Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az elvonások hatása a szociális ágazatra, különös tekintettel a tartós ápolás-gondozás helyzetére Dr. Pósfai Gábor Szociális Ellátók és Szociális Ellátottak.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az elvonások hatása a szociális ágazatra, különös tekintettel a tartós ápolás-gondozás helyzetére Dr. Pósfai Gábor Szociális Ellátók és Szociális Ellátottak."— Előadás másolata:

1 Az elvonások hatása a szociális ágazatra, különös tekintettel a tartós ápolás-gondozás helyzetére Dr. Pósfai Gábor Szociális Ellátók és Szociális Ellátottak Egyesülete Helyzetelemzés és nemzeti célok – SZESZE Konferencia 2010. márc. 11.

2 A szociális és egészségügyi ágazat határterülete: a tartós ápolás-gondozás (TÁG) [Long-Term Care – LTC] Definíció: politikai kérdés, amely szolgáltatások széles körét fogja át olyan személyek esetében, akik hosszabb időn keresztül segítséget igényelnek az alapvető mindennapi élettevékenységekhez (ADL). A tartós gondozás magában foglalja a rehabilitációt, az alapvető orvosi ellátást, a házi gondozást, a szociális gondoskodást, a lakhatást és olyan szolgáltatásokat, mint a közlekedés, az étkezés, a foglalkozásra vonatkozó és a napi életvitellel kapcsolatos segítség (OECD).

3 Az OECD definíció alapján az LTC (TÁG) körébe tartozó egészségügyi és szociális szolgáltatások Egészségügyi szolgáltatások: –háziorvosi ellátás és az ahhoz kapcsolódó ápolás –házi szakápolás –hospice ellátás –krónikus fekvőbeteg ellátás (rehabilitációs, utókezelői, ápolási osztályos fekvőbeteg ellátás) Szociális szolgáltatások : –házi segítségnyújtás, falu- és tanyagondnoki szolgálat –jelzőrendszeres házi segítségnyújtás –támogató szolgáltatás –közösségi ellátások –nappali ellátás –tartós vagy átmeneti elhelyezést nyújtó ápoló- gondozó, vagy rehabilitációs intézmény, lakóotthon

4 A TÁG helyzete Magyarországon a KSH és az OEP statisztikáinak tükrében Szociális szolgáltatások Egészségügyi ellátás

5 Egy háziorvosra jutó 60 éves és idősebb lakosok száma Az egy háziorvosra háruló feladatok növekedésének mértéke: 16%

6 A 60 éves és idősebb lakosok háziorvosi ellátottsága terület szerint 475 felett 450 – 474 425 – 449 400 – 424 399 alatt Egy háziorvosra jutó 60 év feletti lakosok száma

7 459.000 A körzeti ápolónők és látogatásaik számának alakulása Körzeti ápolónők számának csökkenése: Az ápolónők látogatásai számának csökkenése: - 153 fő -1.401.068 látogatás Az otthoni szakápolás vizitszámának növekedése 2000 - 2008. között:

8 A vizitek megoszlása korcsoport szerint az otthoni szakápolásban és a leggyakoribb diagnózisok L97Az alsó végtag fekélye, m.n.o. L89Decubitus-fekély M16Coxarthrosis (csípőizületi arthrosis) G81Féloldali bénulás (hemiplegia) S72Combcsonttörés

9 10 ezer lakosra jutó vizitek számának területi megoszlása 2008-ban az otthoni szakápolásban A szélsőértékek közötti arány: 1,98 X

10 Az otthoni szakápolás különböző formáinak területi megoszlása a 10 e.lakosra jutó vizitek száma alapján Általános szakápolási feladatokGyógytornaFiziotherapia CsKEFej JNSz GyMS NógBpBarHevVasZalaVeszBékBKTolnaSomBAZHBPestSzSz Szakápolás Gyógytorna Fiziotherapia

11 A szolgáltatásokat igénybevevők számának alakulása I. Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás (1000, 65 év feletti idősre jutó szolgáltatások száma 2006-2008) ÉtkeztetésHSG Hozzáférhetőség – az ellátatlan települések aránya: 24 %26 %

12 10 ezer 65 év feletti idősre jutó házi segítségnyújtásban részesülők száma 456 239 772 144 250 290 141 419 299 294 574 379 409 252 169 397 452 285 284 197 A szélsőértékek közötti arány: 5,48 X

13 A szolgáltatásokat igénybevevők számának alakulása II. Idősek nappali és tartós bentlakást nyújtó intézményei (1000, 65 év feletti idősre jutó szolgáltatások száma 2006-2008) Idősek klubja Idősek otthona Hozzáférhetőség – az ellátatlan települések aránya: 22 % Hozzáférhetőség – az elhelyezésre várakozók száma: ~15.000 fő

14 A 10 ezer lakosra jutó, tartós ápolást nyújtó egészségügyi fekvőbeteg ellátás és szociális bentlakásos szolgáltatások 107 84 133 77 90 91 102 96 85 83 94 82 95 72 83 87 85 79 76 79 átlag: 27 átlag: 89 Krónikus fekvőbeteg intézmények: Ápolási osztályok Krónikus utókezelő (belgyógyászati, pszichiátriai, stb.) Rehabilitációs (mozgásszervi, kardiológiai, gasztroenterológiai, stb.) Átmeneti és tartós bentlakást nyújtó intézmények: Idősek gondozóháza és otthona Pszichiátriai és szenvedélybetegek intézményei Fogyatékosok intézményei

15 Bentlakásos férőhelyek és krónikus ágyak 10 ezer lakosra összesen 135 99 158 91 112 111 142 122 118 100 118 109 125 93 107 114 115 125 108 113 125 felett 100 - 124 75 - 99 50 - 74 25 - 49 25 alatt n.a. 158 118 45 33 102 n.a. 76 n.a. 117 29 27 31 49 29 19 57 33 28 89 73 átlag: 62 átlag: 116 A bentlakásos szociális intézményi elhelyezésre várakozók száma 10 ezer 65 év feletti idősre a megyei szociális szolgáltatástervezési koncepciók alapján További szempontok A fekvő, illetve bentlakásos ellátás különböző formái Az eltérő ellátási területek, a különböző fenntartók A saját otthonban nyújtott szolgáltatások elérhetősége Az eltérő morbiditási adatok Az eltérő kulturális adottságok

16 Agyi érbetegség előfordulása 10 ezer felnőttből 2007-ben 1501- 1301-1500 1101-1300 901-1100 900 alatt Az egészségügyi és a szociális ellátórendszeren belül a TÁG körébe tartozó néhány ellátási forma összesített adatai 10 e lakosra jutó körzeti ápoló 10 e lakosra jutó körzeti ápolói vizit 1 háziorvosra jutó 60 év feletti lakos 10 e lakosra jutó otthoni szakápolói vizit 10 e lakosra jutó krónikus Ágyak száma 10 ezer 65 év feletti idősre jutó étkezetés 10 ezer 65 év feletti idősre jutó házigondozás 1 házigondozóra jutó ellátott 10 ezer 65 év feletti idősre jutó jelzőrend. házi s. 10 ezer lakosra jutó tartós és átm. bentl. Int. fh. Pest Fejér Zala Somogy Baranya Bács-Kk Tolna J-Nk-Sz Csongrád Békés Hajdú-B Heves NógrásB-A-Z Sz-Sz-B Gy-M-S K-E Bp. Veszprém Vas

17 A normatív támogatások reálértékének alakulása az étkeztetést és az idősek nappali ellátását biztosító intézményekben

18 A normatív támogatások reálértékének alakulása a bentlakásos intézményekben

19 A költségvetési támogatás abszolút értékének alakulása

20 Az ápolási osztályoknak nyújtott OEP finanszírozás (napidíj) alakulása 2010 január 1-től Felvétel az ápolás időtartama A csökkenés mértéke fél év után: A csökkenés mértéke egy év után: -25 % -50 %

21 Az önkormányzati kórházak és bentlakásos szociális intézmények ápolásra, gondozásra fordított pénzeszközei felhasználásának ellenőrzéséről szóló, 2008. júliusi, 820-as számú ÁSZ jelentés

22 Az egészségügyi és a szociális ágazatban dolgozók bruttó havi átlagkeresetének alakulása 2008-2009 Egészségügy Szociális ellátás Egészségügy Szociális ellátás szellemi szellemi fizikai fizikai

23 Az egészségügyi és a szociális ágazatban dolgozók bruttó havi átlagkeresete reálértékének alakulása 2008-2009 Egészségügy Szociális ellátás Egészségügy Szociális ellátás szellemi szellemi fizikai fizikai %

24 A TÁG ellátásaira fordított kiadások (a háziorvosi ellátás finanszírozása nélkül) otthoni szakápolás 3 678 100 000 krónikus fekvőbeteg szakellátás 56 647 952 000 szociális étkeztetés 5 206 154 990 házi segítségnyújtás 23 719 261 000 falu- és tanyagondnoki szolgáltatás 2 575 594 000 támogató szolgálat, közösségi ellátás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 7 275 000 000 nappali ellátást nyújtó szociális intézmények 16 254 891 500 Tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális int. 160 454 000 000 Informális ellátás és hálapénz ?? ??? ??? ??? Összesen ~ 275 811 000 000 + ??? ??? ??? ??? OEP térítési díj Normatív támogatás Fenntartói támogatás Térítési díj

25 Párhuzamosságok a TÁG ellátásaira fordított kiadásokban otthoni szakápolás krónikus fekvő- beteg szakellátás szociális étkeztetés házi segítségnyújtás falu- és tanyagond. szolg. Tám. szolg. közösségi, jelzőrendsz. házi segíts. nappali intézmények Informális ellátás Idősek, Pszichiátriai, Szenvedély- betegek, Fogyatékosok TÁG-ra szoruló személyek részére az állapotuknak megfelelő formájú és szintű ellátása tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézmény

26 A TÁG egységes szabályozásának hiányából fakadó veszélyek Párhuzamosságok – ellátatlanságok Alacsony költség-hatékonyság Rossz alkalmazkodóképesség a szűkülő erőforrások mellett növekvő igényekhez A meglévő erőforrások szétforgácsolódnak Heterogén, sok esetben igen alacsony ellátási színvonal Gyenge a szakma társadalmi presztízse A szakemberek méltatlanul alacsony anyagi és erkölcsi megbecsülése A szakemberek elvesztése, amely a színvonal további csökkenésével circulus vitiosus-hoz vezet

27 A TÁG egységes rendszere kialakításának előfeltételei 1.Legalább az ellátás eddigi színvonalának fenntartása 2.Pontos helyzetfelmérés, transzparencia 3.Szakmailag megalapozott tervezés 4.Érdemi társadalmi egyeztetés 5.Modellkísérletek tapasztalatai alapján korrigált szabályozás 6.Megfelelő felkészülési idő után bevezetés

28 1. Legalább az ellátás eddigi színvonalának fenntartása Az eddigi elvonások következményeinek pontos felmérése, a szolgáltatókat fenyegető csődök előjeleinek korrekt kiértékelése (eddigi intézménybezárások, fenntartó váltások, felhalmozódó adósságállomány, létszámleépítések, stb.) Felkészülés az esetleges intézményi csődökre A működést akadályozó, gátló szabályok visszavonása (dereguláció) Jogbiztonság, stabilitás, kiszámíthatóság!!

29 2. Pontos helyzetfelmérés, transzparencia A szolgáltatástervezés szakmai színvonalának egységesítése, javítása A költségvetés tervezés, a működő intézményrendszer összesített adatainak, a normatív támogatások folyósítására vonatkozó használható adatok biztosítása A rendelkezésre álló erőforrásoknak az ágazati határokon átívelő szakmai szempontrendszer alapján történő felmérése

30 3. Szakmailag megalapozott tervezés A szolgáltatás tervezés céljainak és módszerének a teljes átalakítása. Jelenleg a koncepciók… …„Jellemzője, hogy elsősorban a törvényi kötelezettségek teljesítésére vonatkozik, nem a tágabb értelemben vett lakossági szükségletekre reagál.” (Druskóczi, Seraffin, 2006.), … hozzáférhetőségük esetleges, hiányosak, szakmai szempontból ellenőrizetlenek. Az egészségügyi ágazattal érdemi egyeztetés A szolgáltatás új rendszerének tervezése során a TÁG-ra szoruló emberek igényeinek jobban megfelelő rendszer szakmai szempontjaiból kell kiindulni, a szervezeti-irányítási kérdések szabályozásának a közigazgatás rendszeréhez kell alkalmazkodnia

31 4. Érdemi társadalmi egyeztetés Reálisan elégséges idő a jogszabály-tervezetek véleményezésére Érdemi egyeztetés az érintettek képviselőivel a jogszabályok előkészítését megalapozó szakmai koncepciókról A szakmai szervezetek számára a korrekt partnerség feltételeinek biztosítása a kormányzat részéről (a javaslatok elutasítása esetén indoklás, kompromisszum keresés)

32 5. Modellkísérletek tapasztalatai alapján korrigált szabályozás Meg kell szüntetni azt a gyakorlatot, hogy az egész ágazatot, sőt sok szempontból az egész országot „kísérleti nyúlnak” tekinti a kormányzat. A modell kísérlet nem azt jelenti, ami a HGCS-vel kapcsolatban történt, mert az egy előzetes adatgyűjtés volt! A modellkísérlet a szakmailag megalapozott koncepciókon alapuló, korrekt előkészítést követően, már lényegében kodifikált jogszabálytervezet alkalmazását jelenti egy arra kiválasztott, körülhatárolt szervezeti egységen Az megfelelő ideig végzett modellkísérlet tapasztalatai alapján akkor kell elvégezni a jogszabálytervezet korrekcióját, amikor az még nem lépett hatályba, elkerülendő a hatályos jogszabályok évente többszöri módosítását.

33 6. Megfelelő felkészülési idő után bevezetés Az előbbieknek megfelelő, korrekt jogszabály- előkészítés mellett is szükség van arra, hogy az érintetteknek legyen elegendő idejük a hatályba léptetés után a jogalkalmazásra felkészülni (1-2 hetes hatálybaléptetés a tartós ápolás szabályozásban teljesen abszurd!) A tartós ápolásra vonatkozó jogszabályok esetében különösen fontos a stabilitás és kiszámíthatóság!!!

34 Összefoglalás Az elmúlt három évben a TÁG-ra szoruló emberek esélye a megfelelő színvonalú, szakszerű ellátásra Magyarországon csökkent A jelenlegi kormányzati politika már meg sem próbál válaszokat adni a társadalom jogos elvárásaiból, a morbiditási statisztikákból és a demográfiai tendenciákból fakadó kihívásokra Az ellátórendszer még meglévő elemeinek megmentése érdekében vannak sürgős teendők, de az elmúlt évek kapkodó, szakmailag nem kellően megalapozott jogalkotását egy szakszerű, a társadalom és a szakmai szervezetek véleményét sokkal nagyobb mértékben figyelembe vevő új szakpolitikára van szükség

35 Szociális Ellátók és Szociális Ellátottak Egyesülete Köszönöm figyelmüket!


Letölteni ppt "Az elvonások hatása a szociális ágazatra, különös tekintettel a tartós ápolás-gondozás helyzetére Dr. Pósfai Gábor Szociális Ellátók és Szociális Ellátottak."

Hasonló előadás


Google Hirdetések