Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pszichoszociális tényezők: depresszió és szorongás Margit Kórház Pásztó Egészségpercek Prevenció és egészségmegőrzés.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pszichoszociális tényezők: depresszió és szorongás Margit Kórház Pásztó Egészségpercek Prevenció és egészségmegőrzés."— Előadás másolata:

1 Pszichoszociális tényezők: depresszió és szorongás Margit Kórház Pásztó Egészségpercek Prevenció és egészségmegőrzés

2 2014. 06. 30.2014. 06. 30.2014. 06. 30.2 Szociális – társadalmi tényezők egészségre gyakorolt hatása Az egészség = testi + lelki + szociális jólét, azaz nemcsak a betegség hiánya (bio-pszicho- szociális elmélet) Társadalmi makrokörnyezeten belül az egészséget meghatározó tényező az egyént körülvevő mikrokörnyezet, a család, rokonság, baráti társaság és a helyi közösségek Egy társadalmon belül meghatározóak a társadalmi munkamegosztásban elfoglalt hely szerinti különbségek –Ilyenek a foglalkozás, beosztás, jövedelem, vagyon, iskolai végzettség, szakképzettség, lakóhely, lakáskörülmények

3 2014. 06. 30.2014. 06. 30.2014. 06. 30.3 Szociális – társadalmi tényezők egészségre gyakorolt hatása Ebben a témakörben két alapkérdésre kerestük a választ: Melyek az egészségi állapotot alapvetően befolyásoló tényezők? Mi az oka Magyarország rendkívül súlyos népegészségügyi helyzetének?

4 2014. 06. 30.2014. 06. 30.2014. 06. 30.4 Melyek az egészségi állapotot alapvetően befolyásoló tényezők? Amennyiben a szociális – társadalmi tényezők egészségre gyakorolt hatását vizsgáljuk, a következő tényezők mutatnak legszorosabb összefüggést az egészségi állapot alakulásával: 1. lakosság korösszetétele; 2. az 1 lakosra jutó GDP nagysága; 3. az iskolai végzettség, 4. az alkalmazottak nettó átlagkeresete; 5. a munkanélküliségi ráta; 6. az 1000 lakosra jutó lakásépítési arány.

5 2014. 06. 30.2014. 06. 30.2014. 06. 30.5 Melyek az egészségi állapotot alapvetően befolyásoló tényezők? A lakosság általános egészségi állapota a tíz évvel korábbihoz képest lényegesen rosszabb, valamint az egészségi állapotot befolyásoló tényezők többsége negatív irányban változott Az egészségi állapotot befolyásoló tényezők öt csoportba foglalhatóak: –demográfiai – társadalmi jellemzők; munka és anyagi körülmények; pszichoszociális erőforrások; életstílus jellemzők; egészséget közvetve vagy közvetlenül befolyásoló környezeti tényezők

6 2014. 06. 30.2014. 06. 30.2014. 06. 30.6 Melyek az egészségi állapotot alapvetően befolyásoló tényezők? Nemzetközi vizsgálatok szerint a halálozásban vezető szerepet játszó megbetegedések okai között fontossági sorrendben az alábbiak említhetők meg: –életmódbeli szokások, elsősorban a dohányzás és a fokozott alkoholfogyasztás –táplálkozási szokások, ételek összetétele –egészségtelen munka- és életkörülmények –fertőző ágensek –szociális és pszichoszociális körülmények –környezetszennyezés

7 2014. 06. 30.2014. 06. 30.2014. 06. 30.7 Magyarországi súlyos egészségi állapotot kialakító legfontosabb életmódbeli tényezők A demográfiai – társadalmi jellemzők közül: a lakosság korösszetétele, az iskolai végzettség, a családi állapot A munka és anyagi körülmények közül: a foglalkoztatottsági és munkanélküliségi ráta, a nettó jövedelem, valamint a lakáskörülmények A szociális támogatottság hiánya és a depressziós szint fokozódásának mértéke kiemelt probléma Az életstílus jellemzők terén kiemelendő probléma, hogy Magyarországon a deviáns viselkedésformák terjedése felgyorsult

8 2014. 06. 30.2014. 06. 30.2014. 06. 30.8 Pszichoszociális tényezők és egészségi állapot Magyarországon nem önmagában a szegénység, hanem elsősorban a viszonylagos társadalmi – gazdasági lemaradás, annak átélése vezetett egészségromláshoz A jövőbe vetett hit elvesztése, állandó kontrollvesztés, a tehetetlenség, a túlmunkával járó krónikus stressz állapot az élettani tartalékok kimerüléséhez, végső soron a különböző megbetegedésekhez vezetett

9 2014. 06. 30.2014. 06. 30.2014. 06. 30.9 Pszichoszociális tényezők és egészségi állapot Két nagyon fontos elem emelendő ki: A., A folyamatos adaptáció, kényszerkapcsolatok közepette teret nyertek az ellenségesség, a segítségnélküliség, a reménytelenség, az elfojtások, a tehetetlen düh érzések –Kialakult a társas támasz hiánya –Az egészség szempontjából nagyon fontos a szoros szociális kapcsolatok, az ún. szociális kohézió megléte, ami Mo.-on az elmúlt évtizedekben megszűnt létezni

10 2014. 06. 30.2014. 06. 30.2014. 06. 30.10 Pszichoszociális tényezők és egészségi állapot B., A magyar népesség körében végzett prospektív vizsgálatok szerint a viszonylagos társadalmi – gazdasági lemaradás átélése, a reménytelen, kontrollvesztett lelkiállapot, konfliktus – megoldási készségek hiánya, a következményesen teret nyerő depressziós állapot az egészségromlás igen fontos háttértényezője

11 2014. 06. 30.2014. 06. 30.2014. 06. 30.11

12 2014. 06. 30.2014. 06. 30.2014. 06. 30.12 Pszichoszociális tényezők és egészségi állapot A szociális – gazdasági tényezők közül a depresszió súlyossága szoros kapcsolatban áll: –az iskolázottság fordított mértékével –a munkanélküliség arányával –a GDP régiók szerinti arányával A férfiak esetében szignifikánsan jelentősebb, mert a versenyben való lemaradás érzése náluk sokkal inkább depresszív hatású

13 2014. 06. 30.2014. 06. 30.2014. 06. 30.13 Pszichoszociális tényezők és egészségi állapot A depresszió mértékével legszorosabban összefüggő szociális faktorok: –a lakáskomfort –a gépkocsi –az apa foglalkozása –az iskolázottság –a saját foglalkozás A hátrányos szociális gazdasági helyzet a depressziós lelkiállapot közvetítésével vezetett magasabb megbetegedési arányokhoz, főként a férfiak között

14 2014. 06. 30.2014. 06. 30.2014. 06. 30.14 Pszichoszociális tényezők és egészségi állapot Egy mondattal összefoglalva: Magyarországon az 1960 – as évektől a szociális kohézió teljes hiánya, a viszonylag rosszabb szociális – gazdasági helyzet túlzott átélése talaján kialakult fokozódó depressziós állapot, valamint az egyéb rizikófaktorok együtt vezettek a népesség világviszonylatban is igen súlyos egészségkárosodásához

15 2014. 06. 30.2014. 06. 30.2014. 06. 30.15 Egészségügyi ellátórendszer igénybevétele Rosszabb egészségi állapot – kisebb mértékű ellátás igénybevétele - ellentmondás Félelem a munkanélküliségtől: inkább nem megy orvoshoz! Halmozottan hátrányos helyzetű és munkanélküli beteg: rossz az együttműködés Egészségügyi szakellátásra jelentkezéskor az átlagnál súlyosabb egészségi állapot

16 2014. 06. 30.2014. 06. 30.2014. 06. 30.16 Egészségügyi ellátórendszer igénybevétele Cél: preventív szemlélet Primer - szekunder prevenciós és egészségfejlesztő programok kialakítása és eljuttatása az érintettekhez „… s rendezni végre közös dolgainkat, ez a mi munkánk, s nem is kevés.” ( József Attila: A Dunánál – részlet )


Letölteni ppt "Pszichoszociális tényezők: depresszió és szorongás Margit Kórház Pásztó Egészségpercek Prevenció és egészségmegőrzés."

Hasonló előadás


Google Hirdetések