Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kórházműködtetés mátrix struktúrában Dr. László Imre főigazgató Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház Budapest 2010. december 01.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kórházműködtetés mátrix struktúrában Dr. László Imre főigazgató Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház Budapest 2010. december 01."— Előadás másolata:

1 Kórházműködtetés mátrix struktúrában Dr. László Imre főigazgató Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház Budapest 2010. december 01.

2 Kezdet: 1999. USA-Ohio-Colombus

3 A szakmailag hatékony és gazdaságos ellátás alapvető kérdése:  Hogyan lehet a rendelkezésre álló  a. ágyszámot  b. humán erőforrást  c. technikai erőforrásokat  optimálisan használni és kihasználni?

4 Mit is jelenthet a mátrix mint szó – 1.?  A mátrix szó a latin ból származik, elsősorban és többnyire terhes állatot vagy nőstény állatot jelent. Később a latin nyelvben a méhet jelentette. Itt megjegyezhetjük, hogy a mátrix az a hely, amelyben képződmények jelennek meg, további jelentése pedig jegyzék, nyilvántartás (Cortease, 1967). Ez a további jelentés világosan magában foglalja a kitárulkozás, kibontakozás gondolatát (Bohm, 1980).  Az angol ban a mátrix fogalom zavarba ejtően sokfajta jelentéssel rendelkezik, a szó használatán azonban végigvonul egy középponti téma, amely a szó használatát meghatározza. Az Oxford Englisch Dictionary-ben a következő jelentések találhatók (1971): (a 8. és 9. jelentés más forrásból származik): u Uterus, esetenként ovárium u Hely vagy közeg, amelyben valami szaporodik, kialakul és fejlődik. (a) Növekedési pont, (b) Egy állati szerv kifejlődését irányító rész, mint például a körömágy, (c) Test, amelyen gomba vagy zuzmó növekszik, (c) A belső velős állománya valamelyik fának vagy növénynek.

5 Mit is jelenthet a mátrix mint szó – 2.? u Magába záró vagy magába ágyazó anyag, különösen az ércek, amelyek a földben lévő dolgokat körülveszik vagy azokhoz kapcsolódnak, mint például a fémek, kövületek, drágakövek és hasonlók. u Az állati és növényi sejtek között elhelyezkedő állomány. u Öntőminta, amelyben valami helyet foglal vagy formát ölt. u Fogászatban – fémlapocska, amely a fogtömés során a lyuk falaként szolgál.  Matematikában – mennyiségek és szimbólumok derékszögű elrendezése.  Porteus és Wood-Jones szerint (1929) az agy illetve a központi idegrendszer, mint az „elme mátrixa”.  A mátrixelmélet – alternatív matematika megközelítése az elemi részecskék közötti kölcsönhatások meghatározásának.

6 Mit is jelent a mátrix az egészségügyben.? Mátrix szerkezet, mátrix osztály  A mátrix szerkezet a kórházak felépítésének egyik lehetséges változata, mely az utóbbi 20 évben kezdett elterjedni az osztály-struktúra felváltásaként. Ebben az esetben a kórház egy egység, mely nem szakterületeként, hanem funkciónként tagolódik. A mátrix szerkezetű kórházban nincs hagyományos betegosztály, hanem az egész fekvőbeteg részleg egy osztályként működik.(???) A mátrix szerkezet építészetileg megköveteli, hogy a betegszobákat tartalmazó szárny, valamint az egyéb funkciók egy egy funkcionális egységben legyenek elhelyezve, ezeket más funkció ne tagolja valamint rajtuk átmenő forgalom ne legyen. A mátrix szerkezet megnöveli mind a gazdasági, mind az ellátási hatékonyságot, a rendelkezésre álló források jobb kihasználtságával. (Egészségpolitikai Fogalomtár-ESKI 2008. október 31.)

7 A mátrix jogi szabályozása a magyar egészségügyben  43/1999. számú Kormányrendelet  43/2003. számú ESzCsM rendelet  60/2003. számú ESzCsM rendelet  20/2004. számú ESzCsM rendelet  47/2004. számú ESzCsM rendelet

8

9 Szent Imre Kórház fekvőbeteg struktúrája 2005.

10 Semmi sem nehezebb, veszélyesebb és bizonytalanabb, mint élenjárni egy új rend bevezetésében. A kezdeményez ő ugyanis ellenségeivé teszi mindazokat, akiknek kedvezett a régi rend és csak lagymatag támogatást kap azoktól, akiknek hasznos az új. Niccolo Machiavelli, 1513.

11 Az alkalmazott fogalmak tartalmának pontos meghatározása - 1.  Szervezet, centrum: az azonos típusba sorolható szakmai tevékenységeket, úgynevezett szakmai profilokat foglalja magába. Így beszélhetünk Belgyógyászati szakmák Mátrix Szervezetéről, Operatív Szakmák Mátrix Szervezetéről vagy Sürgősségi Ellátó Centrumról.  Mátrix osztály: ahol a mátrixba sorolható szakmák ágyszáma nem éri el a szakmai minimumfeltételben meghatározott minimumot.

12 Az alkalmazott fogalmak tartalmának pontos meghatározása - 2.  Profil: adott szakterület orvosokkal és a gyógyításhoz szükséges eszközökkel.  Hotel: az ápolási egységek elhelyezését szolgáló, erre a célra kialakított terület.  Ápolási egység: meghatározott szakterület(ek) betegeinek elhelyezésére, ápolására, szükségleteinek biztosítására szolgáló, diplomás ápoló által vezetett egység.  Bázis ágyszám: az az ágyszám, melyet az adott profil az év minden napján meg tud tölteni.  Medián ágyszám: az az ágyszám, melyet éves átlagban képes az adott profil megtölteni. Ezek az alapvető fogalmak, de meg kell még említeni a bázis- és másodlagos ápolási egység, illetve az eset- és betegmenedzser fogalmát is.

13 Mi a mátrix?  Hotel-szolgálat + beteghez rendelt orvos  A kórház több szakmaspecifikus hotelből áll  „Hotelek” + szakmai specifikumok = „Intézetek”, „szervezetek”, „centrum”. Ezek lehetnek: u Sürgősségi u Belgyógyászati u Sebészeti u Neuropszichiátriai

14 Osztály szervezet Főorvos Főnővér Orvosok Szakdolgozók betegek

15 Mátrix szervezet Intézetvezető főorvosIntézetvezető ápoló Ápolási egység vezető ápoló betegek Orvosigazgató Ápolási igazgató Profilvezető főorvos OrvosokSzakdolgozók

16

17 Feladatkörök osztály szervezetben Dokumentáció Protokollok Orvosi és ápolási munka felügyelete Betegfelvétel Higiéne Szakmai színvonal Gyógyító munka, betegellátás Vizit Ügyelet

18 Feladatkörök mátrix szervezetben Szakmai profil  Orvosi dokumentáció  Protokollok  Orvosi munka felügyelete  Betegfelvétel  Higiéne  Szakmai színvonal  Gyógyító munka  Vizit  Ügyelet Ápolási egység  Hotel  Ápolási dokumentáció  Decubitus  Higiéne  Ápolási munka  Protokollok  Betegelhelyezés  Közvetlen betegellátás

19 Betegfelvétel a.)Sürgősségi felvétel: a Sürgősségi Felvételi Egység diszpécsere és a profil szerinti ügyeletes orvos döntése alapján történik. Felvételes napokon ezért tartalék ágy biztosítása szükséges. b.)Előjegyzés esetén: a szakambulanciáról - kivizsgálás után - a műtétet indikáló orvos vagy a profilmenedzser biztosít helyet beteg fogadására alkalmas ápolási egységben. A helybiztosítás tehát a műtétet tervező orvos és az ápolási egység vezetőjének közös döntése alapján történik.

20 Betegelhelyezés az ápolási egység vezetőjének jogköre és felelőssége. Betegdokumentáció Orvosszakmai előírás és ápolási protokoll szerint - a feladat nem változik -

21

22 A betegek ellátása A betegek ellátását az ápolási egységek működési rendjében kell szabályozni. Egyik legfontosabb szempont - ki a felelős személy a betegek ellátásáért, ugyanis az ápoló személyzet csak az írásban elrendelt feladatok ellátásáért felel!

23 Vizitek A hagyományos osztályvezetői vizit azonos a profilvezetői vizittel. Az ápolási egységek működési rendjében ezek időpontját is szabályozni kell, mert egy ápolási egységben több profil lehet jelen.  Ügyeleti vizit: amennyiben a profilok közös ügyeletet adnak működhet a hagyományos rendnek megfelelően.  Ápolási vizit: - jelentősége felértékelődik, mivel az önállóan végzett ápolási feladatok indikálása és megtörténtének ellenőrzése az ápolási egység vezetőjének a feladata !

24 Orvosi ellátás A beteg diagnosztikai vizsgálata protokoll Beavatkozás, terápia szerint történnek Műtét osztályos és mátrix Intervenciós beavatkozások szerkezetben is.

25 Orvosi feladat Betegtájékoztatás egyértelműen Betegeltávozás eng. a kezelő (operáló) Beteg hazabocsátása orvos feladata Beteg áthelyezése

26 Betegutak  Hogyan került korábban ágyába/orvosához a beteg? u Területi elv – osztályokhoz sorolt házi orvosok u Ügyeleti elv – szolgálatban lévő osztályok u Osztály-struktúrában kijelölt kórterem, ágy és orvos  Hogyan kerül ágyába/orvosához a beteg ma? u Szakmai elv – mi a betegsége? Megfelelő szakorvoshoz rendelés u Minden időben azonos betegutak u Hotel szolgálatban (mátrix) kijelölt hely – kórteremhez rendelt nővér, beteghez rendelt orvos

27

28 Mátrix az orvos szemszögéből – 1.  A szakma-specifikus hotel (Intézet, szervezet, centrum) vezetője az Intézetvezető főorvos  Nincsenek osztályok – profilok vannak  Nincsenek osztályvezetők – profilvezetők vannak  Nincsenek kórteremhez kötött orvosok – beteghez „rendelt” orvosok vannak

29 Az orvos beteghez „rendelése” a mátrixban  Profil alapján (beteg – betegség – specialista)  A beteg kívánsága alapján (ha specifikum azonos - szinte kötelezően)  A profilvezető intézkedése alapján  Az egyenlő teherviselés elve alapján (teljesítmény arányos javadalmazás esetén alig érvényesülő szempont)  Nem klasszifikálható esetek – mindenkinek kötelező kvóta alapján

30 A mátrix struktúra kialakításával kapcsolatos ápolási feladatok  az új rendszer elfogadtatása - az ápolás, mint szakma, felértékelődése;  az ápolási egységek kialakítása,  megfelelő minőségű és mennyiségű szakdolgozói létszám biztosítása, (létszámemelést csak a központi műtőszolgálat igényelt);  az ápolási protokollok bevezetése (minőségbiztosítás);  gazdasági feltételek biztosítása

31 Teljesítmény elszámolás  Betegadminisztráció az ápolási egységen történik, megjelölve a profilt,  Jelentés az OEP felé összevont mátrix kódon,  Teljesítmény visszaigazolás után az elszámolt ellátásokat profilok szerint visszaosztja a kontrolling

32 Profilok eredményesség számítása  Bevétel: u Fekvőbeteg bevétel u Szakambulancia járóbeteg bevétele u Egyéb bevétel (fizető beteg)  Kiadás: u Profil bérköltsége u Profil gyógyszer és szakmai anyag felhasználása u Műtéti költség HBCS költségstruktúra szerint u Ápolási egység anyagköltsége, valamint egyéb közvetlen és közvetett költsége ápolási nap szerint u Diagnosztika tényleges igénybevétel szerint u Intézményi közvetett költség

33 Feltételek biztosítása  Kontrolling  Informatikai rendszer  Zárt számviteli nyilvántartás  Naprakész adatok u Korrekt, hibátlan és hiánytalan teljesítmény elszámolás és számlázás  Centralizált kötelezettség vállalás

34 Ágyszám, ellátott esetszám és dolgozói létszám alakulása

35 Ellátott esetszám és bevétel alakulása

36 Az amerikai, illetve a nyugat-európai mátrix struktúrák alapján létrehoztuk a sajátunkat. Ugye hasonlítanak?

37 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!


Letölteni ppt "Kórházműködtetés mátrix struktúrában Dr. László Imre főigazgató Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház Budapest 2010. december 01."

Hasonló előadás


Google Hirdetések