Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szövegszerkesztés Összefoglalás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szövegszerkesztés Összefoglalás."— Előadás másolata:

1 Szövegszerkesztés Összefoglalás

2 Microsoft Word A Microsoft Office része Indítása:
Start menü/Programok-ból vagy Start menü/Programok/Microsoft Office-ból Az Asztalról, ha a parancsikonja ott található

3 1. Gépelési tudnivalók Beszúró üzemmód: a leütött betű a kurzor helyére íródik, a már beírt szöveg jobbra tolódik. Átíró üzemmód: a kurzor mögötti karaktereket átírjuk. (INSERT billentyű lenyomásával válthatunk a két üzemmód között) Törlés: BACKSPACE: visszafelé törli a karaktereket. DELETE: a kurzortól jobbra található karaktereket törli.

4 2. Szerkesztő műveletek Kivágás: a kijelölt szövegrész a vágólapra kerül, és az eredeti helyén törlődik. (CTRL-X) Másolás: a kijelölt szövegrész a vágólapra kerül, és az eredeti helyén is megmarad. (CTRL-V) Beillesztés: a vágólap tartalma a kurzor pozíciójához kerül (CTRL-C)

5 3. Nem nyomtatható karakterek:
Új bekezdés:¶ (ENTER) Sortörés: (SHIFT+ENTER) Szóköz: (SPACE) Nem törhető szóköz: (SHIFT+CTRL+szóköz) Tabulátor: (Tab billentyű)) Akkor látszanak a képernyőn, ha az eszköztáron bekapcsoljuk a „mindent mutat” (¶) eszközt

6 4. Formázás A dokumentum külalakjának kialakítása szövegegységenként történik. A hierarchia egyes elemei: karakter bekezdés szakasz dokumentum

7 Karakter Beállítható: Betűtípus (Times New Roman, Verdana stb.)
Betűstílus (normál, dőlt, félkövér) Méret Betűszín Aláhúzás Különlegességek Betűköz (normál, sürített, ritkított) Elhelyezés (normál, emelt, sül) Effektusok a szövegben Formázása előtt ki kell jelölni! Formázni lehet menüből: Formátum/Betűtípus… Vagy az eszköztárról (csak néhány karakterjellemző állítható be)

8 Bekezdés A bekezdés a szöveg azon része, mely két bekezdésjel között van. Ha ENTER-t nyomunk, új bekezdés jön létre (¶). A SHIFT+ENTER új sor kezdése bekezdésen belül (sortörés)( ). A formázás arra a bekezdésre érvényes, amelyben a kurzor van.

9 Bekezdés formázása Formázás előtt bele kell lépni a kurzorral
Több bekezdés egyidejű formázása esetén jelöljük ki azokat! (elég ha minden bekezdésből 1-1 karakter van kijelölve) Formázni lehet menüből: Formátum/Bekezdés Vagy az eszköztárról Beállítható: Igazítások (jobbra, balra, középre vagy sorkizárt) Behúzások (jobb, bal, első sor, függő) Térköz (előtte, utána, sorköz) Szövegbeosztás (fattyú- és árvasorok stb.)

10 Tabulátorok Segítségével a kurzort meghatározott távolságra tudjuk a soron belül előreléptetni Elhelyezhetőek a menüből: Formátum/Tabulátorok… Vagy a vonalzón: típusát a vonalzó előtti jelölésen kattintgatva választjuk ki, a beállítás után a vonalzó megfelelő pontjára kattintva helyezzük el Kitöltés: a keletkezett üres szakaszt kitöltő karakterrel tölthetjük fel, amely lehet folytonos, pontozott, vagy szaggatott vonal Törlése: a jelet lehúzzuk a vonalzóról (vagy menüből)

11 Tabulátor-típusok

12 Szegély és mintázat A dokumentum egy részletét bekeretezhetjük, vagy valamelyik oldalára vonalat húzhatunk Menüből: Formátum/Szegély és mintázat

13 Felsorolás és számozás
A bekezdéseket felsorolás jelekkel vagy sorszámokkal lehet ellátni: Menüből: Formátum/Felsorolás és számozás Vagy a formázás eszköztár megfelelő ikonjaival

14 Töréspontok Beszúrás/Töréspont…
Oldaltörés: ezt követően a szöveg új oldalon folytatódik Hasábtörés: ezt követően a szöveg a következő hasábban folytatódik Szakasztörés: a dokumentum lényegesen eltérő megjelenésű részeit szakaszokra bonthatjuk Az újabb szakasz kezdődhet új, páros vagy páratlan oldalon, folytatódhat folyamatosan ugyanazon az oldalon

15 Hasábok kialakítása A szövegeket egy oldalon belül egy vagy több oszlopba (hasábba) lehet rendezni (pl. újságoknál vagy hosszabb felsorolásoknál) Hasábokra tördelés módja: Szakasz-töréspont beszúrása a hasábokra tördelendő szövegrész elejére és végére (Beszúrás/Töréspont/Szakasztörés-Folyamatosan) Majd következik a szövegrész kijelölése, a menüből kiválasztani a Formátum/Hasábok menüpontot, itt lehet beállítani a hasábok számát, szélességét, köztük levő térközt Használhatjuk a Szokásos eszköztár „Oszlopok” ikonját is

16 Táblázat beillesztése
Táblázat létrehozható: A menüből: Táblázat/Beszúrás/Táblázat A menüből: Táblázat/Táblázat rajzolása vagy Az eszköztáron a „Táblázat beszúrása” ikonra kattintva Mozgás a cellák között Egérrel, kurzorvezérlő billentyűkkel, Tabbal, Shift+Tabbal Cellák egyesítése és felosztása Rendezés a táblázatban Folytonos szöveg átalakítása táblázattá: Táblázat/szöveg táblázattá A táblázat keretezése, cellák színezése: Formátum/Szegély és mintázat…

17 Képek, ábrák bevitele a dokumentumba
Képek beillesztése: Beszúrás/Kép menü Képek méretezése: kijelölni (rákattintani), körülötte méretváltoztató fogantyúk jelennek meg, amelyek a bal egérgomb lenyomásával vonszolhatók Képek elhelyezése: Beszúráskor a kurzor pozíciójában jelenik meg Kép tulajdonságainak beállítása: Formátum/Kép… menüben

18 Rajzolás, WordArt Rajzokat, ábrákat készíthetünk a Rajzolás eszköztár segítségével Az ábra alakzatait csoportba foglalhatjuk, ez a rögzítés a Csoportbontás paranccsal feloldható A kijelölt alakzatokat a Delete billentyű megnyomásával tudjuk törölni WordArt beillesztése: Beszúrás/Kép/WordArt vagy a „WordArt beszúrása” ikon segítségével

19 Iniciálé használata Kijelöljük az iniciálénak szánt karaktert
Kérjük a Formátum/Iniciálé… menüt Itt állítható: legyen-e süllyesztve, mely sorokban, távolsága a szövegtől, betűtípusa

20 Az oldal szerkezete

21 Élőfej, élőláb, oldalszámozás
Az élőfej és az élőláb a felső, illetve az alsó margó területén megjelenő szöveg, amely lehet az összes, vagy csak a páros, vagy csak a páratlan oldalon. A Nézet/Élőfej és élőláb paranccsal indítjuk el az élőfej és élőláb szerkesztését Az oldalszám elhelyezhető: Az élőfej és élőláb szerkesztésekor vagy Beszúrás/Oldalszámok… paranccsal

22 Keresés, csere Szerkesztés/Keresés, a Keresett szöveg mezőben adjuk meg a karaktersort, amelyet keresünk; a Következő gombra kattintva haladhatunk végig egyesével a karaktersor előfordulásain Az Egyebek gomb bővített keresési feltételeket taratlmazó párbeszédablakot nyit A Csere parancs hasonlóan működik, csak a Mire cseréli beviteli mezővel bővül A Minden gombbal a keresett karaktersor összes előfordulását lecseréli a program Az Egyebek gomb használatával speciális karaktereket is választhatunk cserére (pl. bekezdésjel, tabulátorjel)

23 Nyelvi ellenőrzés A helyesírás-ellenőrzés:
meg kell adni a használt nyelvet Gépelés során minden leírt szó után a szóköz leütésekor ellenőrzi, hogy a megfelelő szótárakban megtalálható-e a szó, ha nem, akkor hibásnak jelöli (piros hullámos vonallal aláhúzza) A nyelvhelyesség ellenőrzés:a nyelvtani és stílusbeli hibákat jelzi Elválasztás: kézi vagy automatikus Szinonimák: Eszközök/Nyelv/Szinonimaszótár

24 Stílusok használata A dokumentum különböző részeinek (karaktereknek, bekezdéseknek, ábráknak és táblázatoknak) a formázási gyűjteménye a stílusok. A stílusok típusai: A karakterstílus A bekezdésstílus A táblázatstílus A listastílus

25 Előredefiniált- és saját stílusok
Előredefiniált stílusok: Címsor 1, Címsor 2, Címsor 3 stb. Saját stílusok Létrehozása: Formátum/Stílusok és formázás/Új stílus; meg kell adni az alapstílust, és csak az ettől eltérő jellemzőket állítjuk át vagy Stílusjegyek alapján: egy már megformázott szöveg stílusjegyeit új stílusba menthetjük Másolása módosítása

26 Tartalomjegyzék készítése
A tartalomjegyzék címek hierarchiájának és a hozzájuk tartozó oldalszámoknak a gyűjteménye A Címsor stílusok használatával hozhatunk létre tartalomjegyzéket A dokumentum elejére vagy végére készíthetjük (a kurzor a megfelelő helyre kell vinni a beszúrása előtt) Beszúrás/Mező/Tárgymutató vagy tartalomjegyzék


Letölteni ppt "Szövegszerkesztés Összefoglalás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések