Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A záródolgozatok és a záróvizsgák tapasztalatai Oktatói értekezlet Budapest, 2012. 09. 22. KÖVI 1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A záródolgozatok és a záróvizsgák tapasztalatai Oktatói értekezlet Budapest, 2012. 09. 22. KÖVI 1."— Előadás másolata:

1 A záródolgozatok és a záróvizsgák tapasztalatai Oktatói értekezlet Budapest, 2012. 09. 22. KÖVI 1

2 Egy kis statisztika… 2

3 2012. június 11-12. (HO-MA)  Vizsgázók száma:53 fő  Konzulensek:14 fő Dolgozat/konzulens:17/1; 9/1; 5/1; 4/2; 3/2; 2/1; 1/6  Átlag:3,78  Opponensek:17 fő Dolgozat/opponens:7/1; 6/2; 4/2; 3/5; 2/4; 1/3  Átlag:3,13 3

4 Balázs Éva Barlai Róbertné Baráth Tibor Barna Viktor Cseh Györgyi Kovács Sándor Padányi Zsoltné Pavluska Valéria Pálfalvi Zsolt Rapos Nóra Szabó Mária Tóth András Tóth Béla Vass Vilmos Konzulensek (14) 4

5 Botka Lajosné Csirke Ernő Gábri Katalin Kardos János Kovács István Vilmos Kovács Péter Kovács Sándor Kurdi László Pálfalvi Zsolt Pecsenye Éva Szabó Győzőné Szabó Mária Szeri Istvánné Szüdi János Tóth András Tóth Béla Tiszavölgyi Jánosné Opponensek (17) 5

6 2012. június 11-12.  Konzulensi jegyek átlaga:4,58 Jegy/dolgozat:5/36; 4/13; 3/3; 2/1; 1/0  Opponensi jegyek átlaga:4,45 Jegy/dolgozat:5/34; 4/10; 3/8; 2/1; 1/0  Záróvizsga jegyek átlaga:4,53 Jegy/felelet:5/32; 4/18; 3/2; 2/1; 1/0 Eltérések a dolgozatra kapott jegyek átlagától (min. egy osztályzattal)  Felfelé: 4  Lefelé: 5 6

7 2012. június 11.  Vizsgázók száma:32 fő  Konzulensek:13 fő Dolgozat/konzulens:8/1; 5/1; 4/1; 3/2; 2/1; 1/7  Átlag:2,46  Opponensek:15 fő Dolgozat/opponens:5/1; 4/1; 3/3; 2/4; 1/6  Átlag:3,13 7

8 2012. június 11.  Konzulensi jegyek átlaga:4,5 Jegy/dolgozat:5/20; 4/9; 3/2; 2/1; 1/0  Opponensi jegyek átlaga:4,5 Jegy/dolgozat:5/23; 4/3; 3/5; 2/1; 1/0  Záróvizsga jegyek átlaga:4,5 Jegy/felelet:5/19; 4/11; 3/1; 2/1; 1/0 Eltérések a dolgozatra kapott jegyek átlagától (min. egy osztályzattal)  Felfelé: 2  Lefelé: 3 8

9 2012. június 12.  Vizsgázók száma:21 fő  Konzulensek:4 fő Dolgozat/konzulens:9/1; 6/1; 4/1; 2/1  Átlag:5,25  Opponensek:12 fő Dolgozat/opponens:4/1; 2/5; 1/5  Átlag:1,75 9

10 2012. június 12.  Konzulensi jegyek átlaga:4,71 Jegy/dolgozat:5/16; 4/4; 3/1  Opponensi jegyek átlaga:4,38 Jegy/dolgozat:5/11; 4/7; 3/3  Záróvizsga jegyek átlaga:4,57 Jegy/felelet:5/13; 4/7; 3/1 Eltérések a dolgozatra kapott jegyek átlagától (min. egy osztályzattal)  Felfelé: 2  Lefelé: 2 10

11 Összes jegyeltérés: 24 (45 %) Ebből:  Konzulensi jegy magasabb: 14 (26 %)  Opponensi jegy magasabb:10 (19 %)  Két jegy különbség: 4 (7,5 %) (valamennyinél az opponensi jegy alacsonyabb!) Eltérő osztályzatok (konzulens ~ opponens) 11

12 Magyarázatok 1. Konzulens (5 – 99 p)  egy adott intézmény fejlesztési eredményeinek értékes bemutatása; kiemelkedő munka Opponens (3 – 72 p)  az oktatáspolitikában és a helyi körülményekben végbement változások figyelmen kívül hagyása  a bemutatott innovációk hatáselemzése elmarad  az általánosítható tanulságok levonásának hiánya 12

13 Magyarázatok 2. Konzulens (4 – 77 p)  új jogszabályi változások elemzése a saját intézményre történő kihívások szempontjából  egységes gondolati rendszer gyengesége Opponens (2 – 54 p)  túl általános, elnagyolt megközelítés  a jelenlegi és a feltételezhető jövőbeni helyzet összevetésének elmaradása 13

14 Magyarázatok 3. Konzulens (5 – 91 p)  elemzésekben, kritikai megközelítésben igen gazdag  tájékozottság, tapasztalatok bevitele  az értékelésben kissé eklektikus Opponens (3 – 63 p)  számos olyan kérdés felvetése, amelyre egy konkrét intézmény értékelésése nem alkalmas  a saját munkahely cél nélküli elemzése 14

15 Magyarázatok 4. Konzulens (5 – 89 p)  egy adott intézmény „minőségügyi” szervezetének és gyakorlatának analízise  a lényeg kellő mértékű és mélységű feltárása Opponens (3 – 64 p)  a szakirodalom és a saját intézményi gyakorlat bemutatására korlátozódik,  kevés az önállóan befektetett munka  a vezetői szempont érvényesítésének hiánya (inkább „minőségügyi” dolgozat) 15

16 Az osztályzatok közti nagyobb eltérések vélelmezett okai A bírálók eltérő élethelyzete  elméleti kutató vs gyakorlati szakember A szabályok (részben) eltérő értelmezése  Rugalmas, megengedő vs „feszes”, konzekvens Az adott téma iránti „elkötelezettség”  Szubjektív azonosulás a szerző gondolataival Témavezetőként „befektetett munka” A konzulens pontosabb rálátása a hallgató ill. a dolgozatírás körülményeire  Empatikusabb, „jóindulatú” megközelítés 16

17 A dolgozatokról (tendencia, tartalom) 17

18 Megfelelési kritériumok Megnyugtató változások!  a szakirányúsági elvárások teljesülnek eltérő arányban  nincs plágium korrekt forrásmegjelölések  terjedelem megfelelő min. 35 oldal  alapvető részek nem hiányoznak 18

19 Tartalmi elemek Téma és címválasztás (7/6)  Szakiránynak megfelelnek, „elkalandozások” Kutatói kérdések, hipotézisek (10/7)  Pontatlanság, az „újszerűség” hiánya Szakirodalmi tájékozottság (7/6)  Esetenként régebbi (idejétmúlt) munkák Téma kifejtése (35/30)  Az elemzések mélysége Az eredmények hasznossága (15/10)  Csak a saját intézményre érvényes 19

20 Formai elemek Stílus, terminológia (5/5) Nyelvhelyesség, tipográfia (3/3) Hivatkozások, idézetek, bibliográfia (5/3) Szemléletesség (3/2) 20

21 A bírálatokkal kapcsolatos (további) tapasztalatok 21

22 Kisebb (formai) hiányosságok Nincs jelezve, hogy a bírálatot konzulensi vagy opponensi minőségben írták  Javaslat: A megfelelő szó aláhúzása a bevezető részben és az aláírásnál Túl kicsi betűméret a szöveges értékelés(ek)nél  Javaslat: a szöveges indoklás kiemelése A képzés szakirányának megnevezése pontatlan vagy hiányzik  A Tanulmányi tájékoztatóban szereplő szakirány szerepeltetése 22

23 Kifogásolható mozzanatok 1. Hiányzik, túl rövid vagy formális a pontszámok és az osztályzat indoklása (48/106 – 45%!) Jellemző „hibák”:  Egyáltalán nincs kifejtett vélemény (Az egyes rész-szempontoknál) Az összegző (10.) pontnál az osztályzat megalapozásaként  Rövidség (2-3 mondatos értékelés) Nem tér ki minden bírált elemre (nincs indoklás)  Formális vélemény Túl általános, nem alkalmas a tanulságok levonására, a konkrét hiányosságok feltárására 23

24 „Jó gyakorlatok” Az egyes pontoknál részletezett rész- szempontok „átírása” („kijelentő mód”)  Megállapítva az erősségeket és a problémákat Bőséges összefoglaló értékelés a 10. pontnál  Az előzőeknél (1 - 9.) adott pontok indoklása is Minden szempont-együttesnél részletes véleménykifejtés  Mélyreható elemzés, megalapozott kritika 24

25 Javaslat Elvárható gyakorlat  A 10. pontnál kifejtett részletes értékelés  Kitérés a kritikus mozzanatokra Megengedett gyakorlatok  Minden pontnál részletes vélemény  A „kritikus” pontoknál (túl gyenge, kiemelkedő) Formai elkülönítés  Kiemeléssel (félkövér, dőlt, kombinált) 25

26 Kifogásolható mozzanatok 2. A kérdések, feladatok megfogalmazása (72/214 – 34%) Jellemző „hibák”:  Túlzottan általános a témához kevéssé kapcsolódik „tételszerű” – tananyagra kérdez rá  Nem igényel alapos felkészülést, azaz kreatív gondolkodást további szakirodalmi tájékozódást pusztán véleményt firtat 26

27 (Jellemző hibák – folytatás)  „Hasonló” kérdések több hallgatónak is egyazon bírálótól (opponens)!  Nem a szakiránynak megfelelő egyéb szakmai területre kérdez rá  Csak a dolgozatban leírtak rövid, szóbeli megismétlésére, összefoglalására ösztönöz 27

28 „Jó gyakorlatok” A dolgozat tartalmához kapcsolódó további szakirodalomra építő kiegészítés kérése  szakirodalmak ajánlásával Pontosítás, helyesbítés, kiegészítés kérése  a kritizált elem (kivonatos) idézetével vagy arra utalással Késztetés az általánosítható tapasztalatok levonására  főleg a „saját gyakorlatra” épülő dolgozatoknál 28

29 Javaslat Egy vagy több dolgozati elemhez kapcsolódó elemzés kérése  ha a dolgozatban a leíró jelleg dominál A saját intézményi/vezetői gyakorlat általánosíthatóságának kifejtése  másutt is átvehető tapasztalatok A praxisra irányuló kérdések  a túlzottan elméleti jellegű munkáknál  Lehetőleg ne a „saját gyakorlat” -ra 29

30 (Javaslat – folytatás) A szakirányúsági (pl. vezetői/vezetési) aspektus kiemelését célzó kérdések  ha a dolgozatban nem eléggé hangsúlyos További szakirodalomra épülő kiegészítés kérése  max. 1-2 célirányos munka kiajánlásával Összegezve: érdemi felkészülést, többlet-erőfeszítést elváró kérdések, feladatok megfogalmazása 30

31 További ajánlások 1. A témavezetőknek Fokozott igényesség a témaválasztásnál  fókuszban a szakirányúság Témajavaslatok rendszeres kontrollja!!! Figyelem a plágium elkerülésére  a hallgató előzetes figyelmezetése  „plágiumszoftver” alkalmazása Elvárás a folyamatos kapcsolattartás  konzultáció legalább öt alkalommal 31

32 (javaslatok a témavezetőknek – folytatás) „Bátorság” a kapcsolat felmondásához  felszólítás időben (3-5 héttel a beadás előtt) A hallgató felkészítése a vizsgán várható körülményekre  váratlan, szokatlan szituációk előrejelzése Jelenlét a vizsgán  a hallgató megnyugtatása 32

33 (javaslatok a témavezetőknek – is!) A záródolgozati témaválaszték megújítása  a tartós, hosszú távon érvényes témák megtartása  az (aktuális) oktatáspolitikai trendek érvényesítése (pl. jogszabályi változások)  a szakirányúság erősítése  közelmúltbeli (nemzetközi) kutatásokra épülő témajavaslatok beemelése Oktatók „továbbképzése”!!! 33

34 Záróvizsga-tételek (javaslatok) Egységes(ebb) tételmegfogalmazások  Műfajilag és terjedelemben Praxis megjelenítése minden tételnél  Kerülve a kizárólag „saját gyakorlatra” hivatkozást Komplexebb „csomag”  Lehetőség szerint több tantárgyból és/vagy témakörből „összegyúrva” (nem kollokvium!) 34

35 További ajánlások 2. Az opponenseknek A szubjektivitás kizárása  fogadjuk el a „más gondolatmenetet”  ne keressük a szövegben „önmagunkat” A bírálat határidőre történő megküldése  a hallgató védésre történő felkészülésének biztosítéka A dolgozatírás körülményeinek ismerete  szükség esetén informálódás 35

36 További ajánlások 3. Az Iroda munkatársainak A záródolgozati követelmények folyamatos publikálása  figyelemfelhívás a honlap információira Empátia, tolerancia, rugalmasság  a hallgató is „emberből van” „Bátorság”  a bírálókkal szembeni elvárások érvényesítése 36

37 További ajánlások 4. A vizsgabizottságnak Előzetes tájékozódás  a bírálati jegyek időbeni megismerése  a problémás dolgozatok és értékelések bekérése a „kínos” helyzetek megelőzése érdekében 37

38 (Javaslatok a vizsgabizottságnak – folytatás) Munkamegosztás  Elnök „elnököl” (nyitja és zárja a vizsgát, összegző véleményt ad, a törvényesség őre) kérdez (tételek, védés)  Tagok tételek szakszerű „kikérdezése” védés irányítása  javasolt a belső munkamegosztás 38

39 A záróvizsgák egyéb további tapasztalatai „a hallgatói oldal” 39

40 A hallgatók „tételtudása” (csoportonként eltérő!) Jellemző hibák a felkészülésnél Az önálló tételkidolgozás alacsony szintje vagy hiánya  „Munkamegosztás”  Átvétel a korábbi csoportoktól Alacsony színvonalú kidolgozottság  Sémák  Vázlatosság 40

41 Javaslatok Törekvés a prevencióra  ZDSZ  Konzulens Korlátozott lehetőségek Alacsony hatásfokkal 41

42 A hallgatók „tételtudása” (csoportonként eltérő!) Jellemző hibák a feleleteknél Mechanikus tételfelmondás  Vázlat felolvasása  Az összefüggések feltárásának, elemzésének hiánya A saját gyakorlathoz kapcsolódás erőltetése („Nálunk ez úgy van…)  Az általános gyakorlat ismeretének hiánya  A gyengébb elméleti tudás leplezése 42

43 (folytatás: hibák a feleleteknél) Zavar a kérdések nyomán  Nem vagy félreérti (felszínes felkészülés)  A korrekció elmaradása  „Blokkolás” (mentális felkészültség hiánya) 43

44 Javaslat A Bizottság konzekvens fellépése a hiányosságok, hibák észlelésekor  Azonnali visszacsatolás A teljes korrekció „kikényszerítése”  Rávezetés Adekvát kérdések Türelmes légkör 44

45 Problémák a „védésnél” A kérdések, feladatok bagatellizálása  Nem készült fel mindegyikre Blokkolás az „En garde!” felszólításra  Csak a kérdésekre készült Az önkritika hiánya  A bírálat(ok) visszautasítása indoklás nélkül  Nem adekvát reakciók (félreértés?) A bírálat(ok) bírálatától való félelem 45

46 46


Letölteni ppt "A záródolgozatok és a záróvizsgák tapasztalatai Oktatói értekezlet Budapest, 2012. 09. 22. KÖVI 1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések