Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

FELSZÍN ALATTI VIZEK MONITOROZÁSA

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "FELSZÍN ALATTI VIZEK MONITOROZÁSA"— Előadás másolata:

1 FELSZÍN ALATTI VIZEK MONITOROZÁSA
(A hazai vízgazdálkodási gyakorlat) FELSZÍN ALATTI VIZEK KÉMIAI ÁLLAPOTFELMÉRÉSE MAGYARORSZÁGON Dr. Perger László Vízügyi Központ és Közgyűjtemények 2006 március 23.

2 ELŐZMÉNYEK Rendszeres vízállásészlelés:
1823-Duna pozsonyi és budai vízmércék 1830 -Duna komáromi, Tisza szegedi vm. 1860-as évektől 132 helyszínen napi vm. Felszín alatti vizek monitoringja : 1910 – Ó-gyalla csapadék-talajvízszint kapcsolat vizsgálata 1929 -Duna-Tisza közén és Tisza jobbpart tv. szint észlelő hálózat (149 kút, km2-en, heti 2X mérés) 1933 -Tiszántúl 144 kútból álló hálózat (3 naponkénti észlelés) országos, 363 tv. figyelőkútból álló hálózat karsztvízszint figyelő és forrásmérő hálózat kiépítésének kezdete 2006 március 23.

3 Felszín alatti vizek monitoringja (folytatás)
Talajvízszint észlelő kutak kútból álló országos hálózat törzsállomási üzemi állomási kút (3 napi, vagy heti 2X-i észlelés, manuális/tiszteletdíjas észlelés) törzsállomási üzemi állomási kút (9 helyen vízhőm. is) 50 kúton távmérés 932 kúton memóriatár. regisztráló 2221 kúton manuális/tiszteletdíjas észlelés 2006 március 23.

4 2006 március 23.

5 Felszín alatti vizek monitoringja (folytatás)
Forrásészlelő hálózat (vízszint+vízhozam+vízhőm.+vízmin.) rendszeres mérés 100 forráson karsztforrás rendszeres mérése Magyaro. Forrásainak Katasztere 4291 forrás felmérése törzsállomási+30 üzemi állomás 5 forrásnál memoriatár. vízszintmérés, 23 helyen manuális vízszintmérés, 81 helyen man. vízhozammérés, 33 helyen vízminőség mérés (FAVIM részeként vízmű vagy KÖTEVIFE mintáz: pH, vez. kép., össz. kem., Na, K, Ca, Mg, Fe, HCO3, nitrát, nitrit, KOI) 2006 március 23.

6 2006 március 23.

7 Felszín alatti vizek monitoringja (folytatás)
Karsztvízszint észlelő hálózat (t<30 C) 1960 – DKH 25 kút, Bükk 1 kút, Aggteleki-karszt 1 kút, Villányi-hg. 3 kút 1986 – 193 törzshálózati kút bányavállalati kút 2005 – 516 észlelőkút folyamatos, ill. havi észlelési gyakorisággal (80% a DKH területén) 2006 március 23.

8 Felszín alatti vizek monitoringja (folytatás)
Rétegvízszint észlelő hálózat (t< 30 C) figyelőkút létesítése kút észlelése helyen mérés (üzemelő és felhagyott kutak bevonásával) MÁFI kezelésű kút kigészítő információkat ad helyen észlelés (297 helyen memóriatárolós reg. vízszintmérés, 518 helyen man. vízszintmérés, 1 helyen távmérés, 24 helyen vízhozammérés is) 2006 március 23.

9 Felszín alatti vizek monitoringja (folytatás)
Termálvíz figyelő hálózat (t>30 C) 1993-tól üzemelő és felhagyott termálkutakban rendszeres nyomás ill. vízszint mérés 2005 – 30 porózus és 21 karszt termálkúton havi rendszerességű man. vízszintészlelés 2006 március 23.

10 2006 március 23.

11 2006 március 23.

12 Felszín alatti vizek monitoringja (folytatás)
Felszín alatti vízminőség észlelő hálózat 1985 – 593 helyszínen valamennyi f.a. vízkészletfajta vízminőségi mérése 600 m mélységig (MSZ-MI ) 2005 – 554 vizsgált víznyerő helyről adat vízvizsgálati komponenskör a víznyerőhely jellegétől (védett, nem védett) függetlenül és függően mérgező anyagokra és bakter. komponensekre is teljeskörű vizsgálat védett esetben 10 évenként nem védett esetben 3 évenként rendszeres ellenőrző vizsgálat védett esetben évi egy nem védett esetben min. évi négy alkalommal Vizsgálatot végzők: üzemeltetők (85%) KÖTEVIFE laborok (15%) 2006 március 23.

13 2006 március 23.

14 Vízrajz törzshálózat

15 Vízrajzi törzshálózat 2006.01.01.

16 Vízrajzi törzshálózat 2006.01.01.

17 Vízrajzi üzemi hálózat 2006.01.01

18 Vízrajzi üzemi hálózat 2006.01.01.

19 Vízrajzi üzemi hálózat 2006.01.01.

20 Felszín alatti vizek monitoringja (OSAP adatszolgáltatás)
1985 – Kormányrendelet alapján szabályozott adatszolgáltatás a felszín alatti vizet kitermelő vízkivételekről, valamint a megfigyelő kutak üzemi figyelési tevékenységéről (1375/03 ny.sz.) Q> 500m3/év KÖVIZIG által kijelölt víztermelőkről kb kútról vízszintekről, vízhozamokról, havi és éves vízkitermelésekről rendszeres alap és ellenőrző kémiai vizsgálatokról 2004 – EU VKI és 21/2002 KöViM rendelet konform adatszolgáltatás módosítás Q> 100m3/év Q> 10m3/év ivóvízszolgáltatás esetén kiegészítő kémiai vizsgálatok és egyéb szerves mikroszennyezők vizsgálata is teljesítés 2004-ben 84% 2005 – internetes adatszolgáltatás bevezetése 2006 március 23.

21 2006 március 23.

22 Felszín alatti vizek monitoringja (vízbázisvédelem)
1994 – távlati vízbázisokon kijelölt monitoringhálózat kiépítésének megkezdése kísérleti telepi próbakutak (vízszint mérés) áramlásváltozást figyelő kutak, kútcsoportok (vízszint és vízminőség figyelés + trícium mérés) feltárt szennyezőforrásokat figyelő kutak (vízszint és vízminőség figyelés) korábbi vízkutatásokból visszamaradt védőterületre eső kutak (vízszint mérés) módszertani útmutató és üzemeltetési szabályzat a monitoring hálózat üzemeltetésére vízminőségi komponenskörre vízmintavétel gyakoriságára adatok feldolgozására és értékelésére talajvízszintészlelő/felszínközeli felszínalatti monitoring kút 620 helyen vízszintmérés 570 helyen vízminőségvizsgálat 2006 március 23.

23 Felszín alatti vizek monitoringja (vízbázisvédelem)
1997 – üzemelő vízbázisokon kijelölt monitoringhálózat kiépítésének megkezdése monitoring észlelőkúthálózat bővítése az elkészült monitoringkutak folyamatos átadása a vízmű üzemeltetőjének az átadott kutak OSAP adatszolgáltatásba történő bevonása (1375/03 ny.sz. adatlap) 2003 – 1952 monitoring kút átadása az üzemeltetőnek 2006 március 23.

24 2006 március 23.

25 2006 március 23.

26 Felszín alatti vizek monitoringja (regionális hálózatok)
GNV Szigetköz (230 kút ÉDUKÖVIZIG kezelés) Nagymaros (63 kút KDVKÖVIZIG kezelés) vízszintészlelés vízminőségvizsgálat (kb. 100 kúton a KÖTEVIFE végzi) DTKH 300 törzshálózati talajvízszintészlelő kút (KDV-,KÖTIKÖ-,ADUKÖ- és ATIKÖVIZIG) 15 kút távjelzős 285 kút heti 2X manuális, ill. mem.tárolós reg. észlelésű Fenntiektől független kb. 40 kútból ¼ évenként az ATIKÖTEVIFE mintát vesz 2006 március 23.

27 Felszín alatti vizek monitoringja (összefoglalás)
A felszín alatti vizek mennyiségi monitoringja a forrásmérések bővítésének kivételével további lényeges bővítést nem igényel A felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi adatainak összevethetősége/ együttértékelése teljeskörűen megvalósul a felszín alatti vízminőség észlelő hálózat kb. 550 kútja esetében az OSAP adatszolgáltatás kb kútjánál a távlati vízbázisok 943 kútjánál az üzemelő vízbázisok esetében az 1952 figyelőkút OSAP adatszolgáltatásba vonása miatt A KÖVIZIG kezelésű felszín alatti monitoring hálózat alkalmas a hazai és az európai uniós feladatok ellátására a forrásmérő helyek és a vízbázisvédelmi területeken kívül eső földtanilag érzékeny területek vízminőségi monitoringjának bővítésével, valamint az adatfeldolgozási rendszerek fejlesztésével 2006 március 23.

28 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET 2006 március 23.


Letölteni ppt "FELSZÍN ALATTI VIZEK MONITOROZÁSA"

Hasonló előadás


Google Hirdetések