Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

FENNTARTHATÓ VÁROS: KÖZLEKEDÉS ÉS TELEPÜLÉS Fleischer Tamás MTA KRTK Világgazdasági Intézet Környezettudatos.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "FENNTARTHATÓ VÁROS: KÖZLEKEDÉS ÉS TELEPÜLÉS Fleischer Tamás MTA KRTK Világgazdasági Intézet Környezettudatos."— Előadás másolata:

1 FENNTARTHATÓ VÁROS: KÖZLEKEDÉS ÉS TELEPÜLÉS Fleischer Tamás MTA KRTK Világgazdasági Intézet http://www.vki.hu/~tfleisch/ tfleischer@vki.hu Környezettudatos építés A-tól Z-ig Az Építész Továbbképző és a Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete szervezésében; FUGA Budapesti Építészeti Központ Budapest, 2013. március 5.

2 Közlekedés és település 4 (0) (Amiről nem lesz szó: kibocsátási és zaj adatok, klíma, CO 2 stb.) 4 Alcím-féle: A városi köztér beágyazódása a városba / és fordítva 4 (1) (A közlekedés, mint településképző erő) 4 (2) A városról való gondolkodásunk és a Lipcsei Charta kontextusa 4 (3+) Komplexitás, a koherens város nyolc szabálya ( + kockázatok/sebezhetőség + fenntarthatóság ) 4 (4) Helyek és nem-helyek. Elfordulás/szakadás az utcától 4 (5) Budapesti példák 4 (6) Összefoglalás

3 ( A közlekedés, mint településképző erő)

4

5 4 A „kapu” és a „fok” 4 A közlekedés elsődleges településképző funkciója: a kapuk és a fokok, ahol az utak összenyalábolódnak 4 A közlekedés másodlagos településképző funkciója: a kiemelt fontosságú vonalak találkozása 4 A közlekedés harmadlagos településképző funkciója: a közlekedésüzemi funkciók (ló-váltó állomás… …rendező- pályaudvar) 4 …a közlekedésföldrajz alapjai…

6 1/b. ábra. Szolnok ábrázolása

7 A modernitás időszaka – és az Athéni Charta 4 A CIAM 4.kongresszusa ( Congress Internationaux d’Architecture Moderne ) 1933 4 A lakáskérdés megoldása => tömeges lakásépítés: a lakótelep (kis dobozok gyártása: lakások tízszintes épületekben, iparosítható gyártási eljárás) 4 A város hozzáidomítása e tömegtermelési filozófiához és a technológiához: funkcionálisan homogén városnegyedek (ez lesz a fő terület-felhasználási elv): üzleti negyed, lakónegyed, ipari zóna, üdülőövezet. 4 Hatékony tömegtermelés, economy of scale, ‘big is better’, az a jó, ami tervezett

8 A modernitás időszaka – és az Athéni Charta 4 Közlekedés: kis dobozok, mint egységek; az új domináns közlekedési mód a közút 4 Városokban: a felszín kell az autóknak: sínek a felszín alá vagy fölé. Útban van a villamos, keskenyebb járda, kevesebb fa, odébb rakott gyalogátkelő, buszmegálló stb. „kevés a hely, több helyet az autóknak” 4 A fő cél megkönnyíteni a (motorizált) mobilitást 4 „Citius, altius, fortius” (gyorsabban, magasabbra, erősebben) =A jó technológia jelentése: jobb hardware: (motor, jármű, üzemanyag, autópálya)

9 A posztmodern – és a Lipcsei Charta 4 ‘Everything goes’ (világzene, vendégszöveg, újrahasznosítás …) 4 Új kulcsszavak: integráció, együttműködés, partnerség, networking, konzultáció, illeszkedés, alkalmazkodás… (kölcsönös függés) 4 Külső feltételek: környezet, társadalom, városi élet - mind számít. A tervezett, ember-alkotta rendszereinket a körülményekhez kell igazítani. 4 Új szempontok, értékek: rugalmas, puffer, tartalék, redundáns, sokszínű (versus: hatékony, egységes, optimális, kiszámított etc.) => 4 Lipcsei Charta a fenntartható európai városról 2007. május 24-25 4 Fő elve: integrált megközelítés (+ Structural Funds) 4 Makro léptékű funkcionális felosztás helyett a szomszédsági egység multifunkcionalitása elengedhetetlen. (Kis távolságok városa, kisváros a nagyvárosban, vegyes zónák, smart city, gyalogosan elérhető) Miért? 4 Három kulcselem: komplexitás, kockázatok, fenntarthatóság

10 Az új kontextus egyik kulcseleme a komplexitás 4 Mit mond a komplex kölcsönható rendszerek tudománya a [fenntartható] városi szövetről? 4 Salingaros, Nikos A (2000) Complexity and Urban Coherence. Journal of Urban Design, Vol. 5. pp.291-316 4 A város topológiailag deformálható pályák hálózata. A koherens városnak képesnek kell lennie arra, hogy szakadás nélkül kövesse e pályák behajlítását, megnyújtását, összenyomását. Ennek érdekében a városi szövetnek szorosan kell összekapcsolódnia kis léptékben, és lazán kell kapcsolódnia nagy léptékben. 4 Salingaros nyolc szabálya amely biztosítja, hogy a város összetevői koherens egésszé kapcsolódhassanak össze

11 Komplexitás: a koherens város nyolc szabálya 4 (1) Azonos léptékű, szorosan kapcsolt elemek formálnak egy modult 4 (2) Hasonló tulajdonságú elemek egymással nem kapcsolódnak. A különböző elemek kritikus változatosságára (diverzitására) van szükség. 4 (3) A modulok a határoló elemeik mentén kapcsolódnak össze, nem a belső elemeikkel. 4 (4) A kölcsönhatások kis léptékben a legerősebbek és nagy léptékben gyengék. 4 (5) A nagy léptéket a távolra ható erők a kisebb léptékű elemek jól definiált struktúráiból építik fel. 4 (6) A rendszer összetevői fokozatosan kapcsolódnak össze kicsitől a nagy felé 4 (7) különböző léptékű elemek és modulok nem szimmetrikus módon függnek egymástól: a nagyobb léptéknek szüksége van az összes kisebb léptékre, de ez fordítva nem áll fenn. 4 (8) Egy koherens rendszert nem lehet teljesen széttagolni az összetevőire. 4 Salingaros, Nikos A (2000) Complexity and Urban Coherence. Journal of Urban Design, (5) 291-316

12 4 Kockázat társadalom (Ulrich Beck (1986) Risikogesellschaft: Auf dem Weg in eine andere Moderne. Suhrkamp) 4 Új viszony a kockázatokhoz 4 A modernitás mítosza: célkeresztben az árutermelés, mint kiszámítható tevékenység, – a nem-szándékolt technológiai következmények külső hatások. 4 Új megközelítés: „a kockázatok és mellékhatások” nem véletlen jelenségek, hanem a rendszer részei. Minden technológiához hozzá tartozik annak normál kockázata („Aki a sínt feltalálta, egyben a kisiklást is feltalálta” [Paul Virillio] ) 4 Sebezhetőség és ellenállóképesség: amire szükségünk van: visszacsatolások, diverzifikált források, alternatív szállítási utak, nem-hierarchikus rendszerek, pufferek, redundanciák. 4 Városainkban: a helyreállítás nem rendkívüli jelenség, hanem a működés része. (hard-disk: legyen mindig 15-20% szabad hely) Egy másik kulcselem – a kockázat kezelése

13 A harmadik: fenntartható fejlődés 4 A „három krumpli” 4 Gyenge fenntarthatóság: a (környezeti, társadalmi, gazdasági) tőke összességében ne csökkenjen KÖRNYEZET TÁRSADALOM GAZDASÁG

14 A harmadik: fenntartható fejlődés 4 A „három krumpli” 4 Gyenge fenntarthatóság: a (környezeti, társadalmi, gazdasági) tőke összességében ne csökkenjen KÖRNYEZET TÁRSADALOM GAZDASÁG

15 4 A három pillér rendszerösszefüggésbe rendezve 4 Erős fenntarthatóság: a környezeti korlátokat önmagukban be kell tartani A harmadik: fenntartható fejlődés KÖRNYEZET TÁRSADALOM GAZDASÁG

16 A közlekedés jellemző korszakai Eltolódás az egyes közlekedési módok szerepében. Az újabb technológia időről időre újabb domináns közlekedési módot alakít ki. Forrás: Nebojsa Nakicenovic IIASA 1988

17 4 A közlekedés jellemző korszakai: 4 Pre-indusztriális időszak – wind-wood-water 4 Iparosítás időszaka – a vasút diadalmenete (szén-gőz-acél) 4 Modernizáció kora – a gépkocsi dominanciája 4 Posztmodern időszak – nincs dominancia (‘everything goes’, mindent a maga helyén, integrációk, intermodalitás, együttműködés stb.) 4 (Forrás: Oka, Namiki (1995) The new shape of stations) A közlekedés jellemző korszakai

18 A közlekedés jellemző korszakai J.H. Ausubel, C. Marchetti, and P. Meyer (1998) “Toward green mobility: the evolution of transport”, European Review, Vol. 6, No. 2, pp. 137-156. nyomán saját kiegészítéssel vasút utak légi Maglev 1836 180018501900195020002050 18911946 2002 csatornák

19 Brüsszel 2003 A városi köztérről, a városi közlekedésről

20 Budapest 2008 A városi köztérről, a városi közlekedésről Ki a gazda – ki határozza meg a szabályokat?

21 A városi köztérről, a városi közlekedésről 4 Mumford, Lewis: a város Hajlék, Erőd, Templom, - azaz védelem természeti, társadalmi és spirituális vonatkozásban [ Mumford L (1985) Város a történelemben. Gondolat, Budapest] 4 Mi most a házak közti teret, a közteret, az utcát állítjuk középpontba: számunkra a város: Fórum, Korzó, Piac – azaz eszmék, emberek és áruk találkozási lehetősége 4 A város találkozási… … pont 4 …Hely?

22 A városi köztérről, a városi közlekedésről 4 Helyek és nem-helyek ( Augé, Marc: Non-places: Introduction of an Anthropology of Super-modernity 1995 ) 4 Nem-hely-ek: az utazás, kereskedelem, a mozgás terei. 4 A hely attribútumai: identitás, reláció és történet 4 [FT:] a nem-helyeken egyetlen dimenziónkkal vagyunk jelen: utas, vevő, ügyfél, „ketteske” 4 Élhetővé - de legalább több-dimenzióssá tenni a nem- helyeket 4 Pl. a pályaudvarok ( interface! város és közlekedés! ) új szerepe a városban: a városi közterület része, váróterem helyett bevásárlóközpont stb.

23 4 A vasútállomás megváltozó szerepe: egyfunkciós épületből sokfunkciós városi pólus felé kezd eltűnni a hagyományos egyfunkciós szerep (váróterem) igény a többfunkciós városi térre a kereskedelmi tevékenység finanszírozási kényszer is pozitív szociális következmények: mindig forgalmas a város nem fordít hátat a vasútállomásnak 4 A kulcs-elem: a vasútállomás ugyanolyan fontos legyen a város számára, mint a város a vasútnak ez lehetővé teszi, hogy egyenlő felek közötti partnerkapcsolat alakuljon ki a vasút és a város között. 4 „nem fordít hátat” (A vasútállomás: kapocs a vasút és a város között)

24 Párizs, Quartiere Latine Forrás: Engwicht, David: Towards an Eco-city. Calming the traffic. Envirobook, Sydney, 1992 Itt nincs szakadás az utca és a környezete között („kis léptékben erős kapcsolat”)

25 Székely kapu kispaddal Forrás: Szatyor Győző rajza, Tarján Gábor: Mindennapi hagyomány. Mezőgazdasági Kiadó, 1984

26 * „nem fordít hátat”

27 Elfordulás az utcától – öt felvonásban (1) Forrás: Engwicht, David: Towards an Eco-city. Calming the traffic. Envirobook, Sydney, 1992

28 Elfordulás az utcától – öt felvonásban (2) Forrás: Engwicht, David: Towards an Eco-city. Calming the traffic. Envirobook, Sydney, 1992

29 Elfordulás az utcától – öt felvonásban (3) Forrás: Engwicht, David: Towards an Eco-city. Calming the traffic. Envirobook, Sydney, 1992

30 Elfordulás az utcától – öt felvonásban (4) Forrás: Engwicht, David: Towards an Eco-city. Calming the traffic. Envirobook, Sydney, 1992

31 Elfordulás az utcától + bezárkózás öt felvonásban (5) Forrás: Engwicht, David: Towards an Eco-city. Calming the traffic. Envirobook, Sydney, 1992

32

33

34

35

36 9. ábra. Szolnoki képeslap: így képzelték száz éve a mai várost

37

38 Forrás: Szabóki Zsolt – Gera Mihály: A Belváros. Képzőművészeti, Budapest, 1988. Az Erzsébet híd hat forgalmi sávot présel át a Belvároson

39

40 9. ábra. Szolnoki képeslap: így képzelték száz éve a mai várost

41

42

43

44

45

46

47

48 A fogyatékkal élő gépkocsi esete…

49

50

51

52

53

54

55

56

57 4 Ma már nem egy domináns közlekedési módot keresünk, hanem a létező módoknak egy jó keverékét. (intermodalitás, kombinált szállítás, interoperabilitás, third party access, local networking stb. Vagyis integráció és kooperáció a módok között, a tulajdonformák között, a szektorpolitikák között stb.) 4 A városban a terület adott: a torlódás nem a hely hiányát jelzi, hanem azt, hogy túlzottak az igények, túl sok az autó. A felszín, a közterület a város egész életét kell szolgálja, nem csak az autóforgalmat 4 A cél jobb elérhetőség – de fontos, hogy lássuk a jobb elérhetőség mindkét összetevőjét: a mobilitást és terület-felhasználást is. Vagyis jobb elérhetőség biztosítható kevesebb közlekedéssel is 4 A koherens város kulcseleme az azonos léptékű, eltérő tulajdonságú elemekből modulrendszerben való építkezés. A kis lépték erős kapcsolatai védendőek, nem pedig a nagy léptékű merev kapcsolatok 4 A közlekedési zóna és a nyugalmi élettér határfelületének megoldása minősíti az élhető várost / települést A tanulságok összefoglalása

58 FENNTARTHATÓ VÁROS: KÖZLEKEDÉS ÉS TELEPÜLÉS Fleischer Tamás MTA KRTK Világgazdasági Intézet Környezettudatos építés A-tól Z-ig Az Építész Továbbképző és a Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete szervezésében; FUGA Budapesti Építészeti Központ Budapest, 2013. március 5. KÖSZÖNÖM A FIGYELMET !


Letölteni ppt "FENNTARTHATÓ VÁROS: KÖZLEKEDÉS ÉS TELEPÜLÉS Fleischer Tamás MTA KRTK Világgazdasági Intézet Környezettudatos."

Hasonló előadás


Google Hirdetések