etikai büntetések figyelmeztetés (elévülés: 1 év)
megrovás (elévülés: 2 év) a minimálbér 10x-ig terjedő pénzbírság (elévülés: 2 év) a tagsági viszony felfüggesztése 1-6 hónapra (elévülés: 2 év) kizárás (ez is 2 év alatt évül el, utána írásban kell a felvételt újra kérni)

90 Kizárás Kirívóan súlyos fegyelmi vétség
bíróság jogerősen legalább 1 évre elítélte bíróság jogerősen eltiltotta a gyógyszerészi foglalkozás gyakorlásától

91 Átmeneti szabályok jelenleg, a dátumok módosulhatnak
A kamarai tv. hatályba lépésétől számított 60 napon belül kérni kell a felvételt 2011. március-június: új országos küldöttközgyűlés, itt új alapszabály új etikai kódex július 31. (30 nap múlva lép hatályba) MET márc. 1. után új első fokú eljárást nem indíthat szept. 30. a teljes kamarai szervezet kialakítása

92 MGYK, szervezete Országos Területi (MGYK: megyei és fővárosi)
ezek jogi személyek! a tagok (szak)csoportokat alkothatnak

93 MGYK országos szervei Küldöttközgyűlés (4 évre) elfogadja az alapszabályt (2/3!), az etikai-fegyelmi szabályzatot, megválasztja az Országos Elnökséget (elnök, alelnökök, főtitkár, titkárok) és a bizottságok elnökeit, elfogadja azok beszámolóját és a költségvetést Bizottságok felügyelő biz. etikai biz. (eljár) etikai kollégium (kidolgozza a szabályokat) más, az alapszabály szerint

94 Az Elnökség hatásköre A tagfelvételi ügyekben a fellebbezések elbírálása A véleményezések gyakorlása (hacsak az alapszabály másképp nem rendelkezik) Amit az alapszabály ide utal

95 MGYK területi szervei Küldöttközgyűlés (évi min. 1x, 4 évre)
Területi Elnökség (megyei) elnök, alelnök, tag, Etikiai és Fegyelmi Bizottságok elnöke (ugyanarra max. 2x egymás után) Területi Etikai és Fegyelmi Bizottság Egyéb Bizottság(ok)

96 MGYK szervei, ált. szabályok
Kamarai tisztséget nem láthat el, akinek ügydöntő szerepe van a gyógyszerészet szakmai irányításában vagy finanszírozásában tisztsége van érdekvédelmi szervezetben vagy politikai pártban Ugyanazon kamarai szervben nem vehetnek részt rokonok vagy munkáltatói alá-főlérendeltségben lévők

97 Küldöttközgyűlési szabályok
Határozatképes, ha jelen van a taglétszám 50%-a + 1 fő Határozat elfogadása (személy megválasztása): a jelenlévő küldöttek szavazatának 50%-a + 1 fő

98 MGYK: ki lehet tag hazai (honosított) gyógyszerészi diploma
szerepel az Országos (alap) Nyilvántartásban megfizeti a tagsági díjat gyógyszerészi oklevélhez kötött tevékenységet folytat, vagy kíván a jövőben folytatni (gumikövetelmény!) nem zárták ki nem áll gondnokság alatt (cselekvőképtelen)

99 Az MGYK törvényességi felügyelete
Állami felügyelet a MGYK fölött: egészségügyért felelős miniszter (az alapszabály, egyéb szabályok, határozatok törvényesek-e) Felhívás kiigazításra határidővel Ha a Kamara nem végzi el: a miniszter közigazgatási bírósághoz fordul (az még felügyelőbiztost is kirendelhet)

100 A MGYK fenntartása Tagdíjak (alapszabály)
ha törvény közfeladatot ad: ehhez a kp-i költségvetésből alapítványi és más támogatások szolgáltatási bevételek pályázat útján elnyert összegek

101 Más szervek…

102 Megemlíthető még 1 Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrizheti
gyógyszertárban a nem-gyógyszereket a gyógyszertárak officinájában a kitett reklámanyagokat, Gazdasági Versenyhivatal minden szabályozást (így a Kamara etikai kódexét is!) ellenőrizhet, hogy nem korlátozza-e a versenyt + hatásköre a reklámfelügyelet terén (lásd később) Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete PSZÁF szerepe van a gyógyszerreklám-felügyeletben

103 Megemlíthető még 2 Egészségügyi Tudományos Tanács (ETT) - a miniszter javaslattevő szerve, de bizonyos saját hatásköröket is adnak jogszabályok (lásd később: klinikai vizsgálatok) Gyógyszerészi Szakmai Kollégiumok (véleményező testületek, plusz módszertani leveleket adhatnak ki) - Gyógyszerellátási - Kórházi-Klinikai gyógyszerészi - Ipari gyógyszerészi

104 Jogszabályok kiadása előtt „illik” velük konzultálni
Ipari szervezetek Jogszabályok kiadása előtt „illik” velük konzultálni Magyarországi Gyógyszergyártók és –nagykereskedők szövetsége MAGYOSZ Innovatív Gyógyszergyártók Szövetsége AIPM


Letölteni ppt "Az egészségügyért felelős MINISZTÉRIUM"

Hasonló előadás


Google Hirdetések