Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

9. Öregek helyzete Dr. Skrabski Árpád főiskolai tanár Apor Vilmos Katolikus Főiskola.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "9. Öregek helyzete Dr. Skrabski Árpád főiskolai tanár Apor Vilmos Katolikus Főiskola."— Előadás másolata:

1 9. Öregek helyzete Dr. Skrabski Árpád főiskolai tanár Apor Vilmos Katolikus Főiskola

2 Egészségi állapot 18-44 45-64 65< 3,76 3,07 2,70 1,72 2,00 2,15
Összességében hogyan minősíti egészségi állapotát 3,76 3,07 2,70 Ha vannak fájdalmai, ezek korlátozzák napi tevékenységében 1,72 2,00 2,15 Betegség miatt összesen hány napig nem tudott dolgozni a múlt évben 10,97 26,73 28,37 Betegség teher 6,11 13,94 15,69

3 Gyerekkor és anyagi helyzet
18-44 45-64 65< Összességében hogyan minősítené gyermekkorát 10 éves koráig? (0-10) 7,22 6,23 5,83 Milyennek ítéli országosan saját anyagi helyzetét? 4,02 3,71 3,89 Az élethez alapvetően szükségeseket sem tudja megvásárolni! 0,09 0,15 0,14

4 Készségek 1. 18-44 45-64 65< WHO jól-lét 8,54 7,35 6,62
Beck depresszió 5,24 8,85 12,35 Reménytelenség 1,33 2,26 2,87 Feszült és ideges voltam 0,81 0,96 0,83 Vitális kimerültség 1,88 2,97 3,54 Kompetencia 8,70 8,66 8,02 Élet értelme 9,82 9,77 9,81 Általában unatkozom 0,27 0,19 0,32

5 Készségek 2. 18-24 45-64 65< Ellenségesség 3,76 3,69
Közösségi hatékonyság 18,71 19,54 19,86 Kooperatívitás 14,03 14,74 14,88 Tolerancia 2,29 2,35 2,26 Szociális háló 7,48 8,72 8,09 Számíthat barátaira 2,13 1,59 1,14 Megbízható 2,16 2,19 Anómia 4,42 5,14 5,55

6 Elégedettség Elégedettség az alábbiakkal: 18-44 45-64 65<
anyagi helyzettel 0,66 0,55 0,74 munkával 1,46 1,49 1,54 lakás, környék 1,43 1,53 személyes kapcsolatok 1,51 háziorvosi ellátással (i/n) 0,85 0,86 0,89 járóbeteg ellátással (i/n) 0,73 0,81 kórházi ellátással (i/n) 0,61 0,69 0,79

7 Az idősek Elkötelezettség kontra depresszió
A generációs felelősség azt jelenti, hogy nem a saját problémái, hanem a fiatalok sorsa érdekli. Szeretne segíteni, illetve adni a fiataloknak. Létre kell hozni a fiatalok és idősek együttműködését. Szembe kell nézzen számos veszteséggel (statusz, befolyás, munka lehetőség, betegség, a halállal). A tökéletességet úgy is meghatározhatjuk, hogy egyre kevesebb feltétellel képes koherens létezésre (megbízhatóság, életcélok, élet értelme) A veszteségek elfogadása az Isten jelenlétének nagyobb fokú átélését eredményezheti. (Weöres)

8 Az időskori személyiségfejlődés
E. Erikson személyiségfejlődési modellje szerint az időskori krízis lényege: szembenézni számos veszteséggel (státusz, befolyás, munka lehetőség, betegség és végül a halál elfogadása). (lásd Allport) ha ezt nem sikerül megoldani, ez elmagyányosodáshoz, depresszióhoz vezethet az irreális teljesítmény attitűd öngyilkossághoz vezethet.

9 Az időskori egészség előrejelzői:
Az alacsony végzettségű 70 évnél idősebbek közül azok, akik viszonylag sokkal jobbnak tartják egészségi állapotukat: sajátmagukat megbízhatónak tartják (önértékelés) nagy mértékben számíthatnak vagy számíthattak házastársukra szüleikre nagy mértékben számíthattak- ilyen fontos a szülői ház! tudnak segíteni másoknak, másoknak szüksége van rájuk

10 Az idős kor és a boldogság
2006-ban 70 év felett 61.8% férfi és 53.3% nő boldog. A Hungarostudy2002 adatai alapján a 2006-os „boldogsággal” kapcsolatos változók mindkét nem esetén: magas WHO jóllét, relaxált érzés, frissen ébred, minden nap érdekes élmények. A Beck depresszióval kapcsolatos változók: depresszió és negativ érzések. Férfiak közül a boldogságot előre jelző változók: megbízhatóság, kis számú korházi nap, rendszeres alkoholfogyasztás. A nők boldogságát előre jelző változók: családi vagyon, unalom hiánya, bizalmatlanság, anómia, félelem, kimerültség, reménytelenség, betegség teher, jó alvás, cél az életben.

11 Halál idős (70 év feletti) korban
Mindkét nemnél a halált előre jelző változók: SRH, depresszió 10 pont felett, a maga módján vallásosság. A túlélést előrejelző változók: WHO jólét, sport, autó tulajdon a családban. A reménytelenség és negatív érzések csak a férfiak között, amíg alacsony szubjektív társadalmi státusz és boldogtalanság csak a nők között jelezte előre a halált. Önhatékonyság, megelégedettség a társadalmi kapcsolatokkal csak a férfiaknál, rendszeres vallásgyakorlás, a nőknél volt a túlélés szignifikáns előrejelzője.

12 Weöres Sándor verse a transzcendenciáról amely az öregek veszteségeit kísérheti
„Amikor még kicsi fiú voltam kalitkában vergődve daloltam – sose vágytam kinőni belőle, ijedezve lestem a jövőbe. Nem mennék soha vissza, nem mennék soha vissza nem csábít a színarany kalitka. Mikor kezes-lábas ifjú voltam, kamasz-lázban csetlettem botlottam - tudtam, hogy csak egy az ifjúságom s azt hittem majd holtig visszavágyom. Nem mennék soha vissza… hol könnyemet rideg párna issza Most mint gallyat a máglya égése, befogad az Isten szenvedése – nem véges kín, mint vágott libáé: határtalan mint a termő tájé. Nem mennék soha vissza… Kínom olyan kerek, égi-tiszta.” Egybegyűjtött írások. Magvető, 1975.

13 Tünettan - Major depresszió DSM-IV
Időtartam: min. 2 hét 1. vagy 2. tünet és min. 4 tünet a többi közül: 1) levert hangulat (szomorúság, ürességérzés, gyermekeknél ingerlékenység) 2) érdeklődés, öröm elvesztése 3) súlycsökkenés / súlygyarapodás vagy étvágy csökkenése / növekedése 4) alvászavar (inszomnia vagy hiperszomnia) 5) motoros agitáció vagy gátoltság (nyugtalanság vagy meglassultság) 6) fáradtság, anergia, inaktivitás 7) értéktelenség érzés, inadekvát önvádlás / bűntudat 9) öngyilkossági gondolatok / terv / kísérlet és jelentős szenvedés, pszichoszociális funkció károsodás

14 Epidemiológia - gyakoriság
Major depresszió: élettartam: 10-15% pontprevalencia (app): 3-5% (adott időpontban a gyakoriság) Összes hangulatzavar: élettartam: 10-20% Hungarostudy (Beck Depresszió Kérdőív): középsúlyos-súlyos depressziós tünetek 2002: 13,4%, 2005: 17,6% A nők kétszer olyan gyakran érintettek mint a férfiak A betegség minden életkorcsoportban előfordul app. 5% Megközelítőleg minden negyedik nő, és minden nyolcadik férfi élete folyamán legalább egyszer major depresszióban szenved.

15 BNO-10 diagnosztikus kódok
F Depressziós epizód, bipoláris affektív zavar részeként (mániás / depressziós, 3: enyhe-közepes, 4: súlyos, 5: súlyos, pszichotikus) F32 Depressziós epizód (egyetlen epizód, unipoláris depresszió)   F32.0 enyhe: 2 alaptünet + 2 járulékos tünet ≥ 2 hét F közepes: 2 alaptünet járulékos tünet ≥ 2 hét F súlyos: 3 alaptünet + 4 járulékos tünet ≥ 2 hét F súlyos, pszichotikus F33 Ismétlődő depresszió (visszatérő epizódok, unipoláris depresszió) ugyanaz a kódolás, mint F32: (F33.0-F33.3) F34 Tartós hangulatzavar F34.0 Cyclothymia (állandó hangulati labilitás, enyhe depressziós és enyhe hipomán epizódok (kora felnőttkorban kezdődik) F34.1 Dysthymia enyhe (nem visszatérő), a depressziós hangulat serdülőkorban vagy fiatal felnőttkorban kezdődik, és legalább két évig tart   F06.32 Organikus depressziós zavar The required criteria for the different diagnosis of depression are briefly summarised on this slide.

16 Klinikai megjelenés A bemutatott tüneteknek megfelelően különböző szindrómák lehetnek jelen: gátolt depresszió agitált depresszió szomatikusan (testi tünet) „manifesztálódott“ depresszió pszichotikus (téves eszme) depresszió atípusos (nem tipusos) depresszió szezonális depresszió, téli depresszió melankólikus (tartós) depresszió An individual case of depression can vary in many ways. Patients with agitation and somatised cases of depression are often not diagnosed immediately since the typical picture of inhibited depression is much easier to recognise.

17 Általános életminőség háttértényezői
A 12 változó összességében a különbségek 46,3%-át magyarázza. A 11 változó összességében a különbségek 40,0%-át magyarázza. A 9 változó összességében a különbségek 32,8%-át magyarázza. 12. Negatív életesemények* 11. Korlátozó fájdalom tünetek* 11. Munkaképesség-csökkenés* * p0,05, ** p0,001 10. Társas támogatás* 10. Nem* 9. Nem** 9. Társas támogatás** 9. Munkaképesség-csökkenés* 8. Diszfunkcionális attitűdök** 8. Alvászavarok** 8. Alvászavarok* 7. Életcélok** 7. Depressziós tünetek** 7. Ellenségesség** 6. Szorongás** 6. Diszfunkcionális attitűdök** 5. Problémaközpontú megküzdés** 5. Életcélok** 4. Depressziós tünetek** 4. Problémaközpontú megküzdés** 4. Egészségi állapot önbecslése** 3. Munkaképesség-csökkenés** 3. Egészségi állapot önbecslése** 3. Problémaközpontú megküzdés** 2. Egészségi állapot önbecslése** 2. Szorongás** 1. Vitális kimerültség** 65+ év 45-64 év 18-44 év Lin. Regr. táblázat

18 Időskori sajátosságok, tünettan
Időskorban relatíve gyakoribb a minor depresszió, disztímia (melankólikus tartós hangulatzavar), mint a major depresszió; Jellemzőbbek a nem specifikus, de funkciókárosodással (memóriazavar) járó depressziós tünetek, és kevésbé a specifikus depresszív szindrómák; Tünetprofil: szomatikus (pl.: fejfájás panaszok, fáradtság, alvászavar), és következményes pszichoszociális funkcióromlás (pl. munkaképtelenség), illetve gondolkodás zavar (pl. döntésképtelenség) jellemzőbb az idősebb depressziósokra Időseknél leggyakoribb tünet: reménytelenség (76%) - öngyilkosság prediktora!

19 Pszichológiai háttértényezők (1995)
Ellenséges beállítottság Életcélok hiánya Diszfunkcionális attitűdök: túlzott szeretettség igény, külső elismerésigény, jogos elvárások Érzelmi központú problémamegoldó módok: másokon vezeti le a feszültségét evés, ivás, dohányzás nyugtatók, gyógyszerek szedése Vitális kimerültség: fáradtság, energiahiány, következményes alvászavar, ingerlékenység, kedvetlenség

20 Szociológiai háttértényezők (1995)
Családi állapot: özvegy, elvált, külön él Szociális támogatás hiánya SES: Alacsonyabb iskolai végzettség, jövedelem Foglalkozási viszony: rokkant nyugdíjas, nyugdíjas, munkanélküli, háztartásbeli, eltartott Tanulmányok: félbeszakította tanulmányait, vagy nem tudott továbbtanulni, bár szeretett volna, illetve nem azt a pályát választotta, amihez kedve volt Munkaképesség csökkenés: különböző szellemi, érzékszervi, mozgásszervi korlátozottság

21 Háttértényezők - modellelemzés (2002)
Többváltozós modellelemzés Depresszió legerősebb prediktora: Betegségteher Index (szomatikus betegségek korlátozó hatása) További szignifikáns kapcsolat: alacsony iskolai végzettség egyedül élés: özvegy érzelmi fókuszú megküzdés (nőkre jellemzőbb) alacsony társas támogatás jelenlegi fájdalom Női nem szerepe közvetett: megküzdésen, fájdalom / betegség életvitelre gyakorolt hatásán keresztül

22 Időskori életminőség legfontosabb meghatározói
Hungarostudy (Kopp et al.), WHOQOL-OLD (Tróznai, Kullmann): Testi és lelki egészségi állapot és ezek hatása a mindennapi életvitelre Életcélok és “hasznosság” Aktivitás, részvétel a társadalomban Társas kapcsolatok (otthon, család), szeretet és támogatás: segítés adás-kapás! Megbirkózási készségek, külső és belső harmónia Pozitív és negatív életesemények

23 Nemzetközi és hazai adatok
Prevalencia (%): Élettartam Nemz. / Mo. 1 hó Mo. Összes hang. + szor / 38,4 12,9 Hangulatzavarok: / 24,2 3,0 major depresszió: / 15,1 2,6* disztímia / 4,5 0,5 bipoláris zavar 0,5-1,5 / 5,1 1,3** Szorongásos zavarok / 25,5 11,3 pánikzavar / 4, ,0 GAD / 4,6 1,0 agorafóbia / 15,3 6,1 szociális fóbia / 6,4 3,6 specifikus fóbia / 6,3 3,3 OCD / 2,8 1,9 * depressziós epizód ** maniás vagy hipomániás epizód

24 Depresszió időskorban
Demográfiai változások (idős nők!) Depresszív tünetegyüttes gyakorisága nő az életkorral Depresszió hatása a “sikeres öregedésre” - “aktív öregedésre” A depresszió az organikus pszichoszindrómák (demencia, delírium) mellett a leggyakoribb pszichiátriai probléma időskorban Depressziós tünetek aránya a 60 év feletti populációban meghaladja a 15%-ot Klinikai szintű depresszív zavarok: átlag 5%

25 Veszélyeztetett populációk
Klinikai populációkban elérheti az 50%-t, szociális otthonokban: 30-40%! 2x olyan gyakori 60 év felett, mint 60 év alatt: Hazai adatok: BDI10: 41%, BDI19: 23%, 2x több nő! Testi betegségekben gyakoribb (Betegségteher!) BDI10: 48-64%, BDI19: 29-44% Időskorban még inkább aluldiagnosztizált, alulkezelt: 7,5%!, több nő kerül felismerésre, mint férfi Okok: előtérben álló tünetek különbözhetnek, szomatikus komorbiditás, komorbid pszichiátriai zavarok (demencia, szorongás, alvászavar), terápiás nihilizmus, időskori mítoszok, stigmatizáció, stb.

26 Major depresszió - tünettan
Időtartam: 2 hét, 1. vagy 2. tünet és min. 4 tünet a többi közül: 1) levert hangulat (szomorúság, ürességérzés, ingerlékenys.) 2) érdeklődés, öröm elvesztése 3) súlycsökkenés / súlygyarapodás vagy étvágy csökkenése / növekedése 4) alvászavar (inszomnia vagy hiperszomnia) 5) motoros agitáció vagy gátoltság (nyugtalanság vagy meglassultság) 6) fáradtság, anergia, inaktivitás 7) értéktelenség érzés, inadekvát önvádlás / bűntudat 8) gondolkodászavar (koncentráció, memória) 9) öngyilkossági gondolatok / terv / kísérlet és jelentős szenvedés, pszichoszociális funkció károsodás

27 Időskori sajátosságok
Időskorban relatíve gyakoribb a minor depresszió, disztímia, mint a major depresszió Jellemzőbbek a nem specifikus, de funkciókárosodással járó depressziós tünetek, és kevésbé a specifikus depresszív szindrómák Tünetprofil: szomatikus panaszok, fáradtság, alvászavar, és következményes pszichoszociális funkcióromlás (pl. munkaképtelenség), illetve gondolkodás zavar (pl. döntésképtelenség) jellemzőbb az idősebb depressziósokra Idősekben leggyakoribb tünet: reménytelenség (76%)  öngyilkosság prediktora!

28 Öngyilkossági gondolatok (2002)

29 Öngyilkossági kísérlet (2002)

30 Alvászavarok 60 év felett a nem depressziós személyekben is gyakoribb, mint 60 év alatt (p0,001) Időskori depresszióban gyakoribb, mint a fiatalkoriban, de kevésbé diszkrimináló tünet! Depressziós személyekben gyakoribb, mint a nem depressziós személyekben (p0,001) 1995: 60 év felett depressziós / nem depressziós elalvás zavar: 75,4% vs. 51,2% OR=3,0 (2,4-3,6) átalvás zavar: 86,1% vs. 59,6% OR=4,2 (3,3-5,3) korai ébredés: 68,4% vs. 22,4% OR=7,5 (6,1-9,1) nappali fáradtság: 47,8% vs. 17,5% OR=4,3 (3,5-5,3) Diff. dg., etiológiai faktorok, kezelés, edukáció!!!

31 Testi és lelki egészség, életminőség időskorban I.
Demográfiai változások (idős nők!); Hungarostudy 2002: Minden életminőség-mutató rosszabbodik az életkor előrehaladtával: WHO Általános Jóllét, egészségi állapot önbecslése, depressziós tünetek, vitális kimerültség, betegségteher (betegségek hatása az életvitelre), fájdalom tünetek korlátozó hatása 2x annyi 65 év feletti személy számol be az általános jóllét teljes hiányáról, mint 65 év alatti (8,2% vs. 3,8%). 3x annyi 65 év feletti személy ítéli az általános egészségi állapotát rossznak vagy nagyon rossznak, mint 65 év alatti (36,2% vs. 11,4).

32 Testi és lelki egészség, életminőség időskorban II.
Az idős populáció több mint 70%-a panaszol krónikus fájdalomtüneteket, melyek a nők 36%-át, a férfiak 29%-át jelentősen korlátozzák a mindennapi életvitelben (65 év alatt: 42,4%). Többszörös veszteségélmények: - családtagok, barátok - gyász, társas támogatás - munka, jövedelem, szociális státusz - aktivitás, mobilitás, egészség A depresszió az organikus pszichoszindrómák (demencia, delírium) mellett a leggyakoribb pszichiátriai probléma időskorban.

33 Testi és lelki egészség, életminőség időskorban III.
65 év felett 3x rizikó a vsz. klinikai szintű depresszióra (BDI középsúlyos-súlyos), mint 65 év alatt: 25,3% vs. 10,4% Kezelt esetek 65 év felett és alatt: 7,3% vs. 10,4% (nők: 8,5% vs. 13,7%, férfiak: 4,6% vs.6,2%) Okok: előtérben álló tünetek különbözhetnek, szomatikus komorbiditás, komorbid pszichiátriai zavarok (demencia, szorongás, alvászavar), terápiás nihilizmus, időskori mítoszok, stigmatizáció, stb. Depresszió hatása a “sikeres öregedésre” - “aktív öregedésre”; Klinikai populációkban elérheti az 50%-t, szociális otthonokban: 30-40%!

34 Vizsgált változók depresszív tünetegyüttes (BDI) ellenségesség
életcélok diszfunkcionális attitűdök konfliktusmegoldás szociális támogatás, társas támogatás vitális kimerültség munkaképesség csökkenés vaszkuláris megbetegedések betegségteher (Illness Intrusiveness) fájdalomtünetek negatív életesemények családi állapot iskolai végzettség tanulmányok, jövedelem foglalkozási viszony öngyilkosság reménytelenség alvászavarok

35 BDI súlyossági kategóriák 2002-ben
60 (%) 60 (%) OR (95% CI) BDI10 összes: 41,3 23,7 2,3 (2,1-2,5) enyhe- nők: 44,1 24,9 2,4 (2,1-2,6) súlyos férfiak: 37,0 22,2 2,1 (1,8-2,4) BDI19 összes: 22,9 9,9 2,7 (2,4-3,0) közepes- nők: 24,9 10,2 2,9 (2,6-3,4) súlyos férfiak: 19,6 9,6 2,3 (1,9-2,7) Kezelésre szoruló esetek közül: kezelést kapott: 7,5%! (60 év alatt: 10,7%) nő / férfi arány: 2 / 1, kezeltek között: 4 / 1

36 Tünetprofil a BDI tételei alapján
jellemző / teljesen jellemző (%) 60  60> OR (95%CI) munkaképtelenség 43,6 25,1 2,3 (1,9-2,8) testi panaszok, hypochondria 56,6 41,0 1,9 (1,5-2,3) reménytelenség érzés 76,4 64,0 1,8 (1,5-2,3) korai ébredés 75,0 64,9 1,6 (1,3-2,0) fáradtság 73,0 65,5 1,4 (1,2-1,8) döntésképtelenség 31,1 24,2 1,4 (1,1-1,8) elégedetlenség / közömbösség 50,0 50,1 1,0 (0,8-1,2) érdeklődés elvesztése 37,4 39,3 0,9 (0,8-1,1) önvádlás 24,9 42,4 0,5 (0,4-0,6)

37 HADS-A (szorongási skála) átlagpontszámok

38 Szorongásos tünetek 1995 60 (%) 60 (%) OR (95% CI)
Gyakori összes: 10,0 5,0 2,1 (1,8- 2,5) félelem / nők: 14,3 7,1 2,2 (1,8-2,6) szorongás férfiak: 4,9 2,4 2,1 (1,5-2,9) Félelmek, összes: 5,7 3,3 1,8 (1,4-2,2) fóbiák nők: 7,8 4,1 2,0 (1,6-2,5) jellemző férfiak: 3,2 2,3 1,4 (0,9-2,0) 2002 HADS-A 60 év felett: normál (0-7): 73,3% (nők: 69,9%, férfiak: 78,9%) átmeneti (8-10): 12,0% (nők: 12,4%, férfiak: 11,3%) kifejezett (11-21): 14,7% (nők: 17,7%, férfiak: 9,8%)

39 Kifejezett depressziós, szorongásos tünetek szomatikus betegek között
BDI  19 HADS-A  11 % igen nem igen nem Agyérbetegség 44,1 22,0 25,2 14,4 Vesebetegség 43,4 22,4 26,8 14,6 Gyomor / nyombélfekély 40,7 22,5 29,6 14,5 Szívinfarktus 39,1 22,6 17,5 14,7* Egyéb szív / érrendszeri 36,6 20,5 22,7 13,4 Daganatos 36,6 22,6 25,3 14,6 Rheumatoid arthritis 33,3 21,4 25,4 13,4 Cukorbetegség 32,9 22,1 16,1 14,8* Egyéb mozgásszervi 30,5 21,6 19,6 14,0 Magas vérnyomás 28,5 21,0 18,4 13,2 OR: 1,5-2,8 OR: 1,1-2,5

40


Letölteni ppt "9. Öregek helyzete Dr. Skrabski Árpád főiskolai tanár Apor Vilmos Katolikus Főiskola."

Hasonló előadás


Google Hirdetések