Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Első éves BSc hallgatók fizika tudása Radnóti Katalin ELTE TTK Fizikai Intézet

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Első éves BSc hallgatók fizika tudása Radnóti Katalin ELTE TTK Fizikai Intézet"— Előadás másolata:

1 Első éves BSc hallgatók fizika tudása Radnóti Katalin ELTE TTK Fizikai Intézet rad8012@helka.iif.hu http://members.iif.hu/rad8012/

2 Az előadásban érintett témák Kritériumtárgy bevezetése Felmérő dolgozat szerkezete A felmérő dolgozatok eredményei Az eredményekből levonható következtetések Felzárkóztató foglalkozások rendszere, eredményessége

3 A kritériumdolgozat szerkezete Mit várunk el a hallgatóktól? Cél: a gyengék és a fizika BSc-n a jók kiválogatása. Fizika, környezettudomány és földtudomány szakos elsős hallgatók írtak dolgozatot a regisztrációs hét elején. A dolgozatot az ELTE TTK Fizikai Intézet munkacsoportja állította össze. A dolgozat első része: Egyszerű törvények, összefüggések, mértékegységek felírása, teszt jellegű feladatok. A dolgozat második része: 3 darab számításos feladat (mechanika, elektromosságtan, összetett). 40% alatt kell járni a felzárkóztató foglalkozásra.

4 A kért képletek Fizika BSc-re felvett hallgatók esetében: Centripetális gyorsulás Newton II. törvénye Coulomb – törvény Boyle – Mariotte törvény A lendület (impulzus) definíciója Föld- és környezettudomány szakos hallgatók esetében: Tömegpont mozgási energiája Newton II. törvénye Ohm törvénye A termodinamika első főtétele Egyesített gáztörvény

5 Néhány jellegzetes félreértelmezés, tévképzet Mekkora feszültség mérhető az AB pontok között ideálisnak tekinthető feszültségmérővel a vázolt két esetben? Válassza ki, hogy melyik állítás igaz a felsoroltak közül! 1)2) a.) 1,5V és 1,5V b.) 0V és 0V c.) 1,5V és 0V d.) 0V és 1,5V e.) Nem dönthető el, mert nem tudjuk az izzó ellenállását. Fizika: 20,5% Földtudomány: 5,7%Környezettan:10%

6 - Milyen irányú erő hat a ferdén elhajított testre pályája felszálló ágában? (A közegellenállástól eltekintünk.) a.)  b.)  c.) nem hat rá erőd.)  e.)  Fizika: 76,4% Földtudomány:56,8% Környezettan: 56% - Vektorok összeadása: pl.: sebesség és erő - Gravitációs erőtörvény helyett: G = m.g - v(t) grafikon alapján az s(t) grafikon elkészítése Képletekben, grafikonokban és nem jelenségekben gondolkoznak.

7 Egy átlagos fékezésnél - 4 m/s2 gyorsulással kell számolni. Egy autó 72 km/óra nagyságú sebességgel közlekedik, majd fékezni kezd. a.) Ábrázolja az autó sebesség idő grafikonját a fékezés során! b) Mekkora utat tesz meg az autó a fékezés ideje alatt? c) Mennyi idő alatt áll meg az autó? Két darab 200 W teljesítményű elektromos fűtőtestet a.) sorba, b.) párhuzamosan kapcsolunk a hálózatra. Mekkora teljesítményt szolgáltat a rendszer a két esetben?

8 Mekkora sebességgel érkezett az elektron a 20 cm hosszú síkkondenzátor lemezei közé, azokkal párhuzamosan, ha az E = 10000V/m térerősség hatására a kondenzátoron való áthaladás után eltérése az eredeti irányától 5 cm? Az ábra forrása: http://www.ibela.sulinet.hu/atomfizika/katodsug/katodsugarzas.htmhttp://www.ibela.sulinet.hu/atomfizika/katodsug/katodsugarzas.htm Megoldás Az elektron a kondenzátorlemezekkel párhuzamosan egyenes vonalú egyenletes mozgást végez a beérkezési sebességével, míg arra merőlegesen egyenletesen gyorsuló mozgást. Az elektron addig az időtartamig, amíg 20 cm-t megtesz egyenes vonalú egyenletes mozgással, pontosan ugyanannyi ideig 5 cm-t egyenletesen gyorsulva tesz meg. A keresett sebesség v = 26 000 000 m/s. A mozgás teljes mértékben hasonló a függőleges hajításhoz (analógiás transzfer). Mechanikai mozgás elektromos környezetben.

9 Egy lézer 20 J energiájú impulzust bocsát ki 0,5  s időtartamig 580 nm hullámhosszon. Ez a fény céziumlapra érkezik egy 12  m átmérőjű körre fókuszálva. A fény 90%-a elnyelődik, 10%- a pedig visszaverődik. - Mekkora a lézer teljesítménye? - Hány foton éri a fémlapot ebben az impulzusban? - Mekkora nyomást fejt ki a fénysugár a kör felületére? - Mekkora maximális sebességgel hagyják el a céziumlapot a fény által kiváltott elektronok? ( A cézium kilépési munkája 0,3 aJ.)

10 A hallgatók által eredmények eloszlásai

11 Az ELTE-re felvett hallgatóknak a közoktatás során szerzett fizikatudása, 576 fő

12

13 PISA 2006. Természettudomány Kevés az 5. és a 6. szintű gyerek!

14 Feladatmegoldás, összesítés %-okban, 2006-os adatok Szak 1. pl. 2. pl. 3. pl. 2. rész összesen Fizika 70,3 58,9 25 40 50 Föld 11,6 10,4 2,7 8,5 27 Körny. 12 8,8 1 7,4 24,3 Az 1. példa mechanika, a 2. elektromosságtan, a 3. összetett feladat volt.

15 A 2006-ban és 2007-ben fizika BSc-re felvettek felvételi pontszámaik szerinti eloszlása

16 Fizika BSc 2006-os felvételi adatai A felvételin elért pontszám és a kritériumvizsgán elért eredmény

17 A 2006-ban fizika BSc-re felvett hallgatók eredményessége

18 A 3. félévre beiratkozott összes hallgató

19 A felzárkóztató foglalkozások tematikája A Dér – Radnai – Soós: Fizikai feladatok című feladatgyűjteményt használtuk a mechanika témakörén belül, mivel az első féléves előadások anyaga is ez. A következő fejezeteket dolgoztuk fel a hallgatókkal: 1. Kinematika 2. Dinamika I. 3. Dinamika II. 4. Munka, energia, teljesítmény 6. Körmozgás 8. Rezgések. Minden fejezetből a Bevezető feladatok, Gyakorló feladatok és a Házi feladatok képezték elsősorban a feldolgozandó példákat.

20 Eredményesség, tapasztalatok 2007-ből Földtudomány: a hallgatóknak körülbelül ¾ részének sikerül a tárgyat teljesíteni. Környezettudomány: 2/5 részének sikerül. Emelt szint: a hallgatók ¾ része tudta teljesíteni, sok jeles (5) vizsga 16/29.  Kollégák …

21 Hallgatói vélemények 2007. (129 fő)

22

23 Néhány általános megállapítás 1.) Akik nem tanultak fizikát a 12. évfolyamon sokat felejtettek. 2.) A felvételi pontszám sok részből tevődik össze. 3.) Ahol a fizika „segédtudományként” szerepel a hallgatók már a középiskolás koruk alatt teljesen elhanyagolták. 4.) Csökkent a fizika óraszáma a közoktatásban, ezáltal a tantárgy megbecsültsége is. Ugyanakkor a tananyag mennyisége gyakorlatilag változatlan maradt. Nagy valószínűséggel az ország bármely hasonló egyetemén és szakján hasonló eredményeket kaptunk volna. A kémia szak esetében is hasonló eredmények születtek. Fizikai Szemle 2006/12. Köznevelés 2007/29. ÚPSz 2007/11.

24 További feladatok Hallgatói tudás- és attitűdök további figyelése. Hallgatói félreértelmezések feltérképezése az alapvető fizikai témakörök esetében  mechanika,  energia,  elektromosságtan,  fizikai gondolkodás. Fejlesztő feladatrendszer kidolgozása.

25

26 Köszönöm a figyelmet! rad8012@helka.iif.hu http://members.iif.hu/rad8012/


Letölteni ppt "Első éves BSc hallgatók fizika tudása Radnóti Katalin ELTE TTK Fizikai Intézet"

Hasonló előadás


Google Hirdetések