Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Helyzetelemzés és nemzeti célok – SZESZE Konferencia márc. 11.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Helyzetelemzés és nemzeti célok – SZESZE Konferencia márc. 11."— Előadás másolata:

1 Helyzetelemzés és nemzeti célok – SZESZE Konferencia 2010. márc. 11.
Szociális Ellátók és Szociális Ellátottak Egyesülete Az elvonások hatása a szociális ágazatra, különös tekintettel a tartós ápolás-gondozás helyzetére Dr. Pósfai Gábor Helyzetelemzés és nemzeti célok – SZESZE Konferencia márc. 11.

2 A szociális és egészségügyi ágazat határterülete: a tartós ápolás-gondozás (TÁG) [Long-Term Care – LTC] Definíció: politikai kérdés, amely szolgáltatások széles körét fogja át olyan személyek esetében, akik hosszabb időn keresztül segítséget igényelnek az alapvető mindennapi élettevékenységekhez (ADL). A tartós gondozás magában foglalja a rehabilitációt, az alapvető orvosi ellátást, a házi gondozást, a szociális gondoskodást, a lakhatást és olyan szolgáltatásokat, mint a közlekedés, az étkezés, a foglalkozásra vonatkozó és a napi életvitellel kapcsolatos segítség (OECD).

3 Az OECD definíció alapján az LTC (TÁG) körébe tartozó egészségügyi és szociális szolgáltatások
Egészségügyi szolgáltatások: háziorvosi ellátás és az ahhoz kapcsolódó ápolás házi szakápolás hospice ellátás krónikus fekvőbeteg ellátás (rehabilitációs, utókezelői, ápolási osztályos fekvőbeteg ellátás) Szociális szolgáltatások: házi segítségnyújtás, falu- és tanyagondnoki szolgálat jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogató szolgáltatás közösségi ellátások nappali ellátás tartós vagy átmeneti elhelyezést nyújtó ápoló-gondozó, vagy rehabilitációs intézmény, lakóotthon

4 Szociális szolgáltatások Egészségügyi ellátás
A TÁG helyzete Magyarországon a KSH és az OEP statisztikáinak tükrében Szociális szolgáltatások Egészségügyi ellátás

5 Egy háziorvosra jutó 60 éves és idősebb lakosok száma
16% Az egy háziorvosra háruló feladatok növekedésének mértéke:

6 A 60 éves és idősebb lakosok háziorvosi ellátottsága terület szerint
Egy háziorvosra jutó 60 év feletti lakosok száma 475 felett 450 – 474 425 – 449 400 – 424 399 alatt

7 A körzeti ápolónők és látogatásaik számának alakulása
számának csökkenése: Az ápolónők látogatásai számának csökkenése: - 153 fő látogatás Az otthoni szakápolás vizitszámának növekedése között:

8 A vizitek megoszlása korcsoport szerint az otthoni szakápolásban és a leggyakoribb diagnózisok
L97 Az alsó végtag fekélye, m.n.o. L89 Decubitus-fekély M16 Coxarthrosis (csípőizületi arthrosis) G81 Féloldali bénulás (hemiplegia) S72 Combcsonttörés

9 A szélsőértékek közötti arány:
10 ezer lakosra jutó vizitek számának területi megoszlása ban az otthoni szakápolásban 1,98 X A szélsőértékek közötti arány:

10 Az otthoni szakápolás különböző formáinak területi megoszlása a 10 e
Az otthoni szakápolás különböző formáinak területi megoszlása a 10 e.lakosra jutó vizitek száma alapján Általános szakápolási feladatok Gyógytorna Fiziotherapia Cs KE Fej JNSz GyMS Nóg Bp Bar Hev Vas Zala Vesz Bék BK Tolna Som BAZ HB Pest SzSz Szakápolás Gyógytorna Fiziotherapia

11 A szolgáltatásokat igénybevevők számának alakulása I
A szolgáltatásokat igénybevevők számának alakulása I. Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás (1000, 65 év feletti idősre jutó szolgáltatások száma ) Étkeztetés HSG Hozzáférhetőség – az ellátatlan települések aránya: 24 % 26 %

12 A szélsőértékek közötti arány:
10 ezer 65 év feletti idősre jutó házi segítségnyújtásban részesülők száma 456 239 772 144 250 290 141 419 299 294 574 379 409 252 169 397 452 285 284 197 5,48 X A szélsőértékek közötti arány:

13 A szolgáltatásokat igénybevevők számának alakulása II
A szolgáltatásokat igénybevevők számának alakulása II. Idősek nappali és tartós bentlakást nyújtó intézményei (1000, 65 év feletti idősre jutó szolgáltatások száma ) Idősek klubja Idősek otthona Hozzáférhetőség – az ellátatlan települések aránya: Hozzáférhetőség – az elhelyezésre várakozók száma: 22 % ~ fő

14 A 10 ezer lakosra jutó, tartós ápolást nyújtó egészségügyi fekvőbeteg ellátás és szociális bentlakásos szolgáltatások Krónikus fekvőbeteg intézmények: Ápolási osztályok Krónikus utókezelő (belgyógyászati, pszichiátriai, stb.) Rehabilitációs (mozgásszervi, kardiológiai, gasztroenterológiai, stb.) átlag: 27 107 84 133 77 90 91 102 96 85 83 94 82 95 72 87 79 76 Átmeneti és tartós bentlakást nyújtó intézmények: Idősek gondozóháza és otthona Pszichiátriai és szenvedélybetegek intézményei Fogyatékosok intézményei átlag: 89

15 Bentlakásos férőhelyek és krónikus ágyak 10 ezer lakosra összesen
A bentlakásos szociális intézményi elhelyezésre várakozók száma 10 ezer 65 év feletti idősre a megyei szociális szolgáltatástervezési koncepciók alapján átlag: 116 135 99 158 91 112 111 142 122 118 100 109 125 93 107 114 115 108 113 125 felett 25 alatt n.a. 158 118 45 33 102 76 117 29 27 31 49 19 57 28 89 73 átlag: 62 További szempontok A fekvő, illetve bentlakásos ellátás különböző formái Az eltérő ellátási területek, a különböző fenntartók A saját otthonban nyújtott szolgáltatások elérhetősége Az eltérő morbiditási adatok Az eltérő kulturális adottságok

16 Az egészségügyi és a szociális ellátórendszeren belül a TÁG körébe tartozó néhány ellátási forma összesített adatai 10 e lakosra jutó körzeti ápoló ápolói vizit 1 háziorvosra jutó 60 év feletti lakos jutó otthoni szakápolói vizit jutó krónikus Ágyak száma Agyi érbetegség előfordulása 10 ezer felnőttből 2007-ben 1501- 900 alatt 10 ezer 65 év feletti idősre jutó étkezetés 10 ezer 65 év feletti idősre jutó házigondozás 1 házigondozóra jutó ellátott 10 ezer 65 év feletti idősre jutó jelzőrend. házi s. 10 ezer lakosra jutó tartós és átm. bentl. Int. fh. Pest Fejér Zala Somogy Baranya Bács-Kk Tolna J-Nk-Sz Csongrád Békés Hajdú-B Heves Nógrás B-A-Z Sz-Sz-B Gy-M-S K-E Bp. Veszprém Vas

17 A normatív támogatások reálértékének alakulása az étkeztetést és az idősek nappali ellátását biztosító intézményekben

18 A normatív támogatások reálértékének alakulása a bentlakásos intézményekben

19 A költségvetési támogatás abszolút értékének alakulása

20 A csökkenés mértéke fél év után:
Az ápolási osztályoknak nyújtott OEP finanszírozás (napidíj) alakulása 2010 január 1-től az ápolás időtartama Felvétel -25 % A csökkenés mértéke fél év után: A csökkenés mértéke egy év után: -50 %

21 Az önkormányzati kórházak és bentlakásos szociális intézmények ápolásra, gondozásra fordított pénzeszközei felhasználásának ellenőrzéséről szóló, júliusi, 820-as számú ÁSZ jelentés

22 Az egészségügyi és a szociális ágazatban dolgozók bruttó havi átlagkeresetének alakulása 2008-2009
Egészségügy Szociális ellátás Egészségügy Szociális ellátás szellemi szellemi fizikai fizikai

23 Az egészségügyi és a szociális ágazatban dolgozók bruttó havi átlagkeresete reálértékének alakulása % Egészségügy Szociális ellátás Egészségügy Szociális ellátás szellemi szellemi fizikai fizikai

24 A TÁG ellátásaira fordított kiadások (a háziorvosi ellátás finanszírozása nélkül)
térítési díj otthoni szakápolás krónikus fekvőbeteg szakellátás OEP Informális ellátás és hálapénz ?? ??? ??? ??? szociális étkeztetés házi segítségnyújtás falu- és tanyagondnoki szolgáltatás támogató szolgálat, közösségi ellátás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás nappali ellátást nyújtó szociális intézmények Tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális int Normatív támogatás Fenntartói támogatás Térítési díj Összesen ~ + ??? ??? ??? ???

25 Párhuzamosságok a TÁG ellátásaira fordított kiadásokban
otthoni szakápolás krónikus fekvő- beteg szakellátás TÁG-ra szoruló személyek részére az állapotuknak megfelelő formájú és szintű ellátása Idősek, Pszichiátriai, Szenvedély- betegek, Fogyatékosok Informális ellátás szociális étkeztetés házi segítségnyújtás falu- és tanyagond. szolg. Tám. szolg. közösségi, jelzőrendsz. házi segíts. nappali intézmények tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézmény

26 A TÁG egységes szabályozásának hiányából fakadó veszélyek
Párhuzamosságok – ellátatlanságok Alacsony költség-hatékonyság Rossz alkalmazkodóképesség a szűkülő erőforrások mellett növekvő igényekhez A meglévő erőforrások szétforgácsolódnak Heterogén, sok esetben igen alacsony ellátási színvonal Gyenge a szakma társadalmi presztízse A szakemberek méltatlanul alacsony anyagi és erkölcsi megbecsülése A szakemberek elvesztése, amely a színvonal további csökkenésével circulus vitiosus-hoz vezet

27 A TÁG egységes rendszere kialakításának előfeltételei
Legalább az ellátás eddigi színvonalának fenntartása Pontos helyzetfelmérés, transzparencia Szakmailag megalapozott tervezés Érdemi társadalmi egyeztetés Modellkísérletek tapasztalatai alapján korrigált szabályozás Megfelelő felkészülési idő után bevezetés

28 1. Legalább az ellátás eddigi színvonalának fenntartása
Az eddigi elvonások következményeinek pontos felmérése, a szolgáltatókat fenyegető csődök előjeleinek korrekt kiértékelése (eddigi intézménybezárások, fenntartó váltások, felhalmozódó adósságállomány, létszámleépítések, stb.) Felkészülés az esetleges intézményi csődökre A működést akadályozó, gátló szabályok visszavonása (dereguláció) Jogbiztonság, stabilitás, kiszámíthatóság!!

29 2. Pontos helyzetfelmérés, transzparencia
A szolgáltatástervezés szakmai színvonalának egységesítése, javítása A költségvetés tervezés, a működő intézményrendszer összesített adatainak, a normatív támogatások folyósítására vonatkozó használható adatok biztosítása A rendelkezésre álló erőforrásoknak az ágazati határokon átívelő szakmai szempontrendszer alapján történő felmérése

30 3. Szakmailag megalapozott tervezés
A szolgáltatás tervezés céljainak és módszerének a teljes átalakítása. Jelenleg a koncepciók… …„Jellemzője, hogy elsősorban a törvényi kötelezettségek teljesítésére vonatkozik, nem a tágabb értelemben vett lakossági szükségletekre reagál.” (Druskóczi, Seraffin, 2006.), … hozzáférhetőségük esetleges, hiányosak, szakmai szempontból ellenőrizetlenek. Az egészségügyi ágazattal érdemi egyeztetés A szolgáltatás új rendszerének tervezése során a TÁG-ra szoruló emberek igényeinek jobban megfelelő rendszer szakmai szempontjaiból kell kiindulni, a szervezeti-irányítási kérdések szabályozásának a közigazgatás rendszeréhez kell alkalmazkodnia

31 4. Érdemi társadalmi egyeztetés
Reálisan elégséges idő a jogszabály-tervezetek véleményezésére Érdemi egyeztetés az érintettek képviselőivel a jogszabályok előkészítését megalapozó szakmai koncepciókról A szakmai szervezetek számára a korrekt partnerség feltételeinek biztosítása a kormányzat részéről (a javaslatok elutasítása esetén indoklás, kompromisszum keresés)

32 5. Modellkísérletek tapasztalatai alapján korrigált szabályozás
Meg kell szüntetni azt a gyakorlatot, hogy az egész ágazatot, sőt sok szempontból az egész országot „kísérleti nyúlnak” tekinti a kormányzat. A modell kísérlet nem azt jelenti, ami a HGCS-vel kapcsolatban történt, mert az egy előzetes adatgyűjtés volt! A modellkísérlet a szakmailag megalapozott koncepciókon alapuló, korrekt előkészítést követően, már lényegében kodifikált jogszabálytervezet alkalmazását jelenti egy arra kiválasztott, körülhatárolt szervezeti egységen Az megfelelő ideig végzett modellkísérlet tapasztalatai alapján akkor kell elvégezni a jogszabálytervezet korrekcióját, amikor az még nem lépett hatályba, elkerülendő a hatályos jogszabályok évente többszöri módosítását.

33 6. Megfelelő felkészülési idő után bevezetés
Az előbbieknek megfelelő, korrekt jogszabály-előkészítés mellett is szükség van arra, hogy az érintetteknek legyen elegendő idejük a hatályba léptetés után a jogalkalmazásra felkészülni (1-2 hetes hatálybaléptetés a tartós ápolás szabályozásban teljesen abszurd!) A tartós ápolásra vonatkozó jogszabályok esetében különösen fontos a stabilitás és kiszámíthatóság!!!

34 Összefoglalás Az elmúlt három évben a TÁG-ra szoruló emberek esélye a megfelelő színvonalú, szakszerű ellátásra Magyarországon csökkent A jelenlegi kormányzati politika már meg sem próbál válaszokat adni a társadalom jogos elvárásaiból, a morbiditási statisztikákból és a demográfiai tendenciákból fakadó kihívásokra Az ellátórendszer még meglévő elemeinek megmentése érdekében vannak sürgős teendők, de az elmúlt évek kapkodó, szakmailag nem kellően megalapozott jogalkotását egy szakszerű, a társadalom és a szakmai szervezetek véleményét sokkal nagyobb mértékben figyelembe vevő új szakpolitikára van szükség

35 Köszönöm figyelmüket! Szociális Ellátók és
Szociális Ellátottak Egyesülete Köszönöm figyelmüket!


Letölteni ppt "Helyzetelemzés és nemzeti célok – SZESZE Konferencia márc. 11."

Hasonló előadás


Google Hirdetések