Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az építési helyszín Sátori Sándor egyetemi adjunktus.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az építési helyszín Sátori Sándor egyetemi adjunktus."— Előadás másolata:

1 Az építési helyszín Sátori Sándor egyetemi adjunktus

2 Az építés sajátosságai Helyhez kötött Időjárás viszontagságai (eső, hó, fagy, napsütés, szél, tél, nyár, ősz, tavasz…) A(z építési) technológiának kell kitelepülnie az építési helyszínre Idő-, tér- és helyszín összefüggése Ember-, gép- anyag együttes jelenléte

3 A létesítmény jellege Vonalas Pontszerű Vonalas, pontszerű létesítményekkel

4 Fő feladatok Az építési helyszín üzemmé alakítása Az építési munkához és a technológiához a teljes építési folyamat során szükséges munkaterület célirányosan legyen berendezve és a működtetési feltételek biztosítva legyenek Ideiglenes létesítmények az építés végén megszüntetésre kerülnek

5 Az építési helyszíni berendezések használati időtartama A teljes megvalósítási folyamatban részt vesznek, az egész építési időtartam alatt használatban vannak (felvonulási épületek) Az egyes építési részfolyamatokban vesznek részt (daruk, földmunka gépek stb…)

6 Együttes jelenlét a helyszínen 1. Ember (fizikai, szellemi-irányító) Anyagok, eltérő fizikai-kémiai tulajdonságokkal Gépek, szerszámok, ezek működésének feltételei (üzemanyagok, kezelő személyzet)

7 Együttes jelenlét a helyszínen 2. Fő-, generál-, alvállalkozók („szub” alvállalkozók) Tervezők, megrendelő-beruházó képviselői Raktárak, tárolók, nyíltszíni depóniák Ideiglenes energia (elektromos + üzemanyagok) Őrzés-védelem (vagyonvédelem és biztonság)

8 Együttes jelenlét a helyszínen 3. Ideiglenes közművek (víz, csatorna) Segédüzemek (ács-, vasszerelő) Raktárak (zárt, fedett-nyitott) Konténerek – raklapok Hulladékok (sitt, szemét, törmelék…) Használt csomagolóanyagok Szociális hulladékok

9 Központi telepek Építéshelyszíni munkák közül minél többet telepített üzemi körülmények között lehessen megvalósítani (zsaluzat előkészítés, vasszerelés stb.) Ipari háttér – ipari körülmények: minél több folyamat a ideiglenes helyszínről telepített körülmények közé kerüljön.

10 Segédüzemek - telepek Alapanyagokból, vagy félkész termékekből az építési helyszínen kész termékeket állítson elő (építési helyszínre telepített anyagfeldolgozás: gépek, energia, anyag, ember stb.) Beton-, habarcs- aszfalt- ácsüzem, betonacél feldolgozó, stb.

11 Raktározás-tárolás 1. Vagyonvédelem Időjárás viszontagságaitól való védelem Tárolandó anyag állagvédelme Felhasználási ütem ismerete - tárolási időtartam hossza (napi-heti, alkalomszerű, beszerzési- szállítási feltételek, közvetlenül a gyártóműtől avagy kereskedőn keresztül) Tartalékok képzése

12 Raktározás-tárolás 2. Raktárak telepítése: Anyagok átvétele - minőség szerinti csoportosítása Külső-belső szállítási útvonalak kereszteződése (vagyonvédelem felelősségi kérdéseket is felvet) Nyilvántartás biztosítható legyen

13 Raktárak típusai Különleges raktárak Zárt raktárak (felülről fedett, oldalról zárt) Nyitott színek (felülről fedett, oldalról nyitott) Nyíltszín - nyílt rakterületen

14 Különleges raktárak 1. Különleges tárolási körülmények (hatósági előírások) Más épületektől való távolság Szerkezetük – építészeti kialakításuk (pl. robbanó felület, részben föld alatti tárolás…) Tűz- és robbanásveszélyes anyagok

15 Különleges raktárak 2. Anyagtárolás Robbanó anyagok Üzemanyagok Ipari gázok Oldószerek Mérgező-maró anyagok Néhány festék, lakk típus

16 Zárt raktárak 1. Lehetnek: Fűtöttek (konzisztenciától függő anyagok – műhely jelleg) Temperáltak (fagyérzékeny anyagok) Fűtetlenek

17 Zárt raktárak 2. Követelmények: Csapadék elleni védelem - fedett Szilárd oldalfal és aljzat Világítás Száraz és jól szellőztethető

18 Zárt raktárak 3. Anyagtárolás Zsákolt kötőanyagok (mész, cement, gipsz) Burkoló anyagok Üveganyagok Épületfelszerelési anyagok (szerelési anyagok, szerelvények) Védő- és munkaruhák

19 Nyitott színek - védőtetők 1. Csapadék árt (de a légnedvességre nem, vagy kevésbé érzékenyek) Vagyonvédelem szempontjából nem nagyon érzékenyek (pl. drótfonat oldalfal) Csapadék távoltartás, elvezetés Padozat: salak- illetve kavics (kiemelve a környezetéből)

20 Nyitott színek - védőtetők 2. Anyagtárolás: Szigetelő anyagok (hő-, hang-, víz-) Kész nyílászárók (fa, fém, műanyag) Nagyobb méretű épületgépészeti anyagok (pl. csövek) műkőzúzalékok

21 Nyíltszín – nyílt rakterület 1. Nem érzékeny anyagok, vagyonvédelem szempontjából nem érzékeny Nem szabad károsodnia Minőségét megőrzi Nedvességre, időjárásra, hőre, fényre, korrózióra nem érzékenyek

22 Nyíltszín – nyílt rakterület 2. Kialakítás szempontjai: Sík-rendezett-tömör felület Csapadékvíz elvezetés „Közúti” megközelítés – kapcsolat Gépi rakodás Megvilágítás (vagyonvédelem)

23 Nyíltszín – nyílt rakterület 3. Tárolás történhet: depóniákban (kúpos vagy prizma) pl. keverékek alapanyagai (zúzottkő, kavics, homok, homokos kavics) máglyákban, anyagok élére-, vagy lapjára fektetve (tégla, cserép, fa- vasbeton elemek, csövek, betonacél termékek) Állványok (csövek, rudak, idomacélok)

24 Az anyagszállítás és tárolás korszerő formái Tároló ládák Raklapok (rakodó lapok) Oldalfalas rakodólapok Rakodó kosarak Szállító tartályok – konténerek (egységrakományok képzése)

25 Felvonulási épületek 1. Ideiglenes jelleg Szerkezeti kialakítás Gazdaságosság Áttelepíthetőség Közműellátás Funkcionális- esztétikai igények

26 Felvonulási épületek 2. Funkcionális kialakítás Építési irodák - tárgyalók - adminisztráció – Fő (generál kivitelező) – saját részre – Alvállalkozó részére biztosítani Szociális blokkok (öltözők) Tárolók – raktárak Egyéb funkciók (porta, őrzés – védelem, elsősegély hely, pihenő, mobil WC)

27 Utak – térburkolatok 1. Geometriai kialakítás (nyomvonal - helyszínrajz) – Vízszintes – Függőleges (magassági) – Keresztmetszeti Teherbírás – tartósság (pályaszerkezet) Gyorsan megépíthető legyen Olcsó – gazdaságos (végleges út részeként – amennyiben lehetséges erre törekedni)

28 Utak – térburkolatok 2. Vízszintes vonalvezetés (egynyomú, körbejárható, ellenőrzött bejáró, fordulók) Helyszínrajzi adatok – Építmény és környezete – Domborzati viszonyok – Víztelenítési lehetőségek Funkcionális adatok Forgalmi kapcsolatok Járművek műszaki paraméterei

29 Utak – térburkolatok 3. Függőleges vonalvezetés (magassági) Megépült épületekhez való viszony, csatlakozási lehetőség Víztelenítés Járművek műszaki paraméterei

30 Utak – térburkolatok 3. Keresztmetszeti kialakítás Burkolt felületek Padkák Folyókák Víztelenítés (lokális és egész területen) Kitérők Másik úttal kereszteződés Közművekkel kereszteződés (védőcsövek) Betonelemek (többször felhasználhatók)

31 Utak – térburkolatok 4. Pályaszerkezet (telepítés tartóssága) szemcsés anyag cement stabilizáció útpálya elemek (végleges úthálózat)

32 Ideiglenes közművek Vízellátás Szennyvízelvezetés – csatornázás Elektromos energia ellátás Egyéb – Sűrített levegő – Hőellátás

33 Vízellátás 1. Vízigények fajtái – Ivó- és használati (minőségi) – Technológiai (mennyiségi) – Egyéb (tüzivíz stb.) Vízigény: Q n =Q hasznos + Q techn + Q egyéb

34 Vízellátás 2. Víznyerési módok – Meglévő vízellátó hálózatról (közcsatorna) – Felszíni vízkészletből – Felszín alatti vízkészletből Mérés Szakaszolás (lezárás)

35 Csatornázás „Házi” jellegű szennyvíz Technológiai- ill. ipari szennyvíz Csapadékvíz (lokálisan és helyileg is) Rendelkezésre álló közcsatorna Egyesített (házi+csapadékvíz is) Elválasztott (osztott) Szennyvízmedencék - ülepítők - derítők

36 Elektromos energia ellátás 1. Kisfeszültség (0,4 kV) Középfeszültség (trafó is szükséges lehet) Igények: Világítás Technológia – erőátvitel Egyéb

37 Elektromos energia ellátás 2. A hálózat kialakítása –légvezeték –földkábel A hálózat elemei –transzformátor –fogyasztásmérő –főkapcsoló –elosztó hálózat Csatlakozás a hálózatra –motor csatlakozókkal –csatlakozó szekrényekkel

38 Vastelep 1. TárolásEgyengetés, vágás, hajlításTárolás

39 Vastelep 2. Tárolás Szállítás –Szálban (12 m) egyenesen –Szálban hajlítva –Tekercsben Raktározás Átmérőnként és minőségenként elkülönítve

40 Vastelep 3. Vágás-hajlítás –Vágógép(ek), hajlítógép Soros Átlapolt Szerelés –Asztalokon Armatura tárolás –Földön –Fa staflikon

41 Ácstelep 1. Bontott anyag Új anyagZsinórpad Vágás TárolásSzabás, szerelésKész anyag (15-20)

42 Ácstelep 2. Tárolás Alátét elemeken (pl. beton), szellőztetve –Fűrészárú (6 m) –Gömbfa (ritkán!) (4-10 m) Vágás Fedett szín alatt –Szalagfűrész –Körfűrész (elhelyezése úgy, hogy minden méret szabható legyen)

43 Ácstelep 3. Szerelés Zsinórpad Kész elemek tárolása (pl. zsalutáblák) Közművek –Elektromos energia – földkábel –Vízellátás – tűzcsap Út- és térburkolat – szemcsés anyag vagy egyéb sármentes megoldás

44 Telepített nagygépek 1. Daruk (toronydaruk) A bedaruzott terület nagysága Több daru egymáshoz való viszonya –Gém magassága –Gém hatásos emelési területe

45 Telepített nagygépek 2. Daru szerelhetősége –Alapkeret rögzítése –Gém szerelése – kifektetés –Kúsztatás – autódarus szerelés Daruzott területre eső egyéb létesítmények

46 Telepített nagygépek 3. Egyéb nagygépek Az elfoglalt terület mértékének felmérése (pl. szádfalverő), az egymás mellett elhelyezkedő folyamatok térbeli viszonya (ld. féléves feladat: szádfalverés, szádfal előtti föld fejtése) A gép kiszolgálásához szükséges terület, illetve a gép által kitermelt anyag elhelyezéséhez szükséges terület nagysága (pl. pontalapok földkiemelése, alaptest elhelyezés, földvisszatöltés).

47 Telepített nagygépek 4. Építési anyagfelvonók A feladás helyének megválasztása Az épületbe való beadás hosszú időn keresztül való biztosítása


Letölteni ppt "Az építési helyszín Sátori Sándor egyetemi adjunktus."

Hasonló előadás


Google Hirdetések