Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tanulom magam…. Készségfejlesztő tréning November

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tanulom magam…. Készségfejlesztő tréning November"— Előadás másolata:

1 Tanulom magam…. Készségfejlesztő tréning 2009. November
NÉMETH MARGIT Tanulom magam…. Készségfejlesztő tréning 2009. November

2 Németh Margit | „Tanulom magam…” készségfejlesztő tréning
Magyarország helyzete a nemzetközi viszonylatban 2008-as TALIS felmérés (23 OECD államban, 90 ezer pedagógus - kérdőíves vizsgálat) Milyen tényezők hátráltatják a tanulási és tanítási tevékenységet? Kiemelkedő: Mo. /(T.átl.) Tanórai rendzavarás ~71% (~59%) Lelki bántalmazás ~47% (~34%) Fizikai bántalmazás ~35% (~16%) Trágár/vulgáris beszéd ~77% (~37%) Rongálás ~54% (~26%) Kisebb mértékű: Iskolai alkohol és drogfogyasztás % (~10%) Hasonló: Hiányzások % (~45%) Nem jellemző: Fegyveres támadások

3 Hazai tapasztalatok Nincs reprezentatív kutatás, van közhangulat
Németh Margit | „Tanulom magam…” készségfejlesztő tréning Hazai tapasztalatok Nincs reprezentatív kutatás, van közhangulat Oktatási Jogok Miniszteri Biztosa: évről évre nő a testi bántalmazással kapcsolatos ügyek száma Növekvő számú médiajelentések extrém incidensekről ORFK: testi sértések számának növekedése az általános iskolákban – , ; magas látencia! Pedagógus- és diák-mélyinterjúk, interjúk, fókuszcsoportok, továbbképzések, kérdőívek

4 Az iskolai agresszió megjelenési formái (Jogismeret Alapítvány adatai)
Németh Margit | „Tanulom magam…” készségfejlesztő tréning Az iskolai agresszió megjelenési formái (Jogismeret Alapítvány adatai) Verekedés, bántalmazás, tettlegesség 50% Durva hangnem, trágárság % Megfélemlítés, fenyegetés % Gúnyolás, zaklatás, megalázás 8% Lopás % Zsarolás % Egyéb %

5 Relációk közötti megoszlás
Németh Margit | „Tanulom magam…” készségfejlesztő tréning Relációk közötti megoszlás Diák – diák % Diák – tanár % Szülő – tanár % Tanár – diák % Tanár – tanár ,5%

6 Modell Másodlagos prevenció (reaktív) Elsődleges prevenció (proaktív)
Németh Margit | „Tanulom magam…” készségfejlesztő tréning Másodlagos prevenció (reaktív) Elsődleges prevenció (proaktív) Helyzetelemzés Harmadlagos prevenció (kuratív) - Kérdőívek - Tréningek, - Környezet-tanulmányok - Fókuszcsoportok tanfolyamok - Egyéb fórumok - Mélyinterjúk - Esetmegbeszélők - Szupervízió - Coaching - Együttműködés különböző szektorok között - Kooperáció a rend- szer elemei között - Közösség építés - Készségfej- lesztő tréningek - Módszerspecifikus képzések - Kortársképzés - Kooperatív tanulás - Mentorálás - Pályaorientáció - Krízisintervenció - Kortárs-segítés - Tanácsadás - Áldozat segítés -Resztoratív konfliktuskezelés - Asszertivitás tréning - Intézményfejlesztés - Pszichológiai - Pszichiátriai - Orvosi - Szociális Támogató beavatkozások Modell

7 Németh Margit | „Tanulom magam…” készségfejlesztő tréning
Háttér tényezők A korosztály pszicho-szociális helyzete (átmenetek, válságok) A korosztály személyiségfejlődési jellemzői (krízisek, teljesítmény, identitás, autoritás, szuicid) A korosztály társas kapcsolatainak jellemzői (családok, kortárs csoport, referencia személyek) A család szocioökonómiai státusza A személy egyéni adottságai, készségei, képességei – tehetséggondozás

8 Az egyénre, illetve kisközösségre szabott támogatás modellje
Németh Margit | „Tanulom magam…” készségfejlesztő tréning Az egyénre, illetve kisközösségre szabott támogatás modellje

9 Németh Margit | „Tanulom magam…” készségfejlesztő tréning
Speciális szakemberek, indikációs területek, módszerek /pszichológus, fejlesztőpedagógus, mentálhigiénés szakember, iskolai szociális munkás, …/ Egyéni tanácsadás, szupportálás Csoportos tanácsadás – tematikus, szabad interakciós Közösségépítés-fejlesztés, toleranciafejlesztés Kortárs-segítés Prevenciós programok, egészségfejlesztés Konfliktuskezelés Konferenciák Mediáció Egyéni kríziskezelés Csoportos kríziskezelés Családtámogató módszerek Pálya- és életvezetési tanácsadás Egyéni és családterápiák intézményen kívül

10 Pedagógusok Háttér tudás, szakmai ismeretek bővítése
Németh Margit | „Tanulom magam…” készségfejlesztő tréning Pedagógusok Háttér tudás, szakmai ismeretek bővítése Problémaérzékenység fokozása, problémák adekvát artikulációjának képessége Külső-, belső kommunikációs készségek fejlesztése Módszertan, eszköztár bővítés Együttműködési készség fokozása (szakmák, szektorok) Tréningek Coaching Burn-out kezelés

11 Jó gyakorlatok Németh Margit | „Tanulom magam…” készségfejlesztő tréning Konferencia modellek (resztoratív, családi csoport, eset) Videó-tréning Színházi nevelés Amatőr színjátszók Pszicho-dráma Kortárs-segítők képzése Önismereti tréningek, csapatépítés (testkép-énkép, reális énkép …) Egészségnevelő programok (önelfogadás, önmegvalósítás, önkifejezés, coping stratégiák, pozitív minták, információnyújtás) Tematikus ofő órák (értékek, párkapcsolat, stb.) Közösségfejlesztés (szociometria, házirend, belső szabályrendszer, együttes élmények) Versenyek (sport, művészetek, műveltségi, stb.)

12 Köszönöm szépen a figyelmet.


Letölteni ppt "Tanulom magam…. Készségfejlesztő tréning November"

Hasonló előadás


Google Hirdetések