Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Környezetvédelmi Helyettes Államtitkár

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Környezetvédelmi Helyettes Államtitkár"— Előadás másolata:

1 Környezetvédelmi Helyettes Államtitkár
Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosítása (szakmai tájékoztató) Rakics Róbert Környezetvédelmi Helyettes Államtitkár KvVM 2005. augusztus 26. Szentes

2 Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosítása
Tartalom Megújuló energiaforrások használata A geotermikus energia fogalma Geotermikus viszonyok Magyarországon A geotermikus energia hasznosítása Termálvizek hasznosítása A termálvíz – hasznosítás környezetvédelmi korlátai Jogszabályi háttér Tervezett intézkedések

3 I. Megújuló energiaforrások használata
Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosítása I. Megújuló energiaforrások használata I. Megújuló energiaforrások használata A megújuló energia a nem fosszilis energiaforrásokból (geotermikus, nap-, szél, vízenergia, biomassza), továbbá hulladéklerakóból, szennyvízkezelő létesítményből származó gázból, valamint biogázból előállított energia. (2001/77/EK Irányelv szerint) 2. Felhasználási arány növelésének okai: A fosszilis energiaforrások korlátozottan állnak rendelkezésre Környezetszennyező hatások Üvegházhatás Kiotói Jkv. – Mo. 6%-kal csökkenti a CO2 kibocsátását az átlagához képest 2012-ig

4 *EU bázisév: 2001; **Mo. bázisév: 2004
Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosítása I. Megújuló energiaforrások használata Nemzetközi kitekintés Megújuló energiák részaránya az EU-ban és Magyarországon, % Alap állapot % Vállalás 2010-re EU összes megújuló részaránya * 6 12 Magyarország összes megújuló részaránya ** 3,6 (40,1 PJ) 5-6 (60-70 PJ) EU megújuló részarány a vill. energiában * 14,8 22,1 Magyarország megújuló részarány a vill. energiában ** (Az EU csatlakozásról szóló 2004, évi XXX tv. II. mellékletének 12. pontja tartalmazza) 2,12 (2001/77/EK irányelv szerint) *EU bázisév: 2001; **Mo. bázisév: 2004

5 II. A geotermikus energia fogalma
Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosítása II. A geotermikus energia fogalma II. A geotermikus energia fogalma A geotermikus energia a földkéreg belső energiája (földhő). A geotermikus energiahordozók azok a különböző halmazállapotú anyagok (pl. felszín alatti vizek, gőzök), melyek a földkéreg belső energiájának hőenergetikai célú hasznosítását kitermeléssel vagy más technológia alkalmazásával lehetővé teszik. (A bányászatról szóló évi XLVIII. Törvény 49. §)

6 III. Geotermikus viszonyok Magyarországon
Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosítása III. Geotermikus viszonyok Magyarországon III. Geotermikus viszonyok Magyarországon Magyarország a Pannon-medence közepén, kedvező geotermikus adottságú területen helyezkedik el. A geotermikus gradiens másfélszerese a világátlagnak: 5 oC/100m Ennek oka: - a földkéreg vékonyabb 20–26 km vastagságú (világátlag: 30 – 35 km) - jó hőszigetelő üledékek töltik ki a medencét (agyagok, homokok) A geotermikus gradiens az Alföldön és a Dél-Dunántúlon magasabb, a Kisalföldön és a hegyvidéki területeken alacsonyabb.

7 IV. A geotermikus energia hasznosítása
Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosítása IV. A geotermikus energia hasznosítása IV. A geotermikus energia hasznosítása A hasznosított geotermikus energia mennyiség, a +30 °C-ot meghaladó hőmérsékletű energiahordozóból kinyert energiamennyiség energetikai célra hasznosított része. Nem minősül energetikai célú hasznosításnak a geotermikus energiát gyógyászati, balneológiai, valamint vízellátási célokra való felhasználása, még abban az esetben sem, ha azt másodlagos felhasználással energetikai célra is hasznosítják. (A bányászatról szóló évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998 (XII. 19.) Korm. rendelet (Vhr.) 34. §)

8 Földhő igénybevételének lehetőségei: Földhő hasznosítás-
Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosítása IV. A geotermikus energia hasznosítása Földhő igénybevételének lehetőségei: Földhő hasznosítás- termálvíz kitermelés nélkül: Hőszivattyú Hot Dry Rock – elektromos energia termelésénél gazdaságos termálvíz kitermeléssel: Kommunális fűtés Használati melegvíz készítés Növényházak fűtése Terményszárítás, stb. termálvíz kitermeléssel + visszasajtolással megvalósuló mo-i beruházások: Geotermális közmű rendszer – Hódmezővásárhely Geotermális villamos erőmű – kísérleti projekt – MOL Rt. Iklódbördöce

9 A geotermikus energia hasznosításának helyzete Magyarországon:
Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosítása IV. A geotermikus energia hasznosítása A geotermikus energia hasznosításának helyzete Magyarországon: A geotermális energia jelenlegi felhasználása: 3,6 PJ Potenciális lehetőség: PJ Jelenleg csak kisérleti fázisban van geotermiára alapozott villamosenergia termelés (Iklódbördöce)! (Ilyen célra csak az ország területének 5 %-a alkalmas, min. 120 C, max m mély) A geotermikus energia felhasználása ≠ a termálvíz kitermeléssel !

10 V. Termálvizek hasznosítása
Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosítása V. Termálvizek hasznosítása V. Termálvizek hasznosítása A évi állapotok szerint több mint 900 db termálvízkút üzemel. Ebből: 1. Ivóvízellátás % 2. Mezőgazdasági célú vízellátás 21 % 4. Balneológia, gyógyászat, gyógyturizmus 31 % 5. Egyéb (többcélú, kommunális, ipar) 22 %

11 Termálvíz kutak létesítési éve
Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosítása V. Termálvizek hasznosítása Termálvíz kutak létesítési éve

12 VI. A termálvíz hasznosítás környezetvédelmi korlátai
Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosítása VI. A termálvíz hasznosítás környezetvédelmi korlátai VI. A termálvíz hasznosítás környezetvédelmi korlátai A felszín alatti vizek mennyiségi védelme Kitermelés hatása A korlátozottan utánpótlódó felszín alatti vizek egységes hidraulikai rendszert alkotnak. A különböző rétegek igénybevétele kihat az egész rendszerre. A felszín alatti víz nyomáscsökkenés megakadályozásának egyéb módja: Visszasajtolás Ahol azt a 2000/60/ EK Víz Keretirányelv lehetővé teszi Környezetkímélő szenny - , használt víz elhelyezés Csapadék vízvisszatartás (belvíztározók)

13 Egységes hidraulikai rendszert alkotnak
Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosítása VI. A termálvíz hasznosítás környezetvédelmi korlátai A felszín alatti vizek Egységes hidraulikai rendszert alkotnak Mennyiségi és minőségi védelmük stratégiai jelentőségű

14 Felszín alatti vizek kitermelésének alakulása
Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosítása VI. A termálvíz hasznosítás környezetvédelmi korlátai Felszín alatti vizek kitermelésének alakulása

15 Víz (nyomás) szint változás alakulása
Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosítása VI. A termálvíz hasznosítás környezetvédelmi korlátai Víz (nyomás) szint változás alakulása

16 Fenntartja a rétegenergiát
Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosítása VI. A termálvíz hasznosítás környezetvédelmi korlátai Visszasajtolás Feltételei: A Víz Keretirányelv csak a zárt rendszerben használt vizeket engedi visszasajtolni – kizárólag energetikai célú felhasználás során lehetséges Előnyei: Fenntartja a rétegenergiát Nem károsítja a talaj és a vizek minőségét és az ökoszisztémát Nincs szennyvízbírság és vízkészlet járulék Hátrányai: Beruházási, üzemeltetési költségek Repedezett kőzetekbe jó lehetőségek Törmelékes (porózus) kőzetekbe kevés a referencia – Hódmezővásárhely Geotermális Közmű Rendszer

17 Használt termálvíz elvezetés: Felszíni vizekbe
Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosítása VI. A termálvíz hasznosítás környezetvédelmi korlátai Minőségi védelem A magas só-tartalom, a szénhidrogén származékok (pl fenol,benzol,) magas KOI, ammónium – veszélyeztetik a talaj, a felszíni és a felszín alatti vizek minőségét és az ökoszisztémát. Használt termálvíz elvezetés: Felszíni vizekbe Vízfolyások, tavak Holtágak Időszakos vízfolyások Belvízcsatornák Öntözőcsatornák Hűtőtavak Közvetett bevezetés felszín alatti vizekbe

18 Aktuális probléma: a Rába sóterhelése
Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosítása VI. A termálvíz hasznosítás környezetvédelmi korlátai Aktuális probléma: a Rába sóterhelése Ausztria –Fürstenfeldi termálenergia – Távhőszolgáltató Kft. (Stájerország) A Geotermikus Erőmű vízjogi engedély alapján felszín alatti vizet enged a Feistritz vízfolyásba: ha Q folyó hozama > 7,72 m3/sec, akkor 15 liter/sec-ot ha Q folyó hozama < 7,72 m3/sec, akkor 8 liter/sec –ot. A Magyar Kormány – szorgalmazza a visszasajtolás megvalósítását

19 VII. Jogszabályi háttér
Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosítása VII. Jogszabályi Háttér VII. Jogszabályi háttér A bányászatról szóló évi XLVIII. törvény A bányászatról szóló évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998 (XII. 19.) Korm. rendelet A környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LII. törvény * A vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény* A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21. ) Korm. rendelet.* 10/2000. (VI.2.) KöM-EüM-FVM-KHVM rendelet a felszín alatti víz és a földtani közeg minőségének védelméről A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rend.* A vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről szóló és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rend.* * a 2000/60/EK Víz Keretirányelv jogharmonizációja

20 1. EU jogszabályi környezet Felszín alatti vizek (80/68/EGK) irányelv
Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosítása VII. Jogszabályi Háttér 1. EU jogszabályi környezet Felszín alatti vizek (80/68/EGK) irányelv különbséget tesz a közvetlen és a közvetett bevezetés között. - Közvetlen bevezetés: visszasajtolással, vagy talajon, altalajon, kőzeten való átszivárgás nélkül kerül az a felszín alatti vízbe, Közvetett bevezetés: talajon, altalajon, kőzeten való átszivárgás után kerül az a felszín alatti vízbe. Tiltja a leginkább veszélyes anyagok közvetlen bevezetését a felszín alatti vízbe.

21 2000/60/EK Víz Keretirányelv
Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosítása VII. Jogszabályi Háttér 2000/60/EK Víz Keretirányelv Célja: A vizek jó állapotának megtartása, illetve annak legkésőbb 2015-re történő elérése 11. Cikk 3.bekezdés a szennyezőanyagok felszín alatti vízbe történő közvetlen bevezetésének tilalma a következő rendelkezések fenntartása mellett: A tagállamok engedélyezhetik a geotermikus célokra használt víz visszasajtolását ugyanabba a víztartóba, ahonnan kivették.

22 2. Legfontosabb hazai jogszabályok
Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosítása VII. Jogszabályi Háttér 2. Legfontosabb hazai jogszabályok A vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény: 15.§ (3) Az ásvány-, gyógy- és termálvizek felhasználásánál előnyben kell részesíteni a gyógyászati, gyógyüdülési használatot A kizárólag energia hasznosítás céljából kitermelt termálvizet –külön jogszabályban* megfogalmazottak szerint– vissza kell táplálni. * 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet

23 (5) A 13. §-ban foglaltak figyelembevételével engedélyezhető:
Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosítása VII. Jogszabályi Háttér 219/2004. (VII.21.) Korm. rend. A felszín alatti vizek védelméről 9.§ (5) bekezdés (5) A 13. §-ban foglaltak figyelembevételével engedélyezhető: b) a kitermelt felszín alatti vizek ugyanazon vagy azonos célra használt rétegbe történő visszajuttatása, ha biztosított, hogy a visszasajtolt víz nem tartalmaz a kitermelt víztől eltérő anyagot és nem okoz kedvezőtlen minőségváltozást ba) geotermikus energia hasznosítás céljából zárt rendszerű technológiával

24 Technológiai határértékek
Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosítása VII. Jogszabályi Háttér Jelenlegi határértékek (28/2004. XII.25.) KvVM rendelet alapján: Technológiai határértékek Területi határérték (csak időszakos vízfolyások esetén) Egyedi határérték (energetikai célú felhasználás kivételével) Energetikai célú hasznosítás Gyógyászati célú hasznosítás Termálfürdők Összes só mg/l 3000 5000 2000 Na egyenérték % 45 95 45-95

25 Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosítása VII
Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosítása VII. Jogszabályi Háttér Jelenleg: A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004.(VII.21.) Korm. rend. alapján csak energetikai célú felhasználás esetén. nincs lehetőség egyedi határérték megadására, A kibocsátott használt termálvíz határérték túllépés esetén vízszennyezési bírság köteles, A türelmi idő 2010-ben lejár a kibocsátások határérték alá csökkentésére.

26 VIII. Tervezett intézkedések
Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosítása VIII. Tervezett intézkedések VIII. Tervezett intézkedések Felszíni vizekbe való kibocsátás esetére: Egyedi határérték adás lehetőségének megadása, Türelmi idő meghosszabbítása (alkotmányossági aggályok) Szennyezés Csökkentési Intézkedési tervek (3%-os bírság kedvezmény igénybevétele)

27 VIII. Tervezett intézkedések
Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosítása VIII. Tervezett intézkedések VIII. Tervezett intézkedések Támogatási rendszerek bővítése (hazai és EU Alapok) KIOP Energiagazdálkodás környezetbarát fejlesztése A „Sikeres Magyarországért hitelprogram környezetvédelmi fejlesztésekre Hőszivattyú, távfűtés - kamattámogatás KvVM kezdeményezi hogy a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal pályázati rendszerébe épüljön be a termálvíz-hasznosítások és a geotermális energia felhasználásának támogatása A KvVM kezdeményezi, hogy az illetékesek (a PM és a GKM és szervezetei) készítsenek javaslatot a Kormány részére: Olyan gazdasági szabályozási környezet kialakítására, amely elősegíti a hőszivattyúk széles körben történő elterjesztésének lehetőségét is. A geotermikus energia hasznosítása ne csak geotermikus villamos-energia termelés formájában kerüljön be a megújuló energiaforrások körébe. A támogatási lehetőségek terjedjenek ki a termálvizek más, nem villamos-energia termelésére is Földhő program indítása

28 Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosítása
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Környezetvédelmi Helyettes Államtitkár"

Hasonló előadás


Google Hirdetések