Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szövegszerkesztés Összefoglalás. 2 Microsoft Word A Microsoft Office része Indítása: –Start menü/Programok-ból vagy Start menü/Programok/Microsoft Office-ból.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szövegszerkesztés Összefoglalás. 2 Microsoft Word A Microsoft Office része Indítása: –Start menü/Programok-ból vagy Start menü/Programok/Microsoft Office-ból."— Előadás másolata:

1 Szövegszerkesztés Összefoglalás

2 2 Microsoft Word A Microsoft Office része Indítása: –Start menü/Programok-ból vagy Start menü/Programok/Microsoft Office-ból –Az Asztalról, ha a parancsikonja ott található

3 3 1. Gépelési tudnivalók Beszúró üzemmód: a leütött betű a kurzor helyére íródik, a már beírt szöveg jobbra tolódik. Átíró üzemmód: a kurzor mögötti karaktereket átírjuk. (INSERT billentyű lenyomásával válthatunk a két üzemmód között) Törlés: BACKSPACE: visszafelé törli a karaktereket. DELETE: a kurzortól jobbra található karaktereket törli.

4 4 2. Szerkesztő műveletek Kivágás: a kijelölt szövegrész a vágólapra kerül, és az eredeti helyén törlődik. (CTRL-X) Másolás: a kijelölt szövegrész a vágólapra kerül, és az eredeti helyén is megmarad. (CTRL-V) Beillesztés: a vágólap tartalma a kurzor pozíciójához kerül (CTRL-C)

5 5 3. Nem nyomtatható karakterek: Új bekezdés:¶ (ENTER) Sortörés: (SHIFT+ENTER) Szóköz:  (SPACE) Nem törhető szóköz: (SHIFT+CTRL+szóköz) Tabulátor: (Tab billentyű)) Akkor látszanak a képernyőn, ha az eszköztáron bekapcsoljuk a „mindent mutat” (¶) eszközt

6 6 4. Formázás A dokumentum külalakjának kialakítása szövegegységenként történik. A hierarchia egyes elemei: karakter bekezdés szakasz dokumentum

7 7 I.Karakter Formázása előtt ki kell jelölni! Formázni lehet menüből: Formátum/Betűtípus… Vagy az eszköztárról (csak néhány karakterjellemző állítható be) Beállítható: Betűtípus (Times New Roman, Verdana stb.) Betűstílus (normál, dőlt, félkövér) MéretBetűszínAláhúzásKülönlegességek Betűköz (normál, sürített, ritkított) Elhelyezés (normál, emelt, sül) Effektusok a szövegben

8 8 II.Bekezdés A bekezdés a szöveg azon része, mely két bekezdésjel között van. Ha ENTER-t nyomunk, új bekezdés jön létre (¶). A SHIFT+ENTER új sor kezdése bekezdésen belül (sortörés)( ). A formázás arra a bekezdésre érvényes, amelyben a kurzor van.

9 9 Bekezdés formázása Formázás előtt bele kell lépni a kurzorral Több bekezdés egyidejű formázása esetén jelöljük ki azokat! (elég ha minden bekezdésből 1-1 karakter van kijelölve) Formázni lehet menüből: Formátum/Bekezdés Vagy az eszköztárról Beállítható: Igazítások (jobbra, balra, középre vagy sorkizárt) Behúzások (jobb, bal, első sor, függő) Térköz (előtte, utána, sorköz) Szövegbeosztás (fattyú- és árvasorok stb.)

10 10 IV.Tabulátorok Segítségével a kurzort meghatározott távolságra tudjuk a soron belül előreléptetni Elhelyezhetőek a menüből: Formátum/Tabulátorok… Vagy a vonalzón: típusát a vonalzó előtti jelölésen kattintgatva választjuk ki, a beállítás után a vonalzó megfelelő pontjára kattintva helyezzük el Kitöltés: a keletkezett üres szakaszt kitöltő karakterrel tölthetjük fel, amely lehet folytonos, pontozott, vagy szaggatott vonal Törlése: a jelet lehúzzuk a vonalzóról (vagy menüből)

11 11 Tabulátor-típusok

12 12 V. Szegély és mintázat A dokumentum egy részletét bekeretezhetjük, vagy valamelyik oldalára vonalat húzhatunk Menüből: Formátum/Szegély és mintázat

13 13 VI.Felsorolás és számozás A bekezdéseket felsorolás jelekkel vagy sorszámokkal lehet ellátni: –Menüből: Formátum/Felsorolás és számozás –Vagy a formázás eszköztár megfelelő ikonjaival

14 14 VII.Töréspontok Beszúrás/Töréspont… 1)Oldaltörés: ezt követően a szöveg új oldalon folytatódik 2)Hasábtörés: ezt követően a szöveg a következő hasábban folytatódik 3)Szakasztörés: a dokumentum lényegesen eltérő megjelenésű részeit szakaszokra bonthatjuk a dokumentum lényegesen eltérő megjelenésű részeit szakaszokra bonthatjuk Az újabb szakasz kezdődhet új, páros vagy páratlan oldalon, folytatódhat folyamatosan ugyanazon az oldalon

15 15 VIII.Hasábok kialakítása A szövegeket egy oldalon belül egy vagy több oszlopba (hasábba) lehet rendezni (pl. újságoknál vagy hosszabb felsorolásoknál) Hasábokra tördelés módja: –Szakasz-töréspont beszúrása a hasábokra tördelendő szövegrész elejére és végére (Beszúrás/Töréspont/Szakasztörés-Folyamatosan) –Majd következik a szövegrész kijelölése, a menüből kiválasztani a Formátum/Hasábok menüpontot, itt lehet beállítani a hasábok számát, szélességét, köztük levő térközt –Használhatjuk a Szokásos eszköztár „Oszlopok” ikonját is

16 16 IX.Táblázat beillesztése Táblázat létrehozható: –A menüből: Táblázat/Beszúrás/Táblázat –A menüből: Táblázat/Táblázat rajzolása vagy –Az eszköztáron a „Táblázat beszúrása” ikonra kattintva Mozgás a cellák között –Egérrel, kurzorvezérlő billentyűkkel, Tabbal, Shift+Tabbal Cellák egyesítése és felosztása Rendezés a táblázatban Folytonos szöveg átalakítása táblázattá: Táblázat/szöveg táblázattá A táblázat keretezése, cellák színezése: Formátum/Szegély és mintázat…

17 17 X.Képek, ábrák bevitele a dokumentumba Képek beillesztése: Beszúrás/Kép menü Képek méretezése: kijelölni (rákattintani), körülötte méretváltoztató fogantyúk jelennek meg, amelyek a bal egérgomb lenyomásával vonszolhatók Képek elhelyezése:Képek elhelyezése: Beszúráskor a kurzor pozíciójában jelenik megBeszúráskor a kurzor pozíciójában jelenik meg Kép tulajdonságainak beállítása: Formátum/Kép… menübenKép tulajdonságainak beállítása: Formátum/Kép… menüben

18 18 XI.Rajzolás, WordArt Rajzokat, ábrákat készíthetünk a Rajzolás eszköztár segítségével Az ábra alakzatait csoportba foglalhatjuk, ez a rögzítés a Csoportbontás paranccsal feloldható A kijelölt alakzatokat a Delete billentyű megnyomásával tudjuk törölni WordArt beillesztése: Beszúrás/Kép/WordArt vagy a „WordArt beszúrása” ikon segítségével

19 19 XII.Iniciálé használata Kijelöljük az iniciálénak szánt karaktert Kérjük a Formátum/Iniciálé… menüt Itt állítható: legyen-e süllyesztve, mely sorokban, távolsága a szövegtől, betűtípusa

20 20 XIII.Az oldal szerkezete

21 21 XIV.Élőfej, élőláb, oldalszámozás Az élőfej és az élőláb a felső, illetve az alsó margó területén megjelenő szöveg, amely lehet az összes, vagy csak a páros, vagy csak a páratlan oldalon. A Nézet/Élőfej és élőláb paranccsal indítjuk el az élőfej és élőláb szerkesztését Az oldalszám elhelyezhető: Az oldalszám elhelyezhető: –Az élőfej és élőláb szerkesztésekor vagy –Beszúrás/Oldalszámok… paranccsal

22 22 XV.Keresés, csere Szerkesztés/Keresés, a Keresett szöveg mezőben adjuk meg a karaktersort, amelyet keresünk; a Következő gombra kattintva haladhatunk végig egyesével a karaktersor előfordulásain Az Egyebek gomb bővített keresési feltételeket taratlmazó párbeszédablakot nyit A Csere parancs hasonlóan működik, csak a Mire cseréli beviteli mezővel bővül A Minden gombbal a keresett karaktersor összes előfordulását lecseréli a program Az Egyebek gomb használatával speciális karaktereket is választhatunk cserére (pl. bekezdésjel, tabulátorjel)

23 23 XVI.Nyelvi ellenőrzés 1. A helyesírás-ellenőrzés: –meg kell adni a használt nyelvet –Gépelés során minden leírt szó után a szóköz leütésekor ellenőrzi, hogy a megfelelő szótárakban megtalálható-e a szó, ha nem, akkor hibásnak jelöli (piros hullámos vonallal aláhúzza) 2. A nyelvhelyesség ellenőrzés:a nyelvtani és stílusbeli hibákat jelzi 3. Elválasztás: kézi vagy automatikus 4. Szinonimák: Eszközök/Nyelv/Szinonimaszótár

24 24 XVII.Stílusok használata A dokumentum különböző részeinek (karaktereknek, bekezdéseknek, ábráknak és táblázatoknak) a formázási gyűjteménye a stílusok. A stílusok típusai: –A karakterstílus –A bekezdésstílus –A táblázatstílus –A listastílus

25 25 Előredefiniált- és saját stílusok Előredefiniált stílusok: Címsor 1, Címsor 2, Címsor 3 stb. Saját stílusok –Létrehozása: Formátum/Stílusok és formázás/Új stílus; meg kell adni az alapstílust, és csak az ettől eltérő jellemzőket állítjuk át vagy Stílusjegyek alapján: egy már megformázott szöveg stílusjegyeit új stílusba menthetjük –Másolása –módosítása

26 26 XVIII.Tartalomjegyzék készítése A tartalomjegyzék címek hierarchiájának és a hozzájuk tartozó oldalszámoknak a gyűjteménye A Címsor stílusok használatával hozhatunk létre tartalomjegyzéket A dokumentum elejére vagy végére készíthetjük (a kurzor a megfelelő helyre kell vinni a beszúrása előtt) Beszúrás/Mező/Tárgymutató vagy tartalomjegyzék


Letölteni ppt "Szövegszerkesztés Összefoglalás. 2 Microsoft Word A Microsoft Office része Indítása: –Start menü/Programok-ból vagy Start menü/Programok/Microsoft Office-ból."

Hasonló előadás


Google Hirdetések