Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Miért / Kiért van a művészet? Tóth Árpád költőnk írja a „Jó éjszakát” című versében: Az emberi élet járulékos, kiegészítő része? Okos időtöltés? Unalom.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Miért / Kiért van a művészet? Tóth Árpád költőnk írja a „Jó éjszakát” című versében: Az emberi élet járulékos, kiegészítő része? Okos időtöltés? Unalom."— Előadás másolata:

1

2 Miért / Kiért van a művészet? Tóth Árpád költőnk írja a „Jó éjszakát” című versében: Az emberi élet járulékos, kiegészítő része? Okos időtöltés? Unalom elűzése? „Minek a lélek balga fényűzése? Aludjunk. Másra kell ideg, s velő. Józan dologra. Friss tülekedésre.”

3 Miért / Kiért van a művészet? Mi is újabb és újabb kérdéseket tudunk feltenni: Az emberi létezés út menti jelei? Érzelmi életünk különleges tápláléka? Színezi az élet szürkeségét? Sűrített információhalmaz?

4 Mi a művészet? MAGYAR ÉRTELMEZŐ KÉZISZÓTÁR A valóságnak bizonyos esztétikai elvek szerinti, a lényeget kiemelő tükrözése, megjelenítése mint a társadalmi tudat egyik formája.

5 Mi a művészet? ESZTÉTIKAI LEXIKON: a társadalmi tevékenységek egyike A szó „ókori” megfelelője – a görög tekhné, poiészisz, és a latin ars

6 Mi a művészet? Arisztotelész (i.e. 384-322) görög filozófus, Platon tanítványa; az emberiség tanítója Minden művészet közös jellemvonása, hogy az ember belső jellemvonásait, „éthoszát” utánozza. Értékítélete szerint első helyen áll a zene és a dalköltészet: a „musiké”, mert közvetlenül fejezi ki az emberi érzelmeket; a második helyen áll a szobrászat és a festészet, melyek közvetett mimézisre képesek.

7 Mi a művészet? Marcus Tullius Cicero (i.e. 106 - 43) római államférfi és író; /az antik Róma legkiválóbb szónoka volt/ „…szerinte a művészet feladata, hogy a természetben szétszórt szép jelenségeket összegyűjtse és ábrázolja, ami eszményítő utánzásnak felel meg.”

8 Mi a művészet? Seneca, Lucius Annaeus (i.e.4. – i.sz.65.) római költő, író, sztoikus filozófus A művészi ábrázolás nem szolgálja az ember értelmének épülését, mert nagyobb súlyt fektet az érzéki szépségre, mint az igazság megismerésére.

9 Mi a művészet? J. W. Goethe (1749.08.28. - 1832.03.22.) német író, költő „Nem tudunk semmilyen világról, csak ami az emberekre vonatkozik; csak olyan művészetet akarunk, amely e vonatkozás lenyomata.”

10 Mi a művészet? Schopenhauer, Arthur (1788-1860) német irracionalista filozófus A művészet funkciója: túlemelni befogadóit a köznapi létezés nyomorúságán.

11 Mi a művészet? L. van Beethoven (1770.12.16. - 1827.03.26.) német zeneszerző „A művészet célja a mindenség célja: szabadság és haladás.”

12 Mi a művészet? Shelley, Percy Bysshe /e: seli / (1792-1822) angol költő A művészet az emberiség öntudatának magasrendű megnyilatkozása, forrása az alkotási vágy. Egyidős emberi mivoltunkkal.

13 Mi a művészet? Shelley /e: seli /, Percy Bysshe (1792-1822) angol költő A művészet mindig az egészet keresi, az ismertet is ismeretlenné teszi, hogy átélje a valóság megismerésének gyönyörűségét.

14 T U D O M Á N Y „A tudomány körökből álló kör.” – Hegel, G.W.F. (1770 – 1831) Természet- tudományok Társadalom- tudományok

15 M Ű V É S Z E T Shelley, P. B. ( 1792 – 1822 ) angol költő A művészet mindig az egészet keresi, az ismertet is ismeretlenné teszi, hogy átélje a valóság megismerésének gyönyörűségét. → Klikk

16 Mi a művészet? Lessing, Gotthold, Ephraim (1729-1781) német drámaíró, költő, esztétikus, kritikus A mindig változó valóságból egyetlen pillanat adható vissza; ez a „termékeny pillanat.”

17 Mi a művészet? Lessing, Gotthold, Ephraim (1729-1781) német drámaíró, költő, esztétikus, kritikus A művészet célja: a művészetből meggazdagodva térjünk vissza a mindennapi életbe, az emberi szenvedélyek „erényes készségekké” alakuljanak.

18 Mi a művészet? Zoltai Dénes: 1928 - 2008 filozófus, esztéta A művészet nem a természeti valóság pontos utánzása, hanem metafizikai kiegészítése és túlhaladása, az élet metafizikai megdicsőülése.

19 Beethoven két gondolata → Beethoven két gondolata → a művészetről 1812-ben egyik zongoranövendékének ír levelet, melyben kifejti: „...csak a művészet és a tudomány emeli fel az embert...” „Az igazi művész nem lehet gőgös, hiszen fájdalommal tapasztalja, hogy a művészetnek nincs határa. Homályosan érzi, mily messze van a céltól, s mialatt mások talán csodálják, ő maga bánkódva látja, hogy még nem jutott odáig, ahová géniusza mint távoli nap világít előtte.”

20 Mi a művészet? Klee /klé/, Paul - / 1879 – 1940 / svájci festő és művészetteoretikus „     ” „Minél riasztóbbá válik ez a világ, annál absztrakabbá válik a művészet; …”


Letölteni ppt "Miért / Kiért van a művészet? Tóth Árpád költőnk írja a „Jó éjszakát” című versében: Az emberi élet járulékos, kiegészítő része? Okos időtöltés? Unalom."

Hasonló előadás


Google Hirdetések