Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

375 éves az Egyetem „A természettudományos oktatás és kutatás jelene és jövője” Környezetünk jelene és jövője 2010. március 25.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "375 éves az Egyetem „A természettudományos oktatás és kutatás jelene és jövője” Környezetünk jelene és jövője 2010. március 25."— Előadás másolata:

1 375 éves az Egyetem „A természettudományos oktatás és kutatás jelene és jövője” Környezetünk jelene és jövője 2010. március 25.

2 Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Önök, akik a Természettudományi Kar intézeteinek eddigi beszámolóit végighallgatták, érdemben a TTK minden munka- társának, tehát a mi beszámolónkat is meghallgatták. Most ugyanis egy olyan szervezet, a Környezettudományi Centrum számol be, amelynek minden munkatársa egyúttal egy intézet- hez tartozik. A Centrum mátrixszervezet, amelyet a környezet- tudomány oktatási feladatainak és kutatási munkájának koordinálására hoztunk létre. Ez a különleges helyzet megen- gedi, hogy a problémákat többször személyes stílusban tárgyaljam, az előadásba személyes mozzanatokat is említsek. Az előadásom célja az, hogy meggyőzzem Önöket a Környezettudomány, mint tudományág önállóságáról, oktatásának és művelésének fontosságáról, arról, hogy ezen a téren a TTK-nak nagy és egyre növekvő súlyú feladatai vannak és lesznek is a jövőben.

3 Van-e környezettudomány? Van! Az elmúlt 50 évben alakult a Földre, természeti és alkotott alrendszerei jellemzőire, azok összefüggéseire, megőrzésére, változásai előrejelzésére, alakí- tásukra szolgáló önálló tudomány Elkülönülés: kérdésfelvetés, megkö- zelítés, módszer jellegzetességei

4 → A tárgy a Föld

5 Környezet: az embert (egyed, csoport) körülvevő tényezők összessége Milyen ma a környezetük? Szép, vagy elkeserítő? Mindenki maga döntheti el! Környezetünket nagyon sokoldalúan lehet jellemezni Egyik lehetőség: képeim

6  természeti környezet

7 Minden eleme természeti, de gondozott környezetben vannak!

8 Megművelt terület, pár lépésre a Tiszától

9  mesterséges, épített környezet

10 A levegőszennyezés egyik fő forrása a szénerőművek működése

11 A kép egy különben színvonalas szálloda ablakából készült

12 A szénerőművek Nyugaton is növelik a légszennyezést

13 Dunakilitinél teljesen felépített műtárgyak rozsdásodnak

14  társadalmi, mentális környezet Munkahelyi mindennapjaink az egyetemen

15 Az embertömeg nyaralásunk alatt is környezetünk része

16 Környezetünknek számos más, képben ki nem fejezhető mozzanata is van Hogyan kell leírnunk a környezetet? Melyek a legfontosabb paraméterei? Mi alakítja? Válasz: környezettudomány!

17 A jelenből a jövőre következtetni: látszanak a globális kihívások Népességrobbanás Energiaellátás Klímaváltozás Vízbiztosítás Élelmiszerellátás A környezet degradációja Terrorizmus, háború

18 A válaszok helyi, regionális, kontinentális és globális szinten az emberiség sorskérdéseit jelentik A válaszokat, teendőket csak a tudomány irányításával lehet megtalálni

19 A világ természetileg, etnikailag, kulturálisan, szervezettségben, politikailag tagolt, a nézetek drámaian eltérnek egymástól → a kihívásokra bizonyosan nincs közös válasz Fenntarthatóság: úgy elégíti ki a jelen szükségleteit, hogy nem veszélyezteti a jövő generációkét

20 Környezettudomány: multidiszciplináris, interdiszcip- lináris, transzdiszciplináris Rendszerszemlélet a legfontosabb követelmény: új megközelítés! a TTK-n minden szakterület a legmagasabb szinten képviselve: együttműködéssel az oktatásért

21 Oktatás: 1997-től környezettan tanári szak környezettudomány szak környezettan alapszak környezettudomány mesterszak Környezettudományi Doktori Iskola A TTK-n erre nem jött létre intézet!

22 2006-tól: két-ciklusú rendszer

23 Környezettudományi kutatások: A klasszikus természettudomá- nyos diszciplinákhoz képest más megközelítést, kérdésfeltevést, válaszolási módokat igényel Milyen lesz a jövőbeni környezet? Biztos: a jövő természettudományos oktatási és kutatási feladatainak jelentős része e felé irányul!

24 Ez egy új szemléletet követel! Számos más példa képviseletében: Környezeti ásványtan bemutatása Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "375 éves az Egyetem „A természettudományos oktatás és kutatás jelene és jövője” Környezetünk jelene és jövője 2010. március 25."

Hasonló előadás


Google Hirdetések