Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A TEST TEOLÓGIÁJA 1. ELŐADÁS A FÉRFI ÉS A NŐ EREDETI EGYSÉGE NymE-SEK, Szombathely, 2012. november 19.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A TEST TEOLÓGIÁJA 1. ELŐADÁS A FÉRFI ÉS A NŐ EREDETI EGYSÉGE NymE-SEK, Szombathely, 2012. november 19."— Előadás másolata:

1 A TEST TEOLÓGIÁJA 1. ELŐADÁS A FÉRFI ÉS A NŐ EREDETI EGYSÉGE NymE-SEK, Szombathely, 2012. november 19.

2 A férfi és a nő eredeti egysége

3 Hangsúly régen és ma  Régen: A hangsúly a tilalmakon van.  A szexuális magatartás erkölcsi kérdéseit Szent Ágoston kora óta még a házasságon belül is negatív kiindulópontból vizsgálta a keresztény teológia.  Ma: A hangsúly ma már azon van, hogy hogyan lehet kibontakoztatni az Isten képére és hasonla- tosságára teremtett ember szexualitását a Teremtő szándéka szerinti szépsé- gében és jóságában; hogyan valósulhat meg ma is az az isteni áldás, amelyet a férfi-női polaritásban teremtett ember kapott (Ter 1-3)

4 Bibliai támpontok - Teremtés  Ter 1,26-27: ”Teremtsünk embert képmásunkra, magunkhoz hasonlóvá. Ők uralkodjanak a tenger halai, az ég madarai, a háziállatok, a mezei vadak és az összes csúszómászó fölött, amely a földön mozog. Isten megteremtette az embert, saját képmására, az Isten képmására teremtette őt, férfinek és nőnek teremtette őket.”

5 Bibliai támpontok - Teremtés  Ter 2,18: Azután így szólt az Úristen: „Nem jó az embernek egyedül lennie. Alkotok neki segítőtársat, aki hozzá illő.”  Ter 2,21-22: Ezért az Úristen álmot bocsátott az emberre, s mikor elaludt, kivette egyik oldalcsontját, s a helyét hússal töltötte ki. Azután az Úristen az emberből kivett oldalcsontból megalkotta az asszonyt, és az emberhez vezette.

6 Bibliai támpontok - Bűnbeesés  Ter 3,6: „Az asszony látta, hogy a fa élvezhető, tekintetre szép, és csábít a tudás megszerzésére. Vett tehát gyümölcséből, megette, adott férjének, aki vele volt, és az is evett belőle.”  A férfi és nő közötti idilli viszonyt a bűn zavarja meg, a bűn áll a kiteljesedés és boldogság útjába.  Marx, Engels és a Gender – közös gyökérből

7 A teremtéstörténet szexuáletikai vonatkozásai: a férfi és a nő egymás segítőtársai, egymással harmonikus kapcsolatban élnek, az ős-kinyilatkoztatás szerint a monogám heteroszexuális házasság a férfi-nő kapcsola- tok normája A férfi és a nő egyenrangú felek

8 Egyenrangúság mélysége  a másikkal és a másikért való létre hivatottak,  mindkettő a másikkal való kapcsolatában fedezi fel saját magát is,  kölcsönös ajándékok egymás számára.

9 Segítőtársból vetélytárs és fordítva  A férfi és a nő egysége megtört a bűnbeeséssel vetélytárssá lettek.  Az embernek ez a sebzettsége leküzdhető.  A szexualitás kirugdossa az embert saját magából, zárt világából.  A férfi és a nő szexuális valóságába bele van írva az az önátadás: amikor a kettő egy test lesz: saját magukat adják oda, önmagukkal ajándékozzák meg egymást.

10 Az ember szimbolikus lény Az emberi testnek teológiai üzenete van!  Az ember elemi gesztusaiban benne van egész önmaga.  A szexuális egyesülés – az állatok párzásától eltérő módon – élet – egyesítő cselekedet.  Az ember akkor van harmóniában saját magával, ha azt fejezi ki, azt kommunikálja a testével, amit egész emberi valójával, egzisztenciájával állít. (Test és lélek harmóniája!)

11 Mire épül a férfi és a nő közti kapcsolat?  szeretet központú szexualitás  ajándékba kaptam a testemet Istentől, és ajándékul szánom a hitvesemnek, és ajándékként fogadom el a gyermekünket  Eszköz a szexualitás!  élvezet központú szexualitás  én akarom magamat boldoggá tenni  önmagam zárt világába vonulok vissza  Cél a szexualitás! önátadás logikájáraönmegvalósítás logikájára

12 A test teológiája (1979) 1980-84  II. János Pál pápa szerdai audienciáiban egy beszédsorozatot indított, és 1979 szeptemberétől kezdve öt éven keresztül minden alkalommal a test teológiájáról beszélt (összesen 129 beszéd).  A kereszténység középponti misztériumai elszakíthatatlan és lényegi kapcsolatban állnak az ember testi mivoltával.  II. János Pál pápa tanítása révén vált szakkifejezéssé, aki hangsúlyozottan a férfi és a nő kapcsolatának a nemiséget is magában foglaló látószögébe helyezve vizsgálta az emberi test teológiai jelentését.

13 A test teológiájának alaptétele  Valójában a test, és egyedül a test képes láthatóvá tenni a láthatatlant: a szellemit és az istenit.  A testi adottságaink közül a szexualitás is ebben a jelrendszerben kapja meg a maga szerepét.  A szexualitás egy kifejezésrendszer, egy nyelv, melynek segítségével a test megmutathatja, átélheti a lélek szeretetét, szerelmét.  Nem Isten a képmása az embernek, hanem fordítva: az ember van Isten képére és hasonlatosságára teremtve, férfiként és nőként, s a kettő közösségeként

14 A test teológiája  A test teológiája feltárja férfi és nő kapcsolatában a transzcendencia, a végesség és az ingyenesség mozzanatait.  Az Én meghaladásával a Te felé.  A férfi és nő különbözősége nem mellékes, de nem lehet lényegi sem, hiszen mindketten ugyanazt a személy-létet, értelmes természetet, istenképiséget hordozzák, csak más módon.

15 NymE-SEK, Szombathely, C nagyelőadó 2012. december 10. (hétfő) 18 óra A „szexuális forradalom” új értelmezése


Letölteni ppt "A TEST TEOLÓGIÁJA 1. ELŐADÁS A FÉRFI ÉS A NŐ EREDETI EGYSÉGE NymE-SEK, Szombathely, 2012. november 19."

Hasonló előadás


Google Hirdetések