Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az építési helyszín Sátori Sándor egyetemi adjunktus.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az építési helyszín Sátori Sándor egyetemi adjunktus."— Előadás másolata:

1 Az építési helyszín Sátori Sándor egyetemi adjunktus

2 Az építés sajátosságai Helyhez kötött Időjárás viszontagságai (eső, hó, fagy, napsütés, szél, tél, nyár, ősz, tavasz…) A(z építési) technológiának kell kitelepülnie az építési helyszínre Idő-, tér- és helyszín összefüggése Ember-, gép- anyag együttes jelenléte

3 A létesítmény jellege Vonalas Pontszerű Vonalas, pontszerű létesítményekkel

4 Fő feladatok Az építési helyszín üzemmé alakítása Az építési munkához és a technológiához a teljes építési folyamat során szükséges munkaterület célirányosan legyen berendezve és a működtetési feltételek biztosítva legyenek Ideiglenes létesítmények az építés végén megszüntetésre kerülnek

5 Az építési helyszíni berendezések használati időtartama A teljes megvalósítási folyamatban részt vesznek, az egész építési időtartam alatt használatban vannak (felvonulási épületek) Az egyes építési részfolyamatokban vesznek részt (daruk, földmunka gépek stb…)

6 Együttes jelenlét a helyszínen 1. Ember (fizikai, szellemi-irányító) Anyagok, eltérő fizikai-kémiai tulajdonságokkal Gépek, szerszámok, ezek működésének feltételei (üzemanyagok, kezelő személyzet)

7 Együttes jelenlét a helyszínen 2. Fő-, generál-, alvállalkozók („szub” alvállalkozók) Tervezők, megrendelő-beruházó képviselői Raktárak, tárolók, nyíltszíni depóniák Ideiglenes energia (elektromos + üzemanyagok) Őrzés-védelem (vagyonvédelem és biztonság)

8 Együttes jelenlét a helyszínen 3. Ideiglenes közművek (víz, csatorna) Segédüzemek (ács-, vasszerelő) Raktárak (zárt, fedett-nyitott) Konténerek – raklapok Hulladékok (sitt, szemét, törmelék…) Használt csomagolóanyagok Szociális hulladékok

9 Központi telepek Építéshelyszíni munkák közül minél többet telepített üzemi körülmények között lehessen megvalósítani (zsaluzat előkészítés, vasszerelés stb.) Ipari háttér – ipari körülmények: minél több folyamat a ideiglenes helyszínről telepített körülmények közé kerüljön.

10 Segédüzemek - telepek Alapanyagokból, vagy félkész termékekből az építési helyszínen kész termékeket állítson elő (építési helyszínre telepített anyagfeldolgozás: gépek, energia, anyag, ember stb.) Beton-, habarcs- aszfalt- ácsüzem, betonacél feldolgozó, stb.

11 Raktározás-tárolás 1. Vagyonvédelem Időjárás viszontagságaitól való védelem Tárolandó anyag állagvédelme Felhasználási ütem ismerete - tárolási időtartam hossza (napi-heti, alkalomszerű, beszerzési- szállítási feltételek, közvetlenül a gyártóműtől avagy kereskedőn keresztül) Tartalékok képzése

12 Raktározás-tárolás 2. Raktárak telepítése: Anyagok átvétele - minőség szerinti csoportosítása Külső-belső szállítási útvonalak kereszteződése (vagyonvédelem felelősségi kérdéseket is felvet) Nyilvántartás biztosítható legyen

13 Raktárak típusai Különleges raktárak Zárt raktárak (felülről fedett, oldalról zárt) Nyitott színek (felülről fedett, oldalról nyitott) Nyíltszín - nyílt rakterületen

14 Különleges raktárak 1. Különleges tárolási körülmények (hatósági előírások) Más épületektől való távolság Szerkezetük – építészeti kialakításuk (pl. robbanó felület, részben föld alatti tárolás…) Tűz- és robbanásveszélyes anyagok

15 Különleges raktárak 2. Anyagtárolás Robbanó anyagok Üzemanyagok Ipari gázok Oldószerek Mérgező-maró anyagok Néhány festék, lakk típus

16 Zárt raktárak 1. Lehetnek: Fűtöttek (konzisztenciától függő anyagok – műhely jelleg) Temperáltak (fagyérzékeny anyagok) Fűtetlenek

17 Zárt raktárak 2. Követelmények: Csapadék elleni védelem - fedett Szilárd oldalfal és aljzat Világítás Száraz és jól szellőztethető

18 Zárt raktárak 3. Anyagtárolás Zsákolt kötőanyagok (mész, cement, gipsz) Burkoló anyagok Üveganyagok Épületfelszerelési anyagok (szerelési anyagok, szerelvények) Védő- és munkaruhák

19 Nyitott színek - védőtetők 1. Csapadék árt (de a légnedvességre nem, vagy kevésbé érzékenyek) Vagyonvédelem szempontjából nem nagyon érzékenyek (pl. drótfonat oldalfal) Csapadék távoltartás, elvezetés Padozat: salak- illetve kavics (kiemelve a környezetéből)

20 Nyitott színek - védőtetők 2. Anyagtárolás: Szigetelő anyagok (hő-, hang-, víz-) Kész nyílászárók (fa, fém, műanyag) Nagyobb méretű épületgépészeti anyagok (pl. csövek) műkőzúzalékok

21 Nyíltszín – nyílt rakterület 1. Nem érzékeny anyagok, vagyonvédelem szempontjából nem érzékeny Nem szabad károsodnia Minőségét megőrzi Nedvességre, időjárásra, hőre, fényre, korrózióra nem érzékenyek

22 Nyíltszín – nyílt rakterület 2. Kialakítás szempontjai: Sík-rendezett-tömör felület Csapadékvíz elvezetés „Közúti” megközelítés – kapcsolat Gépi rakodás Megvilágítás (vagyonvédelem)

23 Nyíltszín – nyílt rakterület 3. Tárolás történhet: depóniákban (kúpos vagy prizma) pl. keverékek alapanyagai (zúzottkő, kavics, homok, homokos kavics) máglyákban, anyagok élére-, vagy lapjára fektetve (tégla, cserép, fa- vasbeton elemek, csövek, betonacél termékek) Állványok (csövek, rudak, idomacélok)

24 Az anyagszállítás és tárolás korszerő formái Tároló ládák Raklapok (rakodó lapok) Oldalfalas rakodólapok Rakodó kosarak Szállító tartályok – konténerek (egységrakományok képzése)

25 Felvonulási épületek 1. Ideiglenes jelleg Szerkezeti kialakítás Gazdaságosság Áttelepíthetőség Közműellátás Funkcionális- esztétikai igények

26 Felvonulási épületek 2. Funkcionális kialakítás Építési irodák - tárgyalók - adminisztráció – Fő (generál kivitelező) – saját részre – Alvállalkozó részére biztosítani Szociális blokkok (öltözők) Tárolók – raktárak Egyéb funkciók (porta, őrzés – védelem, elsősegély hely, pihenő, mobil WC)

27 Utak – térburkolatok 1. Geometriai kialakítás (nyomvonal - helyszínrajz) – Vízszintes – Függőleges (magassági) – Keresztmetszeti Teherbírás – tartósság (pályaszerkezet) Gyorsan megépíthető legyen Olcsó – gazdaságos (végleges út részeként – amennyiben lehetséges erre törekedni)

28 Utak – térburkolatok 2. Vízszintes vonalvezetés (egynyomú, körbejárható, ellenőrzött bejáró, fordulók) Helyszínrajzi adatok – Építmény és környezete – Domborzati viszonyok – Víztelenítési lehetőségek Funkcionális adatok Forgalmi kapcsolatok Járművek műszaki paraméterei

29 Utak – térburkolatok 3. Függőleges vonalvezetés (magassági) Megépült épületekhez való viszony, csatlakozási lehetőség Víztelenítés Járművek műszaki paraméterei

30 Utak – térburkolatok 3. Keresztmetszeti kialakítás Burkolt felületek Padkák Folyókák Víztelenítés (lokális és egész területen) Kitérők Másik úttal kereszteződés Közművekkel kereszteződés (védőcsövek) Betonelemek (többször felhasználhatók)

31 Utak – térburkolatok 4. Pályaszerkezet (telepítés tartóssága) szemcsés anyag cement stabilizáció útpálya elemek (végleges úthálózat)

32 Ideiglenes közművek Vízellátás Szennyvízelvezetés – csatornázás Elektromos energia ellátás Egyéb – Sűrített levegő – Hőellátás

33 Vízellátás 1. Vízigények fajtái – Ivó- és használati (minőségi) – Technológiai (mennyiségi) – Egyéb (tüzivíz stb.) Vízigény: Q n =Q hasznos + Q techn + Q egyéb

34 Vízellátás 2. Víznyerési módok – Meglévő vízellátó hálózatról (közcsatorna) – Felszíni vízkészletből – Felszín alatti vízkészletből Mérés Szakaszolás (lezárás)

35 Csatornázás „Házi” jellegű szennyvíz Technológiai- ill. ipari szennyvíz Csapadékvíz (lokálisan és helyileg is) Rendelkezésre álló közcsatorna Egyesített (házi+csapadékvíz is) Elválasztott (osztott) Szennyvízmedencék - ülepítők - derítők

36 Elektromos energia ellátás 1. Kisfeszültség (0,4 kV) Középfeszültség (trafó is szükséges lehet) Igények: Világítás Technológia – erőátvitel Egyéb

37 Elektromos energia ellátás 2. A hálózat kialakítása –légvezeték –földkábel A hálózat elemei –transzformátor –fogyasztásmérő –főkapcsoló –elosztó hálózat Csatlakozás a hálózatra –motor csatlakozókkal –csatlakozó szekrényekkel

38 Vastelep 1. TárolásEgyengetés, vágás, hajlításTárolás 8-12 6-8

39 Vastelep 2. Tárolás Szállítás –Szálban (12 m) egyenesen –Szálban hajlítva –Tekercsben Raktározás Átmérőnként és minőségenként elkülönítve

40 Vastelep 3. Vágás-hajlítás –Vágógép(ek), hajlítógép Soros Átlapolt Szerelés –Asztalokon Armatura tárolás –Földön –Fa staflikon

41 Ácstelep 1. Bontott anyag Új anyagZsinórpad Vágás TárolásSzabás, szerelésKész anyag 6-10 4-6 8 (15-20)

42 Ácstelep 2. Tárolás Alátét elemeken (pl. beton), szellőztetve –Fűrészárú (6 m) –Gömbfa (ritkán!) (4-10 m) Vágás Fedett szín alatt –Szalagfűrész –Körfűrész (elhelyezése úgy, hogy minden méret szabható legyen)

43 Ácstelep 3. Szerelés Zsinórpad Kész elemek tárolása (pl. zsalutáblák) Közművek –Elektromos energia – földkábel –Vízellátás – tűzcsap Út- és térburkolat – szemcsés anyag vagy egyéb sármentes megoldás

44 Telepített nagygépek 1. Daruk (toronydaruk) A bedaruzott terület nagysága Több daru egymáshoz való viszonya –Gém magassága –Gém hatásos emelési területe

45 Telepített nagygépek 2. Daru szerelhetősége –Alapkeret rögzítése –Gém szerelése – kifektetés –Kúsztatás – autódarus szerelés Daruzott területre eső egyéb létesítmények

46 Telepített nagygépek 3. Egyéb nagygépek Az elfoglalt terület mértékének felmérése (pl. szádfalverő), az egymás mellett elhelyezkedő folyamatok térbeli viszonya (ld. féléves feladat: szádfalverés, szádfal előtti föld fejtése) A gép kiszolgálásához szükséges terület, illetve a gép által kitermelt anyag elhelyezéséhez szükséges terület nagysága (pl. pontalapok földkiemelése, alaptest elhelyezés, földvisszatöltés).

47 Telepített nagygépek 4. Építési anyagfelvonók A feladás helyének megválasztása Az épületbe való beadás hosszú időn keresztül való biztosítása


Letölteni ppt "Az építési helyszín Sátori Sándor egyetemi adjunktus."

Hasonló előadás


Google Hirdetések