Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tehetség tartalmak a pedagógusképzésben

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tehetség tartalmak a pedagógusképzésben"— Előadás másolata:

1 Tehetség tartalmak a pedagógusképzésben
Dr. Mező Ferenc Debreceni Egyetem, Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék

2 Nemzeti Tehetség Programot
Bevezetés: a Nemzeti Tehetség Program… A Magyar Országgyűlés 2008. decemberében fogadta el a 126/2008 (XII.4.) OGY határozatával a 20 évre szóló Nemzeti Tehetség Programot tekintettel arra, hogy a tehetségek folyamatos segítése a Nemzet egészének kiemelten fontos érdeke és feladata.

3 Bevezetés: a kormányhatározat…
A évi cselekvési program feladatait meghatározó 1120/2009. (VII.23) kormányhatározat III/1 pontja értelmében: „A tehetségsegítést szakmailag megalapozó többciklusú képzés alap és mesterképzési rendszerébe, továbbá a pedagógusok, a gyermekjóléti alapellátásban és a gyer-mekvédelmi szakellátásban dolgozók továbbképzésének rendszerébe be kell építeni a tehetségek felismerését és a tehetségek segítését szolgáló korszerű pedagógiai mód-szereket közvetítő tartalmakat.”

4 Bevezetés: tehetség tartalmak a kormányhatározatban…
A évi cselekvési program feladatait meghatározó 1120/2009. (VII.23) kormányhatározat III/1 pontja értelmében: „A tehetségsegítést szakmailag megalapozó többciklusú képzés alap és mesterképzési rendszerébe, továbbá a pedagógusok, a gyermekjóléti alapellátásban és a gyer-mekvédelmi szakellátásban dolgozók továbbképzésének rendszerébe be kell építeni a tehetségek felismerését és a tehetségek segítését szolgáló korszerű pedagógiai mód-szereket közvetítő tartalmakat.” Tehetség tartalmak?

5 Tehetség tartalmak: Bevezetés: tehetség tartalmak részletesebben
Kormányhatározat Tehetségek Tehetségek szóhasználata: felismerése segítése   Szakmai tartalom: Tehetségdiagnosztika Tehetséggondozás Részletesebben:  Tehetségazonosítás  Tehetségfejlesztés  Beválogatás  Tehetséggondozás  T. tanácsadás  Hatásvizsgálat

6 A vizsgálat célja Cél: jelen vizsgálat során arra kerestük a választ, hogy miként valósult meg a 1120/2009. (VII.23.) korm. határozat III/1 pontja a december 25-ig tartó időszakban: 1. A pedagógus képzésben: 1.1. az óvodapedagógus képzésben; 1.2. a tanítóképzésben; 1.3. a tanárképzésben. 2. A pedagógus továbbképzés rendszerében: 2.1. a pedagógus szakirányú, szakvizsga programokban; 2.2. az akkreditált pedagógus továbbképzésekben; 2.3. az akkreditált felnőttképzésekben.

7 Adatforrások, módszer Témakörök: Adatforrások: 1. a pedagógusképzés 1.1. az óvodapedagógus képzés; intézmény szak 1.2. a tanítóképzés; és tantárgy leírásai, 1.3. a tanárképzés kérdőív,felvi.hu 2. a pedagógus továbbképzésben: 2.1. a pedagógus szakirányú, szakvizsga programokban: ped.akkred.,képzőhelyek 2.2. az akkreditált ped. továbbképzés: program 2.3. az akkreditált felnőttképzésekben: 6793 program Módszer: tartalomelemzés

8  Eredmények: 1. Tehetségtartalmak a pedagógusképzésben
A hazai felsőoktatásba 2005-ben bevezetett többciklusú képzés speciális következményei a pedagógusképzés esetében: 1.1. Az óvodapedagógus képzés BA fokozattal záruló, egy ciklusú képzés lett (kimeneti követelményeit lásd: 15/2006. (IV. 3) OM rendelet 2. sz. melléklet X. fejezet); 1.2. A tanítóképzés BA fokozattal záruló, egy ciklusú képzés lett (kimeneti követelményeit lásd: 15/2006. (IV. 3) OM rendelet 2. sz. melléklet X. fejezet); 1.3. A tanárképzés (BA fokozattal záruló alapképzésre épülő) MA/MSc fokozattal záruló, két ciklusú képzés lett (kimeneti követelményeit lásd: 15/2006. (IV. 3) OM rendelet 4. sz. melléklet). Tehetség tartalom:

9 Eredmények: 1. Tehetségtartalmak a pedagógusképzésben
A pedagógusképzés esetében örvendetes, hogy a résztvevőknek (óvodapedagógus-, tanító-, tanárjelöltjeinknek) lehetősége van tehetséggel kapcsolatos tudásukat bővíteni. Erre: - közvetlenül tehetséggondozással foglalkozó tantárgyak, s - a témát csak érintő kurzusok formájában is lehetőségük van. Az már másik kérdés, hogy élnek-e ezzel a lehetőséggel vagy sem, hiszen a tehetséggel komolyabban, nagyobb óraszámban foglalkozó képzések nem kötelezők, hanem választhatók.

10 Eredmények: 2.1. Tehetségtartalmak a pedagógus szakvizsga programokban

11 Eredmények: 2.1. Tehetségtartalmak a pedagógus szakirányú továbbképzések
A szakirányú továbbképzésben a december 25-i állapot szerint a Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer hivatalos honlapján található pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzések listája 63 képzést tartalmaz. E 63 szakirányú továbbképzésből: 1 képzés esetében találtunk a képzés címében is megjelenő, közvetlen tehetségtartalmat – ez a „Tehetségfejlesztő pedagógus pedagógus-szakvizsgára felkészítő képzés”; 13 képzés a címe alapján feltételezhetően közvetett tehetségtartalmat is tartalmaz; 49 képzés esetében semmilyen vagy minimális tehetségtartalom feltételezhető.

12 Eredmények: 2.2. Tehetségtartalmak a pedagógus továbbképzésben
2010 decemberében összesen 1947 képzést tartott nyilván az Akkreditált Pedagógus Továbbképzések jegyzéke. E majd kétezer képzés közül 32 közvetlenül a tehetséggel foglalkozó képzést találtunk. Megállapíthatjuk tehát, hogy léteznek a pedagógusok számára elérhető tehetség tartalmú akkreditált pedagógus továbbképző programok. A tehetségre koncentráló 32 képzés… …mintegy 53%-a (17 képzés) a Géniusz Program hatására és keretében lett kidolgozva és akkreditáltatva ben (megnevezéseik tükrözik az általuk közvetített tehetség tartalmak lényegét); …47%-uk (15 képzés) pedig más szervezetek által között. Megnevezéseik tükrözik az általuk közvetített tehetség tartalmak lényegét.

13 Eredmények: 2.2. Tehetségtartalmak a pedagógus továbbképzésben

14 Eredmények: 2.3. Tehetség tartalmak az akkreditált felnőttképzésben
Az akkreditált felnőttképzési programok adatbázisában összesen 6793 képzés található, ám ezek közül 2035 képzés más törvény alapján akkreditált (lásd pl. a pedagógus továbbképzési programok esetét). A fennmaradó 4758 akkreditált felnőttképzés közül 69 közvetlen tehetség tartalommal jellemezhető. E 69 képzés mintegy 95%-át a Magyar Géniusz Integrált Tehetséggondozó Program hozta létre! Tehát: ha csak a Géniusz Program keretében (2009-től kezdődően) létrehozott 66 ilyen képzéssel számolunk, már az is igen figyelemre méltó! E 66 képzés közül: 5 óra időtartamú: 2 képzés; 10 óra időtartamú: 57 képzés; 15 óra időtartamú: 4 képzés; 20 óra időtartamú: 2 képzés; 30 óra időtartamú: 1 képzés. A Géniusz Programokon kívül még három tehetség tartalmú akkreditált felnőttképzési programot találtunk.

15 Eredmények: motivációs faktorok...
A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács (NTT) által a Tehetségpontoktól elvárt személyi minimum követelmények sajátos motivációs faktorként jelennek/jelentek meg a pedagógus továbbképzési rendszer keresleti és kínálati oldalán egyaránt. Hasonlóan fontos motivációs szerepet kapnak azok a pályáztató szervezetek – köztük is legelső sorban az Oktatásért Közalapítvány (www.oktatasert.hu), amelyek pályázati kiírásaik révén ösztönzik a szervezeteket a tehetségponttá válásra, s a pedagógusokat a tehetségekkel való foglalkozásra.

16 Javaslatok a pedagógusképzéssel kapcsolatban
Ki kell dolgozni a jövőben egy olyan motivációs rendszert, ami a pedagógusképzés részvevőit a szabadon vagy kötelezően választható tehetség-témájú tantárgyak felvételére, sikeres teljesítésére sarkalják! Az előző pont drasztikusabb megoldása: a pedagógus BA képzésben egy legalább 30 órás tehetség tartalmú tantárgy elvégzésének kötelezővé tétele.

17 Javaslatok a pedagógusképzéssel kapcsolatban
Arra kell ösztönözni a pedagógusképzésben oktatókat, hogy diszciplináris tantárgyuk tehetség vonatkozásaira felhívják hallgatóik figyelmét, illetve rávezessék őket azokra a felismerésekre, amelyek révén a pedagógusjelöltekből a – legalább saját jövőbeli szaktárgyuk terén – tehetségesek felismerésére, differenciált fejlesztésére alkalmas szakemberek válhatnak. Mindennek érdekében ki kellene dolgozni a tehetség-témakörrel kapcsolatban egy olyan szakmai minimum követelményt, ami a pedagógusképzésben résztvevőket (oktatókat/hallgatókat) nem terheli túlzottan, ám biztosítja, hogy nevelési-oktatási intézménye-inkben a valamilyen téren tehetséges személyek sajátos érdekei érvényesülhessenek.

18 Javaslatok a pedagógus továbbképzéssel kapcsolatban
Az elmúlt évben több ezer pedagógus vehetett részt a – hallgatóik számára ingyenes – Géniusz-képzéseken. A jövőben is biztosítani kellene, hogy a tehetségtémakör iránt érdeklődni kezdő vagy már régóta elkötelezett pedagógusok számára ne jelenthessen pénzügyi akadályt e képzések teljesítése. A tehetségfejlesztő szak elvégzése, a szakvizsgaprogramban való részvétel szintén jelentős anyagi terhet jelenthet a pedagógusoknak – tehát a képzéssel járó kiadások finanszírozásába történő hathatós segítségre van szükség!  A határon túli tehetségpontok pedagógusai jelenleg ugyan részt vehetnek pedagógus továbbképzéseinken, ám megszerzett tanúsítványuk érvényesítése, elismertetése határainkon innen és túl már sokszor problémás. Lépéseket kell tehát tenni segítésük érdekében!

19 Köszönöm a figyelmet! Dr. Mező Ferenc mezof@freemail.hu


Letölteni ppt "Tehetség tartalmak a pedagógusképzésben"

Hasonló előadás


Google Hirdetések