Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SZÜLŐI KÉRDŐÍV 2010. Az intézményi minőségfejlesztési keretében 2010.10.09. - 2010.10.12. között kitöltött szülői kérdőívek kiértékelése (A kérdőív kitöltésére.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SZÜLŐI KÉRDŐÍV 2010. Az intézményi minőségfejlesztési keretében 2010.10.09. - 2010.10.12. között kitöltött szülői kérdőívek kiértékelése (A kérdőív kitöltésére."— Előadás másolata:

1 SZÜLŐI KÉRDŐÍV 2010. Az intézményi minőségfejlesztési keretében között kitöltött szülői kérdőívek kiértékelése (A kérdőív kitöltésére évfolyamos tanulók szülei közül kértünk fel véletlenszerűen kiválasztott 71 főt.)

2 A legmotiváltabb a 4. évfolyam volt (100%-os visszaküldési arány), utánuk az 1. évfolyam (86,67%) és a legkevésbé motivált a 8. évfolyam (83,33%-kal).

3 Évfolyamonként megvizsgálva, az egyházi jelleg a 4
Évfolyamonként megvizsgálva, az egyházi jelleg a 4. évfolyamon a legkevésbé meghatározó. A másik két évfolyamon közel azonos.

4 (Több állítást is be lehetett jelölni, így 313 db az összes válaszok száma)
Egyértelműen a szakmai munkát, az ehhez szorosan kapcsolódó fegyelme és a kulturált környezetet preferálják. Azokat a tényezőket, amelyek befolyásolhatják, hogy a gyerek hogyan érzi magát az iskolában- kevésbé tartják fontosnak. Az egyéb válaszokban nevelési, erkölcsi nevelési elvárásaik vannak. A osztálytársak tekintetében elfogadóak. Elgondolkodtató, hogy nem tartják fontosnak a barátok jelenlétét, pedig ebben a korosztályban a gyereknek ez nagyon fontos. Mindezekből úgy tűnik, hogy tanuljon keményen a gyerek, mással ne törődjön. Így szeretetet a gyerek a társaitól nem sokat kaphat, ezt a tanároktól kaphatják meg és várják el a szülők?

5 Szakmailag hozzáértők a tanárok 68 fő Versenyképes tudást ad 59 fő
Mit tart egy jó iskola jellemzőinek? (A 4. kérdésben hányan választották az egyes állításokat. Több választ is be lehetett jelölni.) Szakmailag hozzáértők a tanárok 68 fő Versenyképes tudást ad 59 fő Megkövetelik a fegyelmet 49 fő Szép, tiszta az iskola 47 fő Barátokra talál a gyerek 28 fő Van rendezett, játékra alkalmas udvar 26 fő Sok tanuláson kívüli program van 17 fő Azonos társadalmi rétegből kerülnek ki a gyerekek 10 fő Egyéb 9 fő

6 Az előfordult legkisebb érték a 4, a legnagyobb a 7 volt. Az átlag 5,73.

7 Az első helyre a szeretet került, ami teljes mértékben emberi tényező
Az első helyre a szeretet került, ami teljes mértékben emberi tényező. Ezt követi a hittanóra és a hétkezdő istentisztelet, amik kötelező iskolai elfoglaltságok. Az iskolalelkész szintén jelentős pozíciót foglal el, és csak őt követi a tanárok vallásossága. Az igazgató, mint lelkész talán azért került ilyen hátra, mert a gyerekeknek kevés vele a személyes kapcsolata. A szülők saját vallásosságukat nem tartják fontosnak az iskola egyházi jellegénél. Ez egyrészt jelentheti azt, hogy ők nem vallásosak de szeretnék, ha a gyerekük az lenne. Szomorú, hogy a templomba járást nem tartják meghatározónak. A nevelés ezen részéhez ők nem akarnak semmit hozzátenni.

8 Nagy a szórás. 1 és 7 között minden érték előfordult.
Az 1. osztályosok tartják a leggyengébbnek az egyházi jelleget. Az átlag 5,21.

9 Nagy a szórás. 1 és 7 között minden érték előfordult.
Az egyházi jellegből adódó elvárások teljesítése az 1. évfolyamon jelent legkevésbé gondot, és 8. évfolyamon leginkább.

10 Megnyugtató, hogy a szülők megfelelőnek találják a szabadidős programok számát.
A javaslatok a következő tanévben megfontolásra kerülnek. Sok gyerek már így is túlterhelt, a szülők még tovább akarják terhelni őket.

11 A szülők az 5-ös skálán 4,93 átlaggal mondták, hogy fontos, hogy az iskolában jól érezzék magukat a gyerekek. Itt a szórás nagyon kicsi, csupán 1. Az ebben az iskolában sokat kel tanulni kijelentés megosztotta a szülőket. 1-5 között minden érték előfordult. A szép környezetben jobban megy a tanulás kijelentéssel 4,58-as átlaggal értettek egyet. A szórás 3 volt. A tanárok korszerű módszerekkel tanítanak kijelentés esetében a leggyakoribb elem a 4 volt. A nevelés elsődleges színtere a család volt a második leginkább elfogadott kijelentés. 4,6-os átlagot ért el. A legtöbben az 5-ös értékkel jellemezték. Az iskola jól felszerelt kijelentés esetében a 4-es volt a leggyakoribb elem. 5-től 3-ig szóródtak az értékek. A néhány szülővel nehéz kijönni kijelentés csupán 2,69-es átlagot ért el. A leggyakoribb érték a 3-as volt. Szóródtak az értékek 5-től 1-ig. Ez a kérdés osztotta meg leginkább a szülőket. A relatív szórás itt volt a legnagyobb, 53,62%. A vallásos nevelés az iskola dolga 2,58-as átlagot ért el. A leggyakoribb elem a 3-as volt, ami egy óvatos közép. Nagy volt a szóródás (1-5), ami azt jelenti, hogy a szülők nagyon eltérően gondolkoznak erről a kérdésről. A relatív szórás 39,71% A tanárok teljesíthetetlen elvárásokat támasztanak átlaga csupán 1,46 volt. A leggyakoribb elem az 1. A szórás terjedelme itt a legnagyobb 58,65%. A vallásos nevelés az iskola dolga 2,58-as átlagot ért el. A leggyakoribb elem a 3-as volt,. Nagy volt a szóródás (1-5), ami azt jelenti, hogy a szülők nagyon eltérően gondolkoznak erről a kérdésről. A nevelés elsődleges színtere a család volt a második leginkább elfogadott kijelentés. 4,6-os átlagot ért el. A legtöbben az 5-ös értékkel jellemezték. "Fontos, hogy az iskolában a gyerekek jól érezzék magukat" kijelentéssel leginkáb a 8. osztályosok szülei értettek egyet. Ebben az iskolában sokat kell tanulni kijelentésse leginkább az 1. évfolyamos szülők értettek egyet. A tanárok korszerű módszerekkel tanítanak mondják leginkább az elsős szülők. Az iskola jól felszerelt- kis eltéréssel, de leginkáb az elsősök szülei értenek egyet. Néhány szülővel nehéz kijönni- ezzel leginkáb az egymást már jobban ismerő 8-os szülők állíják- de ez az érték sem magas. A vallásos nevelés az iskola dolga- kis szórással az 1. évfolyam ért ezzel egyet leginkább. A tanárok teljesíhetetlen elvárásokat teljesítenek kijelentéssel nagyon kis mértékben értettek egyet de leginkább a 4. évfolyam. Ennek oka lehet, hogy elsőben még kicsik az elvárások, 8.-ban pedig már keveset érzékel ebből a szülő, mert a gyerekek önállóan intézik (vagy nem intézik) a dolgaikat.

12 Legnagyobb a szórás az iskola vezetés felé irányuló kérések tekintetében. Vannak szülők, akik rögtön az igazgatóhoz fordulnak, míg mások betartják a "hivatali utat". Legnagyobb a szórás az iskola vezetés felé irányuló kérések tekintetében. Vannak szülők, akik rögtön az igazgatóhoz fordulnak, míg mások betartják a "hivatali utat".

13 A válaszok kereszttáblás lekérdezésével kapott összefüggések:
Ebben az iskolában sokat kell tanulni úgy, hogy nem teljesíthetetlenek az elvárások- ezt mondja egyértelműen 16 szülő, és kis fenntartással 23 szülő. Szakmailag hozzáértők a tanárok- választották ezt 70-en, és ezek közül 15 fő adott 3-as, 26 fő 4-es és 26 fő 5-ös értéket arra, hogy nálunk a tanárok korszerű módszerekkel tanítanak. Jól látszik az összefüggés, hogy a sok tanulás és a versenyképes tudás között a szülő szerint egyértelmű összefüggés van. Az egyházi iskola legfontosabb jellemzőjének a szeretetteljes légkört 8 fő és 2. helyen álló legfontosabb jellemzőjének 7 fő tartotta. A 8 hely közül a 3. helyre is még 5 szülő tette. Ezen szülők nagyon fontosnak tartják, hogy a gyerekek jól érezzék magukat az iskolában. Akik nem tartották egy jó iskola jellemzőjének, hogy szép, tiszta, azok is úgy nyilatkoznak, hogy a szép környezetben jobban megy a tanulás kijelentéssel 5 majdnem teljesen, 15 fő teljes mértékben egyetért.

14 A válaszok kereszttáblás lekérdezésével kapott összefüggések:
A szülők 43:28 arányban úgy gondolják, hogy nem fontos jellemzője a szeretetteljes légkörnek, hogy barátokra talál a gyerek, vagyis a szeretetteljes légkört nem a diáktársaktól, hanem a tanároktól várják? A válaszok a templomba járás és a szülők vallásossága kapcsán a sorrendben az utolsó helyekre soroltattak. Ugyanakkor a 71 főből 51 fő maximálisan egyetért azzal, hogy a nevelés elsődleges színtere a család. Az egyházi iskolában a szülők vallásosságának fontossága a helyre került. Az egyházi elvárások teljesítésének nehézsége 7-es skálán 6-os vagy zömében 7-es értéket kapott. Vagyis a szülők nem tartják fontosnak a saját vallásosságukat és nem is érzik, hogy e téren bármit is „teljesíteniük” kellene. Az egyházi iskola meghatározójaként, hogy van iskolalelkész, az előkelő 1. és 2. helyen is előfordul, és zömében a 3-4. helyen áll. Az iskolalelkész fontosságát mutatja, hogy 5-ös skálán 4-es 5-ős értéket kapott az az állítás, hogy az iskolalelkészhez is lehet fordulni. Vagyis fontos, hogy legyen az egyházi iskolában egy jó iskolalelkész, akihez a szülők is bizalommal fordulnak.

15 A válaszok kereszttáblás lekérdezésével kapott összefüggések:
Az iskola dolgozóinak kedvességét 5-ös skálán 4-re vagy 5-re értékelte a 70-ből 64 fő. Az egyházi iskola jellemzőiben első-második helyre tette a szeretetet 45 fő. A szeretetet a szülők az iskola dolgozóitól is elvárják és úgy érzik, hogy meg is kapják. Az iskola dolgozói kedvesek, segítőkészek és a Hivatalos ügyeimet egyszerűen el tudom intézni állítások válaszai a 4-es és 5-ös értéknél találhatók, vagyis az iskola dolgozóinak megítélésekor fontos szempont az, hogy mennyire egyszerű az ügyintézés. Legnagyobb a szórás az iskola vezetés felé irányuló kérések tekintetében. Vannak szülők, akik rögtön az igazgatóhoz fordulnak, míg mások betartják a "hivatali utat".


Letölteni ppt "SZÜLŐI KÉRDŐÍV 2010. Az intézményi minőségfejlesztési keretében 2010.10.09. - 2010.10.12. között kitöltött szülői kérdőívek kiértékelése (A kérdőív kitöltésére."

Hasonló előadás


Google Hirdetések