Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Design: dr.Czeglédi János munkája alpján

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Design: dr.Czeglédi János munkája alpján"— Előadás másolata:

1 Design: dr.Czeglédi János munkája alpján
Az én fejlődése Dr.Veres Sándor Design: dr.Czeglédi János munkája alpján

2 cze Az élet kezdetén Az élet már a születés előtt kilenc hónappal kezdetét veszi, de tulajdonképpen akkor, amikor a gyermek megjelenik a szülők gondolataiban. Frenkl Sylvia

3 cze HOLDING Szimbiózis

4 Az én fejlődése az élet első három évében
cze Az én fejlődése az élet első három évében Margaret Mahler: Az ember pszichés születése (1975) Szimbiózis Leválás Individuáció: Self-reprezentánsok Heintz Hartman: Self Individuáció Identitásérzés Normál autizmus, normál szimbiózis ideje

5 Az individuáció alszakaszai
cze Az individuáció alszakaszai 1. differenciáció 2. gyakorlás 3. újraközeledés 4. az egyéniség konszolidációja és érzelmi tárgyálandóság

6 I. A leválási és az individuációs folyamat előfutárai
cze I. A leválási és az individuációs folyamat előfutárai 1. Normális autisztikus fázis Nem pszichótikus Szendergésszerű állapot Belső szükségletek riasztják fel A méhen belüli állapot pótlása (bőr, melegség, vesztibuláris, tapintás) Szükségleteit ki kell találni Megkapaszkodási ösztön (Hermann Imre, 1943) – fogó reflex Moro reflex Anya állandó jelenléte

7 Harlow – resus majmok „műanya”
cze Harlow – resus majmok „műanya” Bolwby (1958) kötődés (attachment) – érzelmi kapcsolat Testi közelség fenntartása Kitüntetett jellentőségű Hat-nyolc hónapos korra – de már korábban is

8 cze 2. A szimbiótikus fázis A második hónaptól negyedik-ötödik hónapig tart Kezdetben nem tudja megkülönböztetni feszültségeit saját aktivitása vagy anyja gondoskodása szünteti meg – most kezdi észlelni, hogy „kintről” jön a segítség Már megkülönbözteti a „fájdalmas/rossz” és a „kellemes/jó” érzéseket Ez lehet később a hasítás alapja (egy lelki struktúra elveszti integritását)

9 A szimbiózis fázisa Az anyát saját részeként éli át
cze A szimbiózis fázisa a hasítás során a self vagy a tárgy jó és rossz aspektusait külön észleljük. Az ellentétek egyidejű átélésére csak érettebben vagyunk képesek Az anyát saját részeként éli át Orális fázis, a szopással ismer meg mindent „jó anya” –képe „ősbizalom” Erikson „minden hatósági fantáziák” „elég jó anyai gondoskodás” Winnicott

10 cze A szimbiózis fázisa Az anya által megteremtve az illúziók feltételét, lehetővé válik ezek leépítése

11 II. A leválási és individuációs folyamatok
cze II. A leválási és individuációs folyamatok Első alszakasz: A differenciáció A negyedik-ötödik hónaptól a hetedik-kilencedik hónapig Hosszabb ideig ébren, most már a külső észlelet hangsúlya 6 hónap célirányos nézés, leválás próbálgatása – eltolás Átmeneti tárgyak, átmeneti jelenségek Téri távolság növekedése anya és gyermek között Szótagok használata

12 A differenciáció Átmeneti tárgy az anya mellét szimbolizálja
cze A differenciáció Átmeneti tárgy az anya mellét szimbolizálja Ez a kulturális élmény alapja 7-8 hónap anya utóvizsgálata Rene Spitz 8 hónapos cscsemő szorongása Szeparációs szorongás Szimbiótikus fázisban zavar a kapcsolatban nehezebb a differenciálódás Csak a kielégítettség esetén tud létrejönni „jó” és „rossz anya”

13 Második alszakasz: A gyakorlás
cze Második alszakasz: A gyakorlás A tizediktől a tizennyolcadik hónapig 1. Korai gyakorló fázis 2. A valódi gyakorló fázis – járás Külvilág felfedezése Nárcisztikus megszállás Önértékelés növekedése Felegyenesedett járás

14 Harmadik alszakasz: Az újraközeledés
cze Harmadik alszakasz: Az újraközeledés Tizennyolcadik hónaptól hároméves korig Spitz felegyenesedett járás Jean Piaget – fogalmi intelligencia kezdete Önállóság kora Erikson „a psziché születése” Az egyensúly másfél évesen megbomlik – kontaktus és ebújás

15 Az újraközeledés Segédként éli meg az anyát Anális korszak
cze Az újraközeledés Segédként éli meg az anyát Anális korszak Szülői szeretet elvesztésétől való félelem Dac korszak Én személyes névmás Kapcsolatuk belsővé tétele Ujraközeledési krízis Mágikus gondolkodás

16 Az újraközeledés Mahler szerint huszonnegyedik hónapban lecseng
cze Az újraközeledés Mahler szerint huszonnegyedik hónapban lecseng 1. A beszédfejlődés kezdete, a belső folyamatok s a külvilág tárgyainak megnevezése, ami kontrollt biztosít a külső és a belső környezet felett az „én” személyes névmás használata 2. Az introjekciós folyamat, azaz bevetítés: a „jó”, gondoskodó anyával és apával való azonosulás, valamint az előírások bevetítése, a felettes-én alakulásának jelei. 3. A szimbolikus játék, amely eszköz vágyai, fantáziái megjelenítésére.

17 cze Negyedik alszakasz: Az egyéniség konszolidációja és az érzelmi tárgyállandóság kialakulása Az érzelmi tárgyállandóság megszilárdulása „Jó” és „rossz” anya képe A korábban elkülönült anyakép a jó kapcsolat következtében – döntően „jó anya”kén rögzül. Két feltétel: 1. a bizalom 2. Az állandóság

18 Az érzelmi tárgyállandóság folyamata:
cze Az érzelmi tárgyállandóság folyamata: 1. A csecsemő és az anya szimbiózisa, a csecsemő és az anya (anyamell) egységének a megélése 2. Az egység meglélésére vonatkozó fokozatos illúzióvesztés: 3. Az átmeneti tárgy – mint az anya és az anya hiánya közti áthidaló forma – összeköti a belső, jó és a valódi anya képét.

19 Az érzelmi tárgyállandóság folyamata:
cze Az érzelmi tárgyállandóság folyamata: 4. Nyolchónapos korban az anya már „nem énként” biztonsággal elkülönül. (célirányos tekintet, idegenektől való szorongás) 5. Egyéves korban az eltávolodás-sal, a járással a gyermek a cselekvésben éli át én-élményét. 6. A beszéd megjelenésével a cselekvéses séma bővül a szó-szimbólummal. Az első tagadás, az első „nem” és az „én” személyes névmás kimondása az én-fejlődés fontos mozzanatait jelentik.

20 Az érzelmi tárgyállandóság folyamata:
cze Az érzelmi tárgyállandóság folyamata: 7. A belső képek kialakulása a gyermek biztonságát növeli: képessé válik az észlelésre, a megfigyelésre, a megismerésre, az emlékezésre, a gondolkodásra és önmaga megértésére 8. Az érzelmi tárgyállandóság kialakulása: a gyermek már az anya nélkül is jól tud tevékenykedni. Ezt a távollévő szeretettárgy képének megőrzése teszi lehetővé, valamint a „jó” és „rossz” tárgy összreprezentánssá egyesülése.

21 Az érzelmi tárgyállandóság folyamata:
cze Az érzelmi tárgyállandóság folyamata: A gyermek a beszéd képességével, azaz a szószimbólumokkal már képes az eseményeket előrevetíteni. Érzelmi tárgyállandósága már stabil, tudja, anyja tőle függetlenül létezik. Képes hosszabb ideig külön lenni, várakozni – óvodakor. Ugyanakkor, fél a szülő szeretetének elvesztésétől.

22 Az érzelmi tárgyállandóság folyamata:
cze Az érzelmi tárgyállandóság folyamata: Három éves már rendelkezik egy belső képpel a külvilágról, ehhez viszonyít, vizsgálja a valóságot. Mágikus elemekkel teli a világképe. A gondolatok mindenhatósága jellemzi – Ferenczi. - Gondol valamire és megvalósul Önmagát különállónak éli meg. Spitz az elő „nem” szócska – én és a nem én különválása. Testséma: nemi identitás felfedezése

23 Az érzelmi tárgyállandóság folyamata:
cze Az érzelmi tárgyállandóság folyamata: Anál-szadisztikus szakasz: ambivalencia a szülőkkel kapcsolatban – szobatisztaságra nevelés – ambivalens a produktummal kapcsolatban Mahler: az érzelmi biztonságot adó kapcsolatban a gyerek értékesnek érzi-e magát, akik mindenhatósági érzésükben korán csalódtak hajlamosak a világot jó és rossz részre hasítani. Anyjukban csalódtak, önértékelésük bizonytalan.

24 cze Self „Én” – self értelemben Hartman . Önmagát a világtól elkülönült lényként élje meg, akinek múltja, jelene és jövője van s aki az időben és a térben ugyanaz a személy. Self önmagunkkal kapcsolatos érzések és észlelések együttese. Önészlelés következtében kialakuló pszichés tartalom, tudatos és tudattalan egyaránt lehet.

25 cze Az Én Freud szerint a személyiség központját jelenti, a pszichés folyamatokat integrálja. Az ösztönénből (id) válik le a külvilág nyomására Feladata az alkalmazkodás Lovas és lovasa metafóra Többnyire tudatos – szorongás elhárítása Tudattalan elhárítás – kerülő utak (álmok, tévcselekvések, elszólások, stb.)

26 A modern csecsemőkutatás kísérleti eredményei
cze A modern csecsemőkutatás kísérleti eredményei

27 cze Összefoglalás


Letölteni ppt "Design: dr.Czeglédi János munkája alpján"

Hasonló előadás


Google Hirdetések