Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A turizmusfejlesztés területi kohézió szempontú értékelése Szabó Pál PhD. (Pannon.Elemző Kft.) vezető értékelő.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A turizmusfejlesztés területi kohézió szempontú értékelése Szabó Pál PhD. (Pannon.Elemző Kft.) vezető értékelő."— Előadás másolata:

1 A turizmusfejlesztés területi kohézió szempontú értékelése Szabó Pál PhD. (Pannon.Elemző Kft.) vezető értékelő

2 I.Az értékelés célja, tárgya II.Szakpolitikai kontextus III.Országos szintű fejlesztések, eredmények IV.Egészségturisztikai fejlesztések K-M.o.-on V.Balaton Kiemelt Üdülőkörzet (BKÜ) fejlesztése Tartalom

3 Értékelési szempontok (kohéziós): 1. Fejlesztési célok 2. Fejlesztések értékelése 3.A térségi fejlesztési szerepek értékelése  Javaslatok 7 Regionális Operatív Program (ROP) turisztikai fejlesztések: attrakció, szálláshely, TDM 2724 turisztikai pályázat, 983 nyertes keret 300 Mrd Ft, igény kb. 407 Mrd Ft, megítélt kb. 213 Mrd Ft (2012.08.) 3 értékelési dimenzió: - országos szint (ROP turisztikai konstrukciók) - egészségturizmus (Kelet-Magyarország) - Balaton Kiemelt Üdülőkörzet (BKÜ) Az értékelés célja, tárgya

4 Célok kohéziója (2007-2013 ) 2014-2020: új OFTK: Magyarországon a turizmusfejlesztés fontos, kiemelt fontosságú az egészségturizmus új turizmusfejlesztési koncepció (NTS 2020) – szakmai egyeztetés hazai turisztikai törvény – előkészítés alatt Szakpolitikai kontextus

5 Országos turizmusfejlesztési célokat a ROP-ok döntően leképezték Hét ROP - turizmusfejlesztési célok: -vertikális és horizontális kohézió a célok között -fő ágazati preferenciák: kulturális, egészségtur., de több más is -minőségi szálláshely, TDM gyarapítás – egységesen cél -gyenge területi/települési preferenciák -vertikális és horizontális koordináció vegyes  országos stratégia kialakítása  vertikális és horizontális partnerség, koordináció erősítése  területi szempontú turizmusfejlesztési célok meghatározása  komplex fejlesztések,  multiplikátor hatások, szinergiák fokozása (foglalkoztatás, gazdaság-, szolgáltatás-fejlesztés) Országos - ROP turisztikai fejlesztések 1

6 Turisztikai konstrukciók kereteinek megoszlása: -Attrakció fejlesztés (kb. 75%) -Szálláshely fejlesztés (kb. 20%) -TDM (kb. 5%) Területi különbségek a turisztikai támogatások megoszlásában Országos - ROP turisztikai fejlesztések 2

7 Országos - ROP turisztikai fejlesztések 3 Attrakció fejlesztés: - kulturális, egészségturizmus (!) illetve ökoturizmus dominanciája - kevés projekt volt: területileg komplex ill. komplex élmény  definiálni, támogatni kell - nincs kiemelkedő jelentőségű attrakció fejlesztés  szükséges jelentős attrakció-fejlesztés - kevesebb új és sok ráfejlesztés  projektgenerálás fokozása és innovációk támogatása - területi szempontok nem mindig érvényesültek  területi kohézió érvényesítése (pl. területi bírálat)

8 Szálláshely fejlesztés: - minőségi, országos céloknak megfelelően - egyoldalú, piaci feszültségek  előzetes értékelés szükségessége - területi koncentráció nem változott  erős szakmai indokok újnál, attrakciókhoz kapcsolás -önerő - ? - területi különbségek  területi szempontok (regionális, lokális) érvényesítése területi kohézió: attrakció és szálláshely fejlesztések összehangolása Országos - ROP turisztikai fejlesztések 4

9 TDM – Turisztikai Desztináció Menedzsment: -számbeli gyarapodás, országos céloknak megfelelően -a fejlesztési folyamat több problémával küzdött, de a rendszer kiforrott idővel (regisztráció stb.) -súlyuk szerény volt, de perspektivikus és pozitív irány -tradicionális helyeken jöttek létre, előzmények voltak -számos kérdés: finanszírozás, önkormányzatok szerepe  mielőbbi jogi rendezés szükséges  projektgenerálási szerep erősítése javasolt Országos - ROP turisztikai fejlesztések

10 -legtöbb támogatást a vállalkozások kapták (pályázatok kb. fele); önkormányzatok, állami szervezetek – kiemelt projektekben -önkormányzatok – vállalkozó vagy szabályozó?; profit vagy értékőrzés?; települési, térségi hatás -Projektgazdák 10%-a visszalépett – válság hatása(?) -horizontális együttműködés gyenge (kapcsolatok hiánya, bizalmatlanság, egyéni érdekérvényesítés, szervező erő hiánya stb.) – pénz motivál... -TDM-k felértékelődése  Pályázatok külön célcsoportoknak  Többszereplős projektek támogatása Országos - Fejlesztési szereplők

11 Kritikus elem! -rossz projekttervezés (formája, helye, keresletbecslés) - tervezettől elmaradó látogatószám -esetenként merev pályázati elbírálási szabályok, szempontrendszer (projekt-átcsúszások) -gazdasági válság hatásai!  reálisabb keresletbecslésre szorítás  szigorúbb pályáztatási elbírálási rendszer Országos - Pénzügyi fenntarthatóság

12 Egészségturizmus fejlesztése K-Mo-on Egészségturizmus Kelet-Magyarországon: -205 pályázat, 31 Mrd Ft -45 attrakció, 26 szálláshely, 3 TDM nyertes -területi koncentrációk -Egészségtur.: stratégia szerint, de eltérések, problémák is -szinergia: közlekedés, város rehab., egészségügyi fejl.-ek

13 Makó Mórahalom Nyíregyháza Cserkeszőlő Balmazújváros Mezőkövesd Berettyóújfalu Bogács Egészségturizmus fejlesztése K-Mo-on - Fürdők

14 8 fürdőfejlesztés – helyi felmérés: - összesen közel 8,5 milliárd Ft (4,1 milliárd Ft uniós támogatás) - új fürdő (Makó), felújítás, bővítés - strand, családi élményfürdő - jó minőségű fejlesztése - kapcsolódó fejlesztések a településen (még nem gyógyhelyek, további kapcsolódó fejlesztések helyi cél) - szálláshely-fejlesztés elmaradása - változó látogatottság, időbeli koncentráció némileg oldódott - verseny hazai vendégekért; és a külföldiek? - helyben sikeresnek ítélik meg, bizakodás - megtérülés??? Egészségturizmus fejlesztése K-Mo-on - eredmények

15  Egészségturizmus gyógyfürdőkön túl mutat  Szorosabb együttműködés egészségüggyel  Magán és közellátás rendezése  Minőségbiztosítás (gyógyhatás), akkreditáció kell  Minősítési rendszer kidolgozása  Gyógyhely támogatása (komplex egészségügyi formák, kiszolgáló egységek stb.)  Területi harmónia (területi szóródás /hasonló profil/ - koncentráció /más profil/, kapcsolódó szálláshely, környezetbe illeszkedés stb.) Egészségturizmus fejlesztése K-Mo-on - Javaslatok

16 BKÜ fejlesztése - jellegzetességek Balaton Kiemelt Üdülőkörzet (turisztikai régió) 179 település 274e lakos, 240e üdülőtulajdonos hazai vendégéjszakák 20%-a(4,3millió) fejlesztéspolitikai tervezés kiemelten kezeli (jogszabályok) DE a fejlesztések végrehajtása szétszabdalt (3 régióban és 3 ROP-ban van) Balaton Fejlesztési Tanács koordinációs szerepe!

17 Célok: - szezon időbeli nyújtása - területi koncentráció oldása - minőségi turizmus erősítése ill. fenntartható turizmus BKÜ fejlesztése – célok, eszközök Fejlesztések: 381 turisztikai pályázat 153 sikeres pályázó 18 Mrd Ft megítélt támogatás - kevés turisztikai forrás, szétdarabolva, bár külön kiemelve - sikeres pályázatok, kis volumenűek, kisebb eredmények - összekapcsolt (komplex) fejlesztések nem jellemzőek - horizontális partnerség nem igazán érvényesült

18 Attrakció fejlesztés: kulturális, fürdő, vízi – szezon hosszabbítás (is) Szálláshely: minőségi fejlesztés, de szerény volumen, támogatás fontos, magánszállások lemaradása TDM (országban 28%): előzmények, sokféle output, sikeresek Kapcsolódó fejlesztések: közlekedési infra fejlődött, de vannak hiányosságok is - Szezon hosszabbítás működik - Területi koncentráció nem csökkent - Minőségi turizmus erősödött BKÜ fejlesztése – célok, eszközök

19 éééé BKÜ fejlesztése - projektek

20 Nyolc attrakció-fejlesztés – helyi felmérés: szezonhosszabbítási cél jó projektötletek új/ráfejlesztés előzetes piacfelmérés (kereslet, konkurencia) illeszkedés stratégiákba általában jó fejlesztések újak (látogatók) vegyes kommunikáció jó megközelíthetőség jó kapcsolódó infrastruktúra más fejlesztésekkel kapcsolat vegyes környezetbe illeszkedés jó más hasonló szolgáltatásokkal kapcsolat vegyes (rossz) BKÜ fejlesztése - eredmények

21  Kiemelt státusz figyelembevétele  Turisztikai súlyának megfelelő támogatás  Kiemelt attrakciók támogatása  A térség egységes fejlesztése turisztikai szempontból  Fejlesztések koordinációjának erősítése (BFT)  Projektgenerálás  Szezon megtartó és szezonhosszabbító fejlesztések  Területi koncentráció oldása, komplex projektek (parti és belső fejlesztések összekapcsolása)  Mennyiségi és minőségi turizmus (pl. magánszálláshely)  Közlekedési fejlesztések  Marketing BKÜ fejlesztése - Javaslatok

22 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A turizmusfejlesztés területi kohézió szempontú értékelése Szabó Pál PhD. (Pannon.Elemző Kft.) vezető értékelő."

Hasonló előadás


Google Hirdetések