Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

FOGALOM Somogyi Jánosné Földrajz 8. évfolyam BONI Széchenyi István Általános Iskolai Tagintézménye.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "FOGALOM Somogyi Jánosné Földrajz 8. évfolyam BONI Széchenyi István Általános Iskolai Tagintézménye."— Előadás másolata:

1 FOGALOM Somogyi Jánosné Földrajz 8. évfolyam BONI Széchenyi István Általános Iskolai Tagintézménye

2 FOGALOM 2 „Egy hegykoszorú születése” KÁRPÁTOK

3 FOGALOM 3 „ A nagy hegyek még az ember előtt születtek; a föld mozdulatlan mélyében őrzik azt a vad erőt, mely létrehozta őket hajdan” /Keresztury Dezső/

4 FOGALOM 4 3. Használat Fontos kezelési útmutatás: A felületen a képernyőről való vezérlés – a véletlenszerűen előrehaladás kiküszöbölése miatt - nem lehetséges. Ha tovább kívánunk lépni a tananyagrészekben, akkor használjuk. a Page Down billentyűt, az egéren a görgetőt, valamint az akciógombokat és a hiper-hivatkozásokat.

5 FOGALOM 5 4. A foglalkozások tagozódása I. Cél (5) II. Tartalmi leírás (7) III. Tartalom és tevékenységek (9) 1. Motiváció (10) 2. Előző ismeretek (11-12) Részellenőrzés (13-14) 3. Új ismeretek (15) 1. Lap. 16-20 2. Lap. 21-25 Új ismeretek ellenőrzése 1. (26) Új ismeretek ellenőrzése 2. (27) 4. Összefoglalás (28-29) 5. Értékelés (30-32) 6. Javasolt százalékos határok (33) IV. Egyéb (34) 1. Fogalmak (35) 2. Illusztráció jegyzék (36) 3. Irodalom (37)

6 FOGALOM 6 I. Cél A program célja, hogy Európa egyik legszebb és legváltozatosabb hegységével megismerkedjenek a tanulók. A résztvevők ismerjék meg a hegység kialakulását, felszínének csodálatos formakincsét, tagozódását, részeit. A résztvevők a képzés elvégzése után képesek legyenek a tanult ismeretek alkalmazására, önellenőrzésre. Összességében a résztvevőt komplex elméleti ismeretekkel, képi eszközökkel önállóan szerezzenek ismereteket.

7 FOGALOM 7 I.1. Követelmények, kompetenciák A tananyag feldolgozása során konkrét ismereteket szerezhetsz a lánchegységek kialakulásáról, felszínüket kialakító folyamatokról, változatos formakincsükről. Megismerheted a Kárpátok kialakulásában szerepet játszó földtörténetei folyamatokat, a hegység részeit, különböző kőzetekből felépülő vonulatait, összehasonlíthatod azokat. Gyakorolhatod a tanult ismereteket, alkalmazhatod azokat, ellenőrizheted tudásodat, ha kíváncsi vagy azt is megtudhatod, milyen érdemjegyet kapnál az iskolában tanárodtól teljesítményedért.

8 FOGALOM 8 II. Rövid tartalmi leírás 1 II. Rövid tartalmi leírás 1 1.A Kárpátok kialakulásának földtörténeti folyamata. 2.A hegység íves szerkezetének létrejötte. 3.Felépítésében részt vevő kőzetek keletkezése. 4.A hegység vonulatai. 5. A hegység négy jól elkülöníthető részre tagolható.

9 FOGALOM 9 II. Rövid tartalmi leírás 2 1.Északnyugati-Kárpátok 2.Északkeleti-Kárpátok 3.Keleti-Kárpátok 4.Déli-Kárpátok 5.Látnivalók, idegenforgalmi nevezetességek

10 FOGALOM 10 III. Tananyagtartalom és tevékenységek hegyes, sziklás csúcs havasi rét fenyőerdő lombos erdő

11 FOGALOM 11 1. Motiváció Bizonyára tapasztaltad eddigi tanulmányaid során, hogy a természet milyen csodálatos földrajzi képződmények létrehozására képes. Vajon mi lehet az oka e gyönyörű hegységek kialakulásának? 1

12 FOGALOM 12 2. Korábbi ismeretek aktivizálása 1 A fiatal lánchegységek az újidő harmadidőszakában gyűrődéssel keletkeztek. A Föld belső erőinek hatására a kőzetlemezek közötti medencékben lerakódott üledékrétegek felgyűrődtek. Így egymáshoz láncszerűen kapcsolódó hegyvonulatok, hegységrendszerek jöttek létre, így keletkezett az Eurázsiai-és a Pacifikus- hegységrendszer. 2

13 FOGALOM 13 2. Korábbi ismeretek aktivizálása 2 Felszínük jellemzői: Párhuzamos vonulatok Hegyes sziklás csúcsok Csipkézett hegygerincek Meredek, szakadékos lejtők Hosszanti völgyek Ne lapozz tovább! Kattints! 5X

14 FOGALOM 14 2.1. Részellenőrzés, visszacsatolás 1 1. Mikor keletkeztek a fiatal lánchegységek? a. óidő b. középidő c. újidő 2. Milyen folyamat hozta létre a lánchegységeket? a. vetődés b. gyűrődés c. vulkánkitörés 1. Válasz c. 2. Válasz b.

15 FOGALOM 15 2.1. Részellenőrzés, visszacsatolás 2 1. Milyenek a fiatal lánchegységekben a hegyek csúcsai? a. legömbölyítettek b. hegyesek c. szélesek 2. Milyenek a fiatal lánchegységben a lejtők? a. lankásak b. meredekek c. tágasak 1. Válasz b. 2. Válasz b.

16 FOGALOM 16 3. A KÁRPÁTOK 3 4

17 FOGALOM 17 I.1. A Kárpátok kialakulását két nagy kontinentális kőzetlemez közeledése, ütközése, valamint a köztük lévő tengeri medencékben lerakódott középidei üledék felgyűrődése, illetve a nagy szárazföldi lemezekről levált mikrolemezek mozgása, iránya határozta meg. 5

18 FOGALOM 18 I.2. A Kárpát-medence északi részét afrikai eredetű kőzetek és a tőle délre található Ős-Európa szerkezetéhez tartozó blokk egymás mellé kerülése és forgása alapvetően meghatározta a Kárpátok íves szerkezetének kialakulását.

19 FOGALOM 19 I.3 A hegységet felépítő kőzetek legnagyobb része a két szárazföldi kőzetlemez között húzódó őstenger üledékei; főként homokkő (flis), illetve mészkő. A hegység központi vonulatát kristályos kőzetek alkotják, melyek a kőzetlemezeket építették fel. A hegység emelkedése, s ezzel egy időben a közbezárt medence süllyedése heves vulkáni működést eredményezett, így vulkáni kőzetek keletkeztek.

20 FOGALOM 20 I.4. Az előbbiekből következik, hogy a Kárpátok vonulatai kívülről a belső részek felé haladva négy jól elkülöníthető geológiai tartományra oszlanak. A legkülső rész a homokkővonulat, melyet a mészkőszirtek sora követ. A hegység központi vonulata kristályos kőzetekből áll. A legbelső és egyben legfiatalabb és sokak szerint a legszebb a Visegrádi-hegységtől a Hargitáig húzódó vulkáni vonulat.

21 FOGALOM 21 I.5. A négy vonulat elhelyezkedése, a hegység szerkezete alapján a Kárpátok négy jól elkülöníthető részre tagolódik: Északnyugati-Kárpátok Északkeleti-Kárpátok Keleti-Kárpátok Déli-Kárpátok

22 FOGALOM 22 II.1. Északnyugati-Kárpátok Kívülről befelé haladva homokkő, mészkő, kristályos és vulkáni vonulatokból áll. Itt emelkedik a Kárpátok legmagasabb hegysége a Magas-Tátra, a kristályos övezet tagja. A táj szépségét tengerszemek, gleccservölgyek, hegyi patakok, vízesések, fenyvesek adják. Belső vulkánikus vonulatához tartozik a Visegrádi-hegység, valamint az Északi-középhegység andezit hegyei. Tengerszem a Magas-Tátrában 6

23 FOGALOM 23 II.2. Északkeleti-Kárpátok Legnagyobb részét homokkő hegységek alkotják. Keskeny vonulatai között erednek a Tisza forráságai, és itt születik a Bodrog is. A hegység hágói évszázadok óta fontos átjárók. Leghíresebb a Vereckei-hágó, melyen honfoglaló őseink a Kárpát-medencébe érkeztek. Árpád-vonal Vereckei-hágó 7 8

24 FOGALOM 24 II.3 Keleti-Kárpátok A jellemzően észak-déli irányú hegység kőzetei nyugatról keletre négy vonulatot alkotnak: az andezit vulkánok ívét, a mészkőszirtek sorát, a kristályos és a homokkő hegységeket. A vulkáni övezet legszebb tagja a Hargita. A hegy lábánál szénsav források törnek fel, máshol kénes gázok törnek a felszínre /torjai Büdös- barlang/. Ezeket a jelenségeket vulkáni utóműködésnek nevezzük. Büdös-barlang 9

25 FOGALOM 25 II.4. Déli-Kárpátok Magas összefüggő hegytömegeit kristályos kőzetek uralják. Legmagasabb hegysége a Fogarasi- havasok, leglátványosabb a Retyezát. Fogarasi-havasok 10

26 FOGALOM 26 II.5. Látnivalókban igen gazdag ez a vidék! Gyilkos-tó Szent Anna-tó Békás-szoros 11 12 13

27 FOGALOM 27 3.1. Ellenőrzés, visszacsatolás Önellenőrző kérdések 1) Ismertesd a Kárpátok kialakulásában szerepet játszó geológiai folyamatokat! 2) Mi hozta létre gyűrt rétegeit, íves vonulatát? 3) Milyen kőzetek építik fel vonulatait? 4) Sorold fel a hegység részeit! 5) Hasonlítsd össze a Déli- és az Északkeleti- Kárpátok kőzetanyagát! 6) Elemezd az Északnyugati- és a Keleti- Kárpátok vonulatait!

28 FOGALOM 28 3.1. Ellenőrzés, visszacsatolás 1) Hol található a Magas-Tátra, mi teszi változatossá felszínét? 2) A Kárpátok melyik részén ered a Tisza? 3) Ismertesd a vulkánikus vonulat kialakulását! 4) Sorold fel a vulkáni utóműködés jelenségeit! 5) Hasonlítsd össze a Hargita és a Fogarasi- havasok kőzetanyagát! 6) Elemezd, miért kirándulnál szívesen ezen a vidéken?

29 FOGALOM 29 4. Összefoglalás A lecke összegzése 1 lap Az előzőkben bemutattuk, hogy hogyan keletkezett Európa egyik legcsodálatosabb fiatal lánchegysége. Feltártuk azokat a geológiai folyamatokat, melyek kialakították a hegység különleges szerkezetét. Megtárgyaltuk, milyen kőzetek építik fel a hegységet, hogyan és mikor keletkeztek vonulatai. Megállapítottuk, hogy a hegységet négy jól elkülöníthető kőzetanyagból álló vonulat építi fel: homokkő, mészkő, kristályos és vulkanikus. Bemutattuk, hogy melyek a Kárpátok részei.

30 FOGALOM 30 4. Összefoglalás A lecke összegzése 2 lap Az előzőekben ismertettük a hegység világtájak szerinti tagolódását. Összehasonlítottuk a részeket kőzetanyaguk szerint, valamint feltártuk azt, hogy milyen különbségek figyelhetők meg vonulataik számát, szerkezetét tekintve. Feltártuk a hegység különleges képződményeit, bemutattuk a látnivalókat, a természeti erők évezredes munkájának eredményeit. Bemutattuk a látnivalókat, és azt, hogy milyen természeti szépségek várnak itt a turistákra.

31 FOGALOM 31 5. Értékelés A következőkben a tanult ismeretek elsajátításának a mértékét fogjuk ellenőrizni.

32 FOGALOM 32 Kérdések és válaszok 1. 1. Milyen kőzetlemezek ütközése hozta létre a Kárpátok vonulatait? a. két kontinentális b. két óceáni c. óceáni és kontinentális 2. Milyen kőzet építi fel a hegység központi vonulatét? a. mészkő b. kristályos c. homokkő 3. Melyik a hegység legfiatalabb vonulata? a. homokkő b. mészkő c. vulkanikus 4. Hány részre osztjuk a egységet? a. 2 b. 3 c. 4 1. Válasz a. 2. Válasz b. 3. Válasz c. 4. Válasz c.

33 FOGALOM 33 Kérdések és válaszok 2. 5. Mely geológiai képződmény nem található a Magas-Tátrában? a. szénsavas forrás b. gleccser c. tengerszem 6. Mely hegység nem tartozik a Kárpátok vulkanikus vonulatához? a. Visegrádi-hegység b. Fogarasi-havasok c. Hargita 7. Nyugatról keletre mely vonulatok találhatók a Keleti-Kárpátokban? a. mészkő, vulkáni, kristályos, homokkő b. kristályos, mészkő, homokkő, vulkáni c. vulkáni, mészkő, kristályos, homokkő 8. Melyik a Déli-Kárpátok legmagasabb hegysége? a. Hargita b. Retyezát c. Fogarasi-havasok 5. Válasz a. 6. Válasz b. 7. Válasz c. 8. Válasz c.

34 FOGALOM 34 Javasolt százalékos határok Ha minden válasz helyes akkor 100%-os a megoldás. Egy helyes válasz értéke 12, 5 % 1. 0-50 % Tudásod sajnos nem éri el a megfelelő szintet, javaslom, ismételd át az anyagot akár többször is. 2. 51-65 % Tudásod sajnos nem elég alapos, javaslom, ismételd át az anyagot még egyszer. 3. 66-79 % Tudásod közepes szintű, tekintsd át, hogy melyik feladatot rontottad el, és ismételd át, az ahhoz tartozó részeket. 4. 80-90 % Tudásod jó szintű, bár még vannak hiányosságok, keresd ki, hogy melyik feladatot rontottad el, majd ismételd át a megfelelő részeket. 5. 91-100 % Gratulálunk, tudásod kiváló szintet ért el, folytasd a következő leckével!

35 FOGALOM 35 IV. Egyéb Animáció: magashegység növényzet Animáció: magashegység felszíni formái

36 FOGALOM 36 IV.1. Fogalmak (visszautalás az új fogalmakra ) 1.Hegységrendszer: az azonos földtörténeti időben keletkezett, egymáshoz láncszerűen kapcsolódó hegységek összessége. 2.Kőzetlemez: a Föld legfelső, szilárd kérgét alkotó lassan mozgó kőzetdarabok, melyek a kontinensek alatt vastagabbak, az óceáni kéreg vékonyabb 3.Gleccser: lassan mozgó jégfolyó, mely a magashegységben jellegzetes U alakú völgyeket váj. 4.Tengerszem: a jégkori gleccserek által felhalmozott törmelék által elzárt mélyedésben keletkezett hegyi tó. 5.Vulkáni utóműködés: a föd mélyéből feltörő szénsavas források („borvizek”). Máshol kén-hidrogénes gázok, vízgőz, szén-dioxid gáz tör fel.

37 FOGALOM 37 IV.2. Illusztrációjegyzék Képek 1. Békás-szoros 2. Gyűrt rétegek 3. Békás-szoros. 4. Gyilkos-tó 5. Kőzetlemezek 6. Tengerszem 7. Vereckei-hágó 8. Árpád-vonal 9. Torjai Büdös-barlang 10. Fogarasi-havasok 11. Gyilkos-tó 12. Békás-szoros 13. Szent Anna

38 FOGALOM 38 IV.3. Irodalom Nyomtatott: Bibliográfiai adatok: Jónás Ilona, Dr. Kovács Lászlóné, Vízvári Albertné, Közép-Európa és Magyarország földrajza, Mozaik kiadó, 2006, 36- 43 oldal. Elektronikus: URL: Juhász Zsolt, Kárpátok, http://www.sulinet.hu http.//www.suinovadatbank.hu

39 FOGALOM 39 Vége Tel.: 74/454-275 E-mail: somogyijanosne@gmail.com


Letölteni ppt "FOGALOM Somogyi Jánosné Földrajz 8. évfolyam BONI Széchenyi István Általános Iskolai Tagintézménye."

Hasonló előadás


Google Hirdetések