Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Élelmiszerjog, általános összefoglaló Vámosné Falusi Zsuzsa Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Élelmiszerjog, általános összefoglaló Vámosné Falusi Zsuzsa Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet."— Előadás másolata:

1 Élelmiszerjog, általános összefoglaló Vámosné Falusi Zsuzsa Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet

2 JAVASOLT SZAKIRODALOM - TANANYAG Ernyei György – Bánáti Diána – Sipos László: „Élelmiszer-biztonsági menedzsment” című könyv tartalmazza a tantárgy anyagának egy részét. Beszerezhető: 2006. dec. 8. után, G épület I. emeleti könyvesboltban Hajdu Istvánné – Bánáti Diána: „Élelmiszerjog” című jegyzet Beszerezhető: egyetemi jegyzetellátóban

3 Az EU Élelmiszerszabályozásáról Tájékoztató az EU élelmiszerszabályozásáról Az EU intézményrendszere Európai Bizottság Miniszteri Tanács Európai Parlament Európai Bíróság Európai Számvevőszék Európai Beruházási Bank Gazdasági és Szociális Bizottság Törvényhozás az Európai Unióban A törvényhozás folyamata

4 Az EU Élelmiszerszabályozásáról EUR-Lex adatbázis (http://eur-lex.europa.eu)http://eur-lex.europa.eu Betűjelzések : A  egyezmény B  állami költségvetés D  határozat L–irányelv H  ajánlás K  ECSC ajánlás R  rendelet S  ECSC általános döntés X  egyéb előírások Y  az Official Journal "C" sorozatban publikált egyéb előírások

5 JOGHARMONIZÁCIÓ MAGYARORSZÁGON

6 AZ ÉLELMISZERSZABÁLYOZÁS HIERARCHIÁJA MAGYARORSZÁGON EU élelmiszerszabályozás EU Tanács EU Bizottság EU Parlament Új magyar Élelmiszertörvény az EU törvénykezéssel harmonizálva (2003. évi LXXXII. tv az élelmiszerekről) A Magyar Országgyűlés Rendeletek Az EU direktívák és más szabályok adaptálása MINISZTÉRIUMOK MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus) I  III. kötet Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) Nem kötelező általános irányelvek, ajánlások és szabványok (Codex Alimentarius Hungaricus) Az érdekképviseletek és a vállalatok által kidolgozott termékspecifikus irányelvek, ajánlások és más szakmai anyagok (pl. GMP, GHP, GLP, GAP stb.), az önellenőrzés elemei I. Előírások II. Irányelvek III. Módszerek Átfogó európai megközelítés Az élelmiszerszabályozás általános alapelvei

7 A magyar élelmiszerjoggal kapcsolatos érvényes előírások tematikus jegyzéke (2006.10. 16.) ÉLELMISZERGAZDASÁG AGRÁRGAZDASÁG ÉLELMISZER-HIGIÉNIA ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY, ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍMÉNYEK GÉNTECHNOLÓGIA ÖKOLÓGIAI SZABÁLYOZÁS ÉLELMISZER-SZENNYEZETTSÉG MINŐSÉG-ELLENŐRZÉS ÉLELMISZERBIZTONSÁG, NYOMONKÖVETHETŐSÉG-JELÖLÉS ÉLELMISZER-forgalmazás, piaci magatartás KÖZÉTKEZTETÉS, VENDÉGLÁTÁS CSOMAGOLÁS – JELÖLÉS FOGYASZTÓVÉDELEM EREDETVÉDELEM, TERMÉK- ÉS VÁLLALATTANÚSÍTÁS Növényegészségügy SZŐLŐ – BOR TAKARMÁNY KÖRNYEZETVÉDELEM SZABVÁNYOSÍTÁS, MÉRÉSÜGY KÖZEGÉSZSÉGÜGY SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK – EGYÉB

8 ELÉRHETŐSÉGEK MÉ: http://www.fvm.hu/http://www.fvm.hu/ - Élelmiszer http://www.fvm.hu/main.php?folderID=1377- Magyar Élelmiszerkönyv http://www.fvm.hu/main.php?folderID=1006 http://www.fvm.hu/main.php?folderID=1377http://www.fvm.hu/main.php?folderID=1006 Vásárlási lehetőség: MSZT Szabványbolt, 1091 Bp., Üllői út 25. Tel: 456 6892)

9 Jogi szabályozás 2003. évi LXXXII. az élelmiszerekről szóló TÖRVÉNY (EU csatlakozás) (módosítás: 2005. CLIX. tv.) (11) alapján rendeletek szabályozzák a különleges táplálkozási célú élelmiszerekre, az étrend- kiegészítőkre vonatkozó előírásokat, valamint a hagyományos különleges tulajdonságú mezőgazdasági termékek és élelmiszerek tanúsításának és ellenőrzésének rendjét. A Tanács 510/2006/EK rendelete ( 2006. március 20. ) a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról A Tanács 509/2006/EK rendelete ( 2006. március 20. ) a hagyományos különleges terméknek minősülő mezőgazdasági termékekről és élelmiszerekről

10 EREDETVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA 1997. évi XI. törvény a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról 58/2004. (IV. 24.) FVM rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek hagyományos különleges tulajdonsága tanúsítási rendszerének működésére vonatkozó részletes szabályokról. E rendelet előírásait a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek különleges tulajdonságainak tanúsításáról szóló a Tanács 509/2006/EK rendelete, valamint a 510/2006/EK rendelete a Magyar Köztársaság területén előállított, illetve forgalomba hozott, emberi fogyasztásra szánt mezőgazdasági termékek és élelmiszerek fenti rendeletek szerinti tanúsítására és ellenőrzésére kell alkalmazni. 16/2004. (IV. 27.) IM rendelet a védjegybejelentés és a földrajzi árujelzőre vonatkozó bejelentés részletes alaki szabályairól

11 EREDETVÉDELEM 97/2004. (VI. 3.) FVM rendelet a borok eredetvédelmi szabályairól Tájbor Az ország területénél kisebb földrajzi egység neve használható arra a borászati termékre, amely a megyei szőlőfajta listában besorolt szőlőből készült. A tájborok földrajzi eredet jelölésére használható földrajzi egységek neveinek listáját Meghatározott termőhelyről származó minőségi bor Meghatározott termőhelyről származó minőségi borra földrajzi eredet jelölésére használható földrajzi egységek nevei mint származáshely-megnevezések a címkén önállóan használhatók. A körzet, a település és a dűlő nevei csak a borvidék vagy a borvidéki-régió nevével együtt jelölhetők a bor címkéjén. A borvidékek és a hozzájuk tartozó körzetek és települések listája

12 EREDETVÉDELEM Védett eredetű bor A védett eredetű bornak rendelkeznie kell az adott földrajzi eredetre jellemző ökológiai és humán (szőlőtermesztési és borkészítési) tényezők jellemzőivel, és az ehhez kapcsolható termelési háttérrel. A védett eredetű borban felismerhetőnek kell lennie a földrajzi eredetét jellemző ökológiai sajátosságoknak és humán (szőlőtermesztési és borkészítési) jellemzőknek, ezek hagyományainak és fejlesztési eredményeinek. A védett eredetű bor megnevezése a szabályzatában meghatározott termőhely nevéből és fajtából, vagy az utóbbit helyettesítő kifejezésből áll. Védett eredetű bor megnevezésében feltüntethető a szabályzatában felsorolt és pontosan körülhatárolt dűlők neve is.

13 Eredetvédelem és különleges tulajdonság tanúsítás A rendelet alkalmazásában a) hagyományos különleges tulajdonság: a 509/2006/EGK rendelet 2. cikkének 1. pontja szerinti „különleges tulajdonság” az a tulajdonság, vagy azon tulajdonságok összessége, amely egyértelműen megkülönböztet egy mezőgazdasági terméket vagy élelmiszert más hasonló termékektől vagy azonos kategóriába tartozó élelmiszerektől Az Európai Unió Hivatalos Lapja (http://eur-lex.europa.eu/RECH_naturel.do). A kérelmezők – a 509/2006/ EGK rendelet alapján írásbeli kérelmet nyújtanak be a Minisztériumhoz. A kérelemnek tartalmaznia kell a 509/2006/ /EGK rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján elkészített termékleírást és annak részeként a termékre vonatkozó részletes ellenőrzési tervet, valamint az e rendelet melléklete szerinti összefoglaló lapot.

14 Védett eredet-megjelölés Összefoglaló lap a 509/2006/EGK tanácsi rendelet szerinti tanúsításhoz“ ······”(termék megnevezése)1. A tagállam felelős minisztériuma 1.1. Név: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (Élelmiszeripari Főosztály)1.2. Cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.1.3. Tel: (36–1) 301–4486 vagy (36–1) 301–4419 Fax: (36–1) 301–48082. Csoportosulás 2.1. Név:2.2. Cím:Telefon/fax/e-mail:2.3. Összetétel: termelők/feldolgozók ( ) egyéb ( ) 3. A termék típusa 4. A termék rövid bemutatása[A 509/2006/ /EGK rendelet 6. cikk (2) bekezdés szerinti termékleírás összefoglalása] 4.1. A termék megnevezése: 4.2. Különleges előállítási vagy feldolgozási mód: 4.3. Hagyományos tulajdonság bemutatása: 4.4. A termék leírása (főbb fizikai/kémiai/mikrobiológiai és/vagy érzékszervi tulajdonságok): 4.5. Különleges tulajdonságokra vonatkozó minimális követelmények és ellenőrzési eljárások: 4.6. Ellenőrző szervek: 5. A kérelem a 509/2006/ /EGK rendeleta) 13. cikk (1) bekezdése ( ), vagy b) a 13. cikk (2) bekezdése ( )szerinti védelemre irányul (a megfelelő bejelölendő).

15 Az élelmiszerek különleges minőségének és hagyományos tulajdonságának tanúsítása A Hagyományos különleges termékek összetételükben vagy előállítá és módjukban hagyományosak, anélkül, hogy valamrly földrajzi területtel kizárólagos kapcsolatban lennének. Ellentétben az eredetvédelmi oltalmat élvező termékekkel – EU szerte bárhol előállíthatók, de csak az elfogadott termékleírásokban meghatározott hagyományos alapanyagokból és/vagy hagyományos eljárással

16 Az élelmiszerek különleges minőségének és hagyományos tulajdonságának tanúsítása Közösségi és a nemzeti jogi háttér A termékek nyilvántartásba vételének feltételei - különleges tuladonság - hagyományos alapanyag - hagyományos összetétel - hagyományos jellegű előállítás/feldolgozás

17 EREDETVÉDELEM Az oltalomban részesített mezőgazdasági termékek és élelmiszerek Magyar Élelmiszerkönyvbe történő felvételéről a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról szóló 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet rendelkezik. A változásokat a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítő közli. A termékleírást az MSZT Szabványbolt (Budapest IX. Üllői út 25., levélcím: Bp Pf. 24, 1450) árusítja.

18 Átmeneti nemzeti oltalom alatt álló földrajzi árujelzők Budapesti szalámi Csabai kolbász Gönci kajszibarack Gyulai kolbász Hajdúsági torma Kalocsai fűszerpaprika-őrlemény Makói vöröshagyma Szegedi fűszerpaprika-őrlemény Szegedi szalámi Szőregi rózsatő

19 Átmeneti nemzeti oltalom alatt álló földrajzi árujelzők Budapesti szalámi Csabai kolbász Gönci kajszibarack Gyulai kolbász Hajdúsági torma Kalocsai fűszerpaprika-őrlemény Makói vöröshagyma Szegedi fűszerpaprika-őrlemény Szegedi szalámi Szőregi rózsatő

20 Eredetjellemzők alkalmazása Hagyományos, tájjellegű termék (helyi receptura és készítésmód) – Kunsági kisperec Hagyományos, tájjellegű termék – vecsési savanyúkáposzta Oltalmazott földrajzi árujelző

21 Eredetjellemzők alkalmazása Gyulai kolbász Kalocsai fűszerpaprika őrlemény

22 Hagyományok Ízek Régiók HÍR Előzmény: Euroterroirs Program in the EU (1993-1997) Cél : A hagyományos és tájjellegű élelmiszerek összegyűjtése és hasznosításuk Finanszírozás : PHARE

23 Hagyományos és tájjellegű termék A hagyományos és tájjellegű termék fogalma kifejezi a helyi közösségekben (HELY) kialakult gyártási ismeretek (KULTÚRA, Hagyományok) generációkon keresztül (IDŐ) történő továbbadását.

24 Hagyományos és tájjellegű termék A hagyományos és tájjellegű termékek hármas dimenziója A hagyományos és tájjellegű termékek különleges minőségét a termékhez kötődő táj, történet és kultúra határozza meg. A HÍR gyűjtemény kritériumai Az előállítási mód hagyományossága Az adott tájegységhez kötődés Történetiség ( min.2 generációs múlt=50 év) Ismertség Az előállítás és forgalmazás megléte

25 Élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos magyar honlapok http://www.antsz.hu/ANTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal 1097 Bp. Gyáli u. 2-6 Tel: (36-1) 476 1100 http://www.campden.hu/Campden & Chorlywood Magyarország Kht. 1107 Bp. Szállás u. 21. Tel: (36-1) 433 14 70 http://www.efosz.hu/Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége http://elelmezes.hu/Élelmezésvezetők Országos Szövetségének szakmai és információs folyóirata http://elelmezes.hu/Hírek, rendeletek, mezőgazdasági intézkedések http://elelmezes.hu/Euro Info Service 1137 Bp. Sz. István krt. III/1/A Tel: 329 2487

26 Élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos magyar honlapok http://www.fvf.hu/ Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség 1088 Bp. József krt. 6. http://www.fvm.hu/ FVM honlapja 1055 Bp. Kossuth tér 11. Tel: 301 4000 http://biosafety.abc.hu/ Magyar Biosafety honlap, Gödöllő Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont, 2100 Gödöllő Szent-Györgyi u.4. Tel: 28/526 100 http://www.ommi.hu/ OMMI Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet 1024 Bp. Keleti Károly u. 24. http://www.ohki.hu/ Országos Húsipari Kutatóintézet Kht. 1097 Bp. Gubacsi u. 6/B Tel: 215 73 50

27 EUROPA EUROPA > EUR-Lex http://eur-lex.europa.eu/hu/index.htm http://eur-lex.europa.eu/hu/index.htm Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium http://www.fvm.hu/main.php?folderID=1377 http://www.fvm.hu/main.php?folderID=1377 Magyar Élelmiszerbiztonsági Hivatal http://www.mebih.gov.hu/bemutatkozas/szervezetifel epites/ http://www.mebih.gov.hu/bemutatkozas/szervezetifel epites/ Magyar Hivatalos Közlöny http://www.magyarkozlony.hu/nkonline/index.php Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat http://efrirk.antsz.hu/portal/page?_pageid=240,1&_da d=portal&_schema=PORTAL Magyar Szabványügyi Testület http://www.mszt.hu/

28 MAGYARORSZÁG.HU Ügyfélszolgálat az interneten http://www.magyarorszag.hu/kereses/jogszabalykereso Országos Élelmiszerbiztonsági és Táplálkozástudományi Intézet http://efrirk.antsz.hu/portal/page?_pageid=240,92992&_dad= portal&_schema=PORTAL http://efrirk.antsz.hu/portal/page?_pageid=240,92992&_dad= portal&_schema=PORTAL A Szívbarát Program http://www.szivbarat.hu/index.php?content=11 http://www.szivbarat.hu/index.php?content=11 Magyarodszág Biosafety Honlap http://www.biosafety.hu/http://www.biosafety.hu/ http://www.agrarkamara.hu/ http://ww w.fvf.hu/ http://www.agrarkamara.hu/http://ww w.fvf.hu/ Campden & Chorleywood Magyarország Kht. http://www.campden.hu/

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42 Köszönöm a megtisztelő figyelmet! keki@cfri.hu zs.falusi@cfri.hu


Letölteni ppt "Élelmiszerjog, általános összefoglaló Vámosné Falusi Zsuzsa Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet."

Hasonló előadás


Google Hirdetések