Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A modern város fejlődési szakaszai Településfejlesztési alapismeretek II. Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök alapszak (BSc) 201 3 /201 4, II. félév.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A modern város fejlődési szakaszai Településfejlesztési alapismeretek II. Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök alapszak (BSc) 201 3 /201 4, II. félév."— Előadás másolata:

1 A modern város fejlődési szakaszai Településfejlesztési alapismeretek II. Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök alapszak (BSc) 201 3 /201 4, II. félév BCE Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Tanszék Dr. Jeney László egyetemi adjunktus jeney@caesar.elte.hu

2 2 1. Agglomerálódás = tömörülés = tömörülés Urbanizációnak, városrobbanásnak is nevezik Urbanizációnak, városrobbanásnak is nevezik –Urbanizáció, de: az egész folyamatot is szokás urbanizációnak nevezni, akkor agglomerálódás az urbanizáció 1. szakasza –Városrobbanás, de: széttartó (centrifugális) helyett összetartó (centripetális) erők Agglomeráció egészének népessége dinamikusan növekszik Agglomeráció egészének népessége dinamikusan növekszik –Kezdetben: csak a város növekszik –Később: város és az elővárosi övezet is növekszik Város és elővárosi övezete összenő Város és elővárosi övezete összenő –Gyakran jár a város határának kibővítésével Előmozdítója: az ipari forradalom Előmozdítója: az ipari forradalom

3 3 Az ipari forradalom terjedése Európában XVIII. sz.: Anglia XVIII. sz.: Anglia XIX. sz. közepe: Ny-Eu XIX. sz. közepe: Ny-Eu XIX. sz. fordulója: É-Eu. K-Köz-Eu, D-Eu É-i része XIX. sz. fordulója: É-Eu. K-Köz-Eu, D-Eu É-i része XX. sz. első fele: D-Eu XX. sz. első fele: D-Eu XX. sz. közepe: K-Eu, Balkán XX. sz. közepe: K-Eu, Balkán

4 4 Az ipari forradalom hatásai Iparosítás, munkamegosztás elmélyülése (→foglalkozási átrétegződés) Iparosítás, munkamegosztás elmélyülése (→foglalkozási átrétegződés) Fordizmus: nagyobb termelőegységek létrejötte (→népesség térbeli koncentrációja) Fordizmus: nagyobb termelőegységek létrejötte (→népesség térbeli koncentrációja) Faluból városba áramlás (→gyors városodás) Faluból városba áramlás (→gyors városodás) –Midlands, Randstaad, Ruhr-vidék Tényezők: Tényezők:  Általános demográfiai robbanás (nem csak városokban) –Anglia 1750: 6 millió; 1850: 18 millió –Franciaország 1800: 27 millió; 1900: 39 millió –Németország 1800: 23 millió; 1900: 56 millió  „Push” tényező: vidéki munkakerőfelesleg  „Pull” tényező: városi muinkaerőigény  A városépítés műszaki hátterének átalakulása (→nagyvárosi infrastruktúra)

5 5 Modern nagyvárosok megjelenése Európa élre tör Európa élre tör –100 ezer feletti városok (Európa/világ) 180021/65 180021/65 1900148/301 1900148/301 London: 2 mió felett (NBr: városlakók aránya >50%) London: 2 mió felett (NBr: városlakók aránya >50%)18401929 Nagy-London területének beépítése ma

6 6 Az európai nagyvárosok száma a Föld 25 legnépesebb nagyvárosi agglomerációja között

7 7 Az agglomerálódás előnyei Lakossági szempontból: részben jobb életminőség Lakossági szempontból: részben jobb életminőség –Bőséges munkahelykínálat –Magasabb bérek –Oktatási és kulturális intézmények megléte –Bőséges és jobb minőségű lakáskínálat –Széleskörű szolgáltatások (kisker. stb.) Gazdasági szempontból: nagyobb termelékenység (pozitív externáliák)  felértékelődő kutatási irányzat (új gazdaságföldrajz, P. Krugman) Gazdasági szempontból: nagyobb termelékenység (pozitív externáliák)  felértékelődő kutatási irányzat (új gazdaságföldrajz, P. Krugman) –Bőséges „minőségi” munkaerőkínálat –Kooperációs lehetőségek –Innovációs előnyök (kutatás stb.) –Olcsóbb és jobb infrastruktúra (pl. közlekedés) –Piacok közelsége

8 8 A Budapesti Agglomeráció kialakulása 1873: Budapest létrejötte (Pest, Buda, Óbuda) 1873: Budapest létrejötte (Pest, Buda, Óbuda) Erőteljes elővárosi fejlődés a XX. sz. elején Erőteljes elővárosi fejlődés a XX. sz. elején Villamosvonalak kiépülése 1900-1907 között: Újpestre (2 vonal), Rákospalotára, Kispestre (2 vonal), Erzsébetfalvára (2 vonal) Villamosvonalak kiépülése 1900-1907 között: Újpestre (2 vonal), Rákospalotára, Kispestre (2 vonal), Erzsébetfalvára (2 vonal) Már 1908-ban felmerül Nagy-Budapest kialakításának gondolata Már 1908-ban felmerül Nagy-Budapest kialakításának gondolata 1937-ben a Közmunkák Tanácsa hatáskörét törvényileg kiterjesztik 22 elővárosra 1937-ben a Közmunkák Tanácsa hatáskörét törvényileg kiterjesztik 22 elővárosra 1950 január 1-én létrejön Nagy-Budapest 1950 január 1-én létrejön Nagy-Budapest Budapesti agglomeráció Budapesti agglomeráció –1970-es évek: 44 település –1990-es évek: 77 település –Pest megye (valahol túlterjed, valahol szűkebb határok)

9 9 Európa a modern nagyváros bölcsője Előzmény: ókori Róma Előzmény: ókori Róma Modern nagyváros: ipari forradalmat követően Modern nagyváros: ipari forradalmat követően –Nyugat-Európából terjedt ki: London, Párizs Adatok forrása: népszámlálások

10 10 Az agglomerálódás árnyai Spontán városfejlődés Spontán városfejlődés Back-to-back lakóházak Back-to-back lakóházak Környezetszennyezés Környezetszennyezés Zsúfoltság + közművek hiánya Zsúfoltság + közművek hiánya Nyomornegyedek (slum-ok) Nyomornegyedek (slum-ok) Kolera – 1832-ben London: 5000; Glasgow: 2800 áldozat Kolera – 1832-ben London: 5000; Glasgow: 2800 áldozat XIX. sz. eleje Liverpool munkásnegyedeiben 16 év a születéskor várható élettartam XIX. sz. eleje Liverpool munkásnegyedeiben 16 év a születéskor várható élettartam

11 11 Válaszok a túlzsúfoltságra Új városépítészeti törvények, szabályok Új városépítészeti törvények, szabályok Új városok: Új városok: –New Lanark (Robert Owen) M odern kor városépítészetének reakciója M odern kor városépítészetének reakciója –Athéni Charta 1933 – modern stílus –Le Corbusier (1887-1965) Szuburbanizáció Szuburbanizáció –Tervezett: Kertváros mozgalom (Ebenezer Howard) –Spontán

12 12 Városfejlesztés által tervezett szuburbanizáció: kertváros mozgalom Ebenezer Howard (1848–1928) kertváros- modellje Ebenezer Howard (1848–1928) kertváros- modellje –1885.: Garden Cities and Town Planning Association –1898.: „Garden Cities of Tomorrow”

13 13 A Londontól 32 km-re fekvő Welvyn főutcája Megvalósult kertvárosok Londontól É-ra: Megvalósult kertvárosok Londontól É-ra: –Letchworth (1903) –Welwyn (1920)

14 14 Városfejlődés fogalma A városfejlődés fogalmának értelmezési lehetőségei: A városfejlődés fogalmának értelmezési lehetőségei: –Társadalmi-gazdasági értelemben: a városok jólétének javulása (pl. jövedelem, életminőség, egy főre jutó GDP) –Itt: városok fejlődése ≈ városok evolúciója Városfejlődés tehát nem feltétlen jelent: Városfejlődés tehát nem feltétlen jelent: –Területi és népességnövekedést –Társadalmi-gazdasági értelemben vett javulást (néha épp a túlzsúfoltság, elszegényedés stb. a mozgatórúgója)

15 15 Város fejlődés ≠ város növekedés XX. századig a városfejlődés ≈ városnövekedésével XX. századig a városfejlődés ≈ városnövekedésével – Prosperáló városok nagyobbra nőhettek Európa szerepe a világviszonylatban Európa szerepe a világviszonylatban –XX. század elején még jelentős –XX. század második felében már a fejlődő világ Eu.: elágazó népesedési pályák Eu.: elágazó népesedési pályák –Hagyományosan: kis- és középvárosi dominancia XX. században a fejlett világ városainak népessége stagnálni, majd csökkenni kezdett XX. században a fejlett világ városainak népessége stagnálni, majd csökkenni kezdett – Az urbanizáció újabb szakaszai indultak meg – A szakaszok lehatárolásának alapja: a város és az elővárosi övezet népességszámának alakulása – Valamennyi szakaszon belül: korai (klasszikus) és késői (kifejlett) alszakasz

16 16 2. Szuburbanizáció Relatív dekoncentráció Relatív dekoncentráció Agglomeráció egészének népessége továbbra is növekszik Agglomeráció egészének népessége továbbra is növekszik De az agglomeráció gazdasági-, társadalmi- és településszerkezete átalakul De az agglomeráció gazdasági-, társadalmi- és településszerkezete átalakul –A város népessége csökken, az elővárosi öv növekszik –Később a munkahelyek (ipari és tercier) száma a központi városban csökken, az elővárosokban növekszik (egyesek ezt már dezurbanizációnak tekintik)

17 17 Agglomeráció szerkezete Agglomeráció elnevezései Agglomeráció elnevezései –Funkcionális városrégió (Functional Urban Region, FUR, FUA) Részei: Részei: –Város (városmag, központi város): közigazgatási értelemben vett város (nem azonos a belvárossal) –Elővárosi övezet (szuburbia): ebben is lehetnek kisebb városok, jellemzője a folyamatos beépítés, ált. 1 óra ingázási idő (köznyelv gyakran csak erre szűkíti le a az agglomeráció fogalmát) Belülről kifelé terjeszkedhet Belülről kifelé terjeszkedhet –A város kiterjedhet az elővárosi övezet egy részére (közigazgatási határ kibővítése): pl. 1950: Nagy-Budapest –Elővárosi övezet is kiterjedhet: pl. KSH által lehatárolt Budapesti agglomerációs gyűrű 44 helyett 78 településre terjedt ki

18 18 Városi agglomerációk népességszámának változása Elővárosi övezet

19 19 Városfejlődési szakasz Népességszám változása Város Elővárosi övezet Periféria 1. Agglomerálódás NövekedésNövekedésCsökkenés 2. Szuburbanizáció Növekedés, csökkenés NövekedésCsökkenés 3. Dezurbanizáció Csökkenés Növekedés, csökkenés Növekedés 4. Reurbanizáció NövekedésCsökkenésCsökkenés Városfejlődési szakaszok a népességszám változása alapján

20 20 Lakosság spontán szuburbanizációja Mozgatórugói Mozgatórugói –Elégtelen lakáskínálat a városban –Elégtelen lakókörnyezet a városban –Közlekedési infrastruktúra fejlődése  lakóhely – munkahely térbeli különválása Eleinte kötöttpályás tömegközlekedés (vasút, HÉV): sugaras terjeszkedés, Eleinte kötöttpályás tömegközlekedés (vasút, HÉV): sugaras terjeszkedés, –Később személygépkocsi (Ford T-modell sokak számára elérhető): sugarak között is beépülnek a területek –Ma: autópályák, zónázó vonatok Fejlett világban 1920-as évektől az 1970-es évekig Fejlett világban 1920-as évektől az 1970-es évekig –Kelet-Közép-Európa csak 1970-es évektől (letelepedés korlátozása a városban) Eredménye: város népességszám növekedése lelassul, majd fogy Eredménye: város népességszám növekedése lelassul, majd fogy –Munkahelyek azért jórészt itt maradnak Elővárosok: főleg lakófunkció, ritkább beépítés, zöld területek Elővárosok: főleg lakófunkció, ritkább beépítés, zöld területek

21 21 Később: ipar és szolgáltatások szuburbanizációja is Munkahelyek (ipar, szolgáltatások kitelepülése az elővárosokba) Munkahelyek (ipar, szolgáltatások kitelepülése az elővárosokba) Ipar szuburbanizációjnak módjai Ipar szuburbanizációjnak módjai 1.Kiköltözés 2.Zöldmezős beruházás –Jellmezője: high-tech ipar (just in time) + beszállítók Szolgáltatások szuburbanizációja Szolgáltatások szuburbanizációja –Nagy térigényű, vevőorientált ágazatok (pl. kis- és nagykereskedelem) –Logisztika –Szabadidős tevékenységek (Disneyland) –Irodai funkció

22 22 3. Dezurbanizáció Fejlett országok, 1970-es évek: világgazdasági paradigmaváltás Fejlett országok, 1970-es évek: világgazdasági paradigmaváltás –Modern városi és ipari régió taszítóbbá váltak: lakosság + vállalatok számára Először USA, később Ny-Eu: kiköltözés egyre nagyobb távolságra Először USA, később Ny-Eu: kiköltözés egyre nagyobb távolságra –Már nem csupán az elővárosi övezetet érinti, hanem a távolabbi vidékeket is –Egyes, az urbanizáció által korábban nem érintett falusias térségek gyors növekedése Brian Berry (1976) „counterurbanization” = kontraurbanizásió vagy ellenurbanizáció Brian Berry (1976) „counterurbanization” = kontraurbanizásió vagy ellenurbanizáció –(Egyesek helytelenül a dezurbanizáció alatt az ipar és szolgáltatások szuburbanizációját értik) Abszolút dekoncentráció Abszolút dekoncentráció Agglomerációk egészének népességszáma és az ottani munkahelyek száma csökken (1970- es évek elejétől) Agglomerációk egészének népességszáma és az ottani munkahelyek száma csökken (1970- es évek elejétől)

23 23 A dezurbanizáció okai Nyugat-Európa 1970-es vége, Kelet-Közép-Európa 1990-es évek Nyugat-Európa 1970-es vége, Kelet-Közép-Európa 1990-es évek Világgazdasági paradigmaváltás (posztfordizmus) Világgazdasági paradigmaváltás (posztfordizmus) –A hagyományos ipari termelés válsága (snowbelt ↔ sunbelt) A zsúfolt, szennyezett nagyvárosi agglomerációk népességmegtartó ereje csökken A zsúfolt, szennyezett nagyvárosi agglomerációk népességmegtartó ereje csökken –A falusias, érintetlen térségek vonzereje fölerősödik Új közlekedési és kommunikációs technológiák elterjedése (mobiltelefon, e-mail, Internet):  a munkavégzés elszakadhat a városoktól Új közlekedési és kommunikációs technológiák elterjedése (mobiltelefon, e-mail, Internet):  a munkavégzés elszakadhat a városoktól Központi város „slum”-osodása Központi város „slum”-osodása Kelet-Közép-Európa sajátosságai Kelet-Közép-Európa sajátosságai –Korábbi időszakban megindult a város „slum”osodása –Demográfiai hullámvölgy az egész országban –Dezindusztrializáció a mesterségesen felduzzasztott ipar leépülése

24 24 4. Reurbanizáció Relatív koncentráció Relatív koncentráció Többen vitatják, hogy létezik Többen vitatják, hogy létezik A nagyvárosi régiók népességszám csökkenése megáll (1980-as évek közepétől) A nagyvárosi régiók népességszám csökkenése megáll (1980-as évek közepétől) A központi városmag egyes részein ismét népességnövekedés következik be A központi városmag egyes részein ismét népességnövekedés következik be „Vissza a városba” folyamat zajlik „Vissza a városba” folyamat zajlik 1980-91 között 241 európai agglomerációból (FUR) 47%-nál találtak ismét növekedést a központi városmagban 1980-91 között 241 európai agglomerációból (FUR) 47%-nál találtak ismét növekedést a központi városmagban –1975–1981: még csak 22%-nál

25 25 Reurbanizáció kialakulása Új típusú várospolitika, amely felismeri, hogy a nagyvárosok nem számíthatnak a neoliberális államra, saját forrásokat kell föllelni pl. Új típusú várospolitika, amely felismeri, hogy a nagyvárosok nem számíthatnak a neoliberális államra, saját forrásokat kell föllelni pl. –A humántőke lehetőségei –Történelmi múlt vonzereje –Föld- és épületállomány jelentette értékek és lehetőségek Mindezek a sunbeltben hiányoznak! Mindezek a sunbeltben hiányoznak! Reurbanizáció feltételei Reurbanizáció feltételei  Megjelenik az aktív ingatlangazdálkodás és városfelújítás (városrehabilitáció)  Kialakul és megerősödik a városmarketing (a „város eladása”)  Kialakul egy új társadalmi réteg, amely erősen vonzódik a hagyományos nagyvárosi miliőhöz

26 26 Városok növekedésének forrásai Központi városok újranépesedése Központi városok újranépesedése –„Dzsentrifikáció”: fiatal, egyedülálló, magasan képzett, jól kereső, színesebb életre vágyók megjelenése (yuppie: young urban professional) „Slum”-ok helyett felújított belvárosok Vendégmunkások beáramlása Vendégmunkások beáramlása –Inkább a nagyvárosokat részesítik előnyben

27 27Városfelújítás Speciális városfelújító társaságok megjelenése (UK – Urban Development Corporations) Speciális városfelújító társaságok megjelenése (UK – Urban Development Corporations) Public-private-partnership (3P) vállalkozási forma elterjedése (köz-magán partnerség) Public-private-partnership (3P) vállalkozási forma elterjedése (köz-magán partnerség) –A terület megtisztítása –A közművek kiépítése –A közlekedési hálózat kiépítése –A telkek értékesítése, befektetők felhajtása. Az első nagy városrehabilitációs projektek Európában az 1980-as évek elején jelennek meg pl. Londoni Dokk- negyed Az első nagy városrehabilitációs projektek Európában az 1980-as évek elején jelennek meg pl. Londoni Dokk- negyed –Emblematikus város London, de Birmingham, Berlin, Hamburg, Amszterdamban (Waterfront Program), New York (Harlem), Budapest (Középső Ferencváros – Corvin negyed) is

28 Térségspecifikus jegyek az európai nagyvárosok elmúlt néhány évtizedes népesedésében

29 29 Fogalmak, információs és módszertani kérdések Vizsgálatok térbeni és időbeni kiterjedése Vizsgálatok térbeni és időbeni kiterjedése –Vizsgált térség: Európa = csak EU –Vizsgált időszak Vizsgálat „alanyainak” lehatárolása, bevont nagyvárosok: Vizsgálat „alanyainak” lehatárolása, bevont nagyvárosok: –Népességszám alapján (500 ezer fő felett) –Elővárosok nélkül –Ha valaha elérte ezt a népességszámot

30 30 Felhasznált adatok forrása Tagállamok hivatalos statisztikái: nagyvárosokra (mai terület) Tagállamok hivatalos statisztikái: nagyvárosokra (mai terület) –Történeti népességszám (lehetőleg népszámlálások vagy évtizedfordulók idején) World Gazetteer: nagyvárosokra World Gazetteer: nagyvárosokra –Mai népességszám (2007) –Földrajzi koordináták

31 31 A nagyvárosok átlagos évi népességszám-változása 1950-től évtizedenként 1950-es évek: gyorsabb növekedés 1950-es évek: gyorsabb növekedés 1970-es, 1980-as, 1990-es évek: fogyó népesség 1970-es, 1980-as, 1990-es évek: fogyó népesség Ezredforduló után: újra növekedés Ezredforduló után: újra növekedés Forrás: népszámlálások és World Gazetteer (2007) alapján saját számítások

32 321950–1960 Szinte mindenhol növekedés Szinte mindenhol növekedés Csökkenés csak a Brit-szigeteken Csökkenés csak a Brit-szigeteken

33 331960–1970 Forrás: népszámlálások és World Gazetteer (2007) alapján saját számítások A fogyás kiterjed Nyugat-Közép- Európára is (Hollandia, Németország, Ausztria) A fogyás kiterjed Nyugat-Közép- Európára is (Hollandia, Németország, Ausztria)

34 341970–1980 Forrás: népszámlálások és World Gazetteer (2007) alapján saját számítások A csökkenés továbbterjed Belgiumra, Franciaországra É- Olaszországra, Észak-Európára A csökkenés továbbterjed Belgiumra, Franciaországra É- Olaszországra, Észak-Európára Csak az elmaradottabb perifériákon nőnek Csak az elmaradottabb perifériákon nőnek –Írország, Mediterráneum, szocialista országok

35 351980–1990 Forrás: népszámlálások és World Gazetteer (2007) alapján saját számítások Megjelenik a vasfüggöny vonala a városnövekedésben Megjelenik a vasfüggöny vonala a városnövekedésben –Tőkés Európa: csökkenés (kiv. É- Európa: országon belül É–D-i migráció) –Szocialista Európa: növekedés (kiv. Budapest) Korlátozottabb mobilitás Motorizáció, autópályák hiánya

36 361990–2000 Forrás: népszámlálások és World Gazetteer (2007) alapján saját számítások Alapvetően megfordul a kép Alapvetően megfordul a kép –Kelet-Közép-Európa csökken Szuburbanizáció mellett nemzetközi vándorlás is (pl. Riga, Vilnius) –Fejlett Európában néhol újra növekedés: főleg London Reurbanizáió + vendégmunkások

37 372000–2007 Forrás: népszámlálások és World Gazetteer (2007) alapján saját számítások Fejlett Európa: alig van csökkenés Fejlett Európa: alig van csökkenés Kelet-Közép-Európa: alig van növekedés Kelet-Közép-Európa: alig van növekedés

38 38 A nagyvárosok 1950-2007 közötti népesedésük alapján elkülönülő klaszterei Forrás: népszámlálások és World Gazetteer (2007) alapján saját számítások klaszterelemszámnagyvárosok117 Amszterdam, Bécs, Berlin, Birmingham, Brüsszel, Drezda, Glasgow, Hága, Leeds, Lipcse, Lisszabon, Liverpool, London, Lyon, Manchester, Rotterdam, Sheffield 213 Bréma, Dortmund, Duisburg, Düsseldorf, Essen, Frankfurt, Göteborg, Hamburg, Hannover, Helsinki, Párizs, Stockholm, Stuttgart 32 Dublin, Valencia 43 Szófia, Vilnius, Zaragoza 513 Budapest, Bukarest, Köln, Krakkó, Lódz, Málaga, Palermo, Poznan, Prága, Riga, Sevilla, Varsó, Wroclaw 611 Athén, Barcelona, Genova, Koppenhága, Madrid, Marseille, Milánó, München, Nápoly, Róma, Torino

39 39 A klaszterek átlagos évi népességszám-változása Forrás: népszámlálások és World Gazetteer (2007) alapján saját számítások

40 40 A klasztereik földrajzi elhelyezkedése Forrás: népszámlálások és World Gazetteer (2007) alapján saját számítások


Letölteni ppt "A modern város fejlődési szakaszai Településfejlesztési alapismeretek II. Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök alapszak (BSc) 201 3 /201 4, II. félév."

Hasonló előadás


Google Hirdetések