Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

FELSZÍN ALATTI VIZEK MONITOROZÁSA (A hazai vízgazdálkodási gyakorlat) Dr. Perger László Tahy Ágnes (Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "FELSZÍN ALATTI VIZEK MONITOROZÁSA (A hazai vízgazdálkodási gyakorlat) Dr. Perger László Tahy Ágnes (Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság)"— Előadás másolata:

1 FELSZÍN ALATTI VIZEK MONITOROZÁSA (A hazai vízgazdálkodási gyakorlat) Dr. Perger László Tahy Ágnes (Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság)

2 ELŐZMÉNYEK Rendszeres vízállásészlelés: Rendszeres vízállásészlelés: –1823-Duna pozsonyi és budai vízmércék –1830 -Duna komáromi, Tisza szegedi vm. –1860-as évektől 132 helyszínen napi vm. Felszín alatti vizek monitoringja : Felszín alatti vizek monitoringja : –1910 – 1916 Ó-gyalla csapadék-talajvízszint kapcsolat vizsgálata –1929 -Duna-Tisza közén és Tisza jobbpart tv. szint észlelő hálózat (149 kút, 12000 km2-en, heti 2X mérés) –1933 -Tiszántúl 144 kútból álló hálózat (3 naponkénti észlelés) –1944 - országos, 363 tv. figyelőkútból álló hálózat –1952 - karsztvízszint figyelő és forrásmérő hálózat kiépítésének kezdete

3 Felszín alatti vizek monitoringja Talajvízszint észlelő kutak Talajvízszint észlelő kutak –1955 -1000 kútból álló országos hálózat –1986 -1657 törzsállomási + 900 üzemi állomási kút (3 napi, vagy heti 2X-i észlelés, manuális/tiszteletdíjas észlelés) –2005 -1593 törzsállomási + 1610 üzemi állomási kút (9 helyen vízhőm. is) 50 kúton távmérés 50 kúton távmérés 932 kúton memóriatár. regisztráló 932 kúton memóriatár. regisztráló 2221 kúton manuális/tiszteletdíjas észlelés 2221 kúton manuális/tiszteletdíjas észlelés

4

5 Felszín alatti vizek monitoringja (folytatás) Forrásészlelő hálózat (vízszint+vízhozam+vízhőm.+vízmin.) Forrásészlelő hálózat (vízszint+vízhozam+vízhőm.+vízmin.) –1960 - rendszeres mérés 100 forráson –1966 - 176 karsztforrás rendszeres mérése –1996-2002 - Magyaro. Forrásainak Katasztere 4291 forrás felmérése 4291 forrás felmérése –2005 - 77 törzsállomási+30 üzemi állomás 5 forrásnál memoriatár. vízszintmérés, 5 forrásnál memoriatár. vízszintmérés, 23 helyen manuális vízszintmérés, 23 helyen manuális vízszintmérés, 81 helyen man. vízhozammérés, 81 helyen man. vízhozammérés, 33 helyen vízminőség mérés (FAVIM részeként vízmű vagy KÖTEVIFE mintáz: pH, vez. kép., össz. kem., Na, K, Ca, Mg, Fe, HCO3, nitrát, nitrit, KOI) 33 helyen vízminőség mérés (FAVIM részeként vízmű vagy KÖTEVIFE mintáz: pH, vez. kép., össz. kem., Na, K, Ca, Mg, Fe, HCO3, nitrát, nitrit, KOI)

6

7 Felszín alatti vizek monitoringja (folytatás) Karsztvízszint észlelő hálózat (t<30 C) Karsztvízszint észlelő hálózat (t<30 C) –1960 – DKH 25 kút, Bükk 1 kút, Aggteleki-karszt 1 kút, Villányi-hg. 3 kút –1986 – 193 törzshálózati kút + 150 bányavállalati kút –2005 – 516 észlelőkút folyamatos, ill. havi észlelési gyakorisággal (80% a DKH területén)

8 Felszín alatti vizek monitoringja (folytatás) Rétegvízszint észlelő hálózat (t< 30 C) Rétegvízszint észlelő hálózat (t< 30 C) –1957-66 - 6 figyelőkút létesítése –1975 - 75 kút észlelése –1980 - 265 helyen mérés (üzemelő és felhagyott kutak bevonásával) –1981 - 70 MÁFI kezelésű kút kigészítő információkat ad –2005 - 816 helyen észlelés (297 helyen memóriatárolós reg. vízszintmérés, 518 helyen man. vízszintmérés, 1 helyen távmérés, 24 helyen vízhozammérés is)

9 Felszín alatti vizek monitoringja (folytatás) Termálvíz figyelő hálózat (t>30 C) Termálvíz figyelő hálózat (t>30 C) –1993-tól üzemelő és felhagyott termálkutakban rendszeres nyomás ill. vízszint mérés –2005 – 30 porózus és 21 karszt termálkúton havi rendszerességű man. vízszintészlelés

10

11

12 Felszín alatti vízminőség észlelő hálózat –1985 – 593 helyszínen valamennyi f.a. vízkészletfajta vízminőségi mérése 600 m mélységig (MSZ-MI-10- 433) –2005 – 554 vizsgált víznyerő helyről adat vízvizsgálati komponenskör a víznyerőhely jellegétől (védett, nem védett) függetlenül és függően mérgező anyagokra és bakter. komponensekre is vízvizsgálati komponenskör a víznyerőhely jellegétől (védett, nem védett) függetlenül és függően mérgező anyagokra és bakter. komponensekre is teljeskörű vizsgálat teljeskörű vizsgálat –védett esetben 10 évenként –nem védett esetben 3 évenként rendszeres ellenőrző vizsgálat rendszeres ellenőrző vizsgálat –védett esetben évi egy –nem védett esetben min. évi négy alkalommal Vizsgálatot végzők: Vizsgálatot végzők: –üzemeltetők (85%) –KÖTEVIFE laborok (15%)

13

14 Felszín alatti vizek monitoringja (OSAP adatszolgáltatás) 1985 – Kormányrendelet alapján szabályozott adatszolgáltatás a felszín alatti vizet kitermelő vízkivételekről, valamint a megfigyelő kutak üzemi figyelési tevékenységéről (1375/03 ny.sz.) 1985 – Kormányrendelet alapján szabályozott adatszolgáltatás a felszín alatti vizet kitermelő vízkivételekről, valamint a megfigyelő kutak üzemi figyelési tevékenységéről (1375/03 ny.sz.) –Q> 500m3/év –KÖVIZIG által kijelölt víztermelőkről –kb. 8000 kútról –vízszintekről, vízhozamokról, havi és éves vízkitermelésekről –rendszeres alap és ellenőrző kémiai vizsgálatokról 2004 – EU VKI és 21/2002 KöViM rendelet konform adatszolgáltatás módosítás 2004 – EU VKI és 21/2002 KöViM rendelet konform adatszolgáltatás módosítás –Q> 100m3/év –Q> 10m3/év ivóvízszolgáltatás esetén –kiegészítő kémiai vizsgálatok és egyéb szerves mikroszennyezők vizsgálata is –teljesítés 2004-ben 84% 2005 – internetes adatszolgáltatás bevezetése 2005 – internetes adatszolgáltatás bevezetése

15

16 Felszín alatti vizek monitoringja (vízbázisvédelem) 1994 – távlati vízbázisokon kijelölt monitoringhálózat kiépítésének megkezdése 1994 – távlati vízbázisokon kijelölt monitoringhálózat kiépítésének megkezdése –kísérleti telepi próbakutak (vízszint mérés) –áramlásváltozást figyelő kutak, kútcsoportok (vízszint és vízminőség figyelés + trícium mérés) –feltárt szennyezőforrásokat figyelő kutak (vízszint és vízminőség figyelés) –korábbi vízkutatásokból visszamaradt védőterületre eső kutak (vízszint mérés) –módszertani útmutató és üzemeltetési szabályzat a monitoring hálózat üzemeltetésére vízminőségi komponenskörre vízminőségi komponenskörre vízmintavétel gyakoriságára vízmintavétel gyakoriságára adatok feldolgozására és értékelésére adatok feldolgozására és értékelésére 2005 -- 743 talajvízszintészlelő/felszínközeli 2005 -- 743 talajvízszintészlelő/felszínközeli -- 200 felszínalatti monitoring kút -- 200 felszínalatti monitoring kút –620 helyen vízszintmérés –570 helyen vízminőségvizsgálat

17 Felszín alatti vizek monitoringja (vízbázisvédelem) 1997 – üzemelő vízbázisokon kijelölt monitoringhálózat kiépítésének megkezdése 1997 – üzemelő vízbázisokon kijelölt monitoringhálózat kiépítésének megkezdése –monitoring észlelőkúthálózat bővítése –az elkészült monitoringkutak folyamatos átadása a vízmű üzemeltetőjének –az átadott kutak OSAP adatszolgáltatásba történő bevonása (1375/03 ny.sz. adatlap) 2003 – 1952 monitoring kút átadása az üzemeltetőnek 2003 – 1952 monitoring kút átadása az üzemeltetőnek

18

19

20 Felszín alatti vizek monitoringja (regionális hálózatok) GNV GNV –Szigetköz (230 kút ÉDUKÖVIZIG kezelés) –Nagymaros (63 kút KDVKÖVIZIG kezelés) vízszintészlelés vízszintészlelés vízminőségvizsgálat (kb. 100 kúton a KÖTEVIFE végzi) vízminőségvizsgálat (kb. 100 kúton a KÖTEVIFE végzi) DTKH DTKH –300 törzshálózati talajvízszintészlelő kút (KDV-,KÖTIKÖ-,ADUKÖ- és ATIKÖVIZIG) (KDV-,KÖTIKÖ-,ADUKÖ- és ATIKÖVIZIG) 15 kút távjelzős 15 kút távjelzős 285 kút heti 2X manuális, ill. mem.tárolós reg. észlelésű 285 kút heti 2X manuális, ill. mem.tárolós reg. észlelésű Fenntiektől független kb. 40 kútból ¼ évenként az ATIKÖTEVIFE mintát vesz Fenntiektől független kb. 40 kútból ¼ évenként az ATIKÖTEVIFE mintát vesz

21 A felszín alatti monitoring szervezeti rendszere Korábbi országos vízminőségi törzshálózatban 774 mintavételi hely; 2004-től (PHARE): 400 talajvízkút; Termelő vízhasználók > 100 m 3 /nap (ivóvíz: > 10 m 3 /nap)

22 Vízszint mérési program: 1685 kútban, termál víztesteknél minimum évente egy mérés, a többi víztest típusnál a minimális mérési gyakoriság havi, a sekély víztestek monitoring pontjainál heti kétszeri mérés elektromos mérőszalaggal, beépített szondával (úszó, nyomásérzékelő, pozitív kutaknál nyomásmérők), a kutak jelentős résznél digitális vízszintregisztráló van beépítve, amelyek 0,1 cm pontossággal, akár óránkénti mérésre is képesek. Vízhozammérési program: elsősorban források, néhány esetben termálkutak, 115 helyen évente legalább egyszer, a változatosabb vízjárású forrásoknál negyedévente, illetve havonta. Leggyakrabban köbözéssel, de a bukó, úszó, jelzőanyag, stb. is alkalmas lehet, ha a természeti körülmények megengedik. FAV mennyiségi monitoring alprogramok (1-2):

23 Sérülékeny külterületi program: sekély porózus, hegyvidéki és nyílt hideg karszt víztestekre vonatkozik, ha a monitoring pont környezetében szántó, rét-legelő, erdő, szőlő, vagy gyümölcsös található. Általános kémiai paraméterek (oldott oxigén, pH, fajl. vezetőképesség, nitrát, ammónium, nátrium, kálium, kalcium, magnézium, klorid, szulfát ionok, KOI és lúgosság), + közel harminc növényvédőszer-hatóanyag és azok bomlástermékei, erősen toxikus nehézfémek (arzén, higany, ólom, kadmium). Szúrópróba szerűen TOC, TPH, AOX, PAH és BTEX méréseket is végeznek. 847 hely, 60%-a szántó, 17%-a erdő, 16%-a rét-legelő és 7 %-a gyümölcsös, vagy szőlő művelésű területen. Sérülékeny belterületi program: ipari területeken, településeken elhelyezkedő kutakban. Tipikus ipari felhasználású szerves vegyületek: oldószereket, szénhidrogéneket és egyes specifikus rákkeltő vegyületek (pl. benzol, vinil-klorid), nehézfémek. Növényvédőszer vizsgálatok falusias beépítettségű területeken. 287 monitoring pont, amelyből 52 ipari területen, 188 falusias, 47 pedig városias beépítettségű környezetben. FAV minőségi monitoring alprogramok (3-4):

24 Védett rétegvíz program: évente egy mintavétel, alapkémia + hatévenként veszélyes anyagok, 786 monitoring pont (több mint 90%-a porózus víztestbe fúrt termelőkút, 54 védett karszt vízadó). Termálvíz program: feltáró monitoring a porózus termál és a meleg vizű karszt víztestekre, célja elsősorban a természetes vízminőség jellemzése, illetve a termálvíz használatából eredő vízminőség változás követése. 85 monitoring pont, hatévenként egyszeri mintavétel az általános vízminőségi paraméterekre + hőmérséklet. FAV minőségi monitoring alprogramok (5-6):

25

26

27

28

29 FELSZÍN ALATTI VÍZTESTEK ÁLLAPOTÉRTÉKELÉSE: MINŐSÍTÉS MÓDSZERE

30 FELSZÍN ALATTI VÍZTESTEK MENNYISÉGI ÁLLAPOTA A 185 felszín alatti víztest közül 27 állapota gyenge (15%), 35 pedig bizonytalan (19%). A gyenge állapotot okozó problémák között nagyjából azonos arányban szerepel a vízszintsüllyedés (14 víztest), a negatív vízmérleg (13 víztest) és a károsodott FAVÖKO (12 víztest).

31

32 FELSZÍN ALATTI VÍZTESTEK KÉMIAI ÁLLAPOTA A 185 db felszín alatti víztestből 38 (20%) gyenge kémiai állapotú, valamint a trendvizsgálat alapján 4 (2%) víztest kockázatos állapotú.

33 50 mg/l-nél nagyobb nitrát tartalmú kutak/források aránya

34

35

36

37


Letölteni ppt "FELSZÍN ALATTI VIZEK MONITOROZÁSA (A hazai vízgazdálkodási gyakorlat) Dr. Perger László Tahy Ágnes (Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések