Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A biztosnságos iszaptalanítás érdekében tett intézkedések és tevékenységek, valamint az üledék eltávolítása Novi Sad, 27. mart 2014. „Environmentally friendly.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A biztosnságos iszaptalanítás érdekében tett intézkedések és tevékenységek, valamint az üledék eltávolítása Novi Sad, 27. mart 2014. „Environmentally friendly."— Előadás másolata:

1 A biztosnságos iszaptalanítás érdekében tett intézkedések és tevékenységek, valamint az üledék eltávolítása Novi Sad, 27. mart 2014. „Environmentally friendly water management in plain areas„ eWAM HUSRB/1203/121/237 Dr Dejan Krčmar Természettudományi egyetem – Kémiai, biokémiai és környezetvédelmi tanszék

2 Miért az üledék? A víz rendszereknek összetétele dinamikus, erős kötődési tendenciójuk van, ezért jó tárolok az akkumulációs, a mérgező, valamint a természetes és antropogén eredetű vegyületek számára. Az üledékben a szennyező anyagok (mint például a fém) koncentrációja milliószor nagyobb, mint az azonos mennyiségű vízben A másodlagos szennyezés forrása „időzített bomba” Reszuszpenzió Árvizek Zsilipek építése Iszaptalanítás Bioturbációk

3 Az üledék tartós kezelése Mikor és hol kell követni az üledék minőségét? Milyen sűrűn kell ezt megismételni? Hogy kell meghatározni az üledék minőségét? Hogy hat az üledék a víz minőségére? – Mely metódusokat használni? – Mely vegyületeket követni? – Koje polutante pratiti? -Mely minőségi kritériumokat alkalmazni? Vajon ez elég-e a következtetések meghozatalára? Mit tenni ha az üledék minősége nem kielégítő? – Iszaptalanítani vagy ott hagyni? Mit tenni az iszaptalanított anyaggal? El kell e helyezni? Vagy a partot, szomszédos földeket lehet vele bővíteni vagy elhelyezni egy másik vízkörnyezetbe? Ki lehet-e használni más anyagok szerzésére? – Milyen hatással lesz az üledék eltávolítása a vízi rendszerekre?

4 Mikor és hol? 1.A kémiai helyzet és az üledék minőségének osztályozása- WFD (2000/60/EC) Minden ország el kell, hogy végezze a káros üledékek identifikációját, amelyek kármentesítést igényelnek. Ha az üledék minősége rossz és kihat a jó ökológiai helyzet elérésére, az ország tagjai kénytelenek elvégezni a megfelelő aktivitásokat a 4-es és 11-es cikkelyel összhangban, mivel a káros üledékek károsan hatnak a víz ökológiai helyzetére. A vizek rendszeres karbantartásának esetében: Vízi utak karbantartása Árvízveszély csökkentése A partok rendebeszedése A WFD csak implikálja az üledég minőségének követését és csak kereteket ad, hogy melyik helyzetekben muszály javítani az üledék állapotán, ahol az ökológiai helyzet megzavart a megromlott üledék minősége miatt. Hogyan?

5  A szisztéma dinamikája Térbeli (a vegyületek horizontális és verikális disztribúcja)– az ellenőrzés tervezése Időbeli (szezoni változások, az üledék geokémiájának hatása, az üledékek „elöregedése ” ) A környezet feltételei A kémiai és ökológiai helyzet konfliktusa Azon vegyületek hatása, amelyek jelenlétét az üledékben nem követik A vegyületek szinergikus vagy antagonisztikus hatása A különböző kémiai alakokban (pl.fémek) megjelenő szennyező anyagok, amelyek nagyrészben kihatnak a mérgezésre A különböző szervezetek különböző érzékenysége a különböző vegyütekre Az üledék minőség meghatározás eljárásának összetetsége

6 Emellett: Összetett és változatos szabályozás Az adatok hiánya az egyesülések koncetrációiról és elemeiről az üledékben Az adatok hiánya a fontos feltételekről Nem létezik az üledékek homogén klasszifikációja Nem léteznek meghatározott kritériumok az üledék minőségének meghatározásáról A konvenciós metódusoknak céljuk, hogy a vegyületek összkoncentrációját az üledékben meghatározzák, így ezek nem megfelelőek, mert túlbecsülik a biológiai frakciókat Dostupna frakcija Ukupna koncentracija PAH Akumulirana frakcija Receptor

7 Az üledék (iszaptalanított anyag), mint hulladék Ha felhasználják a hulladékról szóló irányelv definicióját (2006/12/EC, kodifikálja az irányelvet 75/442/EEC, annak későbbi módosításait megszünteti), az üledék az iszaptalanítás után automatikusan hulladékká válik, függetlenül annak kontaminációjától A hulladék definiciója így hangzik: “any substance or object in the categories set out in Annex I which the holder discards or intends or is required to discard”. Az irányelv I mellékletében a következő kategóriák szerepelnek: Q15 “Contaminated materials, substances or products resulting from remedial action with respect to land”, Q16 “Any materials, substances or products which are not contained in the abovementioned categories” Mikor válik az iszaptalanított anyag hulladékká?

8 Az iszaptalanított anyag klasszifikálása a hulladék veszélyes természetétől függ, a következők szerint: A hulladék európai katalógusa szerint (2000/532/EC) Az EU veszélyes hulladékokról szóló irányelvei szerint (91/689/EEC) Mikor válik az iszaptalanított anyag veszélyes hulladékká? Tiszta és negatív ökotoxikus hatás nélkül Szennyezett, ökotoxikus hatások kifejtése Iszaptalanított anyag veszélytelen veszélyes HULLADÉL Az az üledék amely túl szenyezett, hogy másik vízi környezetben legyen áthelyezve, nem jelenti azt, hogy automatikusan veszélyes hulladéknak számít.

9 A szenyezett anyagok határértéke az üledék minőség helyzetének és tendeciójának osztályzására, valamint a célérték makszimálisan megengedett koncentrációs és kármentesítési érték Mint a szenyezett anyagok értéke is, amelyeket az üledék diszlokációja során alkalmaznak, valamint a cél érték és a kármentesítési érték, határérték és ellenőrzési érték Az üledék minőségének standardjai Szerbiában A mély és felszíni vizekben lévő szenyezett anyagok határértékéről szóló határozat, valamint az üledékről és az elérhetőségére vonatkozó időszakok. (Sl. Glasnik RS 50/2012)

10 A helyzet osztályozás Az üledék vegyi helyzetének és az irányzat minőségének osztályozása Magába foglalja a következőket: arzén, nehéz fémek, PAH, PCB, szerves klórtartalmú növényvédő szerek, ásványi olajak

11 Iszaptalanítás a karbantartás érdekében A vízáramlatok rendszeres karbantartása esetében Magába foglalaja a következőket: arzén, nehéz fémek, PAH, PCB, szerves klórtartalmú növényvédő szerek, ásványi olajak

12 Mit lehet tenni az iszaptalanított anyaggal? Klasa Kriterijum Načini postupanja sa izmuljenim sedimentom 0  Ciljna vrednost Koncentracije zagađujućih supstanci u sedimentu su na nivou priorodnog fona. Sedimenti mogu biti dislocirani bez posebnih mera zaštite. 1 > Ciljna vrednost i  Vrednost limita Sediment je neznatno zagađen. Prilikom dislokacije dozvoljeno je odlaganje bez posebnih mera zaštite u pojasu širine do 20 m u okolini vodotoka. 2 > Vrednost limita i  Verifikacioni limit 3 > Verifikacioni nivo  Remedijaciona vrednost Sediment je zagađen. Nije dozvoljeno njegovo odlaganje bez posebnih mera zaštite. Neophodno je čuvanje u kontrolisanim uslovima uz posebne mere zaštite kako bi se sprečilo rasprostiranje zagađujućih supstanci u oko- linu. 4> Remedijaciona vrednost Izuzetno zagađeni sedimenti. Obavezna je remedijacija ili čuvanje izmuljenog materijala u kontrolisanim uslovima uz posebne mere zaštite kako bi se sprečilo rasprostiranje zagađujućih supstanci u okolinu.

13 A fém tartalmának javítása az adott üledékre. A szerves anyagok tartalmának javítása az adott üledékre. A határértékek javítása

14 Azonban, az üledék minősége nem tartozik a vegyi anyagok koncentrációjának listájára… -A szennyezések össz koncentrációja – a javítások mellett meghatározott kockázat gyakran túlhaladja a tényleges kockázatot. -Elengedhetetlen tanulmányozásokat végezni, hogy megértsük a teljes folyamatot, amely definiálja a biológiai hozzáférést, és ezen folyamatok kvantitatív ismertető modellek fejlesztését -Elengedhetetlen fejleszteni a kémiai és biológiai teszteket a gyorsabb és könnyebb biológiai hozzáférés érdekében, ezzel együtt az üledék minőségét és meghatározni a kockázatot is a környezetre -Adatok a szennyezések temészetes szintjéről (főleg a fémeknél) -Ökomérgezés, a fenéklakó (mélytengeri) közösségek szerkezete, biológiai felhalmozódás

15 Biztonságos iszaptalanítás és üledék elhordás Kiválasztani a megfelelő alternatívát az iszaptalanításra – kármentesítésre alapozott kérelem egyensúlyozására a következő tekintetekben: Tehnikai kivitelezhetőség Környezetvédelem, amely a káros anyagok terjeszkedésének ellehetetlenítését jelenti a környezetre. A szennyeződések általános útjai az iszaptalanítás során, az ürülék kezelése és elhordása: Az üledék reszuszpendálása A szennyező anyagok deszorpciója Kilúgozódás

16 I FAZA I FAZA – početna karakterizacija i potencijal za desorpciju II FAZA II FAZA – kontrola radova na izmuljivanju III FAZA III FAZA – kontrola deponovanog materijala i ocednih voda sa deponije i mere zaštite Da Ne Da Ne Da Ne Nadzorni monitoring deponije i podzemne vode Nastavak radova uz povremenu kontrolu porne (ocedne) vode Privremeni prekid radova i razmatranje neke od opcija stabilizacije izmuljenog materijala. Posle toga nastavak radova uz planirane mere zaštite. Da li postoji curenje sa deponije? Izmuljivanje i deponovanje uz sprovođenje posebnih mera zaštite Da li postoji opasnost od desorpcije polutanata Kvalitet sedimenta zadovoljava kriterijume? POČETNA KARAKTERIZACIJA ZAGAĐENJA PLANIRANJE RADOVA Izmuljivanje i deponovanje bez posebnih mera zaštite IV FAZA IV FAZA – nadzorni monitoring Az ajánlott intézkedések és tevékenységek algoritmusa

17 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A biztosnságos iszaptalanítás érdekében tett intézkedések és tevékenységek, valamint az üledék eltávolítása Novi Sad, 27. mart 2014. „Environmentally friendly."

Hasonló előadás


Google Hirdetések