Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MAGÁNBIZTONSÁG JOGI SZABÁLYOZÁSA

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MAGÁNBIZTONSÁG JOGI SZABÁLYOZÁSA"— Előadás másolata:

1 MAGÁNBIZTONSÁG JOGI SZABÁLYOZÁSA
Rendőrtiszti Főiskola Közbiztonsági Tanszék Dr. Kovács Sándor ny.r. ezredes jogtanácsos c. főiskolai docens MAGÁNBIZTONSÁG JOGI SZABÁLYOZÁSA Budapest © Rendőrtiszti Főiskola Közbiztonsági Tanszék

2 MAGÁNBIZTONSÁG JOGI SZABÁLYOZÁSA
GLOBÁLIS BIZTONSÁG Élelmiszerbiztonság ANTSZ – Fogyasztó védelem Terület védelme Magyar Honvédség Közrend - Közbiztonság védelme Rendőrség Állam védelme Nemzetbiztonsági Hivatal Egészségügyibíztonság ANTSZ Katasztrófa és Tűzvédelem Katasztrófavédelemi Főigazgatóság Pénzügyi rend védelme VPOP - APEH Közlekedésbiztonság Nemzeti Közlekedési Hatóság Idegenrendészet Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal VÁROS BIZTONSÁGA Természeti területek védelme Természetvédelmi Őrszolgálat Környezetvédelmi Főfelügyelet Közterületek rendje, tisztasága Közterület - felügyelet Gazdasági rend védelme Gazdasági Versenyhivatal Munkabiztonság Munkabiztonsági Főfelügyelet Magánterület - nyilvános helyen - védelme Biztonsági őrök Kulturális javak védelme Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

3 MAGÁNBIZTONSÁG JOGI SZABÁLYOZÁSA
MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KÖZREMÜKÖDIK EU népek [ 6§ ( 4) ] Szabadságának Jólétének Biztonságának Kiteljesedése EU egység megteremtése Köztulajdon Egyenjogú Piacgazdaság [ 9§(1) ] Magántulajdon Egyenlő védelemben részesül

4 MAGÁNBIZTONSÁG JOGI SZABÁLYOZÁSA
Biztonságtermelés Állami szerepvállalása Végrehajtó szerv Jogi szabályozás Normaalkotás Költségvetés biztosítása Felügyeleti és Ellenőrzés Feladat - végrehajtása Magánbiztonság működési feltételei Felelősség megosztás Állam hatékonyabb jogi eszközök biztosítása kevesebb költségvetési támogatás Magánbiztonság Privatizációval nagyobb terület Piaci viszonyok szabályozása → optimális biztonság

5 MAGÁNBIZTONSÁG JOGI SZABÁLYOZÁSA
Biztonsági Őrök Közterület - felügyelet Természetvédelmi Őrszolgálat KÖZBIZTONSÁG RENDŐRSÉG Fegyveres Biztonsági Őrség Polgárőrség

6 MAGÁNBIZTONSÁG JOGI SZABÁLYOZÁSA
Magánbiztonsági szakma jogi evolúciója Személy és vagyonvédelemről valamint magánnyomozásról Rendszer - változás Biztonsági őr + szakosítása Rendőrség 1989 Alkotmány módosítás 1994 XXXIV. tv. 1995 Kormr. 1998 IV. tv. 2005 CXXXIII. tv. 2008 2010

7 MAGÁNBIZTONSÁG JOGI SZABÁLYOZÁSA
Veszélyeztetettség szerint Kritikus infrastruktúra Pénzintézetek Zöldterületek - Natura 2000 - Természetvédelem - Tavak, folyók Bevásárlóközpontok Szórakoztató Központok Stadionok - Egészségügyi Intézmények Oktatási Intézmények Hivatalok Szállások – hajléktalan - szálloda - kollégium Értékszállítás – jármű - útvonal Közlekedés – jármű - pályaudvar, megálló Területi elv alapján Állami, Önkormányzati tulajdon Magán tulajdon - üzlet sport kultúra iroda kiállítás - Közterület - Nyilvános hely - Magánterület Védelem tárgyai Személy Vagyon Biztonság

8 MAGÁNBIZTONSÁG JOGI SZABÁLYOZÁSA
MAGÁNBIZTONSÁGVÉDELMI TEVÉKENYSÉGEK FAJTÁI Ingatlan, ingóság őrzése Rendezvénybiztosítás Szállítmány kísérése Pénz – és értékszállítás Személyvédelem Térfigyelő Telepítés Biztonságtechnika (elektronikus, mechanikai ) Reagáló szolgálat Beléptető Felügyelet Vagyonvédelmi

9 MAGÁNBIZTONSÁG JOGI SZABÁLYOZÁSA
MAGÁNBIZTONSÁG VÉDELMI TEVÉKENYSÉG SZERVEZETI FORMÁI Vállalkozás Saját szervezet - alkalmazott rendészek , biztonsági őrök FBŐ + 50% saját tulajdon Társas Egyéni Személy és vagyonvédelmi Magánnyomozó Profilkényszer megszűnt !!!

10 MAGÁNBIZTONSÁG JOGI SZABÁLYOZÁSA
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Birtokjog átruházása Vállalkozó Tulajdonos Előzetes hozzájárulás Alvállalkozó Jogosultság alkalmazása Vállalkozó „NAPLÓ”- t vezet: - megbízási szerződésekről szolgálatot ténylegesen teljesítő személyekről - munkaidő nyilvántartásáról Jogos önhatalom ( birtokvédelem) Érintett együttműködésével

11 MAGÁNBIZTONSÁG JOGI SZABÁLYOZÁSA
TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉNEK SZABÁLYAI I. (Természetes személy ) Kötelező Szakmai Kamarai tagság Összeférhetetlenség Rendőr polgári titkosszolgálat Rendőrhatósági igazolvány Kizárva - Felügyeletben közreműködő Engedéllyel: objektumvédelem értékszállítás biztonságtechnika Előélet Képesítés Büntetlen Fedhetetlen Biztonsági őr Magánnyomozó Bankőr Pénz – és értékszállító Rendezvény biztosító Biztonságtechnika Tervező Szerelő EU állampolgár ( EGT ) Fegyveres biztonsági őr Kutyás őr Kezelő

12 MAGÁNBIZTONSÁG JOGI SZABÁLYOZÁSA
TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉNEK SZABÁLYAI II. (Vállalkozás ) Kötelező Szakmai Kamarai nyilvántartás Rendőrhatósági igazolvány Működési engedély ( rendőrhatósági) vállalkozói igazolvány cégnyilvántartás Személyesen közreműködő Tulajdonos Alkalmazott Kötelező felelősségbiztosítási szerződés Okozat károk megtérítése „O ,, lap (adó, vám, társadalombiztosítási tartózása nincs ) Belül Kívül

13 MAGÁNBIZTONSÁG JOGI SZABÁLYOZÁSA
BIZTONSÁGI ŐR KÖTELESSÉGE Rábízott vagyon védelme „NAPLÓ”- t vezetni és az ellenőrző hatóságnak bemutatni Formaruhát viselet (katonai, rendvédelmi, hatósági jellegre nem utalhat) Hatósági eljárást nem akadályozhatja (hatósági jogkörrel nem rendelkezik) Biztonsági őr Feltüntetni Magánál tartani rendőrhatósági engedélyt kamara i tagsági igazolványt felhatalmazást a tevékenység végzésére Vállalkozó neve

14 MAGÁNBIZTONSÁG JOGI SZABÁLYOZÁSA
TITOKTARTÁSI KÖTELEZETSÉG (Bizalmi tevékenység) Jogszerű en tudomására jutott személyes adatot a harmadik személyéről) Megtartja A megbízó tudomására hozza (tájékoztatja) Kivéve ha bírósági vagy más hatósági eljárásban tanúként hallgatják meg.

15 MAGÁNBIZTONSÁG JOGI SZABÁLYOZÁSA
RENDŐRSÉG Nyilvántartás ( Igazgatásrendészet) Ellenőrzés (évi 1 alakalom) - Igazolványok kiadás Közrendvédelmi szolgálat Bűnügyi szolgálat - Működési engedély bevonás visszavonás Biztonsági őr Magánnyomozó adatváltozás kamarai adatok Munkavégzés jogszerűsége Felelősségbiztosítás megléte - Büntetlen előélet lekérdezése Adatok valódisága Napló vezetése Kamarai nyilvántartás megléte

16 MAGÁNBIZTONSÁG JOGI SZABÁLYOZÁSA
RENDŐRSÁG ÁLTAL ALKALMAZHATÓ SZANKCIÓK Bevonás (Max:2 évig) Elvétel Visszavonás ( véglegesen) ( 8 napon belül) Működési engedélyek Helyszínen a foglalkozás körében elkövetett szabálysértésen tetten érve Szabályokat ismételten és súlyosan megszegte Kiadási feltételei megszűntek Kamarai nyilvántartásból törölték Igazolvány Kiadás feltételei megszűntek Kamarai tagsága megszűnt - Szabályokat ismételten és súlyosan megszegte Kamarai tagság felfüggesztették 2 évi szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekmény miatt eljárás indult

17 MAGÁNBIZTONSÁG JOGI SZABÁLYOZÁSA
BIZTONSÁGI ŐR ÁLTALÁNOS JOGOSÍTVÁNYAI I. Belépő Kiléte igazolására - Felhívni a területre Személyt Ott tartózkodó Céljának közlése Adatközlés megtagadása Belépést - Megtiltani esetén Ott tartózkodást Adatok valótlansága - Felszólítani Távozásra Belépő Csomag - Bemutatására felhívni Személyt Menet - szállítási okmány Kilépő

18 MAGÁNBIZTONSÁG JOGI SZABÁLYOZÁSA
BIZTONSÁGI ŐR ÁLTALÁNOS JOGOSÍTVÁNYAI II. - Felszólítani Jogsértő személyt magatartásának abbahagyására Fegyver Kutató műszert alkalmazni Robbanóanyag - Bevitelét megtiltani Közbiztonságra különösen veszélyes eszközöknek - Felkérni Hatósági személyt igazoltatásra Felszólítani a cselekmény abbahagyására Származó Dolgot elvenni Bűncselekmény elkövetésén tetten ért személyt Folytatást megakadályozni Elkövetéshez használt Elfogni Átadni nyomozó hatóságoknak

19 MAGÁNBIZTONSÁG JOGI SZABÁLYOZÁSA
ARÁNYOS KÉNYSZERÍTÓ TESTI ERŐ ALKALMAZÁSA ( Jogos védelem) - Védett személy elleni támadás elhárítása Belépés megakadályozása - Védett területre jogosulatlan Ott tartózkodó eltávolítása - Rendezvényt zavaró eltávolítása - Érték szállítást akadályozó személy eltávolítása

20 MAGÁNBIZTONSÁG JOGI SZABÁLYOZÁSA
SZEMÉLY VÉDELMI ESZKÖZÖK Viselhető : - jogos védelem - gázspray Használat: - gumibot - végszükség - őrkutya - gáz- és riasztófegyver REJTVE - lőfegyver

21 MAGÁNBIZTONSÁG JOGI SZABÁLYOZÁSA
TÉRFIGYELŐ - 3 munkanapig rögzíthető a felvétel Élet Nyilvános rendezvény Testi épség Védelme Személyi szabadság Megálló - 30 napig Közforgalmú közlekedési eszköz Állomás Tárolás Érték Szállítás Kezelés - 60 napig Pénzügyi tevékenység (bank, posta , zálogház)

22 MAGÁNBIZTONSÁG JOGI SZABÁLYOZÁSA
BELÉPTETŐ RENDSZER Állandó Alkalmi Név, cím Jogosultság megszűnéséig Távozástól 24 óra Belépés időpontja, objektumban mozgás Max.: 6 hónap

23 MAGÁNBIZTONSÁG JOGI SZABÁLYOZÁSA
MAGÁNNYOMOZÓ - Felvilágosítást kérhet - Ingatlan nyilvántartás - Egyéni vállalkozók nyilvántartása - Adatot gyűjthet - Cégnyilvántartás - Személyi adat – és lakcímnyilvántartás Megbízó felhatalmazza - Gépjármű nyilvántartás Feladó Felhatalmazása alapján - Zárt küldemény tartalmának ellenőrzése Címzett Adatvédelmi Szabályok betartásáért - Kép – és hangfelvétel Személyiségvédelmi

24 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Dr. Kovács Sándor ny.r. ezredes jogtanácsos c. főiskolai docens © Rendőrtiszti Főiskola Közbiztonsági Tanszék


Letölteni ppt "MAGÁNBIZTONSÁG JOGI SZABÁLYOZÁSA"

Hasonló előadás


Google Hirdetések