Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

AZ EMBER ELŐTTI BIOSZFÉRA

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "AZ EMBER ELŐTTI BIOSZFÉRA"— Előadás másolata:

1 AZ EMBER ELŐTTI BIOSZFÉRA
Dr. Kárász Imre egyetemi tanár EKF Környezettudományi Tsz. Környezettani alapismeretek2.

2 Mi az a bioszféra??? A litoszféra, a hidroszféra, valamint az atmoszféra azon része, ahol van élet és ahol a biológiai folyamatok végbemennek. A legmagasabb szintű ökológiai rendszerként értelmezhető

3 Az ember előtti bioszféra
a világegyetem legalább 15 milliárd éves a Föld 4,6 milliárd éves az élet a Földön különleges feltételek között kb. 3,5 milliárd évvel ezelőtt jött létre

4 A Nagy Bumm eredménye a világegyetem az ún. ősrobbanás során keletkezett (Nagy Bumm) a Nagy Bumm óta állandóan tágul a kozmosz csillagközi gázfelhők sűrűsödéséből jöttek létre a csillagok, bolygók és azok holdjai a Nap a Nagy Bumm után kb. 10 milliárd évvel jött létre, így kb. 5 milliárd éve sugározza szét fény- és hőenergiáját

5 A Föld kialakulásának körülményei
a Föld kialakulásában a gravitációs ütközéseknek volt meghatározó szerepe anyagi összetétele azt mutatja, hogy a földi elemek nagy részét több milliárd éve felrobbant csillag termelte

6 Az ember előtti bioszféra A Föld kialakulásának körülményei
a felmelegedő ősbolygó anyaga megolvadt, s így sűrűség szerint rendeződött valószínű, hogy egy égitesttel történt ütközés szakította ki a Hold anyagát a magma aktív vulkáni működés során a felszínre tört és sokféle gázt és gőzöket is a felszínre hozott ezek egy része alakította ki a kezdetleges légkört a Föld tömegvonzása miatt redukáló légkör: CO2, N2, H2, NH3, CH4, vízgőz Meteorit becsapódások ritkultak légkör hőmérséklete csökkent vízgőz kivált ősóceán

7

8 Az ember előtti bioszféra A Föld kialakulásának körülményei
a légköri CO2 a vízzel, a szénsavas víz pedig a kőzetekkel reagálva karbonátos kőzeteket hozott létre csökkent a légköri CO további lehűlés az élet 3,6-3,7 milliárd éve a tengerekben alakult ki (Grönland, szénleletek) cianobaktériumok éltek a tengerfenéken, üledéken a felesleges O2 jó része a vízben oldott vassal reagált sávos vasérc a vas-oxid leülepedésével

9 az elérhető égitestek közül ez az egyetlen lakható bolygó!
A Föld helyzete a Föld 150 millió kilométerre van a Naptól, mely egy átlagos törpecsillag bolygónk az űrből igen színes, de a kék szín dominál Naprendszeren belül a vörös Mars túl hideg ( oC éjszaka), a fehér Vénusz felhői kénsavból, míg légköre CO2-ból áll és nagyon meleg. A Merkúr légköre nagyon ritka és nagyon nagy a hőingás. A Naprendszeren belül a Föld az egyetlen bolygó, ahol magasabb rendű élet kialakult az elérhető égitestek közül ez az egyetlen lakható bolygó!

10 Az ember előtti bioszféra Naprendszer, a Föld
a Föld felszíni középhőmérséklete +15 OC a földfelszín 70,8 %-át víz borítja a víz mindhárom halmazállapotú formában egyszerre jelen van

11 A Föld ökológiai jellemzői
a szárazföldeken van termékeny talaj a légköri CO2 és a víz biztosítja a fotoszintézist, a napsugarak pedig a szükséges fényenergiát a káros sugarakat megszűri az ózonpajzs és a légköri vízpára a légköri közel 21 % O2 biztosítja a magasabb rendű élőlények légzését a CO2 és a vízgőz gondoskodik arról, hogy a felszínről visszasugárzott hő ne szökjön ki a világűrbe üvegházhatás

12 Föld típusú bolygók

13 Föld típusú bolygók

14 Föld típusú bolygók

15 ?

16

17 Miller kísérlet

18 Az ember előtti bioszféra az éghajlat változása
jégkorszakok; felmelegedések; éghajlatot befolyásoló tényezők: Nap sugárzó energiája; légkör üvegházgázai; Föld pályaelemeinek változásai; tengeráramlások; földfelszín fizikai tulajdonságai; meteoritok, üstökösök vagy kisbolygók becsapódásai; kontinensvándorlás; kontinensek mérete és domborzata; vulkáni tevékenység intenzitása

19 Az ember előtti bioszféra földtörténeti korok
ősidő=prekambrium (4,6 milliárd-590 millió éve) archaikum proterozoikum óidő=paleozoikum ( millió éve) kambrium ordovícium szilur devon karbon perm középidő=mezozoikum ( millió éve) triász jura kréta

20 Az ember előtti bioszféra földtörténeti korok
újidő=kainozoikum 2. negyedidőszak ( 2 millió évtől napjainkig) pleisztocén holocén újidő=kainozoikum 1. harmadidőszak (65-2 millió éve) paleocén eocén oligocén miocén pliocén

21 Az ember előtti bioszféra az élet kialakulásának körülményei
2 milliárd éven keresztül a vízben fejlődött az élet; az első szárazföldi fosszíliák 420 millió évesek; kambriumban ( millió éve) tengeri élet felvirágzása, moszatok elterjedése, pörgekarúak, szivacsok (prekambrium végi eljegesedést általános felmelegedés követte) - trilobiták 530 millió évvel ezelőtt a fajok 70 %-a kihalt A kihalási hullámot inkább a szervesanyagok tengerfenéki felhalmozódása miatt bekövetkező anoxia okozhatta.

22 Az ember előtti bioszféra az élet kialakulásának körülményei
445 millió éve, az ordovícium ( millió éve) végén jégkorszak , zöldmoszatok felvirágozása, szárazföldi élőlények Ordovícium-szilur kihalási esemény szilúrba ( millió éve) szárazföldi valódi szövetes növények megjelentek , állkapcsos halak, skorpiók devonban ( millió éve) kétéltűek ősei és a tüdőshalak megjelenése; éghajlat meleg maradt; halak

23

24 Az ember előtti bioszféra élet kialakulásának körülményei
a kőzetek felszíne a gyökerek és növénymaradványok hatására talajjá alakult karbonban ( millió éve) volt a legtöbb O2 a Földön kőszén; fás méretű páfrányok; első hüllők;

25

26 Az ember előtti bioszféra élet kialakulásának körülményei
karbon második felében lehűlés; permben kialakult az egységes őskontinens; magvas növények; hüllők terjedése; dimetrodon

27 Az ember előtti bioszféra élet kialakulásának körülményei
perm-triász határán (251 millió éve) a tengeri fajok 96 %-a, szárazföldiek 70 %-a kihalt; dinoszauruszok kora; 100 millió éven át (triász-jura) egyre melegedő éghajlat 65 millió éve, kréta végén dinók kihalása;

28 pteranodon Ichthyosaurus

29 Az ember előtti bioszféra élet kialakulásának körülményei
földtörténeti újidő 65 millió éve kezdődött: madarak, emlősök és a rovarok uralma; virágos növények; tengerekben is megjelentek az emlősök; az első főemlősök (lemurszerűek) millió éve a trópusi erdőkben jelentek meg; 1,8 millió évvel ezelőtt új jégkorszak: hosszú jeges glaciálisokat rövidebb interglaciálisok szakították meg; a pleisztocén jégkorszak idején kezdődött az ember története;

30 Az ember előtti bioszféra szerveződési szintek
1. egyed alatti infraindividuális -molekuláris -sejtesszerveződés -szöveti szerveződés -szervi 2. individuális -szervezeti szerveződési szint

31 Az ember előtti bioszféra szerveződési szintek
3. egyed feletti szupraindividuális -egyed populációkká -populációk életközösségekké (biocönózis) -biocönózisok bioszférává szerveződnek a Föld élővilágának egésze

32 ?

33 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "AZ EMBER ELŐTTI BIOSZFÉRA"

Hasonló előadás


Google Hirdetések