Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„BIZTOS KEZDET” / „SURE START” / modell program

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„BIZTOS KEZDET” / „SURE START” / modell program"— Előadás másolata:

1 „BIZTOS KEZDET” / „SURE START” / modell program
BUDAPEST, JÓZSEFVÁROSI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK Készítette: Scheer Ferencné Intézményvezető, programvezető

2 „ MINDEN ÁLLAMI GYERMEKVÉDELEM S A LEGTÖKÉLETESEBB GYERMEKVÉDELMI TÖRVÉNYEK ÉRTÉKTELENEK, HA HIÁNYZIK A TÁRSADALMI LELKIISMERET, AMELYIK EGYEDÜL TUDJA A GYERMEKVÉDELMET VALÓSÁGGÁ TENNI.” Dr. Dréhr Imre

3 Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék
300 férőhelyen 5 tagintézményben biztosítja a kisgyermekek napközbeni ellátását. 141 munkatársat foglalkoztatunk, melyből 91 szakdolgozó 85 szakképzett 5 szakképzetlen ebből 2 ez évben szerzi meg a szakképesítését

4 Józsefváros szociális mutatói:
Lakosság szám: 80456 0 – 4 éves népesség száma: 3363 4 – 6 éves népesség száma: 1741 Népesség összetétele: komfortnélküli, rossz minőségű lakások nagy száma miatt, jelentős az alacsony státuszú népesség. Jelentős a roma származású népesség. Magas az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező, munkanélküliek száma.

5 A kerületben lakó kisgyermeket nevelő családok egy része szociális körülményei és egyéb hátrányai miatt csak részben, illetve csak jó minőségű szociális ellátó- és intézményrendszer igénybevételével tud megfelelni szülői szerepének. A 0 – 3 éves korosztály estében a családi nevelést kiegészítő bölcsődei gondozás a Biztos Kezdet programmal kiegészítve képes biztosítani a családi környezetben hiányzó tárgyi feltételeket, a fejlődést elősegítő inger gazdag környezetet, a testi fejlődést biztosító rendszeres táplálkozást.

6 Biztos Kezdet modell program 2003 évtől
Két azonos feltételekkel működő, 60 férőhelyes lakótelepi bölcsőde a bázis intézmény. / Baross utca 103/a és Baross utca 117 szám alatti bölcsőde / Saját intézményi személyi feltétel: 1 fő programvezető 30 fő csecsemő- és kisgyermekgondozó 2 fő élelmezésvezető, 2 fő szakács, 1 fő gyermekorvos, 1 fő fejlesztő-pedagógus 1 fő művelődésszervező, 1 -1 fő varrónő és fodrász

7 Partnereink alkalmazásában álló munkatársak:
2 fő védőnő / Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat / 10 fő családgondozó / Józsefvárosi Gyermekjóléti Szolgálat Gyermekek Átmeneti Otthona és a Józsefvárosi Családsegítő Szolgálat / 1 fő gyermek- és ifjúsági programszervező / Józsefvárosi Kulturális Központ/

8 A program elindításának motivációja:
A Józsefvárosban született gyermekek jelentős része, esélyeiben sérül, már a fogantatáskor. A 0 – 4 éves életkorban a fejlődési lemaradások, megtorpanások korai felismeréssel, a megfelelő tárgyi személyi feltétel biztosításával nem csak megállíthatóak, de vissza is fordíthatóak. Megelőzve ezzel a későbbi életkorban jelentkező tanulási nehézségeket, magatartás zavarokat.

9 A program célja: Minden kisgyermek érje el a saját képességeinek maximumát az iskoláskor kezdetéig! Szolgáltatásaink célja: A családi nevelés segítése, a kisgyermek optimális fejlődéséhez szükséges hiányosságok pótlása, kiegészítése. A szülők támogatása, szülői szerepük megerősítése valamint képessé tétele, hogy gyermekük testi- érzelmi és értelmi fejlődését biztosítani tudják. Szülői társaságok, önsegítő csoportok alakulása

10 A megvalósítás módszerei:
1. Korai komplex szűrő és fejlesztő program: A kisgyermekek, mozgás- értelmi- kommunikáció és nyelvi fejlődésének felmérése, követése. A szociális és egyéb hátrányból adódó esetleges fejlődési megtorpanások, lemaradások korai felismerése, korrigálása. 2. A gondozónők képzése: havi 1 alkalommal 5 óra. Esetmegbeszéléssel, tematikai tanácsadással kapnak segítséget, hogy a fejlesztést a gyermek természetes közegében a napirend részeként, a gondozási műveletek során valamint a játéktevékenység során alkalmazni tudják.

11 3. Családtámogató szolgáltatásaink:
0 – 4 éves korosztály napközbeni ellátása/ bölcsőde/ 0 – 6 éves gyermeket nevelő családok felvilágosító, szabadidős, közösségi tevékenységek biztosítása/ játszóház, baba – mama klub, szabadidős rendezvények/ Hátrányos helyzetű családok kisgyermekeinek optimális fejlődési ütemüket elősegítő személyi és tárgyi környezet biztosítása, fejlődési lemaradásaik korai felismerése, korrigálása./ bölcsőde, játék- és eszközkölcsönző / Fogyatékkal élő szülők gyermeknevelésének segítése./ bölcsőde, házi gyermekfelügyelet / Gyes alatt képzésen résztvevő szülők gyermekeinek az oktatás ideje alatti felügyelete./ időszakos gyermekfelügyelet / Védelembe vett kisgyermekek családban tartásának elősegítése. / bölcsőde, házi gyermek felügyelet / 0 – 6 éves gyermeket nevelő családok egészségnevelési, gyermekgondozási, háztartási, egészséges táplálkozási szokásainak kialakítása tanácsadással, közös gyakorlati megvalósítással./ bölcsőde, házi gyermek felügyelet, időszakos gyermekfelügyelet, játszóház, baba – mama klub, szabadidős rendezvények/

12 A program kulcsszereplője:
A gondozónők – akik feltétlen bizalmat élveznek a szülők és gyermekeik részéről. Alapképzésük mellé kapott folyamatos szociális- gyermekvédelmi, gyógypedagógiai- kisebbség és romologiai ismeretek, kommunikáció- és nyelvi fejlesztés témakörben kapott továbbképzésük alkalmassá teszi őket, hogy a kisgyermek fejlődési lemaradásait a korai időszakban felismerjék, a család és a segítő szakemberek, együttműködő szervezetek szakembereinek segítségével időben korrigálni tudják.

13 A programunk erőssége, sikerének biztosítéka:
A résztvevő családok bizalma Az önkormányzat döntéshozóinak, vezetőinek szociális érzékenysége, támogatása. A jó tárgyi és személyi feltételekkel rendelkező napközbeni ellátást biztosító két bölcsőde. A munkatársak szakmai professzializmusa, elkötelezettsége, motiváltsága, továbbképzési igénye, kreativitása, hivatástudata. A kerületben lévő társintézmények közötti kiváló emberi és munka kapcsolat, ami megsokszorozza, hatékonyabbá teszi erőinket, lehetőségeinket.

14 A program kedvezményezettjei
résztvevők összesen bekerülő családok száma Résztvevő családok száma Bölcsőde 144 Egyéb szolgáltatás+26 170 Bölcsőde 69 Egyéb szolgáltatás+17 86 169 Bölcsőde 77 Egyéb szolgáltatás+29 106 187 Bölcsőde 290 Egyéb szolgáltatás+72 362 526 0 – 4 éves gyermekek száma 181 179 196 556 4 – 6 éves gyermekek száma 46 49 53 148 Szülők száma 318 325 343 986 1230

15 A program kedvezményezettjei

16 A gyermekek szociális- mozgás- értelmi fejlődése a programba kerüléskor

17 A gyermekek szociális- értelmi- és mozgásfejlődési szintje a programba kerüléskor
korcsportonként

18 A gyermekek fejlettségi szintje a programban való 6 hónap – 2 év részvétel után

19 Fejlődési szint változás 6 hónap – 2 év programban való részvétel után korcsoportonként

20 A PROGRAM FELÉPÍTÉSE

21

22 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET


Letölteni ppt "„BIZTOS KEZDET” / „SURE START” / modell program"

Hasonló előadás


Google Hirdetések