Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Élelmiszerjog, általános összefoglaló

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Élelmiszerjog, általános összefoglaló"— Előadás másolata:

1 Élelmiszerjog, általános összefoglaló
Vámosné Falusi Zsuzsa Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet

2 JAVASOLT SZAKIRODALOM - TANANYAG
Ernyei György – Bánáti Diána – Sipos László: „Élelmiszer-biztonsági menedzsment” című könyv tartalmazza a tantárgy anyagának egy részét. Beszerezhető: dec. 8. után, G épület I. emeleti könyvesboltban Hajdu Istvánné – Bánáti Diána: „Élelmiszerjog” című jegyzet Beszerezhető: egyetemi jegyzetellátóban

3 Az EU Élelmiszerszabályozásáról
Tájékoztató az EU élelmiszerszabályozásáról Az EU intézményrendszere Európai Bizottság Miniszteri Tanács Európai Parlament Európai Bíróság Európai Számvevőszék Európai Beruházási Bank Gazdasági és Szociális Bizottság Törvényhozás az Európai Unióban A törvényhozás folyamata

4 Az EU Élelmiszerszabályozásáról
EUR-Lex adatbázis (http://eur-lex.europa.eu) Betűjelzések : A egyezmény B állami költségvetés D határozat L– irányelv H ajánlás K ECSC ajánlás R rendelet S ECSC általános döntés X egyéb előírások Y az Official Journal "C" sorozatban publikált egyéb előírások

5 JOGHARMONIZÁCIÓ MAGYARORSZÁGON

6 AZ ÉLELMISZERSZABÁLYOZÁS HIERARCHIÁJA MAGYARORSZÁGON
EU Tanács EU Bizottság EU Parlament EU élelmiszerszabályozás Új magyar Élelmiszertörvény az EU törvénykezéssel harmonizálva (2003. évi LXXXII. tv az élelmiszerekről) A Magyar Országgyűlés Átfogó európai megközelítés Az élelmiszerszabályozás általános alapelvei Rendeletek Az EU direktívák és más szabályok adaptálása MINISZTÉRIUMOK I. Előírások II. Irányelvek III. Módszerek MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus) IIII. kötet Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) Nem kötelező általános irányelvek, ajánlások és szabványok (Codex Alimentarius Hungaricus) Az érdekképviseletek és a vállalatok által kidolgozott termékspecifikus irányelvek, ajánlások és más szakmai anyagok (pl. GMP, GHP, GLP, GAP stb.), az önellenőrzés elemei

7 A magyar élelmiszerjoggal kapcsolatos érvényes előírások tematikus jegyzéke (2006.10. 16.)
ÉLELMISZERGAZDASÁG AGRÁRGAZDASÁG ÉLELMISZER-HIGIÉNIA ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY, ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍMÉNYEK GÉNTECHNOLÓGIA ÖKOLÓGIAI SZABÁLYOZÁS ÉLELMISZER-SZENNYEZETTSÉG MINŐSÉG-ELLENŐRZÉS ÉLELMISZERBIZTONSÁG, NYOMONKÖVETHETŐSÉG-JELÖLÉS ÉLELMISZER-forgalmazás, piaci magatartás KÖZÉTKEZTETÉS, VENDÉGLÁTÁS CSOMAGOLÁS – JELÖLÉS FOGYASZTÓVÉDELEM EREDETVÉDELEM, TERMÉK- ÉS VÁLLALATTANÚSÍTÁS Növényegészségügy SZŐLŐ – BOR TAKARMÁNY KÖRNYEZETVÉDELEM SZABVÁNYOSÍTÁS, MÉRÉSÜGY KÖZEGÉSZSÉGÜGY SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK – EGYÉB

8 ELÉRHETŐSÉGEK MÉ: Élelmiszer Magyar Élelmiszerkönyv Vásárlási lehetőség: MSZT Szabványbolt, 1091 Bp., Üllői út 25. Tel: )

9 Jogi szabályozás 2003. évi LXXXII. az élelmiszerekről szóló TÖRVÉNY (EU csatlakozás) (módosítás: CLIX. tv.) (11) alapján rendeletek szabályozzák  a különleges táplálkozási célú élelmiszerekre,   az étrend-kiegészítőkre vonatkozó előírásokat, valamint a hagyományos különleges tulajdonságú mezőgazdasági termékek és élelmiszerek tanúsításának és ellenőrzésének rendjét. A Tanács 510/2006/EK rendelete ( március 20. ) a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról A Tanács 509/2006/EK rendelete ( március 20. ) a hagyományos különleges terméknek minősülő mezőgazdasági termékekről és élelmiszerekről

10 EREDETVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA
1997. évi XI. törvény a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról 58/2004. (IV. 24.) FVM rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek hagyományos különleges tulajdonsága tanúsítási rendszerének működésére vonatkozó részletes szabályokról. E rendelet előírásait a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek különleges tulajdonságainak tanúsításáról szóló a Tanács 509/2006/EK rendelete , valamint a 510/2006/EK rendelete a Magyar Köztársaság területén előállított, illetve forgalomba hozott, emberi fogyasztásra szánt mezőgazdasági termékek és élelmiszerek fenti rendeletek szerinti tanúsítására és ellenőrzésére kell alkalmazni. 16/2004. (IV. 27.) IM rendelet a védjegybejelentés és a földrajzi árujelzőre vonatkozó bejelentés részletes alaki szabályairól

11 EREDETVÉDELEM 97/2004. (VI. 3.) FVM rendelet a borok eredetvédelmi szabályairól Tájbor Az ország területénél kisebb földrajzi egység neve használható arra a borászati termékre, amely a megyei szőlőfajta listában besorolt szőlőből készült. A tájborok földrajzi eredet jelölésére használható földrajzi egységek neveinek listáját Meghatározott termőhelyről származó minőségi bor Meghatározott termőhelyről származó minőségi borra földrajzi eredet jelölésére használható földrajzi egységek nevei mint származáshely-megnevezések a címkén önállóan használhatók. A körzet, a település és a dűlő nevei csak a borvidék vagy a borvidéki-régió nevével együtt jelölhetők a bor címkéjén. A borvidékek és a hozzájuk tartozó körzetek és települések listája

12 EREDETVÉDELEM Védett eredetű bor
A védett eredetű bornak rendelkeznie kell az adott földrajzi eredetre jellemző ökológiai és humán (szőlőtermesztési és borkészítési) tényezők jellemzőivel, és az ehhez kapcsolható termelési háttérrel. A védett eredetű borban felismerhetőnek kell lennie a földrajzi eredetét jellemző ökológiai sajátosságoknak és humán (szőlőtermesztési és borkészítési) jellemzőknek, ezek hagyományainak és fejlesztési eredményeinek. A védett eredetű bor megnevezése a szabályzatában meghatározott termőhely nevéből és fajtából, vagy az utóbbit helyettesítő kifejezésből áll. Védett eredetű bor megnevezésében feltüntethető a szabályzatában felsorolt és pontosan körülhatárolt dűlők neve is.

13 Eredetvédelem és különleges tulajdonság tanúsítás
A rendelet alkalmazásában a) hagyományos különleges tulajdonság: a 509/2006/EGK rendelet 2. cikkének 1. pontja szerinti „különleges tulajdonság” az a tulajdonság, vagy azon tulajdonságok összessége, amely egyértelműen megkülönböztet egy mezőgazdasági terméket vagy élelmiszert más hasonló termékektől vagy azonos kategóriába tartozó élelmiszerektől Az Európai Unió Hivatalos Lapja (http://eur-lex.europa.eu/RECH_naturel.do). A kérelmezők – a 509/2006/ EGK rendelet alapján írásbeli kérelmet nyújtanak be a Minisztériumhoz. A kérelemnek tartalmaznia kell a 509/2006/ /EGK rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján elkészített termékleírást és annak részeként a termékre vonatkozó részletes ellenőrzési tervet, valamint az e rendelet melléklete szerinti összefoglaló lapot.

14 Védett eredet-megjelölés
Összefoglaló lap a 509/2006/EGK tanácsi rendelet szerinti tanúsításhoz“ ······”(termék megnevezése)1. A tagállam felelős minisztériuma 1.1. Név: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (Élelmiszeripari Főosztály)1.2. Cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér  Tel: (36–1) 301–4486 vagy (36–1) 301–4419 Fax: (36–1) 301–48082. Csoportosulás 2.1. Név:2.2. Cím:Telefon/fax/ 2.3. Összetétel: termelők/feldolgozók ( ) egyéb ( ) 3. A termék típusa 4. A termék rövid bemutatása[A 509/2006/ /EGK rendelet 6. cikk (2) bekezdés szerinti termékleírás összefoglalása] 4.1. A termék megnevezése: 4.2. Különleges előállítási vagy feldolgozási mód: 4.3. Hagyományos tulajdonság bemutatása: 4.4. A termék leírása (főbb fizikai/kémiai/mikrobiológiai és/vagy érzékszervi tulajdonságok): 4.5. Különleges tulajdonságokra vonatkozó minimális követelmények és ellenőrzési eljárások: 4.6. Ellenőrző szervek: 5. A kérelem a 509/2006/ /EGK rendeleta)  13. cikk (1) bekezdése ( ), vagy b)  a 13. cikk (2) bekezdése ( )szerinti védelemre irányul (a megfelelő bejelölendő).

15 Az élelmiszerek különleges minőségének és hagyományos tulajdonságának tanúsítása
A Hagyományos különleges termékek összetételükben vagy előállítá és módjukban hagyományosak, anélkül, hogy valamrly földrajzi területtel kizárólagos kapcsolatban lennének. Ellentétben az eredetvédelmi oltalmat élvező termékekkel – EU szerte bárhol előállíthatók, de csak az elfogadott termékleírásokban meghatározott hagyományos alapanyagokból és/vagy hagyományos eljárással

16 Az élelmiszerek különleges minőségének és hagyományos tulajdonságának tanúsítása
Közösségi és a nemzeti jogi háttér A termékek nyilvántartásba vételének feltételei különleges tuladonság hagyományos alapanyag hagyományos összetétel hagyományos jellegű előállítás/feldolgozás

17 EREDETVÉDELEM Az oltalomban részesített mezőgazdasági termékek és élelmiszerek Magyar Élelmiszerkönyvbe történő felvételéről a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról szóló 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet rendelkezik. A változásokat a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítő közli. A termékleírást az MSZT Szabványbolt (Budapest IX. Üllői út 25., levélcím: Bp Pf. 24, 1450) árusítja.

18 Átmeneti nemzeti oltalom alatt álló földrajzi árujelzők
Budapesti szalámi Csabai kolbász Gönci kajszibarack Gyulai kolbász Hajdúsági torma Kalocsai fűszerpaprika-őrlemény Makói vöröshagyma Szegedi fűszerpaprika-őrlemény Szegedi szalámi Szőregi rózsatő

19 Átmeneti nemzeti oltalom alatt álló földrajzi árujelzők
Budapesti szalámi Csabai kolbász Gönci kajszibarack Gyulai kolbász Hajdúsági torma Kalocsai fűszerpaprika-őrlemény Makói vöröshagyma Szegedi fűszerpaprika-őrlemény Szegedi szalámi Szőregi rózsatő

20 Eredetjellemzők alkalmazása
Hagyományos, tájjellegű termék (helyi receptura és készítésmód) – Kunsági kisperec Hagyományos, tájjellegű termék – vecsési savanyúkáposzta Oltalmazott földrajzi árujelző

21 Eredetjellemzők alkalmazása
Gyulai kolbász Kalocsai fűszerpaprika őrlemény

22 Hagyományok Ízek Régiók HÍR
Előzmény: Euroterroirs Program in the EU ( ) Cél : A hagyományos és tájjellegű élelmiszerek összegyűjtése és hasznosításuk Finanszírozás : PHARE

23 Hagyományos és tájjellegű termék
A hagyományos és tájjellegű termék fogalma kifejezi a helyi közösségekben (HELY) kialakult gyártási ismeretek (KULTÚRA, Hagyományok) generációkon keresztül (IDŐ) történő továbbadását.

24 Hagyományos és tájjellegű termék
A hagyományos és tájjellegű termékek hármas dimenziója A hagyományos és tájjellegű termékek különleges minőségét a termékhez kötődő táj, történet és kultúra határozza meg. A HÍR gyűjtemény kritériumai Az előállítási mód hagyományossága Az adott tájegységhez kötődés Történetiség ( min.2 generációs múlt=50 év) Ismertség Az előállítás és forgalmazás megléte

25 Élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos magyar honlapok
ANTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal 1097 Bp. Gyáli u. 2-6 Tel: (36-1) Campden & Chorlywood Magyarország Kht Bp. Szállás u. 21. Tel: (36-1) Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége Élelmezésvezetők Országos Szövetségének szakmai és információs folyóirata Hírek, rendeletek, mezőgazdasági intézkedések Euro Info Service 1137 Bp. Sz. István krt. III/1/A Tel:

26 Élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos magyar honlapok
Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség 1088 Bp. József krt. 6. FVM honlapja 1055 Bp. Kossuth tér 11. Tel: Magyar Biosafety honlap, Gödöllő Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont, 2100 Gödöllő Szent-Györgyi u.4. Tel: 28/ OMMI Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet Bp. Keleti Károly u. 24. Országos Húsipari Kutatóintézet Kht. 1097 Bp. Gubacsi u. 6/B Tel:

27 Magyar Szabványügyi Testület http://www.mszt.hu/
EUROPA > EUR-Lex Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Magyar Élelmiszerbiztonsági Hivatal   Magyar Hivatalos Közlöny Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Magyar Szabványügyi Testület

28 http://www.biosafety.hu/ http://www.agrarkamara.hu/ http://www.fvf.hu/
MAGYARORSZÁG.HU Ügyfélszolgálat az interneten Országos Élelmiszerbiztonsági és Táplálkozástudományi Intézet A Szívbarát Program Magyarodszág Biosafety Honlap Campden & Chorleywood Magyarország Kht.

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "Élelmiszerjog, általános összefoglaló"

Hasonló előadás


Google Hirdetések