Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A záródolgozatok és a záróvizsgák tapasztalatai

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A záródolgozatok és a záróvizsgák tapasztalatai"— Előadás másolata:

1 A záródolgozatok és a záróvizsgák tapasztalatai
Oktatói értekezlet Budapest, KÖVI

2 Egy kis statisztika…

3 2012. június 11-12. (HO-MA) Vizsgázók száma: 53 fő Konzulensek: 14 fő
Dolgozat/konzulens: 17/1; 9/1; 5/1; 4/2; 3/2; 2/1; 1/6 Átlag: 3,78 Opponensek: 17 fő Dolgozat/opponens: 7/1; 6/2; 4/2; 3/5; 2/4; 1/3 Átlag: 3,13

4 Konzulensek (14) Balázs Éva Barlai Róbertné Baráth Tibor Barna Viktor
Cseh Györgyi Kovács Sándor Padányi Zsoltné Pavluska Valéria Pálfalvi Zsolt Rapos Nóra Szabó Mária Tóth András Tóth Béla Vass Vilmos

5 Opponensek (17) Botka Lajosné Csirke Ernő Gábri Katalin Kardos János
Kovács István Vilmos Kovács Péter Kovács Sándor Kurdi László Pálfalvi Zsolt Pecsenye Éva Szabó Győzőné Szabó Mária Szeri Istvánné Szüdi János Tóth András Tóth Béla Tiszavölgyi Jánosné

6 2012. június 11-12. Konzulensi jegyek átlaga: 4,58
Jegy/dolgozat: 5/36; 4/13; 3/3; 2/1; 1/0 Opponensi jegyek átlaga: 4,45 Jegy/dolgozat: 5/34; 4/10; 3/8; 2/1; 1/0 Záróvizsga jegyek átlaga: 4,53 Jegy/felelet: 5/32; 4/18; 3/2; 2/1; 1/0 Eltérések a dolgozatra kapott jegyek átlagától (min. egy osztályzattal) Felfelé: 4 Lefelé: 5

7 2012. június 11. Vizsgázók száma: 32 fő Konzulensek: 13 fő
Dolgozat/konzulens: 8/1; 5/1; 4/1; 3/2; 2/1; 1/7 Átlag: 2,46 Opponensek: 15 fő Dolgozat/opponens: 5/1; 4/1; 3/3; 2/4; 1/6 Átlag: 3,13

8 2012. június 11. Konzulensi jegyek átlaga: 4,5
Jegy/dolgozat: 5/20; 4/9; 3/2; 2/1; 1/0 Opponensi jegyek átlaga: 4,5 Jegy/dolgozat: 5/23; 4/3; 3/5; 2/1; 1/0 Záróvizsga jegyek átlaga: 4,5 Jegy/felelet: 5/19; 4/11; 3/1; 2/1; 1/0 Eltérések a dolgozatra kapott jegyek átlagától (min. egy osztályzattal) Felfelé: 2 Lefelé: 3

9 2012. június 12. Vizsgázók száma: 21 fő Konzulensek: 4 fő
Dolgozat/konzulens: 9/1; 6/1; 4/1; 2/1 Átlag: 5,25 Opponensek: 12 fő Dolgozat/opponens: 4/1; 2/5; 1/5 Átlag: 1,75

10 2012. június 12. Konzulensi jegyek átlaga: 4,71
Jegy/dolgozat: 5/16; 4/4; 3/1 Opponensi jegyek átlaga: 4,38 Jegy/dolgozat: 5/11; 4/7; 3/3 Záróvizsga jegyek átlaga: 4,57 Jegy/felelet: 5/13; 4/7; 3/1 Eltérések a dolgozatra kapott jegyek átlagától (min. egy osztályzattal) Felfelé: 2 Lefelé: 2

11 Eltérő osztályzatok (konzulens ~ opponens)
Összes jegyeltérés: 24 (45 %) Ebből: Konzulensi jegy magasabb: 14 (26 %) Opponensi jegy magasabb: 10 (19 %) Két jegy különbség: (7,5 %)  (valamennyinél az opponensi jegy alacsonyabb!)

12 Magyarázatok 1. Konzulens (5 – 99 p) Opponens (3 – 72 p)
egy adott intézmény fejlesztési eredményeinek értékes bemutatása; kiemelkedő munka Opponens (3 – 72 p) az oktatáspolitikában és a helyi körülményekben végbement változások figyelmen kívül hagyása a bemutatott innovációk hatáselemzése elmarad az általánosítható tanulságok levonásának hiánya

13 Magyarázatok 2. Konzulens (4 – 77 p) Opponens (2 – 54 p)
új jogszabályi változások elemzése a saját intézményre történő kihívások szempontjából egységes gondolati rendszer gyengesége Opponens (2 – 54 p) túl általános, elnagyolt megközelítés a jelenlegi és a feltételezhető jövőbeni helyzet összevetésének elmaradása

14 Magyarázatok 3. Konzulens (5 – 91 p) Opponens (3 – 63 p)
elemzésekben, kritikai megközelítésben igen gazdag tájékozottság, tapasztalatok bevitele az értékelésben kissé eklektikus Opponens (3 – 63 p) számos olyan kérdés felvetése, amelyre egy konkrét intézmény értékelésése nem alkalmas a saját munkahely cél nélküli elemzése

15 Magyarázatok 4. Konzulens (5 – 89 p) Opponens (3 – 64 p)
egy adott intézmény „minőségügyi” szervezetének és gyakorlatának analízise a lényeg kellő mértékű és mélységű feltárása Opponens (3 – 64 p) a szakirodalom és a saját intézményi gyakorlat bemutatására korlátozódik, kevés az önállóan befektetett munka a vezetői szempont érvényesítésének hiánya (inkább „minőségügyi” dolgozat)

16 Az osztályzatok közti nagyobb eltérések vélelmezett okai
A bírálók eltérő élethelyzete elméleti kutató vs gyakorlati szakember A szabályok (részben) eltérő értelmezése Rugalmas, megengedő vs „feszes”, konzekvens Az adott téma iránti „elkötelezettség” Szubjektív azonosulás a szerző gondolataival Témavezetőként „befektetett munka” A konzulens pontosabb rálátása a hallgató ill. a dolgozatírás körülményeire Empatikusabb, „jóindulatú” megközelítés

17 A dolgozatokról (tendencia, tartalom)

18 Megfelelési kritériumok
Megnyugtató változások! a szakirányúsági elvárások teljesülnek eltérő arányban nincs plágium korrekt forrásmegjelölések terjedelem megfelelő min. 35 oldal alapvető részek nem hiányoznak

19 Tartalmi elemek Téma és címválasztás (7/6)
Szakiránynak megfelelnek, „elkalandozások” Kutatói kérdések, hipotézisek (10/7) Pontatlanság, az „újszerűség” hiánya Szakirodalmi tájékozottság (7/6) Esetenként régebbi (idejétmúlt) munkák Téma kifejtése (35/30) Az elemzések mélysége Az eredmények hasznossága (15/10) Csak a saját intézményre érvényes

20 Formai elemek Stílus, terminológia (5/5)
Nyelvhelyesség, tipográfia (3/3) Hivatkozások, idézetek, bibliográfia (5/3) Szemléletesség (3/2)

21 A bírálatokkal kapcsolatos (további) tapasztalatok

22 Kisebb (formai) hiányosságok
Nincs jelezve, hogy a bírálatot konzulensi vagy opponensi minőségben írták Javaslat: A megfelelő szó aláhúzása a bevezető részben és az aláírásnál Túl kicsi betűméret a szöveges értékelés(ek)nél Javaslat: a szöveges indoklás kiemelése A képzés szakirányának megnevezése pontatlan vagy hiányzik A Tanulmányi tájékoztatóban szereplő szakirány szerepeltetése

23 Kifogásolható mozzanatok 1
Kifogásolható mozzanatok 1. Hiányzik, túl rövid vagy formális a pontszámok és az osztályzat indoklása (48/106 – 45%!) Jellemző „hibák”: Egyáltalán nincs kifejtett vélemény (Az egyes rész-szempontoknál) Az összegző (10.) pontnál az osztályzat megalapozásaként Rövidség (2-3 mondatos értékelés) Nem tér ki minden bírált elemre (nincs indoklás) Formális vélemény Túl általános, nem alkalmas a tanulságok levonására, a konkrét hiányosságok feltárására

24 „Jó gyakorlatok” Az egyes pontoknál részletezett rész-szempontok „átírása” („kijelentő mód”) Megállapítva az erősségeket és a problémákat Bőséges összefoglaló értékelés a 10. pontnál Az előzőeknél (1 - 9.) adott pontok indoklása is Minden szempont-együttesnél részletes véleménykifejtés Mélyreható elemzés, megalapozott kritika

25 Javaslat Elvárható gyakorlat Megengedett gyakorlatok
A 10. pontnál kifejtett részletes értékelés Kitérés a kritikus mozzanatokra Megengedett gyakorlatok Minden pontnál részletes vélemény A „kritikus” pontoknál (túl gyenge, kiemelkedő) Formai elkülönítés Kiemeléssel (félkövér, dőlt, kombinált)

26 Kifogásolható mozzanatok 2
Kifogásolható mozzanatok 2. A kérdések, feladatok megfogalmazása (72/214 – 34%) Jellemző „hibák”: Túlzottan általános a témához kevéssé kapcsolódik „tételszerű” – tananyagra kérdez rá Nem igényel alapos felkészülést, azaz kreatív gondolkodást további szakirodalmi tájékozódást pusztán véleményt firtat

27 (Jellemző hibák – folytatás)
„Hasonló” kérdések több hallgatónak is egyazon bírálótól (opponens)! Nem a szakiránynak megfelelő egyéb szakmai területre kérdez rá Csak a dolgozatban leírtak rövid, szóbeli megismétlésére, összefoglalására ösztönöz

28 „Jó gyakorlatok” A dolgozat tartalmához kapcsolódó további szakirodalomra építő kiegészítés kérése szakirodalmak ajánlásával Pontosítás, helyesbítés, kiegészítés kérése a kritizált elem (kivonatos) idézetével vagy arra utalással Késztetés az általánosítható tapasztalatok levonására főleg a „saját gyakorlatra” épülő dolgozatoknál

29 Javaslat Egy vagy több dolgozati elemhez kapcsolódó elemzés kérése
ha a dolgozatban a leíró jelleg dominál A saját intézményi/vezetői gyakorlat általánosíthatóságának kifejtése másutt is átvehető tapasztalatok A praxisra irányuló kérdések a túlzottan elméleti jellegű munkáknál Lehetőleg ne a „saját gyakorlat” -ra

30 (Javaslat – folytatás)
A szakirányúsági (pl. vezetői/vezetési) aspektus kiemelését célzó kérdések ha a dolgozatban nem eléggé hangsúlyos További szakirodalomra épülő kiegészítés kérése max. 1-2 célirányos munka kiajánlásával Összegezve: érdemi felkészülést, többlet-erőfeszítést elváró kérdések, feladatok megfogalmazása

31 További ajánlások 1. A témavezetőknek
Fokozott igényesség a témaválasztásnál fókuszban a szakirányúság Témajavaslatok rendszeres kontrollja!!! Figyelem a plágium elkerülésére a hallgató előzetes figyelmezetése „plágiumszoftver” alkalmazása Elvárás a folyamatos kapcsolattartás konzultáció legalább öt alkalommal

32 (javaslatok a témavezetőknek – folytatás)
„Bátorság” a kapcsolat felmondásához felszólítás időben (3-5 héttel a beadás előtt) A hallgató felkészítése a vizsgán várható körülményekre váratlan, szokatlan szituációk előrejelzése Jelenlét a vizsgán a hallgató megnyugtatása

33 (javaslatok a témavezetőknek – is!)
A záródolgozati témaválaszték megújítása a tartós, hosszú távon érvényes témák megtartása az (aktuális) oktatáspolitikai trendek érvényesítése (pl. jogszabályi változások) a szakirányúság erősítése közelmúltbeli (nemzetközi) kutatásokra épülő témajavaslatok beemelése Oktatók „továbbképzése”!!!

34 Záróvizsga-tételek (javaslatok)
Egységes(ebb) tételmegfogalmazások Műfajilag és terjedelemben Praxis megjelenítése minden tételnél Kerülve a kizárólag „saját gyakorlatra” hivatkozást Komplexebb „csomag” Lehetőség szerint több tantárgyból és/vagy témakörből „összegyúrva” (nem kollokvium!)

35 További ajánlások 2. Az opponenseknek
A szubjektivitás kizárása fogadjuk el a „más gondolatmenetet” ne keressük a szövegben „önmagunkat” A bírálat határidőre történő megküldése a hallgató védésre történő felkészülésének biztosítéka A dolgozatírás körülményeinek ismerete szükség esetén informálódás

36 További ajánlások 3. Az Iroda munkatársainak
A záródolgozati követelmények folyamatos publikálása figyelemfelhívás a honlap információira Empátia, tolerancia, rugalmasság a hallgató is „emberből van” „Bátorság” a bírálókkal szembeni elvárások érvényesítése

37 További ajánlások 4. A vizsgabizottságnak
Előzetes tájékozódás a bírálati jegyek időbeni megismerése a problémás dolgozatok és értékelések bekérése a „kínos” helyzetek megelőzése érdekében

38 (Javaslatok a vizsgabizottságnak – folytatás)
Munkamegosztás Elnök „elnököl” (nyitja és zárja a vizsgát, összegző véleményt ad, a törvényesség őre) kérdez (tételek, védés) Tagok tételek szakszerű „kikérdezése” védés irányítása javasolt a belső munkamegosztás

39 további tapasztalatai
A záróvizsgák egyéb további tapasztalatai „a hallgatói oldal”

40 A hallgatók „tételtudása” (csoportonként eltérő!)
Jellemző hibák a felkészülésnél Az önálló tételkidolgozás alacsony szintje vagy hiánya „Munkamegosztás” Átvétel a korábbi csoportoktól Alacsony színvonalú kidolgozottság Sémák Vázlatosság

41 Javaslatok Törekvés a prevencióra Korlátozott lehetőségek
ZDSZ Konzulens Korlátozott lehetőségek Alacsony hatásfokkal

42 A hallgatók „tételtudása” (csoportonként eltérő!)
Jellemző hibák a feleleteknél Mechanikus tételfelmondás Vázlat felolvasása Az összefüggések feltárásának, elemzésének hiánya A saját gyakorlathoz kapcsolódás erőltetése („Nálunk ez úgy van…) Az általános gyakorlat ismeretének hiánya A gyengébb elméleti tudás leplezése

43 (folytatás: hibák a feleleteknél)
Zavar a kérdések nyomán Nem vagy félreérti (felszínes felkészülés) A korrekció elmaradása „Blokkolás” (mentális felkészültség hiánya)

44 Javaslat A Bizottság konzekvens fellépése a hiányosságok, hibák észlelésekor Azonnali visszacsatolás A teljes korrekció „kikényszerítése” Rávezetés Adekvát kérdések Türelmes légkör

45 Problémák a „védésnél”
A kérdések, feladatok bagatellizálása Nem készült fel mindegyikre Blokkolás az „En garde!” felszólításra Csak a kérdésekre készült Az önkritika hiánya A bírálat(ok) visszautasítása indoklás nélkül Nem adekvát reakciók (félreértés?) A bírálat(ok) bírálatától való félelem

46


Letölteni ppt "A záródolgozatok és a záróvizsgák tapasztalatai"

Hasonló előadás


Google Hirdetések