Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

© Rendészettudományi Kar Közbiztonsági Tanszék A POLGÁRŐRSÉG KÖZBIZTONSÁGI SZEREPE Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Közbiztonsági Tanszék.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "© Rendészettudományi Kar Közbiztonsági Tanszék A POLGÁRŐRSÉG KÖZBIZTONSÁGI SZEREPE Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Közbiztonsági Tanszék."— Előadás másolata:

1 © Rendészettudományi Kar Közbiztonsági Tanszék A POLGÁRŐRSÉG KÖZBIZTONSÁGI SZEREPE Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Közbiztonsági Tanszék Dr. Kovács Sándor ny. r. ezredes c. főiskolai docens mesteroktató Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Közbiztonsági Tanszék Dr. Kovács Sándor ny. r. ezredes c. főiskolai docens mesteroktató Budapest

2 A POLGÁRŐRSÉG KÖZBIZTONSÁGI SZEREPE A POLGÁRŐRSÉG KÖZBIZTONSÁGI SZEREPE GLOBÁLIS BIZTONSÁG Terület védelme Magyar Honvédség Állam védelme Nemzetbiztonsági Szolgálatok Pénzügyi rend védelme Nemzeti Adó- és Vámhivatal Gazdasági rend védelme Gazdasági Versenyhivatal Idegenrendészet Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Közrend - Közbiztonság védelme Rendőrség Polgárőrség Katasztrófa és Tűzvédelem Katasztrófavédelemi Főigazgatóság KÖZBIZTONSÁG Magánterület, nyilvános helyek védelme FBŐ+Személy- és vagyonőrök Élelmiszerbiztonság Nemzeti Élelmiszerlánc- biztonsági Hivatal Egészségügyi biztonság ANTSZ Természeti területek védelme Természetvédelmi Őrszolgálat Környezetvédelmi Főfelügyelet Közlekedésbiztonság Nemzeti Közlekedési Hatóság Közterületek rendje, tisztasága Önkormányzati rendészet Kulturális javak védelme Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Munkabiztonság Munkabiztonsági Főfelügyelet KÖZBIZTONSÁG

3 A POLGÁRŐRSÉG KÖZBIZTONSÁGI SZEREPE BIZTONSÁGVÉDELEM ÁLLAMI SZEREPVÁLLALÁSA JOGI SZABÁLYOZÁS -NORMAALKOTÁS -KÖLTSÉGVETÉS biztosítása VÉGREHAJTÓ SZERV EGYÜTTMŰKÖDÉDÉSFELADAT VÉGREHAJTÁS POLGÁRŐRSÉG működési feltételei FELELŐSSÉG MEGOSZTÁS ÁLLAM -HATÉKONYABB JOGI ESZKÖZÖK biztosítása -TÖBB KÖLTSÉGVETÉSI támogatás POLGÁRŐRSÉG -OPSZ- KÖZTESTÜLET -ÁLLAMI SZEREPVÁLLALÁS→ optimális biztonság

4 A POLGÁRŐRSÉG KÖZBIZTONSÁGI SZEREPE Személy- és vagyonőr KÖZBIZTONSÁG együttműködés Természet- védelmi Őrszolgálat (HBE) Erdővédelmi Szolgálat (HBE) Hegyőr Hivatásos vadász Fegyveres Biztonsági Őrség (E) RENDŐRSÉGI - felügyelet - ellenőrzés POLGÁRŐRSÉG Közterület – felügyelet (HBE ) Halászati őr (HBE) Mezőőr (HBE) Önkormányzati természetvé- delmi őr (HBE) Erdészeti szakszemélyzet (HB) Jogosult erdészeti szakszemélyzet (HB)

5 A POLGÁRŐRSÉG KÖZBIZTONSÁGI SZEREPE BIZTONSÁGTERMELÉS jogi evolúciója POLGÁRŐRSÉG Egyesülési jog RENDŐRSÉGI tv. Rendészeti tv. 1989.évi II. tv. 6/1988. Mt. rendelet 1994. XXXIV. tv. 2006. évi LII. tv. Fegyveres Biztonsági Őrség, Természetvédelmi Őrszolgálat, mezőőr, hegyőr, halászati őr 1974. évi 17. tvr. Közterület- felügyelet 2011.évi CLXV. tv. SZEMÉLY- és VAGYONŐR 1998. évi IV. tv. 2005. évi CXXXIII. tv. POLGÁRŐR tv. 87/1995. Korm. rend 2009. évi LXXXIV. tv. 2012.évi CXX. tv. 1997. évi CLIX. tv. 1999. évi LIII. tv. Állam- és közbiztonságról

6 A POLGÁRŐRSÉG ELLENŐRZÉSE Ügyészi intézkedések: 1)óvástörvénysértés esetén 2)felszólalástörvénysértő gyakorlat mulasztásos törvénysértés 3)figyelmeztetéstörvénysértés megelőzése 4)jelzéscsekély törvénysértés Ténylegesen nem működő szervezetek megszüntetése: Társadalmi szervezetek működésének törvényességi vizsgálata munkatervügyészségáltalános LFVszűkebb csoport Vizsgálat szempont szerint hivatalból kérelem alapján feljelentés egyedi benyújtása

7 A POLGÁRŐRSÉG ELLENŐRZÉSE Adminisztrációs kötelezettség ellenőrzése Tevékenység tényleges megvalósítása Pályázati pénzek racionális felhasználása Működésre fordított költségek indokoltsága Szoros társadalmi ellenőrzés Üvegzseb, átláthatóság Nyilvánosságra hozatal Adókedvezmények Felhasználás közhasznúsága Profit szétosztásnak tilalma Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység (nyereségcélú) Visszaélés ingyenes szolgáltatás névleges (gk. használat) nyereség szétosztása alkalmazottaknak magas bér „költségtérítés”

8 I NTEGRÁLT ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET KÖZBIZTONSÁGI ÉS BŰNMEGELŐZÉSI CENTRUM Közterület-felügyelet Kerületőrség Térfigyelő központ KÖZBIZTONSÁGI ÉS BŰNMEGELŐZÉSI CENTRUM Közterület-felügyelet Kerületőrség Térfigyelő központ P OLGÁRŐRSÉG Közbiztonsági Kft. POLGÁRMESTER Védelmi Iroda KATASZTRÓFA V ÉDELEM R ENDŐRSÉG Ü GYÉSZSÉG B ÍRÓSÁG Ellenőrzési és felügyeleti hatóságok: • ÁNTSZ • Közlekedési Felügyelet •N A V • Fogyasztóvédelmi Felügyelet • stb. Ellenőrzési és felügyeleti hatóságok: • ÁNTSZ • Közlekedési Felügyelet •N A V • Fogyasztóvédelmi Felügyelet • stb. B ŰNMEGELŐZÉS Magán biztonságvédelem : • Fegyveres Biztonsági • Őrség • Személy- és vagyonőrök Magán biztonságvédelem : • Fegyveres Biztonsági • Őrség • Személy- és vagyonőrök Egyéb szervezetek: • MÁV, Magyar Posta, • MATÁV, •Nemzetiségi Önkormányzat, • Vadászkamara, • Hajléktalan Szolgálatok, • TAXIS Szövetség, • Társasházkezelők Szakmai Szervezete, • stb. Egyéb szervezetek: • MÁV, Magyar Posta, • MATÁV, •Nemzetiségi Önkormányzat, • Vadászkamara, • Hajléktalan Szolgálatok, • TAXIS Szövetség, • Társasházkezelők Szakmai Szervezete, • stb. KÖZGYŰLÉS Képviselő-testület Közbiztonsági - Bűnmegelőzési Bizottság Polgármesteri Hivatal KÖZGYŰLÉS Képviselő-testület Közbiztonsági - Bűnmegelőzési Bizottság Polgármesteri Hivatal A POLGÁRŐRSÉG KÖZBIZTONSÁGI SZEREPE Közbiztonsági Közalapítvány Biztonságunkért Alapítvány Közbiztonsági Közalapítvány Biztonságunkért Alapítvány

9 A POLGÁRŐRSÉG KÖZBIZTONSÁGI SZEREPE Közterületi szolgálat tervezése  idős  gyermekek  mozgáskorlátozott  egyedül élő  családon belüli  erőszak  hajléktalan  turista  utas  szórakozóhely  bevásárlóközpont  bankok  iskolák  parkok, erdők  aluljárók  építkezések  piac  sport-, kulturális- politikai rendezvény  értékszállítás  utazás  fizetés  pénzfelvétel  telefonálás  idegenforgalom  ünnepek  éjszaka SzemélyekLétesítményekTevékenységIdőszak Biztonsági kockázatfelmérés

10 TELEPÜLÉSŐR,KERÜLETŐR, POLGÁRŐR: •Mozgóőr „posztos őrszolgálat”  piacok, bevásárlóközpontok  közlekedési csomópontok  forgalmas helyek  Feladat-meghatározás az aktuális közbiztonsági helyzet alapján (nem a hagyományos „járőr útirány terv” alapján  lakosság biztonságának adott körzetben történő szervezése  együttműködés kialakítása (polgármester, polgárőr, közterület-felügyelő, stb.)  folyamatos információáramlás az egyéb közterületi szolgálatok irányába Közterületi rendfenntartási modell Prevenciós jellegű (folyamatos látható közterületi jelenlét) Gyorsreagálás INTÉZKEDŐK : RENDŐR, KÖZTERÜLET- FELŐGYELŐ: KÖZTERÜLET- FELŐGYELŐ: •Járőrözés (nagyobb területen) Akciócsoportok, gyorsreagáló egységek létrehozása  bejelentésekre, segélyhívásokra azonnali reagálás biztosítása  megfelelő technikai eszközök  gépjármű  felszerelés  hírtechnika ARÁNYÁNAK MEGHATÁROZÁSA VEZETŐI FELADAT A POLGÁRŐRSÉG KÖZBIZTONSÁGI SZEREPE

11 JOGOK és KÖTELEZETTSÉGEK -KÖZTERÜLETI JÁRŐRSZOLGÁLAT, FIGYELŐSZOLGÁLAT -- JELZŐŐR -- FORMARUHA viselet „POLGÁRŐR” -- VEGYI ESZKÖZ viselet közterületen -- BÜNTETŐJOGI védelem fokozott -- TÉRFIGYELŐ szolgálat adatvédelem -- KÖRÖZÉSI nyilvántartás -- FIGYELMEZTETŐ jelzés menetlevél -- EDR használat hírfegyelem -- VISSZATARTÁS joga Btk., tul. Szabs. - -POLGÁRŐR -KÖZTESTÜLET állami feladat -KÖTELEZŐ EGYÜTTMŰKÖDÉS -- ÁLLAMI KÖLTSÉGVETÉS 1má. Ft - KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI feladatok -- IGAZOLVÁNY, NYILVÁNTARTÁS -- ELŐÉLET, ÉLETVITEL ellenőrzés -- PANASZ ETIKAI VIZSGÁLAT -- TERÜLETI ILLETÉKESSÉG -ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG

12 TÉRFIGYELŐ RENDSZER A POLGÁRŐRSÉG KÖZBIZTONSÁGI SZEREPE

13 RENDÉSZETI törvény RENDÉSZETI törvény INTÉZKEDÉSI KÖTELEZETTSÉG INTÉZKEDNI JOGSZABÁLYSÉRTŐ - Tényt Tevékenységet Mulasztást -KÖTELES - illetékességi területén INTÉZKEDÉSTKEZDEMÉNYEZNIINTÉZKEDÉSTKEZDEMÉNYEZNI -ÉSZLEL -HOZNAK a tudomására

14 RENDÉSZETI törvény RENDÉSZETI törvény INTÉZKEDÉS KEZDEMÉNYEZÉSE Megkezdése ELŐTT SZÓBAN KÖZÖLNI - Nevét Szervezethez tartozását Intézkedés - -tényét - -célját -INTÉZKEDÉS BEFEJEZÉS BEFEJEZÉSUTÁN UTÁN -SZOLGÁLATI IGAZOLVÁNY -FELMUTTÁSA -Ha az intézkedés eredményességét veszélyezteti !!!

15 RENDÉSZETI törvény RENDÉSZETI törvény TÁJÉKOZTATÁS INTÉZKEDÉS- t Törvény korlátozhatja: -- testi épség -- személyi szabadság -- tulajdonjog KÖVETŐEN Igazolás: - időtartama - oka - PANASZ lehetőségéről (8 napon belül) - - intézkedéstől vagy annak elmulasztásától - - kényszerítő eszköz alkalmazásától - -– max. 3 hónap az előterjesztésre nyitva álló határidő - ( ha a jogsérelemről később szerzett tudomást ) KÉNYSZERÍTŐ eszköz alkalmazás-t

16 RENDÉSZETI törvény RENDÉSZETI törvény RUHAVISELET EGYENRUHÁTFORMARUHÁT -EGYENRUHA SZOLGÁLATI SZOLGÁLATI -FORMARUHA JELVÉNY IGAZOLVÁNY - -FELADTA - ellátása során -köteles -VISELNI INTÉZKEDÉS során IGAZOLJA

17 RENDÉSZETI törvény ÁLTLÁNOS ELVEK: Intézkedés által okozott Intézkedés törvényes HÁTRÁNY CÉLJA Célszerűség - Kíméletesség ARÁNYOSSÁG: Több – intézkedés közül legkisebb - korlátozás - kényszerítő eszköz választani - sérülés - károkozás Előzetes figyelmeztetés Figyelmeztetés ha a késedelem kényszerítő eszköz alkalmazás nem veszélyezteti előtt Elsősegély: intézkedés megsérült - orvosi ellátás - hozzátartozó értesítése során - kórházi elhelyezés

18 RENDÉSZETI törvény IGAZOLTATÁS Elkövetésével gyanúsítható személyt -Jogellenes cselekmény - Szabálysértés ( HB-ra jogosult) Megállapítása: - természetes személyazonosító adatoknak - lakhely, tartózkodási hely -- törvényes feladat ellátása -- feljelentés -- Ket. -- Sztv. -- Be. -

19 RENDÉSZETI törvény DOLOG IDEIGLENES ELVÉTELE -- Rendőrségnek - Eljáró hatóságnak -- Jogosultnak -Tárgyat átadni -- átvételi elismervény ellenében -Ket. - lefoglalható -Sztv. alapján - bizonyítékként felhasználható -Be. - támadásra alkalmas - önveszély okozására -KIKÉNYSZERÍTHETŐ !!!

20 RENDÉSZETI törvény RENDÉSZETI törvény RUHÁZAT ÁTVIZSGÁLÁS BELEEGYEZÉSÉVEL - jogellenes - szabálysértés cselekmény (HB jogosult) - - lefoglalható -- bizonyíték - -ÉRINTETT SZEMÉLY -TÁRGY -- felkutatása -- elvétele -BELEEGYEZÉSE NÉLKÜL -( tetten ért előállítására jogosult) -Előzetes figyelmeztetés után! -- támadásra -- önveszély okozására CSOMAG, JÁRMŰ ÁTVIZSGÁLÁS feltételezhető jogellenes JÁRMŰ MEGÁLLÍTÁSA illetékességi dolog fellelhető területén

21 RENDÉSZETI törvény VISSZATARTÁS ( 2 óra ) ÁTADÁS: A RENDŐRSÉGNEK ÁTADÁS: -ELŐÁLLÍTÉSRA JOGOSULTNAK -RENDÉSZETI FELADATOT ELLÁTÓNAK -TETTEN ÉRT - DOLOG KIADÁSÁT MEGTAGADJA -- nem igazolja magát - lefoglalható -– bűncselekmény - bizonyíték -- jogellenes cselekmény - veszélyes eszköz --ELŐÁLLÍTÁSNAK -- ellenszegül -- nem hajtható végre

22 RENDÉSZETI törvény ELŐÁLLÍTÁS - természetvédelmi őr - erdővédelmi szolgálat - halászati őr - közterület-felügyelő - ök.természetvédelmi őr - mezőőr 4 óra: RENDŐRSÉG – re 8óra: BÍRÓSÁG elé állítás ( HB - ra jogosultak) -- feljelentés előterjesztése -- bizonyíték átadása -- javaslat a büntetés -mértékére TETTEN ÉRT -- bűncselekmény -- szabálysértés -(elzárás + HB ) -ELLENSZEGÜLÉS -(rendőrség segítségével) -- kivéve a TŐ BILINCS : tetten ért ellenszegül ellenszegülés megtörésére személy nem hajtható végre szökés megakadályozására

23 RENDÉSZETI törvény TESTI KÉNYSZER VEGYI ESZKÖZ Felszólítás ellenére: -- cselekményt folytatja -- nem tesz eleget -VISSZATARTÁSÁRA INTÉZKEDÉS VÉGREHAJTÁSÁRA ELLENSZEGÜLÉS MEGTÖRÉSÉRE -TETTEN ÉRT -SZEMÉLY KIKÉNYSZERÍTHETŐ!!! ( legális erőszak alkalmazása)

24 RENDÉSZETI törvény RENDÉSZETI törvény TESTI KÉNYSZER MEGFOGÁS -EREDMÉNYESSÉG -ÉRINTETT SZEMÉLY -LESZORÍTÁS-KÉNYSZERÍTÉS: -- cselekvésre -- cselekvés abbahagyására - NEM TESTI KÉNYSZER személyt -- nyújtott kézzel -- minimális - erőkifejtéssel - mozgásának folyamatosságát akadályozó ELVEZETÉS ERŐFÖLÉNY ÖNVÉDELMI FOGÁSOK - kartávolságon belülre lépő TÁVOL TARTJA

25 RENDÉSZETI törvény RENDÉSZETI törvény KÉNYSZERÍTŐ ESZKÖZ ALKALMAZÁSA ELLENSZEGÜLÉS -- passzív -- aktív -ELŐTTE -FELSZÓLÍTÁS: -- cselekmény abbahagyására -„törvény nevében!” -TÁMADÁS - JELENTÉS vizsgálata FIGYELMEZTETÉS: - kényszerítő eszköz alkalmazása következik MEGHALLGATÁS: -- sérült -- tanúk MEGÁLLAPÍTÁS RENDŐRKAPI- TÁNYSÁG értesítése -MUNKÁLTATÓI KIVIZSGÁLÁS

26 RENDÉSZETI törvény RENDÉSZETI törvény JELENTÉS INTÉZKEDÉS vagy elmulasztása -MUNKÁLTATÓNAK -SZÓBAN -- haladéktalanul -- rövid úton -- ÍRÁSBAN -- 2 napon belül -KÉNYSZERÍTŐ ESZKÖZ - használata -- kivel szemben (név) - helyszín - időpont - időtartam - ellenszegülés módja -- alkalmazás leírása: történt-e abbahagyásra felszólítás, kényszerítő eszköz alkalmazására előzetes figyelmeztetés -- sérülés leírása - orvos – egészségügyi intézmény neve - anyagi kár mértéke -- támadásra használt eszköz - tanúk adatai - jogszabályhelyre hivatkozás

27 RENDÉSZETI törvény RENDÉSZETI törvény PANASZ ELŐTERJESZTÉSE (8 napon belül, max. 3 hónap) INTÉZKEDÉS vagy elmulasztása - -SZEMÉLY- és VAGYONŐR --MAGÁNNYOMOZÓ -ÉRINTETT SZEMÉLY -- JOGÁT --JOGOS ÉRDEKÉT -KÉNYSZERÍTŐ ESZKÖZ - használata SÉRTETTE KAMARÁHOZ RENDŐRSÉGHEZ RENDÉSZETI FELADATOT ELLÁTÓ RENDÉSZETI FELADATOT ELLÁTÓ DÖNTÉS 30 nap (Ket)

28

29 © Rendészettudományi Kar Közbiztonsági Tanszék Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Dr. Kovács Sándor ny. rendőr ezredes c. főiskolai docens mesteroktató Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Közbiztonsági Tanszék Dr. Kovács Sándor ny. rendőr ezredes c. főiskolai docens mesteroktató Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Közbiztonsági Tanszék

30 © Rendészettudományi Kar Közbiztonsági Tanszék A POLGÁRŐRSÉG KÖZBIZTONSÁGI SZEREPE Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Közbiztonsági Tanszék Dr. Kovács Sándor ny. r. ezredes c. főiskolai docens mesteroktató Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Közbiztonsági Tanszék Dr. Kovács Sándor ny. r. ezredes c. főiskolai docens mesteroktató Budapest


Letölteni ppt "© Rendészettudományi Kar Közbiztonsági Tanszék A POLGÁRŐRSÉG KÖZBIZTONSÁGI SZEREPE Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Közbiztonsági Tanszék."

Hasonló előadás


Google Hirdetések