Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Számítógépes alapismeretek 2. gyakorlat. Windows kliens használata.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Számítógépes alapismeretek 2. gyakorlat. Windows kliens használata."— Előadás másolata:

1 Számítógépes alapismeretek 2. gyakorlat

2 Windows kliens használata

3 Windows 1.0

4 Windows 3.1

5 Windows 95

6 Windows 98 (SE), ME, XP, Vista, 7

7 Windows (?) 8 (?)

8 Windows kliens használata - Bejelentkezés

9 Ikonfajták

10 Ablakok típusa

11 Példa a fájltípusokra NÉV.kiterjesztés pl.: Index.txt Fájlnév és kiterjesztés

12 Meghajtók

13 Mappaszerkezet

14 Sajátgép, Windows intéző Megjegyzés: a Sajátgép Vista-tól kezdve Számítógép

15 DOS ablak

16 Könyvtárszerkezet

17 Meghajtók A: els ő hajlékonylemezes egység B: második hajlékonylemezes egység C: merevlemez D:, E:, F: további meghajtók (DVD-ROM, cserélhet ő lemez, hálózati meghajtó, stb.)

18 Elérési út Abszolút elérési út: Meghajtó f ő könyvtárától kezd ő dik, a keresett fájlhoz/könyvtárhoz vezet ő minden könyvtár nevét tartalmazza Pl. c:\jatek\amoba\amoba.exe Relatív elérési út: Az útvonal megadását az aktuális könyvtártól kezdjük Pl...\amoba\amoba.exe

19 Parancsok

20 PROMPT: megváltoztatja a Windows promptját $A & (és-jel) $B | (pipe) $C ( (nyitó zárójel) $D Aktuális dátum $E Escape kód (27-es ASCII kód) $F ) (záró zárójel) $G > (nagyobb jel) $H Backspace (az el ő z ő karakter törlése) A prompt normál karakterekből és az alábbi speciális jelekből állhat: $L < (kisebb jel) $N aktuális meghajtó $P aktuális meghajtó és elérési út $Q = (egyenlőségjel) $S (szóköz) $T aktuális idő $V Windows XP verziószáma $_ Kocsivissza és soremelés $$ $ (dollárjel)

21 DIR: fájl és alkönyvtárlista DIR [elérés_út][/P][/W][/A[[:]attrib.]][/O[[:]rendezési_sorrend] /P: oldalakra tördeli a listát /W: Több oszlopos megjelenítés /A: attribútum megadása D: könyvtár R: írásvédett fájl H: rejtett fájl S: rendszerfájl /O: Fájlok rendezett listázása N: név szerint G: könyvtárak el ő l D: dátum szerint Stb.

22 CD, CHDIR: könyvtár váltás Az aktuális könyvtár nevének megjelenítése vagy könyvtárváltás. CHDIR [/D] [meghajtó:][elérési út] CHDIR [..] CD [/D] [meghajtó:][elérési út] CD [..] A.. megadásával válthatunk a szül ő könyvtárra.

23 TREE: mappastruktúra grafikus megjelenítése TREE [meghajtó:][elérési_út] [/F] /F: összes fájl nevének megjelenítése az összes mappában

24 MD, MKDIR: könyvtár létrehozása MKDIR [meghajtó:]elérési út MD [meghajtó:]elérési út Az MKDIR parancs szükség esetén létrehozza az elérési úton a közbens ő könyvtárakat. Tegyük fel például, hogy az \a nem létezik. Ekkor: mkdir \a\b\c\d ugyanaz, mint: mkdir \a chdir \a mkdir b chdir b mkdir c chdir c mkdir d amit akkor kellene beírni, ha a b ő vítések tiltottak lennének.

25 Alkönyvtárstruktúra létrehozása Feladat: Hozzuk létre az alábbi könyvtárstruktúrát! Dos Kép jpg Hang mp3 wma Szöveg txt doc

26 RD, RMDIR: könyvtár törlése RMDIR [/S] [/Q] [meghajtó:]elérési út RD [/S] [/Q] [meghajtó:]elérési út /S A megadott könyvtáron kívül eltávolítja a benne lév ő összes alkönyvtárat és fájlt is. Könyvtárfa eltávolítására használatos. /Q Csendes mód; nincs kérdés, hogy a könyvtárfa eltávolítható-e.

27 Helyettesítő karakterek Ha egy m ű veletet egyszerre több állománnyal akarunk elvégezni *: helyettesíti a név, vagy kiterjesztés többi részét. Pl. al*.doc minden al -al kezd ő d ő doc kiterjesztés ű állományt jelöl ?: egyetlen karaktert helyettesít Pl. al?a.doc illeszkedik a következ ő re: alma.doc, alfa.doc

28 COPY CON: másolás az elsődleges beviteli eszközről COPY CON [elérési_út]célfájl Pl. COPY CON ADATOK.TXT … CTRL+Z

29 COPY: Egy vagy több fájl másolása másik helyre COPY [/V] [/N] [/Y | /-Y] [/A | /B ] forrás [/A | /B] [+ forrás [/A | /B] [+...]] [cél [/A | /B]] forrás A másolandó fájlt vagy fájlokat adja meg. /A ASCII szöveges fájlt jelöl. /B Bináris fájlt jelöl. cél Az új fájl(ok) könyvtárát/nevét adja meg. /V Ellen ő rzi, hogy a fájlok helyesen lettek-e másolva. /N Rövid fájlnevet használ, amikor lehetséges nem 8+3 nev ű fájl másolásakor. /Y Felülír létez ő fájlokat meger ő sítés nélkül /-Y Meger ő sítést kér létez ő fájlok felülírása el ő tt. A feltüntetett kapcsolók listája nem teljes

30 REN: Fájl vagy fájlok átnevezése. RENAME [meghajtó:][elérési út]1. fájlnév 2. fájlnév. REN [meghajtó:][elérési út]1. fájlnév 2. fájlnév. A célfájl számára nem adható meg új meghajtó vagy elérési út.

31 Move: Fájlok áthelyezése, valamint fájlok és könyvtárak átnevezése. Egy vagy több fájl áthelyezése: MOVE [/Y | /-Y] [meghajtó:][elérési_út]fájlnév[,...] cél Könyvtár átnevezése: MOVE [/Y | /-Y] [meghajtó:][elérési_út]könyvtárnév1 könyvtárnév2 [meghajtó:][elérési_út]fájlnév Az áthelyezend ő fájlok nevét adja meg cél A fájlok új helyét adja meg. A cél tartalmazhat meghajtóbet ű jelet és kett ő spontot, könyvtárnevet vagy ezek kombinációját. Ha csak egy fájlt helyez át, fájlnevet is megadhat a fájl új néven való mentéséhez. [meghajtó:][elérési_út]könyvtárnév1 Az átnevezend ő könyvtár nevét adja meg. könyvtárnév2 A könyvtár új nevét adja meg. /Y Létez ő célfájl felülírására való rákérdezés letiltása. /-Y Létez ő célfájl felülírására való rákérdezés engedélyezése.

32 DEL, ERASE: Egy vagy több fájlt töröl. DEL [/P] [/F] [/S] [/Q] [/A[[:]attribútumok]] nevek ERASE [/P] [/F] [/S] [/Q] [/A[[:]attribútumok]] nevek nevek Egy vagy több fájlból vagy könyvtárból álló listát ad meg. Helyettesít ő karaktereket lehet használni több fájl törléséhez. Ha könyvtárat ad meg, az összes benne lév ő fájl törl ő dik. /P Rákérdez minden egyes fájl törlése el ő tt. /F Az írásvédett fájlok kényszer ű törlése. /S Megadott fájl törlése az összes alkönyvtárból. /Q Csendes mód, ne kérdezzen rá a törlésre globális helyettesít ő karakter esetén. /A Fájlok kiválasztása attribútumaik alapján. R Írásvédett fájlok S Rendszerfájlok H Rejtett fájlok A Archiválandó fájlok - Negálást jelent ő el ő tag

33 XCOPY: teljes alkönyvtárszerkezetek tartalmának másolása XCOPY forrás [cél][/S][/E] /S Az összes könyvtár és alkönyvtár másolása az üresek kivételével. /E Könyvtárak és alkönyvtárak másolása, az üresekkel együtt.

34 ATTRIB:Fájlattribútumok megjelenítése vagy módosítása. ATTRIB [+R | -R] [+A | -A ] [+S | -S] [+H | -H] [[meghajtó:] [elérési_út] fájlnév] [/S [/D]] + Attribútum beállítása. - Attribútum törlése. R Írásvédett fájlattribútum. A Archiválandó fájlattribútum. S Rendszer fájlattribútum. H Rejtett fájlattribútum. [meghajtó:][elérési_út][fájlnév] A feldolgozandó fájlok. /S Az egyez ő fájlok feldolgozása az aktuális könyvtárban és az összes alkönyvtárban. /D Könyvtárak feldolgozása is.

35 Rendszerparancsok CLS: képerny ő törlése DATE: dátum megadása TIME: id ő megadása TYPE [meghajtó:][elérési út]fájlnév szövegfájl tartalmának megjelenítése EXIT: kilépés a parancsértelmez ő b ő l

36 Szűrők Formátum: Parancs | sz ű r ő Parancs | MORE A szöveget képerny ő oldalakra darabolva jeleníti meg Parancs | SORT A szöveget bet ű rendbe rendezve jeleníti meg

37 Átirányítás Parancs > fájlnév A parancs végrehajtásakor létrejön a megadott fájl Pl. DIR > tartalom.txt Parancs >> fájlnév Ha a megadott fájl létezik, akkor hozzáf ű zi az adatokat Pl. DIR >> tartalom.txt

38 Szövegszerkesztés

39 Szövegszerkesztő alkalmazás előnyei az írógéppel szemben

40 Szövegszerkesztő használat - billentyűzet Balra mutató nyílEgy karakternyit balra mozdul Jobbra mutató nyílEgy karakternyit jobbra mozdul Felfelé mutató nyílEgy karakternyit felfelé mozdul Lefelé mutató nyílEgy karakternyit lefelé mozdul Page UpEgy oldalnyit felfelé mozdul Page DownEgy oldalnyit lefelé mozdul homeA sor elejére ugrik endA sor végére ugrik ctrl + homeA dokumentum elejére ugrik ctrl + endA dokumentum végére ugrik ctrl + jobbra VAGY balraEgy szót jobbra vagy balra ugrik ctrl + page upA képernyő tetejére ugrik ctrl + page downA képernyő aljára ugrik alt + ctrl + page upAz előző oldal tetejére ugrik alt + ctrl + page downA következő oldal tetejére ugrik

41 Az Office 2007 programcsomag új felülete

42 Miért volt szükség új felületre? A Word for Windows 1.0 (1989) még kb. 100 parancsot ismert, elég volt két eszköztár Az Office 2003 már kb. 1500-at.

43 Miért volt szükség új felületre?

44 Az új grafikus felület kialakítása Tanulmányozták a felhasználók szokásait kattintási gyakoriság, legtöbbet használt funkciók, testreszabási beállítások, stb. Cél: Egyszer ű bben használható felület Példa: A margók keskenyre állítása Office 2003: 6 kattintás, 8 leütés Office 2007: 3 kattintás Menük + eszköztárak helyett: Szalagok

45 A menüszalag I. A szalag egy helyen tartalmazza valamennyi m ű veletet (nincs külön menü, eszköztár) Lapokból áll: pl. Kezd ő lap, Beszúrás szalag Az egyes m ű veletek a parancsokkal (ikonokkal vagy szöveges néven) érhet ő k el A parancsokat csoportokba szervezték

46 A menüszalag II. A parancs leírása rámutatáskor megjelenik a buborékban (részletesebb a korábbinál) A szalag magassága és a parancsok nem módosíthatóak, de függenek az ablak méretét ő l A szalag két kattintással eltüntethet ő (ilyenkor a füleket egy kattintással kiválaszthatjuk) Alt lenyomására megjelennek a gyorsbillenty ű k

47 Az állapotsor Az állapotsor (keret) a képerny ő alsó sora Jobb oldalon: csúszka a nagyítás beállítására Két kattintás a %-os értékre: megjelenik a nagyítás ablak Váltás a nézetek között Bal oldalon információk a dokumentumról A helyi menüben testreszabhatók

48 A Office menü A fájlkezel ő m ű veleteket tartalmazza Új lehet ő ségek: Konvertálás (Office 2007 formátumba) El ő készítés (tulajdonságok, titkosítás, hozzáférés korlátozása, vizsgálat stb.) Küldés (e-mail, fax) Közzététel (webnapló, dokumentum-munkaterület stb.) Alsó részen Az alkalmazás beállításai (fülek helyett lista) Bezárás

49 Gyorselérési eszköztár Az Office gomb mellett A leggyakoribb m ű veletek elérésére szolgál Saját legördül ő menüjével B ő víthet ő a listáról B ő víthet ő további parancsokkal A szalag alá/fölé helyezhet ő A szalag eltüntethet ő /visszaállítható

50 Az élő minta Az él ő minta már formázás közben mutatja az el ő nézeti képet Véglegessé csak a formátum kiválasztásával válik

51 További elemek I. Görget ő sávok (nincs változás) Vonalzó (el ő hívása a görget ő sáv felett) Helyi menü (nem változott) Minipult („lebeg ő eszköztár”)

52 További elemek II. Megújult súgó: új ablakban jön be (F1 vagy ? ikon) A ritkábban használt funkciók a csoportok jobb alsó sarkában lév ő ikonokkal (el ő nézeti kép)

53 Honlapkészítés

54 Honlapszerkesztés eszközei szövegszerkeszt ő program (egyszer ű szövegként (.txt) képes menteni)

55 Honlapszerkesztés eszközei Kódszint ű szerkeszt ő program

56 Honlapszerkesztés eszközei WYSIWYG (alakh ű ) programok

57 WinSCP használat

58 PUTTY alkalmazás használata

59 TELNET – Távoli bejelentkezés karakteres felületen Telnet parancsok: OPEN – kapcsolódás a számítógéphez CLOSE - lezárja a jelenlegi kapcsolatot DISPLAY - megjeleníti a m ű ködési paramétereket QUIT - kilépés a Telnetb ő l SEND - különleges karaktereket közöl SET - beállítja a különleges paramétereket STATUS - kiadja az alapinformációkat ^Z - félbeszakítja a Telnetet HELP - kiírja a Telnet súgót. Megjegyzés: Windows 7-ben a TELNET alapértelmezésben ki van kapcsolva. (Bekapcsolás: Programok hozzáadása/eltávolítása  Windows szolgáltatások be- és kikapcsolása

60 Bejelentkezés a ludens.elte.hu gépre

61 FTP: File Transfer Protocol dir vagy lskilistázza az aktuális könyvtárat a távoli gépen. pwdkiírja a távoli gép aktuális alkönytárának helyét. help, ?segítség cd "könyvtárnév"alkönyvárat vált a távoli gépen. (cd.. felfele lépés) lcd "könyvtárnév"alkönyvárat vált a helyi gépen. get "filenév"a file letöltése a helyi gépre mgettöbb fájl letöltése (helyettesít ő karakterekkel). Pl: mget valami* put "fájlnév"helyi gépr ő l fájl feltevése a távoli gépre mputhelyi gépr ő l több fájl feltevése a távoli gépre hashaz átvitel során minden átvitt egy kilobyte után kiír egy # jelet. binary, binbináris átvitelt állít be asciiASCII text átvitelt állít be ! Ideiglenesen kilép az FTP-b ő l, a helyi gépen parancsok adhatóak ki, majd az exit- tel vissza lehet térni az FTP-hez close, disconnect, quitkilépés a távoli gépb ő l bye, quit, ctrl+dkilépés az FTP-b ő l

62 FTP a böngészőprogramokban ftp://felhasznalonev@tavoli.gep.neve ftp://felhasznalonev:jelszo@tavoli.gep.neve Példa: ftp://umbra.nascom.nasa.gov/pub/images/current/

63 Elektronikus levelezés Netikett http://hu.wikipedia.org/wiki/Netikett http://www.mek.iif.hu/porta/szint/muszaki/szamte ch/wan/kultura/rfc1855h.hun http://www.mek.iif.hu/porta/szint/muszaki/szamte ch/wan/kultura/rfc1855h.hun

64 PINE alkalmazás használata

65 Levelezés az Outlook Web Access-el

66 Ingyenes webmail szolgáltatók http://freemail.hu http://www.citromail.hu/ http://mail.c2.hu/ http://www.gmail.com/ http://mail.yahoo.com/ http://www.hotmail.com … Jó gy ű jtemény http://ingyenmail.lap.hu/

67 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Számítógépes alapismeretek 2. gyakorlat. Windows kliens használata."

Hasonló előadás


Google Hirdetések