Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosítása (szakmai tájékoztató) Rakics Róbert Környezetvédelmi Helyettes Államtitkár KvVM 2005.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosítása (szakmai tájékoztató) Rakics Róbert Környezetvédelmi Helyettes Államtitkár KvVM 2005."— Előadás másolata:

1 Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosítása (szakmai tájékoztató) Rakics Róbert Környezetvédelmi Helyettes Államtitkár KvVM 2005. augusztus 26. Szentes

2 Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosítása Tartalom I.Megújuló energiaforrások használata II.A geotermikus energia fogalma III.Geotermikus viszonyok Magyarországon IV.A geotermikus energia hasznosítása V.Termálvizek hasznosítása VI.A termálvíz – hasznosítás környezetvédelmi korlátai VII.Jogszabályi háttér VIII.Tervezett intézkedések

3 Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosítása I. Megújuló energiaforrások használata I. Megújuló energiaforrások használata 1.A megújuló energia a nem fosszilis energiaforrásokból (geotermikus, nap-, szél, vízenergia, biomassza), továbbá hulladéklerakóból, szennyvízkezelő létesítményből származó gázból, valamint biogázból előállított energia. (2001/77/EK Irányelv szerint) 2. Felhasználási arány növelésének okai: A fosszilis energiaforrások korlátozottan állnak rendelkezésre Környezetszennyező hatások Üvegházhatás Kiotói Jkv. – Mo. 6%-kal csökkenti a CO2 kibocsátását az 1985-87 átlagához képest 2012-ig

4 Alap állapot % Vállalás 2010-re % EU összes megújuló részaránya *612 Magyarország összes megújuló részaránya ** 3,6 (40,1 PJ) 5-6 (60-70 PJ) EU megújuló részarány a vill. energiában * 14,822,1 Magyarország megújuló részarány a vill. energiában ** (Az EU csatlakozásról szóló 2004, évi XXX tv. II. mellékletének 12. pontja tartalmazza) 2,123,6 (2001/77/EK irányelv szerint) Nemzetközi kitekintés Megújuló energiák részaránya az EU-ban és Magyarországon, % *EU bázisév: 2001; **Mo. bázisév: 2004 Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosítása I. Megújuló energiaforrások használata

5 II. A geotermikus energia fogalma A geotermikus energia a földkéreg belső energiája (földhő). A geotermikus energiahordozók azok a különböző halmazállapotú anyagok (pl. felszín alatti vizek, gőzök), melyek a földkéreg belső energiájának hőenergetikai célú hasznosítását kitermeléssel vagy más technológia alkalmazásával lehetővé teszik. (A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. Törvény 49. §) Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosítása II. A geotermikus energia fogalma

6 III. Geotermikus viszonyok Magyarországon Magyarország a Pannon-medence közepén, kedvező geotermikus adottságú területen helyezkedik el. A geotermikus gradiens másfélszerese a világátlagnak: 5 o C/100m Ennek oka: - a földkéreg vékonyabb 20–26 km vastagságú (világátlag: 30 – 35 km) - jó hőszigetelő üledékek töltik ki a medencét (agyagok, homokok) A geotermikus gradiens az Alföldön és a Dél-Dunántúlon magasabb, a Kisalföldön és a hegyvidéki területeken alacsonyabb. Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosítása III. Geotermikus viszonyok Magyarországon

7 Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosítása IV. A geotermikus energia hasznosítása IV. A geotermikus energia hasznosítása A hasznosított geotermikus energia mennyiség, a +30 °C-ot meghaladó hőmérsékletű energiahordozóból kinyert energiamennyiség energetikai célra hasznosított része. Nem minősül energetikai célú hasznosításnak a geotermikus energiát gyógyászati, balneológiai, valamint vízellátási célokra való felhasználása, még abban az esetben sem, ha azt másodlagos felhasználással energetikai célra is hasznosítják. (A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998 (XII. 19.) Korm. rendelet (Vhr.) 34. §)

8 Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosítása IV. A geotermikus energia hasznosítása Földhő igénybevételének lehetőségei: Földhő hasznosítás- termálvíz kitermelés nélkül:  Hőszivattyú  Hot Dry Rock – elektromos energia termelésénél gazdaságos termálvíz kitermeléssel:  Kommunális fűtés  Használati melegvíz készítés  Növényházak fűtése  Terményszárítás, stb. termálvíz kitermeléssel + visszasajtolással megvalósuló mo-i beruházások:  Geotermális közmű rendszer – Hódmezővásárhely  Geotermális villamos erőmű – kísérleti projekt – MOL Rt. Iklódbördöce

9 Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosítása IV. A geotermikus energia hasznosítása A geotermikus energia hasznosításának helyzete Magyarországon: A geotermális energia jelenlegi felhasználása: 3,6 PJ Potenciális lehetőség: 10-50 PJ Jelenleg csak kisérleti fázisban van geotermiára alapozott villamosenergia termelés (Iklódbördöce)! (Ilyen célra csak az ország területének 5 %-a alkalmas, min. 120 C, max. 3000 m mély) A geotermikus energia felhasználása ≠ a termálvíz kitermeléssel !

10 Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosítása V. Termálvizek hasznosítása V. Termálvizek hasznosítása A 2004. évi állapotok szerint több mint 900 db termálvízkút üzemel. Ebből: 1. Ivóvízellátás26 % 2. Mezőgazdasági célú vízellátás21 % 4. Balneológia, gyógyászat, gyógyturizmus31 % 5. Egyéb (többcélú, kommunális, ipar)22 %

11 Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosítása V. Termálvizek hasznosítása Termálvíz kutak létesítési éve

12 Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosítása VI. A termálvíz hasznosítás környezetvédelmi korlátai VI. A termálvíz hasznosítás környezetvédelmi korlátai 1.A felszín alatti vizek mennyiségi védelme Kitermelés hatása –A korlátozottan utánpótlódó felszín alatti vizek egységes hidraulikai rendszert alkotnak. –A különböző rétegek igénybevétele kihat az egész rendszerre. A felszín alatti víz nyomáscsökkenés megakadályozásának egyéb módja: ─Visszasajtolás  Ahol azt a 2000/60/ EK Víz Keretirányelv lehetővé teszi –Környezetkímélő szenny -, használt víz elhelyezés –Csapadék vízvisszatartás (belvíztározók)

13 Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosítása VI. A termálvíz hasznosítás környezetvédelmi korlátai A felszín alatti vizek Egységes hidraulikai rendszert alkotnak Mennyiségi és minőségi védelmük stratégiai jelentőségű

14 Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosítása VI. A termálvíz hasznosítás környezetvédelmi korlátai Felszín alatti vizek kitermelésének alakulása

15 Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosítása VI. A termálvíz hasznosítás környezetvédelmi korlátai Víz (nyomás) szint változás alakulása

16 Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosítása VI. A termálvíz hasznosítás környezetvédelmi korlátai Visszasajtolás ─Feltételei:  A Víz Keretirányelv csak a zárt rendszerben használt vizeket engedi visszasajtolni – kizárólag energetikai célú felhasználás során lehetséges ─Előnyei:  Fenntartja a rétegenergiát  Nem károsítja a talaj és a vizek minőségét és az ökoszisztémát  Nincs szennyvízbírság és vízkészlet járulék ─Hátrányai:  Beruházási, üzemeltetési költségek  Repedezett kőzetekbe jó lehetőségek  Törmelékes (porózus) kőzetekbe kevés a referencia – Hódmezővásárhely Geotermális Közmű Rendszer

17 Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosítása VI. A termálvíz hasznosítás környezetvédelmi korlátai 2.Minőségi védelem A magas só-tartalom, a szénhidrogén származékok (pl fenol,benzol,) magas KOI, ammónium – veszélyeztetik a talaj, a felszíni és a felszín alatti vizek minőségét és az ökoszisztémát. Használt termálvíz elvezetés: ─Felszíni vizekbe  Vízfolyások, tavak  Holtágak  Időszakos vízfolyások  Belvízcsatornák  Öntözőcsatornák  Hűtőtavak Közvetett bevezetés felszín alatti vizekbe

18 Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosítása VI. A termálvíz hasznosítás környezetvédelmi korlátai Aktuális probléma: a Rába sóterhelése Ausztria –Fürstenfeldi termálenergia – Távhőszolgáltató Kft. (Stájerország) A Geotermikus Erőmű vízjogi engedély alapján felszín alatti vizet enged a Feistritz vízfolyásba: ha Q folyó hozama > 7,72 m3/sec, akkor 15 liter/sec-ot ha Q folyó hozama < 7,72 m3/sec, akkor 8 liter/sec –ot. A Magyar Kormány – szorgalmazza a visszasajtolás megvalósítását

19 Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosítása VII. Jogszabályi Háttér VII. Jogszabályi háttér 1.A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 2.A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998 (XII. 19.) Korm. rendelet 3.A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LII. törvény * 4.A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény* 5.A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21. ) Korm. rendelet.* 6.10/2000. (VI.2.) KöM-EüM-FVM-KHVM rendelet a felszín alatti víz és a földtani közeg minőségének védelméről 7.A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rend.* 8.A vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről szóló és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rend.* * a 2000/60/EK Víz Keretirányelv jogharmonizációja

20 Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosítása VII. Jogszabályi Háttér 1. EU jogszabályi környezet Felszín alatti vizek (80/68/EGK) irányelv különbséget tesz a közvetlen és a közvetett bevezetés között. - Közvetlen bevezetés: visszasajtolással, vagy talajon, altalajon, kőzeten való átszivárgás nélkül kerül az a felszín alatti vízbe, - Közvetett bevezetés: talajon, altalajon, kőzeten való átszivárgás után kerül az a felszín alatti vízbe. Tiltja a leginkább veszélyes anyagok közvetlen bevezetését a felszín alatti vízbe.

21 Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosítása VII. Jogszabályi Háttér 2000/60/EK Víz Keretirányelv Célja: A vizek jó állapotának megtartása, illetve annak legkésőbb 2015-re történő elérése 11. Cikk 3.bekezdés (j)a szennyezőanyagok felszín alatti vízbe történő közvetlen bevezetésének tilalma a következő rendelkezések fenntartása mellett: A tagállamok engedélyezhetik a geotermikus célokra használt víz visszasajtolását ugyanabba a víztartóba, ahonnan kivették.

22 Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosítása VII. Jogszabályi Háttér 2. Legfontosabb hazai jogszabályok A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény: 15.§ (3) Az ásvány-, gyógy- és termálvizek felhasználásánál előnyben kell részesíteni a gyógyászati, gyógyüdülési használatot A kizárólag energia hasznosítás céljából kitermelt termálvizet –külön jogszabályban* megfogalmazottak szerint– vissza kell táplálni. * 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet

23 Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosítása VII. Jogszabályi Háttér 219/2004. (VII.21.) Korm. rend. A felszín alatti vizek védelméről 9.§ (5) bekezdés (5) A 13. §-ban foglaltak figyelembevételével engedélyezhető: b) a kitermelt felszín alatti vizek ugyanazon vagy azonos célra használt rétegbe történő visszajuttatása, ha biztosított, hogy a visszasajtolt víz nem tartalmaz a kitermelt víztől eltérő anyagot és nem okoz kedvezőtlen minőségváltozást ba) geotermikus energia hasznosítás céljából zárt rendszerű technológiával

24 Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosítása VII. Jogszabályi Háttér Jelenlegi határértékek (28/2004. XII.25.) KvVM rendelet alapján: Technológiai határértékekTerületi határérté k (csak időszakos vízfolyások esetén) Egyedi határérték (energetikai célú felhasználás kivételével) Energetikai célú hasznosítás Gyógyászat i célú hasznosítás Termálfürdő k Összes só mg/l 300050002000 2000-8000 Na egyenérté k % 459545 45-95

25 Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosítása VII. Jogszabályi Háttér Jelenleg: A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004.(VII.21.) Korm. rend. alapján csak energetikai célú felhasználás esetén. nincs lehetőség egyedi határérték megadására, A kibocsátott használt termálvíz határérték túllépés esetén vízszennyezési bírság köteles, A türelmi idő 2010-ben lejár a kibocsátások határérték alá csökkentésére.

26 Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosítása VIII. Tervezett intézkedések VIII. Tervezett intézkedések Felszíni vizekbe való kibocsátás esetére: Egyedi határérték adás lehetőségének megadása, Türelmi idő meghosszabbítása (alkotmányossági aggályok) Szennyezés Csökkentési Intézkedési tervek (3%-os bírság kedvezmény igénybevétele)

27 Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosítása VIII. Tervezett intézkedések VIII. Tervezett intézkedések Támogatási rendszerek bővítése (hazai és EU Alapok) –KIOP Energiagazdálkodás környezetbarát fejlesztése –A „Sikeres Magyarországért hitelprogram környezetvédelmi fejlesztésekre  Hőszivattyú, távfűtés - kamattámogatás –KvVM kezdeményezi hogy a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal pályázati rendszerébe épüljön be a termálvíz-hasznosítások és a geotermális energia felhasználásának támogatása A KvVM kezdeményezi, hogy az illetékesek (a PM és a GKM és szervezetei) készítsenek javaslatot a Kormány részére: ─Olyan gazdasági szabályozási környezet kialakítására, amely elősegíti a hőszivattyúk széles körben történő elterjesztésének lehetőségét is. ─A geotermikus energia hasznosítása ne csak geotermikus villamos- energia termelés formájában kerüljön be a megújuló energiaforrások körébe. A támogatási lehetőségek terjedjenek ki a termálvizek más, nem villamos-energia termelésére is Földhő program indítása

28 Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosítása Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosítása (szakmai tájékoztató) Rakics Róbert Környezetvédelmi Helyettes Államtitkár KvVM 2005."

Hasonló előadás


Google Hirdetések