Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 FOKOZATOK ÉS REZSIMEK ➽ egységesség- egyéniesítés – differenciálás ➽ fokozatos börtönrendszerek 19 századi diadala ➽ a dualista szankciórendszer hatása.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 FOKOZATOK ÉS REZSIMEK ➽ egységesség- egyéniesítés – differenciálás ➽ fokozatos börtönrendszerek 19 századi diadala ➽ a dualista szankciórendszer hatása."— Előadás másolata:

1 1 FOKOZATOK ÉS REZSIMEK ➽ egységesség- egyéniesítés – differenciálás ➽ fokozatos börtönrendszerek 19 századi diadala ➽ a dualista szankciórendszer hatása ➽ A magyar börtönügy kezdetei ➽ Szocialista forradalom a bv-ben: egységes b ű ntett fogalom – egységes végrehajtás, mégis …. ➽ a mai börtönrendszer fokozatai ➽ rezsimek a büntetés-végrehajtás során

2 2 Börtönrendszerek a 19. század elejének Európájában 1.) Egységes „végrehajtás” ➽ tömlöcöztetés új gondolatjavítás 2.) új gondolat – Felvilágosodás ➮ javítás ➮ (humánus)elkülönítés: - férfiak és nők, - első bűntettesek és visszaesők, - mentálisan sérültek – egészségesek - fiatalok – felnőttek - vagyon elleni – erőszakos bűntettesek, - erkölcsileg méltánylandó – elítélendő tettek elkövetői

3 3

4 4

5 5 A magyar börtönügy kezdetei ➽ a honi börtönrendszer kritikája – a Reformkorban (politikai program része: a börtönügy megújítása!) ➽ Az 1843 Börtönügyi javaslat (szinkronban Európával) ➽ A (neo)abszolutizmus börtönrendszere: egy lépés előre – kettő hátra …/ a „tárgyi feltételek” rögzülése…/ A dualizmus dilemmája ➽ A dualizmus dilemmája: visszatérés az 1843-as javaslathoz, vagy kortársi -szinkronba hozni a börtönrendszert? Csemegi – a kodifikátor ➽ Csemegi – a kodifikátor, ez utóbbi mellett döntött: az angol,-és ír fokozatos rendszer „bevezetése”

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14 A népi demokrácia/ proletárdiktatúra hatása a börtönügyre a börtönrendszer ➨ a börtönrendszer „megtöbbszöröződése” ( háborús bűnök, emberiség elleni bűnök, politikai bűnök ….) ➨ börtönrendszer alapjai: Btá ( 1950:II. tv.) a részletek ➮ „törvényi szint alatt…” ➨ Szemlélet: ne csak őrizd, hanem gyűlöld is ….

15 15 Az ’50-es évek büntetés-végrehajtása nincs törvényi, sem kormány, de még minisztériumi szintű rendezés is hiányzik = ún. „stencilezett” körlevelek ➧ nincs törvényi, sem kormány, de még minisztériumi szintű rendezés is hiányzik = ún. „stencilezett” körlevelek irányították az osztályharc frontvonalán álló bv-s személyzetet. irányították az osztályharc frontvonalán álló bv-s személyzetet. ➧ az elítélt „értékét”, az általa megtestesített munkaereje képviselte: - ez határozta meg a kedvezmények körét, - és a 100%- feletti munka-teljesítménnyel csökkenti lehetett a bíróság által kiszabott büntetés mértékét is. [megj: a.) nem voltak elítélti jogok, csak kiérdemelhető: kedvezmények, b.) minden évben újra rendezték a „munka-normát”]

16 16

17 17

18 18

19 19 Az 1955-ös ún. Büntetésvégrehajtási Szabályzat jogforrási helye = bizonytalan 1.105/1954(XII.17.) Mt.h. számú határozat 22. pontjában kapott felhatalmazás alapján az Igazságügyi miniszterrel, a Legf ő bb Ügyésszel és a Honvédelmi Miniszterrel egyetértésben alkotott „rendelkezés” (egyébként 24 fejezetb ő l és 547. §-ból, továbbá 58 oldalnyi mellékletb ő l állt.) ő A jogalkotó „ ő szintesége”= a korábban követett „munka- centrikusság” jogszabályi elismerése Részleteiben:

20 20

21 21

22 22

23 23 A következő lépés: 1959-es BM utasítás Az ’56-os forradalom utáni leszámolás része: ► Az ’56-os forradalom utáni leszámolás része: „osztályáruló” a.) új fogalom az „osztályáruló” ( ez azt a proletárt jelölte, aki szembefordult az államhata- lommal) b.) fokozatosság új megközelítése: az „ellenség” büntetésének legalább ¼-ét magányban tölti … c.) „ellensúlyként” megfogalmazódik a nevelés szükségessége

24 24

25 25

26 26

27 27 A szocialista berendezkedés első teljes büntetőtörvénykönyve: 1961. évi V. törvény ➧ a legfontosabb büntetési nem: a szabadságvesztés ➧ két féle végrehajtási nemről szólt: - börtön - büntetés-végrehajtási munkahely [ A Btk csak annyit „árult el”, hogy a börtön rendje szigorúbb, mint a bv. munkahely…] ➧ Az önálló büntetés-végrehajtási törvény – ekkor sem- készült el, de egy tvr. rendezte az alapvető szabályokat.

28 28 Az 1966:21. tvr. 1945 után az első nyilvános jogi norma a Szabadságvesztés büntetés végrehajtásáról és az előzetes letartóztatás foganatosításáról [110/1967.IM. Sz. utasítás a Büntetésvégrehajtási Szabályzat Kiadásáról.]

29 29 Az 1966-os bv.tvr. újításai ☻ A korábbi kedvezmények helyett és mellett elismert elítélti jogok (vö: 20.§) ☻a szabadságvesztés célja: „… az elítéltnek törvénytisztelő állampolgárrá átnevelése.”( magyar „treatment”) ☻A (a közben módosított Btk 38.§-a alapján) a szabadságvesztés végrehajtásának négy fokozatát szabályozza: - szigorított börtön, - börtön, - szigorított büntetésvégrehajtási munkahely - büntetésvégrehajtási munkahely

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34 1971: 28. tvr. A Btk. Első Nagy Novellája A fokozatok új elnevezései: -Fegyház -Szigorított Börtön -Börtön -Fogház [ A Csemegi-kódex részbeni „reinkarnációja”, legalábbis az elnevezéseket illetően]

35 35 Új szankciók- új végrehajtási formák ➨ SZIGORÍTOTT ŐRIZET: 1974:9 tvr. (relatíve határozatlan intézkedés a többszörös visszaesőkkel szemben) ➨ ALKOHOLISTÁK ÖNÁLLÓ INTÉZETI KÉNYSZEGYÓGYÍTÁSA: 1974:10 tvr. ➨ SZIGORÍTOTT JAVÍTÓ-NEVELŐ MUNKA: 1984: 21-23. tvr. ( a munkake- rülők pönalizálása)

36 36 Az új „tett-büntetőjogi” megoldások bevezetésének büntetés-végrehajtási következményei Valamennyi új jogintézmény, vagy önálló intézeti formát igényelt, mint Nagyfai Munkaterápiás Intézet, - pl. a Nagyfai Munkaterápiás Intézet, a Martonvásári Szigorított Javító- intézet, vagy - már a meglévő bv. intézeten belül kellett külön részleget létrehoz, pl. a szigorított őrizetesek számára lényegében mindkettő csökkentette a meglévő intézetek számát (befogadó-képességét)

37 37 BV.TVR: 1979:11. tvr. „Egyszerűsítette a büntetés-végrehajtási formákat, hogy valóságos különbözőségek legyenek az egyes fokozatok között” ➨ fegyház ➨ börtön ➨ fogház

38 38 Ki dönt a fokozatba helyezésről ? Alapkérdés: Kinél áll rendelkezésre a szükséges jogi, büntetéstani, stb. ismertek: a.) az ítélőbíróságnál, b.) a büntetés-végrehajtási „ megfi-gyelő” részlet szakembereinél A honi megoldás eleddig az a.) pont alattit preferálta ….

39 39 Milyen döntési fázisokon megy át az ügy amíg az elítélt számára meghatározzák a végrehajtási fokozatát? 1.)Az ítélőbíróság, amelyik – az elkövető sajátos körülményeire – tekintettel eggyel enyhébb, ill. eggyel súlyosabb fokozatba helyezheti 2.) A bv. intézetek kijelöléséről ( 21/1993 IM. r.) 3.) az adott intézet Foglalkoztatási és Munkába- állítási Bizottsága ------------------------------ Megj: végrehajtás alatti magatartásával módosulhat a bv. fokozat: eggyel enyhébb, ill. súlyosabb lehet, a bv. bíró döntése nyomán.

40 40 A fokozatok közötti különbözőségek ➨ elkülönítés a külvilágtól, ➨ őrzése, felügyelete és ellenőrzése, ➨ büntetés-végrehajtási intézeten belüli mozgás ➨ életrendje ➨ személye szükségletre fordítható összeg ➨ jutalmazás, fenyítés ➨ részvétel az öntevékeny szervezetben

41 41 Rezsimek Lényeg: a fokozatoktól eltérő végrehajtási formák: ➨ szigorúbb: a.) a „normál” fegyház fokozatnál szigorúbb –egyéni elhelyezés – kötött napirend, elkülönített séta és munka,stb. = Különleges Biztonságú Zárka (ill. Körlet) b.) a fegyelmi fenyítés végrehajtási helye = a magánzárka (MZ) ➨ enyhébb: a.) EVSZ: a börtön, - és fogházra vonatkozó szabályoknál enyhébb végrehajtási rend. Jelentősen nagyobb nyitottságot biztosító jogosítványok – a bv. bíró engedélyezi b.) átmeneti csoport: a hosszúidős zárt rezsimű elitéltek – akik legalább 5 évet kitöltöttek a bv. parancsnok engedélyével kerülhetnek a szabadulásukat „felkészítő” részlegre ➨ sajátos végrehajtási igényű fogvatartottak: - fiatalkorúak, - nők ( különösen a kisgyermekes anyák) - külföldiek ( ideértve az idegrendészeti szálláshelyeket is) - katonák - átváltozatott szabadságvesztést- töltők ( meg nem fizetett pénzbüntetés, illetve le nem dolgozott közérdekű munka helyett) - előzetes letartóztatottak - IMEI - szabálysértési elzárás


Letölteni ppt "1 FOKOZATOK ÉS REZSIMEK ➽ egységesség- egyéniesítés – differenciálás ➽ fokozatos börtönrendszerek 19 századi diadala ➽ a dualista szankciórendszer hatása."

Hasonló előadás


Google Hirdetések