Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

BANKÜZLETEK, BANKMŰVELETEK

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "BANKÜZLETEK, BANKMŰVELETEK"— Előadás másolata:

1 BANKÜZLETEK, BANKMŰVELETEK
Dr. Horváth Lajos Nemzetközi Bankárképző Központ

2 A BANKMÉRLEG ESZKÖZÖK FORRÁSOK Tőketételek
Pénzeszközök Forgatási célú papírok Bankközi kihelyezések Ügyfélhitelek Tartós befektetések, Tárgyi eszközök és más saját eszközök Egyéb eszközök FORRÁSOK Pénzpiaci források (jegybanki és bankközi források) Ügyfélbetétek Egyéb külső források Céltartalékok Egyéb forrástételek Tőketételek MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK a) Függő tételek: hitelkeretek, bankgaranciák, akkreditívek b) Ügyfelek részére végzett kockázatcsökkentő származékos ügyletek

3 A BANK EREDMÉNY-KIMUTATÁSA
+ Kamatbevétel - Kamatkiadás = Kamatjövedelem + Nem kamat jellegű jövedelem: jutalékok (számlavezetés, hitelezés, vagyonkezelés, keresztértékesítés, fizetett jutalékok (kártya, GIRO) befektetési szolgáltatás jövedelme (saját számlás trading, bizományosi ügyletek, jegyzésgarantálás, tanácsadás) kereskedés (értékpapír, deviza) - Értékvesztés (nettó, visszaírással csökkentve) - Működési költségek (személyi, amortizáció, bérleti díj, egyéb) +/- egyéb jövedelmek (rendkívüli) - adók = Adózott eredmény Osztalék = Mérleg szerinti eredmény

4 AKTÍV BANKMŰVELETEK

5 PÉNZESZKÖZÖK Pénzeszközök E tételek súlya a mérlegben 8 – 12 %
készpénz (költségek, zérus hozam, tökéletesen likvid) jegybanki egyszámla nostro számlák egyenlege E tételek súlya a mérlegben 8 – 12 % Fő ügyfél a jegybank

6 ÉRTÉKPAPÍROK Kereskedelmi célú értékpapírok
állampapír (repohitel - aktív repo - lehetőség) viszontleszámítolható váltó (jegybankképes értékpapírok) tőzsdei értékpapírok E tételek súlya a mérlegben 8-12 % Fő ügyfelek jegybank, bankok, vállalkozások

7 BANKKÖZI KIHELYEZÉSEK
Elsődleges céljuk a banki likviditási pozíció biztosítása, Kis haszonkulcs Nagy volumenű ügyletek Nincs biztosíték a hitelek mögött Banklimitek: összeg, futamidő felállító bank mérete, kedvezményezett bank pénzügyi helyzetének megítélése, korábbi közös üzletek volumene, munkakapcsolat, banktörvényi előírások. Ezek súlya a mérlegben : % Fő ügyfelek a bankok

8 AZ ÜGYFÉLHITELEK ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI
Jellemzők: magas munkahányad, alacsony likviditás, magas hozam és kockázat. Jövedelmezőség: kamatrés, hitelvolumen. Likviditás: illikvid, kamatfizetés és törlesztés. Fizetőképesség: nem a kockázat vállalása veszélyes, hanem ha figyelmen kívül hagyjuk meglétét - kamatprémium. Súlyuk a mérlegben: 50 – 60 %

9 ÜGYFÉLHITELEK CSOPORTOSÍTÁSA
Lehetséges szempontok: hitelfelvevő (ügyfél), futamidő, kamatozás, devizanem Vállalati és önkormányzati hitelek: “mérték utáni munka” az állandó banki hitelkapcsolat a jó vállalati pénzügyi menedzsment szerves része globális finanszírozás: rövid távú, forgóeszköz beruházás és projektfinanszírozás: hosszú távú, meghitelezett ügylet a visszafizetés forrás Súlya a mérlegben % Lakossági hitelek: standardizált hiteltípusok, kis volumen Súlya a mérlegben 10 –20 %

10 VÁLLALATI HITELEZÉS Hitelcélok és banki termékek
Kockázatmérés, ügyfélminősítés csődelőrejelzés Biztosítékok

11 HITELCÉLOK ÉS BANKI TERMÉKEK
A megfelelő finanszírozási forma megválasztása hitelcél finanszírozási szükséglet életciklus ágazati sajátosságok piaci környezet Állóeszköz bővítés Tartós forgótőke növelés Szezonális forgóeszköz finanszírozás Hosszú lejáratú kölcsön Rövid lejáratú kölcsön

12 KOCKÁZATMÉRÉS ÉS FINANSZÍROZÁSI TÍPUSOK
Mérleg alapú finanszírozás Cash flow alapú finanszírozás Eszköz (biztosíték) alapú finanszírozás Finanszírozás scoring segítségével Kapcsolati finanszírozás

13 A KOCKÁZATMÉRÉS ÉS ÜGYFÉLMINŐSÍTÉS
Hiteldöntés Pénzügyi és üzleti kockázatok felmérése Hitelárazás Fedezeti érték meghatározása Számviteli és egyéb dokumentumok vizsgálata Üzleti és pénzügyi terv elemzése Ügyfélminősítés Kockázati besorolás Ügyletminősítés, értékvesztés céltartalék képzés Csődvalószínűség meghatározása Forgótőke, cash flow és hiteligény elemzés Hitellimit számítás

14 AZ ÜZLETI ÉS PÉNZÜGYI KOCKÁZATOK FELMÉRÉSE
Likviditás Kereslet- változás Árbevétel Tőke - szerkezet Üzleti kockázatok Eredmény Kamat – fizetés Árváltozás Költségek Tőke - törlesztés

15 HAGYOMÁNYOS MAGYAR BANKI RATING PÉNZÜGYI RÉSZ I.

16 HAGYOMÁNYOS MAGYAR BANKI RATING PÉNZÜGYI RÉSZ II.

17 HAGYOMÁNYOS MAGYAR BANKI RATING SZUBJEKTÍV RÉSZ

18 HAGYOMÁNYOS MAGYAR BANKI RATING KOCKÁZATI BESOROLÁS

19 A S & P ÉS A MOODY’S KOCKÁZATI KATEGÓRIÁI ÉS CSŐDVALÓSZÍNŰSÉGEI

20 A CSŐDVALÓSZÍNŰSÉG EGY ÉVEN BELÜL A MOODY’S RENDSZERÉBEN (1983-1999)

21 A STANDARD & POOR'S MIGRÁCIÓS MÁTRIXAI EGY ÉVES IDŐHORIZONT (2000)

22 A STANDARD & POOR'S MIGRÁCIÓS MÁTRIXAI ÖT ÉVES IDŐHORIZONT (2000)

23 AZ S&P MÁTRIXOK CSŐDOSZLOPA EGY ÉS ÖT ÉVES IDŐHORIZONTON

24 ALTMAN KÖTVÉNY RATING CÉLJÁRA KIFEJLESZTETT „ Z” MUTATÓJA
Termelő profilú vállalkozások esetében:

25 ALTMAN KÖTVÉNY RATING CÉLJÁRA KIFEJLESZTETT „ Z” MUTATÓJA
Csődvalószínűségek a Z” mutató értékének függvényében

26 GYAKORLATI CSŐDELŐREJELZÉS A Z MUTATÓ SEGÍTSÉGÉVEL

27 A VÁLLALATI HITELEZÉSNÉL ALKALMAZOTT JOGI BIZTOSÍTÉKOK
Bankgarancia Közvetlen állami garancia Garancia szervezetek készfizető kezességvállalása Ingatlan jelzálogjog Ingó zálogjog Követelés, árbevétel engedményezés Komfort levél, kovenánsok

28 LAKOSSÁGI HITELEZÉS Általános jellemzők Hitelcélok, hiteltermékek Ügyfélminősítés Biztosítékok

29 A LAKOSSÁGI HITELEZÉS ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI
„Előre gyártott”, tömegszerű termékek Leegyszerűsített (pontozásos) hitelbírálat Standardizált termékek Nagyobb kamatrés

30 HITELCÉLOK, HITELTERMÉKEK
Áruvásárlási kölcsönök Gépjármű hitelek Személyi hitelek Lakáshitelek

31 LAKÁSHITELEZÉS I. Jelzálog típusú hitelezés Lakáshitelezés
- Államilag támogatott lakáshitelek Építkezés Új és használt lakás vásárlása Bővítés Korszerűsítés - Lakáscélú állami támogatások (LÉK, ÁFA, SZJA) - Támogatás nélküli lakáshitelek

32 LAKÁSHITELEZÉS II. Nagy összegű, hitelcél megjelölése nélküli személyi hitelek A fedezet a per- teher és igénymentes ingatlanra bejegyzett jelzálogjog esetleg vételi jog. Személyi biztosíték megkövetelése általában nem feltétel Fedezeti kör: lakó-, üdülőingatlan, garázs, építési-, üdülő telek, üzleti célú ingatlan, termőföld, stb. Hitel/jelzálogfedezet arány általában 50% Futamidő: maximum év Törlesztés: általában havi egyenlő részletekben

33 LAKÁSHITELEZÉS III. Államilag támogatott lakáshitelek
Az államilag támogatott lakáshitel nyújtás jogszabályi feltételei: A lakáscélú állami támogatásokról szóló, módosított 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet

34 ÜGYFÉLMINŐSÍTÉS I. Megnevezés Pont Vagyoni helyzet
Legalább egymillió forint értékű saját ingatlan, illetve személygépkocsi 20 Százezer forint feletti értékű mobilizálható ingóság 10 Nincs vagyon Jövedelmi helyzet - Rendszeres nettó jövedelem több mint a hitel havi törlesztő részletének - ötszöröse - négyszerese 15 - háromszorosa - kétszerese 5 - egyébként

35 ÜGYFÉLMINŐSÍTÉS II. Megnevezés Pont A felajánlott biztosíték Kezes 25
Óvadék Zálogjog, opció 15 Egyéb Az ügyfél pénzintézeti kapcsolatai Öt éven belül bank által nyújtott kölcsönöket mindig határidőre megfizette Más hitelintézettől öt éven belül felvett kölcsönét határidőben megfizette 10 Más hitelintézetben van kölcsöntartozása, illetve kezességvállalása A hitelkérelmet elbíráló szubjektív megítélése szerint az ügyfél személyes jellemzői, megbízhatósága alapján adható további maximum

36 BIZTOSÍTÉKOK Áru, gépjármű Kezes(ek) Ingatlan

37 HITELTERMÉKEK JÖVEDELMEZŐSÉGE
+ kamatbevétel + jutalékbevétel (kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék, hitelbírálati díj) - forrásköltség elszámoló áron - hitelveszteség - tranzakciós költségek (hitelbeszerzés, hitelbírálat, hitel-monitoring) = nettó jövedelem

38 Lehetséges kamatbázisok:
A HITELEK KAMATA Fix kamatozású hitel Változó (lebegő) kamatozású hitel Lehetséges kamatbázisok: Saját kamatláb Piaci bázisú kamatláb ( BUBOR, MNB alapkamat, LIBOR, EURIBOR)

39 A HITELEK EGYÉB KÖLTSÉGEI
Folyósítási jutalék, kezelési költség Rendelkezésre tartási jutalék Hitelbírálati díj Szerződésmódosítás, előtörlesztés díja Garancia, akkreditív díj Ellenőrzések díja Késedelmi kamat Értékbecslés díja

40 EGYÉB TERMÉKEK Értékpapírok kibocsátása és forgalmazása: kötvény, letéti jegy, befektetési jegy, állampapírok, vállalati papírok Letétkezelés és -őrzés Devizaügyletek Treasury-szolgáltatások: kamatcsere, forward ügylet Corporate finance: M&A, tőkeemelés, strukturált finanszírozás Vagyonkezelés

41 TARTÓS ESZKÖZÖK I. Banki érdekeltségek:
leánybank (pénzintézeti holding), vállalkozások: kereskedelmi vállalatok, (kölcsönös előnyök); lízingcégek (elkülönítés), vagyonértékelés (privatizáció); egyéb (szektorpreferencia); hitel-tulajdonrész-csere (válságmenedzselés). Súlyuk a mérlegben: 2-3 %

42 TARTÓS ESZKÖZÖK II. Értékpapír-befektetések: (súlyuk a mérlegben : 0,1 - 1%) hosszabb lejárat, alacsony likviditás, zárt kibocsátás - jegyzésgarantálás, kötvényhitelezés. Tárgyi eszközök: (súlyuk a mérlegben : 2- 3 %) gépek, berendezések, felszerelések, járművek, ingatlanok: banküzemi célú (üzletpolitika eredménye); egyéb ingatlanok

43 PASSZÍV BANKMŰVELETEK

44 JEGYBANKI FORRÁSOK A bankok a jegybankhoz fordulhatnak pótlólagos forrásokért. A jegybanki hitelek fő funkciója a monetáris finomszabályozás. Az aktív repo keretében a jegybank a nála elhelyezett jegybankképes értékpapírok (állampapír) fedezete mellett forinthitelt nyújt. A swap- és a deviacsere-ügyletek esetében a jegybank deviza ellenében ad “forinthitelt”

45 BANKKÖZI PIAC, BANKKÖZI FORRÁSOK
A bankok a bankközi piacon alapvetően likviditás-menedzselési céllal lépnek fel Treasury, dealing room Nem felmondható, rövid lejáratú ügyletek Értéknap, lejárati nap Egynapos: overnight, tomnext, spotnext

46 ÜGYFÉLFORRÁSOK Ügyfélbetétek: Takarékbetét
számlabetét lekötött/határidős betét felmondásos betét Takarékbetét Betéti okirat (letéti igazolás ) ( Értékjegy, hozamjegy, pénztári jegy)

47 ÜGYFÉLBETÉTEK KAMATOZÁSA
fix: a teljes futamidőre rögzített (előre meghatározott) változó/lebegő: kamat referencia-kamatláb alapján, rendszeres időközönként (kamatperiódus) változtatható: bank bármikor jogosult kamatot változtatni

48 SEMLEGES BANKMŰVELETEK

49 PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK
Bankszámlaszerződés: vállalati és lakossági folyószámla Szolgáltatások: hitelkeret, lekötések, készpénzkímélő lehetőségek, cash-pooling, fedezetigazolás Készpénzes és készpénz nélküli fizetések (átutalás, inkasszó, akkreditív) Kiemelendő, hogy a pénzforgalmi szolgáltatások MINDEN banki ügyfél esetében kulcsfontosságúak, ezeken keresztül a legintenzívebb a kapcsolat. Tudatosítandó: tartalmilag a vállalati pénzforgalmi bankszámla és a lakossági bankszámla ugyanúgy folyószámla, azaz a folyó pénzügyek intézésére szolgál, a kisebb különbségek az eltérő igényekből adódnak. A szolgáltatások mellett az azokhoz kapcsolódó díj- és jutalékbevételekre is fel kell hívni a figyelmet. Intenzív: egy adott bank pénzforgalmi szolgáltatásainak bemutatása, kondíciós listával A fizetési módoknál az inkasszóra érdemes kitérni azzal, hogy a csoportos beszedés jellemzően lakossági számlához kapcsolódik. Megjegyzés: a tankönyv megjelenése óta hatályba lépett a pénzforgalomról és bankhitelről szóló korábbi kormányrendelet módosítása, valamint az MNB pénzforgalmi rendelkezésének módosítása. Mindekettő a Magyar Közlöny 2001/99 számában található.

50 BANKSZÁMLASZERZŐDÉS Számlanyitásra kötelezettek köre
belföldi jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, az egyéni vállalkozók, az általános forgalmi adóról rendelkező törvény szerint adóbevallásra kötelezett természetes személyek. Pénzforgalmi jelzőszám az ügyfelet azonosítják, a pénzintézetet (a fiókot) azonosítják, a technikai ellenőrzést szolgálják.

51 BELFÖLDÖN HASZNÁLHATÓ KÉSZPÉNZES FIZETÉSI FORMÁK
a készpénz közvetlen átadása; bankszámlára történő befizetés (pénzintézeti befizetési lap); készpénzfelvétel bankszámláról (készpénzfelvételi utalvány); pénzfelvétel esetenkénti átutalással; kifizetési utalvány; készpénz-átutalási megbízás; pénzforgalmi betétkönyv.

52 KÉSZPÉNZ NÉLKÜLI FIZETÉSI FORMÁK
egyszerű és csoportos átutalás azonnali, határidős, váltóbeszedési és csoportos beszedési megbízás (inkasszó) akkreditív fizetési ígéret vevő, eladó, nyitó bank (esetleg avizáló bank) típusok

53 CSEKK kötelező és szokványszerű alaki kellékek
csekkszerződés, garantált csekk készpénzfizetéses vagy elszámolási csekk átruházás: meghatározott személyre, annak rendeletére szóló meghatározott személyre, nem rendeletre szóló bemutatóra szóló eurocsekk, utazási csekk

54 A BANKKÁRTYA Kibocsátó, kártyabirtokos és -elfogadó
(kereskedő, ATM , POS) Autorizáció: limitek Kártyafajták: saját és nemzetközi Terhelés jellege szerint a kártya lehet betéti, hitel- és terheléses Kényelmi szolgáltatások (biztosítás, SMS-kontroll stb.) A bankkártya mint „termék” azért hangsúlyos, mert nagy számú ügyfelet érint és számos tudnivaló kapcsolódik hozzá. A kártyaüzletág felépítése (bank-kereskedő-ügyfél) mellett arra célszerű kitérni, hogy a bankkártya valójában eszköz valamilyen banki számla eléréséhez, s ilyen alapon hitel- vagy betéti termék. A kártyához kapcsolódó szolgáltatásoknál érdemes kitárni a mobilbanki szolgáltatások rohamos terjedését. Intenzív: az autorizációt mint kockázatkezelési eszközt részletesebben érdemes tárgyalni Segédanyag: MNB honlap összefoglaló a kártyaüzletágról (Keszy-Harmat Éva anyagai)

55 A BANKKÁRTYAPIAC SZEREPLŐI
kibocsátó bank (saját kártya vagy nemzetközi rendszerhez tartozó - VISA, Eurocard/Mastercard, Cirrus/Maestro stb.) kártyabirtokos elfogadóhely elfogadó bank fogalmak: ATM, PIN, POS; autorizáció, limitek;

56 BANKKÁRTYÁK A TRANZAKCIÓ TERHELÉSÉNEK MÓDJA SZERINT

57 BANKMARKETING Célcsoport: azonos jellemzők alapján összeálló ügyfélcsoport Ösztönzéspolitika, elosztás- és termékpolitika Pozicionálás: a versenytársakhoz való viszony meghatározása és tudatosítása Kutatási módszerek (primer és szekunder) A fogalmakat érdemes pontosan rögzíteni, s egy bankot alapul véve megnézni, hogyan változott a tevékenysége az ösztönzéspolitikától a termékpolitikáig (kiváló példa a Postabank, mind a régi, mind az új!) Intenzív: a pozícionálásnál érdemes megemlítni a peer group fogalmát Segédanyag: Piackutató cégek felmérései (a GfK Hungária rendszeresen publikál a sajtóban ilyet.)

58 ÉRTÉKESÍTÉSI CSATORNÁK, TECHNIKÁK
Bankfiók: eladásközpontúság, egypontos ügyintézés SST, ATM, POS Telefonbank, call center, mobilbank electronic és internetbanking Az értékesítés alapja az igényfelmérés, az ennek megfelelő termék jellemzőinek ismerete és előnyeinek kiemelése Az értékesítési csatornák növekvő szerepe összefügg a bankszektor változásával, az eladásközpontúság fokozódásával. Kialakulhat beszélgetés arról, kinek milyen a személyes tapasztalata az elektronikus csatornákról. Intenzív: trendek az elektronikus bankolásban Segédanyag: az internet- és mobilbank hazai helyzetéről a Pénz a hálón c. Bank és Tőzsde kiadvány


Letölteni ppt "BANKÜZLETEK, BANKMŰVELETEK"

Hasonló előadás


Google Hirdetések