Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 BANKÜZLETEK, BANKMŰVELETEK Dr. Horváth Lajos Nemzetközi Bankárképző Központ.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 BANKÜZLETEK, BANKMŰVELETEK Dr. Horváth Lajos Nemzetközi Bankárképző Központ."— Előadás másolata:

1 1 BANKÜZLETEK, BANKMŰVELETEK Dr. Horváth Lajos Nemzetközi Bankárképző Központ

2 2 A BANKMÉRLEG ESZKÖZÖK Pénzeszközök Forgatási célú papírok Bankközi kihelyezések Ügyfélhitelek Tartós befektetések, Tárgyi eszközök és más saját eszközök Egyéb eszközök FORRÁSOK Pénzpiaci források (jegybanki és bankközi források) Ügyfélbetétek Egyéb külső források Céltartalékok Egyéb forrástételek Tőketételek MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK a) Függő tételek: hitelkeretek, bankgaranciák, akkreditívek b) Ügyfelek részére végzett kockázatcsökkentő származékos ügyletek

3 3 A BANK EREDMÉNY-KIMUTATÁSA + Kamatbevétel - Kamatkiadás = Kamatjövedelem + Nem kamat jellegű jövedelem: –jutalékok (számlavezetés, hitelezés, vagyonkezelés, keresztértékesítés, fizetett jutalékok (kártya, GIRO) –befektetési szolgáltatás jövedelme (saját számlás trading, bizományosi ügyletek, jegyzésgarantálás, tanácsadás) –kereskedés (értékpapír, deviza) - Értékvesztés (nettó, visszaírással csökkentve) - Működési költségek (személyi, amortizáció, bérleti díj, egyéb) +/- egyéb jövedelmek (rendkívüli) - adók = Adózott eredmény -Osztalék = Mérleg szerinti eredmény

4 4 AKTÍV BANKMŰVELETEK

5 5 PÉNZESZKÖZÖK Pénzeszközök készpénz (költségek, zérus hozam, tökéletesen likvid) jegybanki egyszámla nostro számlák egyenlege E tételek súlya a mérlegben 8 – 12 % Fő ügyfél a jegybank

6 6 ÉRTÉKPAPÍROK Kereskedelmi célú értékpapírok állampapír (repohitel - aktív repo - lehetőség) viszontleszámítolható váltó (jegybankképes értékpapírok) tőzsdei értékpapírok E tételek súlya a mérlegben 8-12 % Fő ügyfelek jegybank, bankok, vállalkozások

7 7 BANKKÖZI KIHELYEZÉSEK  Elsődleges céljuk a banki likviditási pozíció biztosítása,  Kis haszonkulcs  Nagy volumenű ügyletek  Nincs biztosíték a hitelek mögött  Banklimitek: összeg, futamidő –felállító bank mérete, –kedvezményezett bank pénzügyi helyzetének megítélése, –korábbi közös üzletek volumene, munkakapcsolat, –banktörvényi előírások. Ezek súlya a mérlegben : 15 -20% Fő ügyfelek a bankok

8 8 AZ ÜGYFÉLHITELEK ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI  Jellemzők: –magas munkahányad, –alacsony likviditás, –magas hozam és kockázat. Jövedelmezőség: kamatrés, hitelvolumen. Likviditás: illikvid, kamatfizetés és törlesztés. Fizetőképesség: nem a kockázat vállalása veszélyes, hanem ha figyelmen kívül hagyjuk meglétét - kamatprémium. Súlyuk a mérlegben: 50 – 60 %

9 9 ÜGYFÉLHITELEK CSOPORTOSÍTÁSA Lehetséges szempontok: hitelfelvevő (ügyfél), futamidő, kamatozás, devizanem Vállalati és önkormányzati hitelek: –“mérték utáni munka” – az állandó banki hitelkapcsolat a jó vállalati pénzügyi menedzsment szerves része –globális finanszírozás: rövid távú, forgóeszköz –beruházás és projektfinanszírozás: hosszú távú, meghitelezett ügylet a visszafizetés forrás –Súlya a mérlegben 40 - 50% Lakossági hitelek: –standardizált hiteltípusok, kis volumen –Súlya a mérlegben 10 –20 %

10 10 VÁLLALATI HITELEZÉS Hitelcélok és banki termékek Kockázatmérés, ügyfélminősítés csődelőrejelzés Biztosítékok

11 11 A megfelelő finanszírozási forma megválasztása hitelcél finanszírozási szükséglet életciklus ágazati sajátosságokpiaci környezet Állóeszköz bővítés Tartós forgótőke növelés Szezonális forgóeszköz finanszírozás Hosszú lejáratú kölcsön Rövid lejáratú kölcsön HITELCÉLOK ÉS BANKI TERMÉKEK

12 12 KOCKÁZATMÉRÉS ÉS FINANSZÍROZÁSI TÍPUSOK Mérleg alapú finanszírozás Cash flow alapú finanszírozás Eszköz (biztosíték) alapú finanszírozás Finanszírozás scoring segítségével Kapcsolati finanszírozás

13 13 A KOCKÁZATMÉRÉS ÉS ÜGYFÉLMINŐSÍTÉS Számviteli és egyéb dokumentumok vizsgálata Pénzügyi és üzleti kockázatok felmérése Üzleti és pénzügyi terv elemzése Forgótőke, cash flow és hiteligény elemzés Ügyfélminősítés Kockázati besorolás Hiteldöntés Hitelárazás Fedezeti érték meghatározása Hitellimit számítás Ügyletminősítés, értékvesztés céltartalék képzés Csődvalószínűség meghatározása

14 14 AZ ÜZLETI ÉS PÉNZÜGYI KOCKÁZATOK FELMÉRÉSE Üzleti kockázatok Kereslet- változás Árváltozás Likviditás Tőke - szerkezet Árbevétel Eredmény Költségek Tőke - törlesztés Kamat – fizetés

15 15 HAGYOMÁNYOS MAGYAR BANKI RATING PÉNZÜGYI RÉSZ I.

16 16 HAGYOMÁNYOS MAGYAR BANKI RATING PÉNZÜGYI RÉSZ II.

17 17 HAGYOMÁNYOS MAGYAR BANKI RATING SZUBJEKTÍV RÉSZ

18 18 HAGYOMÁNYOS MAGYAR BANKI RATING KOCKÁZATI BESOROLÁS

19 19 A S & P ÉS A MOODY’S KOCKÁZATI KATEGÓRIÁI ÉS CSŐDVALÓSZÍNŰSÉGEI

20 20 A CSŐDVALÓSZÍNŰSÉG EGY ÉVEN BELÜL A MOODY’S RENDSZERÉBEN (1983-1999)

21 21 A STANDARD & POOR'S MIGRÁCIÓS MÁTRIXAI EGY ÉVES IDŐHORIZONT (2000)

22 22 A STANDARD & POOR'S MIGRÁCIÓS MÁTRIXAI ÖT ÉVES IDŐHORIZONT (2000)

23 23 AZ S&P MÁTRIXOK CSŐDOSZLOPA EGY ÉS ÖT ÉVES IDŐHORIZONTON

24 24 ALTMAN KÖTVÉNY RATING CÉLJÁRA KIFEJLESZTETT „ Z” MUTATÓJA Termelő profilú vállalkozások esetében:

25 25 ALTMAN KÖTVÉNY RATING CÉLJÁRA KIFEJLESZTETT „ Z” MUTATÓJA Csődvalószínűségek a Z” mutató értékének függvényében

26 26 GYAKORLATI CSŐDELŐREJELZÉS A Z MUTATÓ SEGÍTSÉGÉVEL

27 27 A VÁLLALATI HITELEZÉSNÉL ALKALMAZOTT JOGI BIZTOSÍTÉKOK Bankgarancia Közvetlen állami garancia Garancia szervezetek készfizető kezességvállalása Ingatlan jelzálogjog Ingó zálogjog Követelés, árbevétel engedményezés Komfort levél, kovenánsok

28 28 LAKOSSÁGI HITELEZÉS Általános jellemzők Hitelcélok, hiteltermékek Ügyfélminősítés Biztosítékok

29 29 A LAKOSSÁGI HITELEZÉS ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI „Előre gyártott”, tömegszerű termékek Leegyszerűsített (pontozásos) hitelbírálat Standardizált termékek Nagyobb kamatrés

30 30 HITELCÉLOK, HITELTERMÉKEK Áruvásárlási kölcsönök Gépjármű hitelek Személyi hitelek Lakáshitelek

31 31 LAKÁSHITELEZÉS I. Jelzálog típusú hitelezés Lakáshitelezés - Államilag támogatott lakáshitelek Építkezés Új és használt lakás vásárlása Bővítés Korszerűsítés - Lakáscélú állami támogatások (LÉK, ÁFA, SZJA) - Támogatás nélküli lakáshitelek

32 32 Nagy összegű, hitelcél megjelölése nélküli személyi hitelek A fedezet a per- teher és igénymentes ingatlanra bejegyzett jelzálogjog esetleg vételi jog. Személyi biztosíték megkövetelése általában nem feltétel Fedezeti kör: lakó-, üdülőingatlan, garázs, építési-, üdülő telek, üzleti célú ingatlan, termőföld, stb. Hitel/jelzálogfedezet arány általában 50% Futamidő: maximum 10-15 év Törlesztés: általában havi egyenlő részletekben LAKÁSHITELEZÉS II.

33 33 Államilag támogatott lakáshitelek Az államilag támogatott lakáshitel nyújtás jogszabályi feltételei: A lakáscélú állami támogatásokról szóló, módosított 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet LAKÁSHITELEZÉS III.

34 34 ÜGYFÉLMINŐSÍTÉS I. MegnevezésPont Vagyoni helyzet Legalább egymillió forint értékű saját ingatlan, illetve személygépkocsi20 Százezer forint feletti értékű mobilizálható ingóság10 Nincs vagyon0 Jövedelmi helyzet - Rendszeres nettó jövedelem több mint a hitel havi törlesztő részletének - ötszöröse20 - négyszerese15 - háromszorosa10 - kétszerese5 - egyébként0

35 35 ÜGYFÉLMINŐSÍTÉS II. MegnevezésPont A felajánlott biztosíték Kezes25 Óvadék25 Zálogjog, opció15 Egyéb0 Az ügyfél pénzintézeti kapcsolatai Öt éven belül bank által nyújtott kölcsönöket mindig határidőre megfizette15 Más hitelintézettől öt éven belül felvett kölcsönét határidőben megfizette10 Más hitelintézetben van kölcsöntartozása, illetve kezességvállalása0 A hitelkérelmet elbíráló szubjektív megítélése szerint az ügyfél személyes jellemzői, megbízhatósága alapján adható további maximum 15

36 36 BIZTOSÍTÉKOK Áru, gépjármű Kezes(ek) Ingatlan

37 37 HITELTERMÉKEK JÖVEDELMEZŐSÉGE + kamatbevétel + jutalékbevétel (kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék, hitelbírálati díj) - forrásköltség elszámoló áron - hitelveszteség - tranzakciós költségek (hitelbeszerzés, hitelbírálat, hitel-monitoring) = nettó jövedelem

38 38 A HITELEK KAMATA –Fix kamatozású hitel –Változó (lebegő) kamatozású hitel Lehetséges kamatbázisok: –Saját kamatláb –Piaci bázisú kamatláb ( BUBOR, MNB alapkamat, LIBOR, EURIBOR)

39 39 A HITELEK EGYÉB KÖLTSÉGEI Folyósítási jutalék, kezelési költség Rendelkezésre tartási jutalék Hitelbírálati díj Szerződésmódosítás, előtörlesztés díja Garancia, akkreditív díj Ellenőrzések díja Késedelmi kamat Értékbecslés díja

40 40 EGYÉB TERMÉKEK Értékpapírok kibocsátása és forgalmazása: kötvény, letéti jegy, befektetési jegy, állampapírok, vállalati papírok Letétkezelés és -őrzés Devizaügyletek Treasury-szolgáltatások: kamatcsere, forward ügylet Corporate finance: M&A, tőkeemelés, strukturált finanszírozás Vagyonkezelés

41 41 TARTÓS ESZKÖZÖK I. Banki érdekeltségek: –leánybank (pénzintézeti holding), –vállalkozások: kereskedelmi vállalatok, (kölcsönös előnyök); lízingcégek (elkülönítés), vagyonértékelés (privatizáció); egyéb (szektorpreferencia); –hitel-tulajdonrész-csere (válságmenedzselés). –Súlyuk a mérlegben: 2-3 %

42 42 TARTÓS ESZKÖZÖK II. Értékpapír-befektetések: (súlyuk a mérlegben : 0,1 - 1%) –hosszabb lejárat, alacsony likviditás, –zárt kibocsátás - jegyzésgarantálás, –kötvényhitelezés. Tárgyi eszközök: (súlyuk a mérlegben : 2- 3 %) –gépek, berendezések, felszerelések, járművek, –ingatlanok: banküzemi célú (üzletpolitika eredménye); egyéb ingatlanok

43 43 PASSZÍV BANKMŰVELETEK

44 44 JEGYBANKI FORRÁSOK  A bankok a jegybankhoz fordulhatnak pótlólagos forrásokért.  A jegybanki hitelek fő funkciója a monetáris finomszabályozás.  Az aktív repo keretében a jegybank a nála elhelyezett jegybankképes értékpapírok (állampapír) fedezete mellett forinthitelt nyújt.  A swap- és a deviacsere-ügyletek esetében a jegybank deviza ellenében ad “forinthitelt”

45 45 BANKKÖZI PIAC, BANKKÖZI FORRÁSOK A bankok a bankközi piacon alapvetően likviditás-menedzselési céllal lépnek fel Treasury, dealing room Nem felmondható, rövid lejáratú ügyletek Értéknap, lejárati nap Egynapos: overnight, tomnext, spotnext

46 46 ÜGYFÉLFORRÁSOK Ügyfélbetétek: –számlabetét –lekötött/határidős betét –felmondásos betét Takarékbetét Betéti okirat (letéti igazolás ) ( Értékjegy, hozamjegy, pénztári jegy)

47 47 ÜGYFÉLBETÉTEK KAMATOZÁSA Kamatozás: –fix: a teljes futamidőre rögzített (előre meghatározott) –változó/lebegő: kamat referencia-kamatláb alapján, rendszeres időközönként (kamatperiódus) –változtatható: bank bármikor jogosult kamatot változtatni

48 48 SEMLEGES BANKMŰVELETEK

49 49 PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK Bankszámlaszerződés: vállalati és lakossági folyószámla Szolgáltatások: hitelkeret, lekötések, készpénzkímélő lehetőségek, cash- pooling, fedezetigazolás Készpénzes és készpénz nélküli fizetések (átutalás, inkasszó, akkreditív)

50 50 BANKSZÁMLASZERZŐDÉS Számlanyitásra kötelezettek köre  belföldi jogi személyek,  jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok,  az egyéni vállalkozók,  az általános forgalmi adóról rendelkező törvény szerint adóbevallásra kötelezett természetes személyek. Pénzforgalmi jelzőszám –az ügyfelet azonosítják, –a pénzintézetet (a fiókot) azonosítják, –a technikai ellenőrzést szolgálják.

51 51 BELFÖLDÖN HASZNÁLHATÓ KÉSZPÉNZES FIZETÉSI FORMÁK  a készpénz közvetlen átadása;  bankszámlára történő befizetés (pénzintézeti befizetési lap);  készpénzfelvétel bankszámláról (készpénzfelvételi utalvány);  pénzfelvétel esetenkénti átutalással;  kifizetési utalvány;  készpénz-átutalási megbízás;  pénzforgalmi betétkönyv.

52 52 KÉSZPÉNZ NÉLKÜLI FIZETÉSI FORMÁK egyszerű és csoportos átutalás azonnali, határidős, váltóbeszedési és csoportos beszedési megbízás (inkasszó) akkreditív –fizetési ígéret –vevő, eladó, nyitó bank (esetleg avizáló bank) –típusok

53 53 CSEKK kötelező és szokványszerű alaki kellékek csekkszerződés, garantált csekk készpénzfizetéses vagy elszámolási csekk átruházás: –meghatározott személyre, annak rendeletére szóló –meghatározott személyre, nem rendeletre szóló –bemutatóra szóló eurocsekk, utazási csekk

54 54 A BANKKÁRTYA Kibocsátó, kártyabirtokos és -elfogadó (kereskedő, ATM, POS) Autorizáció: limitek Kártyafajták: saját és nemzetközi Terhelés jellege szerint a kártya lehet betéti, hitel- és terheléses Kényelmi szolgáltatások (biztosítás, SMS-kontroll stb.)

55 55 A BANKKÁRTYAPIAC SZEREPLŐI kibocsátó bank (saját kártya vagy nemzetközi rendszerhez tartozó - VISA, Eurocard/Mastercard, Cirrus/Maestro stb.) kártyabirtokos elfogadóhely elfogadó bank fogalmak: –ATM, PIN, POS; –autorizáció, limitek;

56 56 BANKKÁRTYÁK A TRANZAKCIÓ TERHELÉSÉNEK MÓDJA SZERINT

57 57 BANKMARKETING Célcsoport: azonos jellemzők alapján összeálló ügyfélcsoport Ösztönzéspolitika, elosztás- és termékpolitika Pozicionálás: a versenytársakhoz való viszony meghatározása és tudatosítása Kutatási módszerek (primer és szekunder)

58 58 ÉRTÉKESÍTÉSI CSATORNÁK, TECHNIKÁK Bankfiók: eladásközpontúság, egypontos ügyintézés SST, ATM, POS Telefonbank, call center, mobilbank electronic és internetbanking Az értékesítés alapja az igényfelmérés, az ennek megfelelő termék jellemzőinek ismerete és előnyeinek kiemelése


Letölteni ppt "1 BANKÜZLETEK, BANKMŰVELETEK Dr. Horváth Lajos Nemzetközi Bankárképző Központ."

Hasonló előadás


Google Hirdetések