Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tanulom magam…. Készségfejlesztő tréning 2009. November NÉMETH MARGIT.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tanulom magam…. Készségfejlesztő tréning 2009. November NÉMETH MARGIT."— Előadás másolata:

1 Tanulom magam…. Készségfejlesztő tréning 2009. November NÉMETH MARGIT

2 Magyarország helyzete a nemzetközi viszonylatban 2008-as TALIS felmérés (23 OECD államban, 90 ezer pedagógus - kérdőíves vizsgálat) Milyen tényezők hátráltatják a tanulási és tanítási tevékenységet? – Kiemelkedő: Mo. /(T.átl.) Tanórai rendzavarás~71% (~59%) Lelki bántalmazás~47% (~34%) Fizikai bántalmazás~35% (~16%) Trágár/vulgáris beszéd ~77% (~37%) Rongálás~54% (~26%) – Kisebb mértékű: Iskolai alkohol és drogfogyasztás 7% (~10%) – Hasonló: Hiányzások 46% (~45%) – Nem jellemző: Fegyveres támadások Németh Margit | „Tanulom magam…” készségfejlesztő tréning

3 Hazai tapasztalatok Nincs reprezentatív kutatás, van közhangulat Oktatási Jogok Miniszteri Biztosa: évről évre nő a testi bántalmazással kapcsolatos ügyek száma Növekvő számú médiajelentések extrém incidensekről ORFK: testi sértések számának növekedése az általános iskolákban – 2005-110, 2008-200; magas látencia! Pedagógus- és diák-mélyinterjúk, interjúk, fókuszcsoportok, továbbképzések, kérdőívek Németh Margit | „Tanulom magam…” készségfejlesztő tréning

4 Az iskolai agresszió megjelenési formái (Jogismeret Alapítvány adatai) Verekedés, bántalmazás, tettlegesség 50% Durva hangnem, trágárság16% Megfélemlítés, fenyegetés10% Gúnyolás, zaklatás, megalázás 8% Lopás10% Zsarolás 4% Egyéb 2% Németh Margit | „Tanulom magam…” készségfejlesztő tréning

5 Relációk közötti megoszlás Diák – diák73% Diák – tanár10% Szülő – tanár10% Tanár – diák 4% Tanár – tanár 1,5% Németh Margit | „Tanulom magam…” készségfejlesztő tréning

6 Másodlagos prevenció (reaktív) Elsődleges prevenció (proaktív) Helyzetelemzés Harmadlagos prevenció (kuratív) - Kérdőívek - Tréningek, - Környezet- tanulmányok - Fókuszcsoportok tanfolyamok - Egyéb fórumok - Mélyinterjúk - Esetmegbeszélők - Szupervízió - Coaching - Együttműködés különböző szektorok között - Kooperáció a rend- szer elemei között - Közösség építés - Készségfej- lesztő tréningek - Módszerspecifikus képzések - Kortársképzés - Kooperatív tanulás - Mentorálás - Pályaorientáció - Krízisintervenció - Kortárs-segítés - Tanácsadás - Áldozat segítés -Resztoratív konfliktuskezelés - Asszertivitás tréning - Intézményfejlesztés - Pszichológiai - Pszichiátriai - Orvosi - Szociális Támogató beavatkozások Németh Margit | „Tanulom magam…” készségfejlesztő tréning

7 Háttér tényezők A korosztály pszicho-szociális helyzete (átmenetek, válságok) A korosztály személyiségfejlődési jellemzői (krízisek, teljesítmény, identitás, autoritás, szuicid) A korosztály társas kapcsolatainak jellemzői (családok, kortárs csoport, referencia személyek) A család szocioökonómiai státusza A személy egyéni adottságai, készségei, képességei – tehetséggondozás Németh Margit | „Tanulom magam…” készségfejlesztő tréning

8 Az egyénre, illetve kisközösségre szabott támogatás modellje Németh Margit | „Tanulom magam…” készségfejlesztő tréning

9 Speciális szakemberek, indikációs területek, módszerek /pszichológus, fejlesztőpedagógus, mentálhigiénés szakember, iskolai szociális munkás, …/ Egyéni tanácsadás, szupportálás Csoportos tanácsadás – tematikus, szabad interakciós Közösségépítés-fejlesztés, toleranciafejlesztés Kortárs-segítés Prevenciós programok, egészségfejlesztés Konfliktuskezelés Konferenciák Mediáció Egyéni kríziskezelés Csoportos kríziskezelés Családtámogató módszerek Pálya- és életvezetési tanácsadás Egyéni és családterápiák intézményen kívül Németh Margit | „Tanulom magam…” készségfejlesztő tréning

10 Pedagógusok Háttér tudás, szakmai ismeretek bővítése Problémaérzékenység fokozása, problémák adekvát artikulációjának képessége Külső-, belső kommunikációs készségek fejlesztése Módszertan, eszköztár bővítés Együttműködési készség fokozása (szakmák, szektorok) Tréningek Coaching Burn-out kezelés Németh Margit | „Tanulom magam…” készségfejlesztő tréning

11 Jó gyakorlatok Konferencia modellek (resztoratív, családi csoport, eset) Videó-tréning Színházi nevelés Amatőr színjátszók Pszicho-dráma Kortárs-segítők képzése Önismereti tréningek, csapatépítés (testkép-énkép, reális énkép …) Egészségnevelő programok (önelfogadás, önmegvalósítás, önkifejezés, coping stratégiák, pozitív minták, információnyújtás) Tematikus ofő órák (értékek, párkapcsolat, stb.) Közösségfejlesztés (szociometria, házirend, belső szabályrendszer, együttes élmények) Versenyek (sport, művészetek, műveltségi, stb.) Németh Margit | „Tanulom magam…” készségfejlesztő tréning

12 Köszönöm szépen a figyelmet. Nemeth.Margit@FPPTI.hu http://budapestedu.hu/agresszio


Letölteni ppt "Tanulom magam…. Készségfejlesztő tréning 2009. November NÉMETH MARGIT."

Hasonló előadás


Google Hirdetések