Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

AZ EMBER ELŐTTI BIOSZFÉRA Környezettani alapismeretek2. Dr. Kárász Imre egyetemi tanár EKF Környezettudományi Tsz.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "AZ EMBER ELŐTTI BIOSZFÉRA Környezettani alapismeretek2. Dr. Kárász Imre egyetemi tanár EKF Környezettudományi Tsz."— Előadás másolata:

1 AZ EMBER ELŐTTI BIOSZFÉRA Környezettani alapismeretek2. Dr. Kárász Imre egyetemi tanár EKF Környezettudományi Tsz.

2 Mi az a bioszféra??? Mi az a bioszféra??? A litoszféra, a hidroszféra, valamint az atmoszféra azon része, ahol van élet és ahol a biológiai folyamatok végbemennek. A litoszféra, a hidroszféra, valamint az atmoszféra azon része, ahol van élet és ahol a biológiai folyamatok végbemennek. A legmagasabb szintű ökológiai rendszerként értelmezhető A legmagasabb szintű ökológiai rendszerként értelmezhető

3 Az ember előtti bioszféra a világegyetem legalább 15 milliárd éves a világegyetem legalább 15 milliárd éves a Föld 4,6 milliárd éves a Föld 4,6 milliárd éves az élet a Földön különleges feltételek között kb. 3,5 milliárd évvel ezelőtt jött létre az élet a Földön különleges feltételek között kb. 3,5 milliárd évvel ezelőtt jött létre

4 A Nagy Bumm eredménye a világegyetem az ún. ősrobbanás során keletkezett (Nagy Bumm) a világegyetem az ún. ősrobbanás során keletkezett (Nagy Bumm) a Nagy Bumm óta állandóan tágul a kozmosz a Nagy Bumm óta állandóan tágul a kozmosz csillagközi gázfelhők sűrűsödéséből jöttek létre a csillagok, bolygók és azok holdjai csillagközi gázfelhők sűrűsödéséből jöttek létre a csillagok, bolygók és azok holdjai a Nap a Nagy Bumm után kb. 10 milliárd évvel jött létre, így kb. 5 milliárd éve sugározza szét fény- és hőenergiáját a Nap a Nagy Bumm után kb. 10 milliárd évvel jött létre, így kb. 5 milliárd éve sugározza szét fény- és hőenergiáját

5 A Föld kialakulásának körülményei A Föld kialakulásának körülményei a Föld kialakulásában a gravitációs ütközéseknek volt meghatározó szerepe a Föld kialakulásában a gravitációs ütközéseknek volt meghatározó szerepe anyagi összetétele azt mutatja, hogy a földi elemek nagy részét több milliárd éve felrobbant csillag termelte anyagi összetétele azt mutatja, hogy a földi elemek nagy részét több milliárd éve felrobbant csillag termelte

6 Az ember előtti bioszféra A Föld kialakulásának körülményei a felmelegedő ősbolygó anyaga megolvadt, s így sűrűség szerint rendeződött a felmelegedő ősbolygó anyaga megolvadt, s így sűrűség szerint rendeződött valószínű, hogy egy égitesttel történt ütközés szakította ki a Hold anyagát valószínű, hogy egy égitesttel történt ütközés szakította ki a Hold anyagát a magma aktív vulkáni működés során a felszínre tört és sokféle gázt és gőzöket is a felszínre hozott a magma aktív vulkáni működés során a felszínre tört és sokféle gázt és gőzöket is a felszínre hozott ezek egy része alakította ki a kezdetleges légkört a Föld tömegvonzása miatt ezek egy része alakította ki a kezdetleges légkört a Föld tömegvonzása miatt redukáló légkör: CO 2, N 2, H 2, NH 3, CH 4, vízgőz redukáló légkör: CO 2, N 2, H 2, NH 3, CH 4, vízgőz Meteorit becsapódások ritkultak légkör hőmérséklete csökkent vízgőz kivált ősóceán Meteorit becsapódások ritkultak légkör hőmérséklete csökkent vízgőz kivált ősóceán

7

8 Az ember előtti bioszféra A Föld kialakulásának körülményei a légköri CO 2 a vízzel, a szénsavas víz pedig a kőzetekkel reagálva karbonátos kőzeteket hozott létre csökkent a légköri CO 2 további lehűlés a légköri CO 2 a vízzel, a szénsavas víz pedig a kőzetekkel reagálva karbonátos kőzeteket hozott létre csökkent a légköri CO 2 további lehűlés az élet 3,6-3,7 milliárd éve a tengerekben alakult ki (Grönland, szénleletek) az élet 3,6-3,7 milliárd éve a tengerekben alakult ki (Grönland, szénleletek) cianobaktériumok éltek a tengerfenéken, üledéken cianobaktériumok éltek a tengerfenéken, üledéken a felesleges O 2 jó része a vízben oldott vassal reagált sávos vasérc a vas-oxid leülepedésével a felesleges O 2 jó része a vízben oldott vassal reagált sávos vasérc a vas-oxid leülepedésével

9 A Föld helyzete A Föld helyzete a Föld 150 millió kilométerre van a Naptól, mely egy átlagos törpecsillag a Föld 150 millió kilométerre van a Naptól, mely egy átlagos törpecsillag bolygónk az űrből igen színes, de a kék szín dominál bolygónk az űrből igen színes, de a kék szín dominál Naprendszeren belül a vörös Mars túl hideg (-80- +130 o C éjszaka), a fehér Vénusz felhői kénsavból, míg légköre CO 2 -ból áll és nagyon meleg. A Merkúr légköre nagyon ritka és nagyon nagy a hőingás. Naprendszeren belül a vörös Mars túl hideg (-80- +130 o C éjszaka), a fehér Vénusz felhői kénsavból, míg légköre CO 2 -ból áll és nagyon meleg. A Merkúr légköre nagyon ritka és nagyon nagy a hőingás. A Naprendszeren belül a Föld az egyetlen bolygó, ahol magasabb rendű élet kialakult A Naprendszeren belül a Föld az egyetlen bolygó, ahol magasabb rendű élet kialakult az elérhető égitestek közül ez az egyetlen lakható bolygó! az elérhető égitestek közül ez az egyetlen lakható bolygó!

10 Az ember előtti bioszféra Naprendszer, a Föld a Föld felszíni középhőmérséklete +15 O C a Föld felszíni középhőmérséklete +15 O C a földfelszín 70,8 %-át víz borítja a földfelszín 70,8 %-át víz borítja a víz mindhárom halmazállapotú formában egyszerre jelen van a víz mindhárom halmazállapotú formában egyszerre jelen van

11 A Föld ökológiai jellemzői A Föld ökológiai jellemzői a szárazföldeken van termékeny talaj a szárazföldeken van termékeny talaj a légköri CO 2 és a víz biztosítja a fotoszintézist, a napsugarak pedig a szükséges fényenergiát a légköri CO 2 és a víz biztosítja a fotoszintézist, a napsugarak pedig a szükséges fényenergiát a káros sugarakat megszűri az ózonpajzs és a légköri vízpára a káros sugarakat megszűri az ózonpajzs és a légköri vízpára a légköri közel 21 % O 2 biztosítja a magasabb rendű élőlények légzését a légköri közel 21 % O 2 biztosítja a magasabb rendű élőlények légzését a CO 2 és a vízgőz gondoskodik arról, hogy a felszínről visszasugárzott hő ne szökjön ki a világűrbe üvegházhatás a CO 2 és a vízgőz gondoskodik arról, hogy a felszínről visszasugárzott hő ne szökjön ki a világűrbe üvegházhatás

12 Föld típusú bolygók

13

14

15 ?

16

17 Miller kísérlet

18 Az ember előtti bioszféra az éghajlat változása jégkorszakok; felmelegedések; jégkorszakok; felmelegedések; éghajlatot befolyásoló tényezők: éghajlatot befolyásoló tényezők: Nap sugárzó energiája; légkör üvegházgázai; Nap sugárzó energiája; légkör üvegházgázai; Föld pályaelemeinek változásai; tengeráramlások; Föld pályaelemeinek változásai; tengeráramlások; földfelszín fizikai tulajdonságai; meteoritok, üstökösök vagy kisbolygók becsapódásai; földfelszín fizikai tulajdonságai; meteoritok, üstökösök vagy kisbolygók becsapódásai; kontinensvándorlás; kontinensek mérete és domborzata; kontinensvándorlás; kontinensek mérete és domborzata; vulkáni tevékenység intenzitása vulkáni tevékenység intenzitása

19 Az ember előtti bioszféra földtörténeti korok ősidő=prekambrium (4,6 milliárd-590 millió éve) archaikum archaikum proterozoikum proterozoikum óidő=paleozoikum (590- 251 millió éve) kambrium kambrium ordovícium ordovícium szilur szilur devon devon karbon karbon perm perm középidő=mezozoikum (251-65 millió éve) triász triász jura jura kréta kréta

20 Az ember előtti bioszféra földtörténeti korok újidő=kainozoikum 1. harmadidőszak (65-2 millió éve) paleocén paleocén eocén eocén oligocén oligocén miocén miocén pliocén pliocén újidő=kainozoikum 2. negyedidőszak ( 2 millió évtől napjainkig) pleisztocén pleisztocén holocén holocén

21 Az ember előtti bioszféra az élet kialakulásának körülményei 2 milliárd éven keresztül a vízben fejlődött az élet; az első szárazföldi fosszíliák 420 millió évesek; 2 milliárd éven keresztül a vízben fejlődött az élet; az első szárazföldi fosszíliák 420 millió évesek; kambriumban (542-488 millió éve) tengeri élet felvirágzása, moszatok elterjedése, pörgekarúak, szivacsok (prekambrium végi eljegesedést általános felmelegedés követte) - trilobiták kambriumban (542-488 millió éve) tengeri élet felvirágzása, moszatok elterjedése, pörgekarúak, szivacsok (prekambrium végi eljegesedést általános felmelegedés követte) - trilobiták 530 millió évvel ezelőtt a fajok 70 %-a kihalt 530 millió évvel ezelőtt a fajok 70 %-a kihalt A kihalási hullámot inkább a szervesanyagok tengerfenéki felhalmozódása miatt bekövetkező anoxia okozhatta. A kihalási hullámot inkább a szervesanyagok tengerfenéki felhalmozódása miatt bekövetkező anoxia okozhatta.

22 445 millió éve, az ordovícium (488-445 millió éve) végén jégkorszak, zöldmoszatok felvirágozása, szárazföldi élőlények 445 millió éve, az ordovícium (488-445 millió éve) végén jégkorszak, zöldmoszatok felvirágozása, szárazföldi élőlények Ordovícium-szilur kihalási esemény Ordovícium-szilur kihalási esemény szilúrba (445-409 millió éve) szárazföldi valódi szövetes növények megjelentek, állkapcsos halak, skorpiók szilúrba (445-409 millió éve) szárazföldi valódi szövetes növények megjelentek, állkapcsos halak, skorpiók devonban (409-363 millió éve) kétéltűek ősei és a tüdőshalak megjelenése; éghajlat meleg maradt; halak devonban (409-363 millió éve) kétéltűek ősei és a tüdőshalak megjelenése; éghajlat meleg maradt; halak Az ember előtti bioszféra az élet kialakulásának körülményei

23

24 Az ember előtti bioszféra élet kialakulásának körülményei a kőzetek felszíne a gyökerek és növénymaradványok hatására talajjá alakult a kőzetek felszíne a gyökerek és növénymaradványok hatására talajjá alakult karbonban (363-290 millió éve) volt a legtöbb O 2 a Földön kőszén; fás méretű páfrányok; első hüllők; karbonban (363-290 millió éve) volt a legtöbb O 2 a Földön kőszén; fás méretű páfrányok; első hüllők;

25

26 karbon második felében lehűlés; permben kialakult az egységes őskontinens; magvas növények; hüllők terjedése; karbon második felében lehűlés; permben kialakult az egységes őskontinens; magvas növények; hüllők terjedése; Az ember előtti bioszféra élet kialakulásának körülményei dimetrodon

27 perm-triász határán (251 millió éve) a tengeri fajok 96 %-a, szárazföldiek 70 %-a kihalt; dinoszauruszok kora; perm-triász határán (251 millió éve) a tengeri fajok 96 %-a, szárazföldiek 70 %-a kihalt; dinoszauruszok kora; 100 millió éven át (triász-jura) egyre melegedő éghajlat 100 millió éven át (triász-jura) egyre melegedő éghajlat 65 millió éve, kréta végén dinók kihalása; 65 millió éve, kréta végén dinók kihalása; Az ember előtti bioszféra élet kialakulásának körülményei

28 pteranodon Ichthyosaurus

29 Az ember előtti bioszféra élet kialakulásának körülményei földtörténeti újidő 65 millió éve kezdődött: madarak, emlősök és a rovarok uralma; virágos növények; földtörténeti újidő 65 millió éve kezdődött: madarak, emlősök és a rovarok uralma; virágos növények; tengerekben is megjelentek az emlősök; tengerekben is megjelentek az emlősök; az első főemlősök (lemurszerűek) 45-50 millió éve a trópusi erdőkben jelentek meg; az első főemlősök (lemurszerűek) 45-50 millió éve a trópusi erdőkben jelentek meg; 1,8 millió évvel ezelőtt új jégkorszak: hosszú jeges glaciálisokat rövidebb interglaciálisok szakították meg; 1,8 millió évvel ezelőtt új jégkorszak: hosszú jeges glaciálisokat rövidebb interglaciálisok szakították meg; a pleisztocén jégkorszak idején kezdődött az ember története; a pleisztocén jégkorszak idején kezdődött az ember története;

30 Az ember előtti bioszféra szerveződési szintek Szintek Szintek 1. egyed alatti infraindividuális -molekuláris-sejtesszerveződés -szöveti szerveződés -szervi 2. individuális -szervezeti szerveződési szint

31 Az ember előtti bioszféra szerveződési szintek 3. egyed feletti szupraindividuális -egyed populációkká -populációk életközösségekké (biocönózis) -biocönózisok bioszférává szerveződnek a Föld élővilágának egésze a Föld élővilágának egésze

32 ?

33 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "AZ EMBER ELŐTTI BIOSZFÉRA Környezettani alapismeretek2. Dr. Kárász Imre egyetemi tanár EKF Környezettudományi Tsz."

Hasonló előadás


Google Hirdetések