Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A válság hatása a vállalatokra és a be nem jelentett foglalkoztatásra Tóth István János (MTA KTI) – Semjén András (MTA KTI) „Válság a munkapiacon – és.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A válság hatása a vállalatokra és a be nem jelentett foglalkoztatásra Tóth István János (MTA KTI) – Semjén András (MTA KTI) „Válság a munkapiacon – és."— Előadás másolata:

1 A válság hatása a vállalatokra és a be nem jelentett foglalkoztatásra Tóth István János (MTA KTI) – Semjén András (MTA KTI) „Válság a munkapiacon – és azután” Szakmai konferencia, Szirák, 2010. november 5-6.

2 A válság hatása a vállalatokra és a be nem jelentett foglalkoztatásra 2 Tartalom Érintett kérdések A válság és vállalati alkalmazkodási lépések Válság lehetséges hatása a be nem jelentett foglalkoztatásra Néhány következtetés Tartalom  Kérdések  Vállalati alkalmazkodás  Be nem jelentett foglalkoztatás  Következtetések

3 A válság hatása a vállalatokra és a be nem jelentett foglalkoztatásra 3 Érintett kérdések Tartalom  Kérdések  Vállalati alkalmazkodás  Be nem jelentett foglalkoztatás  Következtetések

4 A válság hatása a vállalatokra és a be nem jelentett foglalkoztatásra 4 Középpontban a be nem jelentett ill. álcázott (járulékterhet nem viselő) foglalkoztatás (tehát NEM a válság informális gazdaságra, és nem is a rejtett gazdaság egészére gyakorolt hatása a tárgy) –Specifikus adatfelvételek hiányoznak, a rendelkezésre álló vállalati felvételek kicsik, és nem tartalmazzák a vizsgált válaszlépések között az informalitásba való át/visszalépést, illetve az adó- és járulékcsalást. A válság felmért hatásai a vállalati magatartásra –Vállalati bizalom és konjunktúra –Gyakoribb válaszlépések (reaktív vs. proaktív) –Exportáló és belső piacra termelő vállalatok, ágazati hatások A válság lehetséges hatásai a be nem jelentett foglalkoztatásra –Korábbi a be nem jelentett foglakoztatásra és a rejtett gazdaságban való részvételre vonatkozó empirikus felvételeink eredményei alapján spekulatív következtetések Tartalom  Kérdések  Vállalati alkalmazkodás  Be nem jelentett foglalkoztatás  Következtetések

5 A válság hatása a vállalatokra és a be nem jelentett foglalkoztatásra 5 Válság és vállalati alkalmazkodási lépések Tartalom  Kérdések  Vállalati alkalmazkodás  Be nem jelentett foglalkoztatás  Következtetések

6 A válság hatása a vállalatokra és a be nem jelentett foglalkoztatásra 6 A válság hatásai a vállalati magatartásra MKIK GVI 3, egyenként mintegy 300 elemű felvétele alapján, 2009. március és június, 2010. március. 184 vállalat mindhárom mintában szerepel (panel). A pooling mintában N=916. Az egyes felvételek a kérdezés időpontját megelőző 6 hónapra vonatkoznak. –Válság megjelenése a konjunktúra-indexben (vállalati bizalmi index) –Gyakoribb vállalati válaszlépések (reaktív vs. proaktív) –Tipikus vállalati stratégiák: több válaszlépés egyidejű alkalmazása dominál (2009. márciusban a vállalatok 44 %-a legalább 5 lépést alkalmaz) –Hatások és reakciók eltérései: exportáló és belső piacra termelő vállalatok érintettsége és reakciója, eltérő ágazati lefutások. Forrás: Czibik – Makó – Tóth, 2010 Tartalom  Kérdések  Vállalati alkalmazkodás  Be nem jelentett foglalkoztatás  Következtetések

7 A válság hatása a vállalatokra és a be nem jelentett foglalkoztatásra 7 Magyar vállalati bizalom és konjunktúra 2008. októberben meredek zuhanás; mélypont 2009. októberben; a válság kezdeti időszakára nincsenek vállalati felmérések Tartalom  Kérdések  Vállalati alkalmazkodás  Be nem jelentett foglalkoztatás  Következtetések

8 A válság hatása a vállalatokra és a be nem jelentett foglalkoztatásra 8 Vállalati alkalmazkodási lépések, 2009-2010 Az adott lépést alkalmazó vállalatok aránya, % 2009. március 2009. június 2010. március Rövid lejáratú tartozások csökkentése39,6 41,9 45,1 Követelésállomány csökkentése45,5 58,3 60,7 Beruházások elhalasztása, lassítása36,2 41,5 44,8 Munkaerő (kölcsönvett is!) leépítése21,4 42,5 32,5 Részmunkaidő, rövidebb munkaidő10,3 16,9 22,5 Bérek, juttatások szinten tartása, csökkentése30,0 80,1 80,6 Nélkülözhető szolgáltatások leépítése31,6 67,8 63,2 Új értékesítési piacok keresése64,4 78,1 79,1 Kínálatbővítés: új termékek, szolgáltatások30,9 36,9 50,5 Beszállító-függőség csökkentése, új beszállítók45,6 33,1 33,9 Korm. kedvezmények, EU támogatások igénybe vétele16,8 12,0 25,7 Új vállalati terv készítése, stratégia módosítása32,7 35,8 39,5 Finanszírozás biztonságának javítása (hitelek)21,2 - - Árcsökkentés, új árazási politika20,8 - - Egyes vagyonelemek értékesítése 8,3 - - Hitelkonverzió devizáról forintra 4,2 - - Egyéb17,0 - - Tartalom  Kérdések  Vállalati alkalmazkodás  Be nem jelentett foglalkoztatás  Következtetések

9 A válság hatása a vállalatokra és a be nem jelentett foglalkoztatásra 9 Az üzleti bizalmi index (BCI) alakulása az exportáló és kizárólag belföldre termelő cégek körében, % (2009. március – 2010. március, N = 916)* BCI = (üzleti helyzet jelenleg + üzleti helyzet várhatóan + tervezett beruházási aktivitás + a létszám tervezett alakulása + a bérek tervezett alakulása) / 5. A BCI -100 és + 100 közötti értéket vehet fel, ahol -100-at kapunk, ha minden cég negatív („rossz” vagy „romló” ) választ adott, és + 100-as értéket, ha minden cég pozitív („javuló” „növekvő” „jó”) választ adott. Tartalom  Kérdések  Vállalati alkalmazkodás  Be nem jelentett foglalkoztatás  Következtetések

10 A válság hatása a vállalatokra és a be nem jelentett foglalkoztatásra 10 A válságra adott reakciók átlagos száma az exportáló és kizárólag belföldre termelő cégek körében, % (2009. március – 2010. március, N = 916)* Tartalom  Kérdések  Vállalati alkalmazkodás  Be nem jelentett foglalkoztatás  Következtetések

11 A válság hatása a vállalatokra és a be nem jelentett foglalkoztatásra 11 Az ábrák fő üzenetei A válság jóval hamarabb érte el és kezdetben súlyosabban is érintette el a külpiaci orientációjú, exportáló cégeket, mint a főleg a hazai piacra termelő vállalatokat (exportálók üzleti bizalmi indexe eleinte jóval rosszabb; többfajta válaszlépéssel is próbálkoznak, mint a nem exportálók). A kilábalás is jóval hamarabb jelentkezik az exportorientált vállalatoknál (vö. bizalmi index javulása). Az exportálók egyidőben több területen is próbálnak alkalmazkodni, míg a csak belföldre termelők kevesebb válaszlépéssel reagálnak. Tartalom  Kérdések  Vállalati alkalmazkodás  Be nem jelentett foglalkoztatás  Következtetések

12 A válság hatása a vállalatokra és a be nem jelentett foglalkoztatásra 12 Munkaerő-leépítést alkalmazó cégek aránya ágazatok szerint, % (2009. március – 2010. március, N = 916)* A kereskedelem gyorsan és rugalmasan építi le a létszámot; az építőiparban eleinte csak kevésbé élnek a vállalatok a létszámleépítéssel, de némi késés után már itt is magas a létszámot leépítő vállalatok aránya, és 2010. márciusban már itt a legnagyobb. Tartalom  Kérdések  Vállalati alkalmazkodás  Be nem jelentett foglalkoztatás  Következtetések

13 A válság hatása a vállalatokra és a be nem jelentett foglalkoztatásra 13 Az alkalmazott válságkezelő eszközök közül melyek segítettek a leginkább a válság kedvezőtlen hatásainak kivédésében (az összes említés százalékában), % (2010. március, N = 300)* Tartalom  Kérdések  Vállalati alkalmazkodás  Be nem jelentett foglalkoztatás  Következtetések

14 A válság hatása a vállalatokra és a be nem jelentett foglalkoztatásra 14 Összefoglalás - az ábrák fő üzenetei Válság: exportra termelő cégeknél előbb és inkább Exportálók: válaszlépések szinte minden területen Kilábalás: exportálóknál előbb A kereskedelem gyorsan és rugalmasan építi le a létszámot; Építőipar: eleinte csak kevésbé élnek a vállalatok a létszámleépítéssel, de később itt a legerősebb munkahelyrombolás A létszámleépítés gyakorlata elterjedt, de ezt a lépést a válság kezelése szempontjából viszonylag kevéssé értékelik hasznosnak a vállalatok más reakció- típusokhoz képest Tartalom  Kérdések  Vállalati alkalmazkodás  Be nem jelentett foglalkoztatás  Következtetések

15 A válság hatása a vállalatokra és a be nem jelentett foglalkoztatásra 15 Válság lehetséges hatása a be nem jelentett foglalkoztatásra Tartalom  Kérdések  Vállalati alkalmazkodás  Be nem jelentett foglalkoztatás  Következtetések

16 A válság hatása a vállalatokra és a be nem jelentett foglalkoztatásra 16 Nincsenek konkrétan erre összpontosító friss empirikus vizsgálatok Korábbi vizsgálatokból lehet következtetni Fazekas et al., 2010, Semjén – Tóth – Fazekas – Makó, 2009, Semjén – Tóth – Medgyesi – Czibik, 2009, Czibik-Medgyesi, 2008, Tóth, 2008 Tartalom  Kérdések  Vállalati alkalmazkodás  Be nem jelentett foglalkoztatás  Következtetések

17 A válság hatása a vállalatokra és a be nem jelentett foglalkoztatásra 17 A válság hatása a munkapiacra jelentős… időszakFoglalkozta- tottak száma, efő Munkanél- küliek száma, efő Munkanél- küliségi ráta, % 2007 augusztus-október3940,2310,8 7,3 2008 augusztus-október3916,2327,9 7,7 2009 augusztus-október3788,9439,510,4 2010 május-június3789,4467,211,0 Tartalom  Kérdések  Vállalati alkalmazkodás  Be nem jelentett foglalkoztatás  Következtetések

18 A válság hatása a vállalatokra és a be nem jelentett foglalkoztatásra 18 … és nincs okunk annak feltételezésére, hogy ez a hatás csak a létszámleépítésre és munkaidő- csökkentésre korlátozódik Korábbi vizsgálatok részletesen elemezték, milyen sokféle kifizetési kombináció létezik, és hogy a teljesen fehér és teljesen fekete (bejelentett és be nem jelentett) munka szélsőségei között a szürke, álcázott vagy nem valós béren regisztrált foglakoztatás nagyon jelentős, változó szürkeségű halmaza húzódik meg (ábra!) A válság hatásai nyilván nem hagyják érintetlenül a teljes járulékterhet viselő, illetve az ennek egy része vagy egésze alól kibújó foglalkozatási formák arányát (bejelentett, álcázott, részlegesen illetve teljesen be nem jelentett foglalkoztatás) Tartalom  Kérdések  Vállalati alkalmazkodás  Be nem jelentett foglalkoztatás  Következtetések

19 A válság hatása a vállalatokra és a be nem jelentett foglalkoztatásra 19 Bejelentett bérfizetés Számlás kifizetés Zsebbe fizetés Természetben való fizetés Típus ●● Vegyes ●● ●● ●●● ●●● ●●● ●●●● Lehetséges kifizetési formák Tartalom  Kérdések  Vállalati alkalmazkodás  Be nem jelentett foglalkoztatás  Következtetések

20 A válság hatása a vállalatokra és a be nem jelentett foglalkoztatásra 20 Lehetséges kifizetési formák Bejelentett bérfizetés Számlás kifizetés Zsebbe fizetés Természetben való fizetés Típus ● Rejtett ● ● ●● ●● ●● ●●● Tartalom  Kérdések  Vállalati alkalmazkodás  Be nem jelentett foglalkoztatás  Következtetések

21 A válság hatása a vállalatokra és a be nem jelentett foglalkoztatásra 21 A válság hatásai a munkaerőpiac eltérő legalitási státuszú szegmenseiben A válság hatásai nyilván nemcsak a fehér, de a szürke és fekete foglalkoztatást is érintik, ha nem is egyformán A bejelentett munkaerő leépítésével párhuzamosan bővülhet a (részben vagy egészben) számlás és a zsebbe fizetett munkák volumene A válság ugyanakkor az eredetileg be nem jelentett vagy álcázott munkaalkalmakat is csökkenti Ezek a hatások a hivatalos munkaügyi és bérstatisztikákban nagyon eltérő mértékben és eltérő módon jelennek meg A korábbi vizsgálatok arra utalnak, hogy tulajdonosi körük, fő piacuk, és ágazati hovatartozásuk szerint az egyes vállalatok valószínűleg jellegzetesen más stratégiákat választanak és igen eltérő mértékben élnek a foglalkoztatás szürkítésének lehetőségével. Tartalom  Kérdések  Vállalati alkalmazkodás  Be nem jelentett foglalkoztatás  Következtetések

22 A válság hatása a vállalatokra és a be nem jelentett foglalkoztatásra 22 típusA válság előttVálság hatására bekövetkező változásA változás megjelenése a munkaügyi és bér- statisztikában 1Bejelentett munka Bejelentett munkában bércsökkentés és a „számlás” kifizetések megjelenése Bruttó bér csökkenése 2Bejelentett munkában bércsökkentés és a zsebbe való fizetés megjelenése Bruttó bér csökkenése 3Bejelentett munkában bércsökkentés és zsebbe fizetés és „számlás” fizetés megjelenése Bruttó bér csökkenése 4Elbocsátás és „számlás” fizetésFoglalkoztatottság csökkenése, bruttó bérhatás nem egyértelmű 5Elbocsátás és zsebbe való fizetésFoglalkoztatottság csökkenése, bruttó bérhatás nem egyértelmű 6Elbocsátás és „számlás” fizetés és zsebbe való fizetés Foglalkoztatottság csökkenése, bruttó bérhatás nem egyértelmű 7ElbocsátásFoglalkoztatottság csökkenése, bruttó bérhatás nem egyértelmű Tartalom  Kérdések  Vállalati alkalmazkodás  Be nem jelentett foglalkoztatás  Következtetések Lehetséges hatások: bejelentettől a be nem jelentett / álcázott munkavégzés felé

23 A válság hatása a vállalatokra és a be nem jelentett foglalkoztatásra 23 típusA válság előttVálság hatására bekövetkező változás A változás megjelenése a munkaügyi és bér- statisztikában 8Bejelentett munka, törvényes közterhek alól kibúvó („számlás” vagy zsebbe történő) kifizetések mellett Bércsökkentés, és a kifizetéseken belül a „számlás” kifizetések arányának növelése Bruttó bér csökkenése 9Bércsökkentés, és a kifizetéseken belül a zsebbe való fizetés arányának növelése Bruttó bér csökkenése 10Bércsökkentés, és a kifizetéseken belül „számlás” kifizetések arányának és a zsebbe való fizetés arányának növelése Bruttó bér csökkenése 11Be nem jelentett vagy vállalkozói tevékenységnek álcázott munka Zsebbe való fizetés csökkenése, illetve megszünése Nem jelenik meg 12„Számlás” kifizetések csökkenése, illetve megszünése Nem jelenik meg 13Zsebbe való fizetés és „számlás” kifizetések csökkenése, illetve megszünése Nem jelenik meg Tartalom  Kérdések  Vállalati alkalmazkodás  Be nem jelentett foglalkoztatás  Következtetések Lehetséges hatások: bejelentettől a be nem jelentett / álcázott munkavégzés felé

24 A válság hatása a vállalatokra és a be nem jelentett foglalkoztatásra 24 Zsebbe és számlára fizetés elterjedtsége 2008. tavasz: a 18-60 évesek 26 %-a kapott zsebbe vagy számlára bért a kérdezést megelőző 2 év során – több, mint 1 millió fő Jellemzően vagy egyik, vagy másik „adókímélő móddal” éltek (iskolázottság függvénye), mindkét technikát egyidejűleg csak kevesen használták Tartalom  Kérdések  Vállalati alkalmazkodás  Be nem jelentett foglalkoztatás  Következtetések

25 A válság hatása a vállalatokra és a be nem jelentett foglalkoztatásra 25 Nem bejelentett, illetve álcázott munkából származó munkajövedelem a 18-60 évesek, ill. az alkalmazásban állók és alkalmi munkások háztartásaiban Nem jellemző a be nem jelentett (vagy vállalkozói szerződésnek álcázott) munkavégzés háztartásokon belüli halmozódása! Tartalom  Kérdések  Vállalati alkalmazkodás  Be nem jelentett foglalkoztatás  Következtetések

26 A válság hatása a vállalatokra és a be nem jelentett foglalkoztatásra 26 A közterhek alól kibújó munkavégzés két típusa (be nem jelentett, illetve vállalkozói tevékenységnek álcázott munka) eltérő mintát mutat az iskolai végzettséggel összefüggésben. A zsebbe fizetés gyakorisága az iskolai végzettség emelkedésével csökken. A számlás fizetés esetében fordított a helyzet: a diplomások a többieknél nagyobb arányban kapnak így fizetést. Összességében a törvényes közterheket nem, vagy nem teljesen viselő munkavégzés előfordulása az iskolai végzettség növekedésével csökken. Közterhek alól kibújó munkavégzési formák iskolai végzettség szerint Tartalom  Kérdések  Vállalati alkalmazkodás  Be nem jelentett foglalkoztatás  Következtetések

27 A válság hatása a vállalatokra és a be nem jelentett foglalkoztatásra 27 Számlára vagy zsebbe fizetést kapók aránya munkaerő-piaci státus szerint, 18-60 évesek Tartalom  Kérdések  Vállalati alkalmazkodás  Be nem jelentett foglalkoztatás  Következtetések

28 A válság hatása a vállalatokra és a be nem jelentett foglalkoztatásra 28 Számlára vagy zsebbe fizetést kapók aránya gazdasági ágak szerint az alkalmazásban állók és alkalmi munkások körében, 2007-2008, % Tartalom  Kérdések  Vállalati alkalmazkodás  Be nem jelentett foglalkoztatás  Következtetések

29 A válság hatása a vállalatokra és a be nem jelentett foglalkoztatásra 29 Számlára vagy zsebbe fizetést kapók aránya egy főre jutó családi jövedelem negyedei szerint - 2008, % Tartalom  Kérdések  Vállalati alkalmazkodás  Be nem jelentett foglalkoztatás  Következtetések

30 A válság hatása a vállalatokra és a be nem jelentett foglalkoztatásra 30 Néhány következtetés Tartalom  Kérdések  Vállalati alkalmazkodás  Be nem jelentett foglalkoztatás  Következtetések

31 A válság hatása a vállalatokra és a be nem jelentett foglalkoztatásra 31 Néhány következetés Építőipar: a többi gazdasági ágnál sokkal inkább épül a be nem jelentett, vagy vállalkozói tevékenységnek álcázott munka alkalmazására. A termelési volumen alakulására vonatkozó adatok arra utalnak, hogy az építőiparban a válság hatására sokkal gyorsabban épülhetett le a be nem jelentett vagy alvállalkozói tevékenységnek álcázott foglalkoztatás, mint a hivatalosan kimutatott. Azaz, ha csak az építőiparon múlt volna, akkor a válság hatására csökkent volna a nem regisztrált foglalkoztatás a magyar gazdaságban. Tartalom  Kérdések  Vállalati alkalmazkodás  Be nem jelentett foglalkoztatás  Következtetések

32 A válság hatása a vállalatokra és a be nem jelentett foglalkoztatásra 32 A gazdaság egészében ennek az ellenkezője valósulhatott meg: A gazdasági válság hatására a be nem jelentett vagy vállalkozói tevékenységnek álcázott munka gyakoribbá válását, és a munkáért kapott jövedelmeken belül a zsebbe vagy számlára történő kifizetések arányának növekedését tételezhetjük fel. E feltételezés mögött alapvetően a munkanélküliség áll. Néhány következetés Tartalom  Kérdések  Vállalati alkalmazkodás  Be nem jelentett foglalkoztatás  Következtetések

33 A válság hatása a vállalatokra és a be nem jelentett foglalkoztatásra 33 A munkavállalók oldaláról vizsgálva többféle oksági láncon keresztül tudunk eljutni a munkanélküliség tényétől, illetve növekvő kockázatától a be nem jelentett munka elfogadásának növekvő valószínűségéhez és növekvő arányához. –Az iskolázottság növekedésével csökken a zsebbe való fizetés melletti munkavállalás gyakorisága, miközben a munkanélküliség kockázata nő az iskolázottság csökkenésével. –A munkanélküliek, alkalmi munkások nagyobb arányban fogadják el a zsebbe, vagy a számlára való fizetést, mint az alkalmazottak. A munkanélküliség növekedése ezért triviálisan növeli a zsebbe vagy számlára való fizetési csomagok elfogadásának valószínűségét, és így pozitív irányban hat a be nem jelentett foglalkoztatásra. –Ha a háztartás egyik tagja volt már munkanélküli, akkor ez a tény is valószínűbbé teszi a nem regisztrált foglalkoztatás keretében történő (fekete vagy számlás) munkavállalást. Néhány következetés Tartalom  Kérdések  Vállalati alkalmazkodás  Be nem jelentett foglalkoztatás  Következtetések

34 A válság hatása a vállalatokra és a be nem jelentett foglalkoztatásra 34 Hivatkozások Czibik, A – A. Mako - I. J. Tóth (2010): Corporate responses to the economic crisis: The Hungarian case, 30th CIRET Conference, New York City. Fazekas M. – Medgyesi M. – Tóth I. J. (2010): Az informális munkavégzést meghatározó tényezők Magyarországon, kézirat Semjén A. – Tóth I. J., szerk. (2009): Rejtett gazdaság. Be nem jelentett foglalkoztatás és jövedelemeltitkolás – kormányzati lépések és a gazdasági szereplők válaszai, KTI Könyvek 11, MTA KTI, Budapest, 266 o. Semjén A. – Tóth I. J. – Fazekas M. – Makó Á. (2009): Alkalmi munkavállalói könyves foglalkoztatás munkaadói és munkavállalói interjúk és egy kérdőíves munkavállalói felmérés tükrében. In: Semjén A. – Tóth I. J., szerk. (2009), 150-183. o. Semjén A. – Tóth I. J. – Medgyesi M. – Czibik Á. (2009): Adócsalás és korrupció – lakossági érintettség és elfogadottság. In: Semjén A. – Tóth I. J., szerk. (2009), 228-258. o. Tóth, I. J. (2008): Social Determinants of Undeclared Work in Hungary, http://www.wargo.hu/tij/publications/uw_hungary_en_081216.pdf http://www.wargo.hu/tij/publications/uw_hungary_en_081216.pdf Tartalom  Kérdések  Vállalati alkalmazkodás  Be nem jelentett foglalkoztatás  Következtetések

35 A válság hatása a vállalatokra és a be nem jelentett foglalkoztatásra 35 Köszönjük a figyelmet!


Letölteni ppt "A válság hatása a vállalatokra és a be nem jelentett foglalkoztatásra Tóth István János (MTA KTI) – Semjén András (MTA KTI) „Válság a munkapiacon – és."

Hasonló előadás


Google Hirdetések