Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2006 március 23. 1 FELSZÍN ALATTI VIZEK MONITOROZÁSA (A hazai vízgazdálkodási gyakorlat) FELSZÍN ALATTI VIZEK KÉMIAI ÁLLAPOTFELMÉRÉSE MAGYARORSZÁGON Dr.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2006 március 23. 1 FELSZÍN ALATTI VIZEK MONITOROZÁSA (A hazai vízgazdálkodási gyakorlat) FELSZÍN ALATTI VIZEK KÉMIAI ÁLLAPOTFELMÉRÉSE MAGYARORSZÁGON Dr."— Előadás másolata:

1 2006 március 23. 1 FELSZÍN ALATTI VIZEK MONITOROZÁSA (A hazai vízgazdálkodási gyakorlat) FELSZÍN ALATTI VIZEK KÉMIAI ÁLLAPOTFELMÉRÉSE MAGYARORSZÁGON Dr. Perger László Vízügyi Központ és Közgyűjtemények

2 2006 március 23.2 ELŐZMÉNYEK Rendszeres vízállásészlelés: Rendszeres vízállásészlelés: –1823-Duna pozsonyi és budai vízmércék –1830 -Duna komáromi, Tisza szegedi vm. –1860-as évektől 132 helyszínen napi vm. Felszín alatti vizek monitoringja : Felszín alatti vizek monitoringja : –1910 – 1916 Ó-gyalla csapadék-talajvízszint kapcsolat vizsgálata –1929 -Duna-Tisza közén és Tisza jobbpart tv. szint észlelő hálózat (149 kút, 12000 km2-en, heti 2X mérés) –1933 -Tiszántúl 144 kútból álló hálózat (3 naponkénti észlelés) –1944 - országos, 363 tv. figyelőkútból álló hálózat –1952 - karsztvízszint figyelő és forrásmérő hálózat kiépítésének kezdete

3 2006 március 23.3 Felszín alatti vizek monitoringja (folytatás) Talajvízszint észlelő kutak Talajvízszint észlelő kutak –1955 -1000 kútból álló országos hálózat –1986 -1657 törzsállomási + 900 üzemi állomási kút (3 napi, vagy heti 2X-i észlelés, manuális/tiszteletdíjas észlelés) –2005 -1593 törzsállomási + 1610 üzemi állomási kút (9 helyen vízhőm. is) 50 kúton távmérés 50 kúton távmérés 932 kúton memóriatár. regisztráló 932 kúton memóriatár. regisztráló 2221 kúton manuális/tiszteletdíjas észlelés 2221 kúton manuális/tiszteletdíjas észlelés

4 2006 március 23.4

5 5 Felszín alatti vizek monitoringja (folytatás) Forrásészlelő hálózat (vízszint+vízhozam+vízhőm.+vízmin.) Forrásészlelő hálózat (vízszint+vízhozam+vízhőm.+vízmin.) –1960 - rendszeres mérés 100 forráson –1966 - 176 karsztforrás rendszeres mérése –1996-2002 - Magyaro. Forrásainak Katasztere 4291 forrás felmérése 4291 forrás felmérése –2005 - 77 törzsállomási+30 üzemi állomás 5 forrásnál memoriatár. vízszintmérés, 5 forrásnál memoriatár. vízszintmérés, 23 helyen manuális vízszintmérés, 23 helyen manuális vízszintmérés, 81 helyen man. vízhozammérés, 81 helyen man. vízhozammérés, 33 helyen vízminőség mérés (FAVIM részeként vízmű vagy KÖTEVIFE mintáz: pH, vez. kép., össz. kem., Na, K, Ca, Mg, Fe, HCO3, nitrát, nitrit, KOI) 33 helyen vízminőség mérés (FAVIM részeként vízmű vagy KÖTEVIFE mintáz: pH, vez. kép., össz. kem., Na, K, Ca, Mg, Fe, HCO3, nitrát, nitrit, KOI)

6 2006 március 23.6

7 7 Felszín alatti vizek monitoringja (folytatás) Karsztvízszint észlelő hálózat (t<30 C) Karsztvízszint észlelő hálózat (t<30 C) –1960 – DKH 25 kút, Bükk 1 kút, Aggteleki-karszt 1 kút, Villányi-hg. 3 kút –1986 – 193 törzshálózati kút + 150 bányavállalati kút –2005 – 516 észlelőkút folyamatos, ill. havi észlelési gyakorisággal (80% a DKH területén)

8 2006 március 23.8 Felszín alatti vizek monitoringja (folytatás) Rétegvízszint észlelő hálózat (t< 30 C) Rétegvízszint észlelő hálózat (t< 30 C) –1957-66 - 6 figyelőkút létesítése –1975 - 75 kút észlelése –1980 - 265 helyen mérés (üzemelő és felhagyott kutak bevonásával) –1981 - 70 MÁFI kezelésű kút kigészítő információkat ad –2005 - 816 helyen észlelés (297 helyen memóriatárolós reg. vízszintmérés, 518 helyen man. vízszintmérés, 1 helyen távmérés, 24 helyen vízhozammérés is)

9 2006 március 23.9 Felszín alatti vizek monitoringja (folytatás) Termálvíz figyelő hálózat (t>30 C) Termálvíz figyelő hálózat (t>30 C) –1993-tól üzemelő és felhagyott termálkutakban rendszeres nyomás ill. vízszint mérés –2005 – 30 porózus és 21 karszt termálkúton havi rendszerességű man. vízszintészlelés

10 2006 március 23.10

11 2006 március 23.11

12 2006 március 23.12 Felszín alatti vizek monitoringja (folytatás) Felszín alatti vízminőség észlelő hálózat Felszín alatti vízminőség észlelő hálózat –1985 – 593 helyszínen valamennyi f.a. vízkészletfajta vízminőségi mérése 600 m mélységig (MSZ-MI-10-433) –2005 – 554 vizsgált víznyerő helyről adat vízvizsgálati komponenskör a víznyerőhely jellegétől (védett, nem védett) függetlenül és függően mérgező anyagokra és bakter. komponensekre is vízvizsgálati komponenskör a víznyerőhely jellegétől (védett, nem védett) függetlenül és függően mérgező anyagokra és bakter. komponensekre is teljeskörű vizsgálat teljeskörű vizsgálat –védett esetben 10 évenként –nem védett esetben 3 évenként rendszeres ellenőrző vizsgálat rendszeres ellenőrző vizsgálat –védett esetben évi egy –nem védett esetben min. évi négy alkalommal Vizsgálatot végzők: Vizsgálatot végzők: –üzemeltetők (85%) –KÖTEVIFE laborok (15%)

13 2006 március 23.13

14 Vízrajz törzshálózat 2006.01.01

15 Vízrajzi törzshálózat 2006.01.01.

16

17 Vízrajzi üzemi hálózat 2006.01.01

18 Vízrajzi üzemi hálózat 2006.01.01.

19

20 2006 március 23.20 Felszín alatti vizek monitoringja (OSAP adatszolgáltatás) 1985 – Kormányrendelet alapján szabályozott adatszolgáltatás a felszín alatti vizet kitermelő vízkivételekről, valamint a megfigyelő kutak üzemi figyelési tevékenységéről (1375/03 ny.sz.) 1985 – Kormányrendelet alapján szabályozott adatszolgáltatás a felszín alatti vizet kitermelő vízkivételekről, valamint a megfigyelő kutak üzemi figyelési tevékenységéről (1375/03 ny.sz.) –Q> 500m3/év –KÖVIZIG által kijelölt víztermelőkről –kb. 8000 kútról –vízszintekről, vízhozamokról, havi és éves vízkitermelésekről –rendszeres alap és ellenőrző kémiai vizsgálatokról 2004 – EU VKI és 21/2002 KöViM rendelet konform adatszolgáltatás módosítás 2004 – EU VKI és 21/2002 KöViM rendelet konform adatszolgáltatás módosítás –Q> 100m3/év –Q> 10m3/év ivóvízszolgáltatás esetén –kiegészítő kémiai vizsgálatok és egyéb szerves mikroszennyezők vizsgálata is –teljesítés 2004-ben 84% 2005 – internetes adatszolgáltatás bevezetése 2005 – internetes adatszolgáltatás bevezetése

21 2006 március 23.21

22 2006 március 23.22 Felszín alatti vizek monitoringja (vízbázisvédelem) 1994 – távlati vízbázisokon kijelölt monitoringhálózat kiépítésének megkezdése 1994 – távlati vízbázisokon kijelölt monitoringhálózat kiépítésének megkezdése –kísérleti telepi próbakutak (vízszint mérés) –áramlásváltozást figyelő kutak, kútcsoportok (vízszint és vízminőség figyelés + trícium mérés) –feltárt szennyezőforrásokat figyelő kutak (vízszint és vízminőség figyelés) –korábbi vízkutatásokból visszamaradt védőterületre eső kutak (vízszint mérés) –módszertani útmutató és üzemeltetési szabályzat a monitoring hálózat üzemeltetésére vízminőségi komponenskörre vízminőségi komponenskörre vízmintavétel gyakoriságára vízmintavétel gyakoriságára adatok feldolgozására és értékelésére adatok feldolgozására és értékelésére 2005 -- 743 talajvízszintészlelő/felszínközeli 2005 -- 743 talajvízszintészlelő/felszínközeli -- 200 felszínalatti monitoring kút -- 200 felszínalatti monitoring kút –620 helyen vízszintmérés –570 helyen vízminőségvizsgálat

23 2006 március 23.23 Felszín alatti vizek monitoringja (vízbázisvédelem) 1997 – üzemelő vízbázisokon kijelölt monitoringhálózat kiépítésének megkezdése 1997 – üzemelő vízbázisokon kijelölt monitoringhálózat kiépítésének megkezdése –monitoring észlelőkúthálózat bővítése –az elkészült monitoringkutak folyamatos átadása a vízmű üzemeltetőjének –az átadott kutak OSAP adatszolgáltatásba történő bevonása (1375/03 ny.sz. adatlap) 2003 – 1952 monitoring kút átadása az üzemeltetőnek 2003 – 1952 monitoring kút átadása az üzemeltetőnek

24 2006 március 23.24

25 2006 március 23.25

26 2006 március 23.26 Felszín alatti vizek monitoringja (regionális hálózatok) GNV GNV –Szigetköz (230 kút ÉDUKÖVIZIG kezelés) –Nagymaros (63 kút KDVKÖVIZIG kezelés) vízszintészlelés vízszintészlelés vízminőségvizsgálat (kb. 100 kúton a KÖTEVIFE végzi) vízminőségvizsgálat (kb. 100 kúton a KÖTEVIFE végzi) DTKH DTKH –300 törzshálózati talajvízszintészlelő kút (KDV-,KÖTIKÖ-,ADUKÖ- és ATIKÖVIZIG) (KDV-,KÖTIKÖ-,ADUKÖ- és ATIKÖVIZIG) 15 kút távjelzős 15 kút távjelzős 285 kút heti 2X manuális, ill. mem.tárolós reg. észlelésű 285 kút heti 2X manuális, ill. mem.tárolós reg. észlelésű Fenntiektől független kb. 40 kútból ¼ évenként az ATIKÖTEVIFE mintát vesz Fenntiektől független kb. 40 kútból ¼ évenként az ATIKÖTEVIFE mintát vesz

27 2006 március 23.27 Felszín alatti vizek monitoringja (összefoglalás) A felszín alatti vizek mennyiségi monitoringja a forrásmérések bővítésének kivételével további lényeges bővítést nem igényel A felszín alatti vizek mennyiségi monitoringja a forrásmérések bővítésének kivételével további lényeges bővítést nem igényel A felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi adatainak összevethetősége/ együttértékelése teljeskörűen megvalósul A felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi adatainak összevethetősége/ együttértékelése teljeskörűen megvalósul – a felszín alatti vízminőség észlelő hálózat kb. 550 kútja esetében – az OSAP adatszolgáltatás kb. 8000 kútjánál – a távlati vízbázisok 943 kútjánál – az üzemelő vízbázisok esetében az 1952 figyelőkút OSAP adatszolgáltatásba vonása miatt A KÖVIZIG kezelésű felszín alatti monitoring hálózat alkalmas a hazai és az európai uniós feladatok ellátására A KÖVIZIG kezelésű felszín alatti monitoring hálózat alkalmas a hazai és az európai uniós feladatok ellátására –a forrásmérő helyek és – a vízbázisvédelmi területeken kívül eső földtanilag érzékeny területek vízminőségi monitoringjának bővítésével, valamint –az adatfeldolgozási rendszerek fejlesztésével

28 2006 március 23.28 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET


Letölteni ppt "2006 március 23. 1 FELSZÍN ALATTI VIZEK MONITOROZÁSA (A hazai vízgazdálkodási gyakorlat) FELSZÍN ALATTI VIZEK KÉMIAI ÁLLAPOTFELMÉRÉSE MAGYARORSZÁGON Dr."

Hasonló előadás


Google Hirdetések