Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A nyomás IV. fejezet Összefoglalás. Mit nevezünk nyomott felületnek? Amikor a testek egymásra erőhatást gyakorolnak, felületeik egy része egymáshoz nyomódik.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A nyomás IV. fejezet Összefoglalás. Mit nevezünk nyomott felületnek? Amikor a testek egymásra erőhatást gyakorolnak, felületeik egy része egymáshoz nyomódik."— Előadás másolata:

1 A nyomás IV. fejezet Összefoglalás

2 Mit nevezünk nyomott felületnek? Amikor a testek egymásra erőhatást gyakorolnak, felületeik egy része egymáshoz nyomódik. Az egymásra erőhatást kifejtő testek érintkező felületeit nyomott felületnek nevezzük. Mi a nyomott felület jele?  A nyomott felület jele: A

3 Mi a nyomóerő? Annak az erőnek, amellyel az egyik test nyomja a másikat, nyomóerő a neve. A nyomóerő mindig merőleges a nyomott felületre. Milyen eredetű lehet a nyomóerő?  A nyomóerő sokféle eredetű lehet, például súly, rugalmas erő, izomerő … Hogyan jelöljük a nyomóerőt?  A nyomóerő jele: F ny

4 Mit mutat meg a nyomás? Azt a fizikai mennyiséget, amely megmutatja, hogy mekkora az egységnyi felületre jutó nyomóerő, nyomásnak nevezzük. Mi a nyomás jele?  A nyomás jele: p Mi a nyomás mértékegysége?

5 Mi a hidrosztatikai nyomás? A folyadékok súlyából származó nyomást hidrosztatikai nyomásnak nevezzük. Mitől függ a hidrosztatikai nyomás?  Ugyanazon folyadék hidrosztatikai nyomása annál nagyobb, minél nagyobb a folyadékoszlop magassága!  Azonos magasságú, különböző sűrűségű folyadékoszlopok hidrosztatikai nyomása annál nagyobb, minél nagyobb a folyadék sűrűsége.

6 Mit mutat meg a kísérlet? A hidrosztatikai nyomás egy adott folyadékban, ugyanolyan mélységben minden irányban egyenlő.

7 Mit mond ki Pascal törvénye? Nyugvó folyadékban a külső nyomás a folyadék belsejében mindenhol ugyanannyival növeli meg az ott levő hidrosztatikai nyomást. Ez Pascal törvénye.

8 A gyakorlatban milyen eszközöknél érvényesül Pascal törvénye? A hidraulikus emelők ezen alapulnak. A gépkocsik fékberendezése ezen alapul.

9 Mit nevezünk légnyomásnak? Levegőnek súlya van. Ezért a levegő a benne levő minden testre nyomást gyakorol. Ez a nyomás a légnyomás, amely a levegő súlyából származik.

10 Mitől függ a légnyomás nagysága? A légnyomás a levegő páratartalmától is függ. A páratartalom növekedésével a légnyomás csökken. A légnyomás csökkenéséből arra lehet következtetni, hogy esős idő várható. A nagyobb páratartalmú levegőnek kisebb a sűrűsége, mint a száraz levegőnek, amit az is bizonyít, hogy a felhők magasan vannak.

11 Mekkora a légnyomás átlagos értéke a tengerszint magasságában? A légköri nyomás átlagos értéke a tengerszint magasságában a 76 cm magas Hg-oszlop nyomásával egyenlő. Értéke 101325 Pa, tehát közelítőleg 100 kPa. A légnyomást barométerekkel mérhető.

12 Miért van nyomása a zárt térben lévő, elhanyagolható súlyú gáznak? A gázokban nemcsak súlyuk miatt lehet nyomás. A gázrészecskék rendezetlenül mozognak. Mozgásuk közben egymással és az edény falával ütköznek. Ütközéskor a részecskék erőhatást gyakorolnak az edény falára. Az ütések együttes állandó nyomóerőt jelentenek a fal minden részére. Mitől függ zárt térben levő gázok nyomása?  Részecskék számától, A tárolóedény térfogatától A gáz hőmérsékletétől

13 Mit nevezünk közlekedőedénynek? Azokat a felül nyitott edényeket, amelyeknek „szárai” úgy vannak alul összekötve, hogy egyikből a másikba a folyadék szabadon áramolhat, közlekedőedényekn ek nevezzük.

14 Mit nevezünk hajszálcsőnek? A kis átmérőjű csöveket hajszálcsöveknek nevezzük. Mit nevezünk hajszálcsövességnek?  Ha egy közlekedőedény ágai között hajszálcsövek is vannak, a folyadékfelszínek nem ugyanabban a vízszintes síkban helyezkednek el. Ezt a jelenséget hajszálcsövességnek nevezzük.

15 Mit nevezünk felhajtóerőnek? A folyadék a benne lévő testekre felfelé irányuló erő hat. Ezt az erőt felhajtóerőnek nevezzük.

16 Mit mond ki Arkhimédész törvénye? Minden folyadékba vagy gázba merülő testre felhajtóerő hat. A felhajtóerő egyenlő nagyságú a test által kiszorított folyadék vagy gáz súlyával. Ez Arkhimédész törvénye.

17 Mit tudsz elmondani a kísérletről? Azt, hogy egy test fennmarad vagy elmerül a folyadékban, a testre ható gravitációs erő és a felhajtóerő egymáshoz viszonyított nagysága határozza meg.

18 Számoljunk! Egy kocsi súlya 2000N. Kerekeinek a talajjal érintkező felülete 100 cm 2. Mekkora nyomást fejt ki a kocsi a talajra? F s = 2000N A = 100cm 2 =0,01m 2 p = ? F s = F ny

19 Számoljunk! Egy téglarakás nyomása a talajra 20 kPa. A nyomott felület 6000cm 2. Mennyi a téglarakás súlya? A = 6000cm 2 =0,6m 2 p = 20kPa=20000Pa F s = ? F s = F ny

20 Házi feladat Tanulni: TK. 67. oldalától a 86. oldaláig.


Letölteni ppt "A nyomás IV. fejezet Összefoglalás. Mit nevezünk nyomott felületnek? Amikor a testek egymásra erőhatást gyakorolnak, felületeik egy része egymáshoz nyomódik."

Hasonló előadás


Google Hirdetések