Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Fazekas Károly Iskolázottság, munkaerő-piaci rugalmasság Műhelybeszélgetés az Európai Társadalmi Jelentés „Munkaerőpiaci helyzetkép” című fejezetéről TÁRKI.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Fazekas Károly Iskolázottság, munkaerő-piaci rugalmasság Műhelybeszélgetés az Európai Társadalmi Jelentés „Munkaerőpiaci helyzetkép” című fejezetéről TÁRKI."— Előadás másolata:

1 Fazekas Károly Iskolázottság, munkaerő-piaci rugalmasság Műhelybeszélgetés az Európai Társadalmi Jelentés „Munkaerőpiaci helyzetkép” című fejezetéről TÁRKI - UniCredit Budapest 2008. május 30.

2 1. Az alacsony foglalkoztatási ráta okai: iskolázatlanság szakmunkásképzés rendszere az adatok a 25-64 éves népességre vonatkoznak, és azt mutatják, hány százalékkal volt nagyobb vagy kisebb a foglalkoztatás valószínűsége az adott iskolázottsági kategóriában, mint az érettségizetteknél, azonos életkor esetén.

3 Tudjuk, hogy Nem (a meg nem figyelt szürke és fekete munkából eredő) látszat Nem „cigány-probléma” Nem magyar jelenség Nem múlik el az aggregált foglalkoztatás emelkedésével Nem szűnik meg az iskolázottsági szint általános emelkedésével Szorosan összefügg a szakmunkás- végzettségűek munkapiaci kudarcaival

4 Nem magyar jelenség ISCED 0-2 foglalkoztatási ráták 2004-ben (%) Nyugati OECD: 61 szórás (6) Csehország:43 Szlovénia*:40 Magyarország:38 Lengyelország:37 Szlovákia:23 25-64 évesek. Forrás: Education at a Glance 2006, A.8.1. kivéve Szlovénia, 2001: EC 2003, 15-64 évesek

5 A 16-65 éves középiskolainál alacsonyabb végzettségű népességből azok aránya, akik a dokumentum-típusú szövegértésben 3-as, 4-es, 5-ös szinten végeztek %

6 Hol szükséges a foglalkoztatáspolitika felülvizsgálata? a minimálbérre vonatkozó szabályozás a minimális járulékalapra és a kapcsolódó, egyedileg elbírált kedvezményekre vonatkozó szabályozás a foglalkoztatási szubvenciók rendszere „Utak a munkához” elveit követő program a gyermektámogatási rendszer átalakítását, az anyák munkavállalásának megkönnyítése a gyermektámogatási rendszer átalakítását, az anyák munkavállalásának megkönnyítése helyi jóléti rendszer átalakításra átképzések helyi válsághelyzetek feloldása a szakképzés színvonalának javítása

7 A felnőttképzésben való részvétel és az alapfokon végzettek részvételi hátránya tíz európai országban az ezredfordulón Forrás: Hámori 2007

8 2. A 25-54 éves férfiak foglalkoztatottsága Európában A kérdés összefügg: az oktatási és foglalkoztatási nemi szegregációval és a tipikusan férfi foglalkozások relokációjával, visszaszorulásával a gazdasági szerkezet átalakulásával. az oktatási és foglalkoztatási nemi szegregációval és a tipikusan férfi foglalkozások relokációjával, visszaszorulásával a gazdasági szerkezet átalakulásával. a férfiak és nők közötti növekvő iskolázottsági különbségekkel.

9 A foglalkozások szegregációja Európában A női foglalkozások a gazdaság bővülő szektorába, a férfi foglalkozások a gazdaság szűkülő szektoraiba koncentrálódnak. Az oktatási és foglalkozási szegregáció összefüggése Forrás: EUROSTAT

10 A kiadott diplomák megoszlása a felsőfokú oktatásban (2007) Forrás: Fazekas-Ozsvald 2008

11 A diplomák szakok és nemek szerinti megoszlása 2001-ben és 2007-ben Forrás: Fazekas-Ozsvald 2008

12 3. A részmunkaidős foglalkoztatás bővítése Magyarországon Bérszínvonal Vállalati érdekeltség Összefüggés a jóléti ellátásokkal (Történet a perzsa hűtőgép-kereskedőkről)

13 4. Iskolázottság és foglalkoztatás A közoktatás minősége: európai átlag. Az oktatáseredményessége azonban súlyos problémákat jelez. A diplomás szülők gyerekei: EU átlag felett. A diplomás szülők gyerekei: EU átlag felett. Az iskolázatlan szülők gyerekeinek teljesítménye nagymértékben az átlag alatt van. Ahol minden gond kumulálódik: szakiskolai oktatás.

14 30 90 50 70 65 % 49 % % Mo: 37 % ALAPFOK 79 % 67 % Mo: 72 % KÖZÉPFOK 90 % 74 % Mo: 83 % FELSŐFOK Foglalkoztatási ráták iskolázottság szerint az OECD országokban (25-64 évesek, 2003) (OECD: Kelet-Közép Európa nélkül. Tartomány = átlag +- egy szórásegységnyi sáv)

15 Feladatok (OKA) 1. Eséllyel kezdeni az iskolát, a kisgyermekkori hátrányok kompenzálása 2. Minden tanulót eljuttatni az alapvető készségek elvárható szintjére 3. Irányváltást a szakképzésben 4. Megállítani a középiskolai lemorzsolódás trendjét, következményeit enyhíteni 5. Minőségileg megújítani a tanárképzést 6. Átfogó tanulói és iskolai értékelési rendszert kell kialakítani 7. Intézményes feltételek és finanszírozás átgondolása

16 Prioritások (OKA) tanári szakma társadalmi presztízsét és a tanári kar minőségét javító intézkedések a megtanító iskola elterjesztése a behozhatatlan induló lemaradások megelőzése az oktatás fejlesztése megfelelő visszacsatolások alapján

17 A lemorzsolódók aránya iskolatípusonként 1990/91 – 1998/1999, %

18 Szakképzés javaslatok I. 1. Az általános és a szakmai képzés intézményi szintű szétválasztása. 2. A szakmatanulásra felkészítő általános képzés fejlesztése 3. A lemorzsolódás csökkentése 4. A lemorzsolódók reintegrációja. 5. A szakoktanári-szakoktatói állomány összetételének javítása

19 Szakképzés javaslatok II. 6. A gyakorlati képzés költségvetési támogatásának emelése 7. A TISZK-rendszer koncentrációjából adódó problémák kezelése 8. A szakiskolások anyagi támogatása. 9. Vállalati képzések és továbbképzések biztosítása 10. Felnőttképzés fejlesztése 11. Egységes pályakövetési rendszer.

20 5. A korai-, rokkantnyugdíjazás munkaerő-piaci összefüggései A rokkantnyugdíjazás 1960-as évektől kezdődő növekedése a lakosság egészségi állapotának egyértemű romlása mellett következett be. A nyolcvanas évek végén viszont a megugrás NEM járt együtt az egészségi állapot romlásával, annak más, elsősorban munkaerőpiaci okai voltak. A rokkantnyugdíjazás növekedésének hosszú távú költsége soha meg nem mért ára a rendszerváltás békéjének.

21 Az új rokkantnyugdíjasok száma, 1960–2006 Forrás: Scharle 2007

22 Foglalkoztatás a Munkaerő-felvétel, és nyugdíj-jogszerző foglalkoztatás az ONYF szerint a 0-8 osztályt végzett, 1943-60-ban született kohorszokban 2004 Forrás: Köllő 2007

23 A15–62 éves nem foglalkoztatott női népesség megoszlása kapott támogatás szerint, különböző életkorokban Forrás: Köllő 2007

24 Az iskolázatlan, idős népesség munkapiaci értékének leértékelődése Az alacsony iskolai végzettség növeli az egészségi állapot romlásának kockázatát. Az alacsony iskolai végzettség növeli az egészségi állapot romlásának kockázatát. Nincs empirikus bizonyíték a rokkantnyugdíjazás terjedése és a fekete foglalkoztatás közötti összefüggésre.

25 Brit, dán, holland, svéd tapasztalatok alapjá 3 kulcsterület: a hozzáférési indokoltsági szabályainak szigorítása, az elérhető transzferjövedelem csökkentése. A foglalkoztatás esélyeit növelő aktív eszközök, szolgáltatások Mi a teendő?

26 Kutatás és szakpolitika – mit tehet a kormányzat? Nemzetközi és hazai eredmények megismertetése Szakértői kapacitások fejlesztése Tényeken alapuló döntés-előkészítés és döntéshozatal Az eredményesség mérése Szakpolitikai kutatásokat megalapozó információbázisok

27 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Fazekas Károly Iskolázottság, munkaerő-piaci rugalmasság Műhelybeszélgetés az Európai Társadalmi Jelentés „Munkaerőpiaci helyzetkép” című fejezetéről TÁRKI."

Hasonló előadás


Google Hirdetések