Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

LEONIE - Learning in Europe: Observatory on National and International Evolution 1 Trendek és a változás mozgatórugói az európai képzési rendszerekben.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "LEONIE - Learning in Europe: Observatory on National and International Evolution 1 Trendek és a változás mozgatórugói az európai képzési rendszerekben."— Előadás másolata:

1 LEONIE - Learning in Europe: Observatory on National and International Evolution 1 Trendek és a változás mozgatórugói az európai képzési rendszerekben

2 LEONIE - Learning in Europe: Observatory on National and International Evolution 2 Tartalom Delphi-kutatás Gyengejel-kutatás Következtetések

3 LEONIE - Learning in Europe: Observatory on National and International Evolution 3 A Delphi-kutatás céljai Az oktatás és képzés várható fejlődésének előrejelzése, mely kihat az európai képzési rendszerek jövőjére Konszenzus építése a szakpolitikusok között olyan irányelvek körül, melyek megfelelően segítik az innovációs folyamatokat az oktatási és képzési rendszerek területén

4 LEONIE - Learning in Europe: Observatory on National and International Evolution 4 A módszertan A Delphi-kutatás csoportvélemény gyűjtésére alkalmas a személyes panelbeszélgetések befolyásoló hatásainak kiküszöbölésével. A Delphi-kérdőív névtelen, lehetővé teszi, hogy a válaszadók szabadon kifejthessék véleményüket, és hogy felülvizsgálhassák korábbi álláspontjukat az egymást követő válaszadási körökben.

5 LEONIE - Learning in Europe: Observatory on National and International Evolution 5 A háromkörös konszenzusépítési folyamat: A megkérdezés három egymást követő on-line körben zajlik. Az első kör jelzi a válaszadók konvergencia és divergencia területeit. A következő körökben azok a válaszadók kapnak lehetőséget részletesebb véleményalkotásra, akiknek a véleménye az áltagtól eltért.

6 LEONIE - Learning in Europe: Observatory on National and International Evolution 6 A kérdőív struktúrája A kérdések csoportjai: A társadalmi változások mozgatórugóinak hatása az oktatásra és képzésre az elkövetkező 10 évben, belső és külső trendekre bontva. A várható trendekre reagáló politikák megfelelőségének valószínűsége Javaslattételi lehetőség további trendekre és politikákra

7 LEONIE - Learning in Europe: Observatory on National and International Evolution 7 Az oktatásra és képzésre hatással lévő exogén/külső trendek A tudás alapú gazdaság felemelkedése Nemzetközivé válás: a nemzetközi kapcsolatok számának növekedése IT infrastruktúra: szélessávú együttműködő hálózatok Az új média elterjedése Rugalmasság A bevételek polarizációja A polgárok és munkavállalók csökkenő biztonsága Digitális megosztottság A jóléti ellátások lefaragása Cégek intézményi változásai A gazdasági növekedés lelassulása A világhálón való kapcsolatteremtés közösségi erővé válik Deregularizáció Új technológiai perspektívák: egyeduralkodó számítástechnika … Kihelyezés (outsourcing)

8 LEONIE - Learning in Europe: Observatory on National and International Evolution 8 Eredmények: külső trendek A gazdasági és technológiai trendek az uralkodóak A válaszadók az informatika és a globalizáció miatt egyre inkább kölcsönös függőségben lévő világban lévő Európáról rajzolnak képet, melyben a tudás a szélessávú hálózatokon valós időben kering, elősegítve ezzel a kulturális és gazdasági mozgást, kapcsolatokat. Ennek ellenére a folyamatok nem minden állampolgárt érint egyenlően. Ennek tudható be, hogy a “digitális megosztottság”, “jóléti ellátások lefaragása”, vagy a “bevételek polarizációja” oly fontos kérdésekké váltak.

9 LEONIE - Learning in Europe: Observatory on National and International Evolution 9

10 10 Eredmények: belső trendek Ezeknek a trendeknek oktatás és képzés alakítására vonatkozó átlagos hatása magasabb, mint az exogén / külső trendek esetében. Négy, jól látható változást azonosítottak be a felmérés résztvevői: A tanulási alkalmaknak/tereknek, tananyagoknak a megsokszorozódása (különös tekintettel az Internet alapú anyagokra), amelyek kapcsolódnak a vonatkozó értéknövelő szolgáltatásokkal (tanácsadás, tutorálás, mentorálás…); Az oktatási és képzési rendszerek többirányú, többoldalú integrálása (az informális és formális oktatás, az oktatás, képzés és munkaerőpiac…); Az életen át tartó tanulás (LLL) perspektívája, amely magában foglalja a fent említett mindkét változást; A piaci paradigmák megjelenése az oktatásban és képzésben.

11 LEONIE - Learning in Europe: Observatory on National and International Evolution 11

12 LEONIE - Learning in Europe: Observatory on National and International Evolution 12 Eredmények: az irányelvek (stratégiák) valószínűsége Az irányelvnélküliséget teljességgel valószínűtlennek tartották. Az irányelvek nagy része a valószínű és a valószínűtlen közé esett Kivétel „az IKT oktatási célú felhasználásának ösztönzése” (valószínű, nagyon valószínű) „A források átcsoportosítása a fiatalokról a felnőttoktatásra” és „a tanári pálya vonzóbbá tétele” (viszonylag valószínűtlen)

13 LEONIE - Learning in Europe: Observatory on National and International Evolution 13

14 LEONIE - Learning in Europe: Observatory on National and International Evolution 14 Eredmények: az irányelvek (politikák) alkalmassága Vannak olyan alapvető stratégiák, amelyek lényegüket tekintve nem ellentétesek egymással, mint például az “Ösztönözni az IKT oktatási célú felhasználását” vagy a “Vonzóbbá tenni az életen át tartó tanulást” stratégiák, amelyek annyira kívánatosak, hogy emiatt nagyon valószínűnek is tartják a bevezetésüket. Egyes stratégiák, irányvonalak ellentétesebbnek, vitatottabbnak tűnhetnek, így a kívánatossági faktor nem kapcsolódik szigorúan a valószínűségihez. Példa: “Támogatni a kutatásba és fejlesztésbe történő beruházásokat” nagyon alkalmasnak ítéltetnek, viszont csak közepesen valószínűnek.

15 LEONIE - Learning in Europe: Observatory on National and International Evolution 15 A gyengejel-kutatás

16 LEONIE - Learning in Europe: Observatory on National and International Evolution 16 A folyamat signal collectionandevaluation Jelek gyűjtése és értékelése Feeding signals Jelek gyűjtése Signal database A jelek adatbázisa Filtering signals Jelek szűrése Mapping signals Jelek feltérképezése Reporting tools jelentés készítő eszközök Analysis of data Az adatok analízise 1. szakasz GYŰJTÉS ONLINE 1. szakasz GYŰJTÉS ONLINE 2. SZAKASZ FELTÉRKÉPEZÉS ONLINE 2. SZAKASZ FELTÉRKÉPEZÉS ONLINE 3. SZAKASZ ANALÍZIS ÉS ÉRTÉKELÉS MŰHELYMUNKA 3. SZAKASZ ANALÍZIS ÉS ÉRTÉKELÉS MŰHELYMUNKA

17 LEONIE - Learning in Europe: Observatory on National and International Evolution 17 A 2. fázis eredménye AMIT MINDENKI FONTOSNAK TART Mi fontos most? ESETLEG FONTOS KÉRDÉSEK Mi lesz fontos 2-3 év múlva? Nem releváns kérdések DISZKONITINUITÁS Milyen kérdések változtathatják meg a jelenlegi felállást 4-6 év múlva? fontosság szórás

18 LEONIE - Learning in Europe: Observatory on National and International Evolution 18

19 LEONIE - Learning in Europe: Observatory on National and International Evolution 19

20 LEONIE - Learning in Europe: Observatory on National and International Evolution 20 2. Fázis Feltérképezés (értékelés) 2004. 01. 26 – 2004. 02. 25 Kb. 800 jelet térképezett fel kb. 420 ember

21 LEONIE - Learning in Europe: Observatory on National and International Evolution 21

22 LEONIE - Learning in Europe: Observatory on National and International Evolution 22 In total 222 new signals were created in the second phase

23 LEONIE - Learning in Europe: Observatory on National and International Evolution 23 2. fázis Leonie Feltérképezés Az adatok analízise

24 LEONIE - Learning in Europe: Observatory on National and International Evolution 24 2. fázis: Mátrix jelentés A ”szavazás” eredményeképp a szoftver 4 kategóriába sorolja a jeleket: erős jelek, viszonylag erős jelek, nem releváns jelek és gyenge jelek. Relevancia Szórás Erős jel Viszonylag erős jel Gyenge jelNem releváns Nagy szórás Nagyon releváns

25 LEONIE - Learning in Europe: Observatory on National and International Evolution 25 Erős jelek Nem releváns jelek Viszonylag erős jelek Gyenge jelek

26 LEONIE - Learning in Europe: Observatory on National and International Evolution 26 A mátrix jelentés csoportosítása Pénzügyi kérdések Az élethosszig tartó tanulás válik uralkodóvá Az oktatás és képzés globalizációja Az elérhetőség fontos Mélyül a szakadék a jól képzettek és a rosszul képzettek között A szórakoztatva oktatás részben helyettesíteni fogja a képzést Az informatika szerepe az oktatásban és a képzésben Egyénre szabottság

27 LEONIE - Learning in Europe: Observatory on National and International Evolution 27 Erős jelek Tanulók által gerjesztett oktatás Személyre szóló, éppen időben A tanulás tanulása Privatizáció Hangsúly a minőségen ICT in Education and Training35 Personalization30 Lifelong Learning becomes mainstream26 Internationalization/globalization of Education and Training 12 Access is important10 Gap between well-educated and poorly- educated increases 8 Financial Issues5 Edutainment (games) will partially substitute education and training 3 Other3

28 LEONIE - Learning in Europe: Observatory on National and International Evolution 28 Viszonylag erős jelek Hangsúly a metakészségeken e-Portfóliók A tanulás és a munka vegyítése Csak az alapképzés lesz ingyenes A tanulási szolgáltatások általános szabványosulása Personalization45 ICT in Education and Training30 Lifelong Learning becomes mainstream15 Internationalization/globalization of Education and Training 11 Financial Issues5 Gap between well-educated and poorly- educated increases 4 Edutainment (games) will partially substitute education and training 3 Access is important2 Other4

29 LEONIE - Learning in Europe: Observatory on National and International Evolution 29 Gyenge jelek Nem lesz változás A katasztrófák, ill. recesszió a képzés alacsony prioritását okozza Vállalati egyetemek Sokféle identitás és szerep Financial Issues7 Lifelong Learning becomes mainstream6 ICT in Education and Training2 Other5

30 LEONIE - Learning in Europe: Observatory on National and International Evolution 30 Néhány következtetés... Nem állítható fel egy univerzális hipotézis: különböző trendek különböző országokban különböző sebességgel különböző szinten figyelhetők meg. Mégis - a kialakuló forgatókönyv körülbelül: Az oktatás és képzés egyre plurálisabb egyre inkább figyelembe veszi az egyének igényeit tükrözve az európai életminták különbségeit a gazdasági makrotrendekkel együtt fejlődik (tudás társadalom, a cégek és egyének rugalmassága )

31 LEONIE - Learning in Europe: Observatory on National and International Evolution 31 Néhány következtetés... egyre nyitottabb a kultúraközi és nemzetközi kezdeményezésekre egyre inkább a pont időben tanulásra ill. sajnos az éppen elég tanulásra épül egyre egyénibb, egyre világméretűbb. Az informatika lehetővé teszi a világméretű együttműködő tanulást kiegészül a szórakoztató oktatással egyre elérhetőbb a készség hiányok ellenére egyre integráltabb (oktatás, képzés, munkapiac) élethosszig, „életszéltig” tart.

32 LEONIE - Learning in Europe: Observatory on National and International Evolution 32 Kulcsfontosságú dilemmák specializáció vagy generalizáció minőség vagy mennyiség elérhetőség vagy rendelkezésre állás piacosodás vagy közjó konvergencia vagy divergencia információ vagy tudás identitás vagy multikulturalitás tehetetlenség vagy kísérletezőkészség a tanulás egyénreszabottsága vagy szocializációja a képzési szolgáltatók beépülnek vagy marginalizálódnak a társadalomban?

33 LEONIE - Learning in Europe: Observatory on National and International Evolution 33 Köszönöm a figyelmet info@bme-tfk.bme.hu


Letölteni ppt "LEONIE - Learning in Europe: Observatory on National and International Evolution 1 Trendek és a változás mozgatórugói az európai képzési rendszerekben."

Hasonló előadás


Google Hirdetések